Perkembangan dibahagikan kpd empat (4 ) era

:
Pertama: (ERA MASYARAKAT MASSA) - awal kurun ke-20 (1900an) hingga 1940an. € Kedua: (ERA KESAN MEDIA TERHAD / PERSPEKTIF SAINTIFIK) - 1950-1970. € Ketiga: (ERA KAJIAN BUDAYA) ± subur di Eropah sejak 1960an hingga sekarang. € Keempat: (ERA KESAN SEDERHANA) ± bercambah di Amerika sejak 1970an hingga skrg.
€

Perincian:
Pada setiap era, lahir pelbagai andaian. Drpd setiap andaian, lahir pelbagai teori. € Hanya teori yg signifikan akan dibincangkan.
€ €

Teori2 ini merupakan satu cara bagi pengkaji masyarakat dan media massa merumuskan reaksi masyarakat pada satu-satu era terhadap kandungan program media massa.

ERA MASYARAKAT MASSA 1900 .1940an .

.Era Masyarakat Massa: € Latar belakang: y Era ini merujuk kepada dekad2 awal bermulanya pengaruh filem. radio dan televisyen. y Antaranya: The Great Depression. Revolutions. y Ketika masyarakat Amerika & Eropah mengalami perubahan besar hasil dari proses industrialisasi dan urbanisasi. The WWI. y Kejutan2 itu menyebabkan saintis sosial & golongan elit berasa terancam lalu membuat andaian.

.Era Masyarakat Massa: € Andaian: y Mereka mengandaikan mesej dari media massa memberi kesan negatif terhadap masyarakat masyarakat amat dipengaruhi mesej dan bertindak mengikut yg dipropagandakan oleh media. y Andaian melalui pemerhatian ini melahirkan Teori Masyarakat Massa / Teori Peluru Ajaib / Teori Jarum Suntikan.

y Masyarakat hanya mengikut segala saranan / cadangan / propaganda pihak media.Era Masyarakat Massa: € Teori-teori: Teori Masyarakat Massa / Teori Peluru Ajaib / Teori Jarum Suntikan. Kesan media dianggap kuat dan bertindak secara langsung (serta merta). y Mengandaikan mesej drpd media akan mempengaruhi setiap ahli masyarakat (yg semulajadinya lemah & tidak berupaya menapis / menepis mesej tersebut). .

€ Peristiwa gempar drama radio 1938 berjudul War of the Worlds telah mengukuhkan teori ini. € Kajian oleh Payne Fund (1930) terhdap filem Gangster mendapati media massa berpengaruh.Era Masyarakat Massa: Kajian2 berkaitan: € Beberapa kajian menguatkan teori ini. € .

ERA KESAN MEDIA TERHAD / PERSPEKTIF SAINTIFIK) 1950-1970 .

Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Latar belakang: y Era ini adalah evolusi drpd era pertama. Mereka lebih terpengaruh dgn opinion leaders dari kalangan kawan / famili. .kajian dilakukan di Erie County. Ia amat berpengaruh seawal tahun 1940an hingga 1970an y Dicetuskan oleh penyelidikan Lazarsfeld (1940) mengenai kesan media terhadap pemilihan calon presiden Amerika Syarikat . USA. y Hasil kajian mendapati media massa tidak punyai pengaruh kuat terhadap keputusan individu dlm memilih calon presiden. Ohio.

y Andaian berdasarkan kajian ini telah menghasilkan Teori Kesan Terhad. . Lazarsfeld mengandaikan bahawa majoriti masyarakat juga bertindak sedemikian dalam menghadapi pengaruh media massa.Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Andaian: y Berpandukan hasil kajian tersebut. y Lazarsfeld mengandaikan bahawa pengaruh media bersifat terhad.

. y Mengandaikan bahawa media memberi kesan amat terhad (minima) kepada masyarakat. y Ia perlu bekerjasama dengan faktor2 lain untuk mempengaruhi masyarakat. y Media massa secara tunggal merupakan faktor yg sederhana.Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Teori-teori: Teori Kesan Terhad.

The Effect of Mass Communication: ³Komunikasi massa tidak memberi kesan secukupnya terhadap penerima utk memberi pengaruh serta-merta. Tapi. 1960. Ia faktor sederhana yg bekerjasama dgn faktor2 lain.Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Kajian2 berkaitan: y Penyelidikan awal oleh Lazarsfeld & Benard Nerelson (1940). . Hasil kajian mendapati media memberi kesan yg sedikit terhadap pengundi semasa kempen. Klapper.. media berperanan dlm membentuk kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu perkara. y Joseph T.

ERA KAJIAN BUDAYA 1960an hingga sekarang (Eropah) .

.yg berpendapat media massa dikuasai golongan elit. y Eropah berpegang kpd aliran neo-marxis .Era Kajian Budaya: € Latar belakang: y Pengkaji Eropah tidak begitu terpengaruh dgn perkembangan di Amerika pada 1940 dan 1960.

dan Pelbagai revolusi besarseperti di Russia. Perancis..Era Kajian Budaya: € Andaian: y Media menjadi alat golongan tertentu (elit) dlm mendominasi masyarakat (hegemony / dominasi/ status quo). Vienna. y Antaranya: Revolusi Perindustrian. Fasis. Ancaman Ideologi (Nazi. Marxis). . Andaian ini menjadi satu kepercayaan setelah pelbagai peristiwa besar melanda benua Eropah. dan Teori Penyuburan. Teori Kritikal. dll. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama. Teori Pembentukan Realiti Sosial. y Antara teori: Teori Budaya.

Era Kajian Budaya: € Teori-teori: Teori Penyuburan y Sekiranya sesuatu individu itu didedahkan kepada maklumat yg sama secara berterusan. lambat laun ia akan mempengaruhi mindanya dalam membentuk nilai. peranan. dan persepsi yang dianggap sesuai bagi dirinya. y Individu tersebut akhirnya akan menganggap bahawa realiti kehidupan adalah sama dgn gambaran media ± khususnya televisyen yg menguasai suasana simbolik. .

Impak maksima boleh berlaku kepada kanak-kanak ekoran psikologi mereka masih rapuh. Ia digunakan secara pemujukan ± bukan ancaman. menstabil dan memperkukuhkan pengaruh mereka. . Televisyen ialah senjata budaya (Gerbner). Ia digunakan oleh kuasa industri bagi mengekal.Era Kajian Budaya: € € € € Kajian2 berkaitan: Teori Penyuburan (George Gerbner & rakan-rakan. 1973) kekal hingga ke hari ini sebagai teori terbaik.

ERA KESAN SEDERHANA sejak 1970an hingga skrg (Amerika) .

y Idea ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann pd zaman penny press di Amerika melalui bukunya Public Opinion (bab The World Outside and The Pictures in Our Heads). y Pengkaji Amerika mendapati kandungan media membawa kesan signifikan dan berpengaruh terhadap masyarakatnya. .Era Kesan Sederhana: € Latar belakang: y Ia bercambah di Amerika sejak awal 1970an sehingga kini.

y Media berpengaruh membentuk persepsi masyarakat. y Andaian ini melahirkan Teori Penentuan Agenda dan Teori Pilin Kesenyapan (Spiral of Silence). Ia menentukan isu yg akan dibincang / difikirkan.sedar/tidak. rela/paksa y Ini wujudkan pergntgan berterusan kpd kandungan media ± selagi seseorang berasa selesa & puas. Langkah ini kerap diguna oleh media hari ini dlm mengalih/membentuk tumpuan masyarakat terhadap sesuatu isu ± sekalipun tujuan mereka murni. .Era Kesan Sederhana: € Andaian: y Pengkaji Amerika mengandaikan kndgn media beri kesan ketara dlm jangka pjg .

isu / berita yg disebarkan media punyai persamaan dgn isu yg dibincangkan masyarakat sekalipun frekuensinya tidak sama. Penentuan agenda merujuk kpd proses mewujudkan persamaan agenda media dgn agenda masyarakat. .Era Kesan Sederhana: € Teori-teori: Teori Penentuan Agenda y Agenda ditakrifkan sebagai isu / berita yg dimuatkan dlm media massa. y Sekaligus.

Era Kesan Sederhana: Kajian2 berkaitan: € Maxwell Mc Combs & Donald Shaw (1972) melakukan kajian mendalam. € Kajian Noelle-Neumann (1973). dan Iyengar & Klinder (1986) mendapati media massa memberi kesan tertentu yg signifikan.. € . Dan wujud pertalian rapat antara media dgn isu yg dibincangkan masyarakat. € Hasil kajian: Media amat berpengaruh dlm menentukan isu yg difikirkan masyarakat.

wujudnya perkaitan kandungan media dgn tingkahlaku antisosial. .filem ³Gangster´.LAIN-LAIN TEORI Teori Keganasan Media ‡ (Payne Fund (1930) .. Kajian ini menjadi pencetus kpd perkembangan kajian keganasan media seterusnya.

Membenarkan / 'It's Okay' syndrome (terbiasa) 3. Rangsangan / Excessive excitement (teruja) 2.anak patung 'Boboµ) . Peniruan (Bandura .LAIN-LAIN TEORI Teori Keganasan Media ‡ 4 Faktor Menentukan Perubahan Tingkahlaku Kanak-Kanak 1. Kurang Sensitif / Lack of sensitivity (toleransi) 4.

4. 2. 5.LAIN-LAIN FAKTOR 1. Umur Gender Jumlah Tontonan Pengaruh Ibubapa Pencapaian Akademik . 3.

mesti semakin baik Legally-bound ± banyak undang2 dan akta2 yg perlu diambil kira .Kesimpulan Unit 6 € Aspek2 KANDUNGAN MEDIA yg perlu diketahui y Stereotype ± lahirkan imej yg tipikal y Exaggeration ± kandungan mesti lebih hebat drpd y y y y sebelumnya Profit-oriented ± persaingan demi survival Falsification ± seringkali silap maklumat Production-pressure ± slot mesti diisi.