Perkembangan dibahagikan kpd empat (4 ) era

:
Pertama: (ERA MASYARAKAT MASSA) - awal kurun ke-20 (1900an) hingga 1940an. € Kedua: (ERA KESAN MEDIA TERHAD / PERSPEKTIF SAINTIFIK) - 1950-1970. € Ketiga: (ERA KAJIAN BUDAYA) ± subur di Eropah sejak 1960an hingga sekarang. € Keempat: (ERA KESAN SEDERHANA) ± bercambah di Amerika sejak 1970an hingga skrg.
€

Perincian:
Pada setiap era, lahir pelbagai andaian. Drpd setiap andaian, lahir pelbagai teori. € Hanya teori yg signifikan akan dibincangkan.
€ €

Teori2 ini merupakan satu cara bagi pengkaji masyarakat dan media massa merumuskan reaksi masyarakat pada satu-satu era terhadap kandungan program media massa.

ERA MASYARAKAT MASSA 1900 .1940an .

The WWI. y Antaranya: The Great Depression. .Era Masyarakat Massa: € Latar belakang: y Era ini merujuk kepada dekad2 awal bermulanya pengaruh filem. y Kejutan2 itu menyebabkan saintis sosial & golongan elit berasa terancam lalu membuat andaian. y Ketika masyarakat Amerika & Eropah mengalami perubahan besar hasil dari proses industrialisasi dan urbanisasi. radio dan televisyen. Revolutions.

Era Masyarakat Massa: € Andaian: y Mereka mengandaikan mesej dari media massa memberi kesan negatif terhadap masyarakat masyarakat amat dipengaruhi mesej dan bertindak mengikut yg dipropagandakan oleh media. y Andaian melalui pemerhatian ini melahirkan Teori Masyarakat Massa / Teori Peluru Ajaib / Teori Jarum Suntikan. .

y Mengandaikan mesej drpd media akan mempengaruhi setiap ahli masyarakat (yg semulajadinya lemah & tidak berupaya menapis / menepis mesej tersebut).Era Masyarakat Massa: € Teori-teori: Teori Masyarakat Massa / Teori Peluru Ajaib / Teori Jarum Suntikan. y Masyarakat hanya mengikut segala saranan / cadangan / propaganda pihak media. . Kesan media dianggap kuat dan bertindak secara langsung (serta merta).

€ Peristiwa gempar drama radio 1938 berjudul War of the Worlds telah mengukuhkan teori ini. € . € Kajian oleh Payne Fund (1930) terhdap filem Gangster mendapati media massa berpengaruh.Era Masyarakat Massa: Kajian2 berkaitan: € Beberapa kajian menguatkan teori ini.

ERA KESAN MEDIA TERHAD / PERSPEKTIF SAINTIFIK) 1950-1970 .

USA. Ohio. Mereka lebih terpengaruh dgn opinion leaders dari kalangan kawan / famili. .kajian dilakukan di Erie County. y Hasil kajian mendapati media massa tidak punyai pengaruh kuat terhadap keputusan individu dlm memilih calon presiden. Ia amat berpengaruh seawal tahun 1940an hingga 1970an y Dicetuskan oleh penyelidikan Lazarsfeld (1940) mengenai kesan media terhadap pemilihan calon presiden Amerika Syarikat .Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Latar belakang: y Era ini adalah evolusi drpd era pertama.

Lazarsfeld mengandaikan bahawa majoriti masyarakat juga bertindak sedemikian dalam menghadapi pengaruh media massa. y Lazarsfeld mengandaikan bahawa pengaruh media bersifat terhad. . y Andaian berdasarkan kajian ini telah menghasilkan Teori Kesan Terhad.Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Andaian: y Berpandukan hasil kajian tersebut.

y Mengandaikan bahawa media memberi kesan amat terhad (minima) kepada masyarakat.Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Teori-teori: Teori Kesan Terhad. . y Ia perlu bekerjasama dengan faktor2 lain untuk mempengaruhi masyarakat. y Media massa secara tunggal merupakan faktor yg sederhana.

1960. media berperanan dlm membentuk kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu perkara. Tapi.. The Effect of Mass Communication: ³Komunikasi massa tidak memberi kesan secukupnya terhadap penerima utk memberi pengaruh serta-merta. Ia faktor sederhana yg bekerjasama dgn faktor2 lain. y Joseph T. . Hasil kajian mendapati media memberi kesan yg sedikit terhadap pengundi semasa kempen. Klapper.Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Kajian2 berkaitan: y Penyelidikan awal oleh Lazarsfeld & Benard Nerelson (1940).

ERA KAJIAN BUDAYA 1960an hingga sekarang (Eropah) .

y Eropah berpegang kpd aliran neo-marxis . .Era Kajian Budaya: € Latar belakang: y Pengkaji Eropah tidak begitu terpengaruh dgn perkembangan di Amerika pada 1940 dan 1960.yg berpendapat media massa dikuasai golongan elit.

dan Teori Penyuburan. dan Pelbagai revolusi besarseperti di Russia..Era Kajian Budaya: € Andaian: y Media menjadi alat golongan tertentu (elit) dlm mendominasi masyarakat (hegemony / dominasi/ status quo). Perang Dunia Kedua. Teori Pembentukan Realiti Sosial. . Marxis). Perancis. y Antara teori: Teori Budaya. Andaian ini menjadi satu kepercayaan setelah pelbagai peristiwa besar melanda benua Eropah. dll. y Antaranya: Revolusi Perindustrian. Fasis. Perang Dunia Pertama. Vienna. Ancaman Ideologi (Nazi. Teori Kritikal.

Era Kajian Budaya: € Teori-teori: Teori Penyuburan y Sekiranya sesuatu individu itu didedahkan kepada maklumat yg sama secara berterusan. . lambat laun ia akan mempengaruhi mindanya dalam membentuk nilai. y Individu tersebut akhirnya akan menganggap bahawa realiti kehidupan adalah sama dgn gambaran media ± khususnya televisyen yg menguasai suasana simbolik. peranan. dan persepsi yang dianggap sesuai bagi dirinya.

Ia digunakan secara pemujukan ± bukan ancaman. menstabil dan memperkukuhkan pengaruh mereka. Impak maksima boleh berlaku kepada kanak-kanak ekoran psikologi mereka masih rapuh. Ia digunakan oleh kuasa industri bagi mengekal. . Televisyen ialah senjata budaya (Gerbner).Era Kajian Budaya: € € € € Kajian2 berkaitan: Teori Penyuburan (George Gerbner & rakan-rakan. 1973) kekal hingga ke hari ini sebagai teori terbaik.

ERA KESAN SEDERHANA sejak 1970an hingga skrg (Amerika) .

y Pengkaji Amerika mendapati kandungan media membawa kesan signifikan dan berpengaruh terhadap masyarakatnya. . y Idea ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann pd zaman penny press di Amerika melalui bukunya Public Opinion (bab The World Outside and The Pictures in Our Heads).Era Kesan Sederhana: € Latar belakang: y Ia bercambah di Amerika sejak awal 1970an sehingga kini.

y Andaian ini melahirkan Teori Penentuan Agenda dan Teori Pilin Kesenyapan (Spiral of Silence). . Langkah ini kerap diguna oleh media hari ini dlm mengalih/membentuk tumpuan masyarakat terhadap sesuatu isu ± sekalipun tujuan mereka murni. rela/paksa y Ini wujudkan pergntgan berterusan kpd kandungan media ± selagi seseorang berasa selesa & puas.Era Kesan Sederhana: € Andaian: y Pengkaji Amerika mengandaikan kndgn media beri kesan ketara dlm jangka pjg . Ia menentukan isu yg akan dibincang / difikirkan. y Media berpengaruh membentuk persepsi masyarakat.sedar/tidak.

y Sekaligus. isu / berita yg disebarkan media punyai persamaan dgn isu yg dibincangkan masyarakat sekalipun frekuensinya tidak sama.Era Kesan Sederhana: € Teori-teori: Teori Penentuan Agenda y Agenda ditakrifkan sebagai isu / berita yg dimuatkan dlm media massa. Penentuan agenda merujuk kpd proses mewujudkan persamaan agenda media dgn agenda masyarakat. .

€ . Dan wujud pertalian rapat antara media dgn isu yg dibincangkan masyarakat.Era Kesan Sederhana: Kajian2 berkaitan: € Maxwell Mc Combs & Donald Shaw (1972) melakukan kajian mendalam. € Hasil kajian: Media amat berpengaruh dlm menentukan isu yg difikirkan masyarakat.. € Kajian Noelle-Neumann (1973). dan Iyengar & Klinder (1986) mendapati media massa memberi kesan tertentu yg signifikan.

wujudnya perkaitan kandungan media dgn tingkahlaku antisosial.filem ³Gangster´. . Kajian ini menjadi pencetus kpd perkembangan kajian keganasan media seterusnya..LAIN-LAIN TEORI Teori Keganasan Media ‡ (Payne Fund (1930) .

anak patung 'Boboµ) . Peniruan (Bandura . Membenarkan / 'It's Okay' syndrome (terbiasa) 3. Rangsangan / Excessive excitement (teruja) 2. Kurang Sensitif / Lack of sensitivity (toleransi) 4.LAIN-LAIN TEORI Teori Keganasan Media ‡ 4 Faktor Menentukan Perubahan Tingkahlaku Kanak-Kanak 1.

5. 4.LAIN-LAIN FAKTOR 1. 3. 2. Umur Gender Jumlah Tontonan Pengaruh Ibubapa Pencapaian Akademik .

mesti semakin baik Legally-bound ± banyak undang2 dan akta2 yg perlu diambil kira .Kesimpulan Unit 6 € Aspek2 KANDUNGAN MEDIA yg perlu diketahui y Stereotype ± lahirkan imej yg tipikal y Exaggeration ± kandungan mesti lebih hebat drpd y y y y sebelumnya Profit-oriented ± persaingan demi survival Falsification ± seringkali silap maklumat Production-pressure ± slot mesti diisi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful