Perkembangan dibahagikan kpd empat (4 ) era

:
Pertama: (ERA MASYARAKAT MASSA) - awal kurun ke-20 (1900an) hingga 1940an. € Kedua: (ERA KESAN MEDIA TERHAD / PERSPEKTIF SAINTIFIK) - 1950-1970. € Ketiga: (ERA KAJIAN BUDAYA) ± subur di Eropah sejak 1960an hingga sekarang. € Keempat: (ERA KESAN SEDERHANA) ± bercambah di Amerika sejak 1970an hingga skrg.
€

Perincian:
Pada setiap era, lahir pelbagai andaian. Drpd setiap andaian, lahir pelbagai teori. € Hanya teori yg signifikan akan dibincangkan.
€ €

Teori2 ini merupakan satu cara bagi pengkaji masyarakat dan media massa merumuskan reaksi masyarakat pada satu-satu era terhadap kandungan program media massa.

ERA MASYARAKAT MASSA 1900 .1940an .

y Antaranya: The Great Depression. .Era Masyarakat Massa: € Latar belakang: y Era ini merujuk kepada dekad2 awal bermulanya pengaruh filem. radio dan televisyen. y Ketika masyarakat Amerika & Eropah mengalami perubahan besar hasil dari proses industrialisasi dan urbanisasi. The WWI. y Kejutan2 itu menyebabkan saintis sosial & golongan elit berasa terancam lalu membuat andaian. Revolutions.

y Andaian melalui pemerhatian ini melahirkan Teori Masyarakat Massa / Teori Peluru Ajaib / Teori Jarum Suntikan. .Era Masyarakat Massa: € Andaian: y Mereka mengandaikan mesej dari media massa memberi kesan negatif terhadap masyarakat masyarakat amat dipengaruhi mesej dan bertindak mengikut yg dipropagandakan oleh media.

. y Mengandaikan mesej drpd media akan mempengaruhi setiap ahli masyarakat (yg semulajadinya lemah & tidak berupaya menapis / menepis mesej tersebut). Kesan media dianggap kuat dan bertindak secara langsung (serta merta).Era Masyarakat Massa: € Teori-teori: Teori Masyarakat Massa / Teori Peluru Ajaib / Teori Jarum Suntikan. y Masyarakat hanya mengikut segala saranan / cadangan / propaganda pihak media.

€ Peristiwa gempar drama radio 1938 berjudul War of the Worlds telah mengukuhkan teori ini. € .Era Masyarakat Massa: Kajian2 berkaitan: € Beberapa kajian menguatkan teori ini. € Kajian oleh Payne Fund (1930) terhdap filem Gangster mendapati media massa berpengaruh.

ERA KESAN MEDIA TERHAD / PERSPEKTIF SAINTIFIK) 1950-1970 .

y Hasil kajian mendapati media massa tidak punyai pengaruh kuat terhadap keputusan individu dlm memilih calon presiden.kajian dilakukan di Erie County. . Ia amat berpengaruh seawal tahun 1940an hingga 1970an y Dicetuskan oleh penyelidikan Lazarsfeld (1940) mengenai kesan media terhadap pemilihan calon presiden Amerika Syarikat . USA.Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Latar belakang: y Era ini adalah evolusi drpd era pertama. Ohio. Mereka lebih terpengaruh dgn opinion leaders dari kalangan kawan / famili.

y Andaian berdasarkan kajian ini telah menghasilkan Teori Kesan Terhad. Lazarsfeld mengandaikan bahawa majoriti masyarakat juga bertindak sedemikian dalam menghadapi pengaruh media massa. y Lazarsfeld mengandaikan bahawa pengaruh media bersifat terhad. .Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Andaian: y Berpandukan hasil kajian tersebut.

.Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Teori-teori: Teori Kesan Terhad. y Ia perlu bekerjasama dengan faktor2 lain untuk mempengaruhi masyarakat. y Media massa secara tunggal merupakan faktor yg sederhana. y Mengandaikan bahawa media memberi kesan amat terhad (minima) kepada masyarakat.

Ia faktor sederhana yg bekerjasama dgn faktor2 lain. y Joseph T. media berperanan dlm membentuk kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu perkara. The Effect of Mass Communication: ³Komunikasi massa tidak memberi kesan secukupnya terhadap penerima utk memberi pengaruh serta-merta. Klapper. Tapi.Era Kesan Media Terhad / Perspektif Saintifik: € Kajian2 berkaitan: y Penyelidikan awal oleh Lazarsfeld & Benard Nerelson (1940). Hasil kajian mendapati media memberi kesan yg sedikit terhadap pengundi semasa kempen. . 1960..

ERA KAJIAN BUDAYA 1960an hingga sekarang (Eropah) .

yg berpendapat media massa dikuasai golongan elit. y Eropah berpegang kpd aliran neo-marxis . .Era Kajian Budaya: € Latar belakang: y Pengkaji Eropah tidak begitu terpengaruh dgn perkembangan di Amerika pada 1940 dan 1960.

. Teori Kritikal. Vienna. Perang Dunia Kedua.. Perancis. y Antaranya: Revolusi Perindustrian. y Antara teori: Teori Budaya. Perang Dunia Pertama. Ancaman Ideologi (Nazi. dan Teori Penyuburan. Andaian ini menjadi satu kepercayaan setelah pelbagai peristiwa besar melanda benua Eropah. dan Pelbagai revolusi besarseperti di Russia. Teori Pembentukan Realiti Sosial. Fasis. dll. Marxis).Era Kajian Budaya: € Andaian: y Media menjadi alat golongan tertentu (elit) dlm mendominasi masyarakat (hegemony / dominasi/ status quo).

. lambat laun ia akan mempengaruhi mindanya dalam membentuk nilai. dan persepsi yang dianggap sesuai bagi dirinya. y Individu tersebut akhirnya akan menganggap bahawa realiti kehidupan adalah sama dgn gambaran media ± khususnya televisyen yg menguasai suasana simbolik.Era Kajian Budaya: € Teori-teori: Teori Penyuburan y Sekiranya sesuatu individu itu didedahkan kepada maklumat yg sama secara berterusan. peranan.

menstabil dan memperkukuhkan pengaruh mereka. Televisyen ialah senjata budaya (Gerbner).Era Kajian Budaya: € € € € Kajian2 berkaitan: Teori Penyuburan (George Gerbner & rakan-rakan. Impak maksima boleh berlaku kepada kanak-kanak ekoran psikologi mereka masih rapuh. Ia digunakan secara pemujukan ± bukan ancaman. 1973) kekal hingga ke hari ini sebagai teori terbaik. Ia digunakan oleh kuasa industri bagi mengekal. .

ERA KESAN SEDERHANA sejak 1970an hingga skrg (Amerika) .

Era Kesan Sederhana: € Latar belakang: y Ia bercambah di Amerika sejak awal 1970an sehingga kini. y Idea ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann pd zaman penny press di Amerika melalui bukunya Public Opinion (bab The World Outside and The Pictures in Our Heads). . y Pengkaji Amerika mendapati kandungan media membawa kesan signifikan dan berpengaruh terhadap masyarakatnya.

Ia menentukan isu yg akan dibincang / difikirkan. rela/paksa y Ini wujudkan pergntgan berterusan kpd kandungan media ± selagi seseorang berasa selesa & puas.sedar/tidak.Era Kesan Sederhana: € Andaian: y Pengkaji Amerika mengandaikan kndgn media beri kesan ketara dlm jangka pjg . y Andaian ini melahirkan Teori Penentuan Agenda dan Teori Pilin Kesenyapan (Spiral of Silence). . y Media berpengaruh membentuk persepsi masyarakat. Langkah ini kerap diguna oleh media hari ini dlm mengalih/membentuk tumpuan masyarakat terhadap sesuatu isu ± sekalipun tujuan mereka murni.

. isu / berita yg disebarkan media punyai persamaan dgn isu yg dibincangkan masyarakat sekalipun frekuensinya tidak sama.Era Kesan Sederhana: € Teori-teori: Teori Penentuan Agenda y Agenda ditakrifkan sebagai isu / berita yg dimuatkan dlm media massa. Penentuan agenda merujuk kpd proses mewujudkan persamaan agenda media dgn agenda masyarakat. y Sekaligus.

. € . dan Iyengar & Klinder (1986) mendapati media massa memberi kesan tertentu yg signifikan. € Hasil kajian: Media amat berpengaruh dlm menentukan isu yg difikirkan masyarakat.Era Kesan Sederhana: Kajian2 berkaitan: € Maxwell Mc Combs & Donald Shaw (1972) melakukan kajian mendalam. Dan wujud pertalian rapat antara media dgn isu yg dibincangkan masyarakat. € Kajian Noelle-Neumann (1973).

. wujudnya perkaitan kandungan media dgn tingkahlaku antisosial.filem ³Gangster´.LAIN-LAIN TEORI Teori Keganasan Media ‡ (Payne Fund (1930) .. Kajian ini menjadi pencetus kpd perkembangan kajian keganasan media seterusnya.

Rangsangan / Excessive excitement (teruja) 2.anak patung 'Boboµ) . Membenarkan / 'It's Okay' syndrome (terbiasa) 3. Peniruan (Bandura .LAIN-LAIN TEORI Teori Keganasan Media ‡ 4 Faktor Menentukan Perubahan Tingkahlaku Kanak-Kanak 1. Kurang Sensitif / Lack of sensitivity (toleransi) 4.

2. 4. 3. Umur Gender Jumlah Tontonan Pengaruh Ibubapa Pencapaian Akademik .LAIN-LAIN FAKTOR 1. 5.

Kesimpulan Unit 6 € Aspek2 KANDUNGAN MEDIA yg perlu diketahui y Stereotype ± lahirkan imej yg tipikal y Exaggeration ± kandungan mesti lebih hebat drpd y y y y sebelumnya Profit-oriented ± persaingan demi survival Falsification ± seringkali silap maklumat Production-pressure ± slot mesti diisi. mesti semakin baik Legally-bound ± banyak undang2 dan akta2 yg perlu diambil kira .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful