Anda di halaman 1dari 32

Ê Ê Ê 


  
    
 Ê    Ê  
 ÊÊ   


 

 

  Ê  
   
 c c !"#$% &"'


 c
 
c c c
 c c 

c c

c
 c 
 c c c c  c
 
c cc 
c c c cc c

c c c c c c c c 
 c c
 c  c  c c  c c c

c c c c 
c c c c c
 c c
c c 
c c c c
 c c
 c cc

c c
c
 c c c c 
 c
 c c c c 
c c 
c c c
 c
 c c c c 
c c 
c 
c c
 c c c c  c 
c  c c c  c
  c c c c c 
c c c

 c c  c c c c c c 
c c
 c c c c c 
c c c

c
 
ccc c
c cc c  c
 c
 c c c c c c c
c c c
c c c  c
c 
c!c "c#c $$%& c
 c  c '('c 
c  c  c c c

 c c c 
 c c c  c c

 c c c c c 
 c c c c 
c

 c
 cc ccc c c
 c c c 
c c c c
 ) c * c
 c c 
c c c c c c c 

c c
 c
 c c cc c
cc
 c 
 c c 
 c c c c c c

 c  c c c c c 
c 
c

c c

c  c c c c c  c c c

c c
 c 
c
 c
c
 c 
c  c
c c 
c!c "c#c $$%&c
# c 
c c c ) c c c c
 c 
c c 

c  c c c  c
c c c c c c c c c

c c c c  c
c c c c
 c c  c c c 

c  c * c c
# c $$+&cc
# c 
c c c 
c c c
 c c c
 c  c c
 &c c
 c 
 
c c

c c c
 c  c
 c 
c  c c c c  c


c 
c
 c 
 
c c c c 
 c


c c c c 
 c c

c c c c
 cc c c , c c- 
c c c $$+&c
c c 
 c c

c
c c c
 c
 c c *#&c c c c 

c
 
c c c 

c c 
 c c

c c
c  c
 c 
 c 

c c
 c c
 
c 
c c c

c c c c  c
 c c c  c  c c

c c  c
 c c c 
 c 
c c c c c
c
 cet alc $$+&c


c c
 c c c 
c c
 c c
 c c ' c .c c / c 011%&c c c
c c c 
c c c 
c

c c


c 
c c  c  c c c
 
c c ' c 

c 
c c c
  c c

c c 

c 
c c c
 c

c c

c c c c c
 c

c +c

c c c c c c c c c c
 c c
 c c c c 
c 
 c
 c c
 c
c  cet al.c $$+&c
 c 

c c c c  c  c
 c c
 c  
c c c c  c
 
c 

c  c c c c  c 
c
c c
c

c c
c c
 c

c c
 c c c c c c c 
c  c
 
c c
c c c c ,
c0123&cc
' c 4
c c,
c 0123&c  c 
c c c
 c c c c c 
c)c c c
 c c  c  c  c 
c c c 3c
c 5cc
0c c
c
 5cc
c c c 
cc
+c c 
cc
"c c
c c cc
3c  c
 c c c
-c c
 
c  0c  c c c
 c 
c 1c c  c  c c
 
c
 

c $$0c 5cc
0c  c
 cc
c  c c
 cc
+c 
 c c
c
5cc
"c 
c
 5cc
3c c c c

6c
%c 
c 6cc
7c c
c 6cc
2c c c cc
1c c
c

c "c
# c 8 
c c 
c 
c c
 c 
c
 c

c c 
c c c c c c

 c c c c c c c c
 
c c c 
c c  c c c
 c
 c  c c 
c 

c c 
c c
 c  c c
 
c c  c  c 
c


c c c 
c
c
c &$c&"'c
 c  c c 
c

c
 c c
 c 8
c 
c c c c 5c 9c c c
c 
c 

c c 
c c c 
cc c
  c c 
c  c  c c

 
c c c c
c

:;c
 
c 
c c 
c c c 
c
 5c
0c  c c 
c 

c c 
c c c
 
:c
c  c  c  c c
 
c

c
 c
c c c 
c 

c c 
c c c
 c 
:c
Rc  c  c  c  c 
c

c
 c
c c c 
c 

c c 
c c
 c8 
:c
"c  c c

c c c c c 
c


c c 
c c c c c
 c c
 
c c  c  c 
c

c c
 c 
c:c
c
c
c

c 3c
c
ác$c!$!"(($c
 c c c c5c
0c ' c c c 
c 

c c 
c
 c  c c 
c  c  c
 c
 
c c c c
c

c c c 
c
c ' c c  c c c 
c 

c
 c 
c c  c c 
c
  c c c
 
c c c c
c


c c c 
c
c
c$)c!$!"(($c
@
c c c c c c 
c  c c
c 
c 

c c 
c c  c
c 
c  c  c c
 
c c
 c  c 
c

c c c  
c c c c

c
c c c
c
c!)($(&(c! &(*$"c
- 
c
c c c c 5c
0c ' c c 
c 

c c 
c 
c

 c c c c c  c

c c
 c c c c c c c c
 c c c  c  c ' c c
 c
 c c c 
c c c 
c c

c
 c  c - c $$7&c
c 
c 
c 
c
 c c

c c
 c 
)
c  
c
c c c
c c
cc c c
 ) c c c  c c

cc c 
c c -c011%&c

c %c
+c * c c
 
c cc 
c &c c c
c c
 c c c

cc c
c c
 c
 c c c c c  c c c 
c
-c c c c3c  c c c 5c 0&c c
c 
 6c &c 
c
 6c +&c 
c c c <
6c "&c
 c c3&c c
c 

c $$0&c
"c  c 
c c c c c  c c c
c c 
c )c c c c c
4
c c ,
c 0123&c  c  c  c 
c c
c c c c 5c 0&c c 
c c
 6c &c c c 
c +&c c 
c
"&cc 
c c c c
c
c

c 7c
c c
 c
c

c!#$*"*%(c $)* &(c "c$(c!$ ( (#$c


# c 
c c &c 
c
 c #c #c c
 c' c8 c 012%&c c-c $$7&c c 
c c
 c
c
 c 
 
c c
c ) c

c c
c
 c c c c 

c c
 c c

c c  c cc c
' c / c 011 &c c 
c c c
 c
 c  c c c  c c c  c 
c

c
 c c
c 
c c c  c c 
c c c
c c  c ' c / c c c $$+&c c 
c
 c c c  c 
c &c c c
 
c c c c c c
c c c * c c
# c $$+&c
# c 
c c c ) c c c c c

c c

c c c c cc c c
 c c c c c c 
c c c
 c  c
c  c c c c c  c
 c c

c c * c c# c $$+&c
c
c! (c! !" $c
* c c 
c c 
c c 
c c
c c c = >c
= >c c = c @ c c 012 &c c 
 c $$%&c
 c
c c
 c c c  c 
c c

c c c . c 


c c c c c c c c

c)c c c

c c c 
c

c 2c
 c c cc
)
c c 
c c c 

c
 c  c 
 )
 c c c c c
 c c
ccc c c 5c
c 
c
c c c c

c
c  
c 
c c c c c c c
c c cc 
c c
 c c c c
c
c
c  ccc c

 c c c cc
c
 c c 
 c
c c
 c c
c
c c c c


c c
c
 c c  
c c c c *c c - c 0123&c c

 c $$%&c 5c
c c
cc c c 
 c
c c c c c
c c c  c
c 

cc c
 cc c c c
c c
c

c c cc
 c

cc c
 c
c c ccc c
c
-c

c  c c 
c c c 

c c c 
c 5c 0&c
 c c c c c c c

 c 'c c 
c c  c
c c c
 c
 c c c 
c c c
c


c

 c
 c  c c c 
c 6c &c c

c c
 c
c

c c c c c c
 c c
c c c c
 c c
 c  c
c c  cet alc $$+&c
c

c 1c
c
c
c"(! (c $! #()c
' c
 c $$%c c- c $$7c c c
 c c c

 c c c 
cc 
c c 
c c 
c
c c c
 c c c c 
c c c c 
c c c c
 c c
 c c
c c c c
 c @
c  c $$0&c  c  c
 c
 c

c
 c c  c c c c
 c c c c
 c  c  c c
 c c c c 
c

c 
c c c c  c c c c ' c $$0&c

c
c
uambar Konsep Multimedia (Munir, 2001)
c
 c c c c  c )c  c * c
$$%&5c
c #
c

c 0$c
#
cc
c c c c c
cc
c  c
c
c  c  c * c 
c  c c c 
c
 cc
c ?c
?c c  c cc c c 

c c c
c


c c ?) c 
 c c c c c

c
c ? c
? c c  c c 
c
 c c 
c c
 c c c c

c c 
) 
c c c
c c
- c c
c 
c c  
c c c
c
c c
c c  c 
c 
 c
 c
 c

c c
 c c c
c @ c
@ c c c c c
c c c c c c
c c c c
c 
c cc
 c
c 
c
 
c c c
 c
c c c 
c c c


c 
c  c )c c  c c '
c
 c cc c c
c  c
 c c c 
c c c c c c
 c c c c * 
c c c c 
c c
 c c c -c c c c c  c c c c
c
 c c c  c c c  c
 c c c
c
 cc
c
c

c 00c
Rc!$%%$$c"(! (c "c! !" $c

c cc c  c
 c 5c
c c &c

c c
 c
c c
 c c c
c
 ccc c cc c c c
c *c &c

c  c
 c c  c c  c
 c c  c  c c c c

c c
c
c
c 

c  &c

c c
 c


c c c c
 c

cc c c c c c c cc
c
-c c c 
c  c 
c
 c  c c
(sofware)cc c c
 
c c

c c c

 c c' c  c


c c 5c
c  c c c cc 6cc
c 
c c c6cc
c c c


c c

cc ' c $$0&c
c c cc c 
c c c c c
 c
c c c 
 c c c  
c @c c
c c  c
c c  c
c c c c
 c
( c c
 c@ c 011%&c c*  c $$%&c c c 5c
0c

c c c

 c c c c 
 )
 c c
 c c c 
c c 6c
c  
cc

c c 6c
+c

c  c 
 
c c  c c c c  c

 c

c
c c 
6c

c 0 c
"c

c c ccc c c&c c
 6c
3c  c c c c c c

c c c (slow learner),c  c
 c cc 
cc c

c c c c(Fast learner)6c
%c c c c c &c c c (reinforcement)c c

cc c 6c
7c 
c c c
c
cc
c 
c c 6c
2c c
c c

c c c  c  c c
 5c
1c 
c c  c c  c 
c c c c

 c c c  
c c c 
c
 
c c c
c
- c
 c  c c c
 c
( c cc
 c  c c c 5c
0c c c c c c c c c c
 c

c c
 cc
c  c c c c c c c  c
 c c
 cc c c c c
+c c c 
c c c 

c c
c c c c c ' 
c c c
c c 
c c c c c c c c


cc
 c
c c c c  c 
c c


 
c c

 c  c c
c c
  c c c
c c c c

 
c c
cc
c
c!! ("$c!$! (#c($&cc
* c c
 
c c 

c $$0&cc c
 
c
ccc c  c c1c  c 5c

c 0+c
0c  c
 c
c  c c
 c
+c 
 c  c
cc
"c 
c
 c
3c c c c

c
%c 
c c
7c c
c c
2c c c
1c c
c
'c c
 6c c c
 
c 
 c c A 
 $$3&cc
0c  cA
 c
 
c c c  c c c c c
 c 
c
 c cc
c@c c c cc
c c
c  c 
 c c c  ) c
c
 c c c 
 c
c  c#cA
 c
-c c  c 
 c c c c c 
c
  c  
c B c  
c  
c 
 c 
c
 c c c c cc cc c c c
c c c
 c c c
c
 c
c
 c< )< c
 c c c c c c c
 c c
 c c ) c,c c c
 c c c
 c
+c *
 ccc
c
- c 
c  c c c c

 c c c
 
c c
  c 
 c c
c 
c c  c c c c
- c  c c c c c c c c  c
cc c
 c
c
 c cc
 c c
 c c
 c
 c 
 c c Bc c c
 c  c

c 0"c

c  c c c c 3c c c c c c 0c c
< c c%$ cCc0$ +cc
"c 
c c
B c 
c c c c c c
 c c c
c
c
 c c c 
c c c c 
 c
-c
 
c
c c c c c c
c
c

c
)
c c 
c 
c 
 c 

c c c
 c
c
 c c c
 c c c c 
 c
3c * cA c# c

c
 c  c c  c c c c 
c c c
)c c c  c  c c
 c c 

c
c
 c B c c c )c c c c 

c c c
c c c c c c c c 

c '
c
 c c c c ! c c 4  c'Cc c
 c c c

c c c c 
c4
 c
%c 
cA c
A c
 c c c c )c
 
c c c
 c c c c 
 c c c c 
c c c


)

c
c
c c cc
 
c'
c c
c c * c
 c
 c c c c 

c c
 c c cc cc
7c @cc c
8 c c c c c c c c c  c
 
c

c cc c c c
 cc
c cc
2c c' c
B c 
c ) c c c c c c
 c  c c c 
c c c  c
 c c cc
 ccc
c

c 03c
c
1c ' c*
c
# c
c c c c c c 
c
 ) c c
c c 
c 

c c c c
 c 
c . c c
 
c
c c c c 
c c 
c c c
 c c c c c c c 
)
c c
 c c
c
ác!! ("$c ! (#( c ((&c
 c c c 
c c  
c 
c c  c
c  c c c 
c c c c  c c
c  
c
 c 

c c c c 
c
 c * c  c c c  c  c

c c c c  c c' c,
c 0123&c c 
c
 c  c 
c  c  
c 
 
c c c

c c c
c  c  c  c  c 
c
 cc
 c c 
c c
c c c c
* c c
c 
c
c
 c c c  c
 c * c  c 
c
c 

c c  c

 c 
c (Problem Solving)c ,
c0123&c c c4
c
c,
c 0123&c c
c ccc c c c
 c c c 
c)c c c c c
' c 4
c c ,
c 0123&c  c  c  c 
c c
 c 3c c  c  c  c 
c c c c
 c c c c c c cc5c
c
c
c
c

c 0%c
c
!! ("$c ! )(#( c c!! ("$c !$!"&$c
 ((&c ! )(#( c ((&c
' c 
c ' 

c c 'c 
c

 c lementery c c
clarification&c
' c ' c *c c
 c 
c  
c  &c 
c
Basic support&c
 c
c
' c ' c 
c c ' c
c
Interference&c  c c
 
c c
' c c 'c 
)
 c c 
c c c
 
c c
c
! 
c et alc 0123&c c A 
 c $$ &c c c
 c  c
c c c c c -c 

c
c  c  c 
c c  c 
 c c
 c
 c  c
 cc c0110&c
'Cc c 013 &c c 8 c 4
c 01% &c c  c $$+c c
 c 
c c c c c A c c c
 c c  c  c c
 c  c c
 c c 
ccc  c
 c 
c c 
c 

c  c c 

c c c
c 
c c ) c c c 

c c
 c c c c 
c c 
c c 

c c 
c
 c 
 c ) c 

c c c c c 
 
c c
 c c 
c c c A D
 c $$3&cc
c
ác*$&!c&! %(c**$!$c!$%!'$c(&(#c
c c 

c c  c c  c
c c c

c c c cc 
c
c

c 07c
 c c c  c*
c
 c c c c cc c
 c c
c c c c cc c c c

 cc !c cA 


 c $$ &c
c *
c c 
c c 

c c c c c c 
c
 
) 
c c 

) 

c !c
c c 
c c

 c 

c c c  ) c c
c c 
c
 cc c/ c c0127&c 
c
c
 c c
5c
0c
 c 
c c c
c cc
c
 c c  c
 cc
+c c
 c c 
c c c

 c c  c c
)c c ) c c c
4 c A 
 c $$ &c c 
c c
c  c c
 
c c c
c c c c c &c c
c  c c
c  &c c 
c c c c
 c
 c c c

 c c c c c c *
c
 c 
cc
c c
 c c c
c c c c
 c
c c c 
c 
 c c 
c 
c c
c
c cc c
 c
c ' cc A 
 c $$ &cc
)
c c c c c

c c c5c
0c  c cc
c c
c
c
 c c c  c c  )  c
c c
 c c c
 c c
c
+c 
c c c 
c c c
c
"c 
c c c 
c c
 c c  c
 c

c
3c c c c c
 &c c
 c

 &c c
 c
c c
c c

c 02c
%c  c c c
c 
c
 c
c
 c c
 c c) c
7c c c c
c 
c cc
c

c -c 0121&c c c 
c c c c c
 c c 
c 
c (concept formation)c c 
 
c 
c (concept
assimilation). 
c 
c c c c c c c 

c
 c -c 

c  c c  c c c (discovery
learning). - c c c c 
 c c c 
c
 c
 c cc c cc  c ccc
c
&c c c 
c c 
 
c c c c


c  c -c 

c c 
 c c c 
c c c
 c  c
c c
 c c c 
c cc
 c
 c c
 c c
c 
c  )  c 
c c c c c c
@c cA 
 c $$ &c c5c
0c 
c c c
c c c c  c
c 
c
c c
c c c c c  c
+c 
c c  c
c c
c  c c c  c
"c 
c c 
c
 c 
c
3c 
c c c c
c
%c 
c c c

c
7c 
c c c
 c
2c 
)
c cc  cc
 cc
)
c c  c c c
c
 c c
c 
c
 c )
c c c 
c c
 c c
c c 

c c c c c c c 
c
 
c
 ) cc

c 01c
-c c
c 
 c c  c c 
)
c c c
c c 
 c c c 
c c c 
 c c
c
 c
cc
c c c cc c c

 c B c c 
c 
 c c 
c  c )
 c c c c c c 
c c 
)
c c
c -c 0121&c c c 
c c  c c
 c
c 
c
c 
c c c c  c c c
 ) c c(building block)c c
c
*
c

cc
c  c 
c c
c
c c 
c c c  c
c c 
c c c
 
c c c
 c c  c c c c
 c c
 

c c  c  c c 
c 

c 
 cc
c c c

c c 
c c c c c
 c c c c c c c 
c  c
 c c c
)
c
c c c
 c

crecall c c

c
' c  c c  c c
 
c c c 
c c c
 
c c

c  c c  
c c c c c

cc

 ccc c  c c c@
c
 c
 c

cc 
c 
c
c c 
c
 c  c c c c c 

c
 c 
c
 c 
c c c c c c c c c c c recallc c

 c 
c 
 c c

c 
c c c
c
c c c recall c c 
c c c c c c
c c c ' c011"&c
c
c! ( $%$c! (c !#c !"(+(&cc
' c
c  
c c
c
 c  c 
c 'c 
c Ec c
c  c 
)
c 
c
 c c 


c c  c

c $c


c c c c 
c c  c c c c
c 
c c  c c  c 
c c 
c

c c c -c c 
c
c' cc c c  c

 c

c c

c c c c c c c c
 c

c c c c c 
c c  c c c
 c  c  c  c
c c 
 c 
c
 c c c c  c
 c cc
 cc


c ) c 
c c
 c
cc
# c 
c c* c#  c c c c c
cEc


c cc
$ c*!!$&(c *!!$&(c& c
+c c ' 

c  c 
c 

c ++'
c c
 c c c c 
)  
c

c c c
 
cc 
c4 
 c c c 

c
 c
c c
c c 
 c 

c c
c c c c c
 c
c
c
 c c c c c c 
c c
 c c5c
! ($,c!$%$c $c! $%#c
$c
Ô c c
 c 
c 
c c c c
 c c c

 c c

 c c  c  c c c 5c  c c c
c c c c cc cc c
 c
 c
 c  c
 c c c c c 
c c
 c c c
 c  c c c c
c c c
 c c
 c c c
 c c
B c c c
c c c c c c
 c
&(&!c #** ($c c #! $%#c $c (&"$,c $#c !$#$c 'c
&! !"c 'c (c *'*$$,c &!* $%c !$%c !! "#$c &c #! $%#c

c 0c
$c !$%$c &(&!c #** ($c ,c ,c c (,c ¢
¢ c "'c &c
&(&!c #** ($,c 
c

c  c Cc c <&c c c
 c  c
c c c
 c c
* c c c c 
 c c 
c c c c
¢
¢  
c c c c c c c c c
 c c c c c c c 
c c 
c c

 c 
c 
c 
c c c C&c 

    c
 semua hukum mekanika Newton berlaku sama untuk semua kerangka acuan
inersial.
 $&)* &(c"("!*cc
# c c c c c

c  c Cc c <&c c c
c >c c

c  c C>c >c <>&c c c F$c c c c c
 c* c cc>c c cc cc cc
Cc c c c c c c
c  c c c c

c
c c
 c c c ?c c c
 c c c
c c c c c >c c 

c ? c c  c c
 c c
 c c5c
x È š x vt x š x È vt
yÈ š y y š yÈ
 c c 
c c
zÈ š z z š zÈ
tÈ š t t š tÈ

c c
uambar : Posisi kerangka acuan S¶ setelah t sekon bergerak dengan kelajuan tetp v
dalam arah x terhadap kerangka acuan S
c
 c )c c c
c
c Cc c c <c c ux¶,
uy¶ dan uz¶ c cc>c cux, uy dan uz c cccc
transformasi ualileoc c c c
 c G c
u xÈ š u x v u x š u xÈ v
u Èy š u y c c 
c u y š u Èy c
u zÈ š u z u z š u zÈ

c
c
c
(*!&c ! cc
 c 'Cc c c c c c c c
  c c c 
c c )c 01c
 c c  c 
c
 c c
 c < c c &c c c c c
 c  c H c c c
 c c c c c
 c 
c c
 c c5c
plam semesta mi dipenuhi eter yang tidak bermassa dan tidak tampak, dan fungsi
satu-satunya adalah untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik.

! * $c('!"&*$-* "!cc
' 
c c 'c c c c c c
c c 
c c  c c
c c
c c?c,c c
cc c
 c cc c c
c
c
ccc c c c 0&&c 
ccccc c,c
 c c c c c c c c  c c
c
cc 0&c) c,c c
c cc c c
c
c c c c &&c c c c c c c c c

c +c
 c c c c c c c c c c c c
 c c c 
c c c ) c c c c 
c
 cc c c-c

c c c c c c
c cc

c
uambar : Skema diagram interferometer Michelson yang digunakan oleh Michelson
dan Morley untuk membuktikan keberadaan eter.

c c c c c - c  c c c c

cc c
 cc cI ccc c
c5cc
 
 6
L 0 0
t š 06 c
c v v 6
0 0 6
c c
*c c c c
c c c c c c  c
 c c c Fc +c Cc 0$"c (
c *c c c c c  c c c Fc +c Cc 0$2c
(
&cc c cc c
 c c5c
0 v
š 0 c
v c
0
c
- c  c c ccI c c5c

c "c
 v  v 
t 0 ÚÚ 0 Ú 06
c c c Ú
v v 
t   Ú 6
c c c Ú 6
 c
v
t 
c c
v
t  Ú
c c
 v
-cc' 
)'c cFc00cc cFc0$cCc0$"c ccFc+$cCc0$2c(
c
c

 cI cFc 0cJc cFc+7cCc0$)0%c


c
@
c c ' 
)'c c c c c c c c
 c I c Fc $c @
c I c Fc $c 
c  c c - c c
 c c c c cc c cc c
c
c

c
c
c
 ($&(c !"(+(&c ($&!($cc

c c c c c ' 
)'c c

c c c c  
c 

c c c 
c c

)
cc  c c c c-c c 
c

c4 
 c
 c c
 c c c
 c 
c 
c4 
 cc
1.c Postulat pertama menyatakan bahwa semua hukum fisika memiliki bentuk yang
sama pada semua kerangka acuan inersial.
 c c c c
c c c
 c c c c c c c c
 c c
 c c c c K c c c c
c c c c
 c c c c c
c c. c c  c c
 c cc c
c c c' c
c  c
 c cc c  c

c 3c
c
 cc c c cc c c c
Lc c c c c  c c c c
c c
c ccc c c c c c
2.c Postulat kedua menyatakan bahwa cepat rambat cahaya dalam vakum memiliki
nilai yang sama dalam semua kerangka acuan, c c Fc 1171 "32c Cc 0$2c (
c
 c +$c Cc 0$2c (
&c . c c c c c
 c c c
 c c M c c c - c  c c
 c c c

 c c c

 c c
cc' 
)'c cc
cc cc
cc c
c c
cLcc
c
 c c c c c c c
c c c 
c
 c
 cc c c
c 0cFc &c- c  c c cI c
Fc 0cNc cFc$c c c

 c c
cc
c
 $&)* &(c* !$cc
B c ) c c c  c c 

c ? c
 c 
c c c 
c  c 
c c
 c c  cc.
c 

c? c c c c
 c
 c 4 
 c - c  c c ) c c  c c


c ? c 
c c c 

c c #

c c
 c
c
c cc c
cc c
 c cc c
 c
c c
c c
c c 

c? c c)
c c cc c c  cc
 )
 c
c c 

c? c c cc c
 c
c c c c  c Lc c c c c c c
c cL>c c c c cc>c c
 c c c
c
 c c c
c c c
 c 
c c -c

c  
c 4 
 c c c 
c c
 c c
 c
 c c c
c c € c >&c#

c c c c
 c4 
 c

c %c
c c c c @.p. Lorentzc 023+)01 2&c c c 021$c
 c


 
 
'
c
 c c
 c cc c c
 cc c
c c c c c
 c c c ccc c c
 c c cc>c c
 c ccc ccc

 c c c ?c c  c c c c c c c  c ) c Cc c <c &c
 c  c c >c
c c c
c c c c C>c>c<>c >&c

c
uambar : Penampilan suatu kejadian yang terjadi di sekitar P dilaporkan (diamati)
oleh pengamat yang diam dalam kerangka actian S dan lainnya dalam kerangka
acuan 5¶ yang sedang bergerak ke kanan dengan kelajuan v.
c
#

cA <c cc c
cc c c c cFc$c
 c
 ccc c 

c ) c c
 c c
-ccc>c5c
x O Ô x vt & x Ô x O vt O &
yO y y yO
zO z c c 
z z O c
 v  v O
t O Ô t xÚ t Ô t O x Ú
 c c
 c cc Ô &c
 c c 

c 
c
 c5c
0
Ô š c
v
0 Ú
c

c 7c
 c c Ô c
c c
c c
c c
 c
c
 $&)* &(c* !$c$#c#!!$cc
 c c c cc cLc c c c
u(ux, uy, uz)c c c c
c c c c  c Lc c c
 c u¶ = (ux¶, uy¶, uz¶)c#

c A <c c c u¶ c u
 c c5c
c
ux v uÈ v
u xÈ š c c c 
c u x š x È c
uxv u v
0 0 x
c c
uy u Oy
È
u š
y c c c 
c u y c
 u v u xO v 
Ô 0 x Ú Ô 0 Ú
 c c Ú


uz u zÈ
u 
O
z c c c 
c u z š c
 uxv  u xÈ v 
Ô 0 Ú Ô 0 ÚÚ
 c c

c
c
!$"'$c#!!$c !"(+(&(#ccc
- c
 c c c 
c c c c
 c c
c

c c x.c . c ux,¶c c c
 c c &c c c x
 c  c L>c c c c >c c
 c c c c
 c c c c c c c c c c c c

c c c c  c Lc c c c c c c c
c c 
c cc
cc c c5cc
u xÈ v u v
ux š È
 c c 
c u xÈ š x c
uxv uxv
0 0
c c

c 2c
!!$c !"()c ! & #$c !"(+(&c ($&!($c
. c c c c c
c 
 )
 c c c c
c c c c c c c c
 c c 
c c c

 cc
!$"'$c#"&(#c v pB š v p vB c

vp vB
!$"'$c !"(+(&(#cc v pB š c
v p v B
0
c
!"(+(&c$$%cc
@
c c c c c c c &c  c c c
c c c c 
c c Panjang benda bila diukur dalam
kerangka acuan di mana benda diam terhadap kerangka acuan tersebut disebut
panjang sejati 

 ,c c c A$c Panjang benda yang sama jika
diukur dalam kerangka acuan yang sedang bergerak sejajar terhadap benda dengan
kelajuan v disebut 
 ¢ diberi lambang Lcc
c c c
c c 
c c c  c c
 c 
c Ac Pc A$c c
 c 
c c c c c 

c Ô Qc 0c *c APA$c
c
c5c

0 v
Lš L$ š L$ 0 Ú c
Ô c
4c c c c c cc c c c c
 c
 c 
 c c c 
c c (  
 
 c
 c cc c
 cc c
 c
c
c c c c 
c c &c c  c 
 c
 c
 c c c?c c c5c
c

c 1c
c
uambar : Benda yang mengalami penyusutan panjang. Perhatikan bahwa hanya
komponen yang sejajar dengan arab gerak (arah kecepatan v) yang mengalami
penyusutan panjang.
c
!"(+(&c#cc
'
c c c c c c c c  c c
c c

 c c c c c c c c 


 c I c Fc c Nc c
c c
c c Lc c c c c c c I $c c
c c c c c c c c c c c c
 c c c
&c c
 c selang waktu sejati (

 .c . c
 c
 c c c c c c c c c L>c c c c c c
 c c ccc c
c c cc &c
c
 c c c
 c ¢
 ¢c c cI &c
c
c c c
 c c 
c c c  c

 c c
 c 
cI QcI $c cc Ô Qc0cc
c c
t $
t Ôt $ c
v
0 Ú
c

c c c c c c  c c c c
 c
 c  
 ¢ c c  ¢ (  c c c
 c 
c  c c c c c c 0170c c
 c

 c c c c ác )!"!c c c !($%c 'c c
c c
 c c  c c c
 c c*cc
 c
 c c c c  c c c c c
 c c # c c

c +$c
 c  c c ) c c0$)1c
c
 cc c c c.c c
 c c 
c
c "3c c c
 c c c c  c
 c c c
 c c
c c c @
c 
 c c
 c c
 c c c c c c 
 c c c c c
 c
c c
 c c

 c c c 
c
c
&&c !"(+(&(#cc
 cc c c c

c c 
c
c c'

c

 c c c c c  c c &c c c c

 c 

c c c 

c
 c c c $ &c'

c c
c c
 c c  c c &c c
 c c c c
 c c c
 c 

c 
c c c &c c c
c

c 
c c
c  c

c c Qc$&c*c cc cc Ô Qc0cc
c5c

 Ô  $
c
$
v
0 Ú
c
*!$c !"(+(&(#cc
- 
c c 
cc
c c c
 c c
0c ' c 
c

c
cc c
c
c cc
c ' c 
c 
c  c c 
c $c c
cc cc

c c 
c c c c
 c 
 c c
c5c
c
v
p  v Ô $ v $
c
v
0 Ú
c

c +0c
 c$cFc

c ccFc

c 
c ccFc c c
c
$! %(c !"(+(&(#cc
-c c 
) c c c c 
c c c c

c c cc c


c c
c cc c c
 c4 
 c
cc
c c c 
c c5c
k š mc m$ c c

-c
 ccc¢ 
 
 c c c
 c c c  c c c $ š m $ c
 c c c c

 cc 
c  c c c4cFc c
c c c c
c c c c
 c c  c c 4c Fc 4c )c 4$c - c
 c c c 
c c
 c cc5cc
c
$! %(c (c c c c4$cFc$
$! %(c*"c $! %(c#($!(#c c4cFc4cJc4$c
c c c c 5c4cFc Ô c)c0c&4$cFc Ô c)c&$ c
c

c + c