Anda di halaman 1dari 33

e rol van de tutor: meer dan lesgeven all

FC Tutters:

Els Campforts
Andrea Cools
Inge Clijsters
Steven Bax
Stig Broeckx
Inleiding PAL
 Andrea Cools
WAT?!
VORMEN

Mentoring
Peer Modeling

Peer Assessment

Peer Tutoring
Peer Counseling

Peer Monitoring

Coöperatief leren
TUTOREN
PEER TUTORING
METHODE
 Wat er voorhanden is!
 Ervaringen doorvertellen
 Eerstejaars 
verwachtingen?

g
ervarin
VAKKEN
 Medische
 Wiskundige
 Taalkundige: vb. migrantenscholen
ONS PROJECT
Interactie met
docenten
 Inge Clijsters
TUTOREN VERSUS
DOCENTEN
COMMUNICATIE
 Begin project: gesprek met docent
 Mail – forum - wekelijkse gesprekken
 Veel aandacht
 Geen vijanden
 Ophalen zelftesten
EVALUATIE
 Met docenten:
 Functioneringsgesprekken met coördinator
 Logboek
 Reflectieformulieren
 Doorbriefing aan docenten:
 Veelvoorkomende problemen doorgeven
 Organiseren van bijsturing
OPLEIDING
 Voorafgaande training
 Communicatievaardigheden
 Feedback
 Begeleidingstechnieken
 Organisatie van sessie

Tutorsessie
VOORBEREIDING
 Inhoudelijk
 Welke leerstof?
 Wat vormt probleem?
 Tutor én tutee voorbereid!
VOORBEREIDING
 Praktisch
 Incontact komen
 Afspraak maken
 Noodzakelijk materiaal
ORGANISATIE EN WERKING

Ready, set, ...


Tutee op gemak
Action!
Beginsituatie
Vraag tutee
- Kleine stapjes
- Motiveren, Stimuleren, Complementeren!
Plezant houden
Vragen stellen
ORGANISATIE EN WERKING
 And cut!
 Samenvattend moment
EVALUATIE
 Kwalitatief
 Rapporten
 Introspecties
 Reflecties

 Kwantitatief
 Cijfers
 Procenten

 Publicaties
Onderzoek
 Els Campforts
ACHTERGROND
 School of Biotechnology, Dublin
 Wiskunde en chemie
 Tutees  controlegroep
 Evaluatie
 Vragenlijst
 Uitslagen tussentijdse testen en examens
RESULTATEN

 Meerdere vakken
 Significante invloed op wiskunde en chemiet u t e e n ie t - t u t e e

Berekend gemiddelde (%)


b e r e k e n t g e m id d e ld e ( % )

H e t e f f e c t v a n t u t o r s o p d e p r e s t a t i e s b i j d e t e s t e n
re sul tate n ni e t-tu te e tute e
19 98 -20 00
RESULTATEN
 Significantverschil tutee  niet-tutee
 Verhoging slaagkansen


Els

Stig

Steven Bedankt voor uw


aandacht.
Inge

Andrea
hom
e

sc h ool
Werkende studenten
 Andrea Cools
work
VERSCHILLEN?


LEEFTIJD

cross-age

TIJDSINDELI
NG

SESSIE
VERLOOP
VERLOOP
VERLOOP
VERLOOP