PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2015 Nama Bidang Isu Utama Strategik Objektif

ISU

: Kelab Ping Pong : Kemahiran Yang Kurang dalam Kalangan Pelajar : Memberikan latihan yang intensiif : Meningkatkan kemahiran dalam kalangan pelajar
OBJEKTIF STARTEGI SASARAN TEMPOH PELAKSANAAN TOV SASARAN YANG DITETAPKAN PENILAIAN IMPAK

Pelajar kurang mendapat latihan

Meningkatkan latihan diri sudut kualiti dan kuantiti

Latihan intensif yang berkala

Semua ahli kelab

Sepanjang tahun

75%

2011 80%

2012 85%

2013 90%

2014 95%

2015 100%

Meningkatkan Perlawanan keyakinan diri persahabata bagi n menghadapi perlawanan Pasukan sekolah Mac 2011 75% 2011 80% 2012 85% 2013 90% 2014 95% 2015 100% .PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2015 Nama Bidang Isu Utama Strategik Objektif ISU : Kelab Ping Pong : Pencapaian Kurang Memuaskan Dalam Pertandingan : Mengadakan Perlawanan Persahabatan : Meningkatkan keupayaan dan semangat peserta ketika pertandingan OBJEKTIF STARTEGI SASARAN TEMPOH PELAKSANAAN TOV SASARAN YANG DITETAPKAN PENILAIAN IMPAK Kurang semangat melawan ketika pertandingan.

Meningkatkan keyakinan diri bagi menghadapi perlawanan. 1) RM100 2) PIBG 3) Sumbangan 1) Penyelaras 2) Guru Mac 2011 penasihat Pemantauan . Meningkatkan latihan dari sudut kualiti dan kuantiti.PERANCANGAN TAKTIKAL 2011 Nama Bidang : Kelab Ping Pong ISU OBJEKTIF STARTEGI SASARAN KOS/ BAHAN SUMBER PELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN KAEDAH PENILAIAN Pelajar kurang mendapat latihan. Latihan intensif dan berkala Semua ahli kelab RM100 Yuran kelab PIBG 1) PKO-KUM 2) Penyelaras 3) Guru Penasihat Sepanjang Tahun Pemantauan Kekurangan semangat melawan ketika dalam pertandingan. Perlawanan persahabatan. Pasukan sekolah.

Program latihan ini diharapkan akan memenuhi kehendak dalam meningkatkan kemahhiran pelajar dalam sukan ping pong. .PELAN OPERASI NAMA PROGRAM PENDAHULUAN OBJEKTIF PROGRAM TARIKH PELAKSANAAN PROGRAM JAWATANKUASA INDUK PROGRAM JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM KOS/ PERBELANJAAN PROGRAM SUMBER PERBELANJAAN KEKANGAN PENUTUP “Latihan Intensif” Latihan ini merupakan persiapan pasukan ping pong menghadapi pertandingan MSSD Papar 2011 Meningkatkan latihan dari sudut kulaiti dan kuantiti Sepanjnag tahun 1) 2) 3) 1) 2) 3) PK KOKUM Penyelaras Pasukan Guru Penasihat Pengerusi (Penasihat) Setiausaha (s/u kelab) AJK (ahli kelab) RM 100 PIBG Masa yang mungkin bertindih dengan program sekolah yang lain.

Mac 2011 1) 2) 3) 1) 2) 3) PK KOKUM Penyelaras Pasukan Guru Penasihat Pengerusi (Penasihat) Setiausaha (s/u kelab) AJK (ahli kelab) RM 100 PIBG Sumbangan orang perseorangan. Membantu pelajar memotivasikan diri untuk meningkatkan lagi semangat ketika menyertai pertandingan.PELAN OPERASI NAMA PROGRAM PENDAHULUAN OBJEKTIF PROGRAM TARIKH PELAKSANAAN PROGRAM JAWATANKUASA INDUK PROGRAM JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM KOS/ PERBELANJAAN PROGRAM SUMBER PERBELANJAAN KEKANGAN PENUTUP “Perlawanan Persahabatan” Program ini merupakan sebuah program untuk meningkatkan pengalaman peserta kepada perlawanan. 2) Tempat dan prasarana Diharapkan program ini dapat meningkatkan prestasi atlet-atlet sekolah. . 1) Mengatur perlawanan dengan pihak luar.

CARTA GANTT ISU STRATEGU OBJEKTIF : Pelajar kurang mendapat latihan : Latihan Intensif : Meningkatkan latihan dari sudut kualiti dan kuantiti OKT 2010 NOV DIS JAN / FEB / / / / MAC APRIL MEI 2011 JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV PERKARA / AKTIVITI Perancangan Mesyuarat Induk Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK ke-2 Pelaksanaan Aktiviti Penilaian Laporan / / / / .

CARTA GANTT ISU STRATEGU OBJEKTIF : Kurang Daya Saing Ketika Perlawanan : Perlawanan Persahabatan : Meningkatkan daya saing dan pretasi atlet sekolah untuk perlawanan OKT 2010 NOV DIS JAN / / FEB / / / MAC APRIL MEI 2011 JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV PERKARA / AKTIVITI Perancangan Mesyuarat Induk Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK ke-2 Pelaksanaan Aktiviti Penilaian Laporan / .