Anda di halaman 1dari 1

A.

PENDAPATAN DARI SEMUA SUMBER (SETAHUN) (RM)


A.1 Pendapatan peggajian (Gaji/Elaun/Bonus)
Gaji Nov-Dec 2007 12,400
Jan-Sep 2008 131,400

A.2 Pendapatan professional (pelbagai khikmat) 0

A.3 Pendapatan perolehan (Hasil sewa dll.)

Jumlah Pendapatan

B. PERBELANJAAN KEPERLUAN ASASI HIDUP (SETAHUN) (RM)


Perlindungan (Bayaran sewa/ansuran rumah)
Makanan dan minuman
Pendidikan (Tanggungan)
Pakaian (Diri dan tangggungan)
Pengangkutan (Bayaran ansuran pinjaman)

Jumlah Perbalanjaan Asasi Hidup

C. POTONGAN LAIN (RM)


Ansuran tabung haji
Pemberian kepada orang tua
Sumbangan Baitulmal

Jumlah Potongan Lain

D. PENDAPATAN BERSIH YANG LAYAK ZAKAT (A-B-C) (RM)


i. Jumlah A - Jumlah B - Jumlah C = Jumlah D
ii. Jika Nilai D melebihi paras nisab maka layak zakat

E. ZAKAT YANG WAJIB DIBAYAR (D x 2.5%) (RM)


Jumlah D x 2.5%

Anda mungkin juga menyukai