TENDER KANTIN

Tawaran adalah dipelawa daripada orang ramai untuk menyelenggarakan Kantin SJK(T) Ladang Bukit Mertajam, Peti Surat 4, 09007 Kulim, Kedah Darul Aman bagi tempoh:1 JANUARI 2007 HINGGA 30 NOVEMBER 2008 Tawaran hendaklah di alamatkan kepada GURU BESAR, SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM, PETI SURAT 4, 09007 KULIM, KEDAH DARUL AMAN. Di dalam sampul surat yang berlakri dan ditulis seperti berikut:“TENDER KANTIN STLBM ” Kepada: GURU BESAR, SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM, PETI SURAT 4, 09007 KULIM, KEDAH DARUL AMAN. 2. 3. Borang permohonan, butir-butir/syarat permohonan boleh didapati dari Pejabat Sekolah ini pada 13.10.2006 sehingga 14.11.2006 Borang permohonan/tawaran hendaklah disertakan dengan wang pertaruhan/cagaran banyak RM200.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Sahaja) atas nama GURU BESAR, SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. Wang cagaran RM200.00 ini akan dikembalikan kepada pemohon yang tidak berjaya. Tetapi bagi yang berjaya / tidak menyelenggarakan kantin / menarik diri atau menarik balik tawaran, wang tersebut tidak akan dikembalikan. Borang permohonan/tawaran hendaklah sampai ke sekolah ini selewat-lewatnya pada 14.11.2006 jam 12.00 tengahari. Pihak sekolah tidak akan menerima borang permohonan/ tawaran selepas jam 12.00 tengahari tersebut. Pihak sekolah akan memilih tawaran/permohonan yang difikirkan sesuai dan berpatutan khas untuk murid-murid sekolah rendah.

4.

5.

6.

Sekian, terima kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ” “ PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH GEMILANG ” “ BUDAYA MUAFAKAT PRESTASI MENINGKAT ” Saya yang menurut perintah, …………………………… s.k: 1. Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan & Kemanusiaan, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. 2. Pegawai Pendidikan Daerah Kulim/Bandar Baharu. 1

PELAWAAN TAWARAN MENYELENGGARAKAN KANTIN BAGI TAHUN 2007 ………………………………………………………………. 09007 KULIM. b) Penyelenggara kantin dikehendaki menyenaraikan nama barang satu minggu setelah diberitahu yang tawarannya telah diterima (terpilih). Surat Perjanjian Penyelenggara mestilah menandatangani satu surat perjanjian berhubung dengan penyelengaraan kantin ini yang meliputi hal-hal mengenai kebersihan. jika diminta berbuat demikian. SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. Penggunaan Air dan Elektrik Penyelenggara kantin hendaklah menjelaskan sendiri wang penggunaan air kepada JKR Kulim dan Elektrik TNB Kulim.…….LAMPIRAN ‘A’ SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. iii) Pihak sekolah juga menerima tetamu dari masa ke masa. PETI SURAT 4. Mereka juga akan menjadi pelanggan kantin sekolah. KEDAH DARUL AMAN. Senarai ini hendaklah dipersetujui oleh GURU BESAR. kesihatan dan lain-lain yang bertujuan untuk mengelolakan kantin ini. ii) iii) 2 . ii) Pihak kantin juga dikehendaki mengelola jamuan-jamuan yang selalu diadakan oleh kumpulan murid-murid dan guru-guru serta persatuan-persatuan di sekolah ini. minuman keras atau sebarang bentuk perjudian tidak boleh dijual langsung. 3) Syarat-syarat utama untuk dipatuhi berhubung dengan penyelenggaraan i) Barang-barang yang boleh dan tidak boleh dijual a) Rokok. KETERANGAN MENGENAI KANTIN 1) Bakal-bakal Pembeli i) murid-murid sekolah ini lebih kurang 280 orang ii) guru-guru sekolah ini lebih kurang 16 orang iii) kakitangan sekolah ini lebih kurang 4 orang Jumlah semuanya: 300 orang 2) Kemungkinan-kemungkinan perniagaan i) Kantin boleh dibuka 5 / 6 hari seminggu dari pagi hingga ke petang.

(salinan Photostat lesen perniagaan yang diakui sah hendaklah disertakan) Membayar wang cagaran sebanyak 3 bulan sewa kantin oleh penyelenggara itu sebelum beliau menjalankan perkhidmatan kantin. Membayar sewa kantin setiap bulan. 3 . …………………………………. ii) iii) iv) v) Saya yang menurut perintah.) Syarat-syarat Kementerian Pelajaran Berkenaan Sewa Kantin i) Mempunyai Lesen Perniagaan dan mesti memenuhi peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Kementerian Pelajaran berhubung dengan penyelenggaraan kantin sekolah. Mengambil polisi insurans api untuk melindungi bangunan kantin oleh penyelenggara Membayar faedah oleh penyelenggara ke atas sewa kantin atau lain-lain bayaran jika masih belum dibayar selepas 10 hari apabila bayaran itu patut dibayar.4.

Tel.. Sekiranya saya menarik diri sebelum menyelenggarakan kantin sekolah/ menarik diri selepas saya bersetuju dengan sepenuhnya / saya enggan menandatangani surat perjanjian apabila dikehendaki berbuat demikian.. SJK(T) Ladang Bukit Mertajam. Sebanyak RM200.. 2. Tuan.KP: ……………………………….. Tarikh: ………………………… -------------------------------------(Tandatangan Penawar) ……………………………………. Saya menawarkan sewaan bulanan sebanyak RM ………………… bagi setiap bulan dalam tahun berkenaan. Kedah Darul Aman.00 itu tidak akan dikembalikan oleh pihak sekolah.. 4. 09007 Kulim. Pejabat: …………………… 4 ...Tel.. 3.. Bersama-sama borang tawaran ini. 11 bulan. saya sertakan wang kiriman pos/bank draf No: …………….. ingin memohon menyelenggarakan kantin sekolah tuan dalam tempoh Persekolahan mulai 1 JANUARI 2007 HINGGA 30 NOVEMBER 2008 selama 1 tahun. Alamat Rumah: ……………………… ………………………………………. No.Rumah: ……………………. saya bersetuju dengan sepenuhnya bahawa wang cagaran saya sebanyak RM200. (Nama Penuh Penawar(HURUF BESAR) No..LAMPIRAN ‘A2’ Guru Besar. Peti Surat 4. Alamat Perniagaan: ………………… ……………………………………… No...00 ( Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sahaja) sebagai menyatakan kesanggupan saya untuk memohon tawaran kantin sekolah. BORANG PERMOHONAN TAWARAN KANTIN SEKOLAH Saya sepereti dibawah.

.. BUTIR-BUTIR PERIBADI Nama (HURU BESAR): ……………………………………………………......... hingga …………………. selama:……………………… b) Sebutkan pengalaman kali kedua Tempat ………………………………………………………………………………… Dari Tahun: ……………… hingga …………………....No... Tel: ………………………. …………………………………………. No... selama: ……………………… 5 .. selama: ……………………… c) Sebutkan pengalaman kali ketiga.(Warna):…………………………. B.... Nama Kedai Perniagaan ( Jika ada) : ……………………………………………………… Jenis Kedai Perniagaan: ……………………………………………………………………...LAMPIRAN B BUTIRAN PEMOHON A... Hingga …………………. Tempat ………………………………………………………………………………… Dari Tahun: ………………...... Pendaftaran Perniagaan: ………………………………………………………………... Tempat ………………………………………………………………………………… Dari Tahun: ………………..... Kad Pengenalan: ……………………. PENGALAMAN 1......... No. Nama Bank Perniagaan: …………………………………………………………………… Alamat Rumah : ……………………………………………………………………………. Adakah anda berpengalaman menyelenggarakan kantin ? ………………………………… a) Sebutkan pengalaman kali pertama..

6 . hingga ……………………. Adakah anda berpengalaman menyelenggarakan asrama ? a) Sebutkan pengalaman kali pertama. Dari Tahun: ………………………. Asrama Persatuan: …………………………………………………………………….. Tempat: …………………………………………………………………………………. hingga …………………. Adakah anda sedang menjalankan penyelenggaraan makanan bermasak? a) b) c) Kantin Sekolah : ……………………………………………………………………….. Kantin Jabatan/ Lain-lain : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. d) Kedai makanan: ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… 4. Kontrak makanan: ……………………………………………………………………… 5. hingga ……………………. . selama ……………… 3. Dari Tahun: ……………………..2. Tempat: …………………………………………………………………………………. c) Sebutkan pengalaman kali ketiga: Tempat: …………………………………………………………………………………. sila berikan keterangan lanjut: ………………………………………………………………………………………………. Adakah anda berpengalaman menyelenggarakan makanan ditempat-tempat lain? Jika ada. Jika ada.. sebutkan: …………………………………………………………………………. Asrama Sekolah: ………………………………………………………………………. Dari Tahun: ……………………. ……………………………………………………………………………………………….... selama………………… b) Sebutkan pengalaman kali kedua. selama ………………...

…………………………………………………………………………………………. 5.. 3. 6.000 orang penuntut Bagi waktu petang: 1. …………………………………………………………………………………………. 7. D. 4.. Bilangan tukang masak Bilangan pepbuat minuman panas Bilangan pembuat minuman sejuk Bilangan pekerja membantu menjual makanan Bilangan pekerja membantu menjual minuman Pelayan untuk penuntut Pelayan untuk guru dan pekerja ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Tarikh: ………………………..C... 2.000 orang penuntut bagi waktu rehat sebelah pagi dan 1. …………………………………………………………………………………………. ……………………………………. (Tandatangan Penawar) Nama: ……………………………… 7 . PEKERJA KANTIN Sila sebutkan pengalaman mengadakan bilangan pekerja untuk menyelenggarakan sesebuah Kantin sekolah seramai 1. KETERANGAN LAIN 1. …………………………………………………………………………………………. Anda bolehlah memberi keterangan lain sebagai tambahan untuk pertimbangan Jawatankuasa Pemilihan Tawaran: …………………………………………………….

00 (Ringgit Malaysia : Dua ratus sahaja) dalam bentuk wang kiriman pos/deraf bank atas nama Guru Besar SJK(T) Ladang Wellesley. Kulim.hari. 09700 KULIM. Kedah Darul Aman. 2. Wang pertaruhan akan dikembalikan semula kepada pemohon-pemohon yang tidak berjaya. Kod Sebut Harga: Rujukan : STLWL60/001/7(25) Tarikh : 13.2006 TAWARAN SEBUT HARGA UNTUK KANTIN SEKOLAH SJK(T) LDG BKT MERTAJAM 1.2005 Bayaran mendapatkan borang hendaklah dibuat menggunakan wang kiriman pos/deraf bank atas nama Guru Besar SJK(T) Ladang Bukit Mertajam. 09007 Kulim.10. Borang-borang serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan boleh didapati di pejabat sekolah dari 7. 09600 Lunas.TENDER KANTIN Sekolah : SJK(T) Ladang Bukit Mertajam. mulai dari 01 Januari 2006 hingga 30 November 2007.) setiap satu mulai dari 7. Jumlah anggaran murid untuk tahun 2006 adalah seperti berikut: Jumlah murid Melayu Jumlah murid Cina Jumlah murid India Lain-lain Jumlah Besar Jumlah Guru Jumlah Kakitangan = = = 280 = = 280 = 16 = 4 Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan ……………………………………….11. SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM.11. sk: 1) Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan & Kemanusiaan 2) Pegawai Pelajaran Daerah Kulim/Bandar Baharu 8 . Setiap sebut harga hendaklah disertakan dengan wang pertaruhan sebanyak RM200. Borang serta dokumen-dokumen lain yang Berkaitan hendaklah sampai ke pejabat sekolah pada atau sebelum 28 November 2005 jam 12. Permohonan tanpa wang pertaruhan tidak akan dilayan dan dipertimbangkan. Alamat : Peti Surat 4.11 2005 hingg 21. 4. Tawaran adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berminat untuk mengendalikan kantin sekolah ini bagi tempoh dua tahun.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh sahaja.2005 pada waktu Pejabat dengan harga RM 10.00 t. PETI SURAT 4. 3. Sebut harga hendaklah dihantar di dalam sampul surat berlakri dan bertanda ‘SEBUTHARGA KANTIN SEKOLAH’ di bahagian atas sudut kiri. KALAICHELVAM A/L SUBRAMANIAM GURU BESAR. KEDAH.

Wang Kiriman pos atau bank draf yang berpalang atas nama Guru Besar. 09700 Kulim. 1. Tarikh Tutup: 14. Lampiran C . 09700 KULIM. SJK(T) Ladang Bukit Mertajam.11. Perkara –perkara berikut perlu ada dalam sampul surat yang berlakri yang dialamatkan kepada Guru Besar. Peti Surat 4.Lampiran penawaran jualan makanan dan minuman 4.Lampiran merngenai penawar . PETI SURAT 4. Kedah Darul Aman. Lampiran A2 2. Salinan fotostat lesen perniagaan yang diakui sah. Salinan Surat Pendaftaran perniagaan dengan Kementerian Pelajaran (Jika ada) 7. PELAWAAN TAWARAN PENYELIAAN KANTIN BAGI TAHUN 2007 ………………………………………………………. 09700 Kulim. Kedah Darul Aman.2006 9 .R (A. Jika tawaran dengan pos hendaklah berdaftar A. KEDAH DARUL AMAN. Peti Surat 4.R Register) 8. SJK(T) SJK(T) Ladang Bukit Mertajam. 5. Lampiran B 3. PERINGATAN: ………………….SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. 6.Borang permohonan tawaran kantin sekolah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful