TENDER KANTIN

Tawaran adalah dipelawa daripada orang ramai untuk menyelenggarakan Kantin SJK(T) Ladang Bukit Mertajam, Peti Surat 4, 09007 Kulim, Kedah Darul Aman bagi tempoh:1 JANUARI 2007 HINGGA 30 NOVEMBER 2008 Tawaran hendaklah di alamatkan kepada GURU BESAR, SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM, PETI SURAT 4, 09007 KULIM, KEDAH DARUL AMAN. Di dalam sampul surat yang berlakri dan ditulis seperti berikut:“TENDER KANTIN STLBM ” Kepada: GURU BESAR, SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM, PETI SURAT 4, 09007 KULIM, KEDAH DARUL AMAN. 2. 3. Borang permohonan, butir-butir/syarat permohonan boleh didapati dari Pejabat Sekolah ini pada 13.10.2006 sehingga 14.11.2006 Borang permohonan/tawaran hendaklah disertakan dengan wang pertaruhan/cagaran banyak RM200.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Sahaja) atas nama GURU BESAR, SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. Wang cagaran RM200.00 ini akan dikembalikan kepada pemohon yang tidak berjaya. Tetapi bagi yang berjaya / tidak menyelenggarakan kantin / menarik diri atau menarik balik tawaran, wang tersebut tidak akan dikembalikan. Borang permohonan/tawaran hendaklah sampai ke sekolah ini selewat-lewatnya pada 14.11.2006 jam 12.00 tengahari. Pihak sekolah tidak akan menerima borang permohonan/ tawaran selepas jam 12.00 tengahari tersebut. Pihak sekolah akan memilih tawaran/permohonan yang difikirkan sesuai dan berpatutan khas untuk murid-murid sekolah rendah.

4.

5.

6.

Sekian, terima kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ” “ PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH GEMILANG ” “ BUDAYA MUAFAKAT PRESTASI MENINGKAT ” Saya yang menurut perintah, …………………………… s.k: 1. Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan & Kemanusiaan, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. 2. Pegawai Pendidikan Daerah Kulim/Bandar Baharu. 1

Mereka juga akan menjadi pelanggan kantin sekolah. PELAWAAN TAWARAN MENYELENGGARAKAN KANTIN BAGI TAHUN 2007 ………………………………………………………………. PETI SURAT 4. KEDAH DARUL AMAN. jika diminta berbuat demikian. iii) Pihak sekolah juga menerima tetamu dari masa ke masa. 3) Syarat-syarat utama untuk dipatuhi berhubung dengan penyelenggaraan i) Barang-barang yang boleh dan tidak boleh dijual a) Rokok. minuman keras atau sebarang bentuk perjudian tidak boleh dijual langsung. ii) Pihak kantin juga dikehendaki mengelola jamuan-jamuan yang selalu diadakan oleh kumpulan murid-murid dan guru-guru serta persatuan-persatuan di sekolah ini. kesihatan dan lain-lain yang bertujuan untuk mengelolakan kantin ini. KETERANGAN MENGENAI KANTIN 1) Bakal-bakal Pembeli i) murid-murid sekolah ini lebih kurang 280 orang ii) guru-guru sekolah ini lebih kurang 16 orang iii) kakitangan sekolah ini lebih kurang 4 orang Jumlah semuanya: 300 orang 2) Kemungkinan-kemungkinan perniagaan i) Kantin boleh dibuka 5 / 6 hari seminggu dari pagi hingga ke petang. ii) iii) 2 . 09007 KULIM. Senarai ini hendaklah dipersetujui oleh GURU BESAR.…….LAMPIRAN ‘A’ SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. Surat Perjanjian Penyelenggara mestilah menandatangani satu surat perjanjian berhubung dengan penyelengaraan kantin ini yang meliputi hal-hal mengenai kebersihan. SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. b) Penyelenggara kantin dikehendaki menyenaraikan nama barang satu minggu setelah diberitahu yang tawarannya telah diterima (terpilih). Penggunaan Air dan Elektrik Penyelenggara kantin hendaklah menjelaskan sendiri wang penggunaan air kepada JKR Kulim dan Elektrik TNB Kulim.

…………………………………. 3 . Membayar sewa kantin setiap bulan.) Syarat-syarat Kementerian Pelajaran Berkenaan Sewa Kantin i) Mempunyai Lesen Perniagaan dan mesti memenuhi peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Kementerian Pelajaran berhubung dengan penyelenggaraan kantin sekolah. (salinan Photostat lesen perniagaan yang diakui sah hendaklah disertakan) Membayar wang cagaran sebanyak 3 bulan sewa kantin oleh penyelenggara itu sebelum beliau menjalankan perkhidmatan kantin.4. Mengambil polisi insurans api untuk melindungi bangunan kantin oleh penyelenggara Membayar faedah oleh penyelenggara ke atas sewa kantin atau lain-lain bayaran jika masih belum dibayar selepas 10 hari apabila bayaran itu patut dibayar. ii) iii) iv) v) Saya yang menurut perintah.

00 itu tidak akan dikembalikan oleh pihak sekolah.LAMPIRAN ‘A2’ Guru Besar. Saya menawarkan sewaan bulanan sebanyak RM ………………… bagi setiap bulan dalam tahun berkenaan. Pejabat: …………………… 4 . saya sertakan wang kiriman pos/bank draf No: ……………. Kedah Darul Aman.. Peti Surat 4.Rumah: ……………………. No. Tarikh: ………………………… -------------------------------------(Tandatangan Penawar) ……………………………………. Tel.. Alamat Rumah: ……………………… ……………………………………….00 ( Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sahaja) sebagai menyatakan kesanggupan saya untuk memohon tawaran kantin sekolah. Sebanyak RM200.. 4.. 11 bulan. SJK(T) Ladang Bukit Mertajam.Tel. Tuan. saya bersetuju dengan sepenuhnya bahawa wang cagaran saya sebanyak RM200.. 3. ingin memohon menyelenggarakan kantin sekolah tuan dalam tempoh Persekolahan mulai 1 JANUARI 2007 HINGGA 30 NOVEMBER 2008 selama 1 tahun... 09007 Kulim..... (Nama Penuh Penawar(HURUF BESAR) No. Alamat Perniagaan: ………………… ……………………………………… No. 2.KP: ……………………………….. BORANG PERMOHONAN TAWARAN KANTIN SEKOLAH Saya sepereti dibawah.. Sekiranya saya menarik diri sebelum menyelenggarakan kantin sekolah/ menarik diri selepas saya bersetuju dengan sepenuhnya / saya enggan menandatangani surat perjanjian apabila dikehendaki berbuat demikian. Bersama-sama borang tawaran ini.

... No. Adakah anda berpengalaman menyelenggarakan kantin ? ………………………………… a) Sebutkan pengalaman kali pertama...... B..... Tel: ………………………..... Pendaftaran Perniagaan: ………………………………………………………………..(Warna):………………………….. …………………………………………....... selama:……………………… b) Sebutkan pengalaman kali kedua Tempat ………………………………………………………………………………… Dari Tahun: ……………… hingga …………………....LAMPIRAN B BUTIRAN PEMOHON A... Hingga …………………. Tempat ………………………………………………………………………………… Dari Tahun: ………………..... Tempat ………………………………………………………………………………… Dari Tahun: ……………….No.. No..... hingga ………………….... Nama Bank Perniagaan: …………………………………………………………………… Alamat Rumah : …………………………………………………………………………….. BUTIR-BUTIR PERIBADI Nama (HURU BESAR): ……………………………………………………. Kad Pengenalan: …………………….. selama: ……………………… 5 . selama: ……………………… c) Sebutkan pengalaman kali ketiga. Nama Kedai Perniagaan ( Jika ada) : ……………………………………………………… Jenis Kedai Perniagaan: ……………………………………………………………………. PENGALAMAN 1...

Adakah anda berpengalaman menyelenggarakan makanan ditempat-tempat lain? Jika ada. selama ……………… 3. Dari Tahun: …………………….. ………………………………………………………………………………………………. Kontrak makanan: ……………………………………………………………………… 5...2. c) Sebutkan pengalaman kali ketiga: Tempat: …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Asrama Persatuan: …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… 4. sila berikan keterangan lanjut: ………………………………………………………………………………………………. sebutkan: …………………………………………………………………………. . Adakah anda sedang menjalankan penyelenggaraan makanan bermasak? a) b) c) Kantin Sekolah : ………………………………………………………………………... hingga ……………………. Kantin Jabatan/ Lain-lain : ……………………………………………………………. selama ………………. Tempat: …………………………………………………………………………………. hingga …………………. 6 . Dari Tahun: ……………………. hingga ……………………. Asrama Sekolah: ………………………………………………………………………. Tempat: ………………………………………………………………………………….... d) Kedai makanan: ………………………………………………………………………. Dari Tahun: ……………………….. selama………………… b) Sebutkan pengalaman kali kedua. Adakah anda berpengalaman menyelenggarakan asrama ? a) Sebutkan pengalaman kali pertama. Jika ada.

6. ………………………………………………………………………………………….. 4. …………………………………………………………………………………………. D. (Tandatangan Penawar) Nama: ……………………………… 7 .. PEKERJA KANTIN Sila sebutkan pengalaman mengadakan bilangan pekerja untuk menyelenggarakan sesebuah Kantin sekolah seramai 1.000 orang penuntut Bagi waktu petang: 1. KETERANGAN LAIN 1. Anda bolehlah memberi keterangan lain sebagai tambahan untuk pertimbangan Jawatankuasa Pemilihan Tawaran: ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. 5. 3.. ……………………………………... Bilangan tukang masak Bilangan pepbuat minuman panas Bilangan pembuat minuman sejuk Bilangan pekerja membantu menjual makanan Bilangan pekerja membantu menjual minuman Pelayan untuk penuntut Pelayan untuk guru dan pekerja ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Tarikh: ……………………….000 orang penuntut bagi waktu rehat sebelah pagi dan 1. …………………………………………………………………………………………. 2.C. 7.

KALAICHELVAM A/L SUBRAMANIAM GURU BESAR. Kulim. SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. PETI SURAT 4.TENDER KANTIN Sekolah : SJK(T) Ladang Bukit Mertajam.10. Wang pertaruhan akan dikembalikan semula kepada pemohon-pemohon yang tidak berjaya.2006 TAWARAN SEBUT HARGA UNTUK KANTIN SEKOLAH SJK(T) LDG BKT MERTAJAM 1. Alamat : Peti Surat 4. Borang serta dokumen-dokumen lain yang Berkaitan hendaklah sampai ke pejabat sekolah pada atau sebelum 28 November 2005 jam 12. Kod Sebut Harga: Rujukan : STLWL60/001/7(25) Tarikh : 13. Borang-borang serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan boleh didapati di pejabat sekolah dari 7.2005 Bayaran mendapatkan borang hendaklah dibuat menggunakan wang kiriman pos/deraf bank atas nama Guru Besar SJK(T) Ladang Bukit Mertajam.00 t.11.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh sahaja. 3. 2. sk: 1) Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan & Kemanusiaan 2) Pegawai Pelajaran Daerah Kulim/Bandar Baharu 8 . 09600 Lunas. Permohonan tanpa wang pertaruhan tidak akan dilayan dan dipertimbangkan. 4. 09700 KULIM.00 (Ringgit Malaysia : Dua ratus sahaja) dalam bentuk wang kiriman pos/deraf bank atas nama Guru Besar SJK(T) Ladang Wellesley.11 2005 hingg 21. KEDAH. Sebut harga hendaklah dihantar di dalam sampul surat berlakri dan bertanda ‘SEBUTHARGA KANTIN SEKOLAH’ di bahagian atas sudut kiri.2005 pada waktu Pejabat dengan harga RM 10. Kedah Darul Aman.11. Setiap sebut harga hendaklah disertakan dengan wang pertaruhan sebanyak RM200. Jumlah anggaran murid untuk tahun 2006 adalah seperti berikut: Jumlah murid Melayu Jumlah murid Cina Jumlah murid India Lain-lain Jumlah Besar Jumlah Guru Jumlah Kakitangan = = = 280 = = 280 = 16 = 4 Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan ……………………………………….) setiap satu mulai dari 7.hari. Tawaran adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berminat untuk mengendalikan kantin sekolah ini bagi tempoh dua tahun. mulai dari 01 Januari 2006 hingga 30 November 2007. 09007 Kulim.

Peti Surat 4.R Register) 8. KEDAH DARUL AMAN. Kedah Darul Aman. Wang Kiriman pos atau bank draf yang berpalang atas nama Guru Besar. 1. Lampiran B 3. Lampiran A2 2. 09700 KULIM.11. PERINGATAN: ………………….Borang permohonan tawaran kantin sekolah . PETI SURAT 4. Jika tawaran dengan pos hendaklah berdaftar A. Salinan Surat Pendaftaran perniagaan dengan Kementerian Pelajaran (Jika ada) 7. 09700 Kulim.R (A.Lampiran penawaran jualan makanan dan minuman 4. 5. SJK(T) Ladang Bukit Mertajam. Peti Surat 4.Lampiran merngenai penawar . Lampiran C . Kedah Darul Aman.2006 9 . 6. Perkara –perkara berikut perlu ada dalam sampul surat yang berlakri yang dialamatkan kepada Guru Besar. SJK(T) SJK(T) Ladang Bukit Mertajam. PELAWAAN TAWARAN PENYELIAAN KANTIN BAGI TAHUN 2007 ……………………………………………………….SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. Salinan fotostat lesen perniagaan yang diakui sah. Tarikh Tutup: 14. 09700 Kulim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful