TENDER KANTIN

Tawaran adalah dipelawa daripada orang ramai untuk menyelenggarakan Kantin SJK(T) Ladang Bukit Mertajam, Peti Surat 4, 09007 Kulim, Kedah Darul Aman bagi tempoh:1 JANUARI 2007 HINGGA 30 NOVEMBER 2008 Tawaran hendaklah di alamatkan kepada GURU BESAR, SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM, PETI SURAT 4, 09007 KULIM, KEDAH DARUL AMAN. Di dalam sampul surat yang berlakri dan ditulis seperti berikut:“TENDER KANTIN STLBM ” Kepada: GURU BESAR, SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM, PETI SURAT 4, 09007 KULIM, KEDAH DARUL AMAN. 2. 3. Borang permohonan, butir-butir/syarat permohonan boleh didapati dari Pejabat Sekolah ini pada 13.10.2006 sehingga 14.11.2006 Borang permohonan/tawaran hendaklah disertakan dengan wang pertaruhan/cagaran banyak RM200.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Sahaja) atas nama GURU BESAR, SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. Wang cagaran RM200.00 ini akan dikembalikan kepada pemohon yang tidak berjaya. Tetapi bagi yang berjaya / tidak menyelenggarakan kantin / menarik diri atau menarik balik tawaran, wang tersebut tidak akan dikembalikan. Borang permohonan/tawaran hendaklah sampai ke sekolah ini selewat-lewatnya pada 14.11.2006 jam 12.00 tengahari. Pihak sekolah tidak akan menerima borang permohonan/ tawaran selepas jam 12.00 tengahari tersebut. Pihak sekolah akan memilih tawaran/permohonan yang difikirkan sesuai dan berpatutan khas untuk murid-murid sekolah rendah.

4.

5.

6.

Sekian, terima kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ” “ PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH GEMILANG ” “ BUDAYA MUAFAKAT PRESTASI MENINGKAT ” Saya yang menurut perintah, …………………………… s.k: 1. Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan & Kemanusiaan, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. 2. Pegawai Pendidikan Daerah Kulim/Bandar Baharu. 1

minuman keras atau sebarang bentuk perjudian tidak boleh dijual langsung. PELAWAAN TAWARAN MENYELENGGARAKAN KANTIN BAGI TAHUN 2007 ………………………………………………………………. PETI SURAT 4. KETERANGAN MENGENAI KANTIN 1) Bakal-bakal Pembeli i) murid-murid sekolah ini lebih kurang 280 orang ii) guru-guru sekolah ini lebih kurang 16 orang iii) kakitangan sekolah ini lebih kurang 4 orang Jumlah semuanya: 300 orang 2) Kemungkinan-kemungkinan perniagaan i) Kantin boleh dibuka 5 / 6 hari seminggu dari pagi hingga ke petang. jika diminta berbuat demikian. ii) iii) 2 . Mereka juga akan menjadi pelanggan kantin sekolah. kesihatan dan lain-lain yang bertujuan untuk mengelolakan kantin ini. iii) Pihak sekolah juga menerima tetamu dari masa ke masa. 3) Syarat-syarat utama untuk dipatuhi berhubung dengan penyelenggaraan i) Barang-barang yang boleh dan tidak boleh dijual a) Rokok. b) Penyelenggara kantin dikehendaki menyenaraikan nama barang satu minggu setelah diberitahu yang tawarannya telah diterima (terpilih). ii) Pihak kantin juga dikehendaki mengelola jamuan-jamuan yang selalu diadakan oleh kumpulan murid-murid dan guru-guru serta persatuan-persatuan di sekolah ini. Surat Perjanjian Penyelenggara mestilah menandatangani satu surat perjanjian berhubung dengan penyelengaraan kantin ini yang meliputi hal-hal mengenai kebersihan.LAMPIRAN ‘A’ SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. KEDAH DARUL AMAN.……. 09007 KULIM. Senarai ini hendaklah dipersetujui oleh GURU BESAR. Penggunaan Air dan Elektrik Penyelenggara kantin hendaklah menjelaskan sendiri wang penggunaan air kepada JKR Kulim dan Elektrik TNB Kulim.

ii) iii) iv) v) Saya yang menurut perintah. Mengambil polisi insurans api untuk melindungi bangunan kantin oleh penyelenggara Membayar faedah oleh penyelenggara ke atas sewa kantin atau lain-lain bayaran jika masih belum dibayar selepas 10 hari apabila bayaran itu patut dibayar. …………………………………. (salinan Photostat lesen perniagaan yang diakui sah hendaklah disertakan) Membayar wang cagaran sebanyak 3 bulan sewa kantin oleh penyelenggara itu sebelum beliau menjalankan perkhidmatan kantin. 3 .4.) Syarat-syarat Kementerian Pelajaran Berkenaan Sewa Kantin i) Mempunyai Lesen Perniagaan dan mesti memenuhi peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Kementerian Pelajaran berhubung dengan penyelenggaraan kantin sekolah. Membayar sewa kantin setiap bulan.

Tarikh: ………………………… -------------------------------------(Tandatangan Penawar) …………………………………….. Kedah Darul Aman. (Nama Penuh Penawar(HURUF BESAR) No. Alamat Rumah: ……………………… ……………………………………….Tel. Sekiranya saya menarik diri sebelum menyelenggarakan kantin sekolah/ menarik diri selepas saya bersetuju dengan sepenuhnya / saya enggan menandatangani surat perjanjian apabila dikehendaki berbuat demikian.00 ( Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sahaja) sebagai menyatakan kesanggupan saya untuk memohon tawaran kantin sekolah. saya sertakan wang kiriman pos/bank draf No: ……………..KP: ……………………………….LAMPIRAN ‘A2’ Guru Besar. Alamat Perniagaan: ………………… ……………………………………… No. saya bersetuju dengan sepenuhnya bahawa wang cagaran saya sebanyak RM200. 4... SJK(T) Ladang Bukit Mertajam.. Tuan. Pejabat: …………………… 4 . No.. 09007 Kulim.. Saya menawarkan sewaan bulanan sebanyak RM ………………… bagi setiap bulan dalam tahun berkenaan.Rumah: ……………………. ingin memohon menyelenggarakan kantin sekolah tuan dalam tempoh Persekolahan mulai 1 JANUARI 2007 HINGGA 30 NOVEMBER 2008 selama 1 tahun....00 itu tidak akan dikembalikan oleh pihak sekolah.. Tel... 11 bulan. Bersama-sama borang tawaran ini. 2. Sebanyak RM200. 3. Peti Surat 4. BORANG PERMOHONAN TAWARAN KANTIN SEKOLAH Saya sepereti dibawah.

. selama:……………………… b) Sebutkan pengalaman kali kedua Tempat ………………………………………………………………………………… Dari Tahun: ……………… hingga ………………….... No......LAMPIRAN B BUTIRAN PEMOHON A.. Tempat ………………………………………………………………………………… Dari Tahun: ……………….No. hingga ………………….. Tempat ………………………………………………………………………………… Dari Tahun: ………………... Tel: ………………………....(Warna):…………………………..... BUTIR-BUTIR PERIBADI Nama (HURU BESAR): …………………………………………………….. Pendaftaran Perniagaan: ………………………………………………………………. Adakah anda berpengalaman menyelenggarakan kantin ? ………………………………… a) Sebutkan pengalaman kali pertama. No...... PENGALAMAN 1..... selama: ……………………… c) Sebutkan pengalaman kali ketiga... Nama Bank Perniagaan: …………………………………………………………………… Alamat Rumah : ……………………………………………………………………………... Kad Pengenalan: …………………….... Hingga ………………….... selama: ……………………… 5 ... …………………………………………... B. Nama Kedai Perniagaan ( Jika ada) : ……………………………………………………… Jenis Kedai Perniagaan: ……………………………………………………………………..

. selama ……………… 3. Tempat: ………………………………………………………………………………….2. sebutkan: …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… 4.. . Dari Tahun: ……………………... d) Kedai makanan: ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Tempat: …………………………………………………………………………………. hingga ……………………. selama ………………. Adakah anda berpengalaman menyelenggarakan makanan ditempat-tempat lain? Jika ada. sila berikan keterangan lanjut: ………………………………………………………………………………………………. Asrama Sekolah: ………………………………………………………………………. Jika ada. hingga …………………….. 6 . Kontrak makanan: ……………………………………………………………………… 5.. hingga ………………….. Adakah anda sedang menjalankan penyelenggaraan makanan bermasak? a) b) c) Kantin Sekolah : ……………………………………………………………………….. Adakah anda berpengalaman menyelenggarakan asrama ? a) Sebutkan pengalaman kali pertama. ………………………………………………………………………………………………. Dari Tahun: ……………………. c) Sebutkan pengalaman kali ketiga: Tempat: …………………………………………………………………………………. Asrama Persatuan: …………………………………………………………………….. Kantin Jabatan/ Lain-lain : ……………………………………………………………. selama………………… b) Sebutkan pengalaman kali kedua. Dari Tahun: ………………………..

C. …………………………………………………………………………………………. 2. (Tandatangan Penawar) Nama: ……………………………… 7 . KETERANGAN LAIN 1. PEKERJA KANTIN Sila sebutkan pengalaman mengadakan bilangan pekerja untuk menyelenggarakan sesebuah Kantin sekolah seramai 1. …………………………………………………………………………………………. Bilangan tukang masak Bilangan pepbuat minuman panas Bilangan pembuat minuman sejuk Bilangan pekerja membantu menjual makanan Bilangan pekerja membantu menjual minuman Pelayan untuk penuntut Pelayan untuk guru dan pekerja ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Tarikh: ……………………….000 orang penuntut bagi waktu rehat sebelah pagi dan 1. …………………………………………………………………………………………. 3.. Anda bolehlah memberi keterangan lain sebagai tambahan untuk pertimbangan Jawatankuasa Pemilihan Tawaran: …………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. 4...000 orang penuntut Bagi waktu petang: 1. …………………………………….. D. 5. 6. 7.

00 (Ringgit Malaysia : Dua ratus sahaja) dalam bentuk wang kiriman pos/deraf bank atas nama Guru Besar SJK(T) Ladang Wellesley.00 t. mulai dari 01 Januari 2006 hingga 30 November 2007.2006 TAWARAN SEBUT HARGA UNTUK KANTIN SEKOLAH SJK(T) LDG BKT MERTAJAM 1.11 2005 hingg 21. Kulim. KEDAH. Alamat : Peti Surat 4. sk: 1) Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan & Kemanusiaan 2) Pegawai Pelajaran Daerah Kulim/Bandar Baharu 8 . SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. 2. Sebut harga hendaklah dihantar di dalam sampul surat berlakri dan bertanda ‘SEBUTHARGA KANTIN SEKOLAH’ di bahagian atas sudut kiri. Borang serta dokumen-dokumen lain yang Berkaitan hendaklah sampai ke pejabat sekolah pada atau sebelum 28 November 2005 jam 12. Wang pertaruhan akan dikembalikan semula kepada pemohon-pemohon yang tidak berjaya. 4.) setiap satu mulai dari 7. Jumlah anggaran murid untuk tahun 2006 adalah seperti berikut: Jumlah murid Melayu Jumlah murid Cina Jumlah murid India Lain-lain Jumlah Besar Jumlah Guru Jumlah Kakitangan = = = 280 = = 280 = 16 = 4 Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan ………………………………………. 09600 Lunas.TENDER KANTIN Sekolah : SJK(T) Ladang Bukit Mertajam. 09007 Kulim. Borang-borang serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan boleh didapati di pejabat sekolah dari 7. KALAICHELVAM A/L SUBRAMANIAM GURU BESAR.11.10. Setiap sebut harga hendaklah disertakan dengan wang pertaruhan sebanyak RM200. PETI SURAT 4.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh sahaja. Tawaran adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berminat untuk mengendalikan kantin sekolah ini bagi tempoh dua tahun.2005 pada waktu Pejabat dengan harga RM 10. 3. Kod Sebut Harga: Rujukan : STLWL60/001/7(25) Tarikh : 13.2005 Bayaran mendapatkan borang hendaklah dibuat menggunakan wang kiriman pos/deraf bank atas nama Guru Besar SJK(T) Ladang Bukit Mertajam.hari. 09700 KULIM. Permohonan tanpa wang pertaruhan tidak akan dilayan dan dipertimbangkan.11. Kedah Darul Aman.

Tarikh Tutup: 14. Kedah Darul Aman.Lampiran merngenai penawar . 09700 KULIM. Salinan Surat Pendaftaran perniagaan dengan Kementerian Pelajaran (Jika ada) 7. Lampiran B 3. Peti Surat 4. 1. PELAWAAN TAWARAN PENYELIAAN KANTIN BAGI TAHUN 2007 ………………………………………………………. Salinan fotostat lesen perniagaan yang diakui sah. Jika tawaran dengan pos hendaklah berdaftar A. Perkara –perkara berikut perlu ada dalam sampul surat yang berlakri yang dialamatkan kepada Guru Besar. SJK(T) SJK(T) Ladang Bukit Mertajam. Lampiran A2 2.2006 9 . 09700 Kulim.Borang permohonan tawaran kantin sekolah . 6. Kedah Darul Aman.11.Lampiran penawaran jualan makanan dan minuman 4.R (A.SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM. Lampiran C . KEDAH DARUL AMAN. 5. SJK(T) Ladang Bukit Mertajam.R Register) 8. PERINGATAN: …………………. Wang Kiriman pos atau bank draf yang berpalang atas nama Guru Besar. Peti Surat 4. PETI SURAT 4. 09700 Kulim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful