Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa

PembahagiaN
‡ Konflik Antarabangsa ‡ Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa ‡ Cabaran Masa Depan

iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga .Konflik Antarabangsa Perang Dunia Pertama & Kedua 2 Faktor Utama: -kemunculan nasionalisme -sistem pakatan negara2 Eropah.

‡ Perikatan Kuasa Tengah ‡ (Triple Alliance) ‡ Jerman ‡ Austria-Hungary ‡ Itali ‡ Pakatan Bertiga ‡ (Triple Entente) ‡ Britain ‡ Perancis ‡ Rusia .

pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pada 28 Jun 1941 ‡ Austria perang ke atas Serbia atas sokongan Jerman ‡ Serbia disokong oleh Rusia & Perancis ‡ Britain join sekali dan meminta bantuan Amerika Syarikat .KeputusaN Perang Dunia Pertama T FAKTOR UTAMA.

Kesan Perang Dunia Pertama ‡ ‡ ‡ ‡ Menamatkan sisitem beraja di Eropah Termeterainya Perjanjian Versailles Penubuhan Liga Bangsa Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya ‡ Pasaran dunia mula diambil oleh jepun & Amerika Syarikat .

a USSR .k.Perang Dunia kedua Faktor: -kegagalan perjanjian versailles -kemelesetan ekonomi -Jerman tidak puas hati -Adolf Hitler -kesatuan republik sosialis soviet a.

‡ Jerman menyerang Poland dari barat manakala USSR menyerang Poland dari Timur ‡ British & Perancis isytihar perang terhadap jerman ‡ Masalah di Eropah selesai selepas tentera Jerman berjaya dikalahkan pada Mei 1945 .

Kesan Perang Dunia Kedua -Negara Eropah berpecah -Imperialisme mengalami keruntuhan -Banyak tanah jajahan mencapai Kemerdekaan daripada kuasa2 besar Eropah -Penubuhan bangsa2 bersatu .

sama ada berdasarkan aspek politik. bentuk. atau geografi Blok dunia yang terbentuk semasa Perang Dingin berasaskan geopolitik .ekonomi.Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin  Blok dunia adalah negara-negara yang negarasehaluan serta berusaha utk bersatu dan bertindak secara bersama utk kepentingan ahli Blok ini tampil dlm pel.

Perang Dingin berlaku disebabkan perbezaan ideologi & pemahaman politik Hal ini merujuk kepada persaingan kuasa yang berlaku antara blok kapitalis dgn blok komunis Blok kapitalis diketuai oleh Amerika Syarikat manakala blok komunis diketuai oleh Soviet Union Dikenali sebagai Perang Dingin kerana tidak TETAPI kedua-dua blok ini: konflik bersenjata secara keduaberlaku sebarang -Berusaha membuktikan kekuatan masing2 langsung antara kedua2 blok -Menyebarkan pengaruh -Memajukan kepentingan masing2 di Eropah dan juga Asia .

Pakatan Warsaw [Pro Blok Komunis] .SEATO (Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara ) [Pro Blok Kapitalis] .KESAN PERANG DINGIN Penubuhan pakatan tentera serta perlumbaan senjata .NATO (North Atlantic Treaty Organisation) [menyekat pengaruh komunis] .

Parti Komunis sahaja diiktiraf Blok Komunis .Perbandingan Ideologi Blok Kapitalis Politik .Peluang perniagaan & pemilikan persendirian Sosial Kebebasan individu sepenuhnya .Perniagaan dimiliki & diuruskan oleh kerajaan sahaja Kebebasan individu dilindungi & dikawal .Negara Demokratik .Kerajaan dipilih melalui pilihan raya Ekonomi .Pemerintahan oleh diktator .

Peranan & Sumbangan MalaysiaÖ MalaysiaÖpertubuhan antarabangsa  Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik berbaikdengan sema negara Hubungan luar Malaysia terbahagi 2 ::i)Hubungn Bilateral ii)Hubungan Multilteral  Bilateral merujuk kepada hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu negaraMultilateral merujuk kepada hubungan dalam bentuk kumpulan & pertubuhan .

DasarDasar-dasar luar Malaysia Penggubalan dasar-dasar dasarluar Malaysia dipengaruhi i)Faktor Sejarah ii)Faktor Ekonomi Perkembagan Dasar luar Malaysia ::1-Tahap Pertama 2-Tahap Kedua 3-Tahap Ketiga iii)Faktor Politik iv)Faktor Geografi v)Faktor Demografi .

Filipina ASEAN& Singapura] . ASEAN-1967 [ Thailand . MAPHILINDO-1962 [ Indonesia & Filifina] MAPHILINDOiii.Tahap Pertama Tunku Abdul Rahman Memperlihatkan dasar pro-Barat yang proantikomunis & berbaik-baik dengan negara jiran berbaikserta komanwel Malaysia telah menandatangani perjanjian:perjanjian:i. Indonesia. Pertubuhan Negara-negara Asia NegaraTenggara(ASA)Tenggara(ASA)-196I [Thailand & Filifina) ii.

Tahap kedua Ö TUN Abdul Razak /TUN Hussein Onn Dasar luar Malaysia Dasar berkecuali dan berbaikberbaik-baik dengan semua negara menjelang tahun 1970-an 1970- Punca -AMDA kurang berperanan -Kurangnya pengaruh British -Pergolakan politik di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar.iaitu Amerika Syarikat dan China .

Mahathir Mohamad Mengekalkan dasar2 tahap kedua tetapi memberikan tumpuan kedua kepentingan ekonomi Berkait rapat dengan : -perdagangan -pelaburan -pembangunan .Tahap ketiga Ö Dr.

  Malaysia telah mengadakan hubungan yang lebih rapat dengan negara-negara negaraASEAN seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea Pada tahun 1982. Dasar Pandang ke Timur diperkenalkan Jepun dan korea sebagai model .

Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa Negara kita telah menyertai beberapa pertubuhan antarabangsa seperti: -komanwel -Pertubuhan Bangsa2 Bersatu (PBB) -Pergerakan Negara2 Berkecuali (NAM) -Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) -Kumpulan Selatan-Selatan Selatan- .

Cabaran pada Masa Depan   GLOBALISASI IC KORIDOR RAYA MUL IMEDIA (MSC) K-EKONOMI .

Globalisasi Pertama. globalisasi merujuk kepada perubahan yang menjadikan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful