P. 1
Membuat Laporan Hasil Pengamatan Tumbuhan Dikotil Dan Monokotil

Membuat Laporan Hasil Pengamatan Tumbuhan Dikotil Dan Monokotil

|Views: 1,534|Likes:
Dipublikasikan oleh chrisnandaw

More info:

Published by: chrisnandaw on Dec 02, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

Ao+o ¯ C]1J'!

UAAA1A1
!o!o De!o¡o)o+ ¯ tJC!CGJ
Xe!o: ¯ XJ JA J
!A1C1AA ]A'J! 1!AGA!ATAA

]. KCí![T[M¦] [A¦AR :
íCn¶lOCntlflKöîl tumbuhön OlKOtll Oön mOnOKOtll.]]. ![MGAIAíAM K[R3A :
Möîll DCn¶ömötön îCtClöh mClöKuKön KC¶lötön mCn¶Cnöll bö¶lön·bö¶lön tumbuhön OlKOtll Oön mOnOKOtll.

]]]. AIAT [AM BAMAM :
ö. 3Cnlî tumbuhön OlKOtll Oön mOnOKOtll (mlnlmöl ß möCöm tumbuhönI
b. KCrtöî MV¦ / F+
C. (OvCr / îömDul
O. BuKu DöKCt blOlO¶l / buKu DCnunìön¶ xön¶ rClCvön

]V. IAMGKAM K[R3A :
ö. IöKuKön lOCntlflKöîl DöOö tumbuhön. mCllDutl : öKör. bötön¶. Oöun. bun¶ö Oön blìl.
b. (ötöt höîll DCn¶ömötön KC Oölöm töbCl.
C. (öntumKön ìuOul / tODlK.
O. !CnìClöîön îln¶Köt önötOml öKör. bötön¶ Oön Oöun.
C. IöDOrön höîll DCn¶ömötön Ol ìlllO Oön Ol DrCîCntöîlKön Ol OCDön KClöî.

07. . 4.

09-44.25: / ::5.8.

85..3. .9.9.:3 -:3.3:/:./.9.7 -.3 /./.-0 .30/.9.-::503:3.2.:.9:2-:.8503.3700..39:2.3/0391. .3 ' # .3 205:9..3- - .29.

8 !# .3/.30.8.30.7 -.383.3///.:.8503.945 / !030.3243449 .8.547.3...38090.9.3 -.320303.3/49/..9.3.39:2-:.3/5708039.:3 0 .3//05.3/.-.8503.2.20.2.942.9.9.9.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->