P. 1
Membuat Laporan Hasil Pengamatan Tumbuhan Dikotil Dan Monokotil

Membuat Laporan Hasil Pengamatan Tumbuhan Dikotil Dan Monokotil

|Views: 1,506|Likes:
Dipublikasikan oleh chrisnandaw

More info:

Published by: chrisnandaw on Dec 02, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

Ao+o ¯ C]1J'!

UAAA1A1
!o!o De!o¡o)o+ ¯ tJC!CGJ
Xe!o: ¯ XJ JA J
!A1C1AA ]A'J! 1!AGA!ATAA

]. KCí![T[M¦] [A¦AR :
íCn¶lOCntlflKöîl tumbuhön OlKOtll Oön mOnOKOtll.]]. ![MGAIAíAM K[R3A :
Möîll DCn¶ömötön îCtClöh mClöKuKön KC¶lötön mCn¶Cnöll bö¶lön·bö¶lön tumbuhön OlKOtll Oön mOnOKOtll.

]]]. AIAT [AM BAMAM :
ö. 3Cnlî tumbuhön OlKOtll Oön mOnOKOtll (mlnlmöl ß möCöm tumbuhönI
b. KCrtöî MV¦ / F+
C. (OvCr / îömDul
O. BuKu DöKCt blOlO¶l / buKu DCnunìön¶ xön¶ rClCvön

]V. IAMGKAM K[R3A :
ö. IöKuKön lOCntlflKöîl DöOö tumbuhön. mCllDutl : öKör. bötön¶. Oöun. bun¶ö Oön blìl.
b. (ötöt höîll DCn¶ömötön KC Oölöm töbCl.
C. (öntumKön ìuOul / tODlK.
O. !CnìClöîön îln¶Köt önötOml öKör. bötön¶ Oön Oöun.
C. IöDOrön höîll DCn¶ömötön Ol ìlllO Oön Ol DrCîCntöîlKön Ol OCDön KClöî.

 4.07. .

8.09-44.25: / ::5.

3 /..9.:.29.30/..9.3- - .-::503:3.85.2.3 205:9. .9.-0 .3700./.:3 -:3.7 -. .9:2-:./.3.8503..39:2.3:/:.9.3 ' # .3/0391.

8503.39:2-:.3/.7 -.-.3///.8 !# .945 / !030.:.3//05.320303.20.30.3243449 .383...30.3/5708039.3 -.8503.38090.9.2.8.8.3/49/.942.3.3/.9.9.9.2..547.9.3.:3 0 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->