P. 1
biantara bahasa sunda

biantara bahasa sunda

|Views: 1,961|Likes:
Dipublikasikan oleh gazz333

More info:

Published by: gazz333 on Dec 02, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2011

pdf

text

original

Assalamualaikum Wr.Wb. Aujubillah himinassyaiton nirojim. Bismilah hirohman nirohim. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh.

Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama ba’du. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina, nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipaparin nikmat sehat oge nikmat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. Para wargi hormateun sim kuring! Tatar Ciamis téh legana 2.556,75 m2 atanapi 3,65 kali lipet tina legana nagara Singapura anu legana 707,1 km2. Pendapatan perkapita penduduk Negara Singapura nyaéta AS $ 28.228, sedengkeun Nagara Indonesia perkapita pendudukna AS $ 3.979 atanapi ngabanding kana 7 kali lipet sahandapeun perkapitana Singapura. Dina hal ieu sim kuring sanés badé ngawiwirang ka lembur sorangan, nanging langkung payus pikeun urang sadaya pada museurkeun pamikiran séwang-séwangan neuleuman kasang tukang naon anu mantak tingkat ékonomi nagara urang masih jauh tina basa utama, rahayat ma’mur kahirupanana sejahtera lahir sinareng batin. Padahal upami urang niténan kana poténsi sumber daya alam anu dipibanda ku Singapura éstu jauh tanah ka langit dibandingkeun sareng tatar Ciamis. Warga nagara Singapura pikeun nyumponan kabutuhan cai baé kudu ngadatangkeun ti nagara deungeunna nyaéta Johor Malaysia. Kumargi sakitu tangtos tiasa kaétang ku urang sadaya sabaraha artos anu kedah dianggarkeun pikeun kaperluan MCK penduduk nagara Singapura dina sadidintenna. Hadirin anu sami hadir! Kalayan ngébréhkeun rasa syukur ka Gusti Allah SWT ku bageuran Mantena urang sadaya parantos dipaparin bumi anu subur ma’mur, gemah ripah loh jinawi. Nanging paribasa éta saupamina dina mangsa-mangsa ka tukang sok dilengkepan ku kalimah “murah sandang murah pangan, sepi paling towong rampog” rupina babasan ieu kantun tunggulna. Laas tinggal tapakna, sabab henteu kasartaan sareng kanyataannana. Masrakat urang masih kénéh seueur anu beurat pikeun nyumponan kabutuhan hirup sadidinten. Mun sok komo lamun kudu nyumponan sagala kabutuhan hirup anu aya hubunganana sareng pendidikan ogé kaséhatan anu layak tur pantes. Lapangan gawé anu aya masih tebih tina basa utami pikeun nyumponan tur nampung warga masrakat angkatan kerja anu ti waktu ka waktu terus-terusan nambahan. Panarimaan masrakat dina widang ékonomi kacida pisan gajligna. Di hiji pihak aya masrakat anu kabeungharanana milyaran rupiah, di pihak séjén justru aya masrakat anu malarat, tikoro nyoso-lara balangsak. Awak gulak giluk tinggal tulang jeung kulit, ceuk paribasana.

hususna ngeunaan rencana naékeun harga BBM anu disaluyukeun sareng harga minyak dunia. neda dihapunteun. Bilahi taofik walhidayah. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah. Wassalamu alaikum Wr. Beurat narimbangan akibat tina naékna harga-harga séjén tina sabab musabab tuwuhna inflasi.Numatak sakitu. samangsa-mangsa pamaréntah ngarencanakeun pikeun naékeun BBM atawa tarif listrik pasti diréspon ku protés atawa démonstrasi. Saleresna sanés ukuran siap atanapi teu siapna masrakat urang dina nyanggap sakumna program pamaréntahna.Wb. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. Nanging ku nérékélna hahargaan ieu kuduna dipitembeyan ku panghasilan masrakat anu aya hubunganana sareng tingkat pendapatan perkapita penduduk. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. .

Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina. tos ngamalkeun elmu jeung sajabana. Nu kadua nyaeta amal sodakoh atawa jariah anu suci tur iklas. dimana utang sawaktu hirup sok barang bere kanu butuh. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. Lamu anu euncan hayu urang mimitian ti ayeuna ti detik ieu ti poe ieu. Bilahi taofik walhidayah.(eusi kunyalira) Dina kasempetan ayeuna sim kuring bade ngababarkeun yen naon-naon wae anu bakal ku urang di bawa maot. tos amal sodakoh. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masi dipaparin nikmat sehat oge nikamat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. tah dimana kolotna maot eta budak ngadoakeun kakolotna. Nu terakhir nyaeta nu katilu amal nubakal nulungan urang teh nyaeta anak anu soleh. Anu bakal nulungan urang ke di jero kubur teh cak hadis rosul aya tilu. ngala elmu jeung sajabana. hiji elmu nu manpaat. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim. Wassalamu alaikum Wr. Teu hilap nu di pikahormat bapa……………. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh.sakola. Mudah-mudahan urang sadayana tos siap. nu miskin jeng mere sumbangan keur pembangunan masjid jeung sajabana amal-amal anu soleh bari jeung rido iklas sodakoh karma Allah Subhanahu Wata Ala. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. nyaeta elmu anu ku urang diamal keun diwaktu hirup mamagahan batur.Assalamualaikum Wr..(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa……………….. Aujubillah himinassyaiton nirojim. Bismilah hirohman nirohim. tos manteng. ama ba’du.Wb.Wb. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. tos ngadidik barudak. nyaeta budak anu ngadoakeun indung bapana. nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. sakumaha keur hirupna dididik dititah ngaji . mamagahan barudak. mere dahar kanu kalaparan mere ka nu pakir.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa……………. ] . jeung sajabana bari jeung urang ngalaksanakeunana. neda dihapunteun. naon wae anu bakal nulungan urang eungke di jero kubur. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. sakumaha amal-amal anu di pikarido ku gusti Allah Subhanahu Wata Ala.

sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. Amin. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. kawit ti mana. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. Eta teh sanes mung ukur kanggo basa Sunda. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . Adean ku kuda beureum. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. heug aya nu naros. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. Sihoreng geuning. Asa palangsiang. hartosna urang parantos ngalaksanakeun amanah anu aya dina batang tubuh UUD ’45. Boa catur gé nu tanpa bukur. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. Hadirin nu dipihormat. utamana pasal 36. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. rumasa sim kuring mah taya kabisa. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. … tapi urang teu bisa. Sajabi ti eta. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. dag-gig-dug rasaning ati. dijawn teh ” ti Indonesia”. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan.Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu sami-sami linggih. nanging sakur basa daerah nu aya di saantero Nusantara perlu . Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. Bab XV. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. mikacinta basa Sunda. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana.

jeung sajabina. Cindekna. maca sajak. nanging dadamelan Anu Maha Kawasa – Allah SWT. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Atuh mupusti basa Sunda oge tiasa kelebet kana padamelan ibadat. generasi muda anu mikacinta kana basa Sunda sami sareng parantos ngamalkeun ajaran agama. mamaos. Ulah era ngagunakeun basa Sunda atawa ulah gengsi cacarita ku basa sunda boh di lingkungan kulawarga boh di jalan pasampangan salami urang nu cacarita papada ngarti kana basa sunda. ulah sieun disebut urang kampung bau lisung pedah nyarita ku basa sunda malah kudu sabalikna. rumus anu utama mah generasi muda ulah ngaraos isin. di antawisna urang kedah ngaronjatkeun sarana sareng rupi-rupi kagiatan anu nibulkeun kareueus nonoman kana basa katut budaya Sunda. anu mingpin acara Caraka Sundanologi di televisi. urang kudu ngarasa reueus sabab geus ngamumule budaya karuhun. Eta oge kalebet kana tarekah ngirut kana kerep nonoman ngagunakeun basa sundana. nyaeta kumaha sangkan generasi muda mikacinta kana basa Sunda. Ana kitu mah nonoman anu mikareueus jeung ngagunakeun basa Sunda dina hirup kumbuhna. Tah geuning. Anu unina wallohu a’lam : jeung di antara tanda-tanda kakawasaanNa nyaeta nyiptakeun langit jeung bumi jeung rupa-rupa basa jeung warna kulit. salajengna. Kitu oge unggal studio radio di tatar sunda. sanes ciptaan manusa. Hadirin anu sami-sami linggih. Waleranana. Ulah sagala embung. Hadirin. diantawisna ulah eraan. sapertos acara tembang.S Arrum ayat 22. Terekah sanesna. Saestuna tina hal eta teh bener-bener nyangkaruk tanda-tanda pikeun jalma-jalma anu mikanyaho. Margi anu namina mojang jeung jajaka Sunda mah sageuy teu ngawasa kana basana. Manawai bahan katampi. sareng nerbitkeun buku-buku hancengan nonoman nu make basa panganteur basa Sunda. Sim kuring kalintang katajina ku tarekah Bapa Adang S.dipiara jeung dimekarkeun. Cindekna mah urang kedah peheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. eta mangrupi salah sawios tarekah ngaronjatkeun kacinta kana basana. Peryogi kauninga. Kitu oge upami jalmana aruningaeun alias marikanhyaho tea. yen sagala rupa basa anu dipareke ku sakumna jalma anu aya di satangkaraking jagat atanapi satungkebing langit ieu. Mangga uningaan Q. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. era. ana kitu mah basa Sunda oge kalebet kana hasil dadamelan Gusti Nu Maha Suci. konci utama para nonoman/generasi muda mikcinta kana basa Sunda. atanapi gengsi ngagunakeun basa Sunda. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Pasualan utama anu kedah kawaler dina ieu tema biantara teh. sajabi ti rupi-rupi hal anu disebatan tadi. Kitu oge sapertos acara Mojang jeung Jajaka Parahyangan nu dilaksanakeun ku Disbudpar Jawa Barat. Anu sanesna sapertos pasanggiri maca carpon. ditarekahan sangkan aya waktu husus dina acara siaran anu ngagunakeun basa Sunda salaku basa panganteurna. Hadirin. ngandung harti eta nonoman teh tos kalebet kana warga nagara anu hade. nanging kudu sagala daek nyaeta kudu daek aub dina kagiatan kasundaan. eta mah sakadar cita-cita simkuring. sapertos pasanggiri biantara sareng debat anu nuju lumangsung ieu. atanapi mamatahan ngojay ka meri. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. .

Manawi bahan katampi. . bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Hapunten sakali deui. Wassalamu’alaikum wr. atanpi mamatahan ngojay ka meri. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. Amit mungkur. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran.wb.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->