P. 1
biantara bahasa sunda

biantara bahasa sunda

|Views: 1,887|Likes:
Dipublikasikan oleh gazz333

More info:

Published by: gazz333 on Dec 02, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2011

pdf

text

original

Assalamualaikum Wr.Wb. Aujubillah himinassyaiton nirojim. Bismilah hirohman nirohim. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh.

Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama ba’du. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina, nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipaparin nikmat sehat oge nikmat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. Para wargi hormateun sim kuring! Tatar Ciamis téh legana 2.556,75 m2 atanapi 3,65 kali lipet tina legana nagara Singapura anu legana 707,1 km2. Pendapatan perkapita penduduk Negara Singapura nyaéta AS $ 28.228, sedengkeun Nagara Indonesia perkapita pendudukna AS $ 3.979 atanapi ngabanding kana 7 kali lipet sahandapeun perkapitana Singapura. Dina hal ieu sim kuring sanés badé ngawiwirang ka lembur sorangan, nanging langkung payus pikeun urang sadaya pada museurkeun pamikiran séwang-séwangan neuleuman kasang tukang naon anu mantak tingkat ékonomi nagara urang masih jauh tina basa utama, rahayat ma’mur kahirupanana sejahtera lahir sinareng batin. Padahal upami urang niténan kana poténsi sumber daya alam anu dipibanda ku Singapura éstu jauh tanah ka langit dibandingkeun sareng tatar Ciamis. Warga nagara Singapura pikeun nyumponan kabutuhan cai baé kudu ngadatangkeun ti nagara deungeunna nyaéta Johor Malaysia. Kumargi sakitu tangtos tiasa kaétang ku urang sadaya sabaraha artos anu kedah dianggarkeun pikeun kaperluan MCK penduduk nagara Singapura dina sadidintenna. Hadirin anu sami hadir! Kalayan ngébréhkeun rasa syukur ka Gusti Allah SWT ku bageuran Mantena urang sadaya parantos dipaparin bumi anu subur ma’mur, gemah ripah loh jinawi. Nanging paribasa éta saupamina dina mangsa-mangsa ka tukang sok dilengkepan ku kalimah “murah sandang murah pangan, sepi paling towong rampog” rupina babasan ieu kantun tunggulna. Laas tinggal tapakna, sabab henteu kasartaan sareng kanyataannana. Masrakat urang masih kénéh seueur anu beurat pikeun nyumponan kabutuhan hirup sadidinten. Mun sok komo lamun kudu nyumponan sagala kabutuhan hirup anu aya hubunganana sareng pendidikan ogé kaséhatan anu layak tur pantes. Lapangan gawé anu aya masih tebih tina basa utami pikeun nyumponan tur nampung warga masrakat angkatan kerja anu ti waktu ka waktu terus-terusan nambahan. Panarimaan masrakat dina widang ékonomi kacida pisan gajligna. Di hiji pihak aya masrakat anu kabeungharanana milyaran rupiah, di pihak séjén justru aya masrakat anu malarat, tikoro nyoso-lara balangsak. Awak gulak giluk tinggal tulang jeung kulit, ceuk paribasana.

Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Bilahi taofik walhidayah. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. hususna ngeunaan rencana naékeun harga BBM anu disaluyukeun sareng harga minyak dunia. . Beurat narimbangan akibat tina naékna harga-harga séjén tina sabab musabab tuwuhna inflasi. Saleresna sanés ukuran siap atanapi teu siapna masrakat urang dina nyanggap sakumna program pamaréntahna. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. samangsa-mangsa pamaréntah ngarencanakeun pikeun naékeun BBM atawa tarif listrik pasti diréspon ku protés atawa démonstrasi. Wassalamu alaikum Wr. neda dihapunteun. Nanging ku nérékélna hahargaan ieu kuduna dipitembeyan ku panghasilan masrakat anu aya hubunganana sareng tingkat pendapatan perkapita penduduk. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah.Wb.Numatak sakitu.

tos amal sodakoh.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa…………….. nu miskin jeng mere sumbangan keur pembangunan masjid jeung sajabana amal-amal anu soleh bari jeung rido iklas sodakoh karma Allah Subhanahu Wata Ala. Bilahi taofik walhidayah.sakola. tos ngamalkeun elmu jeung sajabana. dimana utang sawaktu hirup sok barang bere kanu butuh. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina. sakumaha keur hirupna dididik dititah ngaji . Lamu anu euncan hayu urang mimitian ti ayeuna ti detik ieu ti poe ieu.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa………………. jeung sajabana bari jeung urang ngalaksanakeunana. sakumaha amal-amal anu di pikarido ku gusti Allah Subhanahu Wata Ala. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. ama ba’du. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah. Anu bakal nulungan urang ke di jero kubur teh cak hadis rosul aya tilu. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. Nu terakhir nyaeta nu katilu amal nubakal nulungan urang teh nyaeta anak anu soleh. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masi dipaparin nikmat sehat oge nikamat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. Nu kadua nyaeta amal sodakoh atawa jariah anu suci tur iklas.Wb.. nyaeta elmu anu ku urang diamal keun diwaktu hirup mamagahan batur.(eusi kunyalira) Dina kasempetan ayeuna sim kuring bade ngababarkeun yen naon-naon wae anu bakal ku urang di bawa maot. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim. ngala elmu jeung sajabana. tah dimana kolotna maot eta budak ngadoakeun kakolotna. hiji elmu nu manpaat. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Bismilah hirohman nirohim. naon wae anu bakal nulungan urang eungke di jero kubur. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. ] . tos manteng. nyaeta budak anu ngadoakeun indung bapana. Aujubillah himinassyaiton nirojim. Wassalamu alaikum Wr. neda dihapunteun. mere dahar kanu kalaparan mere ka nu pakir. mamagahan barudak.Assalamualaikum Wr. tos ngadidik barudak. nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Teu hilap nu di pikahormat bapa…………….Wb. Mudah-mudahan urang sadayana tos siap.

heug aya nu naros. rumasa sim kuring mah taya kabisa. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. dijawn teh ” ti Indonesia”. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan.Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu sami-sami linggih. Sihoreng geuning. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. hartosna urang parantos ngalaksanakeun amanah anu aya dina batang tubuh UUD ’45. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. nanging sakur basa daerah nu aya di saantero Nusantara perlu . Amin. Boa catur gé nu tanpa bukur. Hadirin nu dipihormat. Bab XV. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. mikacinta basa Sunda. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. Eta teh sanes mung ukur kanggo basa Sunda. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. Sajabi ti eta. Asa palangsiang. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. utamana pasal 36. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. Adean ku kuda beureum. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. … tapi urang teu bisa. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . kawit ti mana. dag-gig-dug rasaning ati. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah.

atanapi gengsi ngagunakeun basa Sunda. Cindekna. Margi anu namina mojang jeung jajaka Sunda mah sageuy teu ngawasa kana basana. Mangga uningaan Q. di antawisna urang kedah ngaronjatkeun sarana sareng rupi-rupi kagiatan anu nibulkeun kareueus nonoman kana basa katut budaya Sunda. Sim kuring kalintang katajina ku tarekah Bapa Adang S. Anu sanesna sapertos pasanggiri maca carpon. Kitu oge upami jalmana aruningaeun alias marikanhyaho tea. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. sajabi ti rupi-rupi hal anu disebatan tadi. Ana kitu mah nonoman anu mikareueus jeung ngagunakeun basa Sunda dina hirup kumbuhna. ditarekahan sangkan aya waktu husus dina acara siaran anu ngagunakeun basa Sunda salaku basa panganteurna. diantawisna ulah eraan. anu mingpin acara Caraka Sundanologi di televisi. Pasualan utama anu kedah kawaler dina ieu tema biantara teh. Manawai bahan katampi. Peryogi kauninga. sanes ciptaan manusa. mamaos. ana kitu mah basa Sunda oge kalebet kana hasil dadamelan Gusti Nu Maha Suci. Kitu oge sapertos acara Mojang jeung Jajaka Parahyangan nu dilaksanakeun ku Disbudpar Jawa Barat.dipiara jeung dimekarkeun. eta mangrupi salah sawios tarekah ngaronjatkeun kacinta kana basana. era.S Arrum ayat 22. atanapi mamatahan ngojay ka meri. nyaeta kumaha sangkan generasi muda mikacinta kana basa Sunda. maca sajak. konci utama para nonoman/generasi muda mikcinta kana basa Sunda. urang kudu ngarasa reueus sabab geus ngamumule budaya karuhun. Atuh mupusti basa Sunda oge tiasa kelebet kana padamelan ibadat. Tah geuning. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Waleranana. ngandung harti eta nonoman teh tos kalebet kana warga nagara anu hade. ulah sieun disebut urang kampung bau lisung pedah nyarita ku basa sunda malah kudu sabalikna. Ulah era ngagunakeun basa Sunda atawa ulah gengsi cacarita ku basa sunda boh di lingkungan kulawarga boh di jalan pasampangan salami urang nu cacarita papada ngarti kana basa sunda. Anu unina wallohu a’lam : jeung di antara tanda-tanda kakawasaanNa nyaeta nyiptakeun langit jeung bumi jeung rupa-rupa basa jeung warna kulit. generasi muda anu mikacinta kana basa Sunda sami sareng parantos ngamalkeun ajaran agama. Kitu oge unggal studio radio di tatar sunda. Terekah sanesna. yen sagala rupa basa anu dipareke ku sakumna jalma anu aya di satangkaraking jagat atanapi satungkebing langit ieu. salajengna. Cindekna mah urang kedah peheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. Hadirin anu sami-sami linggih. jeung sajabina. sareng nerbitkeun buku-buku hancengan nonoman nu make basa panganteur basa Sunda. sapertos acara tembang. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. sapertos pasanggiri biantara sareng debat anu nuju lumangsung ieu. . eta mah sakadar cita-cita simkuring. Saestuna tina hal eta teh bener-bener nyangkaruk tanda-tanda pikeun jalma-jalma anu mikanyaho. Hadirin. Ulah sagala embung. Hadirin. nanging dadamelan Anu Maha Kawasa – Allah SWT. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Eta oge kalebet kana tarekah ngirut kana kerep nonoman ngagunakeun basa sundana. nanging kudu sagala daek nyaeta kudu daek aub dina kagiatan kasundaan. rumus anu utama mah generasi muda ulah ngaraos isin.

wb. Wassalamu’alaikum wr. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur.Manawi bahan katampi. Amit mungkur. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Hapunten sakali deui. . Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. atanpi mamatahan ngojay ka meri.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->