Anda di halaman 1dari 3

Laporan Aktiviti Tahunan 2010

Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presint 18 (1)


Laporan Aktiviti Hal Ehwal Murid (HEM)
Laporan Unit Kantin 2010
Januari - November

BIL UNIT AKTIVITI TARIKH KUMPULAN


PERLAKSAAN SASARAN/ CACATAN
1 Unit Kantin Membersihkan kawasan kantin Januari 2010 Kantin

2 Unit Kantin Mesyuarat Kantin Bil 1 Januari 2010 Kantin

3 Unit Kantin Memeriksa dan memastikan saluran Januari 2010 Kantin


air dalam keadaan baik dan tidak
tersumbat
4 Unit Kantin mengemas dan menceriakan Januari 2010 Kantin
persekitaran kantin

5 Unit Kantin Menceriakan bilik makan guru Januari 2010 Kantin


BIL UNIT AKTIVITI TARIKH KUMPULAN
PERLAKSAAN SASARAN/ CACATAN
6 Unit Kantin Menceriakan tempat makan Januari 2010 Kantin
pelajar
7 Unit Kantin Menyusun dan mengemaskini laluan Febuari 2010 Kantin
keluar masuk pelajar membeli
makanan
8 Unit Kantin Melengkapkan papan kenyataan kantin Febuari 2010 Kantin
dengan maklumat tentang pemakanan
dan kesihatan
9 Unit Kantin Menampal maklumat tentang Mac - April 2010 Kantin
pemakanan sihat di pesekitaran
kantin.
10 Unit Kantin Pemantauan harian kantin oleh AJK Sepanjang Kantin
kantin yang telah ditugaskan. persekolahan
2010
11 Unit Kantin Mesyuarat Kantin Bil 2 Julai Kantin

12 Unit Kantin Mesyuarat Kantin Bil 3 Ogos Kantin

13 Unit Kantin Laporan bulanan ke Jabatan dan Jan - Nov 2010 Kantin
Kementerian Kesihatan
14 Unit Kantin Mengadakan pertemuan dan Kantin
perbincangan dengan pengusaha kantin Jan - Nov 2010
tentang hal-hal berkaitan kantin

Disediakan oleh

…………………….
(SUSAN A/P MATIUS)
KETUA PENYELARAS KANTIN 2010