Anda di halaman 1dari 3

Cloning Ditinjau Dari Sudut Pandang Agama

Dosen Pengampu : Rofiul Khafidz, S.Ag.

DISUSUN OLEH:

1) Ahmad Ali Ridho ( 08 )


2) Ahmad Judi ( 09 )
3) Ahmad Yasin ( 10 )
4) Andita Carolina AS ( 11 )
5) Anita Puspitaningtias ( 12 )
6) Arif Akrob Rifqi ( 13 )
7) Arif Fauzan ( 14 )
AKADEMI KEPERAWATAN ASIH HUSADA
SEMARANG
2010
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI.............................................................................i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..............................................................1
BAB II TINJAUAN TEORI.........................................................2

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN................................................................9
B. SARAN..........................................................................9

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA
Sudut pandang agama.co.id