Anda di halaman 1dari 2

BERITA ACARA

Pada hari ini ............. Tanggal .............Bulan ............. Tahun Dua Ribu Sembilan, yang
bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : .....................................................................................................................
Jabatan : .....................................................................................................................
Dalam hal ini bertindak dan atas nama x .................................................................
Yang selanjutnya disebut
II. Nama : .....................................................................................................................
Jabatan : .....................................................................................................................
Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. xxx, yang selanjutnya dalam Berita Acara
ini disebut REKANAN.

xxx telah melaksanakan pekerjaan instalasi xx di


x....................................................................................................................................

Dinyatakan bahwa pekerjaan instalasi perangkat tersebut telah beroperasi dan berfungsi
dengan baik.

x xxx

................................................. ................................................