Anda di halaman 1dari 1

KOSA KATA TINGGI

1. Pasca kolonial – zaman selepas kemerdekaan


2. inteligensia – golongan cerdik pandai
3. idealisme – mereka yang berpandangan jauh
4. darsawarsa – dewasa ini
5. transformasi – perubahan
6. propaganda – janji palsu
7. narsisistik – memuji diri sendiri
8. cakna – ambil berat
9. bersilengah – tidak mengendahkan
10. inovasi – sesuatu yang baru
11. justifikasi – alasan
12. urbanisasi – proses pembandaran
13. bertiwikrama – berusaha sedaya upaya
14. hedonisme – budaya hidup yang mementingkan
keseronokan
15. materialistik – mementingkan kebendaan
16. diktator : pemerintahan mutlak
17. iktisarnya – ringkasnya
18. konklusinya – kesimpulannya
19. meritokrasi – sistem sosial yg menyanjung
kedudukan seseorang kerana
kebolehannya
20. mengiplementasi – melaksanakan