SAIDINA ABU BAKAR AS SIDDIQ

RIWAYAT HIDUP NAMA TEMPAT LAHIR KETURUNAN JAWATAN TARIKH MENJADI RASULLAH GELARAN SIFAT PERIDADI 1. PENGASIH DAN PENYAYANG 2. TEGAS 3. TABAH 4. JUJUR 5. KAWAN YANG SETIA : Abdullah ibni Abi Qahafah. : MAKKAH : QURAISY : KHALIFAH PERTAMA : TAHUN 632 HIJRAH SLEPAS KEWAFATAN

: AS SIDDIQ

MEMBEBASKAN BILAL BIN RABAH DARI DI SEKSA 3. Golongan Syiah yang merupakan golongan daripada keluarga Bani Hashim menentang perlantikan Saidina Abu Bakar. BERPERANG BERSAMA RASULLAH 4.w. sebuah majlis yang dihadiri oleh golongan Ansar dan Muhajirin ditubuhkan untuk melantik seorang khalifahbagi memimpin umat Islam.SUMBANGAN 1.SANGGUP BERKORBAN` JASA DAN PENGORBANAN MEMERANGI ORG YANG ENGGAN MEMBAYAR ZAKAT MENGEMBANGKAN SYIAR ISLAM MENGUMPULKAN AYAT-AYAT AL QURAN Menjadi khalifah pertama Semasa Rasulullah s. Selepas kewafatan Nabi Muhammad s. Hasil daripada perjumpaan itu. MEMBELANJAKAN HARTANYA UNTUK PEPERANGAN TABUK 2.a.w. Ada pendapat mengatakan bahawa Saidina Ali Abi Talib hanya membaihkan Saidina Abu Bakar selepas enam bulan.a. baginda mengarahkan supaya Saidina Abu Bakar mengimamkan solat orang Islam.w. . Tentangan itu tamat selepas Saidina Ali Abi Talib membaihkan Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar dilantik dan menjadi khalifah pertama umat Islam.a. sedang sakit tenat.. Perlantikan Saidina Abu Bakar mendapat tentangan daripada beberapa orang yang ingin melantik Saidina Ali Abi Talib sebagai khalifah kerana Saidina Ali merupakan menantu dan anak saudara Rasulullah s.

SAIDATINA KHATIJAH BINTI KHUWALID RIWAYAT HIDUP BERASAL DARI KELUARGA BERHARTA SEORG AHLI PERNIAGAAN WANITA PERTAMA MEMELUK ISLAM SIFAT PERIBADI TAAT KEPADA PERINTAH ALLAH SABAR DAN TABAH PENYAYANG BERCITA-CITA TINGGI SUMBANGAN MEMBERI SOKONGAN KEPADA RASULLAH ISTERI YANG SOLEHAH MEMBERI SUMBANGAN HARTA MEMAHAMI TANGGUNGJAWAB RASULLAH .

kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. .w.a. Nabi Muhammad s. bernikah dengan Khadijah.a. seorang tokoh dalam bidang tafsir. bersama dengannya sebagai suami isteri selama 25 tahun iaitu 15 tahun sebelum "bithah" dan 10 tahun selepasnya iaitu sehingga wafatnya Khadijah. hanya berumur 25 tahun. Tetapi menurut Ibnu Kathir.w. hadis dan sejarah. Khadijah wafat semasa beliau berusia 50 tahun.a. mereka berkahwin dalam usia yang sebaya.KISAH SAIDITINA KHADIJAH BINTI KHUWALID Nabi Muhammad s. umur Khadijah berusia 40 tahun sedangkan nabi Muhammad s.w.

( HAMBA KEPADA ABI HUZAIFAH B AL MUGHIRAH ) MEMELUK ISLAM SECARA RAHSIA DISEKSA OLEH TUANNYA DAN DIPAKSA UNTUK MENINGGALKAN ISLAM MATI DITIKAM ABU JAHAL WANITA PERTAMA MATI SYAHID SIFAT PERIBADI BERANI MENJAGA IMEJ SUMBANGAN PERIBADI BERKORBAN NYAWA UNTUK ISLAM MENEGAKKAN ISLAM .SAIDINA UMMU AMMAR BIN YASIR RIWAYAT HIDUP NAMA: UMAIYAH BINTI KHAABAT.

BILAL BIN RABAH RIWAYAT HIDUP LAHIR PADA 43 TAHUN SEBELUM HIJRAH HAMBA KEPADA SUMAIYAH BIN KHALAF HAMBA MULA-MULA MEMELUK ISLAM DISEKSA DI PADANG PASIR DAN KAKI TANGANNYA DIIKAT DAN BATU DI LETAKKAN ATAS PERUTNYA DIMERDEKAKAN OLEH ABU BAKAR AS SIDDIQ DILANTIK MENJADI MUAZIN MENINGGAL PADA 20 HIJRAH KETIKA BERUMUR 63 TAHUN SIFAT PERIBADI KEIMANAN YANG TEGUH PERIBADI MULIA TAAT KEPADA PERINTAH ALLAH SABAR DAN TABAH MENGHADAPI SEKSAAN SUMBAGAN MUAZIN PERTAMA MEMPERTAHANKAN AKIDAH ISLAM .

Gelaran : Al-Faruq Keturunan : Arab Quraisy (Kabilah Bani Adi) Tarikh lahir : 13 tahun selepas kelahiran nabi muhammad s.UMAR AL KHATTAB Nama sebenar : Umar b Al-Khattab b Nufail b Abdul Uzza b Ribaah b Abdillah b Qarth b Razaah b 'Adi b Kaab Nama Ibu : Hantamah bte Hasyim bin Al-Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Makhzum.w Jawatan : Khalifah Ar-Rasyidin Kedua Tarikh Lantikan : 634M Tempoh Jawatan : 10 tahun Tarikh M/Dunia : 23H @ 644M Umur : 63 tahun SIFAT PERIBADI SEORANG YANG BERANI .a.PEMERINTAH YANG BERTANGGUNGJAWAB TAAT PERINTAH ALLH BERPANDAGAN JAUH TEGAS BAN ADIL MEGAMBIL BERAT TERHADAP ORANG MISKIN .

JASA DAN PENGORBANAN PENTADBIRAN YANG TERATUR PENDAKWAQH YANG HEBAT PEMBAGUNAN YANG PESAT .

lalu Umar masuk engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah Saw. ‘Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. “Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?” .USMAN BIN AFFAN NAMA KETURUNAN LAHIR JAWATAN KEWFATAN GELARAN :Usman bin affan bin abu al a’s bin umaiyah :Bani umaiyah :576 masihi iaitu 6 tshun slepas tahun gajah :KHALIFAH KETAGA DRIPADA KHULAFA’ AL-ARSIDIN :Dibunuh oleh pemberuntak :Zurnurain(memperisterikan 2 puteri nabi KISAH KEISLAMAN USMAN Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan Assabiqunal Awwalun (golongan yang pertama-tama masuk Islam). Rasulullah Saw sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati diantara kaum muslimin. mengapa?’ Rasullullah menjawab. Akan tetapi ketika Utsman masuk engkau terus duduk dan membetulkan pakaian.

SIFAT TAAT KEPADA PERINTAH ALLAH TAKUT KEPADA ALLAH MALU DAN LEMAH LEMBUT DERMAWAN HINGGA SANGGUP MEMBELANJAKAN SEMUA WANGNYA KE JALAN ALLAH .

SAIDINA ALI BIN ABU TALIB RIWAYAT HIDUP NAMA PENUH : ALI BIN ABU MUTALIB TARIKH LAHIR : 601 MASIHI TEMPAT LAHIR : DALAM KAABAH KETURUNAN : BANI HASYIM JAWATAN : KHALIFAH KE-4 TARIKH JADI KHALIFAH: 655 MASAHI TEMPOH MEMERNTAH : 4 TAHUN MENINGGAL PADA : 17 RAMADAN 41 HIRAH(661 masihi) GELARAN . ABU HASAN DAN ABU TURAB .

SIFAT PERIBADI BERPENGETAHUAN TINGGI MEWARISI PERIBADI RASULLAH TEGAS DAN ADIL CENDIKIAWAN YANG ULUNG PEMUDA YANG BERANI KREATIF SUMBANGAN DAN JASA JURU TULIS PERJANJIAN HUDAIBIYAH MENGEMBANGKAN ILMUSLAM MENYATUKAN UMAT .

SAIDINA HAMZAH PAHLAWAN YANG TERBILANG BIODATA NAMA PENUH : HAMZAH BIN ABDUL MUTALIB BIN HASYIM TARIKH LAHI : 570 MASIHI TEMPAT LAHIR :KOTA MAKKAH KETURUNAN: BANI HASYIM HUBUNGAN : BAPA SAUDARA RASULLAH JAWATAN : PANGLIMA PERANG MENINGGAL PADA : 3 HIJRAH (MATI SYAHID –PERANG UHUD GELARAN : ASADULLAH (singa allah) SAYYID AS SYUHADA (penghulu org yang mati syahid) .

SIFAT PERIBADI RAPAT DENGAN RASULLAH BAPA SAUDARA RASULLAH GAGAH DAN BERANI CEKAL HATI DAN BERTINAK PANTAS SUMBAGAN DAN JASA MELINDUNGI RASULLAH PANDAI MENGATUR STATEGI MENJADI PENGINTIP PERGERAKAN MUSUH PERKEMBANGKAN DAKWAH MENGORBANKAN MASA TENAGA DAN NYAWA DEMI ISLAM .

SAIDINA ABDUL RAHMAN BIN AUF R.A BIODATA NAMA PENUH : ABDUL RAHMAN BIN AUF BIN ABDUL AUF BIN AL HARITH TEMPAT LAHIR :MEKAH KETURUNAN : BANI ZURAH TARIKH MENIGGAL: 35 hijrah JAWATAN : PENGERUSI MAJLIS SYURA ( pemilihan kyhalifah ke3) MEMELUK ISLAM : MELALUI SAIDINA ABU BAKAR .

DAN 1500 UNTA UMTUK PERANG TABUK KORBAN JIWA UNTUK PERANG TABUK.KHNDAK .SIFAT PERIBADI GIGIH DAN BERSUNGGUH –SUNGGUH IHKLAS PENDERMA JUJUR SUMABAGAN MEBELANJAKAN HARTA BARANG KEPERLUAN SEBANYAK 700 EKOR UNTA JUAL TANAH DAN BAHAGIKAN WANG ITU KEPAD BANI ZURAH KEPADA ISTERI ISTERI NABI DAN FAKIR MISKIN 4.UHUD.BADAR. 500 EKOR KUEDA PERANG . 2000 EMAS .

ABU HURAIRAH PERAWI HADIS SIFAT PERIBADI NAMA PENUH : ABDUL RAHMAN BIN SAKHR AD DUSI AL YAMANI NAMA SEBULUM ISLAM : ABD AS SYAMS TARIKH LAHIR :19 TAHUN SEBELUM HIJRAH TEMPAT LAHIR :DUS YAMAN TARIKH MEMELUK ISLAM : 7 HIJRAH TARIKH MENINGGAL DUNIA : 59 HIJRAH(78 tahun) GELARAN : ABU HURAIRAH (bapa kucing)mengasihi kucing .

SIFAT PERIBADI TAAT PERINTAH ALLAH PENYABAR CINTA ILMU TAWADUK BANYAK MENGHAFAL AL QURAN MENGHORMATI ORANG LAIN MENGASIHI BINATANG SUMBANGAN MERIWAYATKAN HADIA RASULLAH MENGAJAR HADIS MENGEMBANGKAN ILMU DAN DAKWAH .