Anda di halaman 1dari 2

TÜV Anlagentechnik GmbH

Chestionar pentru elaborarea unei


oferte pentru certificarea sistemului
de management al securităţii şi
sănătăţii ocupaţionale conform
OHSAS 18001:1999
Acest formular are ca scop colectarea tuturor informatiilor necesare pentru Pagina 1 din 2
elaborarea unei oferte.
Informaţiile relevante trebuie completate pentru toate sediile organizaţiei.

I Întrebări generale SC deja certificat – de către ________________

SC deja certificat – de către ________________


Firma

Adresa

Persoană de contact/ Conducător al


organizaţiei
Reprezentantul conducerii pentru
Sistemul de Securitate Ocupaţională

Telefon/ Fax Conducător Organizaţie


Telefon/ Fax Reprezentantul Conducerii
pentru Sistemul de Management

Număr angajaţi
(total/producţie/număr schimburi) ______/_______/______
Vă rugăm anexaţi si organigrama, dacă există.

Tipul de societate
Apartenenţa la un concern
Filiale/Sedii în ţară
În străinătate

Produse principale, ___________________________________________________


procedee tehnologice cele ___________________________________________________
mai importante:
___________________________________________________
Vă rugăm să bifaţi codul conform EAC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17/1 17/2 18 19 20 21 22
23/1 23/2 24 25 26 27 28 29/1 29/2 30 31/1 31/2 33 34/1 34/2 35 36 37 38/1 38/2 39
1. Exploatarea pădurilor şi
terenurilor, piscicultură
16. Producerea cimentului,
calc, gipsului şi produselor
23. /1 Producţie de mobilă,
32. /1 Instituţii de creditare şi
asigurare, imobiliare
2. Minerit şi cariere de piatră din beton, calc şi gips podoabe, instrumente 32. /2 Tranzacţionarea de
3. Industrie alimentară şi 17. /1 Producerea metalelor muzicale, aparate sportive, bunuri mobile
jucării şi alte obiecte din
4.
prelucrarea tutunului
Industria textilă
17. /2 Prelucrarea metalului, lemn
33. Prelucrarea
tehnnica informaţiilor
datelor,

5. Industria pielăriei producerea obiectelor din


metal
23. /2 Producţie de mobilă, 34. /1 Cercetare, dezvoltare
6. Industria lemnului podoabe, instrumente 34. /2 Birouri de inginerie şi
7. Industria hârtiei 18. Construcţii de maşini arhitectură
19. Producerea maşinilor de muzicale, aparate sportive,
8. Edituri jucării şi alte obiecte din 35. Prestarea de servicii pentru
9. Tipografii birou, aparatelor pentru întreprinderi
prelucrarea datelor, metal
10. Cocserii şi prelucrarea 24. Recuperare 36. Administraţie publică,
petrolului şi a produselor electrotehnică, mecanică asigurări sociale, apărare
fină, optică 25. Aprovizionare cu energie
din petrol 26. Aprovizionare cu gaz 37. Educaţie şi instruire
11. Producerea şi prelucrarea 20. Construcţii navale 38. /1 Servicii de sănătate/
21. Construcţia vehiculelor 27. Aprovizionare cu apă,
materiilor prime asigurarea încălzirii la veterinare
12. Industrie chimică destinate zborului, inclusiv 38. /2 Servicii sociale
spaţial distanţă
13. Producerea produselor 28. Construcţii 39. Prestarea de alte servicii
farmaceutice 22. Construcţia altor vehicule publice şi private
(vehicule rutiere cu motor, 29. /1 Comerţ
14. Producerea materialelor de material rulant etc) 29. /2 Service şi întreţinere
cauciuc şi mase plastice pentru vehicule şi bunuri de
15. Industria sticlei şi larg consum
ceramicii, prelucrarea 30. Industrie hotelieră
pietrei şi a pământurilor 31. /1 Transport
31. /2 Transmitere de ştiri

Confirmarea codului EAC de către Auditor (Nume/Semnătură)

Rev. 2 / 19.05.2005 47450013.doc


TÜV Anlagentechnik GmbH
Chestionar pentru elaborarea unei
oferte pentru certificarea sistemului
de management al securităţii şi
sănătăţii ocupaţionale conform
OHSAS 18001:1999
Pagina 2 din 2

Ce urmează să fie certificat (domeniul de valabilitate avut în vedere):


Activităţi:

______________________________________________________
 Întreaga întreprindere la adresa menţionată
 O organizaţie la adresa menţionată (daca da, care, eventual anexaţi o pagină în plus)
 Întreaga întreprindere cu sediile/ filialele menţionate (eventual anexaţi o pagină în
plus)

II Întrebări cu privire la pericolele existente în activitatea organizaţiei


Care sunt principalele pericole care sunt prezente în activităţile desfăşurate de
organizaţie?

Există alte aspecte din punct de vedere al SSO relevante pentru certificare?

III Întrebări cu privire la Sistemul de Management al SSO din organizaţie

S-a desfăşurat şi documentat o evaluare a riscurilor da  nu


Există o declaraţie de politică în domeniul SSO ? da  nu 
Există un sistem de management de SSO care permite demararea procedurii de certificare şi
care este documentat corespunzător? nu , da , din .
A fost verificată eficacitatea sistemului de management de SSO printr-un audit intern/ analiză
a conducerii şi conformitatea acestuia la cerinţele OHSAS 18001? da  nu 

_______________________ _______________________________
Localitatea, Data Semnătura

Timp necesar prevăzut (preaudit, verificarea documentelor, audit de certificare, finalizare) ______________ 

Rev. 2 / 19.05.2005 47450013.doc