Anda di halaman 1dari 53

UNIT 1

ASAS PSIKOLOGI
BAB 1
KONSEP ASAS PSIKOLOGI
1.1 DEFINISI PSIKOLOGI
 Psikologiberasal dari perkataan tamaddun
Greek purba ‘psyche’ dan ‘logos’.
 ‘Psyche’ bermaksud jiwa.
 ‘Logos’ bermaksud kajian mengenai sesuatu
(kajian mengenai pemikiran yg dapat
mempengaruhi sikap dan pelakuan organisme).
 Psikologi merupakan satu kajian mengenai
sesuatu yg memberi kesan kpd jiwa
seseorang.
Definisi Psikologi (Kamus Dewan)

 “Kajiantentang proses mental dan


pemikiran, terutamanya berhubung
dengan perlakuan manusia dan
haiwan; pola pemikiran dan perlakuan
seseorang atau sesuatu kumpulan
tertentu; dan kebijaksanaan memahami
sifat manusia.”
Definisi Psikologi yang lain:
 “The scientific study of the way the human mind
works and how it influences behaviour or the
influence of a particular person’s character on
their behaviour”.
(Cambridge International Dictionary of English,
p.383).

 “Psychologymay be defined as the systematic


study of behaviour and mental life”.
(Henry L. Roediger dan rakan,1984).
Definisi Psikologi yang lain:
 “Psikologi ialah kajian sistematik tentang tingkah
laku manusia dan pengalaman”.
(Kalat,1999).
 “Psikologi sebagai satu cabang penyiasatan
saintifik untuk tingkah laku dan aktiviti”.
(Williams, 1960).
 “Psikologi ialah sains tingkah laku--kajian
mengenai jiwa atau aspek rohani manusia
secara saintifik.(Wittaker,1970 dlm buku
Introduction To Psychology).

 Psikologi sebagai satu cabang penyiasatan


saintifik ke atas mental dan tingkah laku
manusia dan haiwan.
1.2 SEJARAH PERKEMBANGAN
PSIKOLOGI
Jangka Masa Penerangan

384-322 sebelum Kajian psikologi bermula di Greek purba


masehi
1595-1690 Konsep interaksionisme dan dualisme
diperkatakan
1685-1753 Wujudnya aliran empirisme

1832-1920 Timbul aliran strukturalisme di Jerman

1867-1927 Bermulanya kajian strukturalisme di


Amerika Utara

1859-1952 Timbul aliran functionalisme di Amerika


Utara
sambungan…..

Jangka Masa Penerangan

1878-1958 Aliran behaviorisme muncul di Amerika Utara

1880-1843 Fahaman psikologi gestalt bermula di Jerman

1908-1987 Aliran humanistik diasaskan oleh Maslow dan


Rogers
Aliran kognitivisme dipelopori oleh gestalt,
Piaget, Vygotsky dll
Aliran konstruktivisme diasaskan oleh
Glaserfeld, Piaget, Vygotsky dll
1.2 SEJARAH PERKEMBANGAN
PSIKOLOGI
(a) Aliran Interaksionisme
 Dimulakan oleh Rene Descartes(1595-

1650).
 Ahli falsafah dan pakar matematik
Perancis yg memperkatakan tentang
manusia terdiri drp ‘gabungan pemikiran

dan badan’ atau ‘jasad dan roh’.


 Menentang pendapat dualisme yg
(b) Aliran Empirisme

 Muncul pada abad ke 17 dan 18 di


England.
 Tokoh-tokoh spt John Locke(1632-
1704) dengan konsep ‘tabula rasa’,
iaitu jiwa manusia kosong semasa
dilahirkan, dan George
Berkeley(1685-1753).
(c) Aliran Strukturalisme
 Muncul di Jerman.
 Menumpukan kajian kpd pengalaman
sedar(apa yg boleh dinyatakan dlm
pengalaman sedarnya) dan afeksi.
 Tokoh spt Wilhelm Wundt(1832-1920)
telah mengkaji perasaan, sikap,
persepsi dan tanggapan individu
terhadap sesuatu keadaan.
 Digelar sebagai “Bapa Psikologi”.
(d) Aliran Functionalisme
 Timbul di Amerika.
 Di asaskan oleh John Dewey(1859-1952),
dan William James(1842-1910) yg dianggap
sebagai ahli psikologi Amerika yg pertama.
 Menekankan pengalaman sedar dan tingkah
laku(mengkaji bagaimana manusia
menggunakan mindanya untuk berfikir dan
menghasilkan tingkah laku).
 Proses mental sentiasa aktif dan berterusan.
 Dipengaruhi oleh teori evolusi manusia Darwin

dan falsafah pragmatisme(pemikiran praktikal


bukan teori).
(e) Aliran Behaviorisme

 Muncul di Amerika Utara.


 Di asaskan oleh J.B. Watson(1878-1958) yg
popular dgn Teori Pelaziman Klasik.
 Dlm “Psychology as the Behaviorist Views It”
Watson(1913) mengatakan psikologi ialah ilmu

yg mengkaji tingkah laku yg nyata(overt


behaviour).
 Tokoh lain spt Pavlov, Thorndike, Skinner, Hull
dll.
sambungan…..
 Aliran Behaviorisme juga dikenali sebagai

Associationism iaitu mengkaji kaitan


mental antara dua peristiwa atau idea yg
membawa kpd terjadinya pembelajaran.
 Menjalankan kajian ke atas haiwan.
 Prinsip pembelajaran atau tingkah laku
hasil drp kajian akan diaplikasikan kpd
manusia.
 Mengfokus kajian kpd tingkah laku
manusia dan menolak aspek kerohanian.
sambungan…..
 Aliran behaviorisme dipengaruhi oleh aliran
falsafah logik positif(logical positivism) yg
berpendapat bahawa semua ilmu atau
pengetahuan perlu disahkan melalui cara yg
empirikil atau pemerhatian yg sistematik.
 Mengemukakan konsep saintifik definisi
operasional(operational definition) yg merujuk
kpd proses pengukuran kpd sesuatu yg dikaji.
 Behavioris menegaskan bahawa tujuan ilmu
psikologi ialah untuk menghurai, menerang,
meramal dan mengawal tingkah laku.
(f) Aliran Psikologi Gestalt
 Timbul di Jerman sebagai reaksi kpd
pendapat ahli strukturalisme.

 Berpendapat manusia mempersepsi


dunia dlm bentuk satu keseluruhan(unity
whole), atau ‘gestalt’ dari perkataan Jerman
gestalten yg bermaksud ‘keseluruhan’, ‘pola’
atau ‘terorganisasi’.

 Diasaskan oleh tokoh spt Max Wertheimer


(1880-1943), Wolfgang Kohler(1887-1967) dan
Kurt Koffka(1886-1941).
(g) Aliran Humanistik
 Diasaskan oleh Abraham Maslow(1908-1970)
dan Carl Rogers(1902-1987).
 Menekankan cara fikiran, pengamatan serta
interpretasi tentang sesuatu peristiwa atau
kejadian.
 Mempercayai bahawa individu bertanggung
jawab ke atas tindakannya(berusaha kearah
pencapaian matlamat hidupnya).
 Kuasa motivasi individu ialah
kecenderungannya untuk berkembang dan
mencapai pemenuhan kendiri(self-
actualisation). Konsep ini dipelopori oleh
Maslow.
 Individu mempunyai keperluan untuk
mengembangkan potensinya ke tahap maksima.
(h) Aliran Kognitivisme(Cognitivism)

 Dipelopori oleh tokoh spt ahli psikologi


gestalt, Piaget, Vygotsky, Gagne, Bruner
dan Ausubel.

 Berminat mengkaji pemikiran manusia,


persepsi dan penanggapan, kognisi,
metakognisi, kemahiran berfikir kritis
dan kreatif, kemahiran belajar, motivasi
dll.
(i) Aliran Konstruktivisme (Faham
Binaan)

Timbul drp ahli-ahli psikologi kognitif.
 Diasaskan oleh tokoh spt Von Glaserfeld,
Piaget, Vygotsky, Confrey dan Seymour
Peppert.
 Mengambil kira bagaimana individu
membina kefahaman terhadap bahan yg
dipelajari.
 Menekankan peranan aktif pelajar
semasa proses pengajaran dan
pembelajaran.
 Kaedah yg sesuai untuk mengajar
Matematik dan subjek Sains(fizik, kimia,
biologi).
1.3 PENDEKATAN PSIKOLOGI
1.3.1 Pendekatan Behaviorisme
• Ahli psikologi tidak perlu memberi perhatian
kpd peristiwa yg berlaku dalam mental (sedar
dan tidak sedar), sebaliknya memberi
tumpuan kpd tingkah laku yg boleh
diperhatikan secara nyata atau tidak nyata.
• Watson mengatakan bahawa aspek yg
berkaitan tingkah laku seseorang dipengaruhi
persekitaran dan bukannya dari unsur-unsur
dalaman.
• Idea Watson ialah tingkah laku dan proses
mental adalah hasil drp pembelajaran
(Bernstein et al.,1994).
sambungan…..

 Menurut pendekatan behaviorisme


tingkah laku ialah satu siri gerak balas yg
berlaku dgn wujudnya ransangan.

 Pendekatan ini juga dikenali sebagai


psikologi ransangan gerak balas atau R-G

 Ahli psikologi behaviorisme spt Watson, Ivan


Pavlov, B.F. Skinner dan E.L. Thorndike.
sambungan…..

 Pavlov(1849-1936), dikaitkan dgn konsep

pelaziman klasik.

 Eksperimen ke atas anjing bagi


menunjukkan perkaitan antara
ransangan(makanan) dgn gerak
balas(air liur)
sambungan…..
 Thorndike(1874-1949) memperkenalkan
Teori Pelaziman Cuba Jaya(Theory Of
Trial And Error Conditioning).
 Prinsip asas pembelajaran ialah
pengaruh
ganjaran dan denda.
 Organisme akan membuat sesuatu yg

membawa keseronokan dan


mengelakkan melakukan sesuatu yg
membawa kesakitan atau
membahayakan diri.
sambungan…..

Menurut Thorndike,
 ganjaran mendorong organisme

mengulangi sesuatu gerak balas.


 denda boleh menyekat organisme drp

melakukan sesuatu gerak balas.


 organisme mengaitkan gerak balas

tertentu dgn ransangan tertentu.


 jenis pembelajaran ini dilabel sebagai

“pembelajaran instrumental atau operan”.


sambungan…..
 Skinner(1904-1990) memperluaskan
Teori Thorndike.
 Terkenal dgn pelaziman operan yg

mengukur pengaruh ganjaran dan


dendaan.
 Eksperimen ke atas tikus dan burung

merpati.
 Dapat mengukur proses pembelajaran

dgn cara menukar frekuensi ganjaran


1.3.2 Pendekatan Psikoanalitik
 Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh
proses-proses psikologi tidak sedar spt
konflik dalaman, dorongan(impulses),
kemahuan dan motif-motif yg tidak
disedari.
 Semua tingkah laku, normal dan abnormal
adalah hasil drp interaksi faktur genetik dan
persekitaran.
 Zaman awal individu penting dan memberi
kesan sepanjang hayat pada keadaan psikologi

individu.
sambungan…..

 Sigmund Freud(1856-1939) adalah


pelopor ahli teori psikoanalitik.
 Teori struktur personaliti Freud
membahagikan struktur psikik kpd 3
bahagian iaitu;
(a) Id
(b) Ego
(c) Superego.
sambungan…..

(a) Id
 Sumber dorongan dan nafsu yg diwarisi,
primitif, mementingkan diri sendiri dan
tidak ada pengaruh dunia realiti
(pengaruh tamaddun).
 Dominan pada bulan-bulan awal
kehidupan bayi(dorongan dan kemahuan
kuat mempengaruhi tingkah laku).
 Elemen psikik yg pertama
mempengaruhi tingkah laku manusia.
sambungan…..
(b) Ego
 Bertanggungjawab dan mengawal

dorongan dan desakan primitif id agar


mengikut kehendak persekitaran
(kehendak moral dan piawai etika
masyarakat).
 Beroperasi berpandukan prinsip

realiti(mengiktiraf permintaan atau


kehendak masyarakat yg realistik).
sambungan…..
(c) Superego
 Merupakan sumber asal suara

hati(conscience) iaitu kebolehan


membezakan yg baik dgn buruk.
 Muncul bila kanak-kanak mula

mempelajari peraturan yg digunakan ibu


bapa utk menginterpretasi jangkaan
masyarakat.
 Secara evolusi kanak-kanak akhirnya

membina set piawai dalamannya sendiri.


sambungan…..
 Kanak-kanak yg dibesarkan secara
melampau mempunyai superego tidak
fleksibel sehingga mencegah diri drp
menikmati keseronokan normal yg
sepatutnya.
 Kanak-kanak superego punitif yg
meningkat remaja akan menghadapi
masalah dlm memenuhi permintaan
superego.
 Cth: Kesukaran mengawal permintaan
seksual yg meningkat pada usia baligh.
sambungan…..

 Freud percaya kerisauan(anxiety) dan


kemurungan datang bersama kehendak
superego yg melampau.
 Id, ego dan superego mempunyi
matlamat dan kaedah yg berbeza.
 Konflik dalaman wujud bila id dan
superego menguasai ego.
 Menurut Teori Freud, konflik antara id,
ego dan superego membawa kpd
kecelaruan mental.
sambungan…..
 Psikoanalisis menekankan kesan
peristiwa silam terhadap kanak-kanak
apabila meningkat dewasa.
 Freud percaya kanak-kanak melalui
pelbagai tahap psikoseksual pada
peringkat yg ditetapkan.
 Pada setiap peringkat ada bahagian
badan yg membekalkan kepuasan
dorongan seksual.
sambungan…..
 Kanak-kanak yg melalui tahap oral, anal, falik,
latensi dan genital dgn memuaskan akan
menjadi orang dewasa yg normal.
 Kekecewaan atau kelebihan pada mana-mana
tahap menyebabkan fixation pada tahap
tersebut dan ini akan mempengaruhi
kehidupan dewasanya.
 Cth: Orang yg makan terlalu banyak di tahap
oral mungkin mempunyai fixation di tahap ini
dan menjadi gemuk atau penagih dadah bila
dewasa.
1.3.3 Pendekatan Kognitivisme
 Dipelopori oleh ahli-ahli psikologi gestalt,
Piaget, Vygotsky, Gagne, Bruner dan Ausubel.
 Memberi perhatian khusus kpd proses
pemikiran manusia spt persepsi dan
penanggapan, kognisi, metakognisi,
kemahiran berfikir kritis dan kreatif,
kemahiran belajar, motivasi dll.
 Percaya bahawa peristiwa dalaman yg berlaku
mesti dikaji utk memahami keseluruhan
tingkah laku
sambungan…..

 Pendekatan kognitivisme sangat berbeza

dgn pendekatan psikoanalisis yg


memfokus kpd pemikiran tidak sedar.

 Pendekatan kognitivisme juga berbeza


dgn pendekatan behaviorisme yg
memfokus kpd faktur persekitaran dan
tingkah laku.
1.3.4 Pendekatan Humanistik

 Berpandangan bahawa manusia adalah


individu yg bebas dan baik, berpotensi
utk berkembang dan ada sasaran utk
dicapai.
 Menyatakan bahawa manusia terdorong
bertindak kerana mempunyai kemahuan
atau keperluan.
 Berpendapat yg manusia sentiasa aktif.
sambungan…..
 Ahli psikologi pendekatan humanistik spt
Abraham Maslow, Rollo May, Carl Rogers dan
Gordon Allport.
 Abraham Maslow(1970) mengemukakan Teori
Hierarki Keperluan Maslow yg mengandaikan
manusia tidak pernah berasa puas dgn apa yg
dicapai.

 Mengikut Maslow, kehendak manusia terbahagi

kpd lima peringkat mengikut hirarki iaitu drp


keperluan peringkat rendah(keperluan asas)
sehingga keperluan peringkat tertinggi
(keperluan bersifat psikologi).
Hierarchy of Needs
Abraham Maslow
5. Self-Actualization

4. Esteem: Respect

3. Belonging: Family & Friends

2. Safety: Shelter& Security

1. Physiological: Food & Water


sambungan…..
 Rogers(1956) mengatakan bahawa:
- manusia sentiasa berusaha memahami
diri sendiri, mempengaruhi dan
mengawal perlakuan dirinya dan orang
lain.
- pada dasarnya manusia baik dan
dilahirkan dgn kecenderungan utk
kesempurnaan.
 Pendekatan humanistik memfokus kpd
kemahuan dan keunikan manusia serta
kebebasan utk memilih matlamat hidup.
1.3.5 Pendekatan Biologi
 Juga dikenali sebagai pendekatan biomedik,
Model Penyakit(Desease Model) atau Model
Perubatan.

 Mengandaikan manusia sebagai sistem fizikal


dan mesti difahami dari sudut fizikalnya spt
keadaan fisiologi dan sifat sistem saraf .

 Berpendapat masalah yg kita hadapi adalah


hasil kecacatan tubuh badan, kecederaan atau
penyakit yg selalunya mempunyai kesan ke
atas otak.
sambungan…..
 Ahli fisiologi Jerman iaitu Edward
Hitzig(1893-1927) dan Gustav
Fritsch(1839-1907) menjalankan
eksperimen ke atas anjing.
 Mendapati bahawa struktur otak tempat
asal usul urat saraf, berkait rapat dgn
tingkah laku manusia.
 Otak boleh memberi tindak balas bila
ransangan elektrik diberi secara
langsung dan ini memberi kesan ke atas
tingkah laku individu.
sambungan……

 Pendekatan Biologi memfokus kpd


peranan sistem saraf pusat yg
bertanggungjawab mengawal setiap
pemikiran dan pergerakan manusia.
1.4 PENGERTIAN PSIKOLOGI
PENDIDIKAN
 Bidang psikologi pendidikan
menggabungkan dua bidang iaitu
psikologi dan pendidikan.
 Psikologi ialah kajian tentang pemikiran
dan tingkah laku individu dan kumpulan
secara saintifik.
 Pendidikan merupakan proses utk
mengembangkan potensi dan kemahiran
individu dlm bidang tertentu.
Banks dan Thompson(1995),
 Psikologi
ialah ilmu yg mengkaji tingkah
laku manusia.
Pendidikan adalah profesion yg mengkaji
dan membina metodologi atau
pendekatan pengajaran pembelajaran utk
digunakan di sekolah.

Psikologi pendidikan ialah kajian tentang


perlakuan atau tingkah laku manusia dlm
proses pengajaran dan pembelajaran dlm
bilik darjah.
Borich dan Tambori(1997),
 Psikologi pendidikan ialah satu disiplin yg
memfokuskan kajiannya kpd pengetahuan
teoretikal dan pengetahuan empirikal mengenai
pengajaran dan pembelajaran dlm bilik darjah.

Clifford,1984 (dlm Henson dan Eller, 1999),


 Psikologi pendidikan ialah “applying the
methods of psychology to studying the process
of education”.

Grinder(1981),
 Psikologi pendidikan ialah mengaplikasi
pengetahuan psikologi ke dlm situasi bilik
darjah.
 Tugas ahli psikologi pendidikan ialah
mengaplikasi prinsip psikologi kpd
pendidikan dan di sepanjang kerjayanya,
mengkaji pelajar, proses belajar dan
strategi pengajaran utk meningkatkan
pembelajaran.

 Kesimpulannya:

Psikologi pendidikan amat berguna bagi


guru utk tujuan memahami tingkah laku
pelajar dan memudahkan proses
pengajaran dan pembelajaran.
1.5 TUJUAN PSIKOLOGI
PENDIDIKAN
Memahami(memerihal dan
menerangkan) tingkah laku pelajar
dlm proses pengajaran dan
pembelajaran.

Meramalkan tingkah laku gantian yg


mungkin berlaku dan mengawal
tingkah laku tersebut.
Menurut Abd. Majid Mohd. Isa dan Rahil
Mahyuddin(1997), matlamat ahli psikologi

tertumpu kpd empat bidang iaitu:

 Memerihalkan(describe),
 Menerangkan(explain),
 Mengawal(control)dan
 Meramalkan(predict) sesuatu perlakuan.
1.6 KEPENTINGAN PSIKOLOGI
PENDIDIKAN KEPADA GURU
1. - Membolehkan guru memahami
mengapa pelajar bertingkah laku
sedemikian,
- membantu pelajar memahami diri
mereka,
- membantu guru merancang objektif dan
matlamat pembelajaran yg sesuai dgn
pelajar dan
- merumuskan langkah supaya pelajar
dapat mencapai matlamat dan objektif
pembelajaran yg telah ditetapkan.
sambungan…..

1. - Membolehkan guru meramal


tingkah laku dan kegemaran
pelajar pada peringkat umur
tertentu, serta

- merancang peneguhan yg sesuai


dlm usaha mengawal tingkah laku
dan memotivasikan mereka.
sambungan…..
3. - Membolehkan guru mengetahui tahap
perkembangan pelajar dari segi fizikal,
kognitif, sosial dan emosi, dan
- merancang pengajaran dan
pembelajaran yg sesuai dgn tahap
perkembangan mereka.

4. - Membolehkan guru mereka cipta soal


selidik utk mengenal pasti tahap
perkembangan pelajar dan menyediakan
program yg sesuai utk meningkatkan
prestasi.
sambungan…..
5. - Data dan maklumat yg diperolehi dari
penyelidikan berkaitan isu dlm
pendidikan membolehkan guru
membantu pelajar menyelesaikan
masalah dan meningkatkan kualiti
pengajaran dan pembelajaran.
6. - Membolehkan guru memahami
personaliti dan konsep kendiri
pelajar dan membantu mereka
membentuk konsep kendiri yg
positif.
Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai