P. 1
kejuruteraan mekanikal

kejuruteraan mekanikal

|Views: 388|Likes:
Dipublikasikan oleh Khairul Filhan

More info:

Published by: Khairul Filhan on Dec 07, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

Pengenalan kursus: Di UTP, tempoh pengajian untuk kursus kejuruteraan mekanikal ialah 5 tahun iaitu 1 tahun untuk pengajian

asas dan 4 tahun untuk ijazah. Dalam kursus inim anda a kan mempelajari tentang daya, kuasa, mesin, material, tenaga dan sebagainya yang banyak melibatkan pengiraan. Yang pastinya tak banyak yang perlu dihafal kecual i formula-formula yang selalunya boleh kita boleh kembang-kembangkan. Kursus ni juga melibatkan banyak kerja praktikal yang sangat menarik. Cabaran: Cabaran bila ambil kejuruteraan mekanikal ialah anda kena betul-betul berminat d engan fizik sebabnhya kursus ni semuanya berkenaan dengan fizik sepanjang 5 tahu n anda belajar. Matematik tambahan anda kena pandai juga sebab ia melibatkan ban yak pengiraan. Kalau di UTP, kerja kursus memainkan peranan yang sangat penting kerana 60% dari markah keseluruhan datangnya dari kerja kursus. Jadi kenalah bet ul-betul score labs, ujian-ujian dan kuiz-kuiz. Selain tu, anda akan diberikan banyak projek bagi setiap semester yang mana seti ap projek itu akan dinilai seperti anda adalah jurutera yang sebenar. Anda perlu melakukan banyak kajian dan pembentangan untuk menjayakan projek anda. Peluang pekerjaan: Mengenai peluang pekerjaan, kejuruteraan mekanikal ialah cabang kejuruteraan yan g boleh dikatakan sangat banyak peluang pekerjaan kerana graduan dari kursus ini boleh dicampak di mana-mana sekalipun seperti pembuatan, minyak dan gas serta a utomotif. Boleh dikatakan semua kilang memerlukan jurutera mekanikal. Jadi, baya ngkanlah berapa banyak kilang yang ada di Malaysia ni kan. Selain itu, anda juga boleh bekerja di atas pelantar minyak (off shore) yang boleh membuat anda kaya. Subjek SPM yang perlu dikuasai: Subjek SPM yang perlu dikuasai sudah tentunya fizik, matematik tambahan dan mate matik. Kalau anda master dalam bahasa Inggeris, ia adalah satu bonus untuk anda kerana anda akan belajar kesemuanya dalam bahasa Inggeris.80

KONSEP PEMILIHAN KERJAYA * Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendiri dengan memilih peker jaan yang akan membenarkan ekspresi diri. * Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauh mana individu b erupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya. * Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-kepe rluan dalam sesuatu pekerjaan, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untu k berjaya dalam bidang berkenaan. * Kepuasan kerja, kebolehan, pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kepa da darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan pers ekitaran kerja. MASALAH PEMILIHAN KERJAYA REMAJA

* Remaja tidak dapat menjangka dengan baik tentang personalitinya. tukang kayu. cermat. maskulin. PEKERJAAN Jenis pembaikan mekanikal. berdikari . penyelam. keras hati. * Mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengena li dunia pekerjaan. juruteknik. manipulasi objek . mekanik. atletik (sukan). perhutanan. juruukur. minat. pegawai merga stua. tumbuhan. pegawai perikanan. kejuruteraan. guru k emahiran hidup. bekerja deng an orang lain. praktikal. dan ha iwan. aktiviti manual. * Remaja kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat berkaitan dengan d unia pekerjaan. TIDAK SUKA Aktiviti akademik. tukang paip. teknologi peru batan. jujur. berulang-ulang. fizikal. minay yang tidak jelas atau tiada mempunya i minat. TEORI KERJAYA HOLLAND 1. 2. jurufoto. inventif. kejuruteran mekanikal. SUKA Aktiviti mekanikal. natural. ORIENTASI Penglibatan secara lansung dengan aktiviti konkrit. dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri. tulen. nilainya. 4. 6. tukang masak. nilai. pegawai perhutanan. REALISTIK. materealistik. kurang celik akal. bekerja dengan peralatan. atenda n pam minyak.* Remaja kurang atau tiada kebolehan dalam membuat keputusan tentang kerjya kerana mempunyai minat yang pelbagai. CIRI-CIRI Stabil. pemalu. aktiviti sosial. * Memadankan individu dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai. pereka fesyen. pendedahan kendiri. tekun.ORANG JENIS PRAKTIKAL (KEMAHIRAN PERTUKANGAN DAN MEKANIKAL) 1. kuasa dan status). pemandu. berpendi rian tetap. akur. kerja luar. 5. 3. BIDANG PENGAJIAN Kejuruteraan awam. terus terang. . bidang teknik dan vokasional. minatnya. STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA * Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti. serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan c iri-ciri dirinya. pertanian dan penternak an. elektrikal. normal. be nda konkrit (wang. penyediaan makanan.

dan penternakan.7. bebas. mesin. INVESTIGATIF . pengaturcara komputer. 6. asli. fleksibel. 5. 2. introspektif. Menggalakkan individu melihat dunia secara mudah dan tradisional. ARTISTIK . penyelesaian masalah. ekspresif. sains dan matematik. pengamatan dan p enyelidikan. mudah meluahkan perasaan. pertanian. ahli patologi. BIDANG PENGAJIAN Perubatan. bekerja dengan orang lain. geologi. introspektif. penyelidik. pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara sistematik. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasikan b enda.ORANG JENIS BERKARYA (SENI. kejuruteraan kimia. kejuruter aan sains Geoinformasi. status. intelektual. bebas. 3. rasional. pembantu makmal. pa sif. tidak praktikal. kuasa. peraturan yang rigid. tidak bersistem. penulis rencana. kejuruteraan sumber asli. tepat.ORANG JENIS MENGANALISIS (SAINTIFIK DAN ) 1. psikiatri. teliti. kritikal. psikologi. sains industri. ganjaran bernilai saintifik. optometris. cekal. intuitif. jurutera e lektrik. bekerja sendirian. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. idealistik . kurang bersosial. juruteknik perubatan. 3. ahli k aji bumi. berimaginasi. berpendirian. PEKERJAAN Saintis. berhati-hati. lembut. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. terbuka. sistematik. bebas dan semulajadi. abstrak. ahli kaji cuaca. ORIENTASI Penyelidikan dan penyelesaian masalah. CIRI-CIRI Analitik. aktiviti berulang-ulang. ahl i antropologi. tidak popular. SUKA Aktiviti abstrak dan simbolik. pendiam. radikal. suka bersendirian. sa ins komputer. pakar bedah. banyak idea. TIDAK SUKA Aktiviti sosial. berdikari. ahli kaji bintang. penyunting. Sains dan Matematik. ahli ekonomi. pesemistik. tergesa-gesa. memu juk orang lain. 1. intro vert. kepimpinan. 7. Ganjaran bernialai seperti wang. 4. 2. ekonomi. ingin tahu. emosi. dan sesuatu yang dimilik i. SUKA . MUZIK DAN PENULISAN) a) CIRI-CIRI TEKNIKAL Sensitif.

6. arkitek. bertanggunhjawab. SUKA Perhatian. cenderung aktiviti kes usasteraan. ambil berat. ahli sosiologi 5. mencipta idea. bahasa. menyedarkan orang lain. pegawai kebajikan. bijaksana. 3. melatih. BIDANG PENGAJIAN Sosial. ORIENTASI Kebajikan. peramah. muzik. kerja-k erja amal dan kemasyarakatan. muzik . seni bina perancangan. minat dalam memberitahu. wartawan.ORANG JENIS SOSIAL (PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN) a) CIRI-CIRI Kerjasama. prihatin . kerja-ke rja terlalu berstruktur. peng ajian agama. kewani taan. tidak berstruktur. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan situasi kabur. isu kemanusiaan. kaunselor. penulisan berkarya . kerja perkeranian. aktiviti kebajikan. ahli psikologi klinikal. kesusasteraan dan budaya. menunjuk ajar. Ganjaran bernilai sosial dan kemasyarakatan. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. ahli politik. guru. pegawai kastam. sains politik. pereka fesyen. puisi. ORIENTASI Berkarya. kemasyarakatan. kemasyarakatan dan pendidikan. bersosial. menolong. penyabar. pembangunan sumber manusia. situasi. Ganjaran bernilai seni. kartunis. 4. memujuk. situasi berstruktur. penyunting filem. rasional. SOSIAL . riang. 4. falsafah. seniman. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. ahli muzik. pengajian bahasa. 1. memikirkan masalah masyarakat. penulis skrip. PEKERJAAN Guru bahasa dan sastera. 5. PEKERJAAN Pensyarah. aktiviti luar. kompose r. perniag aan dan sistem pengurusan dan ppentadbiran. bidang mekanikal dan saintifik. manipulasi data. ekologi manusia. menolong.Kreativiti. juruacara. menghadiri majlis sosial . ekstrovert. pengarah drama/ teater. tidak konvensional dan fleksibel. jururawat. perbincangan. ustaz. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan interpersonal. 3. 6. juru solek. Mengg . Menggalakkan individu meliha t dunia secara kompleks. vokalis. pentadbiran. sejarah sains. mudah berinteraksi. kerja bersendirian. alam bina. idea. mengu bati. 2. drama. pelukis. pereka tari. idealistik. seni lukis. suka bergaul. ppenyair. baik hati. pendidikan. 4. pemurah. agresif. memahami orang lain. pendidikan. BIDANG PENGAJIAN Kesenian (seni lukis dan seni reka). berurusan dengan orang lain. 2. kerja dengan peralatan. pramugari. pereka grafik. diplom at. kerja beb as dan tidak bersistematik.

tanggungjawab. menonjolkan diri. TIDAK SUKA Aktiviti tidak bersistem. intelektual. tekun. kebolehan memimpin . TIDAK SUKA Aktiviti sistematik. menggoda. suka mempertahankan diri. 2. bersosial. optimistik. dominan. bebas. penyediaan makanan. 6. berhemat. keseronokan. Pencapaian dan manipulasi o rang lain untuk matlamat peribadi dan organisasi. maskulin. 1. rigid. mudah dan stereotaip. suka cabaran. ahli politik. kurang berdikari. 5. 5. tidak suka berimaginasi. pandai sesuaikan diri.ORANG JENIS USAHAWAN (PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN) a) CIRI-CIRI Agresif. hakim. 1. p etah. disiplin.alakkan individu melihat dunia dan dengan cara yang fleksibel. arahan kabur. ekstrovert. bersungguh-sungguh. dominan. pengarah muzium. bergantungan. kemahiran saintifik dan teknikal. usahawan. perlancongan. status dan kuasa). pegawai penilai. 6. regula r. situasi . akur. ENTERPRISING . pegawai insur ans. pemasaran perniagaan. 2. mendesak. SUKA Kuasa. 4. harta. pengurus. pengurus per sonal. ORIENTASI Manipulasi keuntungan dan mempengaruhi orang lain. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. pengurusan personal. pekerja perhotelan. 3. ekonomi. bersungguh-su ngguh. suka berbahas. isu-isu abstrak dan simbolik. Bekerja dengan data. spekulator. yakin. suka mengambara. SUKA Arahan. data dan sistem fail. penguru s syarikat. penerbit. kemahiran interpersonal yang baik. cita-cita tinggi. mempengaruhi. stereotaip. PEKERJAAN Pegawai pemasaran. menyusun maklumat. teliti. berlagak. sergas. keuntungan. pentingkan diri. terancang. sains aktuari. rekreasi. kejuruteraan i ndustri. tegas. mentadbir dan kepimpinan. peguam. kemas. tugas sistematik dan terancang. isu-isu imaginatif. maklumat dan siste m fail. perho telan.ORANG JENIS SISTEMATIK ( PERKERJAAN DAN ORGANISASI PEJABAT ) a) CIRI-CIRI Jujur. status. konservatif. regular. cekap. memujuk. Ganjaran bernilai keusahawanan dan matlamat (wang. manipulasi. KONVENSIONAL . bermotivasi. praktikal. BIDANG PENGAJIAN Pengurusan dan pentadbiran. kerja yang ditentukan dan diawasi. perundangan. perunding. jurujual pasaran saham. sopan. elak diri daripada masalah. Menggalakkan individu melihat dunia dari segi kuasa.

juru trengkas. BIDANG PENGAJIAN Teknologi maklumat. Pada ruangan ini diterangkan dua jenis personaliti iaitu realistik dan investiga tif merangkumi ciri personaliti. 1. juruaudit. kerani pos. Hasil kajian mereka menunjukkan individu yang terbabit dalam bidang kerjaya. 4. ber jaya memilih bidang pekerjaan yang selaras dengan jenis personaliti yang dimilik i. Bagi membantu mengatasinya. artistik. kerani kaunter. nilai dan pencapaian individu. Sehubungan itu. Malah banyak kajian Holland dan sarjana lain membuktikan hubungan berkenaan. Realistik . Mengga lakkan individu melihat dunia dengan cara konvensional. rekod atau bahan bertulis. pegawai statist ik. Menurut Holland terdapat hubungan erat di antara personaliti dengan persekitaran kerja yang diceburi oleh seseorang individu. operator komputer. kemahiran seni. sain s perpustakaan. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian. sosial. Buatlah analisis supaya anda mengenali personaliti diri seterusnya mampu menyesu aikan dengan kerjaya yang menjadi impian. PEKERJAAN Akauntan. aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan. sains kesetiausahaan. Manipulasi data. 5. pergantungan dan mudah. stereotaip. perakaunan. pustakawan. 6. Setiap individu akan mencari perse kitaran kerja yang sesuai dengan personalitinya.yang rumit. perniagaa n. pegawai cukai. 3. pengurusan dan pentadbiran. sains komputer. jurutaip. minat. kewangan pendidikan. setiausaha. guru per dagangan. kestabilan dan pencapaian dalam bidang kerjaya yang diceburi oleh individ u. investigatif. Ganjaran bernilai wang. keusahawanan dan konvensional yang boleh dikaitkan dengan kerjaya. Teori Perkembangan Kerjaya Holland yang diperkenalka n oleh Holland (1958) dilihat sangat sesuai untuk dijadikan panduan kepada penca ri kerja kerana teori ini dapat membantu mengenal pasti potensi diri termasuk pe rsonaliti. Kesesuaian antara personaliti individu dengan persekitaran akan menghasilkan kep uasan. kerani kewangan. Holland mengkelaskan individu kepada enam jenis personaliti iait u realistik. penilai harta. peguam kredit. ORIENTASI Manipulasi data dan sistematik. pegawai kawalan mutu. pergantungan dan akur. pekerjaan yang sesuai dengan anda dan bidang pe ngajian yang boleh diikuti di universiti.

Mereka cenderung untuk menjad i kompetitif dalam kerja yang dilakukan serta terbabit dengan aktiviti yang meme rlukan kemahiran fizikal dan kekuatan. pengurusan hospitaliti. kejuruteraan dan antropologi. Oleh itu. perekaan fe syen. muz ik. sains. teknologi maklumat. fotografi dan ukur bahan. mekanikal. sistematik dan rad ikal. sains. pergigian. kejur uteraan. berdikari. geologi. perubatan veterinar. perubatan. matematik. sains. psikologi. tukang masak (chef). kejuruteraan automotif. berpendirian tetap. seni bina lanskap. Setiap masalah akan diselesaikan menggunakan pendekatan yang konkrit sebaliknya. psikologi. rasion al. veterinar. ekonomi. juruterbang. pengurusan hospitaliti. jujur. sains komputer.Personaliti ini dimiliki individu jenis praktikal. Bidang pekerjaan yang sesuai: Seni bina. tidak menonjolkan kemahiran verbal dan interpersonal. pergigian. praktikal. akur. Bidang pengajian: Seni bina. tepat. Individu kategori ini adalah seorang pemikir yang fokus kepada sesuatu perkara d an idea yang dilakukan. kewartawanan. optometri. matematik. perekaan fe syen. Ciri personaliti: Berterus-terang. introvert. Fakulti Sastera dan Sain s Sosial. kejur uteraan. berhati-hati. fotografi dan ukur bahan. pemalu. menyiasat atau menyelidik sama ada secara saintifik atau teknikal. Bidang pengajian: Perubatan. maskulin. juruterbang. fokus. cermat dan keras hati. masakan. bioteknologi. kejuruteraan mekanikal. Investigatif Individu yang mempunyai minat yang tinggi dalam aktiviti menganalisis. Jabatan Pengajian Media. kejurute raan awam. kewartawanan dan antropologi. Jika anda sering kesibukan bekerja di belakang tabir untuk menghasilkan sesuatu idea atau ciptaan yang hebat. sains perubatan. farmasi. statistik. farmasi. bioteknolo gi. teliti. bermakna anda adalah dari jenis investigatif. kritikal. stabil. intelektual. optometri. kejuruteraan. cekal. anda adalah individu dalam kategori ini jika memiliki ciri personaliti di atas dan sesuai bekerja dalam bidang yang disenaraikan. kejuruteraan automotif. cekal. 2. ekonomi. Bidang pekerjaan yang sesuai: Sains komputer. m uzik. pendiam. berdikari. optometri. kulinari. statistik. ta nah lasak. Penulis ialah Pensyarah Kanan. optometri. ingin tahu. farmasi. kejuruteraan mekanikal. Ciri personaliti: Analitikal. teknologi maklumat. farmasi. Universiti Malaya S CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARK AN KERJA AMALI . gigih.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->