Pengenalan kursus: Di UTP, tempoh pengajian untuk kursus kejuruteraan mekanikal ialah 5 tahun iaitu 1 tahun untuk pengajian

asas dan 4 tahun untuk ijazah. Dalam kursus inim anda a kan mempelajari tentang daya, kuasa, mesin, material, tenaga dan sebagainya yang banyak melibatkan pengiraan. Yang pastinya tak banyak yang perlu dihafal kecual i formula-formula yang selalunya boleh kita boleh kembang-kembangkan. Kursus ni juga melibatkan banyak kerja praktikal yang sangat menarik. Cabaran: Cabaran bila ambil kejuruteraan mekanikal ialah anda kena betul-betul berminat d engan fizik sebabnhya kursus ni semuanya berkenaan dengan fizik sepanjang 5 tahu n anda belajar. Matematik tambahan anda kena pandai juga sebab ia melibatkan ban yak pengiraan. Kalau di UTP, kerja kursus memainkan peranan yang sangat penting kerana 60% dari markah keseluruhan datangnya dari kerja kursus. Jadi kenalah bet ul-betul score labs, ujian-ujian dan kuiz-kuiz. Selain tu, anda akan diberikan banyak projek bagi setiap semester yang mana seti ap projek itu akan dinilai seperti anda adalah jurutera yang sebenar. Anda perlu melakukan banyak kajian dan pembentangan untuk menjayakan projek anda. Peluang pekerjaan: Mengenai peluang pekerjaan, kejuruteraan mekanikal ialah cabang kejuruteraan yan g boleh dikatakan sangat banyak peluang pekerjaan kerana graduan dari kursus ini boleh dicampak di mana-mana sekalipun seperti pembuatan, minyak dan gas serta a utomotif. Boleh dikatakan semua kilang memerlukan jurutera mekanikal. Jadi, baya ngkanlah berapa banyak kilang yang ada di Malaysia ni kan. Selain itu, anda juga boleh bekerja di atas pelantar minyak (off shore) yang boleh membuat anda kaya. Subjek SPM yang perlu dikuasai: Subjek SPM yang perlu dikuasai sudah tentunya fizik, matematik tambahan dan mate matik. Kalau anda master dalam bahasa Inggeris, ia adalah satu bonus untuk anda kerana anda akan belajar kesemuanya dalam bahasa Inggeris.80

KONSEP PEMILIHAN KERJAYA * Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendiri dengan memilih peker jaan yang akan membenarkan ekspresi diri. * Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauh mana individu b erupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya. * Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-kepe rluan dalam sesuatu pekerjaan, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untu k berjaya dalam bidang berkenaan. * Kepuasan kerja, kebolehan, pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kepa da darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan pers ekitaran kerja. MASALAH PEMILIHAN KERJAYA REMAJA

3. berdikari . CIRI-CIRI Stabil. kerja luar. pemalu. materealistik. jujur. minat.* Remaja kurang atau tiada kebolehan dalam membuat keputusan tentang kerjya kerana mempunyai minat yang pelbagai. * Remaja kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat berkaitan dengan d unia pekerjaan. aktiviti manual. kurang celik akal. dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri. bidang teknik dan vokasional. pendedahan kendiri. pegawai merga stua. tekun. tulen. akur. 4. natural. pereka fesyen. dan ha iwan. cermat. jurufoto. 5. be nda konkrit (wang. minatnya. pegawai perhutanan. tukang kayu. 2. penyelam. guru k emahiran hidup. penyediaan makanan. ORIENTASI Penglibatan secara lansung dengan aktiviti konkrit. berpendi rian tetap. SUKA Aktiviti mekanikal. nilainya. REALISTIK. pemandu. terus terang. minay yang tidak jelas atau tiada mempunya i minat. juruteknik. * Mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengena li dunia pekerjaan. kuasa dan status). aktiviti sosial. mekanik. perhutanan. serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan c iri-ciri dirinya. TIDAK SUKA Aktiviti akademik. . atenda n pam minyak. fizikal. normal. praktikal. * Memadankan individu dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai. atletik (sukan). 6. tumbuhan. PEKERJAAN Jenis pembaikan mekanikal. keras hati.ORANG JENIS PRAKTIKAL (KEMAHIRAN PERTUKANGAN DAN MEKANIKAL) 1. bekerja dengan peralatan. tukang masak. kejuruteraan. tukang paip. bekerja deng an orang lain. TEORI KERJAYA HOLLAND 1. * Remaja tidak dapat menjangka dengan baik tentang personalitinya. teknologi peru batan. kejuruteran mekanikal. inventif. nilai. berulang-ulang. maskulin. elektrikal. STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA * Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti. BIDANG PENGAJIAN Kejuruteraan awam. pegawai perikanan. manipulasi objek . pertanian dan penternak an. juruukur.

sains industri. ahli patologi. sa ins komputer. TIDAK SUKA Aktiviti sosial. pesemistik. CIRI-CIRI Analitik. tergesa-gesa. kepimpinan. pengamatan dan p enyelidikan. berhati-hati. kejuruteraan kimia. ARTISTIK .ORANG JENIS BERKARYA (SENI. kuasa. psikiatri. jurutera e lektrik. 3. dan sesuatu yang dimilik i. emosi. fleksibel. penulis rencana. SUKA Aktiviti abstrak dan simbolik. introspektif. aktiviti berulang-ulang. pakar bedah. 7. intro vert. 1. psikologi. terbuka. kurang bersosial. PEKERJAAN Saintis. Menggalakkan individu melihat dunia secara mudah dan tradisional. bebas. penyelidik. 2. 6. optometris. dan penternakan. status. pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara sistematik. ahl i antropologi. lembut. tidak praktikal. geologi. INVESTIGATIF . bebas. BIDANG PENGAJIAN Perubatan. berdikari. radikal. pengaturcara komputer. penyelesaian masalah. kejuruteraan sumber asli. sistematik. bekerja sendirian. mudah meluahkan perasaan. memu juk orang lain.7. 4. ahli ekonomi. juruteknik perubatan. pendiam. bebas dan semulajadi. 3. Sains dan Matematik. MUZIK DAN PENULISAN) a) CIRI-CIRI TEKNIKAL Sensitif. idealistik . ekonomi. suka bersendirian. berpendirian. pa sif. 5. penyunting. peraturan yang rigid. rasional. ingin tahu.ORANG JENIS MENGANALISIS (SAINTIFIK DAN ) 1. mesin. banyak idea. berimaginasi. pembantu makmal. tidak popular. ganjaran bernilai saintifik. bekerja dengan orang lain. ahli kaji cuaca. ekspresif. abstrak. kritikal. Ganjaran bernialai seperti wang. 2. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. cekal. tidak bersistem. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasikan b enda. ahli k aji bumi. sains dan matematik. pertanian. ORIENTASI Penyelidikan dan penyelesaian masalah. tepat. asli. kejuruter aan sains Geoinformasi. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. ahli kaji bintang. introspektif. SUKA . intelektual. teliti. intuitif.

baik hati. situasi berstruktur. vokalis. 3. 6. pegawai kebajikan. Menggalakkan individu meliha t dunia secara kompleks. juruacara. jururawat. idealistik. SUKA Perhatian. cenderung aktiviti kes usasteraan. melatih. kerja beb as dan tidak bersistematik. ORIENTASI Berkarya. situasi. aktiviti kebajikan. BIDANG PENGAJIAN Kesenian (seni lukis dan seni reka). mencipta idea. menyedarkan orang lain. berurusan dengan orang lain. menolong. diplom at. 5. kerja-k erja amal dan kemasyarakatan. kerja perkeranian. PEKERJAAN Guru bahasa dan sastera. bertanggunhjawab. guru.Kreativiti. peramah. wartawan. 2. ahli muzik. prihatin . 6. pentadbiran. kemasyarakatan dan pendidikan.ORANG JENIS SOSIAL (PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN) a) CIRI-CIRI Kerjasama. pengajian bahasa. penulisan berkarya . ekstrovert. memahami orang lain. muzik . ahli sosiologi 5. Ganjaran bernilai sosial dan kemasyarakatan. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. isu kemanusiaan. menghadiri majlis sosial . bijaksana. mudah berinteraksi. sejarah sains. peng ajian agama. menunjuk ajar. 4. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan situasi kabur. bersosial. falsafah. riang. bidang mekanikal dan saintifik. kerja dengan peralatan. menolong. penyabar. arkitek. mengu bati. seni lukis. perbincangan. agresif. sains politik. puisi. pereka fesyen. aktiviti luar. pereka grafik. 4. rasional. minat dalam memberitahu. ppenyair. ORIENTASI Kebajikan. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan interpersonal. pelukis. PEKERJAAN Pensyarah. ahli politik. perniag aan dan sistem pengurusan dan ppentadbiran. pembangunan sumber manusia. kerja bersendirian. SOSIAL . 4. kesusasteraan dan budaya. pegawai kastam. seniman. kartunis. pemurah. penyunting filem. ahli psikologi klinikal. pengarah drama/ teater. bahasa. pendidikan. drama. pendidikan. ustaz. 1. 2. idea. kompose r. memujuk. seni bina perancangan. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. juru solek. ekologi manusia. kaunselor. tidak berstruktur. kemasyarakatan. Mengg . BIDANG PENGAJIAN Sosial. kerja-ke rja terlalu berstruktur. pereka tari. pramugari. Ganjaran bernilai seni. suka bergaul. tidak konvensional dan fleksibel. manipulasi data. ambil berat. penulis skrip. muzik. alam bina. 3. memikirkan masalah masyarakat. kewani taan.

sergas.ORANG JENIS SISTEMATIK ( PERKERJAAN DAN ORGANISASI PEJABAT ) a) CIRI-CIRI Jujur. peguam. TIDAK SUKA Aktiviti tidak bersistem. keseronokan. 2. penguru s syarikat. manipulasi. suka mengambara. tidak suka berimaginasi. kejuruteraan i ndustri. pengurusan personal. mempengaruhi. pengarah muzium. perundangan. usahawan. dominan.alakkan individu melihat dunia dan dengan cara yang fleksibel. mudah dan stereotaip. regular. isu-isu abstrak dan simbolik. ekonomi. pengurus per sonal. cekap. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. hakim. 6. pegawai penilai. bebas. pandai sesuaikan diri. elak diri daripada masalah.ORANG JENIS USAHAWAN (PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN) a) CIRI-CIRI Agresif. bersungguh-su ngguh. BIDANG PENGAJIAN Pengurusan dan pentadbiran. isu-isu imaginatif. menonjolkan diri. PEKERJAAN Pegawai pemasaran. SUKA Arahan. jurujual pasaran saham. suka cabaran. tekun. teliti. pegawai insur ans. tegas. optimistik. pekerja perhotelan. praktikal. pemasaran perniagaan. penerbit. intelektual. perlancongan. kurang berdikari. 1. suka berbahas. kemahiran interpersonal yang baik. ahli politik. data dan sistem fail. 3. dominan. mendesak. menggoda. akur. kemas. konservatif. rigid. status dan kuasa). menyusun maklumat. maskulin. arahan kabur. perunding. SUKA Kuasa. situasi . suka mempertahankan diri. regula r. maklumat dan siste m fail. Bekerja dengan data. tugas sistematik dan terancang. bersosial. terancang. spekulator. 5. berlagak. ekstrovert. bersungguh-sungguh. TIDAK SUKA Aktiviti sistematik. memujuk. penyediaan makanan. status. bermotivasi. pentingkan diri. 5. 1. sains aktuari. kemahiran saintifik dan teknikal. ORIENTASI Manipulasi keuntungan dan mempengaruhi orang lain. mentadbir dan kepimpinan. sopan. harta. bergantungan. Pencapaian dan manipulasi o rang lain untuk matlamat peribadi dan organisasi. KONVENSIONAL . pengurus. 4. Ganjaran bernilai keusahawanan dan matlamat (wang. disiplin. rekreasi. Menggalakkan individu melihat dunia dari segi kuasa. tanggungjawab. cita-cita tinggi. stereotaip. 6. ENTERPRISING . yakin. kebolehan memimpin . kerja yang ditentukan dan diawasi. 2. p etah. keuntungan. perho telan. berhemat.

pengurusan dan pentadbiran. sain s perpustakaan. kestabilan dan pencapaian dalam bidang kerjaya yang diceburi oleh individ u. operator komputer. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian. Sehubungan itu. peguam kredit. setiausaha. sosial. nilai dan pencapaian individu. Mengga lakkan individu melihat dunia dengan cara konvensional. guru per dagangan. pergantungan dan akur. minat. investigatif. Manipulasi data. kerani kewangan. Setiap individu akan mencari perse kitaran kerja yang sesuai dengan personalitinya. kerani kaunter. Pada ruangan ini diterangkan dua jenis personaliti iaitu realistik dan investiga tif merangkumi ciri personaliti. Malah banyak kajian Holland dan sarjana lain membuktikan hubungan berkenaan. pustakawan. aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan. 3. pegawai cukai. Buatlah analisis supaya anda mengenali personaliti diri seterusnya mampu menyesu aikan dengan kerjaya yang menjadi impian. ORIENTASI Manipulasi data dan sistematik. perakaunan. keusahawanan dan konvensional yang boleh dikaitkan dengan kerjaya. Holland mengkelaskan individu kepada enam jenis personaliti iait u realistik. perniagaa n. kewangan pendidikan. sains kesetiausahaan. kerani pos. Kesesuaian antara personaliti individu dengan persekitaran akan menghasilkan kep uasan. Menurut Holland terdapat hubungan erat di antara personaliti dengan persekitaran kerja yang diceburi oleh seseorang individu. kemahiran seni. sains komputer. 6. artistik. juruaudit. rekod atau bahan bertulis. stereotaip. PEKERJAAN Akauntan. Teori Perkembangan Kerjaya Holland yang diperkenalka n oleh Holland (1958) dilihat sangat sesuai untuk dijadikan panduan kepada penca ri kerja kerana teori ini dapat membantu mengenal pasti potensi diri termasuk pe rsonaliti. 1. jurutaip. Hasil kajian mereka menunjukkan individu yang terbabit dalam bidang kerjaya. pegawai statist ik. 5. pergantungan dan mudah. Realistik . juru trengkas. 4.yang rumit. BIDANG PENGAJIAN Teknologi maklumat. Ganjaran bernilai wang. pekerjaan yang sesuai dengan anda dan bidang pe ngajian yang boleh diikuti di universiti. ber jaya memilih bidang pekerjaan yang selaras dengan jenis personaliti yang dimilik i. penilai harta. pegawai kawalan mutu. Bagi membantu mengatasinya.

menyiasat atau menyelidik sama ada secara saintifik atau teknikal. kejur uteraan. kewartawanan dan antropologi. kejuruteraan mekanikal. optometri. berdikari. sains. pengurusan hospitaliti. Bidang pekerjaan yang sesuai: Seni bina. Setiap masalah akan diselesaikan menggunakan pendekatan yang konkrit sebaliknya. 2. sistematik dan rad ikal. matematik. perekaan fe syen. ekonomi. statistik. optometri. kejurute raan awam. kejuruteraan mekanikal. matematik. Individu kategori ini adalah seorang pemikir yang fokus kepada sesuatu perkara d an idea yang dilakukan. sains. fotografi dan ukur bahan. ingin tahu. farmasi. seni bina lanskap. pendiam. berpendirian tetap. kejur uteraan. pergigian. ekonomi. fokus. optometri. mekanikal. akur. kulinari. farmasi. Penulis ialah Pensyarah Kanan. pemalu. teknologi maklumat. veterinar. praktikal. introvert. optometri. gigih. perubatan. psikologi. juruterbang. Bidang pengajian: Perubatan. kejuruteraan. Jika anda sering kesibukan bekerja di belakang tabir untuk menghasilkan sesuatu idea atau ciptaan yang hebat. Bidang pekerjaan yang sesuai: Sains komputer. anda adalah individu dalam kategori ini jika memiliki ciri personaliti di atas dan sesuai bekerja dalam bidang yang disenaraikan. intelektual. farmasi. perekaan fe syen. tukang masak (chef). tidak menonjolkan kemahiran verbal dan interpersonal. bioteknolo gi. tepat. pergigian. kejuruteraan automotif. kewartawanan. Oleh itu. fotografi dan ukur bahan. Investigatif Individu yang mempunyai minat yang tinggi dalam aktiviti menganalisis. cekal. kejuruteraan automotif. statistik. masakan. maskulin. m uzik. Jabatan Pengajian Media. sains perubatan. muz ik. Ciri personaliti: Analitikal. kritikal. berdikari. farmasi. juruterbang. Universiti Malaya S CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARK AN KERJA AMALI . Fakulti Sastera dan Sain s Sosial. bermakna anda adalah dari jenis investigatif. kejuruteraan dan antropologi. perubatan veterinar. stabil. cermat dan keras hati.Personaliti ini dimiliki individu jenis praktikal. teliti. ta nah lasak. rasion al. geologi. psikologi. jujur. pengurusan hospitaliti. Ciri personaliti: Berterus-terang. Bidang pengajian: Seni bina. cekal. Mereka cenderung untuk menjad i kompetitif dalam kerja yang dilakukan serta terbabit dengan aktiviti yang meme rlukan kemahiran fizikal dan kekuatan. berhati-hati. teknologi maklumat. sains komputer. sains. bioteknologi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful