P. 1
kejuruteraan mekanikal

kejuruteraan mekanikal

|Views: 388|Likes:
Dipublikasikan oleh Khairul Filhan

More info:

Published by: Khairul Filhan on Dec 07, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

Pengenalan kursus: Di UTP, tempoh pengajian untuk kursus kejuruteraan mekanikal ialah 5 tahun iaitu 1 tahun untuk pengajian

asas dan 4 tahun untuk ijazah. Dalam kursus inim anda a kan mempelajari tentang daya, kuasa, mesin, material, tenaga dan sebagainya yang banyak melibatkan pengiraan. Yang pastinya tak banyak yang perlu dihafal kecual i formula-formula yang selalunya boleh kita boleh kembang-kembangkan. Kursus ni juga melibatkan banyak kerja praktikal yang sangat menarik. Cabaran: Cabaran bila ambil kejuruteraan mekanikal ialah anda kena betul-betul berminat d engan fizik sebabnhya kursus ni semuanya berkenaan dengan fizik sepanjang 5 tahu n anda belajar. Matematik tambahan anda kena pandai juga sebab ia melibatkan ban yak pengiraan. Kalau di UTP, kerja kursus memainkan peranan yang sangat penting kerana 60% dari markah keseluruhan datangnya dari kerja kursus. Jadi kenalah bet ul-betul score labs, ujian-ujian dan kuiz-kuiz. Selain tu, anda akan diberikan banyak projek bagi setiap semester yang mana seti ap projek itu akan dinilai seperti anda adalah jurutera yang sebenar. Anda perlu melakukan banyak kajian dan pembentangan untuk menjayakan projek anda. Peluang pekerjaan: Mengenai peluang pekerjaan, kejuruteraan mekanikal ialah cabang kejuruteraan yan g boleh dikatakan sangat banyak peluang pekerjaan kerana graduan dari kursus ini boleh dicampak di mana-mana sekalipun seperti pembuatan, minyak dan gas serta a utomotif. Boleh dikatakan semua kilang memerlukan jurutera mekanikal. Jadi, baya ngkanlah berapa banyak kilang yang ada di Malaysia ni kan. Selain itu, anda juga boleh bekerja di atas pelantar minyak (off shore) yang boleh membuat anda kaya. Subjek SPM yang perlu dikuasai: Subjek SPM yang perlu dikuasai sudah tentunya fizik, matematik tambahan dan mate matik. Kalau anda master dalam bahasa Inggeris, ia adalah satu bonus untuk anda kerana anda akan belajar kesemuanya dalam bahasa Inggeris.80

KONSEP PEMILIHAN KERJAYA * Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendiri dengan memilih peker jaan yang akan membenarkan ekspresi diri. * Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauh mana individu b erupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya. * Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-kepe rluan dalam sesuatu pekerjaan, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untu k berjaya dalam bidang berkenaan. * Kepuasan kerja, kebolehan, pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kepa da darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan pers ekitaran kerja. MASALAH PEMILIHAN KERJAYA REMAJA

pemalu. cermat. inventif. minat. berulang-ulang. penyediaan makanan. fizikal. pegawai perikanan. materealistik. nilainya. keras hati. STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA * Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti. kurang celik akal. * Mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengena li dunia pekerjaan. tukang masak. aktiviti manual. normal. be nda konkrit (wang. berdikari . kejuruteraan. pemandu. akur. dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri. dan ha iwan. minatnya. * Remaja tidak dapat menjangka dengan baik tentang personalitinya. SUKA Aktiviti mekanikal. guru k emahiran hidup. mekanik. bekerja dengan peralatan. tulen. pendedahan kendiri. REALISTIK. perhutanan. pegawai merga stua. TIDAK SUKA Aktiviti akademik. natural. TEORI KERJAYA HOLLAND 1. elektrikal.ORANG JENIS PRAKTIKAL (KEMAHIRAN PERTUKANGAN DAN MEKANIKAL) 1. penyelam. nilai. jujur. berpendi rian tetap. 4. 3. pereka fesyen.* Remaja kurang atau tiada kebolehan dalam membuat keputusan tentang kerjya kerana mempunyai minat yang pelbagai. ORIENTASI Penglibatan secara lansung dengan aktiviti konkrit. teknologi peru batan. 2. manipulasi objek . juruukur. bekerja deng an orang lain. CIRI-CIRI Stabil. * Memadankan individu dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai. maskulin. BIDANG PENGAJIAN Kejuruteraan awam. minay yang tidak jelas atau tiada mempunya i minat. tukang kayu. * Remaja kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat berkaitan dengan d unia pekerjaan. jurufoto. praktikal. tekun. PEKERJAAN Jenis pembaikan mekanikal. tukang paip. bidang teknik dan vokasional. pertanian dan penternak an. . kejuruteran mekanikal. atenda n pam minyak. atletik (sukan). terus terang. juruteknik. serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan c iri-ciri dirinya. aktiviti sosial. pegawai perhutanan. tumbuhan. 6. kerja luar. 5. kuasa dan status).

pertanian. ahl i antropologi. 7. psikologi. kejuruteraan sumber asli. pengaturcara komputer. introspektif. kurang bersosial. 3. asli. SUKA Aktiviti abstrak dan simbolik. suka bersendirian. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. Sains dan Matematik. memu juk orang lain. sains dan matematik. bekerja dengan orang lain. abstrak. ahli kaji bintang. 6. dan penternakan. ahli kaji cuaca. INVESTIGATIF . ahli ekonomi. tepat. sistematik. lembut. idealistik . penyunting. kejuruter aan sains Geoinformasi. BIDANG PENGAJIAN Perubatan. 3. mesin. 2. peraturan yang rigid. terbuka. teliti. pendiam. rasional. PEKERJAAN Saintis. kritikal. berimaginasi. pengamatan dan p enyelidikan. tidak popular. tergesa-gesa. penyelesaian masalah.ORANG JENIS BERKARYA (SENI. MUZIK DAN PENULISAN) a) CIRI-CIRI TEKNIKAL Sensitif.ORANG JENIS MENGANALISIS (SAINTIFIK DAN ) 1. ekonomi. pembantu makmal. kejuruteraan kimia. ingin tahu. fleksibel. mudah meluahkan perasaan. bebas. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasikan b enda. pa sif. cekal. 1. CIRI-CIRI Analitik. jurutera e lektrik. dan sesuatu yang dimilik i. 5. pesemistik. emosi. TIDAK SUKA Aktiviti sosial. pakar bedah. psikiatri. radikal. kuasa. ganjaran bernilai saintifik. geologi. berpendirian. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. penyelidik. 2. bekerja sendirian. SUKA .7. juruteknik perubatan. bebas. ahli k aji bumi. berhati-hati. ARTISTIK . aktiviti berulang-ulang. tidak bersistem. sa ins komputer. intro vert. kepimpinan. ekspresif. introspektif. ahli patologi. 4. Ganjaran bernialai seperti wang. intuitif. status. penulis rencana. bebas dan semulajadi. banyak idea. Menggalakkan individu melihat dunia secara mudah dan tradisional. ORIENTASI Penyelidikan dan penyelesaian masalah. optometris. pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara sistematik. tidak praktikal. sains industri. berdikari. intelektual.

ekologi manusia. ambil berat. 2. 4. pereka tari. minat dalam memberitahu. pegawai kastam. isu kemanusiaan. pelukis. kerja bersendirian. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan interpersonal. sejarah sains. juruacara. prihatin . kerja dengan peralatan. pendidikan. memahami orang lain. rasional. situasi. PEKERJAAN Guru bahasa dan sastera. baik hati. peramah. 4. penulisan berkarya . idealistik. ahli psikologi klinikal. 4. menolong. kemasyarakatan. memujuk. cenderung aktiviti kes usasteraan. ekstrovert. suka bergaul. Mengg . pembangunan sumber manusia. tidak konvensional dan fleksibel. bijaksana. pereka grafik. diplom at. drama. aktiviti kebajikan. ORIENTASI Berkarya. pendidikan. pengarah drama/ teater. menunjuk ajar. puisi. falsafah. ustaz. ahli sosiologi 5. muzik . wartawan. manipulasi data. 5. tidak berstruktur. kartunis. situasi berstruktur. seniman. ORIENTASI Kebajikan. kemasyarakatan dan pendidikan. agresif.Kreativiti. pramugari. peng ajian agama. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal.ORANG JENIS SOSIAL (PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN) a) CIRI-CIRI Kerjasama. seni lukis. perniag aan dan sistem pengurusan dan ppentadbiran. pengajian bahasa. 1. aktiviti luar. kaunselor. ppenyair. perbincangan. SOSIAL . bidang mekanikal dan saintifik. ahli muzik. sains politik. alam bina. melatih. menolong. 6. BIDANG PENGAJIAN Kesenian (seni lukis dan seni reka). Ganjaran bernilai seni. kerja-k erja amal dan kemasyarakatan. riang. 3. kerja perkeranian. penulis skrip. penyunting filem. 6. bersosial. kerja-ke rja terlalu berstruktur. berurusan dengan orang lain. seni bina perancangan. Menggalakkan individu meliha t dunia secara kompleks. bahasa. juru solek. idea. memikirkan masalah masyarakat. kesusasteraan dan budaya. menghadiri majlis sosial . 3. kerja beb as dan tidak bersistematik. menyedarkan orang lain. mudah berinteraksi. Ganjaran bernilai sosial dan kemasyarakatan. 2. SUKA Perhatian. jururawat. muzik. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan situasi kabur. pegawai kebajikan. vokalis. BIDANG PENGAJIAN Sosial. kewani taan. kompose r. mencipta idea. PEKERJAAN Pensyarah. guru. bertanggunhjawab. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. mengu bati. pemurah. ahli politik. pentadbiran. penyabar. arkitek. pereka fesyen.

BIDANG PENGAJIAN Pengurusan dan pentadbiran. regular. 6. dominan. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. PEKERJAAN Pegawai pemasaran. pengurus per sonal. perundangan. rigid. tidak suka berimaginasi. akur. suka mempertahankan diri. cita-cita tinggi. maskulin. KONVENSIONAL . jurujual pasaran saham. 1. pegawai penilai. Bekerja dengan data.ORANG JENIS USAHAWAN (PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN) a) CIRI-CIRI Agresif. terancang. 5. berlagak. kejuruteraan i ndustri. keseronokan. dominan. situasi . teliti. sergas. p etah. mendesak. usahawan. tugas sistematik dan terancang. elak diri daripada masalah. berhemat. pekerja perhotelan. TIDAK SUKA Aktiviti sistematik. bergantungan. penerbit. pandai sesuaikan diri. 4. yakin. status. peguam. regula r. praktikal. arahan kabur. status dan kuasa). isu-isu abstrak dan simbolik. perlancongan.ORANG JENIS SISTEMATIK ( PERKERJAAN DAN ORGANISASI PEJABAT ) a) CIRI-CIRI Jujur. 5. hakim. suka cabaran. mudah dan stereotaip. bebas. TIDAK SUKA Aktiviti tidak bersistem. 6. bersungguh-sungguh. mempengaruhi. kemahiran interpersonal yang baik. pengurus. pemasaran perniagaan. konservatif. kemas. ENTERPRISING . 3. menggoda. ekonomi. 2. pengurusan personal. bersungguh-su ngguh. 1. perho telan. SUKA Kuasa. sains aktuari. Ganjaran bernilai keusahawanan dan matlamat (wang. isu-isu imaginatif. harta. tekun. ORIENTASI Manipulasi keuntungan dan mempengaruhi orang lain. tanggungjawab. cekap. Pencapaian dan manipulasi o rang lain untuk matlamat peribadi dan organisasi. tegas. spekulator. bermotivasi. suka berbahas. perunding. Menggalakkan individu melihat dunia dari segi kuasa. kebolehan memimpin . stereotaip. SUKA Arahan. kemahiran saintifik dan teknikal. ekstrovert. intelektual. sopan. kerja yang ditentukan dan diawasi. pegawai insur ans. penyediaan makanan. bersosial. rekreasi. mentadbir dan kepimpinan. menyusun maklumat. kurang berdikari. pentingkan diri. keuntungan. disiplin.alakkan individu melihat dunia dan dengan cara yang fleksibel. manipulasi. optimistik. pengarah muzium. ahli politik. penguru s syarikat. memujuk. maklumat dan siste m fail. data dan sistem fail. menonjolkan diri. suka mengambara. 2.

juru trengkas. Ganjaran bernilai wang. 3. guru per dagangan. kemahiran seni. operator komputer. kestabilan dan pencapaian dalam bidang kerjaya yang diceburi oleh individ u. minat. Teori Perkembangan Kerjaya Holland yang diperkenalka n oleh Holland (1958) dilihat sangat sesuai untuk dijadikan panduan kepada penca ri kerja kerana teori ini dapat membantu mengenal pasti potensi diri termasuk pe rsonaliti. keusahawanan dan konvensional yang boleh dikaitkan dengan kerjaya. Sehubungan itu. Hasil kajian mereka menunjukkan individu yang terbabit dalam bidang kerjaya. pegawai statist ik. aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan. Bagi membantu mengatasinya. pengurusan dan pentadbiran. rekod atau bahan bertulis. pekerjaan yang sesuai dengan anda dan bidang pe ngajian yang boleh diikuti di universiti. pegawai cukai. PEKERJAAN Akauntan. pergantungan dan akur. pegawai kawalan mutu. setiausaha. Realistik . sosial. Pada ruangan ini diterangkan dua jenis personaliti iaitu realistik dan investiga tif merangkumi ciri personaliti. kewangan pendidikan. Holland mengkelaskan individu kepada enam jenis personaliti iait u realistik. Buatlah analisis supaya anda mengenali personaliti diri seterusnya mampu menyesu aikan dengan kerjaya yang menjadi impian. pustakawan. penilai harta. stereotaip. perakaunan. juruaudit. perniagaa n. Menurut Holland terdapat hubungan erat di antara personaliti dengan persekitaran kerja yang diceburi oleh seseorang individu. pergantungan dan mudah. 1. Mengga lakkan individu melihat dunia dengan cara konvensional. artistik. ORIENTASI Manipulasi data dan sistematik. investigatif. Kesesuaian antara personaliti individu dengan persekitaran akan menghasilkan kep uasan. Manipulasi data. Malah banyak kajian Holland dan sarjana lain membuktikan hubungan berkenaan. BIDANG PENGAJIAN Teknologi maklumat. kerani kaunter. sain s perpustakaan.yang rumit. jurutaip. 4. ber jaya memilih bidang pekerjaan yang selaras dengan jenis personaliti yang dimilik i. 5. Setiap individu akan mencari perse kitaran kerja yang sesuai dengan personalitinya. kerani kewangan. 6. peguam kredit. kerani pos. sains kesetiausahaan. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian. nilai dan pencapaian individu. sains komputer.

masakan. kejurute raan awam. geologi. pendiam. matematik. psikologi. juruterbang. Bidang pekerjaan yang sesuai: Sains komputer. kewartawanan dan antropologi. sains. rasion al. matematik. perubatan. cekal. kritikal. tepat. menyiasat atau menyelidik sama ada secara saintifik atau teknikal. sains. ekonomi. pergigian. berhati-hati. Bidang pengajian: Seni bina. Penulis ialah Pensyarah Kanan. Ciri personaliti: Analitikal. farmasi. juruterbang. sistematik dan rad ikal. Individu kategori ini adalah seorang pemikir yang fokus kepada sesuatu perkara d an idea yang dilakukan. 2. pengurusan hospitaliti. statistik. kejuruteraan mekanikal. Ciri personaliti: Berterus-terang. pengurusan hospitaliti. intelektual. berpendirian tetap. perubatan veterinar. teknologi maklumat. fotografi dan ukur bahan. farmasi. kulinari. seni bina lanskap. bioteknolo gi. introvert. Universiti Malaya S CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARK AN KERJA AMALI . ingin tahu. pergigian. gigih. stabil. bioteknologi. akur. kewartawanan. teliti. kejur uteraan. psikologi. ekonomi. optometri. sains. maskulin. perekaan fe syen. tidak menonjolkan kemahiran verbal dan interpersonal. kejuruteraan mekanikal. anda adalah individu dalam kategori ini jika memiliki ciri personaliti di atas dan sesuai bekerja dalam bidang yang disenaraikan. pemalu. Mereka cenderung untuk menjad i kompetitif dalam kerja yang dilakukan serta terbabit dengan aktiviti yang meme rlukan kemahiran fizikal dan kekuatan. farmasi. kejuruteraan automotif. cekal. cermat dan keras hati. kejuruteraan. kejur uteraan. fokus. fotografi dan ukur bahan. optometri. optometri. perekaan fe syen. Jabatan Pengajian Media. sains komputer. berdikari. ta nah lasak. Oleh itu. Fakulti Sastera dan Sain s Sosial. tukang masak (chef). kejuruteraan dan antropologi. farmasi. bermakna anda adalah dari jenis investigatif. Jika anda sering kesibukan bekerja di belakang tabir untuk menghasilkan sesuatu idea atau ciptaan yang hebat. berdikari. muz ik. statistik. Bidang pengajian: Perubatan. optometri. jujur. Bidang pekerjaan yang sesuai: Seni bina. veterinar. Setiap masalah akan diselesaikan menggunakan pendekatan yang konkrit sebaliknya. praktikal. m uzik. teknologi maklumat. mekanikal. sains perubatan.Personaliti ini dimiliki individu jenis praktikal. Investigatif Individu yang mempunyai minat yang tinggi dalam aktiviti menganalisis. kejuruteraan automotif.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->