kejuruteraan mekanikal

Pengenalan kursus: Di UTP, tempoh pengajian untuk kursus kejuruteraan mekanikal ialah 5 tahun iaitu 1 tahun untuk pengajian

asas dan 4 tahun untuk ijazah. Dalam kursus inim anda a kan mempelajari tentang daya, kuasa, mesin, material, tenaga dan sebagainya yang banyak melibatkan pengiraan. Yang pastinya tak banyak yang perlu dihafal kecual i formula-formula yang selalunya boleh kita boleh kembang-kembangkan. Kursus ni juga melibatkan banyak kerja praktikal yang sangat menarik. Cabaran: Cabaran bila ambil kejuruteraan mekanikal ialah anda kena betul-betul berminat d engan fizik sebabnhya kursus ni semuanya berkenaan dengan fizik sepanjang 5 tahu n anda belajar. Matematik tambahan anda kena pandai juga sebab ia melibatkan ban yak pengiraan. Kalau di UTP, kerja kursus memainkan peranan yang sangat penting kerana 60% dari markah keseluruhan datangnya dari kerja kursus. Jadi kenalah bet ul-betul score labs, ujian-ujian dan kuiz-kuiz. Selain tu, anda akan diberikan banyak projek bagi setiap semester yang mana seti ap projek itu akan dinilai seperti anda adalah jurutera yang sebenar. Anda perlu melakukan banyak kajian dan pembentangan untuk menjayakan projek anda. Peluang pekerjaan: Mengenai peluang pekerjaan, kejuruteraan mekanikal ialah cabang kejuruteraan yan g boleh dikatakan sangat banyak peluang pekerjaan kerana graduan dari kursus ini boleh dicampak di mana-mana sekalipun seperti pembuatan, minyak dan gas serta a utomotif. Boleh dikatakan semua kilang memerlukan jurutera mekanikal. Jadi, baya ngkanlah berapa banyak kilang yang ada di Malaysia ni kan. Selain itu, anda juga boleh bekerja di atas pelantar minyak (off shore) yang boleh membuat anda kaya. Subjek SPM yang perlu dikuasai: Subjek SPM yang perlu dikuasai sudah tentunya fizik, matematik tambahan dan mate matik. Kalau anda master dalam bahasa Inggeris, ia adalah satu bonus untuk anda kerana anda akan belajar kesemuanya dalam bahasa Inggeris.80

KONSEP PEMILIHAN KERJAYA * Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendiri dengan memilih peker jaan yang akan membenarkan ekspresi diri. * Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauh mana individu b erupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya. * Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-kepe rluan dalam sesuatu pekerjaan, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untu k berjaya dalam bidang berkenaan. * Kepuasan kerja, kebolehan, pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kepa da darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan pers ekitaran kerja. MASALAH PEMILIHAN KERJAYA REMAJA

kuasa dan status). teknologi peru batan. * Remaja tidak dapat menjangka dengan baik tentang personalitinya. be nda konkrit (wang. tukang masak. normal. nilainya. bekerja deng an orang lain. * Memadankan individu dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai. berpendi rian tetap. inventif. minatnya. bidang teknik dan vokasional. berulang-ulang. dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri. tumbuhan. bekerja dengan peralatan. pertanian dan penternak an. penyelam. perhutanan. 6. PEKERJAAN Jenis pembaikan mekanikal. aktiviti sosial. juruukur. * Remaja kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat berkaitan dengan d unia pekerjaan. minat. jurufoto. guru k emahiran hidup. penyediaan makanan. serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan c iri-ciri dirinya. STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA * Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti. elektrikal. SUKA Aktiviti mekanikal. . aktiviti manual. pegawai perhutanan. fizikal. CIRI-CIRI Stabil. akur. kejuruteraan. pemalu. pemandu. praktikal. dan ha iwan. juruteknik. kejuruteran mekanikal. mekanik. tukang kayu.* Remaja kurang atau tiada kebolehan dalam membuat keputusan tentang kerjya kerana mempunyai minat yang pelbagai. kerja luar. REALISTIK. atletik (sukan). jujur. ORIENTASI Penglibatan secara lansung dengan aktiviti konkrit. nilai. kurang celik akal. 5. 2. cermat. pereka fesyen. 4. TEORI KERJAYA HOLLAND 1.ORANG JENIS PRAKTIKAL (KEMAHIRAN PERTUKANGAN DAN MEKANIKAL) 1. manipulasi objek . TIDAK SUKA Aktiviti akademik. tekun. natural. materealistik. keras hati. minay yang tidak jelas atau tiada mempunya i minat. terus terang. tukang paip. atenda n pam minyak. pegawai merga stua. 3. * Mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengena li dunia pekerjaan. berdikari . pegawai perikanan. BIDANG PENGAJIAN Kejuruteraan awam. tulen. maskulin. pendedahan kendiri.

bekerja sendirian. penulis rencana. ekonomi. introspektif. emosi. optometris. CIRI-CIRI Analitik. penyelidik.ORANG JENIS BERKARYA (SENI. sains industri. kurang bersosial. penyunting. introspektif. ganjaran bernilai saintifik. mesin. sa ins komputer. pengamatan dan p enyelidikan. ARTISTIK . dan sesuatu yang dimilik i. SUKA . ahli patologi. ahl i antropologi. berpendirian. tergesa-gesa. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasikan b enda. INVESTIGATIF . ahli kaji bintang. ahli ekonomi. banyak idea. 4. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. bebas. 6. abstrak. bebas. ahli k aji bumi. status. lembut. Menggalakkan individu melihat dunia secara mudah dan tradisional. bebas dan semulajadi. ORIENTASI Penyelidikan dan penyelesaian masalah. MUZIK DAN PENULISAN) a) CIRI-CIRI TEKNIKAL Sensitif. 5. pendiam. tepat. pembantu makmal. 7. aktiviti berulang-ulang. sistematik. intelektual. kritikal. intuitif. juruteknik perubatan. penyelesaian masalah. rasional. pengaturcara komputer. peraturan yang rigid. 3. mudah meluahkan perasaan. dan penternakan. asli. ahli kaji cuaca. SUKA Aktiviti abstrak dan simbolik. ekspresif. psikologi.7. pertanian. berhati-hati. bekerja dengan orang lain. pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara sistematik. Sains dan Matematik. TIDAK SUKA Aktiviti sosial. psikiatri. kepimpinan. pakar bedah. kejuruter aan sains Geoinformasi.ORANG JENIS MENGANALISIS (SAINTIFIK DAN ) 1. BIDANG PENGAJIAN Perubatan. tidak bersistem. tidak popular. pesemistik. kejuruteraan sumber asli. Ganjaran bernialai seperti wang. jurutera e lektrik. PEKERJAAN Saintis. intro vert. geologi. teliti. terbuka. 2. 1. sains dan matematik. pa sif. berdikari. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. radikal. memu juk orang lain. 2. kuasa. cekal. idealistik . fleksibel. 3. tidak praktikal. ingin tahu. kejuruteraan kimia. suka bersendirian. berimaginasi.

juruacara. puisi. memahami orang lain. menyedarkan orang lain. ahli sosiologi 5. mengu bati. memikirkan masalah masyarakat. kartunis. pegawai kebajikan. drama. PEKERJAAN Pensyarah. ahli psikologi klinikal. 6. Ganjaran bernilai seni. kesusasteraan dan budaya. minat dalam memberitahu. mencipta idea. pengajian bahasa. ekstrovert. 5. Menggalakkan individu meliha t dunia secara kompleks. BIDANG PENGAJIAN Kesenian (seni lukis dan seni reka). juru solek. idealistik. pentadbiran. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. memujuk. prihatin . PEKERJAAN Guru bahasa dan sastera. perbincangan. kewani taan. 6. kerja-k erja amal dan kemasyarakatan. penulis skrip. ambil berat. SOSIAL . peng ajian agama.ORANG JENIS SOSIAL (PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN) a) CIRI-CIRI Kerjasama. kerja bersendirian. pelukis. muzik . aktiviti kebajikan. mudah berinteraksi. situasi. idea. 4. ustaz. 4. bijaksana. ORIENTASI Kebajikan. melatih. tidak konvensional dan fleksibel. sejarah sains. baik hati. menolong. bahasa. bidang mekanikal dan saintifik. kerja perkeranian. seni lukis. penyabar. kerja beb as dan tidak bersistematik. menunjuk ajar. menolong. situasi berstruktur. tidak berstruktur. vokalis. kaunselor. pemurah. bersosial. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. arkitek. muzik. isu kemanusiaan. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan interpersonal. ahli politik. 2. penyunting filem. pereka grafik. pramugari. pereka tari. penulisan berkarya . seni bina perancangan.Kreativiti. aktiviti luar. Mengg . kerja dengan peralatan. menghadiri majlis sosial . 4. pereka fesyen. 2. berurusan dengan orang lain. ahli muzik. 3. bertanggunhjawab. agresif. peramah. ppenyair. alam bina. riang. kemasyarakatan. pegawai kastam. 1. jururawat. manipulasi data. seniman. wartawan. SUKA Perhatian. perniag aan dan sistem pengurusan dan ppentadbiran. suka bergaul. ORIENTASI Berkarya. pembangunan sumber manusia. pengarah drama/ teater. 3. rasional. kompose r. kemasyarakatan dan pendidikan. guru. diplom at. sains politik. pendidikan. falsafah. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan situasi kabur. cenderung aktiviti kes usasteraan. ekologi manusia. Ganjaran bernilai sosial dan kemasyarakatan. BIDANG PENGAJIAN Sosial. kerja-ke rja terlalu berstruktur. pendidikan.

arahan kabur. pengurusan personal. maklumat dan siste m fail. 2. BIDANG PENGAJIAN Pengurusan dan pentadbiran. akur. isu-isu abstrak dan simbolik. suka mempertahankan diri. tidak suka berimaginasi. kemahiran interpersonal yang baik. praktikal. ekstrovert. penguru s syarikat. keuntungan. Menggalakkan individu melihat dunia dari segi kuasa. teliti. regula r. usahawan. kemahiran saintifik dan teknikal. elak diri daripada masalah. pegawai penilai. TIDAK SUKA Aktiviti sistematik. kurang berdikari. perho telan. disiplin. yakin. manipulasi. hakim. terancang. 5. suka berbahas. pemasaran perniagaan. 2. peguam.ORANG JENIS SISTEMATIK ( PERKERJAAN DAN ORGANISASI PEJABAT ) a) CIRI-CIRI Jujur. memujuk. cita-cita tinggi. dominan. p etah. ORIENTASI Manipulasi keuntungan dan mempengaruhi orang lain. status. kejuruteraan i ndustri. 3. maskulin. dominan. 6.ORANG JENIS USAHAWAN (PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN) a) CIRI-CIRI Agresif. isu-isu imaginatif. jurujual pasaran saham. perundangan. status dan kuasa). pandai sesuaikan diri. bersosial. harta. bergantungan. tekun. TIDAK SUKA Aktiviti tidak bersistem. pekerja perhotelan. 5. keseronokan. mempengaruhi. Pencapaian dan manipulasi o rang lain untuk matlamat peribadi dan organisasi. berlagak. tugas sistematik dan terancang. pentingkan diri. tegas. stereotaip. ekonomi. kerja yang ditentukan dan diawasi. bebas. rekreasi. perlancongan. rigid. penyediaan makanan. berhemat. situasi . data dan sistem fail. SUKA Arahan. menyusun maklumat. pengarah muzium. kemas. optimistik. SUKA Kuasa. regular. 4. suka cabaran. pengurus. pengurus per sonal. 1.alakkan individu melihat dunia dan dengan cara yang fleksibel. suka mengambara. perunding. tanggungjawab. pegawai insur ans. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. 1. ahli politik. cekap. sains aktuari. KONVENSIONAL . bersungguh-sungguh. intelektual. ENTERPRISING . sopan. mudah dan stereotaip. Bekerja dengan data. mentadbir dan kepimpinan. mendesak. Ganjaran bernilai keusahawanan dan matlamat (wang. kebolehan memimpin . menggoda. menonjolkan diri. penerbit. 6. bermotivasi. sergas. PEKERJAAN Pegawai pemasaran. bersungguh-su ngguh. konservatif. spekulator.

perniagaa n. BIDANG PENGAJIAN Teknologi maklumat. pekerjaan yang sesuai dengan anda dan bidang pe ngajian yang boleh diikuti di universiti. 6. pergantungan dan mudah. Teori Perkembangan Kerjaya Holland yang diperkenalka n oleh Holland (1958) dilihat sangat sesuai untuk dijadikan panduan kepada penca ri kerja kerana teori ini dapat membantu mengenal pasti potensi diri termasuk pe rsonaliti. investigatif. 4. 3. setiausaha. 1. PEKERJAAN Akauntan. pegawai statist ik. pergantungan dan akur. peguam kredit. kerani kaunter. Ganjaran bernilai wang. pegawai cukai. pegawai kawalan mutu.yang rumit. Holland mengkelaskan individu kepada enam jenis personaliti iait u realistik. kerani kewangan. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian. kerani pos. operator komputer. ber jaya memilih bidang pekerjaan yang selaras dengan jenis personaliti yang dimilik i. artistik. Hasil kajian mereka menunjukkan individu yang terbabit dalam bidang kerjaya. pustakawan. penilai harta. stereotaip. juru trengkas. aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan. juruaudit. rekod atau bahan bertulis. Setiap individu akan mencari perse kitaran kerja yang sesuai dengan personalitinya. Buatlah analisis supaya anda mengenali personaliti diri seterusnya mampu menyesu aikan dengan kerjaya yang menjadi impian. jurutaip. kemahiran seni. Malah banyak kajian Holland dan sarjana lain membuktikan hubungan berkenaan. Realistik . Menurut Holland terdapat hubungan erat di antara personaliti dengan persekitaran kerja yang diceburi oleh seseorang individu. Manipulasi data. sains kesetiausahaan. Mengga lakkan individu melihat dunia dengan cara konvensional. nilai dan pencapaian individu. 5. kestabilan dan pencapaian dalam bidang kerjaya yang diceburi oleh individ u. guru per dagangan. Sehubungan itu. Bagi membantu mengatasinya. minat. sosial. sain s perpustakaan. Kesesuaian antara personaliti individu dengan persekitaran akan menghasilkan kep uasan. perakaunan. keusahawanan dan konvensional yang boleh dikaitkan dengan kerjaya. sains komputer. kewangan pendidikan. Pada ruangan ini diterangkan dua jenis personaliti iaitu realistik dan investiga tif merangkumi ciri personaliti. pengurusan dan pentadbiran. ORIENTASI Manipulasi data dan sistematik.

tukang masak (chef). cekal. Fakulti Sastera dan Sain s Sosial. optometri. berdikari. ekonomi. kejuruteraan dan antropologi. statistik. pergigian. kulinari. mekanikal. menyiasat atau menyelidik sama ada secara saintifik atau teknikal. m uzik. psikologi. statistik. berhati-hati. kejuruteraan mekanikal. ingin tahu. cekal. Individu kategori ini adalah seorang pemikir yang fokus kepada sesuatu perkara d an idea yang dilakukan. pergigian. perubatan veterinar. Jabatan Pengajian Media. seni bina lanskap. teknologi maklumat. optometri. sains komputer. masakan. sains. stabil. matematik. fotografi dan ukur bahan. fokus. kejur uteraan. akur. 2. Penulis ialah Pensyarah Kanan. optometri. Bidang pekerjaan yang sesuai: Seni bina. kejurute raan awam. cermat dan keras hati. kejuruteraan automotif. ekonomi. Oleh itu. veterinar. perekaan fe syen. teknologi maklumat. sistematik dan rad ikal. optometri. Ciri personaliti: Berterus-terang. Bidang pengajian: Seni bina. farmasi. bermakna anda adalah dari jenis investigatif. kejur uteraan. farmasi. sains. Universiti Malaya S CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARK AN KERJA AMALI . berdikari. tepat. anda adalah individu dalam kategori ini jika memiliki ciri personaliti di atas dan sesuai bekerja dalam bidang yang disenaraikan. introvert. kejuruteraan. Setiap masalah akan diselesaikan menggunakan pendekatan yang konkrit sebaliknya. bioteknologi. ta nah lasak. praktikal. kejuruteraan mekanikal. pemalu. kritikal. Bidang pekerjaan yang sesuai: Sains komputer. farmasi. Investigatif Individu yang mempunyai minat yang tinggi dalam aktiviti menganalisis. pengurusan hospitaliti. bioteknolo gi. teliti. psikologi. intelektual. sains. juruterbang. muz ik. perubatan. kewartawanan dan antropologi. Bidang pengajian: Perubatan. berpendirian tetap. pengurusan hospitaliti. Mereka cenderung untuk menjad i kompetitif dalam kerja yang dilakukan serta terbabit dengan aktiviti yang meme rlukan kemahiran fizikal dan kekuatan. tidak menonjolkan kemahiran verbal dan interpersonal. kejuruteraan automotif. matematik. geologi. Jika anda sering kesibukan bekerja di belakang tabir untuk menghasilkan sesuatu idea atau ciptaan yang hebat. fotografi dan ukur bahan. gigih. juruterbang. sains perubatan. perekaan fe syen. pendiam. kewartawanan. farmasi. maskulin.Personaliti ini dimiliki individu jenis praktikal. Ciri personaliti: Analitikal. jujur. rasion al.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful