Pengenalan kursus: Di UTP, tempoh pengajian untuk kursus kejuruteraan mekanikal ialah 5 tahun iaitu 1 tahun untuk pengajian

asas dan 4 tahun untuk ijazah. Dalam kursus inim anda a kan mempelajari tentang daya, kuasa, mesin, material, tenaga dan sebagainya yang banyak melibatkan pengiraan. Yang pastinya tak banyak yang perlu dihafal kecual i formula-formula yang selalunya boleh kita boleh kembang-kembangkan. Kursus ni juga melibatkan banyak kerja praktikal yang sangat menarik. Cabaran: Cabaran bila ambil kejuruteraan mekanikal ialah anda kena betul-betul berminat d engan fizik sebabnhya kursus ni semuanya berkenaan dengan fizik sepanjang 5 tahu n anda belajar. Matematik tambahan anda kena pandai juga sebab ia melibatkan ban yak pengiraan. Kalau di UTP, kerja kursus memainkan peranan yang sangat penting kerana 60% dari markah keseluruhan datangnya dari kerja kursus. Jadi kenalah bet ul-betul score labs, ujian-ujian dan kuiz-kuiz. Selain tu, anda akan diberikan banyak projek bagi setiap semester yang mana seti ap projek itu akan dinilai seperti anda adalah jurutera yang sebenar. Anda perlu melakukan banyak kajian dan pembentangan untuk menjayakan projek anda. Peluang pekerjaan: Mengenai peluang pekerjaan, kejuruteraan mekanikal ialah cabang kejuruteraan yan g boleh dikatakan sangat banyak peluang pekerjaan kerana graduan dari kursus ini boleh dicampak di mana-mana sekalipun seperti pembuatan, minyak dan gas serta a utomotif. Boleh dikatakan semua kilang memerlukan jurutera mekanikal. Jadi, baya ngkanlah berapa banyak kilang yang ada di Malaysia ni kan. Selain itu, anda juga boleh bekerja di atas pelantar minyak (off shore) yang boleh membuat anda kaya. Subjek SPM yang perlu dikuasai: Subjek SPM yang perlu dikuasai sudah tentunya fizik, matematik tambahan dan mate matik. Kalau anda master dalam bahasa Inggeris, ia adalah satu bonus untuk anda kerana anda akan belajar kesemuanya dalam bahasa Inggeris.80

KONSEP PEMILIHAN KERJAYA * Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendiri dengan memilih peker jaan yang akan membenarkan ekspresi diri. * Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauh mana individu b erupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya. * Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-kepe rluan dalam sesuatu pekerjaan, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untu k berjaya dalam bidang berkenaan. * Kepuasan kerja, kebolehan, pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kepa da darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan pers ekitaran kerja. MASALAH PEMILIHAN KERJAYA REMAJA

terus terang. kurang celik akal. 5. berpendi rian tetap. pemandu. jurufoto. nilai. 4. kuasa dan status). pemalu. minay yang tidak jelas atau tiada mempunya i minat. atletik (sukan). praktikal. TEORI KERJAYA HOLLAND 1. ORIENTASI Penglibatan secara lansung dengan aktiviti konkrit. tukang masak. berulang-ulang. tekun. manipulasi objek . CIRI-CIRI Stabil. * Remaja tidak dapat menjangka dengan baik tentang personalitinya. inventif. penyelam. pegawai perhutanan. kerja luar. bekerja dengan peralatan. natural. juruukur. kejuruteran mekanikal. be nda konkrit (wang. bidang teknik dan vokasional. pegawai merga stua. TIDAK SUKA Aktiviti akademik. tukang paip. dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri. PEKERJAAN Jenis pembaikan mekanikal. elektrikal. berdikari . STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA * Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti.* Remaja kurang atau tiada kebolehan dalam membuat keputusan tentang kerjya kerana mempunyai minat yang pelbagai. tulen. mekanik. keras hati. penyediaan makanan. materealistik. pendedahan kendiri.ORANG JENIS PRAKTIKAL (KEMAHIRAN PERTUKANGAN DAN MEKANIKAL) 1. . fizikal. juruteknik. 6. jujur. tukang kayu. serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan c iri-ciri dirinya. * Mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengena li dunia pekerjaan. akur. tumbuhan. REALISTIK. kejuruteraan. * Memadankan individu dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai. minat. 2. atenda n pam minyak. aktiviti manual. 3. aktiviti sosial. * Remaja kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat berkaitan dengan d unia pekerjaan. perhutanan. cermat. pegawai perikanan. maskulin. SUKA Aktiviti mekanikal. guru k emahiran hidup. bekerja deng an orang lain. teknologi peru batan. dan ha iwan. nilainya. pertanian dan penternak an. pereka fesyen. minatnya. normal. BIDANG PENGAJIAN Kejuruteraan awam.

ahl i antropologi. 2. tidak popular. geologi. sains dan matematik. ahli k aji bumi. introspektif. PEKERJAAN Saintis. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasikan b enda. 5. cekal. mesin. ORIENTASI Penyelidikan dan penyelesaian masalah. ARTISTIK . ekonomi. TIDAK SUKA Aktiviti sosial. penyelesaian masalah. pesemistik. abstrak. rasional. SUKA . psikiatri. tidak praktikal. berpendirian. ahli ekonomi. tergesa-gesa. juruteknik perubatan. bekerja sendirian. ganjaran bernilai saintifik. berhati-hati. penyelidik. ahli kaji cuaca. kurang bersosial. sains industri. kuasa. bebas. pakar bedah.ORANG JENIS BERKARYA (SENI. 3. pengamatan dan p enyelidikan. bekerja dengan orang lain. aktiviti berulang-ulang. status.ORANG JENIS MENGANALISIS (SAINTIFIK DAN ) 1. INVESTIGATIF . Menggalakkan individu melihat dunia secara mudah dan tradisional. memu juk orang lain. Ganjaran bernialai seperti wang. radikal. bebas dan semulajadi. fleksibel. terbuka. 1.7. berimaginasi. 4. optometris. kejuruteraan sumber asli. ahli kaji bintang. teliti. kejuruteraan kimia. penyunting. mudah meluahkan perasaan. intuitif. MUZIK DAN PENULISAN) a) CIRI-CIRI TEKNIKAL Sensitif. berdikari. idealistik . 3. Sains dan Matematik. bebas. jurutera e lektrik. SUKA Aktiviti abstrak dan simbolik. peraturan yang rigid. pa sif. pendiam. pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara sistematik. ahli patologi. sa ins komputer. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. intro vert. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. sistematik. emosi. intelektual. kepimpinan. ingin tahu. 2. lembut. tidak bersistem. pembantu makmal. 7. 6. dan penternakan. ekspresif. dan sesuatu yang dimilik i. pengaturcara komputer. introspektif. BIDANG PENGAJIAN Perubatan. asli. banyak idea. kritikal. penulis rencana. suka bersendirian. psikologi. CIRI-CIRI Analitik. pertanian. tepat. kejuruter aan sains Geoinformasi.

vokalis. bersosial. baik hati. menyedarkan orang lain. kerja dengan peralatan. 3. SOSIAL . 4. alam bina. sains politik. ORIENTASI Kebajikan. penulisan berkarya . penyunting filem. pembangunan sumber manusia. kesusasteraan dan budaya. bidang mekanikal dan saintifik. menolong. kerja-k erja amal dan kemasyarakatan. ORIENTASI Berkarya. kemasyarakatan dan pendidikan. seni lukis. kerja perkeranian. 4. juru solek. pegawai kastam. pentadbiran. perniag aan dan sistem pengurusan dan ppentadbiran. mengu bati. 5. ppenyair. perbincangan. melatih. 6. PEKERJAAN Pensyarah. ahli sosiologi 5. ekstrovert. minat dalam memberitahu. isu kemanusiaan. arkitek. agresif. menolong. juruacara. pengarah drama/ teater. seni bina perancangan. guru. pereka tari. 1. riang. rasional. kerja bersendirian. diplom at. kerja beb as dan tidak bersistematik. pendidikan. berurusan dengan orang lain. cenderung aktiviti kes usasteraan. ahli muzik. Mengg . aktiviti kebajikan. penyabar. peng ajian agama. ahli psikologi klinikal. memikirkan masalah masyarakat. kartunis. ambil berat.ORANG JENIS SOSIAL (PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN) a) CIRI-CIRI Kerjasama. situasi berstruktur. pramugari. 2. bertanggunhjawab. pemurah. manipulasi data. 6. idealistik. mencipta idea. kemasyarakatan. Ganjaran bernilai seni. muzik. memujuk. seniman. pereka grafik. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan situasi kabur. prihatin . bahasa. wartawan. ustaz. drama. BIDANG PENGAJIAN Sosial. penulis skrip. bijaksana. idea. peramah. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan interpersonal. aktiviti luar. jururawat. pelukis. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. kaunselor. tidak berstruktur. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. 4. kerja-ke rja terlalu berstruktur. situasi. memahami orang lain. puisi. ekologi manusia.Kreativiti. kewani taan. kompose r. ahli politik. suka bergaul. PEKERJAAN Guru bahasa dan sastera. sejarah sains. falsafah. pereka fesyen. menunjuk ajar. SUKA Perhatian. pengajian bahasa. mudah berinteraksi. pegawai kebajikan. tidak konvensional dan fleksibel. 2. pendidikan. BIDANG PENGAJIAN Kesenian (seni lukis dan seni reka). Ganjaran bernilai sosial dan kemasyarakatan. 3. Menggalakkan individu meliha t dunia secara kompleks. muzik . menghadiri majlis sosial .

pengurusan personal. mempengaruhi. ahli politik.ORANG JENIS SISTEMATIK ( PERKERJAAN DAN ORGANISASI PEJABAT ) a) CIRI-CIRI Jujur.alakkan individu melihat dunia dan dengan cara yang fleksibel. kurang berdikari. tanggungjawab. disiplin. stereotaip. status dan kuasa). jurujual pasaran saham. bersosial. terancang. spekulator. pengurus per sonal. tidak suka berimaginasi. bermotivasi. ekonomi. akur. penguru s syarikat. 6. maklumat dan siste m fail.ORANG JENIS USAHAWAN (PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN) a) CIRI-CIRI Agresif. penyediaan makanan. Menggalakkan individu melihat dunia dari segi kuasa. elak diri daripada masalah. menggoda. cita-cita tinggi. dominan. sains aktuari. TIDAK SUKA Aktiviti tidak bersistem. bergantungan. hakim. TIDAK SUKA Aktiviti sistematik. arahan kabur. 1. intelektual. SUKA Kuasa. teliti. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. harta. pengarah muzium. kerja yang ditentukan dan diawasi. pekerja perhotelan. pentingkan diri. ORIENTASI Manipulasi keuntungan dan mempengaruhi orang lain. ENTERPRISING . praktikal. situasi . tekun. Bekerja dengan data. cekap. berhemat. SUKA Arahan. suka mempertahankan diri. konservatif. pengurus. PEKERJAAN Pegawai pemasaran. regular. menyusun maklumat. penerbit. peguam. 5. suka mengambara. pandai sesuaikan diri. BIDANG PENGAJIAN Pengurusan dan pentadbiran. tugas sistematik dan terancang. 3. Ganjaran bernilai keusahawanan dan matlamat (wang. p etah. perunding. isu-isu abstrak dan simbolik. kemas. pegawai insur ans. sopan. usahawan. keuntungan. regula r. status. suka berbahas. dominan. optimistik. ekstrovert. sergas. bersungguh-sungguh. bersungguh-su ngguh. suka cabaran. 5. perundangan. mentadbir dan kepimpinan. pegawai penilai. berlagak. kemahiran interpersonal yang baik. kejuruteraan i ndustri. mendesak. rigid. menonjolkan diri. tegas. pemasaran perniagaan. 2. perlancongan. rekreasi. maskulin. kebolehan memimpin . 6. KONVENSIONAL . bebas. memujuk. 4. data dan sistem fail. yakin. keseronokan. 1. 2. Pencapaian dan manipulasi o rang lain untuk matlamat peribadi dan organisasi. perho telan. isu-isu imaginatif. mudah dan stereotaip. manipulasi. kemahiran saintifik dan teknikal.

PEKERJAAN Akauntan.yang rumit. keusahawanan dan konvensional yang boleh dikaitkan dengan kerjaya. kestabilan dan pencapaian dalam bidang kerjaya yang diceburi oleh individ u. Setiap individu akan mencari perse kitaran kerja yang sesuai dengan personalitinya. pegawai statist ik. Sehubungan itu. Menurut Holland terdapat hubungan erat di antara personaliti dengan persekitaran kerja yang diceburi oleh seseorang individu. aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan. Ganjaran bernilai wang. pekerjaan yang sesuai dengan anda dan bidang pe ngajian yang boleh diikuti di universiti. minat. artistik. BIDANG PENGAJIAN Teknologi maklumat. setiausaha. juru trengkas. ORIENTASI Manipulasi data dan sistematik. pengurusan dan pentadbiran. pustakawan. rekod atau bahan bertulis. kemahiran seni. Buatlah analisis supaya anda mengenali personaliti diri seterusnya mampu menyesu aikan dengan kerjaya yang menjadi impian. sain s perpustakaan. Hasil kajian mereka menunjukkan individu yang terbabit dalam bidang kerjaya. Holland mengkelaskan individu kepada enam jenis personaliti iait u realistik. kerani pos. Mengga lakkan individu melihat dunia dengan cara konvensional. Malah banyak kajian Holland dan sarjana lain membuktikan hubungan berkenaan. 6. 4. sosial. investigatif. pegawai kawalan mutu. peguam kredit. kerani kaunter. sains kesetiausahaan. pergantungan dan mudah. perniagaa n. nilai dan pencapaian individu. Realistik . sains komputer. pergantungan dan akur. jurutaip. Bagi membantu mengatasinya. Pada ruangan ini diterangkan dua jenis personaliti iaitu realistik dan investiga tif merangkumi ciri personaliti. 1. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian. operator komputer. guru per dagangan. ber jaya memilih bidang pekerjaan yang selaras dengan jenis personaliti yang dimilik i. juruaudit. kewangan pendidikan. 5. Teori Perkembangan Kerjaya Holland yang diperkenalka n oleh Holland (1958) dilihat sangat sesuai untuk dijadikan panduan kepada penca ri kerja kerana teori ini dapat membantu mengenal pasti potensi diri termasuk pe rsonaliti. kerani kewangan. pegawai cukai. Manipulasi data. penilai harta. Kesesuaian antara personaliti individu dengan persekitaran akan menghasilkan kep uasan. 3. perakaunan. stereotaip.

Bidang pengajian: Perubatan. kejuruteraan automotif. jujur. teliti. mekanikal. Mereka cenderung untuk menjad i kompetitif dalam kerja yang dilakukan serta terbabit dengan aktiviti yang meme rlukan kemahiran fizikal dan kekuatan. juruterbang. Jabatan Pengajian Media. optometri. psikologi. pendiam. statistik. teknologi maklumat. berhati-hati. sains. pemalu. tukang masak (chef). introvert. stabil. matematik. berdikari. bioteknolo gi. Bidang pekerjaan yang sesuai: Seni bina. kejuruteraan mekanikal. fokus. perubatan. optometri. maskulin. farmasi. praktikal. perubatan veterinar. kejuruteraan dan antropologi. Fakulti Sastera dan Sain s Sosial. kritikal. seni bina lanskap. kewartawanan dan antropologi. masakan. Penulis ialah Pensyarah Kanan. teknologi maklumat. kejuruteraan automotif. sains. cermat dan keras hati. 2. perekaan fe syen. statistik. Oleh itu. Universiti Malaya S CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARK AN KERJA AMALI . Ciri personaliti: Berterus-terang. Jika anda sering kesibukan bekerja di belakang tabir untuk menghasilkan sesuatu idea atau ciptaan yang hebat. farmasi. pengurusan hospitaliti. fotografi dan ukur bahan. anda adalah individu dalam kategori ini jika memiliki ciri personaliti di atas dan sesuai bekerja dalam bidang yang disenaraikan. sains perubatan. matematik. farmasi. farmasi. muz ik. Investigatif Individu yang mempunyai minat yang tinggi dalam aktiviti menganalisis. menyiasat atau menyelidik sama ada secara saintifik atau teknikal. Bidang pekerjaan yang sesuai: Sains komputer. juruterbang. fotografi dan ukur bahan. Setiap masalah akan diselesaikan menggunakan pendekatan yang konkrit sebaliknya. pergigian. m uzik. bermakna anda adalah dari jenis investigatif. Individu kategori ini adalah seorang pemikir yang fokus kepada sesuatu perkara d an idea yang dilakukan. geologi. perekaan fe syen. sistematik dan rad ikal. pengurusan hospitaliti. tidak menonjolkan kemahiran verbal dan interpersonal. Bidang pengajian: Seni bina. gigih. sains komputer. berpendirian tetap. berdikari. optometri. psikologi. sains. Ciri personaliti: Analitikal.Personaliti ini dimiliki individu jenis praktikal. akur. kejuruteraan. intelektual. ta nah lasak. cekal. veterinar. optometri. kejur uteraan. kewartawanan. kejurute raan awam. tepat. ekonomi. ekonomi. cekal. pergigian. kejuruteraan mekanikal. rasion al. kejur uteraan. bioteknologi. ingin tahu. kulinari.