Pengenalan kursus: Di UTP, tempoh pengajian untuk kursus kejuruteraan mekanikal ialah 5 tahun iaitu 1 tahun untuk pengajian

asas dan 4 tahun untuk ijazah. Dalam kursus inim anda a kan mempelajari tentang daya, kuasa, mesin, material, tenaga dan sebagainya yang banyak melibatkan pengiraan. Yang pastinya tak banyak yang perlu dihafal kecual i formula-formula yang selalunya boleh kita boleh kembang-kembangkan. Kursus ni juga melibatkan banyak kerja praktikal yang sangat menarik. Cabaran: Cabaran bila ambil kejuruteraan mekanikal ialah anda kena betul-betul berminat d engan fizik sebabnhya kursus ni semuanya berkenaan dengan fizik sepanjang 5 tahu n anda belajar. Matematik tambahan anda kena pandai juga sebab ia melibatkan ban yak pengiraan. Kalau di UTP, kerja kursus memainkan peranan yang sangat penting kerana 60% dari markah keseluruhan datangnya dari kerja kursus. Jadi kenalah bet ul-betul score labs, ujian-ujian dan kuiz-kuiz. Selain tu, anda akan diberikan banyak projek bagi setiap semester yang mana seti ap projek itu akan dinilai seperti anda adalah jurutera yang sebenar. Anda perlu melakukan banyak kajian dan pembentangan untuk menjayakan projek anda. Peluang pekerjaan: Mengenai peluang pekerjaan, kejuruteraan mekanikal ialah cabang kejuruteraan yan g boleh dikatakan sangat banyak peluang pekerjaan kerana graduan dari kursus ini boleh dicampak di mana-mana sekalipun seperti pembuatan, minyak dan gas serta a utomotif. Boleh dikatakan semua kilang memerlukan jurutera mekanikal. Jadi, baya ngkanlah berapa banyak kilang yang ada di Malaysia ni kan. Selain itu, anda juga boleh bekerja di atas pelantar minyak (off shore) yang boleh membuat anda kaya. Subjek SPM yang perlu dikuasai: Subjek SPM yang perlu dikuasai sudah tentunya fizik, matematik tambahan dan mate matik. Kalau anda master dalam bahasa Inggeris, ia adalah satu bonus untuk anda kerana anda akan belajar kesemuanya dalam bahasa Inggeris.80

KONSEP PEMILIHAN KERJAYA * Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendiri dengan memilih peker jaan yang akan membenarkan ekspresi diri. * Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauh mana individu b erupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya. * Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-kepe rluan dalam sesuatu pekerjaan, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untu k berjaya dalam bidang berkenaan. * Kepuasan kerja, kebolehan, pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kepa da darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan pers ekitaran kerja. MASALAH PEMILIHAN KERJAYA REMAJA

REALISTIK.* Remaja kurang atau tiada kebolehan dalam membuat keputusan tentang kerjya kerana mempunyai minat yang pelbagai. terus terang. mekanik. bekerja deng an orang lain. STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA * Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti. atletik (sukan). 4. tukang kayu. pendedahan kendiri. pereka fesyen. cermat. * Remaja tidak dapat menjangka dengan baik tentang personalitinya. normal. kurang celik akal. 6. berpendi rian tetap. pemalu. natural. atenda n pam minyak. pegawai perikanan. akur. juruukur. 2. BIDANG PENGAJIAN Kejuruteraan awam. TEORI KERJAYA HOLLAND 1. nilai. jujur. CIRI-CIRI Stabil. 3. minatnya. tukang paip. juruteknik. be nda konkrit (wang. minat. guru k emahiran hidup. bekerja dengan peralatan. ORIENTASI Penglibatan secara lansung dengan aktiviti konkrit. maskulin. tumbuhan. bidang teknik dan vokasional. penyelam. * Mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengena li dunia pekerjaan. . jurufoto. nilainya. 5. berulang-ulang. teknologi peru batan. pegawai perhutanan. fizikal. * Remaja kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat berkaitan dengan d unia pekerjaan. pertanian dan penternak an. perhutanan. tukang masak. tekun. pegawai merga stua. aktiviti sosial. * Memadankan individu dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai. pemandu. keras hati. kejuruteran mekanikal. elektrikal. inventif. berdikari . aktiviti manual. PEKERJAAN Jenis pembaikan mekanikal. kejuruteraan. tulen. TIDAK SUKA Aktiviti akademik. penyediaan makanan. kuasa dan status). dan ha iwan. minay yang tidak jelas atau tiada mempunya i minat. kerja luar. manipulasi objek . SUKA Aktiviti mekanikal. praktikal.ORANG JENIS PRAKTIKAL (KEMAHIRAN PERTUKANGAN DAN MEKANIKAL) 1. materealistik. serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan c iri-ciri dirinya. dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri.

kejuruteraan kimia. BIDANG PENGAJIAN Perubatan. ARTISTIK . ahli patologi. Ganjaran bernialai seperti wang. aktiviti berulang-ulang. SUKA Aktiviti abstrak dan simbolik. kepimpinan. ingin tahu. ORIENTASI Penyelidikan dan penyelesaian masalah. pengamatan dan p enyelidikan. emosi. berhati-hati. introspektif.ORANG JENIS BERKARYA (SENI. introspektif. CIRI-CIRI Analitik. pendiam. lembut. kurang bersosial. PEKERJAAN Saintis. ekonomi. tidak praktikal. bebas dan semulajadi. pakar bedah. ahli k aji bumi. berimaginasi. berdikari. idealistik . bekerja dengan orang lain. kritikal. suka bersendirian. intelektual. 2. sains dan matematik. mesin. banyak idea. sa ins komputer. rasional. penyelesaian masalah. 3. geologi. memu juk orang lain. TIDAK SUKA Aktiviti sosial. dan sesuatu yang dimilik i. pesemistik. mudah meluahkan perasaan. asli. SUKA . intuitif. berpendirian. ahli ekonomi. Sains dan Matematik. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. ahli kaji bintang. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasikan b enda. psikologi. tidak bersistem. jurutera e lektrik. ahl i antropologi. teliti. ganjaran bernilai saintifik. pertanian. sistematik. pa sif. 5. tidak popular. juruteknik perubatan. tepat. pembantu makmal. radikal.ORANG JENIS MENGANALISIS (SAINTIFIK DAN ) 1.7. pengaturcara komputer. kejuruter aan sains Geoinformasi. 1. pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara sistematik. penyelidik. 3. ahli kaji cuaca. INVESTIGATIF . intro vert. ekspresif. bebas. abstrak. sains industri. MUZIK DAN PENULISAN) a) CIRI-CIRI TEKNIKAL Sensitif. kuasa. 7. fleksibel. bebas. tergesa-gesa. optometris. peraturan yang rigid. penyunting. status. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. dan penternakan. Menggalakkan individu melihat dunia secara mudah dan tradisional. psikiatri. 4. 6. terbuka. kejuruteraan sumber asli. bekerja sendirian. cekal. 2. penulis rencana.

PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan interpersonal. cenderung aktiviti kes usasteraan. bertanggunhjawab. kewani taan. kartunis. BIDANG PENGAJIAN Sosial. penulisan berkarya . seniman. ahli psikologi klinikal. menghadiri majlis sosial . menunjuk ajar. bijaksana. guru. Menggalakkan individu meliha t dunia secara kompleks. memikirkan masalah masyarakat. minat dalam memberitahu. alam bina. kerja-ke rja terlalu berstruktur. SUKA Perhatian. Ganjaran bernilai sosial dan kemasyarakatan. ORIENTASI Kebajikan. puisi. falsafah. ORIENTASI Berkarya. 3. bahasa. penulis skrip. diplom at. muzik . kesusasteraan dan budaya. 6. sains politik. Ganjaran bernilai seni. penyabar. kompose r. PEKERJAAN Pensyarah. mudah berinteraksi. kemasyarakatan dan pendidikan. sejarah sains. menolong. pelukis. situasi berstruktur. ekstrovert. pendidikan. situasi. juru solek. manipulasi data. PEKERJAAN Guru bahasa dan sastera. perniag aan dan sistem pengurusan dan ppentadbiran. rasional. suka bergaul. memujuk. penyunting filem. ahli sosiologi 5. seni bina perancangan. 2. pramugari. Mengg . kerja bersendirian. kemasyarakatan. pereka tari. menolong. ppenyair. jururawat. tidak berstruktur. idea. prihatin . pendidikan. ustaz. kerja perkeranian. drama. wartawan. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. kerja-k erja amal dan kemasyarakatan. pembangunan sumber manusia. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. 4. seni lukis. riang. SOSIAL . pegawai kastam. 4. bidang mekanikal dan saintifik. kerja beb as dan tidak bersistematik. perbincangan. tidak konvensional dan fleksibel. menyedarkan orang lain. ahli politik. pereka grafik. muzik. ekologi manusia. isu kemanusiaan. aktiviti luar. pereka fesyen. pentadbiran. pengarah drama/ teater. 6. BIDANG PENGAJIAN Kesenian (seni lukis dan seni reka). peramah. mengu bati. vokalis. pegawai kebajikan.Kreativiti. baik hati.ORANG JENIS SOSIAL (PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN) a) CIRI-CIRI Kerjasama. berurusan dengan orang lain. pengajian bahasa. juruacara. 1. aktiviti kebajikan. 2. 4. arkitek. memahami orang lain. melatih. kerja dengan peralatan. mencipta idea. 5. peng ajian agama. ambil berat. ahli muzik. kaunselor. idealistik. 3. agresif. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan situasi kabur. pemurah. bersosial.

mudah dan stereotaip. usahawan. teliti. perundangan. menyusun maklumat. keuntungan. intelektual. disiplin. suka mengambara. 5. regular. cita-cita tinggi. kemahiran interpersonal yang baik. sergas. TIDAK SUKA Aktiviti sistematik. praktikal. 6. pengurus per sonal. perunding. 1. pemasaran perniagaan. TIDAK SUKA Aktiviti tidak bersistem. berlagak. ekonomi. tanggungjawab. 4. suka berbahas. yakin. kerja yang ditentukan dan diawasi. pekerja perhotelan. p etah. penerbit. 5. suka cabaran. kejuruteraan i ndustri. tidak suka berimaginasi. pengurusan personal. menggoda. isu-isu abstrak dan simbolik. 2. isu-isu imaginatif. bergantungan. cekap. Pencapaian dan manipulasi o rang lain untuk matlamat peribadi dan organisasi. memujuk. mentadbir dan kepimpinan. PEKERJAAN Pegawai pemasaran. penguru s syarikat. BIDANG PENGAJIAN Pengurusan dan pentadbiran. mempengaruhi. ekstrovert. pengarah muzium. bersosial. sains aktuari. maskulin. status dan kuasa). ENTERPRISING . SUKA Arahan. stereotaip. rigid. harta. 3. pandai sesuaikan diri. regula r. pegawai penilai. 2.alakkan individu melihat dunia dan dengan cara yang fleksibel. hakim. bebas. manipulasi. bersungguh-sungguh. spekulator. status.ORANG JENIS SISTEMATIK ( PERKERJAAN DAN ORGANISASI PEJABAT ) a) CIRI-CIRI Jujur. situasi . perho telan. rekreasi. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. Ganjaran bernilai keusahawanan dan matlamat (wang. penyediaan makanan. elak diri daripada masalah. tekun. menonjolkan diri. tegas. bermotivasi. arahan kabur. 6. akur. tugas sistematik dan terancang. maklumat dan siste m fail. berhemat. mendesak. data dan sistem fail. dominan. konservatif. bersungguh-su ngguh. kemahiran saintifik dan teknikal. ahli politik. pengurus. SUKA Kuasa. peguam. suka mempertahankan diri. jurujual pasaran saham. pentingkan diri. sopan. pegawai insur ans. kemas. terancang. Bekerja dengan data. dominan. optimistik. perlancongan.ORANG JENIS USAHAWAN (PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN) a) CIRI-CIRI Agresif. ORIENTASI Manipulasi keuntungan dan mempengaruhi orang lain. 1. kurang berdikari. KONVENSIONAL . kebolehan memimpin . Menggalakkan individu melihat dunia dari segi kuasa. keseronokan.

ber jaya memilih bidang pekerjaan yang selaras dengan jenis personaliti yang dimilik i. 4. Pada ruangan ini diterangkan dua jenis personaliti iaitu realistik dan investiga tif merangkumi ciri personaliti. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian.yang rumit. kerani kaunter. keusahawanan dan konvensional yang boleh dikaitkan dengan kerjaya. kestabilan dan pencapaian dalam bidang kerjaya yang diceburi oleh individ u. BIDANG PENGAJIAN Teknologi maklumat. sain s perpustakaan. Kesesuaian antara personaliti individu dengan persekitaran akan menghasilkan kep uasan. sains komputer. peguam kredit. jurutaip. pekerjaan yang sesuai dengan anda dan bidang pe ngajian yang boleh diikuti di universiti. pengurusan dan pentadbiran. Bagi membantu mengatasinya. Buatlah analisis supaya anda mengenali personaliti diri seterusnya mampu menyesu aikan dengan kerjaya yang menjadi impian. ORIENTASI Manipulasi data dan sistematik. setiausaha. Realistik . perakaunan. Manipulasi data. sosial. Malah banyak kajian Holland dan sarjana lain membuktikan hubungan berkenaan. pegawai cukai. Menurut Holland terdapat hubungan erat di antara personaliti dengan persekitaran kerja yang diceburi oleh seseorang individu. kemahiran seni. kewangan pendidikan. aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan. Mengga lakkan individu melihat dunia dengan cara konvensional. pegawai kawalan mutu. Sehubungan itu. pegawai statist ik. operator komputer. nilai dan pencapaian individu. stereotaip. Ganjaran bernilai wang. PEKERJAAN Akauntan. rekod atau bahan bertulis. kerani kewangan. juru trengkas. penilai harta. Holland mengkelaskan individu kepada enam jenis personaliti iait u realistik. 3. investigatif. Teori Perkembangan Kerjaya Holland yang diperkenalka n oleh Holland (1958) dilihat sangat sesuai untuk dijadikan panduan kepada penca ri kerja kerana teori ini dapat membantu mengenal pasti potensi diri termasuk pe rsonaliti. pustakawan. guru per dagangan. minat. sains kesetiausahaan. 5. perniagaa n. artistik. 6. pergantungan dan mudah. Hasil kajian mereka menunjukkan individu yang terbabit dalam bidang kerjaya. juruaudit. Setiap individu akan mencari perse kitaran kerja yang sesuai dengan personalitinya. kerani pos. pergantungan dan akur. 1.

berpendirian tetap. ekonomi. Oleh itu. kejuruteraan. teliti. akur. ekonomi. Ciri personaliti: Berterus-terang. anda adalah individu dalam kategori ini jika memiliki ciri personaliti di atas dan sesuai bekerja dalam bidang yang disenaraikan. masakan. m uzik. sains komputer. Setiap masalah akan diselesaikan menggunakan pendekatan yang konkrit sebaliknya. perekaan fe syen. farmasi. bioteknologi. berdikari. pergigian. kejurute raan awam. perubatan. juruterbang. jujur. farmasi. pergigian. teknologi maklumat. Bidang pengajian: Perubatan. sistematik dan rad ikal. kejuruteraan mekanikal. optometri. Bidang pekerjaan yang sesuai: Seni bina. optometri. Individu kategori ini adalah seorang pemikir yang fokus kepada sesuatu perkara d an idea yang dilakukan. seni bina lanskap. perubatan veterinar. teknologi maklumat. maskulin. bioteknolo gi. mekanikal. cermat dan keras hati. berdikari. matematik. tepat. kejuruteraan automotif. matematik. veterinar. intelektual. kejuruteraan mekanikal. ta nah lasak. ingin tahu. kejuruteraan dan antropologi. stabil. praktikal. Jabatan Pengajian Media. berhati-hati. optometri. sains. Fakulti Sastera dan Sain s Sosial. fokus. sains perubatan. kejur uteraan. Bidang pengajian: Seni bina. gigih. Investigatif Individu yang mempunyai minat yang tinggi dalam aktiviti menganalisis. optometri. Penulis ialah Pensyarah Kanan. Mereka cenderung untuk menjad i kompetitif dalam kerja yang dilakukan serta terbabit dengan aktiviti yang meme rlukan kemahiran fizikal dan kekuatan. cekal. psikologi. farmasi. kejuruteraan automotif. sains. introvert. rasion al. statistik. juruterbang. kewartawanan. sains. fotografi dan ukur bahan. kejur uteraan. farmasi. kewartawanan dan antropologi. geologi. Universiti Malaya S CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARK AN KERJA AMALI . menyiasat atau menyelidik sama ada secara saintifik atau teknikal. cekal. Jika anda sering kesibukan bekerja di belakang tabir untuk menghasilkan sesuatu idea atau ciptaan yang hebat. pendiam. muz ik. perekaan fe syen. pemalu. bermakna anda adalah dari jenis investigatif. tidak menonjolkan kemahiran verbal dan interpersonal. kritikal. Bidang pekerjaan yang sesuai: Sains komputer. pengurusan hospitaliti.Personaliti ini dimiliki individu jenis praktikal. fotografi dan ukur bahan. psikologi. kulinari. pengurusan hospitaliti. 2. tukang masak (chef). Ciri personaliti: Analitikal. statistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful