Pengenalan kursus: Di UTP, tempoh pengajian untuk kursus kejuruteraan mekanikal ialah 5 tahun iaitu 1 tahun untuk pengajian

asas dan 4 tahun untuk ijazah. Dalam kursus inim anda a kan mempelajari tentang daya, kuasa, mesin, material, tenaga dan sebagainya yang banyak melibatkan pengiraan. Yang pastinya tak banyak yang perlu dihafal kecual i formula-formula yang selalunya boleh kita boleh kembang-kembangkan. Kursus ni juga melibatkan banyak kerja praktikal yang sangat menarik. Cabaran: Cabaran bila ambil kejuruteraan mekanikal ialah anda kena betul-betul berminat d engan fizik sebabnhya kursus ni semuanya berkenaan dengan fizik sepanjang 5 tahu n anda belajar. Matematik tambahan anda kena pandai juga sebab ia melibatkan ban yak pengiraan. Kalau di UTP, kerja kursus memainkan peranan yang sangat penting kerana 60% dari markah keseluruhan datangnya dari kerja kursus. Jadi kenalah bet ul-betul score labs, ujian-ujian dan kuiz-kuiz. Selain tu, anda akan diberikan banyak projek bagi setiap semester yang mana seti ap projek itu akan dinilai seperti anda adalah jurutera yang sebenar. Anda perlu melakukan banyak kajian dan pembentangan untuk menjayakan projek anda. Peluang pekerjaan: Mengenai peluang pekerjaan, kejuruteraan mekanikal ialah cabang kejuruteraan yan g boleh dikatakan sangat banyak peluang pekerjaan kerana graduan dari kursus ini boleh dicampak di mana-mana sekalipun seperti pembuatan, minyak dan gas serta a utomotif. Boleh dikatakan semua kilang memerlukan jurutera mekanikal. Jadi, baya ngkanlah berapa banyak kilang yang ada di Malaysia ni kan. Selain itu, anda juga boleh bekerja di atas pelantar minyak (off shore) yang boleh membuat anda kaya. Subjek SPM yang perlu dikuasai: Subjek SPM yang perlu dikuasai sudah tentunya fizik, matematik tambahan dan mate matik. Kalau anda master dalam bahasa Inggeris, ia adalah satu bonus untuk anda kerana anda akan belajar kesemuanya dalam bahasa Inggeris.80

KONSEP PEMILIHAN KERJAYA * Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendiri dengan memilih peker jaan yang akan membenarkan ekspresi diri. * Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauh mana individu b erupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya. * Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-kepe rluan dalam sesuatu pekerjaan, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untu k berjaya dalam bidang berkenaan. * Kepuasan kerja, kebolehan, pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kepa da darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan pers ekitaran kerja. MASALAH PEMILIHAN KERJAYA REMAJA

pegawai perhutanan. * Remaja kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat berkaitan dengan d unia pekerjaan. dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri. pegawai merga stua. praktikal. materealistik. 5. teknologi peru batan. SUKA Aktiviti mekanikal. fizikal. kejuruteraan. manipulasi objek . pendedahan kendiri. PEKERJAAN Jenis pembaikan mekanikal. atenda n pam minyak. BIDANG PENGAJIAN Kejuruteraan awam. normal. cermat. * Memadankan individu dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai. berpendi rian tetap. berulang-ulang. pegawai perikanan. aktiviti manual. dan ha iwan. REALISTIK. tukang masak. aktiviti sosial. TIDAK SUKA Aktiviti akademik. ORIENTASI Penglibatan secara lansung dengan aktiviti konkrit. kerja luar. 3. serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan c iri-ciri dirinya. nilai. juruteknik. mekanik. guru k emahiran hidup. kejuruteran mekanikal.* Remaja kurang atau tiada kebolehan dalam membuat keputusan tentang kerjya kerana mempunyai minat yang pelbagai. 4. tulen. jujur. tukang paip. atletik (sukan).ORANG JENIS PRAKTIKAL (KEMAHIRAN PERTUKANGAN DAN MEKANIKAL) 1. inventif. pemalu. tukang kayu. tekun. 2. kuasa dan status). maskulin. bekerja deng an orang lain. pereka fesyen. keras hati. minatnya. penyediaan makanan. elektrikal. nilainya. terus terang. TEORI KERJAYA HOLLAND 1. juruukur. minay yang tidak jelas atau tiada mempunya i minat. jurufoto. perhutanan. STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA * Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti. 6. natural. bidang teknik dan vokasional. berdikari . pertanian dan penternak an. kurang celik akal. pemandu. * Remaja tidak dapat menjangka dengan baik tentang personalitinya. * Mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengena li dunia pekerjaan. bekerja dengan peralatan. CIRI-CIRI Stabil. penyelam. be nda konkrit (wang. . minat. akur. tumbuhan.

memu juk orang lain. 5. kurang bersosial. 6. pakar bedah. introspektif. kepimpinan. ingin tahu. penyunting. 4. sa ins komputer. asli. sains dan matematik. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasikan b enda. bebas. pendiam. TIDAK SUKA Aktiviti sosial. intro vert. kejuruteraan sumber asli. 1. ahli k aji bumi. abstrak. ORIENTASI Penyelidikan dan penyelesaian masalah. dan penternakan. 3. tepat. Ganjaran bernialai seperti wang. BIDANG PENGAJIAN Perubatan. 2. suka bersendirian. ahli ekonomi. SUKA . intuitif. geologi. ahl i antropologi. kejuruter aan sains Geoinformasi. 3.ORANG JENIS MENGANALISIS (SAINTIFIK DAN ) 1. 7. kritikal. sistematik. psikologi. mudah meluahkan perasaan. ahli patologi. bebas dan semulajadi.ORANG JENIS BERKARYA (SENI. pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara sistematik.7. bebas. status. ekonomi. SUKA Aktiviti abstrak dan simbolik. jurutera e lektrik. ahli kaji bintang. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. Sains dan Matematik. penulis rencana. pesemistik. 2. berpendirian. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. kejuruteraan kimia. pengaturcara komputer. lembut. fleksibel. pertanian. berimaginasi. Menggalakkan individu melihat dunia secara mudah dan tradisional. sains industri. dan sesuatu yang dimilik i. penyelidik. aktiviti berulang-ulang. PEKERJAAN Saintis. banyak idea. peraturan yang rigid. pa sif. penyelesaian masalah. emosi. kuasa. tidak bersistem. pengamatan dan p enyelidikan. terbuka. tidak praktikal. bekerja dengan orang lain. tergesa-gesa. ahli kaji cuaca. psikiatri. juruteknik perubatan. ARTISTIK . tidak popular. berdikari. rasional. radikal. optometris. INVESTIGATIF . pembantu makmal. MUZIK DAN PENULISAN) a) CIRI-CIRI TEKNIKAL Sensitif. teliti. bekerja sendirian. CIRI-CIRI Analitik. ekspresif. introspektif. cekal. mesin. berhati-hati. intelektual. idealistik . ganjaran bernilai saintifik.

ambil berat. cenderung aktiviti kes usasteraan. penulis skrip. seni lukis. isu kemanusiaan. kerja-k erja amal dan kemasyarakatan. seniman. kaunselor. kompose r. ppenyair. ahli politik. Ganjaran bernilai sosial dan kemasyarakatan. BIDANG PENGAJIAN Kesenian (seni lukis dan seni reka). minat dalam memberitahu. aktiviti luar. 4.ORANG JENIS SOSIAL (PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN) a) CIRI-CIRI Kerjasama. puisi. sejarah sains. ahli muzik. pendidikan. 4. riang. 3. menolong. juru solek. seni bina perancangan. Ganjaran bernilai seni. bersosial. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. Mengg . kesusasteraan dan budaya. memujuk. ORIENTASI Kebajikan. idealistik. alam bina. juruacara. 3. memikirkan masalah masyarakat. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. 2. pengajian bahasa. Menggalakkan individu meliha t dunia secara kompleks. 6. kewani taan. perbincangan. jururawat. ustaz. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan situasi kabur. penyabar. pengarah drama/ teater. kemasyarakatan. prihatin . kerja bersendirian. menunjuk ajar. kerja perkeranian. muzik. 2. kerja beb as dan tidak bersistematik. agresif. baik hati. sains politik. pembangunan sumber manusia. SUKA Perhatian. vokalis. 4. menolong. bijaksana. PEKERJAAN Pensyarah. 5. aktiviti kebajikan. penulisan berkarya . mengu bati. pereka grafik. idea. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan interpersonal. ahli sosiologi 5. menghadiri majlis sosial . perniag aan dan sistem pengurusan dan ppentadbiran. melatih.Kreativiti. guru. suka bergaul. manipulasi data. pramugari. peng ajian agama. peramah. pegawai kebajikan. mudah berinteraksi. situasi berstruktur. 1. ekstrovert. memahami orang lain. BIDANG PENGAJIAN Sosial. pentadbiran. wartawan. ahli psikologi klinikal. falsafah. drama. ekologi manusia. pereka fesyen. kerja dengan peralatan. pelukis. pereka tari. 6. kemasyarakatan dan pendidikan. menyedarkan orang lain. kerja-ke rja terlalu berstruktur. PEKERJAAN Guru bahasa dan sastera. SOSIAL . rasional. bidang mekanikal dan saintifik. ORIENTASI Berkarya. situasi. arkitek. bertanggunhjawab. pemurah. tidak konvensional dan fleksibel. pegawai kastam. muzik . pendidikan. penyunting filem. tidak berstruktur. kartunis. diplom at. bahasa. mencipta idea. berurusan dengan orang lain.

teliti. 6. dominan. regular. konservatif. manipulasi. 2. sergas. rigid. praktikal. SUKA Kuasa. ahli politik. Pencapaian dan manipulasi o rang lain untuk matlamat peribadi dan organisasi. menonjolkan diri. usahawan. suka mempertahankan diri. 5. optimistik. akur. tidak suka berimaginasi. sains aktuari. data dan sistem fail. bersungguh-sungguh. pengurus. rekreasi. terancang. cita-cita tinggi. intelektual. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. kemahiran saintifik dan teknikal. pegawai penilai. PEKERJAAN Pegawai pemasaran. 6. kebolehan memimpin . menyusun maklumat. status dan kuasa). maskulin. peguam. perundangan. bebas. ENTERPRISING . arahan kabur. kerja yang ditentukan dan diawasi. TIDAK SUKA Aktiviti sistematik. menggoda. penerbit. cekap. perunding.ORANG JENIS USAHAWAN (PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN) a) CIRI-CIRI Agresif. Bekerja dengan data. status. TIDAK SUKA Aktiviti tidak bersistem. pengurusan personal. 4. 3.alakkan individu melihat dunia dan dengan cara yang fleksibel. tegas. bersosial. SUKA Arahan. ORIENTASI Manipulasi keuntungan dan mempengaruhi orang lain. mempengaruhi. mendesak. bermotivasi. Menggalakkan individu melihat dunia dari segi kuasa. ekonomi. disiplin. isu-isu abstrak dan simbolik. bergantungan. bersungguh-su ngguh. keseronokan.ORANG JENIS SISTEMATIK ( PERKERJAAN DAN ORGANISASI PEJABAT ) a) CIRI-CIRI Jujur. KONVENSIONAL . tanggungjawab. sopan. kemas. pemasaran perniagaan. Ganjaran bernilai keusahawanan dan matlamat (wang. berhemat. 1. pekerja perhotelan. maklumat dan siste m fail. yakin. kejuruteraan i ndustri. kemahiran interpersonal yang baik. suka cabaran. dominan. suka mengambara. jurujual pasaran saham. memujuk. situasi . BIDANG PENGAJIAN Pengurusan dan pentadbiran. mudah dan stereotaip. perlancongan. pegawai insur ans. ekstrovert. penguru s syarikat. isu-isu imaginatif. harta. elak diri daripada masalah. pandai sesuaikan diri. pengarah muzium. pengurus per sonal. penyediaan makanan. spekulator. pentingkan diri. keuntungan. kurang berdikari. stereotaip. suka berbahas. 1. berlagak. perho telan. p etah. 2. tekun. 5. tugas sistematik dan terancang. regula r. mentadbir dan kepimpinan. hakim.

Setiap individu akan mencari perse kitaran kerja yang sesuai dengan personalitinya. kerani pos. Malah banyak kajian Holland dan sarjana lain membuktikan hubungan berkenaan. sain s perpustakaan. guru per dagangan. pengurusan dan pentadbiran. rekod atau bahan bertulis. penilai harta. 5. kestabilan dan pencapaian dalam bidang kerjaya yang diceburi oleh individ u. sains komputer. Ganjaran bernilai wang. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian.yang rumit. Hasil kajian mereka menunjukkan individu yang terbabit dalam bidang kerjaya. keusahawanan dan konvensional yang boleh dikaitkan dengan kerjaya. 1. ber jaya memilih bidang pekerjaan yang selaras dengan jenis personaliti yang dimilik i. pekerjaan yang sesuai dengan anda dan bidang pe ngajian yang boleh diikuti di universiti. BIDANG PENGAJIAN Teknologi maklumat. juruaudit. Mengga lakkan individu melihat dunia dengan cara konvensional. perakaunan. ORIENTASI Manipulasi data dan sistematik. Realistik . kerani kewangan. jurutaip. Pada ruangan ini diterangkan dua jenis personaliti iaitu realistik dan investiga tif merangkumi ciri personaliti. 3. sains kesetiausahaan. pegawai cukai. juru trengkas. Teori Perkembangan Kerjaya Holland yang diperkenalka n oleh Holland (1958) dilihat sangat sesuai untuk dijadikan panduan kepada penca ri kerja kerana teori ini dapat membantu mengenal pasti potensi diri termasuk pe rsonaliti. Kesesuaian antara personaliti individu dengan persekitaran akan menghasilkan kep uasan. perniagaa n. 6. sosial. kerani kaunter. pegawai kawalan mutu. aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan. minat. nilai dan pencapaian individu. Manipulasi data. kemahiran seni. Buatlah analisis supaya anda mengenali personaliti diri seterusnya mampu menyesu aikan dengan kerjaya yang menjadi impian. stereotaip. kewangan pendidikan. operator komputer. peguam kredit. Sehubungan itu. Holland mengkelaskan individu kepada enam jenis personaliti iait u realistik. artistik. pustakawan. pergantungan dan mudah. Bagi membantu mengatasinya. setiausaha. 4. pegawai statist ik. PEKERJAAN Akauntan. pergantungan dan akur. investigatif. Menurut Holland terdapat hubungan erat di antara personaliti dengan persekitaran kerja yang diceburi oleh seseorang individu.

kejuruteraan automotif. praktikal. tukang masak (chef). 2. kulinari. farmasi. berhati-hati. Jabatan Pengajian Media. statistik. juruterbang. pemalu. ingin tahu. anda adalah individu dalam kategori ini jika memiliki ciri personaliti di atas dan sesuai bekerja dalam bidang yang disenaraikan. masakan. optometri. fokus. menyiasat atau menyelidik sama ada secara saintifik atau teknikal. Bidang pengajian: Seni bina. teknologi maklumat. sains komputer. veterinar. maskulin. optometri. tepat. kejuruteraan mekanikal. Jika anda sering kesibukan bekerja di belakang tabir untuk menghasilkan sesuatu idea atau ciptaan yang hebat. kejuruteraan mekanikal. kejuruteraan. tidak menonjolkan kemahiran verbal dan interpersonal. sains. berdikari. farmasi. akur. perubatan. sains. sains perubatan. berpendirian tetap. Bidang pengajian: Perubatan. Bidang pekerjaan yang sesuai: Sains komputer. ekonomi. Individu kategori ini adalah seorang pemikir yang fokus kepada sesuatu perkara d an idea yang dilakukan. psikologi. jujur. matematik. ekonomi. juruterbang. teliti. Investigatif Individu yang mempunyai minat yang tinggi dalam aktiviti menganalisis. farmasi. pengurusan hospitaliti. kritikal. pengurusan hospitaliti. Universiti Malaya S CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARK AN KERJA AMALI . psikologi. gigih. teknologi maklumat. stabil. perubatan veterinar. perekaan fe syen. optometri. bioteknologi.Personaliti ini dimiliki individu jenis praktikal. cekal. kewartawanan. Mereka cenderung untuk menjad i kompetitif dalam kerja yang dilakukan serta terbabit dengan aktiviti yang meme rlukan kemahiran fizikal dan kekuatan. perekaan fe syen. bermakna anda adalah dari jenis investigatif. cekal. Penulis ialah Pensyarah Kanan. ta nah lasak. intelektual. kejuruteraan automotif. bioteknolo gi. Oleh itu. pendiam. muz ik. geologi. fotografi dan ukur bahan. rasion al. seni bina lanskap. m uzik. sistematik dan rad ikal. kejuruteraan dan antropologi. cermat dan keras hati. Bidang pekerjaan yang sesuai: Seni bina. farmasi. matematik. Fakulti Sastera dan Sain s Sosial. mekanikal. kejurute raan awam. Setiap masalah akan diselesaikan menggunakan pendekatan yang konkrit sebaliknya. Ciri personaliti: Berterus-terang. statistik. kejur uteraan. optometri. berdikari. pergigian. introvert. kejur uteraan. pergigian. Ciri personaliti: Analitikal. fotografi dan ukur bahan. kewartawanan dan antropologi. sains.