UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN RENANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH MUAR 2010 1.

UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan peraturan-peraturan Am MSSM. 2. JENIS PERTANDINGAN: 2.1 Kejohanan perseorangan dan berpasukan antara sekolah. 2.2 Setiap sekolah dibenarkan mendaftarkan seorang peserta lelaki dan seorang peserta perempuan bawah 20 tahun dan hanya dibenarkan mengambil bahagian dalam satu acara individu dan satu acara berpasukan (digabung dengan peserta bawah 18 tahun jika ada). 3. ACARA YANG DIPERTANDINGKAN 3.1 Berikut adalah acara yang akan dipertandingkan dalam kejohanan ini. Namun begitu, pihak pengelola berhak untuk membatalkan mana-mana acara yang didapati mempunyai kurang daripada 3 penyertaan. 3.2 Penambahan dan pengguguran peserta dan acara selepas daripada mesyuarat pengurus pasukan adalah tidak dibenarkan. Acara 20 Gaya Bebas 50M Kuak Dada 50M Kuak Lentang 50M Kuak Kupu-kupu 50M Gaya Bebas 100M Kuak Dada 100M Kuak Lentang 100M Kuak Kupu-kupu 100M Rampaian 200M 4X50 M X 18 X X X X X X 15 Lelaki 13 X X X X X X 12 X X X X X X 10 X X X X X X 20 X 18 X X X X X X Perempuan 15 13 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 10 X X X X X X 12 10 6 6 10 10 4 4 Jum

X X X X X X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

10

Berganti 4X50 M Berganti (gabungan sk) Jumlah Jumlah acara = 86

* X -

X

X

X

X

X

* X -

X

X

X

X

X

10

25

-

-

X 9

X 9

25

-

-

X 9

X 9

4 86

4. PENDAFTARAN PEMAIN DAN PEMBENTUKAN PASUKAN: 4.1 Yuran pendaftaran untuk setiap peserta ialah sebanyaknya RM 6.00 sahaja dimana peserta itu boleh mendaftar seberapa banyak acara yang disertainya kecuali peserta bawah 20 tahun. 4.2 Tiap-tiap sekolah boleh mendaftarkan beberapa orang perenang bagi setiap acara. 4.3 Tiap-tiap sekolah menengah dibenarkan mendaftar 1 (satu) pasukan sahaja bagi acara berganti-ganti manakala bagi sekolah rendah, dibenarkan menghantar lebih daripada 1 pasukan. 4.4 Sekolah-sekolah rendah yang kecil dibenarkan bergabung 2 hingga 3 buah sekolah untuk membentuk 1 pasukan bagi acara berganti-ganti. Namun begitu, gabungan hanya dibenarkan kepada peserta yang sama kategori sahaja. 4.5 Bagi sekolah menengah, tiada gabungan sekolah. 5. SISTEM PERTANDINGAN: 5.1 Sila rujuk undang-undang FINA dan peraturan Am (11) MSSM. 5.2 Susunan acara Renang hendaklah mengikut susunan yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Teknik Renang MSSD. 4.2.1 Semua acara renang dijalankan secara ‘ Time finals’ 4.2.2 Permulaan akan menggunakan ‘ One start rules’ 5.3 Hanya acara-acara yang disertai oleh 3(tiga) peserta dan 3 (tiga) buah sekolah dan lebih akan dijalankan oleh pihak pengelola. 5.4 Sebarang pengantian tidak dibenarkan selepas tarikh tutup dalam pertandingan kecuali peserta yang dipilih untuk mewakili daerah boleh diganti dengan pesertapeseta lain yang telah berdaftar. 5.5 Peserta-peserta dari kumpulan umur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan menyertai acara-acara terbuka. 6. CARA MEMBUAT KEPUTUSAN: 6.1 Cara untuk memutuskan johan individu bagi setiap kumpulan umur adalah seperti berikut : a. TEMPAT MATA Pertama 12 Kedua 8 Ketiga 4

Keempat Kelima

2 1

b. Tambahan 4 mata akan diberikan kepada setiap perenang yang memecahkan rekod. c. Mata yang diperoleh dalam acara terbuka tidak dikira untuk memutuskan johan individu.

6.2 Cara untuk memutuskan pemenang lelaki dan perempuan yang cemerlang adalah seperti berikut: a. Perenang yang memecahkan rekod terbanyak b. Perenang yang memecahkan rekod paling lama jika dua atau lebih perenang memecah rekod yang sama. 6.3 Johan Daerah 5.3.1 Pasukan sekolah yang mendapat pingat emas terbanyak akan menjadi johan daerah. Jika pungutan pingat emas seri, pasukan yang mendapat lebih pingat perak akan menjadi johan dan seterusnya pingat gangsa. 7. PAKAIAN: Sila rujuk undang-undang FINA. 8. KELEWATAN: 7.1 Setiap peserta hendaklah melaporkan diri kepada Penyelia Peserta sekurangkurangnya sepuluh (10) minit sebelum acaranya bermula.Jika tidak penyertaannya dalam acara tersebut akan dibatalkan. 9. MENARIK DIRI: 9.1 Pesertayang menarik diri dari pertandingan dalam mana-mana acara dia didaftarkan akan dibatalkan penyertaannya untuk semua acara berikutnya sepanjang kejohanan. 9.2 Tidak ada pertukaran dan penarikan diri (stratching) dibenarkan selepas mesyuarat pegurus pasukan. 10. BANTAHAN: Sila rujuk Peraturan Am (12) MSSM Bantahan bertulis yang ditandatangani oleh seorang pegawai hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola atau wakilnya tidak lewat daripada tigapuluh (30) minit selepas keputusan rasmi diumumkan dan disertakan dengan bayaran sebanyak RM50.00 (RINGGIT MALAYSIA LIMA PULUH). Wang tersebut tidak akan

dikembalikan jika bantahan tersebut ditolak. 11. LEMBAGA TATATERTIB: 11.1 Sila rujuk peraturan Am (13) MSSM

12. PERKARA-PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN: Sila rujuk peraturan Am (19) MSSM 12.1 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam peraturan Am MSSM dan peraturan kejohanan renang, akan diputuskan oleh jawatankuasa Pengelola Kejohanan dan keputusan adalah muktamad. 12.2 Jawatankuasa pengelola tidak bertangungjawab ke atas kehilangan barangbarang atau harta benda kepunyaan pegawai atau peserta di dalam kawasan kejohanan dan sebarang kemalangan, kecederaan, atau kematian semasa kejohanan berlangsung. Walau bagaimanapun persediaan akan dibuat bagi mengelak berlakunya kejadian-kejadian seperti di atas. 13. PENYAMPAIAN HADIAH: Semua pemenang hadiah hendaklah melaporkan diri kepada Pengawas Hadiah apabila upacara penyampaian hadiah diumumkan. Jika sesaorang pemenang hadiah tidak dapat melapor diri atas sesuatu sebab, Pengurus Pasukan berkenaan hendaklah menghantar seorang peserta lain untuk menerima hadiah bagi pihak peserta tersebut. Semua pemenang mestilah berpakaian kemas dengan tidak berselipar serta berpakaian seragam/ track suit. 14. PERKARA-PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN: 14.1 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam peraturan AM MSSM dan peraturan kejohanan renang akan diputuskan oleh jawatankuasa Pengelola Kejohanan dan keputusan adalah muktamad. 14.2 Jawatankuasa pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang atau harta benda kepunyaan pegawai dan peserta dalam kawasan kejohanan atau asrama penginapan dan sebarang kemalangan, kecederaan, atau kematian semasa kejohanan berlangsung. Walau bagaimana pun persediaan akan dibuat bagi mengelakkan berlakunya kejadian yang tidak diingini.

JADUAL PERTANDINGAN KEJOHANAN RENANG MSSD MUAR 9-10 FEBRUARI 2010 DI KOLAM RENANG MRSM MUAR. Hari Pertama BIL 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 MASA 8.00 8.05 8.10 8.15 8.20 8.25 8.30 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 9.00 9.05 9.10 9.20 9.5 9.30 9.35 9.40 9.45 9.50 10.20 10.25 10.30 10.35 10.40 10.45 10.50 10.55 11.00 11.05 11.10 11.15 11.20 11.25 11.30 11.40 11.50 12.00 12.10 12.20 12.30 12.40 : 9 Februari 2010 (Selasa) ACARA BAHAGIAN PERINGKAT MSSD 100 METER DADA L 10 AKHIR 100 METER DADA L 12 AKHIR 1:39.59 100 METER DADA L 13 AKHIR 1:29.59 100 METER DADA L 15 AKHIR 1:16.65 100 METER DADA L 18 AKHIR 1:17.06 100 METER DADA P 10 AKHIR 100 METER DADA P 12 AKHIR 1:33.16 100 METER DADA P 13 AKHIR 1:36.25 100 METER DADA P 15 AKHIR 1:34.06 100 METER DADA P 18 AKHIR 1:31.53 50 METER KUPU-KUPU L 10 AKHIR 42.84 50 METER KUPU-KUPU L 12 AKHIR 43.41 50 METER KUPU-KUPU L 13 AKHIR 45.91 50 METER KUPU-KUPU P 10 AKHIR 44.44 50 METER KUPU-KUPU P 12 AKHIR 39.61 100 METER BEBAS L 13 AKHIR 100 METER BEBAS L 15 AKHIR 100 METER BEBAS L 18 AKHIR 58.37 100 METER BEBAS P 13 AKHIR 100 METER BEBAS P 15 AKHIR 100 METER BEBAS P 18 AKHIR 1:08.40 Pegawai teknikal berehat dan sesi penyampaian hadiah 100 METER LENTANG L 15 AKHIR 100 METER LENTANG L 18 AKHIR 1:15.16 100 METER LENTANG P 18 AKHIR 1:23.94 50 METER BEBAS L 10 AKHIR 36.18 50 METER BEBAS L 12 AKHIR 35.28 50 METER BEBAS L 13 AKHIR 31.99 50 METER BEBAS L 15 AKHIR 27.59 50 METER BEBAS L 18 AKHIR 25.72 50 METER BEBAS P 10 AKHIR 40.87 50 METER BEBAS P 12 AKHIR 33.87 50 METER BEBAS P 13 AKHIR 34.47 50 METER BEBAS P 15 AKHIR 31.06 50 METER BEBAS P 18 AKHIR 200 METER RAMPAIAN L 10 AKHIR 3:32.59 200 METER RAMPAIAN L 12 AKHIR 3:22.97 200 METER RAMPAIAN L 13 AKHIR 200 METER RAMPAIAN L 15 AKHIR 2:44.97 200 METER RAMPAIAN L 18 AKHIR 2:32.75 200 METER RAMPAIAN P 10 AKHIR 200 METER RAMPAIAN P 12 AKHIR 3:09.71 200 METER RAMPAIAN P 18 AKHIR 2:57.85 Sesi penyampaian hadiah dan tamat hari pertama MSSJ 1:31.59 1:22.40 1:14.51 1:12.57 1:12.72 1:35.69 1:25.05 1:25.15 1:21.50 1:21.09 0:37.19 0:31.46 0:32.45 0:38.95 0:33.53 1:04.04 0:58.28 0:55.97 1:07.10 1:04.29 1:02.47 1:09.21 1:09.06 1:13.57 0:34.20 0:29.80 0:28.42 0:26.31 0:25.10 0:35.75 0:31.84 0:30.40 0:29.20 0:28.62 3:07.22 2:47.97 2:39.87 2:30.09 2:26.79 3:14.56 2:56.56 2:33.70 MSSM

JADUAL PERTANDINGAN KEJOHANAN RENANG MSSD MUAR 9-10 FEBRUARI 2010 DI KOLAM RENANG MRSM MUAR. Hari Kedua BIL 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 MASA 8.00 8.05 8.10 8.15 8.20 8.25 8.30 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 9.00 9.05 9.10 9.15 9.20 9.25 9.30 9.35 9.40 9.45 9.50 10.20 10.30 10.40 10.50 11.00 11.10 11.20 : 10 Februari 2010 ( Rabu) ACARA BAHAGIAN PERINGKAT MSSD MSSJ 100 METER KUPU-KUPU L 15 AKHIR 1:05.97 100 METER KUPU-KUPU L 18 AKHIR 1:07.44 1:02.03 100 METER KUPU-KUPU P 18 AKHIR 1:21.63 1:07.90 AKHIR 50 METER LENTANG L 10 45.50 0:40.25 AKHIR 50 METER LENTANG L 12 41.40 0:35.03 AKHIR 50 METER LENTANG L 13 42.08 0:36.75 AKHIR 50 METER LENTANG P 10 48.85 0:42.20 AKHIR 50 METER LENTANG P 12 42.19 0:37.61 AKHIR 50 METER DADA L 10 48.00 0:43.10 AKHIR 50 METER DADA L 12 45.49 0:37.62 AKHIR 50 METER DADA L 13 46.34 0:34.71 AKHIR 50 METER DADA L 15 36.57 0:33.00 AKHIR 50 METER DADA L 18 33.97 0:32.15 AKHIR 50 METER DADA P 10 44.41 0:45.00 AKHIR 50 METER DADA P 12 42.10 0:38.46 AKHIR 50 METER DADA P 13 45.91 0:39.00 AKHIR 50 METER DADA P 15 44.19 0:40.69 AKHIR 50 METER DADA P 18 42.18 0:40.35 AKHIR 100 METER BEBAS L 10 1:16.20 AKHIR 100 METER BEBAS L 12 1:19.07 1:07.50 AKHIR 100 METER BEBAS P 10 1:21.82 AKHIR 100 METER BEBAS P 12 1:23.3 1:11.87 Pegawai teknikal berehat dan sesi penyampaian hadiah AKHIR 4X50 METER BEBAS L 10 2:29.69 AKHIR 4X50 METER BEBAS L 12 2:08.10 AKHIR 4X50 METER BEBAS L 18 1:47.50 AKHIR 4X50 METER BEBAS P 10 2:47.00 AKHIR 4X50 METER BEBAS P 12 2:16.78 AKHIR 4X50 METER BEBAS P 15 2:16.93 Upacara penyampaian hadiah dan penutup MSSM