PELAN STRATEGIK 1 SEKOLAH UNIT/BIDANG BIDANG/ FUNGSI Pengurusan Kokurikulum – Pembangunan Sukan Teras. : : SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG. UNIT KO KURIKULUM DAN KECERIAAN. MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI Bilangan kejayaan tempat 1 hingga 3 di peringkat daerah. Peringkat Daerah Olahraga B. Sepak S.Takraw Bola Jaring Bola Tampar Silat Catur Ke 5 Penyertaan Ke 3 N/Johan N/Johan Suku akhir Separuh Akhir Johan Ke 3 N/Johan N/Johan N/Johan Johan Ke 3 ISU-ISU STRATEGIK SASARAN TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 STRATEGI (INITIATIVES) STI. Mengesan bakat dan kemenjadian murid pada peringkat awal – dari sekolahsekolah feeder. ST2. Mendapatkan khidmat jurulatih luar jika perlu. Pengurusan Memantapakan Meningkatkan Kokurikulum pengurusan kejayaan yang kurang kokurikulum pencapaian mantap supaya dapat pertandingan menjejaskan menjana sukan teras di usaha bagi pembangunan peringkat pembangunan modal insan daerah dan sukan teras. dalam sukan negeri. Fokus kepada: teras yang berfokus kepada: 1. Olahraga 2. Bolasepak. 3. S. Takraw 4. B. Jaring. 5. B. Tampar 6. Silat 7.Catur ST3. Program latihan bermula awal tahun dan berterusan Johan Johan sehingga tamat penggal pertama persekolahan N/Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan ST4. Projek daerah. khas bolasepak Penyertaan Suku akhir Penyertaan Suku akhir Penyertaan Suku akhir Johan Johan Separuh Ke 3 akhir Separuh akhir Separuh akhir Johan Suku Akhir Ke 3 Ke 3 Johan Separuh Akhir ST5. Post mortem dibuat selepas tamat sesuatu Johan kejohanan. ST6. Sokongan berterusan Johan daripada pengurusan sekolah. Penyertaan Ke 10 ST7. Persijilan dan Johan pengiktirafan kepada pelajar melalui anugerah khas sekolah N/Johan Johan dan nilai meritokrasi. 57 PELAN TINDAKAN 1 1 STRATEGI 1 OBJEKTIF Bil 1. Program pengesanan bakat dan kemenjadian murid di SR Feeder. Meningkatkan kejayaan pencapaian pertandingan kokurikulm di peringkat daerah. Program / Projek Pengesanan Bakat. Tanggungjawab GPK ko-ko. Unit sukan SMKLU Tempoh / Hari 1 minggu Kos / Sumber Tiada Output KPI Pelan Kontigensi Jalinan yang kukuh dengan sekolah rendah feeder. Program secara karnival pada awal tahun bagi pelajar tingkatan 1 Pelajar yang Bilngan pelajar berpotensi bagi yang berbakat 7 sukan teras bertambah dikesan lebih awal untuk diprogramkan latihannya. 2 STRATEGI 2 OBJEKTIF Program latihan bersepadu dan terancang. Membentuk pasukan yang sepadu dan terlatih di peringkat awal lagi. Tanggun gjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber RM: 2,000.00 Jumlah PCG Sukan Output Pelajar sentiasa bersedia untuk sebarang kejohanan dari awal lagi KPI Pelan Kontigensi Bil 2. Program / Projek Latihan bersepadu dan terancang. Unit sukan sekolah Sepanjang tahun Pasukan Kerjasama dengan unit dibentuk 3 disiplin, asrama dan belia bulan Felda Lepar Utara. sebelum kejohanan dijalankan. 58 3 STRATEGI 3 OBJEKTIF Karnival sukan dan permainan. Penglibatan majoriti pelajar dalam aktiviti sukan bukannya segelintir sahaja. Bil 3. Program / Projek Karnival Mini permainan. sukan Tanggungjawab danGPK ko-ko sukan. dan Tempoh / Hari unit minggu. 1 Bulan Mac/April. Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi RM 5 000.00 Penglibatan Sumber : PCG Sukan menyeluruh dan PIBG pelajar. Bilngan atlit Mengadakan muda kerjasama dengan bertambah. unit-unit lain dan semua guru terlibat. 4 STRATEGI 4 OBJEKTIF Projek khas Silat Mewujudkan Silat Sekolah Bil 4. Program / Projek Jaguh Silat Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi silat Mengadakan kerjasama dengan persatuan silat belia Felda Lepar Utara. GPK ko-ko dan unit Sepanjang tahun RM 2 000.00 Penglibatan Johan sukan. mulai Jan 2010. Sumber : PCG Sukan pelajar berbakat daerah. Jurulatih silat sekolah sekolah bertambah. Wujudnya team elit silat 59 PELAN STRATEGIK 2 SEKOLAH UNIT/BIDANG BIDANG/ FUNGSI Pengurusan Kokurikulum – Pembangunan Unit Uniform : : SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG. UNIT KO KURIKULUM DAN KECERIAAN. MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI Bilangan kejayaan tempat 1 hingga 3 di peringkat daerah. Peringkat Daerah Kadet Polis Pandu Puteri Johan Johan Johan Johan Ke 5 Johan Ke 3 Johan Ke 2 Johan Johan ISU-ISU STRATEGIK SASARAN TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 STRATEGI (INITIATIVES) STI. Mengesanminat dan bakat murid pada peringkat awal – dari sekolah-sekolah feeder. ST2. Mendapatkan khidmat jurulatih luar jika perlu. Pengurusan Memantapakan Meningkatkan Kokurikulum pengurusan kejayaan yang kurang kokurikulum pencapaian mantap supaya dapat pertandingan menjejaskan menjana sukan teras di usaha bagi pembangunan peringkat pembangunan modal insan daerah dan Unit Uniform dalam Unit negeri. Fokus kepada: Uniform teras yang berfokus kepada: 1. Kadet Polis 2. KRS. 3. PBSM 4. Pengakap 5. Pandu Puteri 6. Puteri Islam ST3. Program latihan bermula awal tahun dan berterusan sehingga tamat penggal pertama persekolahan ST4. Projek khas Kadet Polis. ST5. Post mortem dibuat selepas tamat sesuatu perkhemahan ST6. Sokongan berterusan daripada pengurusan sekolah. ST7. Persijilan dan pengiktirafan kepada pelajar melalui anugerah khas sekolah dan nilai meritokrasi. Penyertaan Penyertaan Ke 10 60 1 STRATEGI 1 OBJEKTIF Program pengesanan bakat dan minat pelajar Meningkatkan kejayaan pencapaian pertandingan kokurikulm di peringkat daerah. Bil 1. Program / Projek Tanggungjawab Tempoh / Hari 1 minggu Kos / Sumber Tiada Output Pelajar yang berpotensi bagi setiap unit uniform dikesan lebih awal untuk diprogramkan latihannya. KPI Pelan Kontigensi Pengesanan Bakat dan Minat GPK ko-ko. Penyelaras Unit Pakaian Seragam SMKLU Bilngan pelajar Program orintasi awal tahun yang berbakat bagi pelajar tingkatan 1 dan berminat bertambah 2 STRATEGI 2 Program latihan bersepadu dan terancang. OBJEKTIF Membentuk pasukan unit uniform yang sepadu dan terlatih di peringkat awal lagi. Tanggun gjawab Penyelaras Unit Beruniform SMKLU Tempoh / Hari Sepanjang tahun Kos / Sumber RM: 2,000.00 Jumlah PCG Sukan Output Pelajar sentiasa bersedia untuk sebarang aktiviti unit uniform dari awal lagi KPI Pelan Kontigensi Bil 2. Program / Projek Latihan bersepadu dan terancang. Pemantapan Kerjasama dengan PDRM Pasukan dibuat 3 bulan sebelum aktiviti dijalankan. 61 3 STRATEGI 3 OBJEKTIF Perkhemahan Bersepadu Penglibatan majoriti pelajar dalam aktiviti perkhemahan bukannya segelintir sahaja. Bil 3. Program / Projek Perkhemahan Bersepadu Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Menanam melahirkan semangat kepimpinan dikalangan palajar bertambah. Pelan Kontigensi dan Mengadakan kerjasama dengan semua unit uniform dan semua guru terlibat. Penyelaras Unit Uniform3 hari 2 malam. Bulan Julai RM 5 000.00 Penglibatan Sumber : PCG Sukan menyeluruh dan PIBG pelajar. 4 STRATEGI 4 OBJEKTIF Projek khas Kadet Polis Mewujudkan pasukan Kadet Polis sekolah yang mantap Bil 4. Program / Projek Pasukan Elit Kadet Polis Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi dengan GPK ko-ko dan unit Sepanjang tahun RM 2 000.00 Penglibatan uniform mulai Jan 2010. Sumber : PCG Sukan pelajar berbakat Jurulatih unit uniform daerah. bertambah. Wujudnya pasukan polis elit kadet polis Johan Mengadakan pertandingan kerjasama kadet polis PDRM. daerah. 62 PELAN STRATEGIK 2 SEKOLAH UNIT/BIDANG : : SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG. UNIT KO KURIKULUM DAN KECERIAAN. MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI SASARAN TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 STRATEGI (INITIATIVES) ST1. Sesi ujibakat – pertandingan dalaman antara kelas atau kelab dan persatuan. ST2. Latihan menggilap bakat dibuat lebih awal Naib Johan sekurang-kurangnya 3 Johan bulan sebelum pertandingan. Naib Johan Johan ST3. Sesi pra pertandingan di peringkat Naib sekolah/zon Johan Johan ST4. Menyertai pertandingan di peringkat daerah. ST5. Post mortem selepas pertandingan. ST6. Anugerah kepada pelajar dan pengiktirafan ko-ko. BIDANG/FUNGS ISU-ISU I STRATEGIK Pengurusan Ko kurikulum Pengurusan Memantapkan Memastikan Johan ko kurikulum KOKURIA elemen KO dalam Akademik KURIA pertandinga (KOKURIA) dilaksanakan n berikut di tidak begitu dengan peringkat mantap terancang agar daerah: menyebabkan menjadi wadah bakat, untuk pelajar 1. Nasyid kemenjadian memperkemban dan gkan bakat 2.Tadarus personality dalam Al-Quran grooming kepimpinan dan pelajar tidak personaliti 3.Pertandin dapat grooming. gan ASAT. diserlahkan. Penyertaan Penyertaan Penyertaan - Ke 5 Ke 5 Ke 5 Ke 4 Ke 4 Ke 4 Ke 3 Ke 3 Ke 3 63 PELAN TINDAKAN 2 1 STRATEGI 1 OBJEKTIF Bil 1. Sesi Uji Bakat KO KURIA Memilih pelajar yang benar-benar berpotensi untuk dipilih mewakili sekolah. Tanggun gjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber RM:2,000.00 Sumber : Wang Suwa – Ko-Ko Output Jumlah pelajar yang menyertai akademik KOKURIA bertambah. KPI Pelan Kontigensi Program / Projek Akademik KO KURIA. GPK KO-KO, Mac - Julai Guru penyelaras persatuan dan kelab yang terlibat. Johan bagi Pemantauan berterusan setiap oleh unit ko kurikulum pertandingan sekolah. yang disertai. 2 STRATEGI 2 OBJEKTIF Anugerah KOKURIA. Menghargai sumbangan pelajar untuk mengharumkan nama sekolah. Tanggun gjawab Unit ko kurikulum dan kelab/persatuan sekolah. Tempoh / Hari Julai 1 malam/sabtu. Kos / Sumber RM: 1,000.00 Sumber : SUWA ko-ko dan PIBG serta FELDA. Output Pelajar bersyukur dan berbangga dengan sumbangan yang diberikan. KPI Pelan Kontigensi Bil 2. Program / Projek Malam Anugerah KOKURIA. Menggalakkan Kerjasama erat dengan minat pelajar PIBG dan Felda setempat. untuk terus terlibat dengan aktiviti KOKURIA. PELAN STRATEGIK 3 64 SEKOLAH UNIT/BIDANG BIDANG/ FUNGSI Pengurusan Ko kurikulum dan keceriaan. : : SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG. UNIT KO KURIKULUM DAN KECERIAAN. MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan persekitaran fizikal sekolah agar lebih kondusif dan selesa untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan. ISU-ISU STRATEGIK Keceriaan persekitaran sekolah samada di dalam atau luar bilik darjah tidak begitu kondusif untuk meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran cemerlang. OBJEKTIF KPI 50% 60% SASARAN TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 100% STRATEGI (INITIATIVES) Meningkatkan Keceriaan 40% keceriaan: fizikal bertambah 1. Landskap menarik fizikal. dan selesa. 2. Keceriaan bilik darjah. 3. Keceriaan bilik-bilik khas. 4. Mural dan kata-kata hikmah. 70% 80% 90% ST1. Mewujudkan zon kerja kepada pekerja swasta sekolah untuk meningkatkan keceriaan landskap secara bertema. Pertandingan landskap antara zon. ST2. Mengadakan pertandingan keceriaan dan kebersihan kelas mengikut mingguan – piala pusingan. ST3. Mengadakan gotong royong menceriakan keseluruhan kawasan sekolah termasuk bilikbilik khas. ST4. Projek mural sekolah – meningkatkan keceriaan dan papan tanda di sekitar sekolah. PELAN TINDAKAN 3 65 1 STRATEGI 1 OBJEKTIF Sekolah ceria, warga selesa. Meningkatkan keceriaan sekolah bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk proses P&P. Bil 1. Program / Projek Landskap bertema Tanggungjawab GPK pentadbiran. Pekerja swasta sekolah Tempoh / Hari Sepanjang tahun Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi RM: 10,000.00 Menghasilkan landskap Persekitaran Kerjasama erat dengan Sumber: Syarikat swasta yang menarik dan yang kondusif syarikat swasta yang yang mendapat tander berinformasi. dan selesa. mendapat tander sekolah. membersih kawasan sekolah. RM: 2,500.00 PCG Sekolah dan PIBG Mewujudkan kelas ceria, bersih dan bermaklumat. Persek itaran Kerjasama erat dengan yang kondusif PIBG sekolah. untuk proses P&P. 2. Pertandingan keceriaan kelas. GPK Ko-ko, Guru-guru kelas Unit keceriaan kelas. Sepanjang tahun 3. Projek mural sekolah GPK ko-ko Unit Keceriaan. Guru-guru pendidikan seni. Sepanjang tahun RM: 5,000.00 PCG Sekolah. Mewujudkan mural Persekitaran Kerjasama erat dengan yang berindentiti dan yang kondusif PIBG sekolah. berinformasi. untuk proses P&P 66 PELAN STRATEGIK 4 SEKOLAH UNIT/BIDANG BIDANG/ FUNGSI : : SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG. UNIT KOKURIKULUM DAN KECERIAAN. MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Pengurusan Fizikal sekolah khususnya kemudahan asas bagi meningkatkan keselesaan pelajar dan guru. ISU-ISU STRATEGIK OBJEKTIF Memastikan sekolah memenuhi tahap 5 bintang daripada segi kemudahan fizikal. Memastikan perkhidmatan swasta di sekolah memenuhi syarat kontrak yang ditetapkan. KPI SASARAN TOV 2010 60% 2011 2012 2013 2014 2015 70% &0% 80% 90% 100% STRATEGI (INITIATIVES) ST1. Meningkatkan kemudahan fizikal sekolah secara berperingkatperingkat melalui peruntukan PPD. Pengurusan Pengurusan Fizikal Keceriaan sekolah yang Fizikal kurang kondusif dan bersistematik menyumbang kepada ketidakberkesanan proses P&P. Kemudahan 50% fizikal ada, berfungsi dan sempurna. Kualiti perkhidmata n swasta bertambah. 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ST2. Memastikan perkhidmatan swasta berkesan dab berkualiti di sekolah. ST3. Memohon peruntukan untuk membina dewan besar sekolah. 67
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful