PENILAIAN PELAKSANAAN PBS PBS merupakan satu komponen yang penting dalam SPPK bagi mendapatkan maklumbalas untuk

memperbaiki pembelajaran (assessment for learning) dan menilai sejauh mana murid telah menguasai apa yang telah dipelajari (assessment of learning). Justeru, satu bentuk penilaian terhadap pelaksanaan PBS ini di peringkat sekolah perlu diwujudkan. Penilaian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan dan keberkesanan PBS di sekolah yang mana merangkumi aspek-aspek berikut:
1.

Pelaksanaan -

-

Penggunaan instrumen Penglibatan AJK Kesesuaian pelan tindakan

2. Kesediaan Pentadbir

3. Kesediaan Guru

4. Kesediaan Murid

5.

KesediAan Ibu bapa

6. Kemudahan Bahan Sokongan

7. Kewangan

8. Kekuatan

Kelemahan 10.Penerimaan - Penghayatan 2. Bahan Sumber Pendidikan .Sokongan .9.Penglibatan 5.Penerimaan . Cadangan PELAKSANAAN 1. Isu/cabaran 11. Kesediaan ibu bapa / PIBG . Kesediaan Murid - Student. Kesediaan Guru .Penghayataan 3. Kesediaan Pentadbir .paced 4.Pemahaman .

1 kali . Telah membuat penataran kepada semua pihak berkaitan: . Kewangan 7. Pernah menghadiri taklimat 2.Lembaran kerja .4 kali YA TIDAK .Carta 6. Isu / cabaran 8.3 kali . Kekuatan 10.Ibu bapa 3.2 kali . Cadangan INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PBS BIL PERKARA KESEDIAAN PENTADBIR 1..Buku Kerja .Guru . Telah menubuhkan Jawatankuasa Telah mengadakan mesyuarat . Kelemahan 9.

Murid dapat menunjukan perkembangan dalam potensi diri KESEDIAAN IBU BAPA 1. Relevan 3. Penilaian program dilaksanakan KESEDIAAN GURU 1. Pelan Tindakan disediakan 5.4. PBS dilaksanakan mengikut prosidur yang ditetapkan KESEDIAAN MURID 1. Pemantauan pelaksanaan dijalankan 6. Mencukupi 2. Murid dapat mengenalpasti kekuatan / kelemahan masing-masing (soal selidik / temu bual) 2. Bekerjasama dan memberi penglibatan yang optimum BAHAN SUMBER PENDIDIKAN 1. Mencukupi . Telah mendapat pendedahan 2. Pelbagai 4. Sedia digunakan KEWANGAN 1. Telah mendapat pendedahan 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful