PENILAIAN PELAKSANAAN PBS PBS merupakan satu komponen yang penting dalam SPPK bagi mendapatkan maklumbalas untuk

memperbaiki pembelajaran (assessment for learning) dan menilai sejauh mana murid telah menguasai apa yang telah dipelajari (assessment of learning). Justeru, satu bentuk penilaian terhadap pelaksanaan PBS ini di peringkat sekolah perlu diwujudkan. Penilaian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan dan keberkesanan PBS di sekolah yang mana merangkumi aspek-aspek berikut:
1.

Pelaksanaan -

-

Penggunaan instrumen Penglibatan AJK Kesesuaian pelan tindakan

2. Kesediaan Pentadbir

3. Kesediaan Guru

4. Kesediaan Murid

5.

KesediAan Ibu bapa

6. Kemudahan Bahan Sokongan

7. Kewangan

8. Kekuatan

Bahan Sumber Pendidikan . Kesediaan ibu bapa / PIBG .paced 4.Penerimaan - Penghayatan 2. Cadangan PELAKSANAAN 1.Penerimaan . Kelemahan 10.9. Isu/cabaran 11. Kesediaan Pentadbir . Kesediaan Murid - Student.Penghayataan 3.Sokongan . Kesediaan Guru .Pemahaman .Penglibatan 5.

Guru .Ibu bapa 3. Pernah menghadiri taklimat 2. Telah membuat penataran kepada semua pihak berkaitan: .2 kali .Buku Kerja .. Isu / cabaran 8. Telah menubuhkan Jawatankuasa Telah mengadakan mesyuarat . Kewangan 7.Lembaran kerja . Cadangan INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PBS BIL PERKARA KESEDIAAN PENTADBIR 1.1 kali . Kelemahan 9. Kekuatan 10.Carta 6.3 kali .4 kali YA TIDAK .

Mencukupi 2. Pelan Tindakan disediakan 5. PBS dilaksanakan mengikut prosidur yang ditetapkan KESEDIAAN MURID 1. Pelbagai 4. Murid dapat menunjukan perkembangan dalam potensi diri KESEDIAAN IBU BAPA 1. Murid dapat mengenalpasti kekuatan / kelemahan masing-masing (soal selidik / temu bual) 2. Bekerjasama dan memberi penglibatan yang optimum BAHAN SUMBER PENDIDIKAN 1.4. Relevan 3. Telah mendapat pendedahan 2. Telah mendapat pendedahan 2. Sedia digunakan KEWANGAN 1. Mencukupi . Penilaian program dilaksanakan KESEDIAAN GURU 1. Pemantauan pelaksanaan dijalankan 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful