PENILAIAN PELAKSANAAN PBS PBS merupakan satu komponen yang penting dalam SPPK bagi mendapatkan maklumbalas untuk

memperbaiki pembelajaran (assessment for learning) dan menilai sejauh mana murid telah menguasai apa yang telah dipelajari (assessment of learning). Justeru, satu bentuk penilaian terhadap pelaksanaan PBS ini di peringkat sekolah perlu diwujudkan. Penilaian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan dan keberkesanan PBS di sekolah yang mana merangkumi aspek-aspek berikut:
1.

Pelaksanaan -

-

Penggunaan instrumen Penglibatan AJK Kesesuaian pelan tindakan

2. Kesediaan Pentadbir

3. Kesediaan Guru

4. Kesediaan Murid

5.

KesediAan Ibu bapa

6. Kemudahan Bahan Sokongan

7. Kewangan

8. Kekuatan

Cadangan PELAKSANAAN 1.Pemahaman . Kelemahan 10.Penglibatan 5.9.Penerimaan - Penghayatan 2. Kesediaan ibu bapa / PIBG .paced 4.Penghayataan 3.Penerimaan . Isu/cabaran 11.Sokongan . Bahan Sumber Pendidikan . Kesediaan Murid - Student. Kesediaan Guru . Kesediaan Pentadbir .

Buku Kerja .Ibu bapa 3.Carta 6.2 kali . Kewangan 7. Kekuatan 10. Isu / cabaran 8. Telah menubuhkan Jawatankuasa Telah mengadakan mesyuarat .3 kali . Telah membuat penataran kepada semua pihak berkaitan: . Cadangan INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PBS BIL PERKARA KESEDIAAN PENTADBIR 1.Guru . Kelemahan 9. Pernah menghadiri taklimat 2.4 kali YA TIDAK .Lembaran kerja .1 kali ..

Telah mendapat pendedahan 2. Bekerjasama dan memberi penglibatan yang optimum BAHAN SUMBER PENDIDIKAN 1. Telah mendapat pendedahan 2. Mencukupi .4. Pelan Tindakan disediakan 5. Pemantauan pelaksanaan dijalankan 6. Pelbagai 4. Murid dapat mengenalpasti kekuatan / kelemahan masing-masing (soal selidik / temu bual) 2. Mencukupi 2. Murid dapat menunjukan perkembangan dalam potensi diri KESEDIAAN IBU BAPA 1. Sedia digunakan KEWANGAN 1. Relevan 3. PBS dilaksanakan mengikut prosidur yang ditetapkan KESEDIAAN MURID 1. Penilaian program dilaksanakan KESEDIAAN GURU 1.