PENILAIAN PELAKSANAAN PBS PBS merupakan satu komponen yang penting dalam SPPK bagi mendapatkan maklumbalas untuk

memperbaiki pembelajaran (assessment for learning) dan menilai sejauh mana murid telah menguasai apa yang telah dipelajari (assessment of learning). Justeru, satu bentuk penilaian terhadap pelaksanaan PBS ini di peringkat sekolah perlu diwujudkan. Penilaian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan dan keberkesanan PBS di sekolah yang mana merangkumi aspek-aspek berikut:
1.

Pelaksanaan -

-

Penggunaan instrumen Penglibatan AJK Kesesuaian pelan tindakan

2. Kesediaan Pentadbir

3. Kesediaan Guru

4. Kesediaan Murid

5.

KesediAan Ibu bapa

6. Kemudahan Bahan Sokongan

7. Kewangan

8. Kekuatan

Kesediaan Murid - Student. Kesediaan Pentadbir .Penghayataan 3.Penerimaan - Penghayatan 2. Kesediaan Guru .Penerimaan .9. Isu/cabaran 11.Penglibatan 5. Kesediaan ibu bapa / PIBG . Kelemahan 10.Pemahaman . Bahan Sumber Pendidikan .Sokongan . Cadangan PELAKSANAAN 1.paced 4.

Kekuatan 10.3 kali . Telah menubuhkan Jawatankuasa Telah mengadakan mesyuarat .Ibu bapa 3.2 kali . Telah membuat penataran kepada semua pihak berkaitan: . Cadangan INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PBS BIL PERKARA KESEDIAAN PENTADBIR 1. Kelemahan 9..4 kali YA TIDAK .Carta 6. Isu / cabaran 8.Buku Kerja . Kewangan 7.1 kali .Lembaran kerja . Pernah menghadiri taklimat 2.Guru .

Telah mendapat pendedahan 2. Pelan Tindakan disediakan 5. Murid dapat menunjukan perkembangan dalam potensi diri KESEDIAAN IBU BAPA 1. Mencukupi . Pemantauan pelaksanaan dijalankan 6. Bekerjasama dan memberi penglibatan yang optimum BAHAN SUMBER PENDIDIKAN 1.4. Pelbagai 4. Murid dapat mengenalpasti kekuatan / kelemahan masing-masing (soal selidik / temu bual) 2. Relevan 3. Sedia digunakan KEWANGAN 1. Telah mendapat pendedahan 2. PBS dilaksanakan mengikut prosidur yang ditetapkan KESEDIAAN MURID 1. Mencukupi 2. Penilaian program dilaksanakan KESEDIAAN GURU 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful