PENILAIAN

PENILAIAN PELAKSANAAN PBS PBS merupakan satu komponen yang penting dalam SPPK bagi mendapatkan maklumbalas untuk

memperbaiki pembelajaran (assessment for learning) dan menilai sejauh mana murid telah menguasai apa yang telah dipelajari (assessment of learning). Justeru, satu bentuk penilaian terhadap pelaksanaan PBS ini di peringkat sekolah perlu diwujudkan. Penilaian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan dan keberkesanan PBS di sekolah yang mana merangkumi aspek-aspek berikut:
1.

Pelaksanaan -

-

Penggunaan instrumen Penglibatan AJK Kesesuaian pelan tindakan

2. Kesediaan Pentadbir

3. Kesediaan Guru

4. Kesediaan Murid

5.

KesediAan Ibu bapa

6. Kemudahan Bahan Sokongan

7. Kewangan

8. Kekuatan

Kesediaan Guru . Kelemahan 10.Pemahaman .Sokongan .9.Penerimaan . Isu/cabaran 11. Cadangan PELAKSANAAN 1. Kesediaan Murid - Student. Kesediaan ibu bapa / PIBG .paced 4.Penglibatan 5.Penghayataan 3.Penerimaan - Penghayatan 2. Bahan Sumber Pendidikan . Kesediaan Pentadbir .

4 kali YA TIDAK .2 kali . Kewangan 7.. Pernah menghadiri taklimat 2. Kelemahan 9.Guru .Carta 6.Ibu bapa 3. Isu / cabaran 8.3 kali .1 kali . Telah membuat penataran kepada semua pihak berkaitan: . Kekuatan 10. Telah menubuhkan Jawatankuasa Telah mengadakan mesyuarat .Lembaran kerja .Buku Kerja . Cadangan INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PBS BIL PERKARA KESEDIAAN PENTADBIR 1.

Telah mendapat pendedahan 2. Relevan 3. Mencukupi . PBS dilaksanakan mengikut prosidur yang ditetapkan KESEDIAAN MURID 1. Sedia digunakan KEWANGAN 1. Murid dapat mengenalpasti kekuatan / kelemahan masing-masing (soal selidik / temu bual) 2. Bekerjasama dan memberi penglibatan yang optimum BAHAN SUMBER PENDIDIKAN 1.4. Telah mendapat pendedahan 2. Pemantauan pelaksanaan dijalankan 6. Pelan Tindakan disediakan 5. Penilaian program dilaksanakan KESEDIAAN GURU 1. Mencukupi 2. Murid dapat menunjukan perkembangan dalam potensi diri KESEDIAAN IBU BAPA 1. Pelbagai 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful