PENILAIAN PELAKSANAAN PBS PBS merupakan satu komponen yang penting dalam SPPK bagi mendapatkan maklumbalas untuk

memperbaiki pembelajaran (assessment for learning) dan menilai sejauh mana murid telah menguasai apa yang telah dipelajari (assessment of learning). Justeru, satu bentuk penilaian terhadap pelaksanaan PBS ini di peringkat sekolah perlu diwujudkan. Penilaian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan dan keberkesanan PBS di sekolah yang mana merangkumi aspek-aspek berikut:
1.

Pelaksanaan -

-

Penggunaan instrumen Penglibatan AJK Kesesuaian pelan tindakan

2. Kesediaan Pentadbir

3. Kesediaan Guru

4. Kesediaan Murid

5.

KesediAan Ibu bapa

6. Kemudahan Bahan Sokongan

7. Kewangan

8. Kekuatan

Cadangan PELAKSANAAN 1.Penghayataan 3. Isu/cabaran 11.Pemahaman . Kesediaan ibu bapa / PIBG .Sokongan . Kesediaan Guru .paced 4.Penerimaan .Penerimaan - Penghayatan 2. Bahan Sumber Pendidikan . Kesediaan Murid - Student. Kesediaan Pentadbir .Penglibatan 5. Kelemahan 10.9.

2 kali . Telah membuat penataran kepada semua pihak berkaitan: . Kelemahan 9.Buku Kerja .Ibu bapa 3. Cadangan INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PBS BIL PERKARA KESEDIAAN PENTADBIR 1. Kewangan 7.Carta 6.. Telah menubuhkan Jawatankuasa Telah mengadakan mesyuarat .3 kali .1 kali .Guru . Kekuatan 10.4 kali YA TIDAK .Lembaran kerja . Isu / cabaran 8. Pernah menghadiri taklimat 2.

Sedia digunakan KEWANGAN 1. PBS dilaksanakan mengikut prosidur yang ditetapkan KESEDIAAN MURID 1. Penilaian program dilaksanakan KESEDIAAN GURU 1.4. Murid dapat menunjukan perkembangan dalam potensi diri KESEDIAAN IBU BAPA 1. Mencukupi 2. Mencukupi . Telah mendapat pendedahan 2. Pelan Tindakan disediakan 5. Bekerjasama dan memberi penglibatan yang optimum BAHAN SUMBER PENDIDIKAN 1. Pelbagai 4. Telah mendapat pendedahan 2. Pemantauan pelaksanaan dijalankan 6. Relevan 3. Murid dapat mengenalpasti kekuatan / kelemahan masing-masing (soal selidik / temu bual) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful