Anda di halaman 1dari 4

Rangka Nota Kuliah Geologi Struktur . © F.

Tongkul 2002

LIPATAN
Geometri dan Pengelasan Lipatan

 Lipatan merupakan struktur seperti gelombang yang terhasil akibat canggaan


perlapisan, foliasi dan permukaan planar yang lain pada skala yang berbagai.

 Lipatan terbentuk di persekitaran canggaan yang berbagai, daripada permukaan


kerak bumi yang rapuh hingga ke bahagian dalam bumi yang mulur.

 Lipatan boleh berbentuk secara terbuka dan landai hingga ke sangat ketat dan
berlaku secara berasingan atau berkumpulan.

 Batuan mungkin mengalami satu episod perlipatan atau lebih, sehingga


menyebabkan pertindihan beberapa generasi lipatan.

 Semasa mengkaji lipatan, ada tiga skala digunakan untuk memudahkan


penerangan, iaitu struktur mikroskopik (dilihat di bawah mikroskop),
mesoskopik (saiz daripada sampel tangan hingga singkapan) dan makroskopik
(saiz peta atau lebih besar).

 Kebanyakan kajian geometri lipatan melibatkan pengukuran pada skala


mesoskopik, dan skala yang lain menguatkan lagi cerapan kita. Biasanya
struktur berskala kecil akan menyerupai struktur berskala besar dan sebaliknya.

Anatomi Lipatan Ringkas

Rabung – Crest; Palung – Trough; Sayap – Limb; Engsel – Hinge; Garis Engsel –
Hinge Line; Paksi Lipatan – Fold Axis; Garis Paksi – Axial Line; 
Satah Paksi – Axial Plane; Tunjaman – Plunge; Lipatan Menunjam – Plunging Fold;
Arah rebahan lipatan tidak simetri – Vergence;

Jenis Lipatan

Antiklin – Anticline; Antiforn – Antiform; Sinklin – Syncline; Sinform – Synform;


Kubah – Dome; Lembangan – Basin; Sinklin antiform – Antiformal syncline; Antiklin
sinform – Synformal anticline; Homoklin – Homocline; Monoklin – Monocline; Teres
– Terrace; Lipatan berbentuk silinder – Cylindrical fold; Lipatan tidak berbentuk
silinder – Noncylindrical fold; Lipatan tegak – Upright fold; Lipatan terbalik –
Overturned fold; Lipatan rebah – Recumbent fold; Lipatan tidur – Reclined fold;
Lipatan terbuka – Open fold; Lipatan ketat – Tight fold; Lipatan isoklinal – Isoclinal
fold; Lipatan selari – Parallel fold; Lipatan membulat – Concentric fold; Lipatan
berbentuk usus – Ptygmatic fold; Lipatan serupa – Similar fold; Lipatan chevron –
Chevron fold; Lipatan kink – Kink fold; Lipatan tidak harmoni – Disharmonic fold

Pengelasan Lipatan

 Ada beberapa pengelasan yang digunakan oleh pengkaji tertentu dengan


penekanan yang berbeza. Ada yang berdasarkan kepada bentuknya dan ada
berdasarkan kepada mekanisma pembentuknya.

 Antara yang lebih terkenal adalah pengelasan John Ramsay, di mana beliau
menggunakan isogon sebagai petunjuk secara tidak bias kelas lipatan tertentu.

 Isogon adalah garis yang menyambung titik pada sayap lipatan yang
mempunyai kemiringan yang sama. Taburan garis isogon ini samada selari,
mencapah atau menumpuh menjadi asas pengelasan ini.

 Mengikut pengelasan Ramsay ada 3 kelas lipatan. Kelas pertama menunjukkan


isogon yang menumpuh, sementara kelas 2 dan 3 menunjukkan isogon yang
selari dan mencapah, masing-masing.

Mekanik Lipatan

 Perlipatan dipengaruhi oleh suhu, tekanan, cecair dan sifat badan batuan
(komposisi, tekstur dan sifat setiap lapisan).

 Mekanisma perlipatan merangkumi pemampatan atau pemendekkan (buckling),


pembengkokkan (bending), aliran fleksur (flexural flow) dan aliran pasif
(passive flow). Setiap mekanisma ini disertai oleh gelincir fleksur (flexural
slip).

 Untuk lapisan mengekalkan ketebalannya semasa ia dilipat, gelincir fleksur


berlaku sepanjang sempadan perlapisan. Kesan gelinciran ini diperhatikan
daripada kehadiran kesan gores-garis (slickenside) pada permukaan lapisan.

 Mekanisma pembengkokkan melibatkan arah canggaan yang tegak dengan


sesuatu lapisan dan biasanya menghasilkan lipatan yang terbuka, seperti kubah,
lembangan dan gerbang.

 Pembengkokkan boleh berlaku bila ada objek tertentu (seperti intrusi batuan
igneus, struktur dupleks) berada di bawah sesuatu lapisan.
 Pemampatan/Pemendekkan (buckling) melibatkan arah canggaan yang selari
dengan perlapisan. Pada suhu yang rendah, buckling disertai oleh gelincir
fleksur.

 Sebelum buckling berlaku lapisan biasanya dipendekkan secara mendatar dan


ditebalkan secara menegak dengan lapisan.

 Variasi daripada buckling adalah kinking. Kinking ini biasanya berasosiasi


dengan batuan skis dan membentuk lipatan chevron. Ia terhasil akibat daripada
proses gelincir fleksur yang terkekang.

 Mekanisma aliran fleksur (flexural flow) berlaku bila sebahagian lapisan


bersifat mulur dan sebahagian bersifat rapuh. Lapisan yang bersifat rapuh
mempengaruhi bentuk lipatan yang terhasil.

 Mekanisma aliran pasif (passive flow) melibatkan aliran mulur pada


keseluruhan batuan. Perlapisan, foliasi atau jalur hanya menjadi lapisan
petunjuk. Aliran pasif ini hanya berlaku pada batuan di mana tidak ada
perbezaan kemuluran antara lapisan dan menghasilkan lipatan serupa.

 Kombinasi antara beberapa mekanisma di atas sering berlaku atau bersaingan


pada persekitaran tekanan dan suhu yang berbagai.

 Dekat permukaan bumi, gelincir fleksur dan buckling biasa berlaku. Bila


lipatan menjadi lebih ketat, geseran antara lapisan meningkat dan gelinciran
sukar berlaku. Pada peringkat ini mekanisma yang menghasilkan ira
mengambilalih untuk proses canggaan seterusnya.

Lipatan Kompleks

 Lipatan kompleks berlaku apabila satu set lipatan ditindih oleh satu atau lebih
set lipatan baru, samada akibat arah daya yang sama atau berlainan.

 Bentuk lipatan bertindih ini adalah berkaitan dengan orientasi kedua-dua set
lipatan itu dan juga sifat fizikal batuan yang tercangga.

 Dua episod perlipatan boleh dipisahkan oleh masa beberapa saat sahaja atau
berjuta tahun, atau berlaku secara berterusan.

 Batuan bersifat mulur membolehkan lipatan kompleks terhasil. Keadaan ini


biasanya terdapat di kawasan teras pergunungan, di kawasan zon subduksi dan
kawasan sesar transform di mana mampatan, metamorfisma dan ricihan
berterusan berlaku.

 Secara amnya ada tiga jenis lipatan bertindih.

Jenis 1 - Struktur Kotak Telur atau Corak Kubah dan Lembangan.

Ia berlaku bila dua set lipatan tegak bertemu atau berinteraksi pada sudut besar.

Jenis 2 - Corak Boomerang

Ia berlaku bila lipatan yang dengan paksi permukaan miring (e.g. lipatan isoklinal)
dan lipatan dengan paksi permukaan tegak (e.g. lipatan tegak) bertemu/berinteraksi
pada sudut yang besar.

Jenis 3 - Corak Hook

Ia berlaku bila lipatan isoklinal yang ketat dilipat semula pada paksi yang sama, pada
berbagai skala.

 Kombinasi ketiga-tiga jenis di atas juga boleh berlaku. Satu jenis boleh
bertukar secara beransur-ansur ke jenis yang lain.

 Lipatan yang bertindih ini penting untuk menentukan sejarah canggaan sesuatu
kawasan.

 Kita boleh mengenalpasti pertindihan lipatan ini bila kita membuat


permerhatian dan pemetaan struktur secara terperinci sesuatu kawasan.

 Biasanya, satu kawasan yang telah mengalami dua arah perlipatan


menunjukkan perubahan arah jurus dan miringan yang agak mendadak tetapi
sistematik.