Bulan Panitia Bahasa Inggeris

Jun 2010
SK RKT LASAH 31200 SG SIPUT (U), PERAK

KERTAS KERJA PROGRAM BULAN BAHASA INGGERIS SEKOLAH KEBANGSAAN RKT LASAH, 31200 SG. SIPUT (U), PERAK
NAMA PROGRAM
Program Bulan Bahasa Inggeris 2010, Sekolah Kebangsaan RKT Lasah.

ANJURAN
Persatuan Bahasa Inggeris dan Panitia Bahasa Inggeris SK RKT Lasah.

PENGENALAN
Program ini bertujuan untuk menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan murid samada dalam bentuk bertulis mahupun secara lisan. Seterusnya, diharapkan melalui program ini murid akan lebih menguasai Bahasa Inggeris seterusnya dapat membantu mereka untuk menghadapi masa hadapan yang lebih mencabar seiring dengan era globalisasi.

OBJEKTIF
1. Menanamkan minat murid dalam menguasai kemahiran Bahasa inggeris. 2. Menggalakkan murid mempunyai semangat daya saing secara sihat di dalam aktiviti yang disertai. 3. Menerapkan semangat ingin mencuba dan meningkatkan keyakinan diri murid-murid.

SUMBER
Tenaga Guru-guru matapelajaran Bahasa Inggeris Kewangan- Sekolah

AHLI JAWATANKUASA

PENASIHAT

Encik Zakaria Bin Hussin

PENGERUSI

Pn. Jama'yah Bt Md Hanafiah

SETIAUSAHA

Pn. Thulasi A/P Nagu

AHLI JAWATANKUASA

Pn. Noor Azrina Bt Tahrim

Encik Alias Bin Mohamed

AKTIVITI-AKTIVITI

Spelling Colouring Scrap Book

Spelling Bee Drawing poster Scrap book

Tahap 1

Tahap 2

ANGGARAN PERBELANJAAN
BIL 1. 2. 3. 4. 5. AKTIVITI Spelling Spelling Bee Colouring Contest Drawing Poster Scrap Book Level 1 Scrap Book Level 2 ANGGARAN HADIAH 10 14 3x 3 = 9 3X 3 = 9 7 ANGGARAN WANG RM 2.50 x 10 RM 2.50 X 14 RM 2.00 X 9 RM 1.00 X 9 RM 5.00 X 7 JUMLAH RM25.00 RM 35.00 RM 18.00 RM 9.00 RM 35.00

6.

6

RM 5.00 X 6

RM 30.00

TOTAL =

RM 152.00

KUMPULAN SASARAN Murid-murid SK RKT Lasah

PENUTUP Adalah di harapkan semoga program dapat berjalan dengan lancer.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.