Anda di halaman 1dari 4

Bulan Panitia Bahasa

Inggeris
Jun 2010
SK RKT LASAH
KERTAS KERJA PROGRAM BULAN BAHASA INGGERIS
SEKOLAH KEBANGSAAN RKT LASAH, 31200 SG. SIPUT (U),
PERAK

NAMA PROGRAM
Program Bulan Bahasa Inggeris 2010, Sekolah Kebangsaan RKT Lasah.

ANJURAN
Persatuan Bahasa Inggeris dan Panitia Bahasa Inggeris SK RKT Lasah.

PENGENALAN
Program ini bertujuan untuk menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan murid
samada dalam bentuk bertulis mahupun secara lisan. Seterusnya, diharapkan melalui program ini
murid akan lebih menguasai Bahasa Inggeris seterusnya dapat membantu mereka untuk
menghadapi masa hadapan yang lebih mencabar seiring dengan era globalisasi.

OBJEKTIF
1. Menanamkan minat murid dalam menguasai kemahiran Bahasa inggeris.
2. Menggalakkan murid mempunyai semangat daya saing secara sihat di dalam aktiviti yang
disertai.
3. Menerapkan semangat ingin mencuba dan meningkatkan keyakinan diri murid-murid.

SUMBER
Tenaga – Guru-guru matapelajaran Bahasa Inggeris

Kewangan- Sekolah
AHLI JAWATANKUASA

PENASIHAT
Encik Zakaria Bin Hussin

PENGERUSI
Pn. Jama'yah Bt Md Hanafiah

SETIAUSAHA
Pn. Thulasi A/P Nagu

Pn. Noor Azrina Bt Encik Alias Bin


AHLITahrim
JAWATANKUASA Mohamed

AKTIVITI-AKTIVITI

Spelling Spelling Bee


Colouring Drawing poster
Scrap Book Scrap book

Tahap 1 Tahap 2
ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL AKTIVITI ANGGARAN ANGGARAN WANG JUMLAH


HADIAH
1. Spelling 10 RM 2.50 x 10 RM25.00

2. Spelling Bee 14 RM 2.50 X 14 RM 35.00

3. Colouring Contest 3x 3 = 9 RM 2.00 X 9 RM 18.00

4. Drawing Poster 3X 3 = 9 RM 1.00 X 9 RM 9.00

5. Scrap Book – Level 7 RM 5.00 X 7 RM 35.00


1

6. Scrap Book – Level 6 RM 5.00 X 6 RM 30.00


2

TOTAL = RM 152.00

KUMPULAN SASARAN

Murid-murid SK RKT Lasah

PENUTUP

Adalah di harapkan semoga program dapat berjalan dengan lancer.

Anda mungkin juga menyukai