Proses Pembelajaran & Pengajaran

Kurikulum

Kokurikulum

Aktiviti, proses & isi kandungan pengajaran dan pembelajaran terancang yang dilaksanakan di bilik darjah.

Aktiviti, proses & isi kandungan pengajaran dan pembelajaran terancang yang sebahagian besarnya dilaksanakan di luar bilik darjah.

Menekankan asspek nilai, bakat, peranan, kepimpinan dan sosial.

Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah

Konsep

Objektif

Matlamat

Falsafah

Komponen

JenisJenis-jenis

Strategi Pelaksanaan

Konsep Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah

Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak muridmendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang nilaipositif.

beradab dan bertatasusila. bertanggungjawab. bertimbang rasa dan bertolak ansur. jujur. bercita-cita.Objektif Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Pelajar dapat dibentuk dengan sifat-sifat percaya kepada sifatTuhan. berfikiran tajam. mempunyai keyakinan bercitadiri dan cekal hati. dapat mengawal diri dan emosi. menjaga kebersihan. berdikari serta berkreatif. logik dan rasional. gembira. tolong menolong. kasih sayang. . taat.

6. 3. 8. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat. Membina dan meningkatkan disiplin murid. 4. 5. Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan. 7. 1. Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi.Matlamat Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah MATLAMAT UTAMA merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara MATLAMAT AM Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah. jasmani dan emosi murid-murid. Mewujudkan sekolah berwatak. 2. . Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani.

intelek dan rohani ‡ Minat dan bakat pelajar yang boleh dimajukan ‡ Pelajar boleh dididik dan mendidik diri sendiri ‡ Sekolah bertanggungjawab melahirkan pelajar untuk keperluan masyarakat ‡ Masyarakat bertanggungjawab mendidik pelajar .Falsafah Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah ‡ Keseimbangan jasmani.emosi.

Strategi Pelaksanaan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah ‡ Melantik p pegawai sepenuh masa menyelia setiap peringkat ‡ Arahan pekeliling dikeluarkan dari masa ke semasa ‡ Mengemaskinikan struktur pengurusan Kokurikulum .

kecenderun gan & hobi ‡ Koperasi ‡ PRS ‡ Fotografi .Komponen Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Unit Berunifom Berasaskan akademik ‡ Bahasa ‡ Sains ‡ Seni ‡ Sejarah Persatuan & Kelab ‡ Pengakap ‡ PBSM ‡ KRS ‡ PPIM ‡ Badminton ‡ Olahraga ‡ Wau ‡ Gasing Sukan & Permainan Berasaskan minat. perkhidmat an.

Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Jawatankuasa Kokurikulum Menyediakan polisi pelaksanaan berdasarkan arahan & pekeliling ‡ Memahami akta. SPI dan peraturan am ‡ Mengadakan mesyuarat ² merancang & mengagih tugass guru-guru ‡ Menyimpan & mengurus sumber & peralatan dengan sistematik ‡ Sedia jadual & agih kepad guru & pelajar ‡ Laksana aktiviti secara berkelompok ‡ Kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum dicatat ‡ Ketua penasihat menyediakan laporan bertulis setiap kali aktiviti ‡ Pengiktirafan kepada guru & pelajar yang cemerlang Jawatankuasa Pelaksanaan Kokurikulum Melaksanakan polisi yang telah ditentukan .

.

Jawatankuasa Pelaksanaan Kokurikulum JBPS PK Kurikulum PK HEM Pengetua / Guru Besar PK Kokurikulum Penyelia Petang Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Persatuan / Kelab Penyelaras Badan Beruniform Penyelaras Sukan & Permainan Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah .

Pendaftaran Pertubuhan Persatuan Sekolah Rundingan GuruGuru Besar Rundingan GuruGuru Besar Permohonan kepada badan induk Tiada badan induk Maklum PPD Mempunyai badan induk Draf perlembagaan & undang-undang Sedia borang ahli Laporan aktiviti Sedia borang ahli Daftar keahlian Rancang & laksana aktiviti Daftar keahlian Rancang & laksana aktiviti Laporan aktiviti .

ALIRAN PENUBUHAN PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT Sekolah Balai Bomba Dan Penyelamat s.k. Kementerian Pelajaran 2.k 1. Pejabat 5. Balai Pelajaran Negeri Pelajaran Daerah Bomba Dan Penyelamat Lulus / Tidak Lulus berkenaan . Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Negeri s. Jabatan 4. Ibu Malaysia Pejabat Bomba dan Penyelamat Ibu Pejabat Bomba Dan Penyelamat. Negeri Malaysia ( Bhg Latihan Dan PTM) 3.

Markas Tentera Darat (Markas Medan) Kementerian Pelajaran Malaysia Jabatan Pelajaran Negeri ‡Bahagian Pusat (Markas Divisyen ) ‡Cawangan Latih Pusat Perhubungan Unit Gabungan (Markas Briged) ‡Cawangan Latihan (Bahagian Kokurikulum) ‡Unit Gabungan s.k PPD Unit PKBM SEKOLAH .ALIRAN PENUBUHAN PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA(D/L/U) Kementerian Pertahanan.

ALIRAN PENUBUHAN PASUKAN KOR KADET POLIS SEKOLAH JPN KETUA POLIS NEGERI IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN (Bhg.Pembantu) KETUA POLIS DAERAH JPN KETUA POLIS NEGERI LULUS TIDAK LULUS Beri Jawapan kpd KPN/KPD/JPN/Pengetua ‡Borang Kaedah 5 ‡Surat Tajaan ‡Senarai nama ahli(1 Platun) .

ALIRAN PENUBUHAN KADET PERTAHANAN AWAM 3(JPA 3) SEKOLAH JPN JPN IBU PEJABAT JPA3 NEGERI LULUS TIDAK LULUS ‡Surat Permohonan Penubuhan Beri Jawapan kpd JPN/Sekolah ‡Senarai namaahli(1 Platun) .

ALIRAN PENUBUHAN PASUKAN SENI BELA DIRI MOU SEKOLAH dgn. Agensi Berkaitan JPN (Unit Pendaftaran)untuk kelulusan Dapat kelulusan JPN terus boleh bergerak di sekolah .

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA SEKOLAH Borang pendaftaran Kumpulan (Dapatkan dari Pesuruhjaya Pengakap Daerah) Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pesuruhjaya Pengakap Negeri KELULUSAN BERSAMA NOMBOR KUMPULAN Setiausaha Kerja Persekutuan Pengakap Malaysia .

ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA SEKOLAH Surat Permohonan beserta senarai Keahlian Pengerusi Cabang Daerah Pengerusi Cawangan Negeri Setiausaha Kerja Ibu Pejabat Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia .

Perlembagaan & UndangUndang-undang Persatuan a) Panduan dan pedoman untuk mengerakkan pasukan. d) Rujukan apabila timbul perbalahan.krisis atau masalah mengenai perjalanan dan aktiviti persatuan berkenaan. b) Melicinkan perjalanan persatuan. . c) Menetapkan bidang tugas atau tanggungjawab setiap jawatankuasa.

Perkara Asas Penggubalan Perlembagaan & UndangUndang-undang Persatuan a) Nama dan alamat persatuan b) Matlamat c) Keahlian d) Yuran e)Jawatankuasa perastuan(nama jawatan tugas dan sebagainya) f)Kewangan persatuan g)Pembatalan dan pembubaran persatuan h)Pindaan Perlembagaan dan undang-undang persatuan i) Mesyuarat-mesyuarat persatuan (mesyuarat jawatankuasa & mesyuarat agung.mesyuarat tergempar) .

Perlantikan & Pemilihan Jawatankuasa Melalui mesyuarat agung Persatuan & Kelab serta Sukan & Permainan Mengikut kekanan & ujian khusus Unit beruniform .

mempengerusi Mesyuarat Jawatankuasa kerja dan menjalankan tugas sebagaimana ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan persatuan menyimpan pendaftaran keahlian.mengurus dan mentadbir persatuan atau melaksanakan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa kerja atau mesyuarat agung. Menyimpan rekod dan stok harta persatuan .bekerjasama dengan pengerusi bagi mentadbir dan mengurus persatuan serta menjalankan tugas sebagaimana ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan persatuan.surat-menyurat dengan badan luar.memungut dan menyimpan kenyataan pembayaran yuran keahlian . Bendahari kalangan pelajar Ketua Patrol /Ketua Biro/ Ketua Platon kalangan pelajar .pentadbiran sekolah dan ahli-ahli persatuan.melaksanakan pentadbiran di peringkat sekolah.dan mengedar surat panggilan semua jenis mesyuarat bagi mesyuarat. merancang dan melatih ahli-ahli. Mengetuai persatuan mengikut perlembagaan. Penghubung antara badan induk dengan pentadbiran sekolah atau pentadbir sekolah dengan persatuan.Jawatan Dalam Persatuan JAWATAN Penaung Jurulatih/Guru penasihat/ Pemimpin PENYANDANG pengetua @ guru besar guru @ kakitangn sekolah. mengetuai satu kumpulan kecil ahli bagi melaksanakan sesuatu tugas yang ditetapkan membantu pengerusi atau setiausaha melaksanakan tugas yang telah ditetapkan mengikut perlembagaan persatuan. Pengerusi/Presi den/Ketua Kumpulan kalangan pelajar Setiausaha/ Penolong Setiausaha kalangan pelajar. PERANAN pemantauan menyeluruh pelaksanaan aktiviti dan pengurusan sesebuah persatuan Di tauliah bagi mengendalikan persatuan di peringkat sekolah. mengurus kewangan persatuan dan menyimpan penyata kira-kira serta menjalankan tugas sebagaimana ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan persatuan.

Sistem Fail Tujuan Memudahkan sesuatu rekod dicari Memastikan maklumat & rekod tidak hilang Sistem Mengikut abjad Mengikut angka Mengikut perkara Mengikut tempat @ kawasan .

Surat Menyurat Jenis Perkara asas ‡Logo. nama. alamat sekolah ‡Nama jawatankuasa tertinggi persatuan ‡Nombor fail ‡Tarikh ‡Alamat penerima ‡Mengadap @ mmbuka surat ‡Perkara ‡Kandungan surat ‡Ucapan terima kasih dan penghargaan ‡Yang menurut perintah ‡Tandatangan ‡Nama dan jawatan Panggilan mesyuarat Permohonan mengadakan lawatan Perhubungan / pemberitahuan Memanggil penceramah .

Simpan mesej. 3. . 4. 2. 5.Komunikasi Rasmi Melalui Media Elektronik (Emel) Kelebihan Cara Menggunakan ‡Mudah di gunakan dan segera sampai ‡Tidak memerlukan respon spontan ‡Membolehkan komunikasi secara bertulis di lakukan ‡Dapat di hantar kepada ramai penerima serentak 1. Pilih emel yang hendak dibaca. Melancarkan perisian emel. Balas kepada pengirim. Karang mesej baru.

program. idea ± idea baharu dalam melaksanakan aktiviti Mesyuarat Agung Tahunan Mesyuarat Agung Luar Biasa/ Tergempar AGENDA Ucapan Pengerusi ² bentang & sah minit ² bentang & terima penyata tahun lepas ² bentang & sah penyata kewangan tahun lepas ² pilih AJK baru ² bincang & lulus usul.ucapan penangguhan .Notis mesti diedar dalam tempoh 14 hari Pengurusan Mesyuarat Jenis Mesyuarat Jawatankuasa Sementara/Ad Hoc Mesyuarat Jawatankuasa Kecil/Biro Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tujuan ‡Menyelesaikan tugas + masalah berkaitan dengan organisasi ‡Mewujudkan kesepakatan dalam keputusan ‡Menyelaras tugas jawatankuasa dan kegiatan organisasi ‡Mengawal kewangan organisasi dari masa ke semasa ‡Menyebarkan maklumat kepada ahli ‡Mendapatkan maklum balas terhadap sesuatu isu dan aktiviti ‡Merancang strategi .

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Jawatankuasa Kecil PENGERUSI ‡ Memulakan mesyuarat setelah korum mencukupi pada masa yang ditetapkan ‡ Perbincangan mengikut urutan agenda yang telahg di teteapkan ‡ Menutup mesyuarat sekiranya perbincangan telah tamat ‡ Memastikan setiausaha menyempurnakan minit mesyuarat Agenda Peneraju Utama ‡ Ucapan Pengerusi ‡ Sah minit mesyuarat lepas ‡ Perkara berbangkit ‡ Laporan Ketua Biro ‡ Hal-hal lain Hal- SETIAUSAHA Sebelum Mesyuarat Berbincang dengan pengerusi mengenai agenda mesyuarat Menghantar notis @ jemputan lebih awal Memastikan tempat mesyuarat sedia & alat siaraya dll Menyediakan minit mesyuarat yang lepas Semasa Mesyuarat Datang lebih awal bagi memastikan semua persiapan berjalan dengan lancar Mencatat perkara yang di bincangkan dalam mesyuarat dengan tepat dan padat Mengedar borang kehadiran kepada semua ahli yang hadir SELEPAS MESYUARAT Menyiapkan minit mesyuarat dengan seberapa segera Mengedarkan minit mesyuarat tersebut secepat mungkin bagi tindakan mereka yang terbabit .

Pengelolaan Aktiviti Unit Beruniform berasaskan lencana Persatuan & Kelab aktiviti sampingan Perbahasan Pertandingan Pameran Kesenian .

Pengelolaan Aktiviti Tujuan tentu pencapaian mantap pengurusan semangat terus berusaha latih pelajar bersistematik peluang kpd pelajar semai nilai positif Buat kertas kerja Adakan mesyuarat Langkah Urus surat menyurat Mesyuarat susulan semai nilai positifimbang tahap pencapaian Persiapan & agihan tugas .

surat kebenaran ibu bapa -permit dari pihak berkenaan ie polis .jabatan pengangkutan jalan -pesuruhjaya daerah.surat siaran .Sebelum Kertas kerja pendahulua n-objektif & matlamattematarikhtempoh pelaksanaan -tempat-dif perasmianbilangan penyertaan & kategoribayaransyarat syarat penyertaan jawatankua sa kerja perbelanjaa npendapatan -penutup Pengelolaan Aktiviti ‡ Senarai semak ‡ Taklimat peserta ‡ Senarai bidang tugas Semasa Selepas Surat . pengerusi daerah -peraturan keselamatan ``tempat dan peralatan selamat di gunakan ``memastikan pegawai berada di pertandingan ``mengedarkan borang pemarkahan ``memastikan semua peserta melaporkan diri ``memastikan peralatan yang mencukupi ``memantau dan mengawasi pelaksanaan aktiviti ``memberi taklimat kepada peserta mengenai aktiviti serta langkah keselamatan untuk tindakan semua ‡membersih kawasan ‡membayar semua bil ‡menyemak jumlah peralatan dan menyimpan kembali ke tempat asalnya ‡penyampaian hadiah kepada pemenang ‡membuat laporan susulan ‡menghantar surat penghargaan kepada mereka yang memberi sumbangan ‡ Penilaian ‡ Laporan aktiviti .pegaw ai penjag.

Pengelolaan Pertandingan Tujuan memotivasi pelajar tentu pencapaian bentuk sikap positif asah bakat unit uniform ² kawad kaki sukan & permainan ² bola jaring sekaligus kalah mati kalah mati + sagu hati kalah mati 2x bentuk piramid Jenis bentuk corong bentuk tangga bentuk serombong separuh liga liga sukan & permainan ² bola sepak .

memberi keputusan kepada peserta ‡Memastikan peralatan mencukupi dan tidak tertinggal.Sebelum Pengurusan Pertandingan Semasa Selepas Taklimat dan mesyuarat dengan guru penasihat ‡ Taklimat keseluruhan pertandingan kepada peserta ‡ Memberi masa secukupnya bagi setiap kumpulan untuk bersedia ‡ Mengenalpasti latar belakang peserta ‡ Menyediakan peti kecemasan ‡ Kebenaran pihak berwajib. ‡ Peserta perlu mengetahui kod-kod keselamatan ‡ Memastikan alatan yang digunakan selamat ‡ Menyediakan dan mengedarkan borang markah secukupnyan ‡ Menyediakan kakitanagan yang secukupnya ‡ ‡Memberi taklimat kepada peserta mengenai pertandinagan yang akan di jalankan ‡Pakaian yang sesuai ‡Pemeriksaan rapi terhadap peralatan. ‡ Penilaian ‡ Laporan aktiviti .ganti yang rosak ‡Menggunakan alat yang sesuai dengan penggunaan yang betul ‡Memastikan jumnlah peserta ‡Memastikan petugas mencukupi ‡Memastikan borang markah di isi. ‡Menyemak bilangan peserta cukup seperti sebelum aktiviti ‡Memastikan peserta berada dalam keadaan baik ‡Mengemaskini borang markah . ibu bapa peserta.

dll Aset semasa = stok . barangan dll ‡Menyenaraikan pendapatan dan perbelanjaan organisasi ‡Dinyatakan dalam tempoh setahun ‡ harta dan hutang sesebuah organisasi ‡ menunjukkan ‡ jumlah modal pemilik ‡ jumlah nilai harta (aset) ‡ jumlah nilai tanggungan (laibiliti) Liabiliti= liabiliti jangka panjang (1thn++) dan liabiliti kangka semasa Aset= harta milik organisasi Aset tetap=perabut . penghutang .bangaunan.Buku Stok Pengurusan Kewangan Penyata Pendapatan & Perbelanjaan ‡ semua Penyata KiraKira-kira ‡ Merekod stok + harta milik persatuan ‡ Dikemas kini di akhir tahun ‡ Di simpan di pejabat sekolah ‡ Mengenal pasti + mengawal harta persatuan Pendapatan= penerimaan wang tunai. . tunai. cek.cek .barangan dll ‡Perbelanjaan = pengeluaran wang tunai.

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ pendengar yang baik tidak menggunakan teknik mengarah tidak mengkritik secara terbuka bersikap terbuka dengan maklumat mempercayai orang bawahan kemahiran berkomunikasi yang tinggi membataskan masalah peribadi dengan tugas .Pemimpin Seseorang menjadi pemimpin : a) Di lantik secara rasmi oleh pihak berkuasa b) Di warisi melalui keturunan c) Di pilih secara demokratik d) Diperoleh secara autokratik e) Di pilih secara tidak formal Pemimpin yang unggul.adalah .

dan aktiviti *orang bawahan tidak di beri peluang untuk bersuara *perhubungan sehala . menentukan tugas. * kebebasan sepenuhnya kepada ahli *ketua tidak menilai ahli *ketua tdak menentukan tugas *tanggungjawab sepenuhnya kepada ahli *tidak menekankan pencapaian . pencapaian.Kepimpinan Autokratik Demokratik LaissezLaissez-faire * pemimpin menetapkan semua perkara dasar *melantik jawatankuasa. sentiasa mengarah *memberi pujian secara peribadi dan kritikan * keputusan dasar adalah melalui mesyuarat organisasi *ketua mebantu ahli membentuk matlamat dan alternatif *ketua sebagai pemudah cara *ketua bersikap objektif *ketua memberi kebebasan keada ahli untuk berkerja *ketua menekankan peningkatan prestasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful