P. 1
Buku Garis Panduan Dan Peraturan

Buku Garis Panduan Dan Peraturan

|Views: 1,882|Likes:
Dipublikasikan oleh bikdonat

More info:

Published by: bikdonat on Dec 13, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JPPN

JABATAN PERDANA MENTERI

Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Malaysia

EDISI PERTAMA TAHUN 2005

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

ISI KANDUNGAN PERKARA ISTILAH/SINGKATAN DAN DEFINISI YANG DIGUNAKAN PENDAHULUAN BAB 1 GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG 1.1 PENGENALAN KEPADA BAB 1 – PEJABAT 6 9 5 MUKA SURAT 1 2

BAHAGIAN A

A1- BANGUNAN PEJABAT A2- PEJABAT MENTERI, TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA A3- AUDITORIUM/ DEWAN BESAR/ PUSAT SIVIK/ DEWAN SERBAGUNA BAHAGIAN B – BANGUNAN PENDIDIKAN

11

B1- GARISPANDUAN UMUM KELUASAN RUANG LANTAI BANGUNAN-BANGUNAN PENDIDIKAN B2- SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH B3- BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA B4- ASRAMA PELAJAR/ PELATIH/ PESERTA KURSUS B5- BENGKEL KEMAHIRAN DAN VOKASIONAL BAHAGIAN C – BANGUNAN KESIHATAN

12

14 18 24 32

C1- HOSPITAL UMUM/BESAR / HOSPITAL PENGAJAR / KLINIK KESIHATAN NEGERI C2- HOSPITAL DAERAH/ KECIL C3- KEDIAMAN JURURAWAT

37 41 42

Edisi Pertama Tahun 2005

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

ISI KANDUNGAN...samb. PERKARA BAB 1 BAHAGIAN D – BANGUNAN-BANGUNAN LAIN 44 58 70 72 MUKA SURAT

D1- KEMUDAHAN SUKAN D2- BANGUNAN KEDUTAAN DI LUAR NEGARA D3- MASJID D4- KUARTERS BAB 2 GARIS PANDUAN KEMASAN BANGUNAN 2.1 PENGENALAN KEPADA BAB 2 2.2 KATEGORI BANGUNAN 2.3 GRED BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BAB 3 GARIS PANDUAN KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIK 3.1 PENGENALAN KEPADA BAB 3 3.2 PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENYAMAN UDARA 3.3 RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA BAB 4 GARIS PANDUAN KERJA LUAR BANGUNAN 4.1 KERJA-KERJA LUAR 4.2 PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA BAB 5 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) 5.1 PENGENALAN 5.2 DASAR PENGGUNAAN IBS 5.3 PENGIRAAN KANDUNGAN IBS

75 77 81

140 145 151

167 170

175 175 176

Edisi Pertama Tahun 2005

PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN BILANGAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA YANG DIBENARKAN DI KUARTERS. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS G. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS D. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS F.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI SENARAI JADUAL JADUAL 1 2 3 4 TAJUK PIAWAI UNTUK ASRAMA KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN KEMASAN KUARTERS KATEGORI BANGUNAN CONTOH GRED KEMASAN UNTUK BANGUNANBANGUNAN KATEGORI I. II DAN III. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS H. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS C. NORMA KERJA LUAR MUKA SURAT 29 74 78 82 5 160 6 161 7 162 8 163 9 164 10 165 11 12 166 168 Edisi Pertama Tahun 2005 . BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS E.

seperti di atas .Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Uniform Building By-Laws) uPVC w.Cabutan Butiran Permulaan (Preliminary Detailed Abstract) .Jawatan Utama Sektor Awam .Industrialised Building System .Mekanikal dan Elektrik .Jabatan Pengairan dan Saliran .S OKU PABX PDA PVC RTV sda SPA TDC .c .Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia .Suruhanjaya Perkhidmaan Awam .meter persegi .Private Automatic Branch Exchange .Jabatan Alam Sekitar .Polyvinyl Chloride .p.Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos .water closet Edisi Pertama Tahun 2005 1 .Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board) IBS IKM IPTA JAS JBA JBPM JKKP JKPK JPJ JPS JPPN JKR JUSA KTAK LPPKN M&E MIDA .Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara .Institut Kemahiran Mara . M.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI SINGKATAN DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN DI DALAM DOKUMEN INI ATM CFC CIDB .Institut Pengajian Tinggi Awam .Radio Television .Jabatan Bekalan Air . Air dan Komunikasi .Orang Kurang Upaya .Perbadanan Kemajuan Pelancongan (Tourist Development Corporation) UBBL .Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Malaysian Industrial Development Authority) m.Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja .Piawaian Malaysia (Malaysian Standard) .Kementerian Tenaga.Angkatan Tentera Malaysia .Jabatan Pengangkutan Jalan .Jabatan Kerja Raya .Unmodified Polyvinyl Chloride .Chloro Fluoro-carbon .Lembaga Perancang dan Pembangunan Keluarga Nasional .

Untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan piawaian umum dalam mereka bentuk bangunan Kerajaan supaya ianya dirancang dan dilaksana dengan penggunaan kos yang berkesan.1 Tujuan garis panduan ini disediakan ialah :a. TUJUAN 1. c. Edisi Pertama Tahun 2005 2 . Untuk menerangkan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan Surat Pekeliling Am Bil. Sebagai panduan kepada semua agensi pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun yang mengendalikan projek-projek bangunan Kerajaan semasa membuat permohonan mendapatkan kelulusan Urusetia Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos bagi Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara selaras dengan kehendak Pekeliling di atas. 4 Tahun 2005 yang dikeluarkan sebagai menggantikan Pekeliling Am Bil.2 Garis panduan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian yang menyentuh aspek-aspek berikut:- a.1 Garis panduan ini merangkumi bangunan Kerajaan sama ada projek bangunan yang baru yang bernilai RM5 juta ke atas atau kerja-kerja pengubahsuaian kepada bangunan yang sedia ada atau bangunan swasta yang disewa yang bernilai RM1 juta ke atas. b. 2. di samping memenuhi keperluan-keperluan fungsinya . 2.(cost effective and functional). Garis panduan bagi merancang sesuatu bangunan Kerajaan dengan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai (floor space norms).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI PENDAHULUAN 1. 2 Tahun 1990. SKOP 2.

4. c. 4 Tahun 2005. 3. 3. 2. Garis panduan bagi kerja-kerja luar bangunan (external works). untuk merujuk kepada garis panduan ini dan memastikan maklumat/dokumen yang lengkap dikemukakan kepada Urusetia JKPK sebagaimana yang dinyatakan di dalam Surat Pekeliling Am Bil.2 Setiap Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun adalah bertanggungjawab melalui Bahagian/Unit Teknikal masing-masing atau melalui juruperunding swasta yang dilantik. Garis panduan penggunaan Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System). Edisi Pertama Tahun 2005 3 . 4 Tahun 2005. semua agensi pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa skop keseluruhan projek telah dipersetujui/ diluluskan secara dasarnya terlebih dahulu. Sebelum merujuk kepada Urusetia JKPK untuk kelulusan seperti yang diperlukan oleh Surat Pekeliling Am Bil.1. 2. Garis panduan ini juga disediakan supaya ianya dapat saling digunapakai untuk satu kategori bangunan dengan kategori bangunan yang lain di dalam projek yang sama. d. berdasarkan kepada kategori bangunan mengikut kepentingan. Garis panduan bagi keperluan kerja-kerja mekanikal dan elektrik.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI b.3 Garis panduan ini disediakan dengan mengambil kira jenis bangunan secara umum (generic) untuk memudahkan penggunaannya secara menyeluruh dan merangkumi apa juga jenis projek bangunan. fungsi dan implikasi kewangannya. e. PROSES PERMOHONAN 3. Garis panduan penggunaan bahan binaan dan kemasan yang telah ditetapkan.

PEMATUHAN UNDANG-UNDANG 4. Pekeliling-pekeliling. 4. Kod-kod Amalan dan dasar Kerajaan yang berkaitan yang sedang berkuatkuasa. masa dan kesesuaian projek yang akan dilaksanakan dan juga perubahan teknologi binaan ataupun dasar Kerajaan.1 Garis panduan ini akan dikemaskinikan dari masa ke semasa mengikut keadaan ekonomi negara. Undang-undang Kecil. Garis panduan ini tidak boleh dianggap sebagai keputusan atau kelulusan JKPK kerana ia hanyalah merupakan panduan asas bagi agensi pelaksana di dalam proses merancang projek-projek bangunan.jpm.my Edisi Pertama Tahun 2005 4 .2 Garis panduan ini boleh juga dirujuk secara on-line menerusi laman web www. Piawaianpiawaian.4 Keputusan berkaitan kelulusan/penolakan yang dikeluarkan saiz oleh ruang JKPK dan adalah penggunaan kemasan muktamad. 5.3. 5. 3. LAIN-LAIN 5.1 Semua agensi pelaksana/ Kementerian/ Jabatan/ Badan Berkanun hendaklah memastikan reka bentuk bangunan mematuhi kehendak Akta-akta.epu.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3.

BAB 1 GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG .

Penentuan norma keluasan ruang lantai adalah merupakan satu cara yang berkesan bagi mengawal saiz keseluruhan bangunan untuk menentukan siling peruntukan (budget ceiling) bagi sesuatu projek pembangunan.1 PENGENALAN KEPADA BAB 1 a. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – KELUASAN RUANG 5 . Ia merupakan unit keluasan keseluruhan ruang bagi muatan yang dirancang untuk memenuhi keperluan fungsi bagi sesuatu bangunan. d.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 1. Rujukan kepada mana-mana Bahagian yang berkaitan boleh dibuat sekiranya terdapat keperluan untuk mereka bentuk berbagai jenis bangunan yang berlainan di dalam satu projek. e. Garis panduan ini adalah bertujuan untuk merancang sesuatu bangunan Kerajaan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai. b. c. Sebagai langkah untuk memudahkan rujukan ketika menentukan norma-norma keluasan ruang. Norma keluasan ruang lantai ini adalah keluasan kasar kesemua ruang yang yang terlibat dalam memenuhi fungsi bangunan tersebut termasuk ruang peredaraan (circulation) dan servis. Bab ini telah dibahagikan kepada empat bahagian seperti berikut: Bahagian A: Bahagian B: Garis panduan keluasan ruang lantai bangunan pejabat Garis panduan keluasan ruang lantai bangunan pendidikan Bahagian C: Garis panduan keluasan ruang lantai bangunan kesihatan Bahagian D: Garis panduan keluasan ruang lantai bangunanbangunan lain.

BAHAGIAN A: PEJABAT A1BANGUNAN PEJABAT A2- PEJABAT MENTERI. TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DIBAWAHNYA A3- AUDITORIUM / DEWAN BESAR / PUSAT SIVIK / DEWAN SERBAGUNA .

BANGUNAN PEJABAT 1.Stor-stor ./ kakitangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 .p.Bilik Fail . 2.Bilik Sembahyang . Norma keluasan ruang lantai bagi semua pejabat Kerajaan adalah 16.p. termasuk 5% atau 5 tahun ke hadapan sebagai unjuran bilangan kakitangan. Jumlah kakitangan yang diambil kira ialah merupakan jumlah semua kakitangan sedia ada dari Gred 1 hingga Gred 54 yang memerlukan ruang kerja.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A1.BAHAGIAN A 6 .p. 3.00 m.Bilik Mesyuarat .Bilik Kebal .Bilik Perbincangan . untuk seorang kakitangan.50 m.Bilik Komputer .Bilik Rehat/ Pantry . Konsep Pelan Pejabat Terbuka hendaklah diamalkan mengikut Surat Pekeliling Am Bil. Norma keluasan ruang lantai hendaklah terbahagi kepada ruang-ruang berikut:- (a) Ruang kerja kakitangan (sila rujuk SPA 14/1982) - 8.Ruang Tetamu - 2./ kakitangan (b) Ruang-ruang sokongan di dalam ruang pejabat yang merangkumi ruangruang berikut:.14 Tahun1982.00 m.

Lobi Lif ./ kakitangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 .p.Stor Pusat .Teres ./ kakitangan (d) Ruang-ruang Mekanikal dan Elektrik seperti: .Perpustakaan/ Bilik Bacaan .Service ducting - 1.80 m.Lobi .Foyer .p.Laluan-laluan Luar .BAHAGIAN A 7 .Bilik Rekreasi .Ruang Masuk Utama .Bilik Suis .lift shaft .Kantin/dapur .Bilik Seminar .p.Air Handling Unit .Bilik Alat Ubah ( Transformer ) ./ kakitangan Jumlah 16.Lain-lain - 1.00 m.Tangga .p.Bilik Motor .20 m.Langkan (balcony) ./ kakitangan Ruang (a) hingga (d) telah mengambil kira ruang legar dalaman.Ruang Penyambut Tetamu .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (c) Ruang sokongan di luar ruang pejabat yang merangkumi ruang-ruang berikut:.50 m. (e) Ruang-ruang legar luar seperti: .PABX .Tandas .Lain-lain - 2.

manakala ruang-ruang sokongan di luar dan di dalam pejabat seperti yang dinyatakan di 3(b). Bangunan-bangunan Kerajaan tidak dibenar mengadakan ruang tempat letak kereta di dalam bangunan atau di bawah paras tanah (basement) kecuali dengan kebenaran dan dikira berasingan. Penyediaan tempat letak kereta terbuka di luar bangunan adalah dibenarkan mengikut garis panduan penyediaan tempat letak kereta. Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk penjawat awam Gred JUSA B ke atas dan Setiausaha Parlimen Kementerian yang setaraf dengannya. JPJ. 3(c) dan 3(d) akan berubah. tertakluk kepada perkara-perkara di bawah:- (a) Fungsi Jabatan yang dirancang sebagai Jabatan-jabatan yang banyak berhubung dengan orang ramai contohnya. Jabatan Imigresen. 6. bilangan tingkat. 5. 7. lebih dan mengikut keperluan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4.BAHAGIAN A 8 . Jabatan Kastam dan lain-lain. Perhatian hendaklah diambil bahawa ruang kerja kakitangan dan ruang berkaitan adalah tetap (fixed). keperluan aspek keselamatan dan lain-lain.2 – PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 . (Sila rujuk Bab 4: 4. Ruang-ruang sokongannya adalah (b) Bentuk dan keadaan bangunan seperti saiz.

5. 12.p.00 m.00 m. 178. 18.p.00 m. 60.00 m. Setiausaha Akhbar - 15.00 m.p.00 m.p.p. Suit Timbalan Menteri (a) (b) (c) Bilik Pejabat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit 48. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 .00 m.p. 18.p.p.00 m. 6.00 m. TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA 1. Suit ( suite ) Menteri (a) (b) (c) (d) (e) (f) Bilik Pejabat Bilik Menunggu Bilik Mesyuarat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Bilik Pembantu Khas 72.00 m.p. Pelayan Pejabat (dua orang) - 12.p. 12.p. 4. 2.00 m. 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A2.p.BAHAGIAN A 9 . 7.00 m.p.p.00 m.00 m. Pembantu Khas - 15.p. 3.p.00 m.00 m. Suit Setiausaha Parlimen (a) (b) Bilik Pejabat Bilik Setiausaha Sulit 42.00 m.00 m. 78.p.00 m. - 60.p. 18.p.p.00 m. 178. 40.p. - 78.00 m. Setiausaha Politik - 24.PEJABAT MENTERI. 18.

9. Ruang Legar Luar (30%) Jumlah Besar Katakan 142.00 m.p.p.00 m. 12. Bilik Mesyuarat Ruang Menunggu Bilik Minuman 30. Jumlah 474.00 m.20 m. 616.00 m.p.00 m.00 m. - 92. (a) (b) (c) (d) Kaunter Penyambut Tetamu 20.p.p.p.00 m.00 m.p. Kegunaan purata ruang pejabat Menteri.p.20 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 .BAHAGIAN A 10 . 616. 92.p. Timbalan Menteri dan kakitangan lain adalah sebanyak 56. 30.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 8.p. Ruang sokongan pusat yang digunakan oleh semua pihak. untuk setiap kakitangan.p.00 m.

2./tempat duduk Jumlah 1.35 m./tempat duduk 0. public address.45 .10 ./tempat duduk 0.15 m.80 .60 m. bilik persalinan./tempat duduk 0.p.80 ./tempat duduk Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 . bilik lampu. audio. BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan Auditorium. bilik pengacara.p.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A3. Ruang sokongan ini adalah berbeza antara satu jenis dengan jenis yang lain dan norma keluasan ruang lantai juga turut berubah mengikut keperluan dan fungsi.45 .75 m.15 m.BAHAGIAN A 11 . dimmer.0.p.70 m./tempat duduk 0.0.10 . bilik alat-alat teknikal dan lain-lain bergantung kepada fungsi dewan/auditorium. pentas. Ruang sokongan adalah terdiri dari ruang-ruang seperti stor. Dewan Besar. bilik wartawan.35 m. Tempat duduk yang digunakan adalah jenis bucket yang boleh dilipat atau yang tidak boleh dilipat dan dari jenis tetap (fixed) atau tidak tetap (moveable). 4./ tempat duduk.AUDITORIUM/DEWAN SERBAGUNA 1.p.0. dan Ruang Legar 2. Butirannya adalah seperti di bawah :(a) (b) (c) (d) (e) Ruang tempat duduk Ruang Sokongan Ruang Legar Bilik Air Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik 0. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium/dewan besar/pusat sivik/dewan serbaguna adalah sebanyak 1. bilik penyenggaraan.p.p.0. production room. 3.2. Pusat Sivik atau Dewan Serbaguna adalah berdasarkan kepada jumlah tempat duduk yang dirancang dan terbahagi kepada ruang-ruang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Ruang Tempat Duduk Ruang Sokongan Ruang Bilik Air Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik.

BAHAGIAN B: BANGUNAN PENDIDIKAN B1GARIS PANDUAN UMUM KELUASAN RUANG LANTAI BANGUNAN-BANGUNAN PENDIDIKAN B2- SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH B3- BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA B4- ASRAMA PELAJAR / PELATIH / PESERTA KURSUS B5- BENGKEL KEMAHIRAN DAN VOKASIONAL .

/pelajar* (g) Institut Latihan Perindustrian - 14.00 m. 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B1./pelajar* 10.00m.16.00 m./pelajar** (h) Politeknik/ IKM - 14.p.00 m.p.p.00 m.10 m.GARIS PANDUAN UMUM KELUASAN RUANG LANTAI BANGUNAN-BANGUNAN PENDIDIKAN 1./pelajar* 13.00 . Sekolah Rendah Semua jenis Sekolah Menengah 12 – 30 bilik darjah 18 -36 bilik darjah . Kompleks ini akan berpandukan kepada norma-norma yang ditentukan di dalam garis panduan ini.00 . 11.56 m.16.p.15.p./pelajar 5. Garis panduan ini mengawal kesinambungan reka bentuk bangunan-bangunan pendidikan agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Bangunan-bangunan Pendidikan dirancang dan direka bentuk berpandukan kepada Dasar Pendidikan Negara.p./pelajar* 9./pelajar** Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 12 . Bangunan-bangunan Pendidikan terbahagi kepada :(a) (b) (c) Sekolah Rendah Sekolah Menengah Biasa Sekolah Menengah Berasrama Penuh (d) Maktab Rendah Sains MARA (Berasrama Penuh) (e) (f) Sekolah Menengah Vokasional (Am) Sekolah Menengah Vokasional (Kursus Khas) * Nota: Lingkungan norma keluasan ini adalah bergantung kepada bilangan bilik darjah.00 . 2.00 .12.p. Reka bentuk Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah dibuat berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM).85 – 9.36 – 14. Bangunan-bangunan pendidikan adalah dalam bentuk kompleks di mana terdapat gabungan beberapa buah bangunan yang berlainan fungsi di dalam satu tapak.

65 .p.16.14.p.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (i) (j) Maktab Perguruan Institut Latihan/Pusat Latihan - 14.55 m./pelatih*** ***Nota: Lingkungan norma keluasan ini adalah bergantung kepada jenis asrama samada sistem dormitori. Bangunan-bangunan dengan kemudahan-kemudahan pusat adalah disyorkan berkedudukan berhampiran di antara satu sama lain supaya jaraknya adalah di dalam jangkaan berjalan kaki.05 m.18. dua orang sebilik atau satu orang sebilik./pelajar*** (iii) Maktab Perguruan/Kolej Jururawat - 14.55 .p.p.00 m./pelajar ** ** Nota: Lingkungan norma keluasan ini adalah bergantung kepada jenis-jenis kursus yang ditawarkan. cadangan-cadangan tersebut hendaklah diluluskan oleh JKPK. Sekiranya terdapat keperluan melebihi had ketinggian tersebut.75 m.55 . Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 13 . Bangunan-bangunan ini juga dihadkan ketinggiannya hanya kepada lima (5) tingkat.00 .24./pelajar*** (v) Institut Latihan/Pusat Latihan - 14.65 m./pelajar*** (ii) Politeknik - 12./pelatih*** (iv) Universiti - 14.p. (k) Asrama (termasuk dewan makan dan surau):- (i) Sekolah Menengah Berasrama Penuh - 8.p./pelajar** 12.44.12.p.65 m. 4.55 .80 .

maka ruang bilik sembahyang di asrama tidak dibenarkan. Kemudahan-kemudahan berikut tidak dibenarkan:(i) (ii) Dewan Kuliah Auditorium/Dewan Besar e. Kemudahan-kemudahan pusat yang berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut :(i) (ii) (iii) (iv) Dewan Serbaguna Kantin Surau Bilik Sakit d. Bagi kemudahan asrama. Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau yang berasingan disediakan. Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. Jika sebuah surau berasingan telah disediakan. Keluasan tanah yang diperlukan untuk sekolah menengah berasrama penuh yang lengkap adalah lebih kurang 20 hektar (50 ekar).SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH 1. sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 14 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B2. b. KEPERLUAN AM a. (Sila rujuk Jadual 1: PIAWAI UNTUK ASRAMA). c. f.

00 m. seorang g./pelajar b.90 m.p.6.60 m.00 . seorang 1.p.p. Bilik Darjah - 1.50 m./pelajar k.p. Bengkel Industri/Kemahiran Hidup - 5.95 m. Bilik Dormitori - 4.p. seorang i. Makmal Sains Rumahtangga - 5.6.p./pelajar d.7. Bilik Mesyuarat - 1./pelajar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 15 . seorang j./pelajar l. Bilik Rehat (i) (ii) Guru Pelajar 1.00 m.40 m. seorang h.p.00 m.p.50 m.p. Dapur/Persediaan - 0.40 m.p. Dewan Makan - 0./pelajar c. Bilik Guru - 4. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI a.00 .p. Makmal Sains Am - 3.90 m. Makmal Sains Tulin - 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2.p.80 m. Bilik Sembahyang/Surau - 0./pelajar e./pelajar f.p.85 m.50 .

Makmal Sains Tulin Makmal Sains Am - 35 orang 35 orang d. Bengkel Industri/Kemahiran Hidup - 35 orang 4. Tukang Masak - 2 unit Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 16 . Pengetua - 1 unit b. Bilik Darjah - 35 orang b. Warden (Guru) dalam asrama - 1 unit bagi setiap 200 pelajar e. Guru - Sila lihat nota * di muka surat 17. d. Jaga - 1 unit h. Makmal Sains - 35 orang e. Penyelia Makanan - 1 unit f. Nursing Supervisor - 1 unit g. Penolong Pengetua - 1 unit c. c.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. KUARTERS KAKITANGAN Kakitangan yang dibenar untuk disediakan rumah kediaman adalah seperti berikut:- a. SAIZ BILIK DARJAH/MAKMAL a.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI i. Penolong Tukang Masak - 2 unit j. Nota: * Jumlah bilangan unit adalah tertakluk kepada bilangan pelajar dan lokasi sekolah sama ada berhampiran dengan bandar atau tidak. Untuk maklumat lanjut mengenai kuarters. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 17 . Pemandu - 2 unit Kelas kuarters hendaklah mengikut kelayakan kakitangan selaras dengan Perintah Am Bab E. sila rujuk BAHAGIAN D4 KUARTERS.

00 . 3. Mekanikal dan Elektrik - 22.00 m. Norma keluasan kasar ruang lantai mengikut fakulti-fakulti yang dibenarkan adalah seperti di bawah ini.BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA 1./pelajar (d) Alam Bina - 18. Bangunan Akademik adalah seperti bangunan fakulti yang meliputi bilik kuliah. Kompleks Dewan Kuliah.p./pelajar (e) Sains - 16.p. Dewan Perhimpunan/Panggung Percubaan.00 .40. Keluasan ini termasuk 50% keperluan (a) Perubatan - 50. Kompleks bangunan IPTA biasanya mengandungi bangunan-bangunan akademik dan bangunan-bangun bukan akademik. Kompleks Sukan dan Rumah Tetamu.p.27. Pusat Bahasa. Pejabat Harta Benda.00 ./pelajar (c) Kejuruteraan Awam./pelajar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 18 . Pusat Kakitangan. Perpustakaan dan sebagainya dimana fungsinya adalah khusus untuk proses pembelajaran.00 .00 m. Norma keluasan ruang lantai ini juga tidak termasuk bangunan-bangunan yang dibina berasingan seperti bangunan Pentadbiran. Dewan Perhimpunan dan sebagainya yang diperlukan untuk menyokong tugas-tugas pentadbiran IPTA tersebut. Dewan Kuliah.00 m.20. makmal dan bengkel.p. Perpustakaan Pusat.p.00 m. Norma keluasan ruang lantai berikut adalah merupakan jumlah kasar ruang lantai bagi setiap pelajar sepenuh masa sahaja dan dianggap termasuk ruang laluan dan ruang untuk urusan perkhidmatan mekanikal dan elektrik. Dewan/Bilik Kuliah. Pusat Komputer. Masjid.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B3.00 .55./pelajar (b) Pergigian - 36.20.00 m. bangunan bukan akademik pula adalah seperti bangunan Pentadbiran. 4. 2. Pusat Pelajar. Sementara itu.

9.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (f) Pertanian - 16./pelajar (i) Pengajian Islam - 7. (g) Pengarah Kerja/Pembangunan - 20.p.00 .00 m.p.p.00 .00 m. Kadar keluasan ruang lantai pejabat bagi pegawai-pegawai dan kakitangan akademik yang dibenarkan adalah seperti di bawah :- (a) Naib Canselor - 37.9./pelajar (h) Ekonomi/Perniagaan - 7.00 m.p.20.p.00 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 19 .p.p.00 m.50 m.p./pelajar (k) Pengurusan Hotel dan Penyediaan Makanan - 10.p.p.p.00 . (b) Timbalan Naib Canselor - 28.00 m.00 m./pelajar 5.00 .p.9. (d) Bendahari - 23. (i) Ketua Pegawai Perubatan - 20. (e) Ketua Perpustakaan - 23./pelajar (g) Undang-undang - 7. (f) Dekan - 23.00 .50 m.9.p.p./pelajar (j) Kesusasteraan - 7.00 m.00 m.50 m.p. (c) Pendaftar - 23. (h) Ketua Jurutera - 20.00 m.00 m.00 m.

(m) Timbalan Bendahari - 16. (x) (y) Penolong Pensyarah Tutor 18.p. bagi dua (2) pegawai (z) (aa) (ab) Demonstrator Instruktor Pegawai Akademik (Separuh Masa) sebilik Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 20 .50 m.50 m. (k) Pensyarah Kanan - 16. (t) Pegawai Perhubungan Awam - 16.p. (n) Ketua Pejabat (Akademik) - 16.50 m.p. (v) Pensyarah - 14.p.p. (q) Pengarah Pandang Dengar - 16. (s) Ketua Pegawai Keselamatan - 16. (o) Timbalan Ketua Perpustakaan - 16.50 m.p.p.50 m. (w) Pembantu Peribadi kepada Naib Canselor - 14.p.50 m.50 m.50 m. (p) Pengarah Komputer - 16.p.p.00 m.00 m.50 m.50 m.50 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (j) Professor - 16. (l) Timbalan Pendaftar - 16.p. (r) Pengarah Pusat Bahasa - 16.p.50 m.p.p. (u) Kaunselor Pelajar - 16.50 m.p.

Bagi ruang-ruang fungsi lain. Ruang yang dibenarkan adalah seperti berikut :- Gred 41 hingga 48 - 14. Gred 1-10 (Pembantu Am Rendah) - 3.p.0 m.1.90 m.p. norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan adalah seperti berikut :- (a) Dewan Besar/Perhimpunan - 1. seorang (g) Bilik Mesyuarat - 1.90 . seorang (c) Bilik Kuliah - 0.1. Gred 11-16 (Pembantu Tadbir Rendah) - 4.80 .95 m.p.0 m.35 m. 6. seorang (b) Dewan Kuliah - 0.p. seorang (e) Bilik Seminar - 1.p. seorang Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 21 .00 m.0 m.60 m.p. Gred 17 hingga 35 - 5.0 m.p. seorang (f) Bilik Persidangan - 1.p.p.60 .p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ac) Pegawai dan kakitangan pentadbiran lain yang bukan Ketua Jabatan tidak dibenarkan mempunyai bilik.p. Gred 36 hingga 40 - 9. seorang (d) Bilik Tutorial - 1.p.85 m.2.0 m.90m.

90 m. seorang (k) Surau - 0. seorang .jenis karrel Muatan (kapasiti) untuk ruang membaca - 30% jumlah pelajar dan 20% jumlah kakitangan (ii) Ruang Rak Buku Terbuka - 120 .p.p.90 meter.30 m.jenis cubicle .13 meter atau 5. - Jarak antara rak adalah 0.150 naskah/m.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 22 .0 m.p. yang mana lebih rendah.p.p. seorang 11.90 m.Kajian - 7.1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (h) Perpustakaan (i) Ruang Membaca .p.90 m. seorang (l) Masjid - 1.p.90m .50 m. seorang 2.00m (i) Makmal .Am .p.80 m.000 buku. seorang 2. seorang (j) Bilik Lukisan - 7. seorang Muatan yang diambil kira ialah 60% dari jumlah kakitangan/pelajar (m) Kediaman (i) Pelajar - Sila rujuk BAHAGIAN B4ASRAMA PELAJAR/ PELATIH/ PESERTA KURSUS.00 m.terbuka - 1.60 meter persegi bagi setiap 1. setinggi 2. - Jarak antara aisle adalah 0.

00 m.p. seorang (iii) Bagi jumlah 401 orang ke atas - 0. Kemudahan Tandas dan Bilik Air a.75 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) (iii) Unit Fellows Kakitangan - 75. 1 shower bagi 10 orang. 1 washbasin bagi 10 orang. seorang (iii) Campuran (i) dan (ii) - 1. seorang 7.p.00 . b.400 orang - 0.40 m.p.20 m. - 1 w.p.c dengan sebuah urinal bagi 10 orang lelaki. seorang (o) Dapur/Persediaan (i) Bagi jumlah 100 orang ke bawah - 0.p.40 m.95 m.c bagi 30 orang wanita.50 m. Residential - 1 w.1.c bagi 10 orang wanita. seorang (ii) Bagi jumlah 101. seorang (ii) Kakitangan - 1. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 23 .p.c dengan 2 urinal bagi 60 orang lelaki. Non-Residential - 1 w.p/unit Sila rujuk BAHAGIAN D4KUARTERS (n) Dewan Makan (i) Pelajar - 0. - 1 w.

Maktab Perguruan. katil yang digunakan hendaklah dari jenis katil dua tingkat (double decker). (c) Bagi semua Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Rendah. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 24 . dan bilangannya dihadkan. sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik hendaklah digunakan. sistem dua orang sebilik (double room) adalah dibenarkan dengan menggunakan katil jenis setingkat. (b) Bagi Sekolah-sekolah Khas seperti Maktab Rendah Sains MARA dan Sekolah Sukan Negara. 2. Kolej Jururawat. Politeknik dan Institusi Latihan. (b) dan (c) di atas. Untuk pelajar-pelajar Tingkatan Enam katil jenis satu tingkat boleh digunakan. bagi projek-projek Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Biasa Kerajaan. Kelayakan Institusi (a) Pada amnya. sistem dormitori 8 orang hingga 12 orang sebilik adalah dibenarkan. Bilik-bilik seorang sebilik (single rooms) hendaklah dikhaskan kepada pensyarah jemputan dan pelawat sahaja. (d) Bagi pelajar-pelajar Universiti.ASRAMA PELAJAR/PELATIH/PESERTA KURSUS 1. Jenis-jenis asrama yang dibenarkan adalah seperti berikut:- (a) Sistem Dormitori (b) Sistem dua (2) orang sebilik (Double Room) (c) Sistem seorang sebilik (Single Room) (d) Campuran Sistem (a).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B4.

Reka bentuk panjang yang mempunyai laluan dalam di tengah dan bilik-bilik tidur di kiri kanannya adalah merupakan reka bentuk yang paling ekonomik dari segi penggunaan ruang lantai. bilik tetamu. 5. (g) Kelayakan Institusi ada dinyatakan di dalam Jadual 1 : PIAWAI UNTUK ASRAMA. bilik bacaan. Dewan makan dan dapur hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama. surau. 3. sistem kafeteria (self-service) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak. bilik basuh. Maktab Latihan. bilik rekreasi. 6. Politeknik dan Institut Latihan. Bagi Universiti. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: (a) (b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Pusat Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 25 . Oleh itu kapasiti dewan makan adalah untuk 100% bilangan pelajar. (f) Bilik-bilik seorang sebilik ini dibenarkan bagi menampung pelatihpelatih khas antarabangsa atau bagi tujuan Pensyarah-pensyarah Pelawat. pejabat kecil dan suit warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. bilik menggosok. campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik adalah dibenarkan mengikut kelayakan. Sekolah Menengah Biasa dan Sekolah-sekolah Khas. Kemudahan-kemudahan pusat bagi asrama seperti bilik air. sistem sajian makanan adalah untuk sistem makan serentak.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (e) Bagi Institut Latihan di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. 4. Sistem sajian makanan adalah berbeza mengikut keadaan. Bagi Sekolah Rendah.

seorang * * termasuk keluasan untuk bilik air 8.00 -1.p.seorang Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira bergantung kepada sistem sajian.p.20m.p.seorang * - 30. seorang 4.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 7.40 m.40 m. seorang 8. 9.p.p.seorang 14.seorang 1.p.00m.p.p.75 m. seorang (b) Sistem Dua (2) Orang Sebilik (i) (ii) (iii) Pelajar Pelatih Kakitangan Sokongan - 8. seorang 9.53 Pegawai-pegawai lain (Gred 54 ke atas) - 11. Keluasan ruang legar dan sokongan sebanyak 35% dari keluasan bilik tidur. Jika Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 26 .p.p.00 m.50 m. Kemudahan-kemudahan pusat yang boleh disediakan adalah seperti berikut:- (a) Dewan Makan (i) (ii) (iii) Pelajar Kakitangan Campuran (i) dan (ii) di atas - 0.p.1.seorang 20.00m.95m. Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut :- (a) Sistem Dormitori (i) (ii) (iii) 14 hingga 20 orang sebilik 8 hingga 12 orang sebilik 4 hingga 6 orang sebilik - 4. seorang (c) Sistem Seorang Sebilik (i) (ii) (iii) (iv) Pelajar Pelatih Pegawai Gred 41 .00m. seorang 1.00m.00 . sama ada serentak atau beratur (queue system).20m. seorang 15.p.25 m.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI sistem beratur digunakan.400 orang Bagi jumlah 401 orang ke atas - 0.p.40 m.95 m.p.p. (c) Rekreasi Ruang ini merangkumi ruang tetamu. bilik TV. norma keluasan ruang lantai adalah 0. Bilik air untuk kemudahan OKU hendaklah disediakan mengikut peraturan UBBL dan piawaian kebangsaan. (d) Pejabat Sekiranya diperlukan. seorang. bilik permainan.p. hanya 65% daripada jumlah pelajar/pelatih akan dikira untuk mendapatkan keluasan ruang lantai dewan makan. kedai.50 m. stor. surau. Kemasan lantai untuk bilik air hendaklah menggunakan jubin homogeneous (gred biasa).p. (e) Bilik Air dan Ruang-ruang Lain Bilik air. bilik basuh. Pintu bilik air hendaklah dari bahan PVC dan paip/hos pencuci disediakan di sebelah kanan pengguna w.c dengan ketinggian yang sesuai dan tidak mencecah lantai.p.40 m. seorang Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira adalah sama seperti dewan makan. seorang. Mangkuk tandas dari jenis cangkung hendaklah digunakan. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. bilik bacaan. (b) Dapur/Persediaan (i) (ii) (iii) Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101. ruang jemuran dan lain-lain ruang disediakan mengikut keperluan projek. Mangkuk tandas dari jenis duduk hendaklah disediakan pada tahap minimum.75 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 27 . seorang. seorang 0.40 m. seorang 0. pejabat kecil dan lain-lain. Norma keluasan ruang lantai adalah 0.

Contoh perkiraan keluasan ruang lantai adalah seperti yang ditunjukkan di muka surat 31.05 m.p. Mana-mana komponen keluasan yang tidak diperlukan atau tidak akan dibina hendaklah dikeluarkan dari jumlah keluasan. seorang untuk pegawai Gred 54 ke atas. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 28 . Keluasan kasar ruang lantai purata untuk setiap jenis asrama adalah sebanyak 8.80 m. 13. seorang untuk sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik dan hingga 44. 12.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 10. hendaklah diperolehi dari Kontrak Pusat. Kemasan lantai jenis seramik adalah dibenarkan untuk bilik tidur di peringkat Universiti dan Kolej Universiti. 11.p. Perabot dan kelengkapan lain yang digunakan hendaklah dari jenis dan piawai yang diluluskan oleh Kerajaan dan di mana terdapat.

00 P E R A B U T & 0.35 5.35 2.55 44.20 X 4.65 2.0-25.10 12.p.75 6.15-30.p.40 9.40 1.) Bilik Rekreasi (m.95 0.90-17.95 0.25 0.90 7.50-9.00* 30.40 0.40 0.40 0.75 0.95 0.20 (iii) > 400 orang: 0.45 1 Tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.90 4.40 0./bilik) X X (c) 4-6 (org.05 1 Tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org.) Dapur (m.90 43.40 0.95 (i) < 100 orang: 0.90 30.p.40 0.20-18.40 3.85 (i) Pelajar/Pelatih: 0.p.p.) Jumlah (m.p./bilik) X X X (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org./bilik) (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (a) Pelajar (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 53-41 (d) Pegawai Gred 54 > Jenis Asrama K E L A Y A K A N K E L U A S A N K E L E N G K A P A N I N S T I T U S I Sekolah Rendah Sek.80 14.) Ruang Legar (m.90 14.05 16.90 14.) Bilik Air dan lain-lain (m.95 0.95 0.) Jenis Katil Loker Almari Baju Meja Kerusi Setee Tilam Bantal Selimut Cadar Sarung Bantal X X X X X X X X X X 8.00-1.40 0.) Pejabat (m.95 14. Menengah Rendah/MRSM Sekolah Menengah Atas/MRSM Politeknik/ILP/IKBN/IKM/Matriks Universiti/ITM Maktab Perguruan/Kolej Jururawat /Institut Latihan Pra-Perkhidmatan Institut Latihan Dalam Perkhidmatan (Kebangsaan/Antarabangsa) Bilik Tidur (m.50 18.80 12.40 0.80 24.20 25.95 0.00* (iii) Campuran (i) & (ii): 1.00 (ii) Kakitangan: 1. seorang) Dewan Makan (m.4 9.10 8. = orang Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 29 .50 24.65-44.40 8.00 10.65 2 Tingkat 1 Tingkat X X 8.95 0.40 0.p.50 25.) Keluasan Purata (m.35-12.75 17.70 0.40 2.40 0.40 0.50 0.40 0.80 2 Tingkat X 4.40 0.p.30-24.45-15.55 1 Tingkat X 14.95 0.35 1.95 0.50-10.00 20.95 0.60 30.95 3.50 15.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1 : PIAWAI UNTUK ASRAMA (a) 14-20 (org.40 18.40 1.25-14.40 0.95 9.p.00-1.95 0.40 (ii) 101-400 orang: 0.40 2.40 1.

kongsi 1 blk./bilik) (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org./bilik) (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (a) Pelajar (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 53-41 (d) Pegawai Gred 54 > Jenis Asrama K E M A S A N K E M U D A H A N Lantai Dinding Siling Tingkap Pintu Bilik Air Pengudaraan Lampu (jenis) Mata Kuasa (bil.. chipboard)” untuk tingkat teratas & “Plaster & Paint” untuk “concrete soffit” Tingkap ram boleh laras Tingkap kesmen aluminium “natural anodised” Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Panel Door “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas 2 bilik berkongsi 1 blk./bilik) (c) 4-6 (org.samb) (a) 14-20 (org. = orang blk. = bilik Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 30 . / bilik) TV Outlet Telefon Pemanas Air Peti Sejuk Flush Door “Common” Kipas Lepekan simen Seramik Lepekan simen Seramik “Plaster & paint” untuk semua dinding kecuali dinding dalam bilik air menggunakan jubin seramik bergilap setinggi 1500mm Kepingan “Cellulose Fibre (Cement sheet. air/ “Common” Kipas Kipas “Common” Kipas 2 blk. softboard.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1 : PIAWAI UNTUK ASRAMA (. air Kipas “Attached” “Attached” A/C split unit 2 X X X X 2 2 “Bare channel fluorescent fittings” 2 2 2 2 2 A/C split unit “Recess/ surface mounted fluorescent fittings” 2 2 2 X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org..

/pelajar = 931.00 m.40 m.p. Pejabat - 980 pelajar x 0. Jumlah - 980 pelajar x 6. Bilik Rekreasi - 980 pelajar x 0. Bilik Air dan lain-lain - 980 pelajar x 0.40 m./pelajar = 1.00 m.00 m./pelajar = 3.40 m./pelajar = 1.75 m.p.p.p.00 m.p. Bilik Rekreasi - 980 pelajar x 0.40 m.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 31 .920.p.p.p.40 m./pelajar = 8.p. kelayakan asrama yang dibenarkan ialah sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik. Ruang Legar - 980 pelajar x 1.00 m.5 m.00 m.372. dapur dan pejabat tidak diperlukan ataupun telah dibina di dalam fasa terdahulu maka perkiraan keluasan kasar ruang lantai adalah seperti berikut :Bilik Tidur 980 pelajar x 4. Dewan Makan - 980 pelajar x 0. Jumlah - 980 pelajar x 8.p.p.95 m./pelajar = 392.p.p.372.40 m.00 m.p.00 m.615.95 m.00 m. Dapur - 980 pelajar x 0./pelajar = 3./pelajar = 931.920./pelajar = 392./pelajar = 392.p./pelajar = 931.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Contoh Perkiraan Keluasan Kasar Ruang Lantai Untuk Asrama Sekolah Rendah Dengan 980 Orang Pelajar Berdasarkan Jadual 1: PIAWAI UNTUK ASRAMA.00 m.00 m./pelajar = 6. Perkiraan keluasan kasar ruang lantai dengan semua kemudahan sokongan disediakan ialah :Bilik Tidur 980 pelajar x 4.p.00 m. Ruang Legar - 980 pelajar x 1.p.p.00 m.p.p.330.95 m.00 m.p.p.00 m.p.p./pelajar = 392. Bilik Air dan lain-lain - 980 pelajar x 0.p. Sekiranya dewan makan.

2. ruang legar dalam.BENGKEL KEMAHIRAN DAN VOKASIONAL 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B5. (b) Ruang Sokongan - ruang stor. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk bengkel-bengkel kemahiran dan vokasional adalah merupakan keluasan ruang lantai berikut :- (a) Ruang Kerja Kemahiran - ruang mesin. tandas. ruang legar dalam. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 32 . ruang kerja di sekitar mesin. Muatan yang digunakan di :- (a) Institut Kemahiran Awam - 20 dan 40 pelatih (b) Sekolah Vokasional - 30 dan 60 pelatih 3. Jenis-jenis kursus yang dijalankan bergantung kepada tenaga pengajar dan juga jumlah pelatih. Keluasan yang dirancang bagi sesebuah bengkel adalah berbeza-beza. bilik guru. ruang persediaan. bergantung kepada jenis kursus dan amalan peserta. Muatan yang optimum bagi sesebuah bengkel adalah seramai 30 pelatih dalam sesuatu masa.

p.p. Mechanical Fitting 30 18.p. Machinist (Basic and Advanced) 60 18.60 m. Industrial Electronic 30 18. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 33 .20 m. (ix). Mechanical Drafting 30 15. Instrument Maintenance 30 15. (ii).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4.00 m.p. (vii). (x).p.20 m. (iii). Tool and Die Making 30 20. Radio/TV (Basic and Advanced) 60 15.20 m. (viii).60 m. Arc Welding (Basic and Advanced) 60 18.20 m.p. (vi). Norma keluasan ruang lantai bengkel bagi jenis-jenis kursus adalah seperti di bawah :- (a) Sekolah Vokasional (Kursus Jangka Pendek) Jenis Kursus Jumlah Pelajar/ Pelatih Norma Keluasan Bagi Seorang Pelajar/Pelatih (i).20 m. Electrical Installation (Basic and Advanced) 60 18. (iv).60 m.p. (v). Instrumentation and Control 30 18.20 m.p.p.p.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

(xi).

Refrigeration and Air Conditioning (Basic and Advanced)

60

15.60 m.p.

(xii).

Spray Painting and Panel Beating

30

18.20 m.p.

(xiii).

Motor Mechanic (Basic and Advanced)

60

18.20 m.p.

(xiv).

Plumbing

30

15.60 m.p.

(xv).

Bricklaying

30

15.60 m.p.

(xvi).

Furniture Making (Basic and Advanced)

60

15.60 m.p.

(xvii). Civil Drafting

30

15.60 m.p.

(xviii). Woodwork

30

10.00 m.p.

(b)

Sekolah Vokasional (Bengkel Pengkhususan)

(i).

Electrical

120

11.48 m.p.

(ii).

RTV and Electronic

120

8.10 m.p.

(iii).

Fitting and Machining

120

15.08 m.p.

(iv).

Welding and Metal Fabrication

120

11.70 m.p.

(v).

Refrigeration and Air-Conditioning

120

10.58 m.p.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN B

34

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

(vi).

Motor Mechanic

120

11.78 m.p.

(vii).

Woodwork

160

10.00 m.p.

(viii).

Brickwork

160

2.68 m.p.

(ix).

Furniture Making

80

20.00 m.p.

(x).

Kejuruteraan Ladang

160

8.00 m.p.

(c)

Bengkel Kemahiran Institut Kemahiran MARA dan Pusat Kraftangan

(i).

Kursus Jahitan Kusyen dan Kanvas

84

13.00 m.p.

(ii).

Anyaman

20

18.00 m.p.

(iii).

Latihan Batik

20

16.50 m.p.

(iv).

Silk Screen

30

20.00 m.p.

(v).

Perak/Logam

20

16.50 m.p.

(d)

Bengkel Pusat Latihan Kemahiran Tinggi

(i).

Heat Treatment Shop

12

72.00 m.p.

(ii).

Turning/Milling Shop

30

29.00 m.p.

(iii).

Tool and High Precision Shop

43

29.00 m.p.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN B

35

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

5.

Paras siling bagi bengkel-bengkel yang dibenarkan adalah lebih kurang 4.00 meter hingga 6.00 meter dari aras tanah. Banyak tingkap-tingkap dan pintu di kedua belah bangunan perlu disediakan untuk penggantian udara yang bersih dan meminimumkan pengumpulan haba dari mesin yang terdapat di dalam bengkel.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN B

36

BAHAGIAN C: BANGUNAN KESIHATAN C1HOSPITAL UMUM/BESAR / HOSPITAL PENGAJAR / KLINIK KESIHATAN NEGERI C2- HOSPITAL DAERAH / KECIL C3- KEDIAMAN JURURAWAT .

unit pentadbiran dan lain-lain. tetapi berkongsi kemudahan pusat. laundri. unit penyenggaraan. klinikklinik dan bilik-bilik pembedahan. foyer. juga dibina di blok yang berasingan. bilik-bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik.p. tangga. (c) Kemudahan pusat seperti dapur./katil 60. psikologi.p. kantin. obstetrik/ginekologi.00 m. tandas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI C1. lengkap dengan wad-wad.HOSPITAL UMUM/BESAR / HOSPITAL PENGAJAR / KLINIK KESIHATAN NEGERI 1.p. (b) Jabatan-jabatan seperti perubatan. ruang-ruang menunggu. teres dan ruangruang perkhidmatan mekanikal dan elektrik./katil. pediatrik.p. surgeri.65 m.00 m. (ii) Pecahan jumlah keluasan ruang lantai adalah seperti berikut:- Bangunan Hospital Bangunan Wad Jumlah = = 34. (i) Jumlah keluasan ruang lantai ini termasuklah keluasan (yang diukur dari permukaan sebelah luar dinding luar) semua ruang yang berbumbung seperti laluan penyambung. Perancangan dan susun atur bangunan-bangunan di dalam projek hospital umum/besar pada dasarnya adalah mengikut konsep di bawah : (a) Wad-wad adalah terletak di dalam blok bangunan yang berasingan daripada bangunan-bangunan lain dan dihubungkan ke kompleks utama hospital melalui laluan penyambung.00 m. kardiologi dan lain-lain dibina di blok berasingan yang dikenali sebagai blok hospital./katil 26.000 buah ialah sebanyak 60 . lobi. stor besar./katil - 57% 43% 100% Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 37 . (d) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk hospital umum/besar dengan muatan katil antara 700 hingga 1.

bilik air. ruang legar dan laluan) = = 11./katil Ruang legar dan menunggu = 11.p./katil Bilik Air = 1.60 m.40 m.p. perkhidmatan M&E. lobi. (iv) Butiran pecahan ruang di dalam Bangunan Hospital adalah seperti di bawah: Ruang Kegunaan Utama (nett useable area) = 20.80 m. ruang rehat dan lain-lain) = 7./katil ____________ Jumlah 34.p./katil 7.00 m.p.p.00m. tangga./katil Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 38 .20 m./katil . laluan.p. rekreasi./katil Ruang sokongan di dalam dan di luar wad boleh berubah-ubah mengikut keadaan dan keperluan hospital.00 m./katil Ruang Sokongan Lain (di luar wad seperti lif.p.p.p.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (iii) Butiran pecahan Bangunan Wad Piawai (tidak termasuk Wad Piawai 4 Tingkat) adalah seperti berikut:- Ruang Katil Ruang Sokongan (di dalam wad termasuk bilik air. Jumlah 26.00 m./katil Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik = 1.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

(e)

Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi Bangunan Wad Piawai 4 Tingkat ialah 44.4 m.p./katil (tidak termasuk service floor, ruang menunggu pelawat sebelum masuk ke wad dan kawasan permainan kanak-kanak).

(f)

Semua wad-wad tersebut adalah serupa dan tidak dibezakan kecuali mengikut jantina pesakit dan kategori pengasingan (isolation).

(g)

Ruang-ruang utama adalah seperti di bawah :-

(i)

Jabatan Rawatan Utama dan Perkhidmatan Pesakit Luar

- Pendaftaran/Kemasukan - Jabatan Pesakit Luar - Makmal Klinikal - Klinik Perubatan - Klinik Pembedahan - Klinik Kulit - Klinik Orthopedik - Klinik Oftalmologi - Klinik Telinga, Hidung dan Tekak - Pergigian - Pediatrik - Radioterapi - Dispensari - Almoners and Dietary Advice - Pusat Pengajian Lepasan Ijazah - Bilik Rehat Kakitangan

(ii)

Jabatan Perkhidmatan Rawatan dan Pemeriksaan

- Jabatan Kemalangan dan Kecemasan - Jabatan Patologi/Bank Darah - Medical Photography - Jabatan X-Ray Diagnostik

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN C

39

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

- Fisioterapi - Jabatan Anestetik

(iii)

Perkhidmatan Sokongan Pusat

- Central Services and Supply Unit - CSSU - Dispensary Pusat/Stor Farrmasi Pukal - Dapur Pusat - Laundri - Stor Pukal

(iv)

Pentadbiran dan Perkhidmatan Am

- Pentadbiran - Rekod Perubatan - Pendidikan Kesihatan - Jabatan Kejuruteraan/Bengkel dan Stor - Kantin - Bilik Mayat - Penyelidikan

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN C

40

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

C2- HOSPITAL DAERAH/KECIL
1. Norma keluasan ruang lantainya adalah seperti berikut:-

(a)

125 - 250 katil

-

40.00m.p. hingga 45.00m.p./katil

Hospital jenis ini menyediakan perkhidmatan perubatan dan rawatan am

(b)

300 - 600 katil

-

50.00m.p. hingga 55.00m.p./katil

Hospital jenis ini menyediakan perkhidmatan perubatan dan rawatan kepada daerah tertentu dan memberikan perkhidmatan pakar dalam:

i) ii) iii) iv) v) vi) vii)

Perubatan Pembedahan Pediatrik Obstetrik dan Ginekologi Radiologi Patologi Anestetik

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN C

41

3. dormitori tugas malam (night duty dormitory). stor.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI C3.p. tangga. (b) Housekeeper’s Suite (termasuk tandas) = 42.00 m. ruang menunggu. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 42 .p.p. dapur. (b) Ruang-ruang ini termasuk dewan makan. (d) Dua Orang Sebilik (double room) untuk Penolong Jururawat = 21. utiliti.p. lobi dan lain-lain.00 m. Ruang Kediaman (a) Sisters Suite (termasuk tandas) = 42.KEDIAMAN JURURAWAT 1. ruang-ruang rekreasi (seperti bilik bacaan dan ruang rehat). Norma keluasan ruang lantai bagi kediaman jururawat yang menempatkan jururawat dari berbagai pangkat (combination) adalah terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu :- (a) Ruang Kediaman (living quarters proper) (b) Ruang Sokongan Yang Berkongsi (common user) 2. bilik sembahyang.00 m. pejabat am. (c) Satu Orang Sebilik (single room) untuk Staff Nurse = 14. ruang legar. bilik air. ruang penyidai baju.00 m. laluan. Ruang Sokongan Berkongsi (a) Ruang-ruang ini berubah mengikut keperluan dan campuran pangkat jururawat yang akan ditempatkan.

Untuk norma keluasan ruang lantai bagi Asrama Jururawat Pelatih. seorang (all.50 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (c) Norma keluasan ruang lantai bagi ruang sokongan adalah sebanyak 16.00 m. seorang.in).p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 43 . Jumlah keluasan ruang lantai bagi Asrama Jururawat (combination) adalah jumlah bagi Perenggan 2 dan 3 di atas iaitu lebih kurang 30. 4. sila rujuk BAHAGIAN B4 – ASRAMA PELAJAR/ PELATIH/ PESERTA KURSUS.p. 5.

BAHAGIAN D: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN D1 KEMUDAHAN SUKAN D2 - BANGUNAN KEDUTAAN DI LUAR NEGARA D3 - MASJID D4 - KUARTERS .

jenis sukan yang diberi keutamaan dan dibenarkan adalah :i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) Badminton Bola Tampar Bola Jaring Bola Sepak Bola Keranjang Boling Padang Futsal Hoki Olahraga Ping Pong Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 44 . kriteria-kriteria berikut hendaklah diambil kira :- i) jenis sukan yang digemari ramai ii) peluang penglibatan secara berkumpulan (group or mass participation) iii) sama ada kemudahan telah disediakan oleh pihak-pihak lain seperti pihak swasta atau kelab persendirian iv) peruntukan yang ada v) tanah atau kawasan yang cukup vi) kesesuaian dari segi fizikal dan keadaan cuaca (b) Berdasarkan kepada kriteria-kriteria di atas.KEMUDAHAN SUKAN 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D1. PIAWAIAN PERANCANGAN (a) Di dalam menimbangkan keperluan kemudahan sukan untuk kegunaan awam.

(iv) Kolam Renang - peringkat negeri. politeknik. (ii) Padang Serbaguna - bagi peringkat sekolah rendah dan menengah menengah biasa. maktab. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 45 . pusat latihan. maktab. kemudahan-kemudahan sukan yang dibenarkan adalah:- (i) Dewan Serbaguna - bagi peringkat sekolah menengah biasa. berasrama sekolah penuh.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) Renang Sepak Takraw Gimnastik Tenis Skuasy Petanque (c) Berdasarkan kepada kriteria dan keutamaan jenis sukan di atas. (iii) Kompleks Sukan - bagi peringkat universiti. (vii) Gelanggang Permainan Di Luar (Terbuka) - mengikut keutamaan dan jenis sukan. negeri dan persekutuan. politeknik dan universiti. (vi) Kompleks Mini Stadium - peringkat daerah. (v) Stadium - peringkat negeri dan persekutuan. universiti dan persekutuan. universiti dan daerah. sekolah menengah berasrama penuh. pusat latihan.

d. b. fishing. keperluan bagi OKU hendaklah juga diambil kira. KEPERLUAN AM DI DALAM PERANCANGAN KEMUDAHAN SUKAN a. camping out. Di dalam mereka bentuk bangunan-bangunan kemudahan sukan perkara-perkara berikut perlu diutamakan:- Kos - Elakkan kos modal (capital cost) yang tinggi. Sukan luar atau sukan yang melibatkan program alam semulajadi seperti hiking. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 46 . c. Jalan Masuk - Lokasi yang strategik supaya mudah dikunjungi ramai. orienteering. Di dalam menyediakan kemudahan sukan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. Penggunaannya hendaklah ditingkatkan dengan mengadakan lebih banyak program-program sukan. Reka bentuk - Memenuhi keperluan tempatan. pengurusan yang cekap dan kepimpinan yang berkaliber. Penggunaan yang maksimum kepada kemudahan-kemudahan sukan yang sedia ada. dan boating hendaklah juga digalakkan kerana ia tidak melibatkan banyak perbelanjaan untuk menyediakan kemudahan fizikal. mountaineering.

120.00m x 38.00m x 90. Bagi tujuan perancangan kemudahan sukan.90. Kandungan dan ukuran adalah tertakluk kepada perubahan mengikut perkembangan sukan kebangsaan dan antarabangsa.40m (20’ x 44’) Bola Jaring - 15.00m (210’ .44.00m .00m (59’ .00m – 25.110.72’ x 125’ .00m x 15.73.361’) Bola Tampar - 9.00m x 100.10m x 13.25m x 30.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3.00m x 28.144’) Futsal - 25.295’ x 295’ .00m .00m .22.00m – 42. norma keluasan ruang lantai bagi gelanggang dan padang permainan adalah seperti berikut :- Badminton - 6.00m .394’) - bagi ukuran taraf antarabangsa 64.00m .00m (148’ .00m . Semua kandungan dan ukuran terperinci bagi gelanggang dan padang permainan boleh diperolehi melalui Buku Panduan Ukuran Gelanggang dan Padang Permainan yang diterbitkan oleh Kementerian Belia dan Sukan.239’ x 328’ .00m (82’ – 138’ x 49’ – 82’) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 47 .00m (50’ x 92’) Bola Sepak - 45.50m (50’ x 100’) Bola Keranjang - 15.00m x 18.00m (30’ x 59’) Bola Baling - 18. UKURAN GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Semua ukuran gelanggang dan padang permainan hendaklah mengikut ukuran piawai yang telah diluluskan oleh Kementerian Belia dan Sukan.

30m x 18.19m Squasy - 6.57m x 5.70m.00m .16.05m (180’ x 299’) Hoki Dewan - 18.42m (20’ x 44’) Sofbol - padang .90m.75m (21’ x 32’) Tenis - 10.00m (124’ – 138’ x 59’ – 82’) Hoki - 54.18. Sepak Takraw - 6.40m x 9.52’ x 46’ .72’ x 125’ .00m (59’ . 70m.00m x 8.00m .00m – 42.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI - bagi ukuran taraf antarabangsa 38.00m .30m (60’ x 60’) tapak rumah dan petak pemukul adalah 2.00m (23’ x 46’) Meja Ping Pong .90m x 91. dan 30m Ping Pong - Kawasan Bermain .22. 50m.00m .7.44.00m x 14. dan 30m .10m x 13.00m (46’ .1.00m – 25.16. 50m.00m x 18.00m (26’ x 26’) Memanah - Lelaki Perempuan . 60m.144’) Judo - 14.00m x 36.52’) Karate - 8.77m (36’ x 78’) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 48 .52m x 2.74m (5’ x 9’) Ragbi - Tidak melebihi 69 meter lebar dan tidak melebihi 100 meter panjang.00m x 14.97m x 23.

00m x 5.21.00m x 30.00m x 1.50m (118’ x 74’) Lelaki .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Tinju - 6.36.50m (6.50m (118’ x 84’) Lawan Pedang - 2.80m dalam (ukuran olimpik) - 8 lorong dengan setiap lorong jaraknya 2.20.00m x 22.00m x20.00m x 25. - Kolam bagi wanita/learners .10m x 6.00m - Kolam Junam .00m x 50.00m dalam - Kolam kanak-kanak mengikut berbagai bentuk dan cetek sahaja.36.10m (20’ x 20’) Gimnastik - Wanita .6’ x 64’) Renang - Kolam utama . Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 49 .50m.15.00m x 19.

c. Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium adalah seperti berikut :- (i) Stadium Jenis Terbuka - teres konkrit teres PVC (plastik) teres propylene teres kayu (di bahagian yang berbumbung) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 50 . Pembinaan stadium adalah terbahagi kepada tiga (3) jenis:(i) Jenis Terbuka Berbumbung di ruang tempat duduk orang kenamaan sahaja. Bagi projek kemudahan sukan awam hanya stadium jenis terbuka dibenarkan. PEMBINAAN STADIUM a. (iii) Tertutup sepenuhnya (indoor) b. (ii) Jenis Separuh Terbuka - Berbumbung di bahagian tempat duduk sekeliling sahaja.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4. d. Stadium jenis separuh terbuka atau tertutup sepenuhnya hanya dibenarkan di peringkat Persekutuan/Kebangsaan sahaja. contohnya Stadium Negara dan Kompleks Sukan Negara.

stor. ruang-ruang TV/radio. Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sebuah stadium adalah terbahagi kepada ruang-ruang berikut :(i) Ruang tempat duduk ruang tempat duduk sebenar dan ruang legar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Stadium Jenis Separuh Terbuka/Tertutup - teres kayu teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis bucket upholstered (tetap) - jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) - jenis bleachers (manual atau automatic) / retractable Jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini adalah bergantung kepada peruntukan dan fungsinya. bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. bilik rawatan. ruang-ruang orang kenamaan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 51 . norma keluasan ruang lantai adalah berdasarkan kepada jumlah bilangan tempat duduk yang akan disediakan. bilik persalinan. (iii) Ruang sokongan Merupakan ruang asas seperti pejabat jualan/am. bilik mesyuarat. (ii) Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jumlah gelanggang dan jenis gelanggang yang akan disediakan. f. bilik wartawan/akhbar. surau dan ruang legar. Di dalam mereka bentuk dan merancang saiz sebuah stadium. bilik air. e.

p./tempat duduk Ruang permainan/gelanggang - 0./tempat duduk Ruang sokongan - 0.45 m.85 m.p./tempat duduk Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 52 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI - ruang sokongan asas ini boleh ditambah dengan ruang sokongan lain jika diperlukan.85 m. Norma keluasan ruang lantai bagi sebuah stadium adalah sebanyak 1.80 m./tempat duduk _ Jumlah 1.p. g. bergantung kepada kepentingannya./tempat duduk dan dirancang dengan pengagihannya seperti di bawah:Ruang tempat duduk 0.60 m.p.p.

Ragbi dan Serbaguna Am • Sekolah • Maktab • Politeknik • Universiti • Instititut/ Pusat Latihan. JENIS LAPISAN PERMUKAAN GELANGGANG Jenis-jenis lapisan permukaan kemudahan sukan yang dibenarkan adalah seperti berikut :Jenis Sukan Peringkat Jenis Permukaan (a) Padang Bola Sepak. Rumput Biasa Daerah Negeri Kebangsaan Rumput Biasa (b) Padang Hoki Am Daerah Negeri Kebangsaan Rumput Tiruan Rumput Biasa Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 53 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 5.

Bola Keranjang. Bola Tampar. Badminton. Sepak Takraw (Di luar) Rumput/ Lepekan simen biasa (Di dalam) Kayu Parket (e) Gelanggang Futsal (Di luar) Rumput/ Lepekan simen biasa (Di dalam) Kayu Parket (f) Skuasy Kayu Ramin Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 54 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Jenis Sukan Peringkat Jenis Permukaan c) Trek Am • Sekolah • Maktab • Politeknik Rumput Biasa Universiti Pusat Latihan/ Institut Daerah Bitumen (Rubberised) Negeri Kebangsaan Sintetik Sintetik (d) Gelanggang Bola Jaring.

saiz maksimum gimnasium hendaklah boleh memuatkan lapan (8) buah gelanggang badminton Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 55 . Judo. Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sebuah gimnasium adalah terbahagi kepada :- i) Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jenis sukan dan ukuran gelanggang sukan tersebut. Karate Am Daerah Negeri Kayu Permaidani Tikar Khas Kebangsaan Sintetik 6. PEMBINAAN GIMNASIUM DAN KOMPLEKS SUKAN a. Lawan Pedang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Jenis Sukan Peringkat Jenis Permukaan (g) Tenis Am Shellkote Atlaskote Universiti Pusat Latihan/ Institut Daerah Flexipave Decoturf Negeri Kebangsaan Decoturf Decoturf Sintetik (h) Gimnastik.

3m. tempat persalinan. c.5 hingga 0./tempat duduk Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 56 .p. bilik air.45 m.8 m./tempat duduk (b) Kompleks Sukan - 3. iv) Ruang legar.p. Norma keluasan ruang lantai bagi gimnasium atau kompleks sukan adalah seperti berikut: (i) Ruang gelanggang - mengikut ukuran gelanggang piawai (ii) Ruang tempat duduk - 0./ tempat duduk (iii) Ruang sokongan - 0.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI atau tiga (3) buah gelanggang bola keranjang. pejabat kecil.8m. norma yang digunakan ialah 30% dari jumlah muatan pelajar atau pelatih. Gelanggang lain hendaklah mengikut keperluan sukan. iii) Ruang sokongan seperti stor. bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik./tempat duduk Keluasan di atas telah termasuk ruang legar. ii) Ruang tempat duduk bergantung kepada cadangan muatan yang dirancang. Jumlah purata keluasan kasar ruang lantai adalah seperti berikut:- (a) Gimnasium - 2.p. b.

keluasan minimum yang diperlukan adalah seperti berikut :- Stadium - 3.2 hektar Kolam Renang - 1.5 hektar Squasy/Tenis (10 buah gelanggang skuasy dan 8 buah gelanggang tenis) - 1. PANDUAN KELUASAN TAPAK YANG DIPERLUKAN Bagi tujuan panduan untuk menyediakan luas kawasan yang diperlukan bagi kemudahan-kemudahan sukan.0 hektar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 57 .5 hektar Padang Permainan - 1.0 hektar Komplek Sukan - 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 7.

00 m.00 m. (e) Setiausaha Pertama 28.00 m.00 m.00 m. Kawasan Terkawal (Pejabat Pegawai Tadbir Diplomatik. Steno. (c) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. (b) Menteri 42.p. (h) Kakitangan Homebased bukan diplomatik (Pembantu Khas.p. Cypher.p. (d) Penasihat Kedutaan 36.00 m.p. (g) Setiausaha Ketiga 18.00 m.BANGUNAN KEDUTAAN DI LUAR NEGARA 1 RUANG BANGUNAN PEJABAT CANSERI a. Kerani) 13.00 m. (i) Kerani 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D2. (f) Setiausaha Kedua 18. Pertahanan dan sebagainya) i) Ruang Kerja Keluasan (a) Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 48.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 58 .p.00 m.p.p.p.

MIDA.00 m. (d) Bilik Perbincangan 18.00 m.p. Perdagangan. (e) Bilik Tamu Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 18. (g) Pantri 13. (e) Setiausaha Ketiga 18. Kawasan Terbuka (Ruang Pejabat Penerangan.00 m.00 m.p.00 m.00 m. (b) Penasihat Kedutaan 36. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 59 .p. (c) Bilik Registry 13.p. (d) Setiausaha Kedua 18.p. (f) Kakitangan Homebased bukan diplomat 13.00 m.00 m. (i) Ruang Kerja Keluasan (a) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. Kastam dan sebagainya).00 m.p.p. (c) Setiausaha Pertama 28. b.00 m.p.p.00 m.p.p. (f) Stor alat tulis terkawal 13.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Ruang Sokongan Keluasan (a) Bilik Kebal 14.p.00 m. (b) Bilik Telex/Wireless/Cypher 18.00 m. Pendidikan. TDC.

00m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 60 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (g) Kakitangan Ambilan Tempatan 8. (ii) Ruang Sokongan (di mana perlu) Keluasan (a) Lobi dan ruang pameran/ dewan serbaguna 45.p.p.p.p.p.00 m. dapur dan bar (direka bentuk bersama lobi dan ruang pameran) – bagi sekurang-kurangnya 500 orang @ 1.00 m. (d) Bilik Menunggu/ Tetamu 13.p. (f) Perpustakaan/ Bilik Bacaan 38.p. (c) Bilik Menyimpan Kot untuk lelaki dan perempuan (berdekatan Ruang Menyambut Tetamu) 22.1 m.00 m.00 m. (bergantung kepada keperluan) 550.00 75.00m.00 m.p. (b) Ruang Menyambut Tetamu. (e) Bilik Mesyuarat Kakitangan 28.

00 m. (vi) Pendaftaran terbuka 23. (iii) Bilik Menyimpan Kot 22. (b) 9. (iv) Bilik Rehat dan kitchenette (ruang rekreasi) (v) Surau 20.p./ kakitangan Pengurusan/Professional (2) 37.00m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 61 .p.00 m.00 m. Operator Telefon 18.p.00 m.00 m.00 m. (iv) Stor untuk dokumen dan lain-lain 14.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. (iii) Bilik Menunggu/ Kaunter Penyambut Tetamu 30. Konsular (Pintu masuk yang berasingan dari pintu masuk utama) Ruang Kerja Keluasan (i) Kakitangan homebased (konsep pejabat terbuka) (a) 14.p.p.00 m. (ii) Stor untuk alat tulis. perabut dan peralatan 28.00 m.p. Ruang Sokongan Keluasan (i) Penyambut Tetamu.00 m./ kakitangan sokongan (1) (ii) Kakitangan Ambilan Tempatan (konsep pejabat terbuka) 9.p.p.p.p.p.

p.c. e.c 1 pancuran mandi 1 basin basuh tangan (ii) Kawasan Terbuka Kelengkapan (a) Tandas kakitangan lelaki 1 w.p. 1 pancuran mandi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI d.c.c + 1 urinal 1 pancuran mandi 1 basin basuh tangan (d) Tandas Perempuan 1 w. 1 basin basuh tangan (c) Tandas lelaki 1 w.00 m. Kuarters Lain (i) Pengawal/Penjaga kuarters (sekurang-kurangnya 2) – 75./unit 150.c + 1 urinal 1 basin basuh tangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 62 . 1 basin basuh tangan (b) Tandas untuk Menteri 1 w. Bilik Air dan Tandas (i) Kawasan TerkawaI Kelengkapan (a) Bilik Air Duta/Pesuruhjaya Tinggi 1 w.00 m.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (b) Tandas Kakitangan Perempuan 1 w.c 1 basin basuh tangan (c) Tandas Pelawat Lelaki 2 w.c 1 basin basuh tangan (ii) Kawasan Konsular Kelengkapan (a) Tandas Lelaki 1 w. Tempat Letak Kenderaan (i) Kedutaan akan menentukan saiz dan bilangan yang diperlukan untuk kakitangan dan pelawat.c + 1 urinal 1 basin basuh tangan (b) Tandas Perempuan 1 w.c 1 basin basuh tangan f. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 63 . g. (ii) Tempat letak kenderaan berbumbung hanya dibenarkan kepada jawatan Penasihat Kedutaan dan ke atas. Elektrik dan Sirkulasi 30% dari keluasan keseluruhan ruang. Ruang Mekanikal.c + 1 urinal 1 basin basuh tangan (d) Tandas Pelawat Perempuan 2 w.

p.00 m. (ii) Ruang Tamu (untuk 100 orang) .c + 1 urinal.c. (vii) Stor 10. 1 basin basuh tangan (b) Tandas Perempuan 1 w.00 m.p.00 m. (vi) Pantri 13.p.00 m.p.00 m. (viii) (a) Tandas Lelaki 1 w.00 m. (iii) Ruang Makan (berdasarkan keperluan minima 24 orang) 56.p. 1 basin basuh tangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 64 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2 RUANG KEDIAMAN RASMI DUTA/PESURUHJAYA TINGGI a Ruang Rasmi/Keraian Keluasan (i) Lobi dan Bilik Menyimpan Kot 19. (v) Dapur 28.ruang berdiri 168. (iv) Perpustakaan/ Study 28.p.p.00 m.

(v) Ruang makan keluarga 22.00 m.p.00 m. (iii) Bilik tidur tetamu berserta bilik air 26. Elektrik dan Sirkulasi 20% jumlah keluasan lantai. c. d. Pengawal Keselamatan. (ii) 3 bilik tidur (2 bilik tidur berserta bilik air ) @25.00 m. Ruang Mekanikal.p.00 m.p.00 m.p. (viii) Pantri 15. Pembantu Rumah dan Tukang Masak Keluasan (i) Kuarters Kelamin (2 unit @ 75. Ruang Keluarga Keluasan (i) Bilik tidur utama berserta bilik air dan ruang persalinan 45.00 m.00 m.p.p.00 m.00 m. (iv) Ruang rehat keluarga 28.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI b. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 65 .p.p.p.p. (vi) Kitchenette keluarga 20.00 m. (vii) Stor 15.p.p./ unit 75. Kuarters/ Bilik Penjaga Rumah.00 m. (ii) Kuarters Bujang (1 unit) 50.) 150.00 m.

p.50 m. Garaj Kedutaan akan menentukan bilangan yang diperlukan.0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI e. seorang b.p.p.8 burner (gas) (a) (b) Dapur untuk keraian Dapur keluarga (ii) Refrigerator/freezer (iii) Dish washer/dryer (iv) Kabinet dapur (v) Kipas pelawas (vi) Sink Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 66 . Dapur/ Servery (Ruang Lantai) (i) per 100 .75 m. Peralatan dapur dan pantri (i) Range . 3 KRITERIA REKA BENTUK BANGUNAN CANSERI DAN KEDIAMAN RASMI a.0.30 m. Saiz garaj adalah bergantung kepada keperluan tempatan. seorang (iii) per 1000 . seorang (ii) per 400 .0.

c (iv) Pemanas air Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 67 . Peralatan bilik air/tandas (i) Tab mandi dengan pancuran mandi (ii) Kekotak pancuran mandi (iii) W. Tandas Kedutaan akan menentukan saiz dan bilangan tandas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. Kitchenette keluarga (i) Range .1 w. 1 urinal untuk 10 orang (ii) Perempuan .4 burner (gas) (ii) Refrigerator/freezer (iii) Sink (iv) Dish washer/dryer (v) Kabinet dapur (vi) Kipas pelawas d.c.c untuk 10 orang (iii) Basin basuh tangan . (i) Lelaki .1 untuk 10 orang e.1 w.

(vii) W. (iii) Jubin marmar - Lobi (iv) Jubin seramik - Bilik air. ruang makan dan bilik tidur. dapur v) Lepekan simen - stor mekanikal. garaj g. Kemasan Lantai (i) Permaidani (a) Pegawai Homebased berjawatan Setiausaha Pertama dan ke atas. (b) Bilik Mesyuarat/ persidangan (ii) Parket - Ruang tamu.c Pembantu Rumah f.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (v) Kelengkapan bilik air (vi) Bidet – Kediaman Rasmi dan Bilik Duta/Pesuruhjaya Tinggi dan bilik tetamu sahaja. Dinding Sesekat (i) Plaster dan panel gipsum (ii) Rangka aluminium Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 68 .

S. i.A./ kakitangan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI h. Peralatan Lain (i) Mesin membasuh baju (ii) Mesin mengering baju j. 14/82 hendaklah dipatuhi. (iv) Surat Perkeliling Am. Keluasan ruang bilik pejabat adalah berdasarkan kepada kelayakan jawatan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 69 . Nota (i) Justifikasi perlulah dikemukakan apabila memerlukan ruang yang lebih besar. M&E dan sirkulasi ialah 16 m. Penyaman Udara/ Pemanas Bergantung kepada keperluan tempatan – Kedutaan akan mencadangkan sistem perkhidmatan yang bersesuaian. (iii) Norma keluasan ruang pejabat termasuk tandas. p.P. (ii) Ruang lantai di atas hendaklah disediakan hanya apabila diperlukan.

40 m.95 m.60 m.p.p.p.p. seorang kapasiti maksimum 2% dari jumlah jemaah (f) Bilik Khas (Tetamu Kehormat) - 65.p.PEJABAT (c) Bilik Mesyuarat - 1./jemaah.75 m. Siak kerani/jurutaip. (g) Bilik Persediaan (untuk memasak dan menyimpan peralatan) (i) (ii) (iii) Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101.85 m.p. tempat wudhu’ bilik air. seorang kapasiti maksimum 20 orang (d) Dewan Syarahan - 0.00 m.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D3.p.p. seorang . stor dan ruang legar - 1.50 m.p. bilik percetakan - Sila rujuk BAHAGIAN A1. RUANG MASJID (a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat./jemaah (b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Naqib.0.60 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 70 .MASJID 1. seorang . Imam. seorang kapasiti maksimum 500 orang (e) Ruang Bacaan .0.400 orang Bagi jumlah 401 ke atas .0.jenis terbuka - 1. seorang Jumlah keluasan ruang masjid tidak termasuk ruang pentadbiran ialah 1.

SEKOLAH (a) (b) Tadika Sekolah Agama - 1./pelajar 1.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 71 .p.34 m. RUMAH KEDIAMAN KAKITANGAN MASJID Untuk butiran rumah kediaman.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2./pelajar Bilangan pelajar untuk sebuah kelas .90 m.35 orang. sila rujuk BAHAGIAN D4 – KUARTERS 3.

D dan E termasuk tempat letak kereta adalah seperti berikut:(a) (b) (c) Kelas C Kelas D Kelas E 290.00 m.00 m. Bagi kuarters yang berkonsepkan pembinaan secara bertingkat atau pangsa.p. (265. 140.KUARTERS 1. 3.00 m. 93.00 m.p.00 m.) 220. banglo atau teres.p. C.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D4. Tempat letak kereta berbumbung adalah dibenarkan untuk kuarters Kerajaan Kelas A. Pembahagian kelas kuarters dibuat mengikut kelayakan gaji seperti mana yang terdapat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002.00 m. (140.p. letak kereta.p. keluasan setiap rumah adalah seperti di Para: 4 di atas. Kuarters Kerajaan dibahagikan kepada lapan (8) jenis kelas dengan keluasan masing-masing seperti berikut:(a) Kelas A 415.) 160. (c) (d) (e) (f) (g) (h) Kelas C Kelas D Kelas E Kelas F Kelas G Kelas H 265.p.00 m.p. Butiran terperinci adalah seperti di Jadual 2.p.00 m. D dan E.p. manakala rumah berkonsepkan sebuah. termasuk tempat (b) Kelas B 345.p.00 + 20.p.00 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 72 . Jumlah keluasan kasar kuarters Kerajaan Kelas C. 4. 200.00 + 20.p.) 5. 120.p. 2. (a) (b) (c) Kelas A dan B Kelas C Kelas D dan E tertakluk kepada permohonan 25. keluasan setiap unit adalah seperti di Para: 2 di atas. B. 20.00 m. (200.p.00 + 25.00 m. 110.p.00 m.00 m.00 m.00 m.00 m.p.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

6.

Kuarters yang dibina secara bertingkat-tingkat dibenar menggunakan dua (2) aras untuk satu (1) unit (duplex) dengan syarat jumlah keluasannya tidak melebihi keluasan maksima seunit yang diluluskan.

7.

Ruang kosong di tingkat bawah bangunan bertingkat/pangsa tiga (3) tingkat dan ke atas adalah dibenar untuk dijadikan sebagai ruang serbaguna.

8.

Jadual kemasan yang dibenarkan adalah seperti di Jadual 2.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN D

73

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

JADUAL 2 : KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN KEMASAN KUARTERS KELAS
LUAS (m.p.) Kasar Anjung Jumlah Ruang Rehat Ruang Makan Ruang Legar Dapur Bilik Tamu Bilik Pembantu Rumah Bilik Air 1 Bilik Air 2 Bilik Air 3 Stor Ruang Serbaguna Serambi 1 Serambi 2 Tempat Letak Kereta Laluan Tangga Bilik Tidur 1 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 Langkan 1 Langkan 2/ Jemuran Bilik Basuh Ruang Keluarga Tingkap Pintu Dinding Siling Bumbung

A
Ada Ada 415

B
Ada Ada 345

C

D

E

F

G
110 tiada 110 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik -

H
93 tiada 93 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik -

L K E M A S A N A N T A I

Rujuk JADUAL 3

Rujuk JADUAL 3

L A I N

265 200 140 120 25 20 20 tiada 290 220 160 120 Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Homogeneous Seramik Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Seramik Seramik Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik Seramik Seramik Seramik Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Lepekan Simen Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Kesmen Aluminium Flush Door/Aluminium bergelungsur Plaster dan cat, (jubin dinding setinggi 2.10meter untuk bilik air dan dapur semua kelas) Kepingan cellulose fibre untuk tingkat teratas, plaster dan cat untuk concrete soffit Genting konkrit

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN D

74

BAB 2
GARIS PANDUAN KEMASAN BANGUNAN

c. bangunan pentadbiran. kebudayaan. Semua kemasan dan bahan binaan yang akan digunakan bagi projekprojek pembangunan Kerajaan hendaklah dari buatan atau keluaran tempatan. Bagi bangunan yang berhampiran laut. Di dalam menetapkan gred kemasan. Bagi projek Kerajaan yang dibina di luar negara seperti bangunan Canseri atau Kedutaan. e. Kemasan yang mahal dan berbentuk mewah atau yang lain dari yang telah digredkan akan dipertimbangkan mengikut kepentingan projek dan justifikasi penggunaannya. kemasan dari gred tinggi juga dibenarkan. imej dan berunsurkan pelancongan yang akan dibina dari masa ke semasa. dewan besar dan bangunan utama di dalam sesuatu projek/kompleks. Semua bahan binaan dan kemasan perlu ditetapkan berasaskan kepada kategori-kategori tersebut. bahan binaan dan kemasan yang tahan karat adalah dibenarkan. fungsi dan implikasi kewangan. d. b.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. melainkan ianya tidak dapat diperolehi di dalam negara. Semua pejabat Kerajaan.1 PENGENALAN KEPADA BAB 2 a.KEMASAN 75 . Sekiranya kemasan sebegini diperlukan. g. kecuali Pusat Pentadbiran Negara. bangunan-bangunan Kerajaan telah dibahagikan kepada tiga (3) kategori mengikut kepentingan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . f. kelulusan JKPK bagi JPPN hendaklah diperolehi. kemasan dari gred tinggi adalah dibenarkan. Bagi bangunan unik yang mencerminkan identiti. hendaklah menggunakan kemasan di bawah gred sederhana atau utiliti.

KEMASAN 76 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI h. j. i. Semua bangunan sekolah. dewan makan dan lain-lain bangunan pendidikan hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. Hanya blok pentadbiran dan dewan besar di dalam sesuatu kompleks sahaja boleh dipertimbangkan kemasan dari gred sederhana. bengkel kerja dan lain-lain hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. blok akademik. asrama. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . Bangunan-bangunan kesihatan seperti Hospital Umum/Besar boleh menggunakan kemasan dari gred sederhana manakala Hospital Daerah/Kecil pula hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. Ruang-ruang yang tidak merupakan ruang mustahak seperti stor. politeknik. maktab. institusi latihan. laluan penyambung. tandas. ruang mekanikal dan elektrik.

sila rujuk kepada senarai di Jadual 3 yang berikut. Utiliti b) Untuk menetapkan gred bahan binaan dan kemasan sesuatu projek yang sedang dirancang dengan berpandukan kategori bangunannya. kebudayaan dan imej negara. Sederhana III Bangunan utiliti yang tidak disenaraikan dalam Kategori I dan II. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . tiga (3) kategori tersebut telah ditetapkan mengikut kepentingan seperti di bawah:- Kategori Jenis Bangunan Gred Bahan/Kemasan I Bangunan peringkat kebangsaan yang mencerminkan identiti.2 KATEGORI BANGUNAN a) Untuk memastikan keseragaman dan bagi memudahkan penggunaan garis panduan ini. ibu negeri dan bandar besar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2.KEMASAN 77 . Tinggi II Bangunan di dalam projek utama yang selalunya berada di lokasi penting seperti ibu negara.

Bangunan Peringatan 15. Mahkamah Agong 8. Muzium / Arkib Negeri Lain 8. Perpustakaan Negeri 6. Laluan Masuk (Darat) Lain 4. Terminal Pengangkutan Air Antarabangsa Utama ** 5. Perpustakaan Negara 2. Galeri Seni 10. Bangunan Kedutaan 14. Dewan Serbaguna 7. Laluan Masuk Utama (Darat) 4. Terminal Pengangkutan Air Sekunder * 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3 : KATEGORI BANGUNAN KATEGORI I 1. Rumah Penginapan 2 & 1 bintang Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . Panggung Negara 7. Mahkamah Daerah 9. Perpustakaanperpustakaan lain 7. Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik 8. Pejabat-pejabat Lain 2. Terminal Pengangkutan Air / Kargo Lain 5. Kompleks Mahkamah Negeri 9. Pusat Pentadbiran Negara KATEGORI II 1. Bangunan Parlimen/Dewan Undangan Negeri 13. Balai Seni Negara 10. Masjid Lain KATEGORI III 1. Lapangan Terbang Domestik * 3. Istana 12. Kementerian/Ibu Pejabat/Jabatan/ Ibu Pejabat Badan Berkanun 2. Muzium Negara 11. Masjid Negara/Wilayah/Negeri 6. Surau 6. Lapangan Terbang Antarabangsa Utama 3.KEMASAN 78 . Padang Terbang 3. Rumah Penginapan 4 & 3 bintang 9. Rumah Penginapan 5 bintang 11. Laluan Masuk Sekunder * 4.

Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri 14. Sukan dan Rekreasi 15. Haiwan. Sekolah 17. Balai Kaji Cuaca 19. Kompleks Belia. Bangunan Polis Lain 12. Wad Di Raja Hospital/Wad Orang Kenamaan 11. Kuarters Kerajaan Kelas B. (Kuarters Kerajaan Kelas C. Bangunan/Ruang Pentadbiran untuk Sekolah 21. Kompleks Kasih Peringkat Negeri (di bawah LPPKN) 16. H (Rujuk Jadual 2 ) 17. Kompleks Kebudayaan/Teater dan Bangunan Pelancongan 23.samb. Institut Pengurusan Tinggi 17. Hospital Besar. Ibu Pejabat Polis Kontinjen 20.) KATEGORI I 16. Hospital Daerah/ Kecil 18. Kuarters Kerajaan Kelas E. Makmal Kimia 16.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3 : KATEGORI BANGUNAN (. Bangunan Pentadbiran untuk Universiti/Institut Latihan /Maktab/ Politeknik/Kolej 13.. F. Kuarters Kerajaan Kelas A KATEGORI II 12. Bangunan Stesen Penyelidikan lain 18. Kompleks Sukan Negara 19. Perikanan dan Perhilitan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . Pusat Penyelidikan (Ibu Pejabat) 22.KEMASAN 79 . Pejabat Pertanian. G. D Rujuk Jadual 2 ) 13. Makmal Kesihatan 15. Bangunan Universiti/Institut Latihan /Maktab/Politeknik/ Kolej (kecuali bangunan pentadbiran) 14. Kompleks Kasih Peringkat Daerah ( di bawah LPPKN) KATEGORI III 10.

Bangunan Kemasyarakatan Tadika. Perkep. Klang. Penjara / Pusat Serenti 25. Woksyop 28. Bangunan Asrama 24. Kem Tentera 27. Langkawi Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . Bangunan Persatuan 21. Pasir Gudang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3 : KATEGORI BANGUNAN (.KEMASAN 80 .) KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III 20.samb.. Balai Bomba 26. Tanjung Pelepas. Kelas Dewasa 23. Kem Bina Semangat Nota: * Terminal Pengangkutan Lain ** Pulau Pinang. Rumah Kebajikan 22.

Bangunan dari gred tinggi boleh menggunakan bahan binaan dan kemasan dari gred sederhana atau utiliti tetapi tidak sebaliknya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2.KEMASAN 81 . turun-naik harga bahan-bahan binaan. Contoh bahan binaan dan kemasan untuk berbagai jenis dan elemen bangunan adalah seperti yang ditunjukkan di muka surat 82 hingga muka surat 139 yang berikut. Jadual ini telah dibuat berdasarkan kepada kos bahan-bahan binaan. Keputusan ini adalah muktamad. maklum balas pengguna dan juga perkembangan teknologi binaan di negara ini. gred bahan binaan dan kemasan akan ditetapkan. Keputusan JKPK ke atas penggunaan jenis-jenis kemasan akan dibuat apabila cadangan-cadangan dari agensi pelanggan dikemukakan untuk kelulusan. nilai ketahanan dari api. b) c) d) e) f) g) h) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . supaya faedah yang optimum diperolehi dari kos yang dibelanjakan. kemudahan penyenggaraan. Jadual 4: Gred Kemasan Untuk Bangunan-bangunan yang disediakan adalah sebagai panduan di dalam merancang dan mereka bentuk pelbagai jenis projek bangunan. akustik. bunyi bising dan aspek estetik.3 GRED BAHAN BINAAN DAN KEMASAN a) Berdasarkan kategori bangunan seperti di Jadual 3. ekonomi negara. Jadual ini akan sentiasa dikemaskini mengikut keadaan masa. Penggunaan jadual ini hendaklah dibuat secara bijaksana dan konsep mereka bentuk mengikut peruntukan hendaklah diambil kira semasa memilih jenis bahan dan kemasan bangunan.

Ruang Menunggu BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaPavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda-tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Foyer .Pusat Pentadbiran Negara. dan Bangunan Kedutaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. Marmar.Anjung Kereta/Porch . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Fabric roofing sheet Seramik Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding 1.KEMASAN 82 .0 1.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3 ) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Lobi lif/ tangga Utama . 1.Lobi utama .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. granite. kayu.2 Ruang luar bangunan awam:.

3/94 dan Bil.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . PVC.KEMASAN 83 .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan.Bilik Kebal .. linoleum.samb. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan. 1.Lain-lain * -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Komputer . calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.4 Ruang sokongan:.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . kayu.Pusat Pentadbiran Negara.Bilik Fail .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (. Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Pejabat .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Surau .

) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .KEMASAN 84 ...samb.6 Ruang servis:.bilik-bilik M&E .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.5 JENIS RUANG Ruang basah:. 1. calcium fibre) LANTAI Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaBingkai UPVC 1.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.Tandas/ Bilik Air .Wuduk .Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Stor .Pusat Pentadbiran Negara. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan. calcium fibre) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik cetak/ mesin .

campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Lobi lif/ tangga Utama . skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. pecahan marmar.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.KEMASAN 85 .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. 2.Anjung Kereta/Porch . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.2 Ruang luar bangunan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.0 2. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2.Lobi utama .Foyer .

calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Pejabat .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.. 2. linoleum.4 Ruang sokongan:. linoleum. vinyl sheet) 2. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. 3/94 dan Bil.samb.KEMASAN 86 .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Bilik Kebal .Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Bilik Fail .Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .

Bilik Cetak/ mesin .6 Ruang servis:..Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tandas/ Bilik Air . 2.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3 ) (.Wuduk .Stor .Bilik-bilik M&E .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .KEMASAN 87 .samb.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.5 JENIS RUANG Ruang basah:..Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .

Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.KEMASAN 88 . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi utama .utk.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3 ) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Lobi lif/ tangga Utama .0 3.Foyer .Anjung Kereta/Porch . 3.

Wuduk .. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Kebal .Bilik Rehat Kakitangan Ruang basah:. softboard.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . 3/94 dan Bil.4 Ruang sokongan:. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3..Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .5 -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.samb.Pejabat . softboard. 3.Kantin/ Kafeteria -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 3.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3 ) (.Tandas/ Bilik Air .Bilik Fail .KEMASAN 89 .

) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . softboard.6 JENIS RUANG Ruang servis:. 3. cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Tangga BUMBUNG -sda- SILING Kepingan cellulose fibre (chipboard.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL...Stor .samb.KEMASAN 90 .Bilik-bilik M&E .

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 1.Lobi lif/ tangga Utama .Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. 1. skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.0 1. pecahan marmar.2 Ruang luar bangunan awam:.Anjung Kereta/Porch . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.KEMASAN 91 .Foyer . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lobi utama .

4 Ruang sokongan:.Pejabat . linoleum.Samb.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . 3/94 dan Bil.Bilik Kebal ... vinyl sheet) 1. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. linoleum.Bilik Fail .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (. 1.KEMASAN 92 .Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil..

) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Stor .KEMASAN 93 ..5 JENIS RUANG Ruang basah:. 1. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 ..Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Samb.Wuduk .6 Ruang servis:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.Bilik-bilik M&E .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Tandas/ Bilik Air .Bilik Cetak/ mesin ..

Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .KEMASAN 94 .0 2.Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lobi Lif/ Tangga Utama .Lobi utama . 2. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 2.Laluan Luar/ koridor .2 Ruang luar bangunan awam:.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.utk.Anjung Kereta/Porch .Foyer .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.

9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 ..Tandas/ Bilik Air -sda- -sda- -sdaPermaidani * -sda- -sda- -sda- 2. 2.calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Bilik/ dewan Kuliah . 3/94 dan Bil.KEMASAN 95 .Pusat/ bilik sumber .Bilik seminar .Samb.Bilik darjah .Maklmal . softboard. cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.Pusat/ bilik komputer .Lain-lain Ruang basah:. softboard.Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.4 Ruang sokongan:..JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Studio .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ Panel kayu (gred biasa) Inorganic fibre (gypsum fibre.Bengkel .Perpustakaan .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.5 -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.

6 JENIS RUANG Ruang servis:.Samb.Bilik-bilik M&E ...Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .KEMASAN 96 .Stor . 2.Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.

Lobi Lif/ Tangga Utama . Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata 3.3 Ruang Utama :. softboard.Anjung Kereta/Porch . cement sheet)-utk tingkat teratas.Laluan Luar/ koridor .Foyer .Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Tidur .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. 3.2 Ruang luar bangunan awam:.Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .0 3.Lobi utama .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 3.KEMASAN 97 .

Bilik menggosok .Samb.Bilik Tamu .Bilik sick-bay .Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI -sda- DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 3.Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Kantin/ Kafeteria Ruang servis:. 3..JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Tandas/ Bilik Air .KEMASAN 98 .5 -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Bilik-bilik M&E .Bilik Membasuh .Lain-lain Ruang basah:.Stor .4 JENIS RUANG Ruang sokongan:.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN ..Bilik Bacaan/ Belajar .

KEMASAN 99 .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. Kayu. granite.Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3 ) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .0 1. Marmar.Lobi utama .Lobi lif/ tangga Utama . slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Ruang Menunggu BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt. 1. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Fabric roofing sheet Seramik Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .

samb. pengeluaran bahan steril dan makmal.3 Ruang basah:..Bilik Cetak/ mesin . 1.KEMASAN 100 .Bilik-bilik M&E calcium fibre) ..Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tandas/ Bilik Air .Wad .Wuduk -sda- Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre Jubin polished homogeneous (Gred tinggi) Jubin seramik (Gred tinggi) -sda- Jubin seramik (Gred tinggi) Kaca (Gred tinggi) -sdaBingkai UPVC -sdaJubin Seramik -sdaCat emulsi/ enamel/ -sdaRuang servis:Inorganic fibre (Gred tinggi) cat berasaskan air (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .4 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . .Tangga Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Lain-lain BUMBUNG SILING -saInorganic fibre LANTAI Bahan asas tiruan (PVC.2 JENIS RUANG Ruang Klinikal:. pembedahan. vinyl sheet) DINDING LUAR DINDING DALAM Panel kayu Panel berhias Organic fibre based material Kertas dinding Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.Stor Lepekan simen . 1. jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3 ) (. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.

Anjung Kereta/Porch .Lobi lif/ tangga Utama . pecahan marmar.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.KEMASAN 101 .2 Ruang luar bangunan awam:. 2.0 2. granolitik) Jubin homogeneous (Gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (Gred sederhana) Kertas dinding (Gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2.Hospital Besar. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . skylight sahaja Acrylic sheet– utk.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (Gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.Foyer .Lobi utama . Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.

4 Ruang klinikal :.Dewan/ Bilik Bedah .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Komputer .Wad .Hospital Besar.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Makmal . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Lain-lain * -sda- Inorganic fibre Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC. 2. linoleum. 3/94 dan Bil. vinyl sheet) -sda- Inorganic fibre (softboard. vinyl sheet) 2.Pejabat/ Pentadbiran . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.KEMASAN 102 . linoleum.Bilik Rawatan .Pejabat Pendaftaran/ Rekod ... Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Ruang Pemulihan .Bilik Makmal .Bilik Pemeriksaan .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.samb.Bilik Mesyuarat/ Bilik Persidangan/ Bilik Perbincangan . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.

contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap -sda- 2. 2. pengeluaran bahan steril dan makmal.Bilik Fail .. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . linoleum.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .6 Ruang basah:.Wuduk .Hospital Besar.samb. pembedahan. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Stor .5 JENIS RUANG Ruang sokongan:.Bilik-bilik M&E . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.KEMASAN 103 .Bilik Kebal .7 Ruang servis:.Bilik Cetak/ mesin .Tandas/ Bilik Air . jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2..Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.

Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .0 3.Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. 3.Foyer .Lobi lif/ tangga Utama .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Lobi utama .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Anjung Kereta/Porch .KEMASAN 104 . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.2 Ruang luar bangunan awam:.utk.

Bilik Rawatan . 9/94 Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .3 JENIS RUANG Ruang kerja :. softboard.Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Pejabat/ Pentadbiran .Farmasi .4 Nota: -sda-sdaRuang klinikal :. 3/94 dan Bil.KEMASAN 105 ..Bilik Makmal/ Ruang Pemulihan/ Makmal/ .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre..Pejabat Pendaftaran/ Rekod .Lain-lain * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Wad .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Bilik Pemeriksaan . 3.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3. linoleum.Bilik Komputer .Dewan/ Bilik Bedah .samb.

softboard.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.5 JENIS RUANG Ruang basah:.samb..KEMASAN 106 ..Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Tandas/ Bilik Air . cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Stor . 3.Bilik-bilik M&E .Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. softboard.Wuduk .6 Ruang servis:. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .

Doctor’s suite .Lobi utama . 4.Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 4.Bilik Tidur Jururawat/ Penolong Jururawat .KEMASAN 107 .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Warden/ Housekeeper’s suite . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata 4.0 4.Lobi Lif/ Tangga Utama . softboard. Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Anjung Kereta/Porch .Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Laluan Luar/ koridor .Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.3 Ruang Utama :.2 Ruang luar bangunan awam:.Sister’s Suite . cement sheet)-utk tingkat teratas.Foyer .

Stor ..6 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .samb.Wuduk .Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. pengeluaran bahan steril dan makmal.Bilik-bilik M&E .Bilik Membasuh . 4.KEMASAN 108 .Bilik sembahyang Ruang basah:.Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI -sda- DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 4. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi..Kantin/ Kafeteria .Bilik Tamu . jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.4 JENIS RUANG Ruang sokongan:.Bilik menggosok Ruang servis:.Bilik Bacaan .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.5 -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4. pembedahan.Tandas/ Bilik Air .

2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi lif/ tangga Utama .0 1. Marmar.Foyer .Ruang Menunggu BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt.KEMASAN 109 .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1.Anjung Kereta/Porch . granite.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. Kayu. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 1.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lobi utama .

.KEMASAN 110 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Devorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. batu asli) Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil..) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1.samb.3 JENIS RUANG Ruang masjid :. Kayu. 3/94 dan Bil. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Ruang sembahyang .

Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik-bilik M&E .Pejabat-pejabat . linoleum.Bilik bacaan . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Parket/ jejalur kayu (gred tinggi) Papan kayu (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) ( PVC.5 Ruang basah:.Bilik mesyuarat . 3/94 dan Bil.Stor .Wuduk .Biik mayat .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.samb.Bilik Khas . calcium fibre) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) -sdaBingkai UPVC 1. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .4 JENIS RUANG Ruang pentadbiran/ sokongan:. calcium fibre) -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.KEMASAN 111 .6 Ruang servis:..Tandas/ Bilik Air -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING -sdaInorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .

skylight sahaja Acrylic sheet– utk.KEMASAN 112 .0 2. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.2 Ruang luar bangunan awam:.Tangga Utama . skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt. pecahan marmar.Foyer .Anjung Kereta . 2.Ruang koridor BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Laluan Luar -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.

linoleum... vinyl sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaInorganic fibre (softboard. chipboard fibre) Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.samb. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Stor . 2.4 Ruang pentadbiran:.Pejabat-pejabat .Tandas/ Bilik Air Ruang servis:.7 -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.6 Ruang basah:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (. 3/94 dan Bil.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar 2.Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik mesyuarat . calcium fibre) Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.KEMASAN 113 .Wuduk .3 JENIS RUANG Ruang masjid :. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Tangga -sda- -sda- -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit -sda- 2.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Biik Mayat .Bilik-bilik M&E .Ruang sembahyang .

cement sheet) Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Foyer . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre. softboard. softboard.KEMASAN 114 . calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard. 3.2 Ruang luar bangunan awam:.Anjung .Ruang koridor BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.0 3.utk.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Laluan Luar -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.

Bilik-bilik M&E .3 JENIS RUANG Ruang surau :.Wuduk . softboard.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic Fibre (gypsum fibre.Stor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/94 dan Bil.. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Ruang sembahyang .6 Ruang basah:.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Tandas/ Bilik Air -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.KEMASAN 115 . calcium fibre) LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3..samb.7 Ruang servis:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (. 3.

granite. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Fabric roofing sheet Seramik Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding 1.Lobi utama . 1.Lobi lif/ tangga Utama BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt. kayu.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Anjung Kereta/Porch .Foyer .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.0 1. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. marmar.2 Ruang luar bangunan awam:.KEMASAN 116 .Laluan Luar/ koridor -sda-sdaPavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda-tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .

Bilik Lelong .samb.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .4 Ruang sokongan kerja:.Surau .Bilik Komputer .Perpustakaan . PVC.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.Bilik Fail . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . 3/94 dan Bil.Bilik Kebal . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .Dewan Bicara . calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.. linoleum.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.KEMASAN 117 . 1. kayu.. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.

Wuduk .5 JENIS RUANG Ruang lokap:.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 1.Tandas/ Bilik Air .Laluan Ruang basah:..6 -sda- Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (. 1.Lokap Lelaki/ Wanita .KEMASAN 118 .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN ..samb.Ruang Senaman .

Stor . calcium fibre) LANTAI Jubin Seramik (Gred tinggi) Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Powder coated aluminium frame Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Tangga BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN ..samb.KEMASAN 119 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.7 JENIS RUANG Ruang servis:.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Cetak/ mesin .Bilik-bilik M&E .. 1.

1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.2 Ruang luar bangunan awam:.Anjung Kereta/Porch .0 2. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .KEMASAN 120 . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Lobi utama . 2.Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Foyer .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Lobi lif/ tangga Utama BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2. skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt. pecahan marmar.

Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.KEMASAN 121 .Dewan Bicara .Bilik Kebal . 3/94 dan Bil. linoleum.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan . calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Surau .Bilik Lelong .4 Ruang sokongan kerja:..Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .samb. linoleum.Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .Bilik Saksi .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Fail .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Bilik Komputer .Perpustakaan .. 2.

Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .KEMASAN 122 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.5 JENIS RUANG Ruang lokap:.Wuduk .samb.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 2.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre..Laluan Ruang basah:.7 Ruang servis:.Lokap Lelaki/ Wanita . 2.Tandas/ Bilik Air . calcium fibre) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik-bilik M&E ..Ruang Senaman .Bilik Cetak/ mesin .Stor .

Foyer .0 3.KEMASAN 123 .Tangga Utama BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lobi utama .Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.utk. skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre. 3.2 Ruang luar bangunan awam:. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.Anjung Kereta/Porch .

calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Lain-lain Ruang sokongan kerja:.4 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- 3.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .Bilik Fail . 3/94 dan Bil.Lokap Lelaki/ Wanita .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata -sda- 3.Perpustakaan ..Bilik Mesyuarat/ Perbincangan .Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Laluan BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Surau .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Dewan Bicara/ . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik Kebal .Balai polis/ Bilik peguam/ pemberita .Ruang Senaman .Lain-lain Ruang lokap:.KEMASAN 124 .Bilik Lelong .Bilik Saksi .5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Komputer .. softboard.samb. 3.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.

cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.KEMASAN 125 .Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Wuduk .7 Ruang servis:.Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.samb. softboard.Stor ..Bilik-bilik M&E . 3.Tandas/ Bilik Air . softboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN ..6 JENIS RUANG Ruang basah:.

skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre. 4.2 Ruang luar bangunan awam:.utk. Perkep. Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi utama .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Tangga Utama BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Foyer .KEMASAN 126 .0 4. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 4.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Anjung Kereta/Porch .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .

softboard.Dewan/ Bilik Serbaguna .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt. 4..Tandas/ Bilik Air -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Pejabat . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . softboard.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4. 3/94 dan Bil.Perpustakaan/ Bilik Sumber . Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik-bilik M&E . softboard.Bilik mesyuarat .KEMASAN 127 .5 Ruang servis:.4 Ruang basah:.samb.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Stor/Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard..Bilik Ceramah .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Darjah/ Bengkel . chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. Perkep.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.

skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . 1.0 1.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.Anjung Kereta/Porch .Foyer . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 11.2 Ruang luar bangunan awam:. pecahan marmar.Lobi lif/ tangga Utama .KEMASAN 128 . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Lobi utama .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.

Bilik Gerakan .KEMASAN 129 .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .samb. 3/94 dan Bil.Bilik Fail .Ruang Tunggu/ Laporan .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik Komputer .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Lokap Lelaki/ Wanita .5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Bilik Simpanan Senjata . linoleum.Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Persalinanan .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .4 Ruang sokongan :. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Bilik Laporan Sulit . vinyl sheet) 1.Ruang Senaman -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. linoleum.Bilik Kebal .Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. 1. vinyl sheet) -sda- -sda- 1.Lain-lain Ruang lokap:.Surau .

Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Pemerhati ..Bilik-bilik M&E .6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . calcium fibre LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard. chipboard fibre) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium Pintu panel kayu 1.Tangga -sda- -sda- Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . 1.Stor/Bilik Cetak/ mesin .Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Soal Siasat .8 Ruang servis:.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaJubin seramik (gred sederhana) -sda- 1.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.samb.KEMASAN 130 .7 Ruang basah:..Wuduk .Tandas/ Bilik Air .

Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 2.Lobi utama .Foyer .Lobi lif/ tangga Utama .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Ruang Menunggu Pendaftaran BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Anjung Kereta/Porch . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .KEMASAN 131 .0 2.utk.2 Ruang luar bangunan awam:. 2.

chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.Bilik Fail .Bilik Laporan Sulit . softboard.Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lain-lain Ruang lokap:.Bilik Kebal .Bilik Simpanan Senjata ..3 JENIS RUANG Ruang kerja :.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Surau ..Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Ruang Senaman .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Gerakan . 3/94 dan Bil.samb.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.KEMASAN 132 .Bilik Komputer . 2.Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .Laluan -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 2.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Ruang Tunggu/ Laporan .Lokap Lelaki/ Wanita .4 Ruang sokongan kerja:.Bilik Persalinanan .

softboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Tandas/ Bilik Air .samb.Bilik Soal Siasat .8 Ruang servis:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.KEMASAN 133 .6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.Stor .. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- -sdaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 2. softboard.Bilik Pemerhati .Kantin/ Kafeteria -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. 2.Wuduk .calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2..7 Ruang basah:.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Bilik-bilik M&E .

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN - Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.0

JENIS RUANG
Ruang laluan awam:- Foyer - Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

BUMBUNG
Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. skylight sahaja

SILING
Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel

LANTAI
Batu asli dengan binder (spt. pecahan marmar, granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana)

DINDING LUAR
Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block

DINDING DALAM
Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar

Panel Kaca White Cement (with water resistant)

3.1

Ruang luar bangunan awam:- Anjung Kereta/Porch - Laluan Luar/ koridor

-sda-

-sda-

-sdaPavior (konkrit, campuran) Jubin kuari

-sda-

-tiada-

-tiada-

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 2 - KEMASAN

134

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (...samb.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN - Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.2

JENIS RUANG
Ruang kerja :- Pejabat/ Pentadbiran - Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan - Bilik Taklimat/ Gerakan - Bilik Komputer - Bilik Kawalan - Bilik Penyelenggaraan Alat/ Bilik Pekakas/ Bilik Pemadaman/ Alat Pernafasan - Lain-lain Ruang sokongan:- Bilik Fail - Bilik Kebal - Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai - Surau - Lain-lain *

BUMBUNG
-sda-

SILING
Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre, calcium fibre)

LANTAI
Permaidani * Jubin homogeneous

DINDING LUAR
-sda-

DINDING DALAM
Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard, chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana)

Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC, linoleum, vinyl sheet)

3.3

-sda-

Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre, calcium fibre)

-sda-

-sda-

-sda-

-sda-

Nota:

-Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/94 dan Bil. 9/94

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 2 - KEMASAN

135

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (...samb.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN - Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.4

JENIS RUANG
Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Wuduk - Kantin/ Kafeteria/ Pantri

BUMBUNG
-sda-

SILING
-sda-

LANTAI
Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana)

DINDING LUAR
-sda-

DINDING DALAM
Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

3.5

Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Bilik Cetak/ mesin - Tangga

-sda-

Inorganic fibre (Gypsum fibre, calcium fibre

Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen

-sda-

Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air

-sda-

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 2 - KEMASAN

136

Anjung Kereta/Porch .0 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.ujk.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Lobi utama . calcium fibre) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis -sda-sda-tiadaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) BIL.KEMASAN 137 .Laluan Luar/ koridor -sda-sdaLepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Ruang Menunggu Pendaftaran BUMBUNG Dek logam (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lobi lif/ tangga Utama . skylight sahaja (gred biasa) 4.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Foyer . 4.1 Ruang luar bangunan awam:.

Bilik Kebal .3 Ruang sokongan:.Surau .Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt. 3/94 dan Bil.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.2 JENIS RUANG Ruang kerja :. softboard.KEMASAN 138 .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Komputer .samb. chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4.Bilik Taklimat/ Gerakan .Bilik Rehat Kakitangan/ ...Lain-lain -sda- -sda- -sdaLepekan simen -sda- -sda- -sda- Nota: * .Bilik Kawalan .Pejabat/ Pentadbiran .Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik Fail . 4.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .

cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4. softboard.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Stor .samb.. 4.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Tandas/ Bilik Air .5 Ruang servis:.Bilik-bilik M&E .Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.. softboard.Wuduk .KEMASAN 139 .4 JENIS RUANG Ruang basah:.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.

BAB 3 GARIS PANDUAN KERJA-KERJA MEKANIKAL DAN ELEKTRIK .

Di peringkat awal perancangan. PERANCANGAN AWAL Tidak dapat dinafikan yang perancangan yang baik di peringkat awal projek dapat mengurangkan kos projek apabila berkurangnya kerjakerja tambahan yang berpunca dari salah faham dan kurang koordinasi di antara pihak yang bertanggungjawab di peringkat perancangan dan reka bentuk. (maintenance) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 –KERJA M&E 140 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. keperluan-keperluan seperti ruang loji. malah mutu kerja yang dihasilkan tidak mencapai tahap yang diharapkan. Perancangan sistem perkhidmatan dalaman yang kurang baik dan dibuat dengan tergesa-gesa di peringkat awal bukan sahaja boleh meningkatkan harga kontrak tetapi juga harga penyenggaraan. TUJUAN Secara ringkasnya garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kriteria yang perlu digunakan di dalam perancangan perkhidmatanperkhidmatan mekanikal dan elektrik bagi sesebuah projek dengan tujuan untuk menjimatkan perbelanjaan awam tanpa menjejaskan keselamatan dan keberkesanan projek. concrete plinth. JKPK ingin menyarankan agar semua Jabatan dan Agensi Kerajaan mengambil berat tentang perancangan awal sesebuah projek dan mendapat nasihat dari jabatan-jabatan teknik atau juruperunding yang bertauliah dan juga mengambilkira keperluan dan nasihat dari pihak yang bertanggungjawab ke atas penyenggaraan projek tersebut setelah ianya siap. perancangan yang baik di peringkat awal bermakna mengambilkira keperluan-keperluan seperti kos guna tenaga. b. air dan lain-lain hendaklah dirancang dengan baik. kos penyenggaraan dan kos untuk menjalankannya. Untuk sistem perkhidmatan dalaman (internal services).1 PENGENALAN KEPADA BAB 3 a. punca tenaga.

kos penyenggaraan dan kos operasi. (v) Mengambil kira prinsip penyenggaraan yang cekap dan berkesan. (vii) Bagi projek-projek bangunan. JKKP. PANDUAN DALAM PERANCANGAN DAN REKA BENTUK PERKHIDMATAN DALAMAN Langkah-langkah di bawah ini hendaklah diamalkan dan menjadi panduan dalam perancangan dan mereka bentuk sistem perkhidmatan dalaman mekanikal dan elektrik:(i) Menilai dengan teliti kesesuaian peralatan/perkhidmatan yang dirancangkan untuk sesuatu projek. (ii) Amalan kejuruteraan yang baik dan mematuhi Engineering Code of Practice atau engineering regulation yang diiktiraf. Suruhanjaya Tenaga dan lainlain. (vi) Mematuhi undang-undang dan peraturan pihak berkuasa seperti JBPM. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 141 . JAS. terutamanya aspek peningkatan kos dan penyenggaraan. (iii) Mengenal pasti keperluan kakitangan operasi dan penyenggaraan. (iv) Mengambil kira kos asal projek (modal perbelanjaan). PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN PROJEK Permohonan untuk kelulusan hendaklah disertakan dengan perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Ringkasan keperluan sistem perkhidmatan dalaman Harga projek Jangka hayat perkhidmatan sistem dalaman Kos operasi Kos dan prinsip penyenggaraan Kakitangan penyenggaraan dan operasi. Jurutera yang mereka bentuk sistem-sistem perkhidmatan dalaman hendaklah menasihati bangunan Arkitek kepada mengenai sistem implikasi reka bentuk perkhidmatan dalaman.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. d.

(ii) Orientasi bangunan yang optimum dengan kedudukan tingkap di arah utara dan selatan supaya dapat mengurangkan kesan haba matahari.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI e. Antara langkah-langkah yang boleh ditekankan melalui aspek kecekapan tenaga dalam reka bentuk sesebuah projek adalah:- (i) Reka bentuk projek yang mengekalkan suasana ‘hijau’ di persekitaran bangunan. tetapi juga menjimatkan dari segi penyenggaraan dan kos operasi. (iv) Sistem penyaman udara yang efisyen di mana setiap zon bangunan boleh dikawal berdasarkan kepada keperluan dan permintaannya. (iii) Penggunaan penebat haba pada dinding dan bumbung bangunan. ASPEK KECEKAPAN TENAGA DALAM BANGUNAN Beberapa garis panduan mengenai kecekapan tenaga dalam bangunan telah dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia (MS 1525 : 2001) dan KTAK. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 142 . Sistem switching lampu yang fleksibel. High efficiency chillers with storage of chilled water. (v) Penggunaan secara maksimum pencahayaan semula jadi di samping penggunaan sistem lampu berkecekapan tinggi yang boleh dilaras untuk disesuaikan dengan tahap pencahayaan sekitaran dan permintaan. Pematuhan kepada garis panduan-garis panduan ini hendaklah dibuat semasa mereka bentuk sistem perkhidmatan dalaman supaya projek berkenaan bukan sahaja mencapai keberkesanan kos. (vi) (vii) (viii) (ix) Penggunaan variable speed drives on pumps and fans. Penggunaan high efficiency motor untuk perkhidmatan dalam bangunan.

3. jabatanjabatan teknik dan juruperunding hendaklah peka terhadap keperluan ini. (iii) Pemanas Air Pemanas air adalah dibenarkan untuk tempat-tempat tertentu di bangunan perubatan dan dapur memasak. Penggunaan bahan-bahan kimia seperti gas halon dan refrigeran CFC hendaklah mengikut ketetapan yang dibenarkan. Lain-lain keperluan hendaklah mendapat persetujuan JKPK. Permohonan untuk kelulusan dari JKPK hendaklah disertakan bersama-sama dengan ulasan-ulasan dari JBPM. RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA dan Jadual 6 hingga 11 di muka surat 161 hingga 166 untuk bilangan dan mata elektrik di Kuarters. PENCEMARAN ALAM SEKITAR Selaras dengan dasar Kerajaan mengenai alam sekitar. (ii) Sistem Pencegah Kebakaran Peraturan-peraturan JBPM serta UBBL hendaklah dipatuhi. Pemasangan escalator hendaklah dihadkan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi sahaja. 3. g. (iv) Penyaman udara Sila rujuk Para. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 143 . KRITERIA SISTEM PERKHIDMATAN DALAMAN (i) Lif elektrik/Escalator Lif penumpang adalah dibenarkan dipasang di bangunan di mana Lif Bomba diperlukan dan di bangunan-bangunan perubatan. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) dan (Pengurusan Halon) 1999 yang dikeluarkan oleh JAS hendaklah dipatuhi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI f. Reka bentuk sesebuah lif hendaklah mengikut keperluan dan peruntukan yang dibenarkan.

Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 144 . makmal dan bengkel – suspended/surface fitting.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (v) Kelengkapan lampu Pemasangan kelengkapan lampu untuk projek-projek bangunan hendaklah mengambil kira caj elektrik yang akan dibayar. (d) Lampu Kawasan Pemasangan ini adalah dibenarkan di tempat-tempat tertentu di sekitar bangunan untuk kepentingan keselamatan sahaja.3 Bab ini. dapur. (g) Untuk asrama dan rumah kerajaan/kuarters. sila rujuk Bab l (Jadual 1) dan juga Para 3. ruang menunggu. bilik lukis. (b) Ruang laluan. wad dan perpustakaan – suspended/surface/recessed fittings complete with reflector/ diffuser/louvre. (c) Stor. Kelengkapan lampu mestilah bercirikan high efficiency dan menggunakan low loss ballast (jika berkenaan). bilik mesyuarat. (f) Lain-lain keperluan lampu hendaklah dirujuk kepada JKPK untuk kelulusan dengan menyatakan harga dan justifikasi keperluannya. lubang perkhidmatan dan tempattempat di mana lampu tidak dipasang terus menerus – suspended/surface bare channel fitting. (e) Lampu Perhiasan dan Lampu Limpah Pemasangan ini hanya dibenarkan untuk bangunanbangunan khas di peringkat Persekutuan dan Negeri di mana reka bentuknya hendaklah mendapat kelulusan JKPK terlebih dahulu. harga pemasangan permulaan dan juga kesesuaian pemasangan tersebut dengan lokasi di mana ianya hendak dipasang. bilik jentera. ruang terbuka. Pada amnya pemasangan seperti di bawah adalah dibenarkan:(a) Ruang pejabat.

2 PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENYAMAN UDARA a.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. permohonan hendaklah dikemukakan kepada:Pegawai Penyelaras. Blok B6. atau. (ii) Untuk pemasangan semua jenis sistem penyaman udara di bawah peruntukan pembangunan bagi :(a) bangunan baru yang jumlah kos keseluruhan projeknya melebihi RM5 juta. TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk:(i) menerangkan prosidur memohon kelulusan bagi pemasangan sistem penyaman udara di bangunan-bangunan Kerajaan. Jabatan Perdana Menteri. 4 Tahun 2001. 62502 Putrajaya. 4 Tahun 2001. Unit Perancang Ekonomi. (b) bangunan sedia ada yang diubahsuai melebihi RM 1 juta. Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos Bagi JPPN. (ii) menerangkan kriteria-kriteria dan garis panduan yang perlu dipatuhi bagi pemasangan sistem penyaman udara di bangunan-bangunan Kerajaan. Aras 5. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 145 . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. b. yang kosnya (iii) Permohonan untuk pemasangan sistem penyaman udara selain dari yang dinyatakan di atas hendaklah dirujuk dan mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. LATAR BELAKANG (i) Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama Pekeliling Perbendaharaan Bil.

3 berikut. JKPK akan mempertimbangkan keperluan penyaman udara di ruang-ruang berkenaan berasaskan kepada:- (a) (b) (c) (d) Peringkat kepentingan dan lokasi bangunan Jawatan dan tugas yang dijalankan oleh kakitangan. alat-alat yang ditempatkan dan catatan-catatan lain yang perlu. PROSIDUR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN Perkara-perkara berikut hendaklah disertakan bersama-sama permohonan kelulusan projek seperti yang diperlukan di Perenggan 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. Keperluan tugas. Permohonan pemasangan sistem penyaman udara akan diproses dan dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria seperti berikut:- (i) Ruang-ruang yang telah dipersetujui untuk pemasangan sistem penyaman udara seperti disenaraikan di Perenggan 3. Surat Pekeliling Am Bil. (iv) Jenis sistem penyaman udara dan anggaran kos yang dicadangkan. jawatan pegawai beserta pangkat. hanya boleh dipertimbangkan atas sebabsebab tertentu. 4 Tahun 2005:- (i) (ii) Justifikasi untuk pemasangan sistem penyaman udara Satu (1) perenggu lukisan dengan ruang-ruang yang perlu sistem penyaman udara diwarnakan biru (iii) Senarai bilik-bilik dengan menyatakan keluasan. contohnya :- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 146 . Pemasangan atau penyimpanan peralatan perkakas dan barang-barang (ii) Ruang-ruang yang pada kebiasaannya tidak dipersetujui untuk penyamanan udara. KRITERIA DAN PERTIMBANGAN ASAS PEMASANGAN SISTEM PENYAMAN UDARA. d.2.

(b) Apabila peralatan yang penting dan mahal di ruang yang diberi perkhidmatan penyaman udara akan rosak atau tidak berfungsi sekiranya sistem penyaman udara terhenti. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 147 . semua bangunan hendaklah direka bentuk supaya masaalahmasaalah tersebut dikurangkan ke tahap minimum di peringkat awal.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (a) Bunyi bising dan habuk/asap di tahap yang tidak boleh diterima (b) (c) (d) Kesesakan Reka bentuk bangunan dan pengudaraan Penggunaan optimum ke atas keluasan lantai ruang pejabat (e) (f) Kecekapan Keselesaan. bilik kawalan rapi dan sebagainya. contohnya seperti bilik bedah. Walaupun pertimbangan boleh diberikan berasaskan kriteria-kriteria di atas. mini and mainframe computers. KEPERLUAN KHAS PENYAMAN UDARA Kriteria keperluan khas yang boleh dipertimbangkan untuk kelulusan termasuklah:- (i) Keperluan Sistem Penyaman Udara Tunggu Sedia (a) Apabila keadaan atau aktiviti tugas yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara yang tidak boleh terputus. contohnya ibu sawat telefon. e. ammunition/missile store dan lain lain. Kelulusan secara menyeluruh (blanket approval) untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah tidak diberi.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Perkhidmatan Penyaman Udara Berterusan (24 jam) (a) Apabila kerja-kerja yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara sepanjang masa. perkakas atau barang yang ditempatkan di ruang berkenaan memerlukan suhu yang rendah dan terkawal seperti peralatan ibusawat telefon. (b) Apabila jenis peralatan. keluasan dan penyediaan bilik ditentukan mengikut keperluan. bilik kawalan rapi. seperti menara kawalan trafik udara. kelembapan dan suhu yang boleh dikawal. bilik bersih dan makmal-makmal khusus. bilik bedah. bilik jagaan khas dan lain-lain. Suhu. (iv) Bilik Sejuk Diperlukan untuk menyimpan makanan dan ubatubatan. bahan kimia dan lain lain. Apabila tempat-tempat yang diberikan perkhidmatan penyaman udara sangat sensitif dan keadaan persekitaran khusus diperlukan seperti bilik bedah. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 148 . (iii) 100% Penapisan Udara Luar dan Penapis Udara Berkecekapan Tinggi. (v) Sistem Penyaman Udara Untuk Komputer Peralatan komputer yang memerlukan keadaan persekitaran seperti udara.

5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI f. kos pemasangan dan kos penyenggaraan. Asas reka bentuk boleh disenaraikan seperti berikut:BIL. Jenis peralatan yang diperlukan dipilih berdasarkan kepada kecekapan. b. Penilaian akan dibuat mengikut kes berdasarkan kesesuaian dan keadaan projek. TR = tonne refrigerant Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 149 .20 3. District cooling Sistem besar >2000 * Nota: Penggunaan Multi-split system with advanced refrigerant control (flow/volume) mechanism memerlukan justifikasi serta sokongan data teknikal dan maklumat harga. Sebarang penyimpangan dari senarai di atas perlu diterangkan dalam permohonan dengan penjelasan/justifikasi dari segi keberkesanan kosnya. Senarai di atas adalah sebagai panduan sahaja. JENIS PENYAMAN UDARA KEGUNAAN SECARA AM REKA BENTUK (KAPASITI TR) 1. Window unit/split unit Bilik / ruang yang kecil sahaja Ruang kecil dan sukar mendapat bekalan air Sistem Sederhana Sistem sederhana besar <5 2. conventional with Thermal Energy Storage (TES) 20 . KRITERIA TEKNIK Pada kebiasaannya sistem penyaman udara direka bentuk mengikut keperluan. Air Cooled Package Unit 5 .100 Sistem besar >100 >500 6. Reka bentuk sistem yang dipilih hendaklah mengikut kegunaan. 4. keadaan keperluan ruang serta disesuaikan dengan bangunan. Water Cooled Package Unit Air Cooled Chilled water system Water Cooled Chilled water system a.40 40 .

Pemasangan dan pembekalan unit-unit dan sistem-sistem penyaman udara hendaklah diawasi oleh Jurutera Mekanikal bertauliah. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 150 . PEROLEHAN DAN PEMASANGAN Unit penyaman udara jenis tingkap hendaklah diperolehi dan disenggara melalui Kontrak Pusat Perbendaharaan yang berkuatkuasa.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI g. Perolehan sistem penyaman udara lain hendaklah mengikut Arahan/Pekeliling Perbendaharaan melalui JKR atau Juruperunding yang dilantik.

Bilik-bilik pegawai dan kakitangan berikut:Naib Canselor Timbalan Naib Canselor Pendaftar Bendahari Ketua Pustakawan Dekan Pengarah Pembangunan/Pengarah Kerja Ketua Jurutera Ketua Pegawai Perubatan Ketua Pejabat (Akademik) Professor Pensyarah Kanan Timbalan Pendaftar Timbalan Bendahari Timbalan Ketua Pustakawan Pengarah Pandang Dengar Pengarah Komputer Pengarah Pusat Bahasa Ketua Pegawai Keselamatan Pegawai Perhubungan Awam Pensyarah. Tutor. BANGUNAN UNIVERSITI / KOLEJ UNIVERSITI (i). Bangunan Pentadbiran keseluruhannya. Instructor Pegawai Akademik (iii). Bilik Mesyuarat. Bilik Gerakan/ Taklimat.3 RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA Senarai ruang yang dibenarkan oleh JKPK untuk penyamanan udara adalah seperti di bawah:- a. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 151 . (iv). (ii).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. Bilik Seminar. Demonstrator. Dewan kuliah. (vi). (v).

dan (xviii). (xi). (vi). (iii). (xii). Bilik Alat Khas. Bilik Makmal Kajian (bergantung kepada fungsi dan keadaan). (ix). (xv). (xiv). Bilik Rakaman. Bilik PABX. (xii). (xvi). Makmal Bahasa. Perpustakaan. (x). Makmal Bahasa / Sound Control dan Rakaman. Ruang Muzik. Stor Kimia / Perubatan. (v). Bilik Naib Pengetua. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 152 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (vii). Bilik dan Stor Audio Visual Aid. (xi). Perpustakaan. Unit Teknologi Pendidikan. (xiii). (ii). (vii). Studio Muzik. (i). Bilik Persidangan Utama. Auditorium dan Bilik Tayangan. MAKTAB LATIHAN PERGURUAN. (xiii). (viii). Makmal Pengajian Makro. Bilik Gelap. Bilik Kuliah / Tutorial. Bilik PABX. Ruang bekerja pejabat am. Bilik Gelap. (x). (xvii). (ix). (xv). Bilik Komputer. (xvi). Bilik Pemeriksaan (klinik). (iv). Lain-lain ruang atau bilik yang akan dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. (viii). Bilik Pengetua. b. dan Ruang bekerja pejabat am. (xiv). Booth Latihan.

dan Ruang bekerja pejabat am. Bilik Gelap. Bilik Guru. dan (xviii) Ruang bekerja pejabat am. Makmal Elektronik dan Perhubungan. POLITEKNIK (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) Bilik Pengetua. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 153 . Bilik Ketua Jabatan. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Bilik Komputer.Bilik asrama sistem 1 orang sebilik bagi pegawai Gred 41 dan ke atas. Makmal Ukuran dan Kawalan Elektrik. INSTITUT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa) . Bilik Persidangan/Mesyuarat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. Makmal Bahasa. Dewan Syarahan. Bilik Pengetua. Bilik Mesyuarat. Bilik PABX. Bilik Penginjeksi. SEKOLAH. e. Stor Elektronik. Bilik Pandang Dengar. Pusat Sumber. Bilik Kawalan. Makmal Instrumentasi dan Automasi. Bilik Timbalan Pengetua. Perpustakaan. d. Bilik Neraca. Bilik Komputer.

Yang Di Pertua. (iii) Kamar-kamar Hakim. Bilik PABX. bilik-bilik ini dipersetujui untuk dipasang dengan penyaman udara jenis berasingan (split unit) secara individu di mana satu sistem penyaman udara untuk satu bilik.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI f. (v) (vi) (vii) (viii) Perpustakaan jabatan peringkat kebangsaan /negeri. dan (ix) Ruang bekerja pejabat am dan bilik pejabat semua pegawai. (ii) Bilik pegawai kanan lain khususnya dalam kumpulan Pengurusan dan Professional yang menyandang jawatan Ketua Jabatan peringkat Persekutuan atau peringkat Persekutuan di Negeri. * Nota : Untuk ruang (i). Pendaftar Kanan. Magistret dan bilik juri. (iv) Bilik Gerakan/Mesyuarat Utama peringkat kebangsaan dan negeri. Bilik Komputer. (i) Bilik pegawai yang menyandang jawatan Gred 48 dan ke atas atau jawatan yang setaraf dengannya. PEJABAT KERAJAAN. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 154 . (ii) dan (iii) di atas. Makmal-makmal/ruang yang melibatkan bahan kimia atau alat elektronik yang memerlukan hawa dingin. Berbeza dengan sistem pusat yang membekalkan udara nyaman untuk ruang yang luas dan besar.

Bilik Perpustakaan. Bilik Mesyuarat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI g. Bilik taklimat bagi makmal/bengkel. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Bilik Pengetua. Makmal Elektronik. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 155 . INTITUT LATIHAN KEMAHIRAN/PERINDUSTRIAN. dan Ruang bekerja pejabat am. PUSAT LATIHAN/INSTITUT LATIHAN KERAJAAN. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) Blok Pentadbiran. dan Ruang bekerja pejabat am. Dewan Kuliah/Syarahan. Demonstrator dan Instructor). Bilik kuliah. Bilik Mesyuarat Utama. Bilik Komputer. h. Bilik Pensyarah (Tutor. Bilik Audio Visual Aid.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI i. Hospital:- Bilik Pemeriksaan/Rawatan Doktor Pakar Bilik Pemeriksaan/Rawatan Pendaftar Bilik Pemeriksaan/Rawatan Pegawai Perubatan Bilik Pegawai Perubatan Tugas Malam Bilik Jururawat Tugas Malam Bilik Peralatan Elektronik/Radio Bilik Menunggu Orang Kenamaan Bilik Persidangan Jabatan Kemalangan dan Kecemasan Jabatan Pesakit Luar/Klinik Pegawai Perubatan . Bahagian Pentadbiran:- Pengarah Perubatan dan Kesihatan Penolong Pengarah Perubatan dan Kesihatan Pengarah/ Penguasa Hospital Pengarah Pergigian Pegawai Perubatan Kesihatan Kanan Pegawai Perubatan Penguasa Farmasi Kanan Pegawai Pentadbir Kanan Pegawai Perubatan State Matron (Gred I) State Matron (Gred I) Bilik Eksekutif Kanan Perpustakaan Bilik PABX Bililk Persidangan Ruang bekerja pejabat am (ii). (i).hanya bilik rawatan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 156 . BANGUNAN KESIHATAN.

hanya bilik pembedahan.hanya bilik elektroterapi Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 157 . Coronary dan Eclampsia Lain-lain ruang atau bilik yang boleh dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Jabatan X-Ray Jabatan Fisioterapi Bank Darah Jabatan Patologi Jabatan Bekalan Steril Jabatan Farmasi Klinik Pergigian .hanya kelas 1 dan 2 . . bilik pakar dan bilik Pegawai Pergigian Kanan. Ruang Penjagaan Pesakit Intensif Klinik Pakar Dewan Bedah Ruang Wad Dapur susu pediatrik Bilik Bersalin Bilik menunggu sebelum bersalin (Labour) Wad khas seperti Tetanus.

MASJID Dewan Solat untuk masjid yang diiktiraf secara rasmi sebagai Masjid Negara di peringkat Pusat. (ii). Pusat Negeri Kementerian / Ibu Pejabat bagi Jabatan. Muzium. Peringkat. (iii). majlis jamuan makan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 158 . Polis. dan (iv). Mahkamah. dibina secara tertutup. DEWAN SERBA GUNA Dewan Serbaguna yang memenuhi kriteria berikut :- (i). Imigresen dan Pengurusan). Kompleks Pusat Pengajian Tinggi Negara dan Politeknik serta Institut / Akademi / Maktab Latihan Dalam Perkhidmatan (Perguruan. boleh digunakan untuk menjalankan berbagai aktiviti. Masjid Cyberjaya (terhad sebuah) dan Masjid Negeri (terhad sebuah untuk satu negeri). Kompleks Perpustakaan. Kastam. Ibu Pejabat Polis Kontinjen / Ibu Pejabat Markas ATM. Pusat Pemerintahan / Briged (merangkumi ketiga-tiga cabang perkhidmatan). Perubatan dan Jururawat. Definisi Dewan Serbaguna – Sebuah bangunan yang mempunyai ruang dewan yang tidak mempunyai tempat duduk (kerusi) yang kekal. seperti majlis perhimpunan rasmi. Bomba. Ibu Pejabat Jabatan. k. pameran dan sebagainya. Masjid Putrajaya (terhad sebuah). sukan dalaman. Kompleks Pintu Masuk Utama Negara. dewan peperiksaan. ATM. Pentadbir masjid mempunyai sumber kewangan mencukupi bagi membiayai kos operasi dan senggaraan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI j.

Peringkat – Ibu Pejabat Polis Kontinjen / Ibu Pejabat Markas ATM (merangkumi ketiga-tiga cabang perkhidmatan). Institut Latihan Tinggi Kerajaan (dalam perkhidmatan). Dalam satu kompleks yang mempunyai sekurang-kurangnya satu blok bangunan Kategori ll. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 159 . Definisi Dewan Makan – Ruang untuk pegawai-pegawai tinggi (kanan) Kerajaan yang menginap di rumah penginapan (mess pegawai) Kerajaan dan mendapat sajian makanan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI l. dan (iii). Dewan ini juga digunakan untuk mengadakan jamuan makan rasmi. (ii). DEWAN MAKAN Dewan Makan yang memenuhi kriteria berikut:- (i).

Tiada. Tiada. Tiada. bilik tidur 1. Ruang keluarga. bilik tidur 1. bilik tidur 1. Tiada. bilik tidur 1. ruang tamu dan ruang makan). Ruang keluarga. KELAS D 4 mata kuasa. bilik tidur 1 dan 2). ruang makan. KELAS B 8 mata kuasa. JENIS KUARTERS KELAS A JUMLAH DAN KEDUDUKAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA 10 mata kuasa. bilik tidur utama. 2 dan ruang tetamu (3 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. 3. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 160 . bilik belajar. (5 mata kuasa yang lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik). bilik tidur utama. bilik tidur 2. Ruang tetamu/rehat. ruang makan. KELAS D 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. KELAS F/G Tiada. 2. 3 dan ruang tetamu (5 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 5 : PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN BILANGAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA YANG DIBENARKAN DI KUARTERS.3 dan bilik tidur tetamu. Bilik tidur utama. KELAS C 6 mata kuasa. JUMLAH DAN KEDUDUKAN ALAT PENYAMAN UDARA 5 unit. ruang makan. bilik tidur utama. 2 dan 3 (1 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama). 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. bilik belajar. bilik muzik/audio-visual.2. bilik tidur 2 dan 3. Bilik tidur utama . ruang keluarga. ruang rehat keluarga dan ruang makan.

5. 2. 4. 3. 4 2 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 34 8 4 4 2 4 2 2 4 2 2 1 1 12 12 1 1 15 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 12 14 1 13 2 1 1 1 4 4 38 9 6 2 1 2 1 2 mata kuasa lengkap dengan piping dan pendawaian mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian punca elektrik lengkap dengan alat pemanas punca elektrik tanpa alat pemanas penyediaan keperluan asas Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 1 1 161 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 6 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS C MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1.

2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 4 4 2 4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 2 27 32 8 3 3 4 1 1 1 2 1 2 mata kuasa lengkap dengan piping dan pendawaian mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian punca elektrik tanpa alat pemanas penyediaan keperluan asas Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 162 . 4. 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 7 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS D MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1. 2.

2 1 3 1 2 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 3 25 7 3 1 0 0 2 0 2 1 Mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 163 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 8 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS E MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 9 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS F MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1 2 1 2 1 2 1 1 1 6 2 1 1 1 1 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 18 22 6 0 1 0 0 2 0 1 1 mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 –KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 164 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 10 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS G MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1 2 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 13 20 5 0 1 0 0 2 0 1 1 Mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 165 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 11 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS H MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18 5 0 0 0 0 1 0 1 1 Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 166 .

BAB 4 GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN .

b. Kerja-kerja luar bagi projek bangunan hendaklah mengambil kira perancangan untuk membangunkan keluasan kawasan pada lot tanah yang terlibat sahaja dengan penumpuan khusus kepada skop kerja yang meliputi kawasan keseluruhan yang minimum. Di dalam penyediaan PDA yang perlu dikemukakan bersama pelan. d. e.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 167 . Jadual 12 di muka surat berikut adalah norma bagi perkaraperkara yang dibenarkan untuk kerja-kerja luar bangunan. pecahan kos yang diperuntukkan kepada kerja-kerja luar hendaklah dihadkan antara 20% hingga 30% sahaja dari kos kerja bangunan.1 KERJA-KERJA LUAR a. Pembangunan keseluruhan kawasan lot tanah tanpa sebabsebab yang kukuh (khususnya dari segi kedudukan dan kesesuaian tapak) hendaklah dielakkan supaya penjimatan kos perlaksanaan kerja-kerja luar tercapai. Keseluruhan butiran skop kerja luar yang berkaitan hendaklah mengikut perancangan dan kos perlaksanaan yang optimum. c.

Penyambungan kepada sistem pusat tersedia (jika ada). kawasan yang telibat Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 168 . (iii) Tanaman Rumput Meliputi sahaja. Closed turfing untuk kawasan cerun sahaja. Bilangan lurang saiznya hendaklah berdasarkan kepada liputan kawasan yang terlibat sahaja. Water kepada reticulation kemudahan bergantung bekalan air sedia ada di berdekatan kawasan dan hanya untuk kawasan yang dibangunkan sahaja. Booster Pumps diadakan atas nasihat JBA. Spot turfing untuk kawasan rata. (i) PERKARA Saliran Kotoran/Pembentungan NORMA KEPERLUAN Paip bawah tanah jenis tanah liat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 12 : NORMA KERJA LUAR BIL. Tangki kapasiti septik diadakan kira dengan unjuran mengambil penduduk yang dibenarkan untuk 5 tahun ke hadapan. (ii) Bekalan Air Keperluan berasingan elevated hendaklah water tank mendapat pengesyoran JBA.

(v) Jalan Dalaman Keperluan untuk kemudahan perjalanan ke bangunan dan medan kereta/dataran kejat.0 meter. Dicatkan warna biasa sahaja. melainkan untuk skop kerja berkaitan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 12 : NORMA KERJA LUAR (..50 meter sahaja melainkan untuk bangunan keselamatan. Jenis mesh besi dari bahan besi bergalvani/PVC coated. Kerja tanah yang paling ekonomik tanpa potongan dan tambunan tanah yang banyak.samb) BIL. (vii) Saliran Permukaan Penyambungan kepada sistem saliran sedia ada (jika ada). Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 169 .. Keperluan pagar untuk kawasan pembangunan yang terlibat sahaja. Meliputi kawasan yang terlibat sahaja. (iv) PERKARA Pintu Masuk NORMA KEPERLUAN Satu pintu keluar dan masuk ke kawasan pembangunan sahaja. (vi) Pagar Kawasan Ketinggian bersih adalah 1. Kelebaran dibenarkan ialah 5. Reka bentuk pintu masuk jenis biasa sahaja dari bahan besi. Ukuran maksimum bukaan pintu.

Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 170 . Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen sahaja.0 m. dari jumlah keluasan bangunan (a) Semua pejabat Kerajaan tidak dibenarkan mengadakan tempat meletak kereta yang berbumbung kecuali bagi: Ketua dan Timbalan Ketua Kementerian/Jabatan/Agensi dalam Kumpulan Pengurusan dan Professional (b) Hanya kenderaan Kerajaan sahaja dibenarkan disediakan tempat letak kereta berbumbung selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil.p. Piawaian yang dibenarkan bagi menyediakan tempat meletak kereta adalah seperti berikut:- Kegunaan Bangunan Piawaian Minimum (i) Pejabat Kerajaan -sebuah/100.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4. (c) Tempat meletak kereta berbumbung juga dibenarkan untuk Menteri.2 PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA a. 2 Tahun 1980.

(iii) Pentadbiran (a) Taman Didikan Kanak-kanak.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Institusi (a) Hospital/Rumah Kebajikan - sebuah/3 orang kakitangan pentadbiran dan teknikal - sebuah/5 buah katil (b) Kelab Belia dan Asrama - sda. Nurseri - sebuah/4 orang kakitangan pentadbiran dan akademik (b) Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah - sebuah/3 orang kakitangan pentadbiran dan akademik (c) Semua Institusi Pengajian Tinggi - sebuah/2 orang kakitangan pentadbiran dan akademik + sebuah/setiap 25 orang pelajar atau pelatih + sebuah ruang motosikal/setiap 5 orang pelajar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 171 .

dari jumlah keluasan bangunan + sebuah ruang tempat motosikal/46.p.p. dari jumlah keluasan bangunan (vi) Bangunan Kediaman (a) Semua jenis kediaman selain dari jenis flet - sebuah/kediaman Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 172 .p. dari jumlah keluasan bangunan (v) Industri (a) Stor.p.p. dari jumlah keluasan bangunan (c) Semua kegunaan industri - sebuah/140. Rumah Gudang - sebuah/232.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (iv) Masjid/Pusat Islam - sebuah/70. dari jumlah keluasan bangunan (b) Kilang - sebuah/186. dari jumlah keluasan bangunan + sebuah ruang tempat lori/372 m.0 m.p.0 m.0 m.0 m.0 m.

p.p. termasuk bangunan gunasama seperti bilik air. Gelanggang Tertutup - sebuah/200 m. c) Stadium - sebuah/8 tempat duduk (d) Dewan Serbaguna. Gimnasium. dari jumlah keluasan bangunan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 173 . bilik persalinan dan lain-lain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (b) Flet Kos Rendah - sebuah/4 buah unit kediaman (c) Flet Kos Sederhana - sebuah/2 buah unit kediaman (d) Flet Mewah/ Kondominium - sebuah/unit + 20% dari jumlah tetamu (vii) Sukan (a) Padang Golf Race Course Padang Polo Show Ground - sebuah/929 m. dari keluasan kolam. dari keluasan tapak Keluasan tapak melebihi 5 ekar b) Kolam Renang - sebuah/40 m.p.

taman kanak-kanak - sebuah/465. dari jumlah keluasan bangunan (f) Galeri Penonton - sebuah/10 tempat duduk (ix) Lain-lain Bangunan (a) Panggung Wayang.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (e) Rumah Kelab Kelab Rekreasi - sebuah/100 m.0 m. kebun bunga.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 174 . Panggung Auditorium - sebuah/5 tempat duduk (b) Ruang Terbuka termasuk taman awam. Kegunaan piawaian di atas tertakluk kepada undang-undang kecil Pihak Berkuasa Tempatan yang sedang berkuatkuasa. taman rekreasi. dari keluasan ruang b.

BAB 5 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) .

Menguatkuasakan penggunaan IBS di dalam projek bangunan Kerajaan secara berperingkat-peringkat dari 40% (40 projek Kerajaan menggunakan IBS dari 100 projek Kerajaan) dalam tahun 2005 kepada 70% dalam tahun 2008 dan seterusnya sehingga 90% dalam tahun 2010 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah :- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 5 . pre-fabricated timber frames dan blockworks. steel frames. Lima jenis IBS telah pun dikenalpasti penggunaannya oleh Kerajaan iaitu precast concrete. steel formwork. 5.19(5) bertarikh 6 Julai 2005. beberapa ketetapan untuk dijadikan garis panduan penggunaan IBS di dalam projek pembinaan bangunan telah dirumuskan: a. bersih dan mengurangkan pergantungan kepada tenaga buruh. Ia memudahkan pencapaian kualiti hasil pembinaan yang lebih tinggi di samping tempoh pembinaan yang lebih singkat. Melalui Surat Arahan Perbendaharaan S/K. Kementerian Kewangan telah mengarahkan agar Roadmap Industrialised Building System 2003 – 2010 dijadikan dokumen blueprint sektor pembinaan Malaysia dan Manual for IBS Content Scoring System (IBS SCORE) digunapakai.2010 Kerajaan.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld.1 PENGENALAN IBS ialah satu sistem pembinaan di tapak yang menggunakan “pre -fabricated components” yang boleh menepati kehendak reka bentuk dan telah ditentukan sebagai satu alternatif kepada cara pembinaan tradisional.IBS 175 . Ringkasan arahan tersebut adalah seperti di perenggan di bawah.2 DASAR PENGGUNAAN IBS Berasaskan kepada rasional dan kajian yang terkandung dalam Roadmap 2003 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 5.

b.IBS 176 . Buku-buku rujukan di bawah (yang dikeluarkan oleh CIDB) boleh digunakan sebagai panduan:- (i) Manual for IBS Content Scoring System (IBS SCORE) (ii) Modular Design Guide 5. Memperluaskan kandungan IBS Score dan penggunaan MC (Modular Coordination) dalam projek bangunan sehingga mencapai skor minima 50% bermula dari 2005.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Tahun % 2005 40 2006 50 2007 60 2008 70 2009 80 2010 90 b. Penekanan perlu diberikan kepada perkara-perkara di bawah:- (i) Penggunaan components. pre-fabricated dan pre-cast concrete (ii) Pengeluaran komponen IBS di luar tapak pembinaan. (iii) Penggunaan komponen IBS yang piawai (standardised components) (iv) Penggunaan secara berulang-ulang (repeatability) (v) Reka bentuk menggunakan konsep Modular Coordination Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 5 .3 PENGIRAAN KANDUNGAN IBS a. Setiap permohonan kepada JKPK perlulah disertakan dengan pengiraan kandungan IBS di dalam projek seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dan penggunaan IBS mengikut peratusan yang berkenaan perlulah dibuktikan melalui pengiraan ini.

tangga dan lain-lain. markah-markah diberikan kepada komponen mengikut MS 1064. dry partition.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. Komponen penilaian IBS Score – (seperti di dalam Manual for IBS Content Scoring System) bolehlah dijadikan sebagai panduan. (iii) Contoh dan cara pengiraan yang menyeluruh boleh diperolehi melalui manual yang dinyatakan di atas. (ii) Komponen yang dinilaikan terbahagi kepada tiga bahagian:- Bahagian 1 (50% markah) - Sistem struktur. pre-fabricated timber dan lain-lain. Bahagian 3 (20% markah) - Other Simplified Construction Solutions. Secara ringkasnya:- (i) Skor maksimum yang boleh dicapai ialah 100. steel.IBS 177 . blockwork dan lain-lain. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 5 . Bahagian 2 (30% markah) - Sistem dinding. di mana markah akan diberikan berdasarkan jenis sistem dinding seperti pre-cast panels. kaca. 3-D prefabricated components seperti tandas. di mana markah akan diberikan kepada sistem struktur yang digunakan seperti pre-cast beams and columns.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->