P. 1
Buku Garis Panduan Dan Peraturan

Buku Garis Panduan Dan Peraturan

|Views: 1,882|Likes:
Dipublikasikan oleh bikdonat

More info:

Published by: bikdonat on Dec 13, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JPPN

JABATAN PERDANA MENTERI

Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Malaysia

EDISI PERTAMA TAHUN 2005

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

ISI KANDUNGAN PERKARA ISTILAH/SINGKATAN DAN DEFINISI YANG DIGUNAKAN PENDAHULUAN BAB 1 GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG 1.1 PENGENALAN KEPADA BAB 1 – PEJABAT 6 9 5 MUKA SURAT 1 2

BAHAGIAN A

A1- BANGUNAN PEJABAT A2- PEJABAT MENTERI, TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA A3- AUDITORIUM/ DEWAN BESAR/ PUSAT SIVIK/ DEWAN SERBAGUNA BAHAGIAN B – BANGUNAN PENDIDIKAN

11

B1- GARISPANDUAN UMUM KELUASAN RUANG LANTAI BANGUNAN-BANGUNAN PENDIDIKAN B2- SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH B3- BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA B4- ASRAMA PELAJAR/ PELATIH/ PESERTA KURSUS B5- BENGKEL KEMAHIRAN DAN VOKASIONAL BAHAGIAN C – BANGUNAN KESIHATAN

12

14 18 24 32

C1- HOSPITAL UMUM/BESAR / HOSPITAL PENGAJAR / KLINIK KESIHATAN NEGERI C2- HOSPITAL DAERAH/ KECIL C3- KEDIAMAN JURURAWAT

37 41 42

Edisi Pertama Tahun 2005

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

ISI KANDUNGAN...samb. PERKARA BAB 1 BAHAGIAN D – BANGUNAN-BANGUNAN LAIN 44 58 70 72 MUKA SURAT

D1- KEMUDAHAN SUKAN D2- BANGUNAN KEDUTAAN DI LUAR NEGARA D3- MASJID D4- KUARTERS BAB 2 GARIS PANDUAN KEMASAN BANGUNAN 2.1 PENGENALAN KEPADA BAB 2 2.2 KATEGORI BANGUNAN 2.3 GRED BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BAB 3 GARIS PANDUAN KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIK 3.1 PENGENALAN KEPADA BAB 3 3.2 PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENYAMAN UDARA 3.3 RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA BAB 4 GARIS PANDUAN KERJA LUAR BANGUNAN 4.1 KERJA-KERJA LUAR 4.2 PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA BAB 5 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) 5.1 PENGENALAN 5.2 DASAR PENGGUNAAN IBS 5.3 PENGIRAAN KANDUNGAN IBS

75 77 81

140 145 151

167 170

175 175 176

Edisi Pertama Tahun 2005

II DAN III.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI SENARAI JADUAL JADUAL 1 2 3 4 TAJUK PIAWAI UNTUK ASRAMA KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN KEMASAN KUARTERS KATEGORI BANGUNAN CONTOH GRED KEMASAN UNTUK BANGUNANBANGUNAN KATEGORI I. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS G. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS H. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS C. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS E. PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN BILANGAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA YANG DIBENARKAN DI KUARTERS. NORMA KERJA LUAR MUKA SURAT 29 74 78 82 5 160 6 161 7 162 8 163 9 164 10 165 11 12 166 168 Edisi Pertama Tahun 2005 . BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS F. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS D.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja .Jabatan Bekalan Air .Private Automatic Branch Exchange . M.Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara .seperti di atas .Piawaian Malaysia (Malaysian Standard) .water closet Edisi Pertama Tahun 2005 1 .meter persegi .Radio Television .Chloro Fluoro-carbon .Jabatan Pengangkutan Jalan .c .Jawatan Utama Sektor Awam .Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Uniform Building By-Laws) uPVC w.Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos .Industrialised Building System .Lembaga Perancang dan Pembangunan Keluarga Nasional .Orang Kurang Upaya .Cabutan Butiran Permulaan (Preliminary Detailed Abstract) .Perbadanan Kemajuan Pelancongan (Tourist Development Corporation) UBBL .Jabatan Alam Sekitar .Jabatan Kerja Raya .Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia .Unmodified Polyvinyl Chloride .Institut Kemahiran Mara .Angkatan Tentera Malaysia .Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Malaysian Industrial Development Authority) m.Jabatan Pengairan dan Saliran .Mekanikal dan Elektrik . Air dan Komunikasi .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI SINGKATAN DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN DI DALAM DOKUMEN INI ATM CFC CIDB .Institut Pengajian Tinggi Awam .S OKU PABX PDA PVC RTV sda SPA TDC .Polyvinyl Chloride .p.Suruhanjaya Perkhidmaan Awam .Kementerian Tenaga.Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board) IBS IKM IPTA JAS JBA JBPM JKKP JKPK JPJ JPS JPPN JKR JUSA KTAK LPPKN M&E MIDA .

di samping memenuhi keperluan-keperluan fungsinya . 4 Tahun 2005 yang dikeluarkan sebagai menggantikan Pekeliling Am Bil. Edisi Pertama Tahun 2005 2 .2 Garis panduan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian yang menyentuh aspek-aspek berikut:- a.1 Garis panduan ini merangkumi bangunan Kerajaan sama ada projek bangunan yang baru yang bernilai RM5 juta ke atas atau kerja-kerja pengubahsuaian kepada bangunan yang sedia ada atau bangunan swasta yang disewa yang bernilai RM1 juta ke atas.(cost effective and functional). 2. b. Untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan piawaian umum dalam mereka bentuk bangunan Kerajaan supaya ianya dirancang dan dilaksana dengan penggunaan kos yang berkesan. TUJUAN 1. Sebagai panduan kepada semua agensi pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun yang mengendalikan projek-projek bangunan Kerajaan semasa membuat permohonan mendapatkan kelulusan Urusetia Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos bagi Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara selaras dengan kehendak Pekeliling di atas. 2 Tahun 1990. SKOP 2.1 Tujuan garis panduan ini disediakan ialah :a. Garis panduan bagi merancang sesuatu bangunan Kerajaan dengan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai (floor space norms).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI PENDAHULUAN 1. 2. c. Untuk menerangkan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan Surat Pekeliling Am Bil.

4 Tahun 2005. semua agensi pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa skop keseluruhan projek telah dipersetujui/ diluluskan secara dasarnya terlebih dahulu. Edisi Pertama Tahun 2005 3 .2 Setiap Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun adalah bertanggungjawab melalui Bahagian/Unit Teknikal masing-masing atau melalui juruperunding swasta yang dilantik. 4 Tahun 2005. Garis panduan bagi keperluan kerja-kerja mekanikal dan elektrik. untuk merujuk kepada garis panduan ini dan memastikan maklumat/dokumen yang lengkap dikemukakan kepada Urusetia JKPK sebagaimana yang dinyatakan di dalam Surat Pekeliling Am Bil. 2. Garis panduan penggunaan Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System). Garis panduan ini juga disediakan supaya ianya dapat saling digunapakai untuk satu kategori bangunan dengan kategori bangunan yang lain di dalam projek yang sama. d.1.4. Garis panduan bagi kerja-kerja luar bangunan (external works).3 Garis panduan ini disediakan dengan mengambil kira jenis bangunan secara umum (generic) untuk memudahkan penggunaannya secara menyeluruh dan merangkumi apa juga jenis projek bangunan. c. fungsi dan implikasi kewangannya. 2. e. 3. Garis panduan penggunaan bahan binaan dan kemasan yang telah ditetapkan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI b. Sebelum merujuk kepada Urusetia JKPK untuk kelulusan seperti yang diperlukan oleh Surat Pekeliling Am Bil. PROSES PERMOHONAN 3. berdasarkan kepada kategori bangunan mengikut kepentingan. 3.

Kod-kod Amalan dan dasar Kerajaan yang berkaitan yang sedang berkuatkuasa.my Edisi Pertama Tahun 2005 4 . LAIN-LAIN 5. PEMATUHAN UNDANG-UNDANG 4. 3.1 Garis panduan ini akan dikemaskinikan dari masa ke semasa mengikut keadaan ekonomi negara. 4. 5.2 Garis panduan ini boleh juga dirujuk secara on-line menerusi laman web www.jpm.epu. Piawaianpiawaian. Garis panduan ini tidak boleh dianggap sebagai keputusan atau kelulusan JKPK kerana ia hanyalah merupakan panduan asas bagi agensi pelaksana di dalam proses merancang projek-projek bangunan. Pekeliling-pekeliling.1 Semua agensi pelaksana/ Kementerian/ Jabatan/ Badan Berkanun hendaklah memastikan reka bentuk bangunan mematuhi kehendak Akta-akta. Undang-undang Kecil.3.4 Keputusan berkaitan kelulusan/penolakan yang dikeluarkan saiz oleh ruang JKPK dan adalah penggunaan kemasan muktamad. masa dan kesesuaian projek yang akan dilaksanakan dan juga perubahan teknologi binaan ataupun dasar Kerajaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. 5.

BAB 1 GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG .

Sebagai langkah untuk memudahkan rujukan ketika menentukan norma-norma keluasan ruang. Norma keluasan ruang lantai ini adalah keluasan kasar kesemua ruang yang yang terlibat dalam memenuhi fungsi bangunan tersebut termasuk ruang peredaraan (circulation) dan servis. Bab ini telah dibahagikan kepada empat bahagian seperti berikut: Bahagian A: Bahagian B: Garis panduan keluasan ruang lantai bangunan pejabat Garis panduan keluasan ruang lantai bangunan pendidikan Bahagian C: Garis panduan keluasan ruang lantai bangunan kesihatan Bahagian D: Garis panduan keluasan ruang lantai bangunanbangunan lain.1 PENGENALAN KEPADA BAB 1 a. c. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – KELUASAN RUANG 5 . b.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 1. Rujukan kepada mana-mana Bahagian yang berkaitan boleh dibuat sekiranya terdapat keperluan untuk mereka bentuk berbagai jenis bangunan yang berlainan di dalam satu projek. Garis panduan ini adalah bertujuan untuk merancang sesuatu bangunan Kerajaan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai. Penentuan norma keluasan ruang lantai adalah merupakan satu cara yang berkesan bagi mengawal saiz keseluruhan bangunan untuk menentukan siling peruntukan (budget ceiling) bagi sesuatu projek pembangunan. e. d. Ia merupakan unit keluasan keseluruhan ruang bagi muatan yang dirancang untuk memenuhi keperluan fungsi bagi sesuatu bangunan.

BAHAGIAN A: PEJABAT A1BANGUNAN PEJABAT A2- PEJABAT MENTERI. TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DIBAWAHNYA A3- AUDITORIUM / DEWAN BESAR / PUSAT SIVIK / DEWAN SERBAGUNA .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A1.Ruang Tetamu - 2.Bilik Perbincangan .p.Stor-stor ./ kakitangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 .BAHAGIAN A 6 .p. Norma keluasan ruang lantai hendaklah terbahagi kepada ruang-ruang berikut:- (a) Ruang kerja kakitangan (sila rujuk SPA 14/1982) - 8.Bilik Komputer .00 m.p.Bilik Rehat/ Pantry . 2.Bilik Sembahyang ./ kakitangan (b) Ruang-ruang sokongan di dalam ruang pejabat yang merangkumi ruangruang berikut:.Bilik Kebal . untuk seorang kakitangan.BANGUNAN PEJABAT 1. Konsep Pelan Pejabat Terbuka hendaklah diamalkan mengikut Surat Pekeliling Am Bil. Jumlah kakitangan yang diambil kira ialah merupakan jumlah semua kakitangan sedia ada dari Gred 1 hingga Gred 54 yang memerlukan ruang kerja. Norma keluasan ruang lantai bagi semua pejabat Kerajaan adalah 16.14 Tahun1982.50 m. termasuk 5% atau 5 tahun ke hadapan sebagai unjuran bilangan kakitangan.Bilik Mesyuarat .00 m. 3.Bilik Fail .

Bilik Suis ./ kakitangan Jumlah 16.Lobi .Lain-lain - 2. (e) Ruang-ruang legar luar seperti: .Service ducting - 1.Bilik Rekreasi .Tandas .Ruang Penyambut Tetamu .Langkan (balcony) .80 m.Bilik Seminar ./ kakitangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 .p.Kantin/dapur .00 m.Foyer ./ kakitangan Ruang (a) hingga (d) telah mengambil kira ruang legar dalaman.p.Teres .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (c) Ruang sokongan di luar ruang pejabat yang merangkumi ruang-ruang berikut:.Air Handling Unit .Lain-lain - 1.Stor Pusat .Lobi Lif .Bilik Motor .PABX .50 m.20 m.Ruang Masuk Utama .p./ kakitangan (d) Ruang-ruang Mekanikal dan Elektrik seperti: .Bilik Alat Ubah ( Transformer ) .Tangga .Perpustakaan/ Bilik Bacaan .Laluan-laluan Luar .BAHAGIAN A 7 .lift shaft .p.

keperluan aspek keselamatan dan lain-lain. Penyediaan tempat letak kereta terbuka di luar bangunan adalah dibenarkan mengikut garis panduan penyediaan tempat letak kereta. Perhatian hendaklah diambil bahawa ruang kerja kakitangan dan ruang berkaitan adalah tetap (fixed). tertakluk kepada perkara-perkara di bawah:- (a) Fungsi Jabatan yang dirancang sebagai Jabatan-jabatan yang banyak berhubung dengan orang ramai contohnya. lebih dan mengikut keperluan. Ruang-ruang sokongannya adalah (b) Bentuk dan keadaan bangunan seperti saiz.BAHAGIAN A 8 . Bangunan-bangunan Kerajaan tidak dibenar mengadakan ruang tempat letak kereta di dalam bangunan atau di bawah paras tanah (basement) kecuali dengan kebenaran dan dikira berasingan. 3(c) dan 3(d) akan berubah. (Sila rujuk Bab 4: 4. Jabatan Kastam dan lain-lain. Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk penjawat awam Gred JUSA B ke atas dan Setiausaha Parlimen Kementerian yang setaraf dengannya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4. bilangan tingkat.2 – PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 . 5. 6. JPJ. manakala ruang-ruang sokongan di luar dan di dalam pejabat seperti yang dinyatakan di 3(b). 7. Jabatan Imigresen.

p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A2. 18. 178.00 m.p. 3.p.00 m.p.p.00 m.p.00 m. - 60.00 m.00 m.00 m. 12.00 m. 178.p.00 m.00 m.p. 4.p.00 m.p. - 78. Pelayan Pejabat (dua orang) - 12. 5. 78. Suit ( suite ) Menteri (a) (b) (c) (d) (e) (f) Bilik Pejabat Bilik Menunggu Bilik Mesyuarat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Bilik Pembantu Khas 72.p. 7.00 m. 18.p.p.p. 18.00 m.p. Setiausaha Politik - 24.00 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 . Suit Timbalan Menteri (a) (b) (c) Bilik Pejabat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit 48. 2.00 m. Pembantu Khas - 15.00 m.00 m. 40.PEJABAT MENTERI. 12.BAHAGIAN A 9 .00 m.p. 18. Suit Setiausaha Parlimen (a) (b) Bilik Pejabat Bilik Setiausaha Sulit 42.p.00 m. 6. TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA 1.p.p.00 m.00 m. 18.p. 60.p. Setiausaha Akhbar - 15.

00 m.00 m.p. Ruang sokongan pusat yang digunakan oleh semua pihak.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 8. 92.p. - 92. 616. Jumlah 474. Ruang Legar Luar (30%) Jumlah Besar Katakan 142. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 .20 m.p. (a) (b) (c) (d) Kaunter Penyambut Tetamu 20. 12. 30.p.p.00 m. Kegunaan purata ruang pejabat Menteri.p.p.00 m. Timbalan Menteri dan kakitangan lain adalah sebanyak 56.p. Bilik Mesyuarat Ruang Menunggu Bilik Minuman 30.p.BAHAGIAN A 10 .00 m.p.00 m.20 m.p. untuk setiap kakitangan. 9.00 m. 616.00 m.

/tempat duduk 0./tempat duduk Jumlah 1. 4.60 m.p.75 m.0. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium/dewan besar/pusat sivik/dewan serbaguna adalah sebanyak 1.2. production room.45 .80 ./tempat duduk 0. 3.10 ./tempat duduk Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 . bilik wartawan.15 m.p. Pusat Sivik atau Dewan Serbaguna adalah berdasarkan kepada jumlah tempat duduk yang dirancang dan terbahagi kepada ruang-ruang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Ruang Tempat Duduk Ruang Sokongan Ruang Bilik Air Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik.p.35 m.p.0./ tempat duduk.80 .BAHAGIAN A 11 ./tempat duduk 0. bilik pengacara.15 m. pentas. bilik alat-alat teknikal dan lain-lain bergantung kepada fungsi dewan/auditorium.0.AUDITORIUM/DEWAN SERBAGUNA 1. dan Ruang Legar 2./tempat duduk 0. audio. bilik lampu. public address. Tempat duduk yang digunakan adalah jenis bucket yang boleh dilipat atau yang tidak boleh dilipat dan dari jenis tetap (fixed) atau tidak tetap (moveable).p. dimmer.p. bilik penyenggaraan.70 m. bilik persalinan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A3.2.0. BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan Auditorium. Dewan Besar. Ruang sokongan ini adalah berbeza antara satu jenis dengan jenis yang lain dan norma keluasan ruang lantai juga turut berubah mengikut keperluan dan fungsi.35 m.45 . Ruang sokongan adalah terdiri dari ruang-ruang seperti stor. Butirannya adalah seperti di bawah :(a) (b) (c) (d) (e) Ruang tempat duduk Ruang Sokongan Ruang Legar Bilik Air Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik 0.10 .p.

BAHAGIAN B: BANGUNAN PENDIDIKAN B1GARIS PANDUAN UMUM KELUASAN RUANG LANTAI BANGUNAN-BANGUNAN PENDIDIKAN B2- SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH B3- BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA B4- ASRAMA PELAJAR / PELATIH / PESERTA KURSUS B5- BENGKEL KEMAHIRAN DAN VOKASIONAL .

16.56 m.p./pelajar* 9.p.00 m.16./pelajar* 13.12.36 – 14.00 .GARIS PANDUAN UMUM KELUASAN RUANG LANTAI BANGUNAN-BANGUNAN PENDIDIKAN 1.10 m.15. Kompleks ini akan berpandukan kepada norma-norma yang ditentukan di dalam garis panduan ini.00 m.00 . Reka bentuk Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah dibuat berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM).00 . 11. Sekolah Rendah Semua jenis Sekolah Menengah 12 – 30 bilik darjah 18 -36 bilik darjah .00 . Garis panduan ini mengawal kesinambungan reka bentuk bangunan-bangunan pendidikan agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara./pelajar 5. 2.00 m. Bangunan-bangunan Pendidikan terbahagi kepada :(a) (b) (c) Sekolah Rendah Sekolah Menengah Biasa Sekolah Menengah Berasrama Penuh (d) Maktab Rendah Sains MARA (Berasrama Penuh) (e) (f) Sekolah Menengah Vokasional (Am) Sekolah Menengah Vokasional (Kursus Khas) * Nota: Lingkungan norma keluasan ini adalah bergantung kepada bilangan bilik darjah. 3.p. Bangunan-bangunan pendidikan adalah dalam bentuk kompleks di mana terdapat gabungan beberapa buah bangunan yang berlainan fungsi di dalam satu tapak./pelajar** Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 12 .p.00 m./pelajar** (h) Politeknik/ IKM - 14.p.00m./pelajar* (g) Institut Latihan Perindustrian - 14./pelajar* 10.85 – 9.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B1.p.p. Bangunan-bangunan Pendidikan dirancang dan direka bentuk berpandukan kepada Dasar Pendidikan Negara.

65 m.14. (k) Asrama (termasuk dewan makan dan surau):- (i) Sekolah Menengah Berasrama Penuh - 8./pelajar*** (iii) Maktab Perguruan/Kolej Jururawat - 14./pelajar*** (ii) Politeknik - 12./pelatih*** (iv) Universiti - 14. dua orang sebilik atau satu orang sebilik.24. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 13 .p.55 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (i) (j) Maktab Perguruan Institut Latihan/Pusat Latihan - 14. cadangan-cadangan tersebut hendaklah diluluskan oleh JKPK.18.12.55 . Bangunan-bangunan dengan kemudahan-kemudahan pusat adalah disyorkan berkedudukan berhampiran di antara satu sama lain supaya jaraknya adalah di dalam jangkaan berjalan kaki. Bangunan-bangunan ini juga dihadkan ketinggiannya hanya kepada lima (5) tingkat.05 m.16.65 m.p.00 m.55 .00 m.55 m.p.p. Sekiranya terdapat keperluan melebihi had ketinggian tersebut./pelatih*** ***Nota: Lingkungan norma keluasan ini adalah bergantung kepada jenis asrama samada sistem dormitori.65 .80 ./pelajar** 12.p.44. 4./pelajar ** ** Nota: Lingkungan norma keluasan ini adalah bergantung kepada jenis-jenis kursus yang ditawarkan.p.p./pelajar*** (v) Institut Latihan/Pusat Latihan - 14.75 m.00 .

SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH 1. f. maka ruang bilik sembahyang di asrama tidak dibenarkan. Jika sebuah surau berasingan telah disediakan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 14 . Keluasan tanah yang diperlukan untuk sekolah menengah berasrama penuh yang lengkap adalah lebih kurang 20 hektar (50 ekar). Kemudahan-kemudahan pusat yang berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut :(i) (ii) (iii) (iv) Dewan Serbaguna Kantin Surau Bilik Sakit d. Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau yang berasingan disediakan. KEPERLUAN AM a. Kemudahan-kemudahan berikut tidak dibenarkan:(i) (ii) Dewan Kuliah Auditorium/Dewan Besar e. Bagi kemudahan asrama. b. sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B2. Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. c. (Sila rujuk Jadual 1: PIAWAI UNTUK ASRAMA).

p./pelajar e. seorang j.p. Dewan Makan - 0.40 m. Makmal Sains Tulin - 4.00 m.p.95 m./pelajar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 15 .85 m./pelajar f.50 m.7.p./pelajar l.p.50 m.p. Bilik Mesyuarat - 1.6.p.60 m.p. Bilik Sembahyang/Surau - 0.00 .p.p.50 .6./pelajar d. seorang i.00 . Bilik Darjah - 1./pelajar b. seorang 1.90 m. Bilik Rehat (i) (ii) Guru Pelajar 1.90 m.40 m. Bilik Guru - 4. seorang g. Makmal Sains Rumahtangga - 5.80 m.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2./pelajar c.p. seorang h. Bilik Dormitori - 4. Dapur/Persediaan - 0.p. Bengkel Industri/Kemahiran Hidup - 5.00 m./pelajar k. Makmal Sains Am - 3.00 m. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI a.

KUARTERS KAKITANGAN Kakitangan yang dibenar untuk disediakan rumah kediaman adalah seperti berikut:- a. Makmal Sains - 35 orang e. Jaga - 1 unit h. Penyelia Makanan - 1 unit f. Nursing Supervisor - 1 unit g. Warden (Guru) dalam asrama - 1 unit bagi setiap 200 pelajar e. Makmal Sains Tulin Makmal Sains Am - 35 orang 35 orang d. Tukang Masak - 2 unit Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 16 . Guru - Sila lihat nota * di muka surat 17. Pengetua - 1 unit b. Bilik Darjah - 35 orang b. c.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. Penolong Pengetua - 1 unit c. Bengkel Industri/Kemahiran Hidup - 35 orang 4. d. SAIZ BILIK DARJAH/MAKMAL a.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI i. sila rujuk BAHAGIAN D4 KUARTERS. Penolong Tukang Masak - 2 unit j. Nota: * Jumlah bilangan unit adalah tertakluk kepada bilangan pelajar dan lokasi sekolah sama ada berhampiran dengan bandar atau tidak. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 17 . Pemandu - 2 unit Kelas kuarters hendaklah mengikut kelayakan kakitangan selaras dengan Perintah Am Bab E. Untuk maklumat lanjut mengenai kuarters.

55.p. Kompleks Sukan dan Rumah Tetamu. 2. 3. Perpustakaan dan sebagainya dimana fungsinya adalah khusus untuk proses pembelajaran. Pusat Bahasa. Masjid.00 . Bangunan Akademik adalah seperti bangunan fakulti yang meliputi bilik kuliah. Kompleks bangunan IPTA biasanya mengandungi bangunan-bangunan akademik dan bangunan-bangun bukan akademik. Dewan Perhimpunan dan sebagainya yang diperlukan untuk menyokong tugas-tugas pentadbiran IPTA tersebut.00 ./pelajar (b) Pergigian - 36.00 .00 m.27. Dewan Perhimpunan/Panggung Percubaan.00 . Mekanikal dan Elektrik - 22. Pejabat Harta Benda.p.00 m.p. Pusat Pelajar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B3. Kompleks Dewan Kuliah. Perpustakaan Pusat.00 . Pusat Kakitangan.00 m./pelajar (c) Kejuruteraan Awam. Keluasan ini termasuk 50% keperluan (a) Perubatan - 50.20. bangunan bukan akademik pula adalah seperti bangunan Pentadbiran./pelajar (e) Sains - 16.p. Norma keluasan kasar ruang lantai mengikut fakulti-fakulti yang dibenarkan adalah seperti di bawah ini. Dewan Kuliah. Dewan/Bilik Kuliah. Norma keluasan ruang lantai ini juga tidak termasuk bangunan-bangunan yang dibina berasingan seperti bangunan Pentadbiran. Sementara itu.40.20./pelajar (d) Alam Bina - 18.00 m.00 m.BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA 1. Pusat Komputer. 4.p. makmal dan bengkel./pelajar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 18 . Norma keluasan ruang lantai berikut adalah merupakan jumlah kasar ruang lantai bagi setiap pelajar sepenuh masa sahaja dan dianggap termasuk ruang laluan dan ruang untuk urusan perkhidmatan mekanikal dan elektrik.

00 m.9.00 m.00 m.p.00 m.00 .00 . (c) Pendaftar - 23. (h) Ketua Jurutera - 20.p.p. Kadar keluasan ruang lantai pejabat bagi pegawai-pegawai dan kakitangan akademik yang dibenarkan adalah seperti di bawah :- (a) Naib Canselor - 37.00 m. (d) Bendahari - 23.p.00 m.00 .p.00 m./pelajar (h) Ekonomi/Perniagaan - 7. (i) Ketua Pegawai Perubatan - 20.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (f) Pertanian - 16.p./pelajar (j) Kesusasteraan - 7.00 .p.50 m. (g) Pengarah Kerja/Pembangunan - 20.9./pelajar (k) Pengurusan Hotel dan Penyediaan Makanan - 10.9.9. (b) Timbalan Naib Canselor - 28.p.p.50 m. (f) Dekan - 23.00 ./pelajar (i) Pengajian Islam - 7.00 m.00 m.p.00 m. (e) Ketua Perpustakaan - 23.00 m./pelajar (g) Undang-undang - 7.p.50 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 19 .p./pelajar 5.00 m.p.20.p.p.

50 m.p. (r) Pengarah Pusat Bahasa - 16.p. (v) Pensyarah - 14.50 m.50 m.50 m.50 m.50 m.p.00 m. (w) Pembantu Peribadi kepada Naib Canselor - 14. (k) Pensyarah Kanan - 16.p. (p) Pengarah Komputer - 16.50 m. (m) Timbalan Bendahari - 16.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (j) Professor - 16.p. (t) Pegawai Perhubungan Awam - 16.50 m.p.50 m.p. (l) Timbalan Pendaftar - 16.50 m.50 m.p. (o) Timbalan Ketua Perpustakaan - 16.p.50 m. (q) Pengarah Pandang Dengar - 16. (s) Ketua Pegawai Keselamatan - 16.00 m.50 m. (x) (y) Penolong Pensyarah Tutor 18.p.p. (u) Kaunselor Pelajar - 16. bagi dua (2) pegawai (z) (aa) (ab) Demonstrator Instruktor Pegawai Akademik (Separuh Masa) sebilik Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 20 .p. (n) Ketua Pejabat (Akademik) - 16.p.p.p.

p.1.p. seorang (e) Bilik Seminar - 1.0 m. Gred 17 hingga 35 - 5.p.0 m.35 m. Bagi ruang-ruang fungsi lain. Gred 1-10 (Pembantu Am Rendah) - 3.95 m.p.0 m. Gred 36 hingga 40 - 9. seorang Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 21 .p.90m.0 m.p.p.60 .p.0 m.1. seorang (g) Bilik Mesyuarat - 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ac) Pegawai dan kakitangan pentadbiran lain yang bukan Ketua Jabatan tidak dibenarkan mempunyai bilik.2. norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan adalah seperti berikut :- (a) Dewan Besar/Perhimpunan - 1.60 m. seorang (b) Dewan Kuliah - 0.00 m. Gred 11-16 (Pembantu Tadbir Rendah) - 4.90 m.85 m. seorang (f) Bilik Persidangan - 1.p.80 .p.p.90 . seorang (c) Bilik Kuliah - 0. 6. Ruang yang dibenarkan adalah seperti berikut :- Gred 41 hingga 48 - 14.p. seorang (d) Bilik Tutorial - 1.

- Jarak antara aisle adalah 0.jenis cubicle .Kajian - 7.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (h) Perpustakaan (i) Ruang Membaca . seorang (j) Bilik Lukisan - 7.0 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 22 .80 m.jenis karrel Muatan (kapasiti) untuk ruang membaca - 30% jumlah pelajar dan 20% jumlah kakitangan (ii) Ruang Rak Buku Terbuka - 120 . setinggi 2.p.p. - Jarak antara rak adalah 0.60 meter persegi bagi setiap 1.p. seorang (k) Surau - 0.90 m.00 m. seorang .p. seorang 11.terbuka - 1.90 meter.90 m.90 m.000 buku.p.13 meter atau 5.30 m.p.p.50 m.Am .1.p.90m . seorang 2.p. seorang 2. seorang (l) Masjid - 1. seorang Muatan yang diambil kira ialah 60% dari jumlah kakitangan/pelajar (m) Kediaman (i) Pelajar - Sila rujuk BAHAGIAN B4ASRAMA PELAJAR/ PELATIH/ PESERTA KURSUS.00m (i) Makmal . yang mana lebih rendah.150 naskah/m.

seorang (iii) Campuran (i) dan (ii) - 1. seorang (ii) Kakitangan - 1.40 m. - 1 w. Non-Residential - 1 w.400 orang - 0.40 m. - 1 w.75 m.50 m. b.c bagi 30 orang wanita.1.00 . Residential - 1 w.00 m.p.c dengan sebuah urinal bagi 10 orang lelaki.p/unit Sila rujuk BAHAGIAN D4KUARTERS (n) Dewan Makan (i) Pelajar - 0.p. seorang (iii) Bagi jumlah 401 orang ke atas - 0. 1 shower bagi 10 orang.p. seorang 7.p. Kemudahan Tandas dan Bilik Air a.20 m.p.c bagi 10 orang wanita. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 23 .c dengan 2 urinal bagi 60 orang lelaki. seorang (ii) Bagi jumlah 101.95 m. seorang (o) Dapur/Persediaan (i) Bagi jumlah 100 orang ke bawah - 0.p. 1 washbasin bagi 10 orang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) (iii) Unit Fellows Kakitangan - 75.

sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik hendaklah digunakan. sistem dua orang sebilik (double room) adalah dibenarkan dengan menggunakan katil jenis setingkat. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 24 . Bilik-bilik seorang sebilik (single rooms) hendaklah dikhaskan kepada pensyarah jemputan dan pelawat sahaja. 2. (b) Bagi Sekolah-sekolah Khas seperti Maktab Rendah Sains MARA dan Sekolah Sukan Negara. (c) Bagi semua Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Rendah. katil yang digunakan hendaklah dari jenis katil dua tingkat (double decker). Politeknik dan Institusi Latihan. Jenis-jenis asrama yang dibenarkan adalah seperti berikut:- (a) Sistem Dormitori (b) Sistem dua (2) orang sebilik (Double Room) (c) Sistem seorang sebilik (Single Room) (d) Campuran Sistem (a).ASRAMA PELAJAR/PELATIH/PESERTA KURSUS 1. Kolej Jururawat. Untuk pelajar-pelajar Tingkatan Enam katil jenis satu tingkat boleh digunakan. (d) Bagi pelajar-pelajar Universiti. sistem dormitori 8 orang hingga 12 orang sebilik adalah dibenarkan. Maktab Perguruan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B4. dan bilangannya dihadkan. bagi projek-projek Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Biasa Kerajaan. (b) dan (c) di atas. Kelayakan Institusi (a) Pada amnya.

(g) Kelayakan Institusi ada dinyatakan di dalam Jadual 1 : PIAWAI UNTUK ASRAMA. Kemudahan-kemudahan pusat bagi asrama seperti bilik air. bilik basuh. Dewan makan dan dapur hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama. surau. Maktab Latihan. bilik bacaan. (f) Bilik-bilik seorang sebilik ini dibenarkan bagi menampung pelatihpelatih khas antarabangsa atau bagi tujuan Pensyarah-pensyarah Pelawat. sistem kafeteria (self-service) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak. Reka bentuk panjang yang mempunyai laluan dalam di tengah dan bilik-bilik tidur di kiri kanannya adalah merupakan reka bentuk yang paling ekonomik dari segi penggunaan ruang lantai. 4. Bagi Sekolah Rendah. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: (a) (b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Pusat Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 25 . Sistem sajian makanan adalah berbeza mengikut keadaan. pejabat kecil dan suit warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. bilik tetamu. 6. Bagi Universiti. bilik rekreasi. 5. 3. sistem sajian makanan adalah untuk sistem makan serentak. campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik adalah dibenarkan mengikut kelayakan. Politeknik dan Institut Latihan. Sekolah Menengah Biasa dan Sekolah-sekolah Khas. Oleh itu kapasiti dewan makan adalah untuk 100% bilangan pelajar. bilik menggosok.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (e) Bagi Institut Latihan di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa.

p.00m. seorang (c) Sistem Seorang Sebilik (i) (ii) (iii) (iv) Pelajar Pelatih Pegawai Gred 41 .00m.25 m.50 m.p.p.40 m.seorang Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira bergantung kepada sistem sajian. seorang 1.p.00m.00 -1.20m.20m.seorang 20.40 m.p.p.p.p. Jika Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 26 .1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 7.p.p.seorang * * termasuk keluasan untuk bilik air 8.seorang * - 30. seorang 9. seorang 8.00m.p.seorang 14.53 Pegawai-pegawai lain (Gred 54 ke atas) - 11.75 m. seorang (b) Sistem Dua (2) Orang Sebilik (i) (ii) (iii) Pelajar Pelatih Kakitangan Sokongan - 8.p.00 . Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut :- (a) Sistem Dormitori (i) (ii) (iii) 14 hingga 20 orang sebilik 8 hingga 12 orang sebilik 4 hingga 6 orang sebilik - 4. seorang 4. sama ada serentak atau beratur (queue system).00 m. 9. Keluasan ruang legar dan sokongan sebanyak 35% dari keluasan bilik tidur.seorang 1.95m. seorang 15. Kemudahan-kemudahan pusat yang boleh disediakan adalah seperti berikut:- (a) Dewan Makan (i) (ii) (iii) Pelajar Kakitangan Campuran (i) dan (ii) di atas - 0.p.

seorang 0. bilik permainan. Mangkuk tandas dari jenis cangkung hendaklah digunakan.40 m. Kemasan lantai untuk bilik air hendaklah menggunakan jubin homogeneous (gred biasa). pejabat kecil dan lain-lain.p. Pintu bilik air hendaklah dari bahan PVC dan paip/hos pencuci disediakan di sebelah kanan pengguna w.p.p.c dengan ketinggian yang sesuai dan tidak mencecah lantai.75 m. seorang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI sistem beratur digunakan. seorang Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira adalah sama seperti dewan makan. (d) Pejabat Sekiranya diperlukan. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. seorang.p.400 orang Bagi jumlah 401 orang ke atas - 0. Mangkuk tandas dari jenis duduk hendaklah disediakan pada tahap minimum. norma keluasan ruang lantai adalah 0. stor.p. (e) Bilik Air dan Ruang-ruang Lain Bilik air. hanya 65% daripada jumlah pelajar/pelatih akan dikira untuk mendapatkan keluasan ruang lantai dewan makan. kedai.95 m. surau. bilik TV.50 m. ruang jemuran dan lain-lain ruang disediakan mengikut keperluan projek. Norma keluasan ruang lantai adalah 0.40 m. bilik bacaan. (b) Dapur/Persediaan (i) (ii) (iii) Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101. (c) Rekreasi Ruang ini merangkumi ruang tetamu. seorang. seorang 0.p. bilik basuh. Bilik air untuk kemudahan OKU hendaklah disediakan mengikut peraturan UBBL dan piawaian kebangsaan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 27 .40 m.

Keluasan kasar ruang lantai purata untuk setiap jenis asrama adalah sebanyak 8.80 m. Kemasan lantai jenis seramik adalah dibenarkan untuk bilik tidur di peringkat Universiti dan Kolej Universiti. Contoh perkiraan keluasan ruang lantai adalah seperti yang ditunjukkan di muka surat 31. Mana-mana komponen keluasan yang tidak diperlukan atau tidak akan dibina hendaklah dikeluarkan dari jumlah keluasan.05 m. seorang untuk sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik dan hingga 44.p.p. Perabot dan kelengkapan lain yang digunakan hendaklah dari jenis dan piawai yang diluluskan oleh Kerajaan dan di mana terdapat. 13. 11.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 10. hendaklah diperolehi dari Kontrak Pusat. 12. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 28 . seorang untuk pegawai Gred 54 ke atas.

05 16.) Keluasan Purata (m.40 9.40 0.70 0.) Jumlah (m. = orang Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 29 .40 0.95 0.65-44.40 0.00 10.35 5.00* 30.95 3.) Jenis Katil Loker Almari Baju Meja Kerusi Setee Tilam Bantal Selimut Cadar Sarung Bantal X X X X X X X X X X 8. Menengah Rendah/MRSM Sekolah Menengah Atas/MRSM Politeknik/ILP/IKBN/IKM/Matriks Universiti/ITM Maktab Perguruan/Kolej Jururawat /Institut Latihan Pra-Perkhidmatan Institut Latihan Dalam Perkhidmatan (Kebangsaan/Antarabangsa) Bilik Tidur (m.95 (i) < 100 orang: 0.15-30.00 P E R A B U T & 0.40 0.40 2.55 44.35 1.) Pejabat (m.55 1 Tingkat X 14.40 0.80 24./bilik) X X (c) 4-6 (org.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1 : PIAWAI UNTUK ASRAMA (a) 14-20 (org.0-25.40 0.p.25-14.00 20.95 9.50 15.45-15.80 2 Tingkat X 4.95 0.40 0.75 6.p.65 2.) Ruang Legar (m.10 12.95 0.20 (iii) > 400 orang: 0.40 3.95 0.95 0.00-1.) Bilik Air dan lain-lain (m./bilik) (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (a) Pelajar (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 53-41 (d) Pegawai Gred 54 > Jenis Asrama K E L A Y A K A N K E L U A S A N K E L E N G K A P A N I N S T I T U S I Sekolah Rendah Sek.25 0.40 18.p.50 25.20 X 4.80 14.40 0.40 0.95 0.90 4.95 0.95 0.35 2.75 0.p.80 12.95 0.40 0.20-18.p.95 14.40 8.00-1.50-9.40 1.10 8.50 24.40 1.65 2 Tingkat 1 Tingkat X X 8.p.00* (iii) Campuran (i) & (ii): 1.p.60 30.90-17.) Dapur (m.p.4 9.40 0.50-10.50 18.05 1 Tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org.35-12.p.90 30.90 14.85 (i) Pelajar/Pelatih: 0.40 0.90 7. seorang) Dewan Makan (m.40 2.90 14.) Bilik Rekreasi (m.40 (ii) 101-400 orang: 0./bilik) X X X (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org.75 17.30-24.45 1 Tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.40 1.50 0.40 0.40 0.20 25.90 43.00 (ii) Kakitangan: 1.95 0.95 0.

/bilik) (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (a) Pelajar (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 53-41 (d) Pegawai Gred 54 > Jenis Asrama K E M A S A N K E M U D A H A N Lantai Dinding Siling Tingkap Pintu Bilik Air Pengudaraan Lampu (jenis) Mata Kuasa (bil. / bilik) TV Outlet Telefon Pemanas Air Peti Sejuk Flush Door “Common” Kipas Lepekan simen Seramik Lepekan simen Seramik “Plaster & paint” untuk semua dinding kecuali dinding dalam bilik air menggunakan jubin seramik bergilap setinggi 1500mm Kepingan “Cellulose Fibre (Cement sheet. kongsi 1 blk. chipboard)” untuk tingkat teratas & “Plaster & Paint” untuk “concrete soffit” Tingkap ram boleh laras Tingkap kesmen aluminium “natural anodised” Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Panel Door “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas 2 bilik berkongsi 1 blk. air Kipas “Attached” “Attached” A/C split unit 2 X X X X 2 2 “Bare channel fluorescent fittings” 2 2 2 2 2 A/C split unit “Recess/ surface mounted fluorescent fittings” 2 2 2 X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org. softboard. = orang blk./bilik) (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1 : PIAWAI UNTUK ASRAMA (. air/ “Common” Kipas Kipas “Common” Kipas 2 blk... = bilik Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 30 .samb) (a) 14-20 (org./bilik) (c) 4-6 (org.

/pelajar = 931.00 m. Dapur - 980 pelajar x 0. Jumlah - 980 pelajar x 8.p.p.00 m.00 m.00 m.00 m./pelajar = 3.372.00 m.p./pelajar = 392. Sekiranya dewan makan.00 m.p.p. Bilik Rekreasi - 980 pelajar x 0.95 m.40 m.40 m.330. Dewan Makan - 980 pelajar x 0.p./pelajar = 3. Jumlah - 980 pelajar x 6.p.p. Perkiraan keluasan kasar ruang lantai dengan semua kemudahan sokongan disediakan ialah :Bilik Tidur 980 pelajar x 4.00 m.40 m./pelajar = 392. dapur dan pejabat tidak diperlukan ataupun telah dibina di dalam fasa terdahulu maka perkiraan keluasan kasar ruang lantai adalah seperti berikut :Bilik Tidur 980 pelajar x 4.p.p.40 m./pelajar = 392.372.p.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 31 .95 m./pelajar = 392.p.40 m.920./pelajar = 931.p.00 m.00 m.00 m./pelajar = 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Contoh Perkiraan Keluasan Kasar Ruang Lantai Untuk Asrama Sekolah Rendah Dengan 980 Orang Pelajar Berdasarkan Jadual 1: PIAWAI UNTUK ASRAMA.40 m.00 m.00 m.p./pelajar = 6.920.p. Bilik Air dan lain-lain - 980 pelajar x 0.615.95 m. Bilik Air dan lain-lain - 980 pelajar x 0. kelayakan asrama yang dibenarkan ialah sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik.p./pelajar = 1.p.p.5 m.75 m. Pejabat - 980 pelajar x 0.00 m. Bilik Rekreasi - 980 pelajar x 0.p. Ruang Legar - 980 pelajar x 1.p.p. Ruang Legar - 980 pelajar x 1./pelajar = 931.p.p.p./pelajar = 1.00 m.p.

Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 32 . ruang legar dalam. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk bengkel-bengkel kemahiran dan vokasional adalah merupakan keluasan ruang lantai berikut :- (a) Ruang Kerja Kemahiran - ruang mesin. ruang kerja di sekitar mesin. ruang legar dalam. Muatan yang digunakan di :- (a) Institut Kemahiran Awam - 20 dan 40 pelatih (b) Sekolah Vokasional - 30 dan 60 pelatih 3. 2. bilik guru. Muatan yang optimum bagi sesebuah bengkel adalah seramai 30 pelatih dalam sesuatu masa. Keluasan yang dirancang bagi sesebuah bengkel adalah berbeza-beza. (b) Ruang Sokongan - ruang stor. Jenis-jenis kursus yang dijalankan bergantung kepada tenaga pengajar dan juga jumlah pelatih.BENGKEL KEMAHIRAN DAN VOKASIONAL 1. bergantung kepada jenis kursus dan amalan peserta. ruang persediaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B5. tandas.

(ii).00 m.p.p.20 m. Machinist (Basic and Advanced) 60 18.60 m.p.20 m.60 m.p.20 m. Norma keluasan ruang lantai bengkel bagi jenis-jenis kursus adalah seperti di bawah :- (a) Sekolah Vokasional (Kursus Jangka Pendek) Jenis Kursus Jumlah Pelajar/ Pelatih Norma Keluasan Bagi Seorang Pelajar/Pelatih (i). Arc Welding (Basic and Advanced) 60 18. Tool and Die Making 30 20. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 33 . Radio/TV (Basic and Advanced) 60 15.p.20 m. (ix).p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4. Instrument Maintenance 30 15.p. (v).60 m.p. (x).p.p. Mechanical Drafting 30 15. (iii). Industrial Electronic 30 18. Mechanical Fitting 30 18. (iv). Instrumentation and Control 30 18. (vii). (viii). (vi).20 m.20 m. Electrical Installation (Basic and Advanced) 60 18.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

(xi).

Refrigeration and Air Conditioning (Basic and Advanced)

60

15.60 m.p.

(xii).

Spray Painting and Panel Beating

30

18.20 m.p.

(xiii).

Motor Mechanic (Basic and Advanced)

60

18.20 m.p.

(xiv).

Plumbing

30

15.60 m.p.

(xv).

Bricklaying

30

15.60 m.p.

(xvi).

Furniture Making (Basic and Advanced)

60

15.60 m.p.

(xvii). Civil Drafting

30

15.60 m.p.

(xviii). Woodwork

30

10.00 m.p.

(b)

Sekolah Vokasional (Bengkel Pengkhususan)

(i).

Electrical

120

11.48 m.p.

(ii).

RTV and Electronic

120

8.10 m.p.

(iii).

Fitting and Machining

120

15.08 m.p.

(iv).

Welding and Metal Fabrication

120

11.70 m.p.

(v).

Refrigeration and Air-Conditioning

120

10.58 m.p.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN B

34

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

(vi).

Motor Mechanic

120

11.78 m.p.

(vii).

Woodwork

160

10.00 m.p.

(viii).

Brickwork

160

2.68 m.p.

(ix).

Furniture Making

80

20.00 m.p.

(x).

Kejuruteraan Ladang

160

8.00 m.p.

(c)

Bengkel Kemahiran Institut Kemahiran MARA dan Pusat Kraftangan

(i).

Kursus Jahitan Kusyen dan Kanvas

84

13.00 m.p.

(ii).

Anyaman

20

18.00 m.p.

(iii).

Latihan Batik

20

16.50 m.p.

(iv).

Silk Screen

30

20.00 m.p.

(v).

Perak/Logam

20

16.50 m.p.

(d)

Bengkel Pusat Latihan Kemahiran Tinggi

(i).

Heat Treatment Shop

12

72.00 m.p.

(ii).

Turning/Milling Shop

30

29.00 m.p.

(iii).

Tool and High Precision Shop

43

29.00 m.p.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN B

35

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

5.

Paras siling bagi bengkel-bengkel yang dibenarkan adalah lebih kurang 4.00 meter hingga 6.00 meter dari aras tanah. Banyak tingkap-tingkap dan pintu di kedua belah bangunan perlu disediakan untuk penggantian udara yang bersih dan meminimumkan pengumpulan haba dari mesin yang terdapat di dalam bengkel.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN B

36

BAHAGIAN C: BANGUNAN KESIHATAN C1HOSPITAL UMUM/BESAR / HOSPITAL PENGAJAR / KLINIK KESIHATAN NEGERI C2- HOSPITAL DAERAH / KECIL C3- KEDIAMAN JURURAWAT .

HOSPITAL UMUM/BESAR / HOSPITAL PENGAJAR / KLINIK KESIHATAN NEGERI 1. foyer. obstetrik/ginekologi. unit pentadbiran dan lain-lain./katil 60.65 m. (b) Jabatan-jabatan seperti perubatan. teres dan ruangruang perkhidmatan mekanikal dan elektrik. klinikklinik dan bilik-bilik pembedahan.00 m. (ii) Pecahan jumlah keluasan ruang lantai adalah seperti berikut:- Bangunan Hospital Bangunan Wad Jumlah = = 34. unit penyenggaraan.000 buah ialah sebanyak 60 . (i) Jumlah keluasan ruang lantai ini termasuklah keluasan (yang diukur dari permukaan sebelah luar dinding luar) semua ruang yang berbumbung seperti laluan penyambung./katil. kardiologi dan lain-lain dibina di blok berasingan yang dikenali sebagai blok hospital. lengkap dengan wad-wad. ruang-ruang menunggu./katil 26.p. (c) Kemudahan pusat seperti dapur.p. pediatrik./katil - 57% 43% 100% Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 37 . tetapi berkongsi kemudahan pusat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI C1. stor besar. Perancangan dan susun atur bangunan-bangunan di dalam projek hospital umum/besar pada dasarnya adalah mengikut konsep di bawah : (a) Wad-wad adalah terletak di dalam blok bangunan yang berasingan daripada bangunan-bangunan lain dan dihubungkan ke kompleks utama hospital melalui laluan penyambung. tandas.00 m. lobi. bilik-bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. kantin. surgeri. juga dibina di blok yang berasingan. tangga.00 m. (d) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk hospital umum/besar dengan muatan katil antara 700 hingga 1. laundri.p. psikologi.p.

00 m. (iv) Butiran pecahan ruang di dalam Bangunan Hospital adalah seperti di bawah: Ruang Kegunaan Utama (nett useable area) = 20./katil . ruang legar dan laluan) = = 11.p./katil ____________ Jumlah 34.p.80 m.p. rekreasi. lobi. tangga./katil Ruang sokongan di dalam dan di luar wad boleh berubah-ubah mengikut keadaan dan keperluan hospital.00 m.p./katil Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 38 .p./katil 7./katil Ruang Sokongan Lain (di luar wad seperti lif.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (iii) Butiran pecahan Bangunan Wad Piawai (tidak termasuk Wad Piawai 4 Tingkat) adalah seperti berikut:- Ruang Katil Ruang Sokongan (di dalam wad termasuk bilik air./katil Ruang legar dan menunggu = 11.60 m.00 m.40 m.p./katil Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik = 1. bilik air.p./katil Bilik Air = 1.00m.p.00 m.20 m.p. laluan. ruang rehat dan lain-lain) = 7. Jumlah 26. perkhidmatan M&E.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

(e)

Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi Bangunan Wad Piawai 4 Tingkat ialah 44.4 m.p./katil (tidak termasuk service floor, ruang menunggu pelawat sebelum masuk ke wad dan kawasan permainan kanak-kanak).

(f)

Semua wad-wad tersebut adalah serupa dan tidak dibezakan kecuali mengikut jantina pesakit dan kategori pengasingan (isolation).

(g)

Ruang-ruang utama adalah seperti di bawah :-

(i)

Jabatan Rawatan Utama dan Perkhidmatan Pesakit Luar

- Pendaftaran/Kemasukan - Jabatan Pesakit Luar - Makmal Klinikal - Klinik Perubatan - Klinik Pembedahan - Klinik Kulit - Klinik Orthopedik - Klinik Oftalmologi - Klinik Telinga, Hidung dan Tekak - Pergigian - Pediatrik - Radioterapi - Dispensari - Almoners and Dietary Advice - Pusat Pengajian Lepasan Ijazah - Bilik Rehat Kakitangan

(ii)

Jabatan Perkhidmatan Rawatan dan Pemeriksaan

- Jabatan Kemalangan dan Kecemasan - Jabatan Patologi/Bank Darah - Medical Photography - Jabatan X-Ray Diagnostik

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN C

39

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

- Fisioterapi - Jabatan Anestetik

(iii)

Perkhidmatan Sokongan Pusat

- Central Services and Supply Unit - CSSU - Dispensary Pusat/Stor Farrmasi Pukal - Dapur Pusat - Laundri - Stor Pukal

(iv)

Pentadbiran dan Perkhidmatan Am

- Pentadbiran - Rekod Perubatan - Pendidikan Kesihatan - Jabatan Kejuruteraan/Bengkel dan Stor - Kantin - Bilik Mayat - Penyelidikan

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN C

40

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

C2- HOSPITAL DAERAH/KECIL
1. Norma keluasan ruang lantainya adalah seperti berikut:-

(a)

125 - 250 katil

-

40.00m.p. hingga 45.00m.p./katil

Hospital jenis ini menyediakan perkhidmatan perubatan dan rawatan am

(b)

300 - 600 katil

-

50.00m.p. hingga 55.00m.p./katil

Hospital jenis ini menyediakan perkhidmatan perubatan dan rawatan kepada daerah tertentu dan memberikan perkhidmatan pakar dalam:

i) ii) iii) iv) v) vi) vii)

Perubatan Pembedahan Pediatrik Obstetrik dan Ginekologi Radiologi Patologi Anestetik

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN C

41

stor. ruang penyidai baju. tangga. bilik air.KEDIAMAN JURURAWAT 1. Ruang Kediaman (a) Sisters Suite (termasuk tandas) = 42. (b) Ruang-ruang ini termasuk dewan makan. Ruang Sokongan Berkongsi (a) Ruang-ruang ini berubah mengikut keperluan dan campuran pangkat jururawat yang akan ditempatkan.p.p. dapur. ruang-ruang rekreasi (seperti bilik bacaan dan ruang rehat). (d) Dua Orang Sebilik (double room) untuk Penolong Jururawat = 21. lobi dan lain-lain.00 m. laluan. dormitori tugas malam (night duty dormitory). bilik sembahyang. utiliti. ruang menunggu. (b) Housekeeper’s Suite (termasuk tandas) = 42.00 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 42 .p. 3.p. Norma keluasan ruang lantai bagi kediaman jururawat yang menempatkan jururawat dari berbagai pangkat (combination) adalah terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu :- (a) Ruang Kediaman (living quarters proper) (b) Ruang Sokongan Yang Berkongsi (common user) 2.00 m. (c) Satu Orang Sebilik (single room) untuk Staff Nurse = 14. ruang legar.00 m. pejabat am.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI C3.

50 m. Jumlah keluasan ruang lantai bagi Asrama Jururawat (combination) adalah jumlah bagi Perenggan 2 dan 3 di atas iaitu lebih kurang 30.00 m. 5. seorang (all.p. sila rujuk BAHAGIAN B4 – ASRAMA PELAJAR/ PELATIH/ PESERTA KURSUS.in). 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (c) Norma keluasan ruang lantai bagi ruang sokongan adalah sebanyak 16. Untuk norma keluasan ruang lantai bagi Asrama Jururawat Pelatih. seorang.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 43 .

BAHAGIAN D: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN D1 KEMUDAHAN SUKAN D2 - BANGUNAN KEDUTAAN DI LUAR NEGARA D3 - MASJID D4 - KUARTERS .

KEMUDAHAN SUKAN 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D1. PIAWAIAN PERANCANGAN (a) Di dalam menimbangkan keperluan kemudahan sukan untuk kegunaan awam. jenis sukan yang diberi keutamaan dan dibenarkan adalah :i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) Badminton Bola Tampar Bola Jaring Bola Sepak Bola Keranjang Boling Padang Futsal Hoki Olahraga Ping Pong Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 44 . kriteria-kriteria berikut hendaklah diambil kira :- i) jenis sukan yang digemari ramai ii) peluang penglibatan secara berkumpulan (group or mass participation) iii) sama ada kemudahan telah disediakan oleh pihak-pihak lain seperti pihak swasta atau kelab persendirian iv) peruntukan yang ada v) tanah atau kawasan yang cukup vi) kesesuaian dari segi fizikal dan keadaan cuaca (b) Berdasarkan kepada kriteria-kriteria di atas.

(iv) Kolam Renang - peringkat negeri. (v) Stadium - peringkat negeri dan persekutuan. politeknik. (ii) Padang Serbaguna - bagi peringkat sekolah rendah dan menengah menengah biasa. universiti dan persekutuan. pusat latihan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) Renang Sepak Takraw Gimnastik Tenis Skuasy Petanque (c) Berdasarkan kepada kriteria dan keutamaan jenis sukan di atas. (vii) Gelanggang Permainan Di Luar (Terbuka) - mengikut keutamaan dan jenis sukan. maktab. berasrama sekolah penuh. (iii) Kompleks Sukan - bagi peringkat universiti. (vi) Kompleks Mini Stadium - peringkat daerah. kemudahan-kemudahan sukan yang dibenarkan adalah:- (i) Dewan Serbaguna - bagi peringkat sekolah menengah biasa. pusat latihan. maktab. negeri dan persekutuan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 45 . politeknik dan universiti. sekolah menengah berasrama penuh. universiti dan daerah.

b. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 46 . Sukan luar atau sukan yang melibatkan program alam semulajadi seperti hiking. pengurusan yang cekap dan kepimpinan yang berkaliber. Penggunaannya hendaklah ditingkatkan dengan mengadakan lebih banyak program-program sukan. fishing. Di dalam menyediakan kemudahan sukan. mountaineering. dan boating hendaklah juga digalakkan kerana ia tidak melibatkan banyak perbelanjaan untuk menyediakan kemudahan fizikal. d. KEPERLUAN AM DI DALAM PERANCANGAN KEMUDAHAN SUKAN a. keperluan bagi OKU hendaklah juga diambil kira. camping out. Jalan Masuk - Lokasi yang strategik supaya mudah dikunjungi ramai. Penggunaan yang maksimum kepada kemudahan-kemudahan sukan yang sedia ada.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. Di dalam mereka bentuk bangunan-bangunan kemudahan sukan perkara-perkara berikut perlu diutamakan:- Kos - Elakkan kos modal (capital cost) yang tinggi. orienteering. Reka bentuk - Memenuhi keperluan tempatan. c.

25m x 30.72’ x 125’ .00m .50m (50’ x 100’) Bola Keranjang - 15.00m (30’ x 59’) Bola Baling - 18.00m .00m x 18.00m – 25. Bagi tujuan perancangan kemudahan sukan.00m – 42.22.120. Kandungan dan ukuran adalah tertakluk kepada perubahan mengikut perkembangan sukan kebangsaan dan antarabangsa.394’) - bagi ukuran taraf antarabangsa 64.110.00m .00m (50’ x 92’) Bola Sepak - 45.00m (59’ .00m x 100.239’ x 328’ .40m (20’ x 44’) Bola Jaring - 15.00m (148’ . norma keluasan ruang lantai bagi gelanggang dan padang permainan adalah seperti berikut :- Badminton - 6.90.144’) Futsal - 25.00m x 90.00m .73.00m x 28. UKURAN GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Semua ukuran gelanggang dan padang permainan hendaklah mengikut ukuran piawai yang telah diluluskan oleh Kementerian Belia dan Sukan.00m .00m x 38.361’) Bola Tampar - 9.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. Semua kandungan dan ukuran terperinci bagi gelanggang dan padang permainan boleh diperolehi melalui Buku Panduan Ukuran Gelanggang dan Padang Permainan yang diterbitkan oleh Kementerian Belia dan Sukan.00m .00m (210’ .10m x 13.00m x 15.00m (82’ – 138’ x 49’ – 82’) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 47 .44.295’ x 295’ .

57m x 5.00m (59’ .75m (21’ x 32’) Tenis - 10.52’) Karate - 8.00m .70m.00m (46’ .77m (36’ x 78’) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 48 .05m (180’ x 299’) Hoki Dewan - 18. 50m.00m .00m x 8. Sepak Takraw - 6.74m (5’ x 9’) Ragbi - Tidak melebihi 69 meter lebar dan tidak melebihi 100 meter panjang.19m Squasy - 6.40m x 9.52m x 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI - bagi ukuran taraf antarabangsa 38.7.16.90m x 91.00m x 36.30m x 18.30m (60’ x 60’) tapak rumah dan petak pemukul adalah 2.16.00m (124’ – 138’ x 59’ – 82’) Hoki - 54.00m x 14.72’ x 125’ .00m .00m .00m x 18.00m x 14. 50m.90m.00m – 25.00m (23’ x 46’) Meja Ping Pong .22. dan 30m .44.00m – 42.1.18. 70m.10m x 13. 60m. dan 30m Ping Pong - Kawasan Bermain .52’ x 46’ .00m (26’ x 26’) Memanah - Lelaki Perempuan .42m (20’ x 44’) Sofbol - padang .144’) Judo - 14.97m x 23.

00m x 30.50m (118’ x 74’) Lelaki .21.00m x 1.10m (20’ x 20’) Gimnastik - Wanita .50m.00m x 19. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 49 .15.20.36.00m x 50.00m x 5.00m x20.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Tinju - 6.6’ x 64’) Renang - Kolam utama .10m x 6.50m (118’ x 84’) Lawan Pedang - 2. - Kolam bagi wanita/learners .00m dalam - Kolam kanak-kanak mengikut berbagai bentuk dan cetek sahaja.50m (6.80m dalam (ukuran olimpik) - 8 lorong dengan setiap lorong jaraknya 2.36.00m - Kolam Junam .00m x 25.00m x 22.

(iii) Tertutup sepenuhnya (indoor) b. c. contohnya Stadium Negara dan Kompleks Sukan Negara. Stadium jenis separuh terbuka atau tertutup sepenuhnya hanya dibenarkan di peringkat Persekutuan/Kebangsaan sahaja. Bagi projek kemudahan sukan awam hanya stadium jenis terbuka dibenarkan. PEMBINAAN STADIUM a. Pembinaan stadium adalah terbahagi kepada tiga (3) jenis:(i) Jenis Terbuka Berbumbung di ruang tempat duduk orang kenamaan sahaja. Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium adalah seperti berikut :- (i) Stadium Jenis Terbuka - teres konkrit teres PVC (plastik) teres propylene teres kayu (di bahagian yang berbumbung) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 50 . (ii) Jenis Separuh Terbuka - Berbumbung di bahagian tempat duduk sekeliling sahaja.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4. d.

ruang-ruang orang kenamaan. (ii) Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jumlah gelanggang dan jenis gelanggang yang akan disediakan. Di dalam mereka bentuk dan merancang saiz sebuah stadium. stor. ruang-ruang TV/radio. surau dan ruang legar. (iii) Ruang sokongan Merupakan ruang asas seperti pejabat jualan/am. f. bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. bilik persalinan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Stadium Jenis Separuh Terbuka/Tertutup - teres kayu teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis bucket upholstered (tetap) - jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) - jenis bleachers (manual atau automatic) / retractable Jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini adalah bergantung kepada peruntukan dan fungsinya. bilik rawatan. norma keluasan ruang lantai adalah berdasarkan kepada jumlah bilangan tempat duduk yang akan disediakan. bilik mesyuarat. bilik wartawan/akhbar. Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sebuah stadium adalah terbahagi kepada ruang-ruang berikut :(i) Ruang tempat duduk ruang tempat duduk sebenar dan ruang legar. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 51 . e. bilik air.

g.80 m.45 m.p.p.60 m. bergantung kepada kepentingannya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI - ruang sokongan asas ini boleh ditambah dengan ruang sokongan lain jika diperlukan.85 m./tempat duduk _ Jumlah 1.p./tempat duduk dan dirancang dengan pengagihannya seperti di bawah:Ruang tempat duduk 0./tempat duduk Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 52 . Norma keluasan ruang lantai bagi sebuah stadium adalah sebanyak 1./tempat duduk Ruang permainan/gelanggang - 0./tempat duduk Ruang sokongan - 0.p.p.85 m.

Ragbi dan Serbaguna Am • Sekolah • Maktab • Politeknik • Universiti • Instititut/ Pusat Latihan. JENIS LAPISAN PERMUKAAN GELANGGANG Jenis-jenis lapisan permukaan kemudahan sukan yang dibenarkan adalah seperti berikut :Jenis Sukan Peringkat Jenis Permukaan (a) Padang Bola Sepak. Rumput Biasa Daerah Negeri Kebangsaan Rumput Biasa (b) Padang Hoki Am Daerah Negeri Kebangsaan Rumput Tiruan Rumput Biasa Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 53 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 5.

Bola Keranjang. Sepak Takraw (Di luar) Rumput/ Lepekan simen biasa (Di dalam) Kayu Parket (e) Gelanggang Futsal (Di luar) Rumput/ Lepekan simen biasa (Di dalam) Kayu Parket (f) Skuasy Kayu Ramin Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 54 . Badminton. Bola Tampar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Jenis Sukan Peringkat Jenis Permukaan c) Trek Am • Sekolah • Maktab • Politeknik Rumput Biasa Universiti Pusat Latihan/ Institut Daerah Bitumen (Rubberised) Negeri Kebangsaan Sintetik Sintetik (d) Gelanggang Bola Jaring.

PEMBINAAN GIMNASIUM DAN KOMPLEKS SUKAN a. saiz maksimum gimnasium hendaklah boleh memuatkan lapan (8) buah gelanggang badminton Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 55 . Lawan Pedang. Judo. Karate Am Daerah Negeri Kayu Permaidani Tikar Khas Kebangsaan Sintetik 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Jenis Sukan Peringkat Jenis Permukaan (g) Tenis Am Shellkote Atlaskote Universiti Pusat Latihan/ Institut Daerah Flexipave Decoturf Negeri Kebangsaan Decoturf Decoturf Sintetik (h) Gimnastik. Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sebuah gimnasium adalah terbahagi kepada :- i) Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jenis sukan dan ukuran gelanggang sukan tersebut.

Norma keluasan ruang lantai bagi gimnasium atau kompleks sukan adalah seperti berikut: (i) Ruang gelanggang - mengikut ukuran gelanggang piawai (ii) Ruang tempat duduk - 0.8 m. Gelanggang lain hendaklah mengikut keperluan sukan. Jumlah purata keluasan kasar ruang lantai adalah seperti berikut:- (a) Gimnasium - 2. bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. b.p./ tempat duduk (iii) Ruang sokongan - 0.p. iii) Ruang sokongan seperti stor./tempat duduk Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 56 .45 m. bilik air.8m. c. iv) Ruang legar.3m.5 hingga 0./tempat duduk (b) Kompleks Sukan - 3. tempat persalinan. norma yang digunakan ialah 30% dari jumlah muatan pelajar atau pelatih./tempat duduk Keluasan di atas telah termasuk ruang legar.p. ii) Ruang tempat duduk bergantung kepada cadangan muatan yang dirancang. pejabat kecil.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI atau tiga (3) buah gelanggang bola keranjang.

5 hektar Squasy/Tenis (10 buah gelanggang skuasy dan 8 buah gelanggang tenis) - 1.0 hektar Komplek Sukan - 1.2 hektar Kolam Renang - 1. PANDUAN KELUASAN TAPAK YANG DIPERLUKAN Bagi tujuan panduan untuk menyediakan luas kawasan yang diperlukan bagi kemudahan-kemudahan sukan. keluasan minimum yang diperlukan adalah seperti berikut :- Stadium - 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 7.5 hektar Padang Permainan - 1.0 hektar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 57 .

(b) Menteri 42. Pertahanan dan sebagainya) i) Ruang Kerja Keluasan (a) Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 48.00 m.00 m.p.p. Cypher. Steno. (c) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36.p. (e) Setiausaha Pertama 28. (d) Penasihat Kedutaan 36.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D2.00 m. (f) Setiausaha Kedua 18.00 m.00 m.00 m.BANGUNAN KEDUTAAN DI LUAR NEGARA 1 RUANG BANGUNAN PEJABAT CANSERI a. (i) Kerani 8.p.00 m.00 m.p.p. Kawasan Terkawal (Pejabat Pegawai Tadbir Diplomatik. (h) Kakitangan Homebased bukan diplomatik (Pembantu Khas. (g) Setiausaha Ketiga 18. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 58 .00 m. Kerani) 13.p.p.p.

Pendidikan.p.p.00 m.p. (f) Kakitangan Homebased bukan diplomat 13.00 m. MIDA.00 m. (e) Bilik Tamu Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 18. (d) Bilik Perbincangan 18. (b) Bilik Telex/Wireless/Cypher 18. Perdagangan.00 m.00 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 59 . b. (g) Pantri 13.p. (b) Penasihat Kedutaan 36.p.00 m.00 m.p.p.00 m.00 m.p. (c) Setiausaha Pertama 28. TDC.00 m.p.00 m.p.p.p. Kawasan Terbuka (Ruang Pejabat Penerangan.00 m. (i) Ruang Kerja Keluasan (a) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. Kastam dan sebagainya).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Ruang Sokongan Keluasan (a) Bilik Kebal 14. (f) Stor alat tulis terkawal 13.00 m.p. (d) Setiausaha Kedua 18. (c) Bilik Registry 13. (e) Setiausaha Ketiga 18.

00 m. (ii) Ruang Sokongan (di mana perlu) Keluasan (a) Lobi dan ruang pameran/ dewan serbaguna 45. (bergantung kepada keperluan) 550. (f) Perpustakaan/ Bilik Bacaan 38.p. dapur dan bar (direka bentuk bersama lobi dan ruang pameran) – bagi sekurang-kurangnya 500 orang @ 1.00 75.p.00 m. (e) Bilik Mesyuarat Kakitangan 28.p. (d) Bilik Menunggu/ Tetamu 13.00m.p.p.p.00 m. (c) Bilik Menyimpan Kot untuk lelaki dan perempuan (berdekatan Ruang Menyambut Tetamu) 22. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 60 . (b) Ruang Menyambut Tetamu.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (g) Kakitangan Ambilan Tempatan 8.1 m.00m.00 m.p.p.

00 m.p.p.00 m. (ii) Stor untuk alat tulis.00 m./ kakitangan Pengurusan/Professional (2) 37.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c.p.p. (iii) Bilik Menyimpan Kot 22.00m. Konsular (Pintu masuk yang berasingan dari pintu masuk utama) Ruang Kerja Keluasan (i) Kakitangan homebased (konsep pejabat terbuka) (a) 14.p.00 m.00 m.p.p.00 m. (iv) Bilik Rehat dan kitchenette (ruang rekreasi) (v) Surau 20. Ruang Sokongan Keluasan (i) Penyambut Tetamu. (b) 9.00 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 61 .p./ kakitangan sokongan (1) (ii) Kakitangan Ambilan Tempatan (konsep pejabat terbuka) 9.00 m. (vi) Pendaftaran terbuka 23. (iii) Bilik Menunggu/ Kaunter Penyambut Tetamu 30. perabut dan peralatan 28.00 m.00 m.p.p. Operator Telefon 18. (iv) Stor untuk dokumen dan lain-lain 14.

c.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI d.00 m. Kuarters Lain (i) Pengawal/Penjaga kuarters (sekurang-kurangnya 2) – 75.p.c. 1 pancuran mandi.c + 1 urinal 1 pancuran mandi 1 basin basuh tangan (d) Tandas Perempuan 1 w. 1 basin basuh tangan (b) Tandas untuk Menteri 1 w.c + 1 urinal 1 basin basuh tangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 62 . Bilik Air dan Tandas (i) Kawasan TerkawaI Kelengkapan (a) Bilik Air Duta/Pesuruhjaya Tinggi 1 w.c 1 pancuran mandi 1 basin basuh tangan (ii) Kawasan Terbuka Kelengkapan (a) Tandas kakitangan lelaki 1 w. e.p. 1 basin basuh tangan (c) Tandas lelaki 1 w.00 m./unit 150.

c 1 basin basuh tangan (c) Tandas Pelawat Lelaki 2 w. g. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 63 . Elektrik dan Sirkulasi 30% dari keluasan keseluruhan ruang.c 1 basin basuh tangan f.c + 1 urinal 1 basin basuh tangan (b) Tandas Perempuan 1 w.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (b) Tandas Kakitangan Perempuan 1 w. (ii) Tempat letak kenderaan berbumbung hanya dibenarkan kepada jawatan Penasihat Kedutaan dan ke atas. Ruang Mekanikal.c + 1 urinal 1 basin basuh tangan (d) Tandas Pelawat Perempuan 2 w. Tempat Letak Kenderaan (i) Kedutaan akan menentukan saiz dan bilangan yang diperlukan untuk kakitangan dan pelawat.c 1 basin basuh tangan (ii) Kawasan Konsular Kelengkapan (a) Tandas Lelaki 1 w.

00 m.00 m.p.00 m. (iii) Ruang Makan (berdasarkan keperluan minima 24 orang) 56.c + 1 urinal.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2 RUANG KEDIAMAN RASMI DUTA/PESURUHJAYA TINGGI a Ruang Rasmi/Keraian Keluasan (i) Lobi dan Bilik Menyimpan Kot 19.p. (vii) Stor 10.p. (vi) Pantri 13.00 m.p. (v) Dapur 28.00 m.p. (ii) Ruang Tamu (untuk 100 orang) . 1 basin basuh tangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 64 .00 m.00 m.p.ruang berdiri 168. (viii) (a) Tandas Lelaki 1 w.p. 1 basin basuh tangan (b) Tandas Perempuan 1 w.c. (iv) Perpustakaan/ Study 28.

Pengawal Keselamatan. (iii) Bilik tidur tetamu berserta bilik air 26. Elektrik dan Sirkulasi 20% jumlah keluasan lantai.00 m. (vi) Kitchenette keluarga 20. Ruang Keluarga Keluasan (i) Bilik tidur utama berserta bilik air dan ruang persalinan 45.00 m.00 m. d. (v) Ruang makan keluarga 22.00 m./ unit 75.00 m. Kuarters/ Bilik Penjaga Rumah.p.p. Pembantu Rumah dan Tukang Masak Keluasan (i) Kuarters Kelamin (2 unit @ 75.00 m.00 m.p.p.p.p.00 m.p.p.p.p.p. (ii) Kuarters Bujang (1 unit) 50. (iv) Ruang rehat keluarga 28. (viii) Pantri 15.p.00 m.) 150. Ruang Mekanikal. c.00 m. (ii) 3 bilik tidur (2 bilik tidur berserta bilik air ) @25.00 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 65 . (vii) Stor 15.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI b.

30 m. Peralatan dapur dan pantri (i) Range . Saiz garaj adalah bergantung kepada keperluan tempatan.8 burner (gas) (a) (b) Dapur untuk keraian Dapur keluarga (ii) Refrigerator/freezer (iii) Dish washer/dryer (iv) Kabinet dapur (v) Kipas pelawas (vi) Sink Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 66 .0.p. seorang (iii) per 1000 . seorang (ii) per 400 . 3 KRITERIA REKA BENTUK BANGUNAN CANSERI DAN KEDIAMAN RASMI a.0. Garaj Kedutaan akan menentukan bilangan yang diperlukan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI e.p.p.0.50 m. Dapur/ Servery (Ruang Lantai) (i) per 100 .75 m. seorang b.

4 burner (gas) (ii) Refrigerator/freezer (iii) Sink (iv) Dish washer/dryer (v) Kabinet dapur (vi) Kipas pelawas d. Tandas Kedutaan akan menentukan saiz dan bilangan tandas.1 untuk 10 orang e.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c.c (iv) Pemanas air Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 67 . 1 urinal untuk 10 orang (ii) Perempuan .c.1 w. Kitchenette keluarga (i) Range .1 w. Peralatan bilik air/tandas (i) Tab mandi dengan pancuran mandi (ii) Kekotak pancuran mandi (iii) W. (i) Lelaki .c untuk 10 orang (iii) Basin basuh tangan .

c Pembantu Rumah f. Kemasan Lantai (i) Permaidani (a) Pegawai Homebased berjawatan Setiausaha Pertama dan ke atas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (v) Kelengkapan bilik air (vi) Bidet – Kediaman Rasmi dan Bilik Duta/Pesuruhjaya Tinggi dan bilik tetamu sahaja. Dinding Sesekat (i) Plaster dan panel gipsum (ii) Rangka aluminium Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 68 . (iii) Jubin marmar - Lobi (iv) Jubin seramik - Bilik air. ruang makan dan bilik tidur. garaj g. (vii) W. (b) Bilik Mesyuarat/ persidangan (ii) Parket - Ruang tamu. dapur v) Lepekan simen - stor mekanikal.

Penyaman Udara/ Pemanas Bergantung kepada keperluan tempatan – Kedutaan akan mencadangkan sistem perkhidmatan yang bersesuaian. S. (iv) Surat Perkeliling Am. M&E dan sirkulasi ialah 16 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI h. 14/82 hendaklah dipatuhi. (ii) Ruang lantai di atas hendaklah disediakan hanya apabila diperlukan.P./ kakitangan. Keluasan ruang bilik pejabat adalah berdasarkan kepada kelayakan jawatan.A. i. Peralatan Lain (i) Mesin membasuh baju (ii) Mesin mengering baju j. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 69 . Nota (i) Justifikasi perlulah dikemukakan apabila memerlukan ruang yang lebih besar. p. (iii) Norma keluasan ruang pejabat termasuk tandas.

RUANG MASJID (a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat.95 m.00 m. seorang .400 orang Bagi jumlah 401 ke atas .p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D3.60 m.MASJID 1./jemaah (b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Naqib.p. bilik percetakan - Sila rujuk BAHAGIAN A1.PEJABAT (c) Bilik Mesyuarat - 1.00 m. (g) Bilik Persediaan (untuk memasak dan menyimpan peralatan) (i) (ii) (iii) Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101.85 m.0.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 70 .p.0.0. tempat wudhu’ bilik air.p.p. stor dan ruang legar - 1.60 m.p. Siak kerani/jurutaip.jenis terbuka - 1.p.p. Imam.50 m. seorang kapasiti maksimum 500 orang (e) Ruang Bacaan . seorang Jumlah keluasan ruang masjid tidak termasuk ruang pentadbiran ialah 1.40 m. seorang kapasiti maksimum 20 orang (d) Dewan Syarahan - 0. seorang kapasiti maksimum 2% dari jumlah jemaah (f) Bilik Khas (Tetamu Kehormat) - 65./jemaah. seorang .75 m.

RUMAH KEDIAMAN KAKITANGAN MASJID Untuk butiran rumah kediaman.35 orang.p./pelajar Bilangan pelajar untuk sebuah kelas ./pelajar 1.p. sila rujuk BAHAGIAN D4 – KUARTERS 3. SEKOLAH (a) (b) Tadika Sekolah Agama - 1.90 m.34 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 71 .

p.p.00 m. (a) (b) (c) Kelas A dan B Kelas C Kelas D dan E tertakluk kepada permohonan 25. (265. manakala rumah berkonsepkan sebuah. Pembahagian kelas kuarters dibuat mengikut kelayakan gaji seperti mana yang terdapat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002. 20. Jumlah keluasan kasar kuarters Kerajaan Kelas C.p.p.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D4.00 + 20. D dan E termasuk tempat letak kereta adalah seperti berikut:(a) (b) (c) Kelas C Kelas D Kelas E 290. Butiran terperinci adalah seperti di Jadual 2. 3.00 m.00 m. (140.p. Kuarters Kerajaan dibahagikan kepada lapan (8) jenis kelas dengan keluasan masing-masing seperti berikut:(a) Kelas A 415.) 220.00 m.p. Tempat letak kereta berbumbung adalah dibenarkan untuk kuarters Kerajaan Kelas A.00 m. banglo atau teres.00 m. (c) (d) (e) (f) (g) (h) Kelas C Kelas D Kelas E Kelas F Kelas G Kelas H 265. 200.00 m.) 160.p. 120.00 + 20.) 5.00 m. 140. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 72 . Bagi kuarters yang berkonsepkan pembinaan secara bertingkat atau pangsa. 2.p. termasuk tempat (b) Kelas B 345.00 m.p. C.p.p. D dan E. 4. letak kereta. 110.00 + 25.00 m. 93.p. (200.p.00 m.p.00 m.KUARTERS 1. B.00 m. keluasan setiap rumah adalah seperti di Para: 4 di atas.00 m.00 m.p. keluasan setiap unit adalah seperti di Para: 2 di atas.p.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

6.

Kuarters yang dibina secara bertingkat-tingkat dibenar menggunakan dua (2) aras untuk satu (1) unit (duplex) dengan syarat jumlah keluasannya tidak melebihi keluasan maksima seunit yang diluluskan.

7.

Ruang kosong di tingkat bawah bangunan bertingkat/pangsa tiga (3) tingkat dan ke atas adalah dibenar untuk dijadikan sebagai ruang serbaguna.

8.

Jadual kemasan yang dibenarkan adalah seperti di Jadual 2.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN D

73

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

JADUAL 2 : KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN KEMASAN KUARTERS KELAS
LUAS (m.p.) Kasar Anjung Jumlah Ruang Rehat Ruang Makan Ruang Legar Dapur Bilik Tamu Bilik Pembantu Rumah Bilik Air 1 Bilik Air 2 Bilik Air 3 Stor Ruang Serbaguna Serambi 1 Serambi 2 Tempat Letak Kereta Laluan Tangga Bilik Tidur 1 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 Langkan 1 Langkan 2/ Jemuran Bilik Basuh Ruang Keluarga Tingkap Pintu Dinding Siling Bumbung

A
Ada Ada 415

B
Ada Ada 345

C

D

E

F

G
110 tiada 110 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik -

H
93 tiada 93 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik -

L K E M A S A N A N T A I

Rujuk JADUAL 3

Rujuk JADUAL 3

L A I N

265 200 140 120 25 20 20 tiada 290 220 160 120 Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Homogeneous Seramik Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Seramik Seramik Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik Seramik Seramik Seramik Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Lepekan Simen Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Kesmen Aluminium Flush Door/Aluminium bergelungsur Plaster dan cat, (jubin dinding setinggi 2.10meter untuk bilik air dan dapur semua kelas) Kepingan cellulose fibre untuk tingkat teratas, plaster dan cat untuk concrete soffit Genting konkrit

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN D

74

BAB 2
GARIS PANDUAN KEMASAN BANGUNAN

bangunan-bangunan Kerajaan telah dibahagikan kepada tiga (3) kategori mengikut kepentingan. f. kebudayaan. Kemasan yang mahal dan berbentuk mewah atau yang lain dari yang telah digredkan akan dipertimbangkan mengikut kepentingan projek dan justifikasi penggunaannya.KEMASAN 75 . kecuali Pusat Pentadbiran Negara. kemasan dari gred tinggi juga dibenarkan. kelulusan JKPK bagi JPPN hendaklah diperolehi. hendaklah menggunakan kemasan di bawah gred sederhana atau utiliti. b. kemasan dari gred tinggi adalah dibenarkan. Bagi projek Kerajaan yang dibina di luar negara seperti bangunan Canseri atau Kedutaan. Bagi bangunan yang berhampiran laut. dewan besar dan bangunan utama di dalam sesuatu projek/kompleks. Semua pejabat Kerajaan. fungsi dan implikasi kewangan. bangunan pentadbiran. g. d. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . imej dan berunsurkan pelancongan yang akan dibina dari masa ke semasa. Sekiranya kemasan sebegini diperlukan. Semua bahan binaan dan kemasan perlu ditetapkan berasaskan kepada kategori-kategori tersebut. Di dalam menetapkan gred kemasan. melainkan ianya tidak dapat diperolehi di dalam negara. c.1 PENGENALAN KEPADA BAB 2 a.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. Semua kemasan dan bahan binaan yang akan digunakan bagi projekprojek pembangunan Kerajaan hendaklah dari buatan atau keluaran tempatan. bahan binaan dan kemasan yang tahan karat adalah dibenarkan. Bagi bangunan unik yang mencerminkan identiti. e.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI h. ruang mekanikal dan elektrik. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . i. tandas. institusi latihan. Hanya blok pentadbiran dan dewan besar di dalam sesuatu kompleks sahaja boleh dipertimbangkan kemasan dari gred sederhana. j. dewan makan dan lain-lain bangunan pendidikan hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. asrama. politeknik. laluan penyambung.KEMASAN 76 . blok akademik. Semua bangunan sekolah. Bangunan-bangunan kesihatan seperti Hospital Umum/Besar boleh menggunakan kemasan dari gred sederhana manakala Hospital Daerah/Kecil pula hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. Ruang-ruang yang tidak merupakan ruang mustahak seperti stor. bengkel kerja dan lain-lain hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. maktab.

Utiliti b) Untuk menetapkan gred bahan binaan dan kemasan sesuatu projek yang sedang dirancang dengan berpandukan kategori bangunannya. Sederhana III Bangunan utiliti yang tidak disenaraikan dalam Kategori I dan II. kebudayaan dan imej negara. ibu negeri dan bandar besar. sila rujuk kepada senarai di Jadual 3 yang berikut.KEMASAN 77 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. Tinggi II Bangunan di dalam projek utama yang selalunya berada di lokasi penting seperti ibu negara. tiga (3) kategori tersebut telah ditetapkan mengikut kepentingan seperti di bawah:- Kategori Jenis Bangunan Gred Bahan/Kemasan I Bangunan peringkat kebangsaan yang mencerminkan identiti. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .2 KATEGORI BANGUNAN a) Untuk memastikan keseragaman dan bagi memudahkan penggunaan garis panduan ini.

Masjid Lain KATEGORI III 1. Pusat Pentadbiran Negara KATEGORI II 1. Balai Seni Negara 10. Laluan Masuk (Darat) Lain 4. Terminal Pengangkutan Air Sekunder * 5. Pejabat-pejabat Lain 2. Mahkamah Agong 8. Terminal Pengangkutan Air / Kargo Lain 5. Istana 12. Perpustakaan Negeri 6. Muzium Negara 11. Rumah Penginapan 5 bintang 11. Bangunan Kedutaan 14. Perpustakaan Negara 2. Lapangan Terbang Domestik * 3. Rumah Penginapan 2 & 1 bintang Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . Panggung Negara 7. Masjid Negara/Wilayah/Negeri 6. Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik 8. Laluan Masuk Utama (Darat) 4. Muzium / Arkib Negeri Lain 8. Dewan Serbaguna 7. Galeri Seni 10.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3 : KATEGORI BANGUNAN KATEGORI I 1. Kompleks Mahkamah Negeri 9. Laluan Masuk Sekunder * 4. Perpustakaanperpustakaan lain 7. Lapangan Terbang Antarabangsa Utama 3. Kementerian/Ibu Pejabat/Jabatan/ Ibu Pejabat Badan Berkanun 2. Terminal Pengangkutan Air Antarabangsa Utama ** 5. Bangunan Parlimen/Dewan Undangan Negeri 13. Mahkamah Daerah 9.KEMASAN 78 . Padang Terbang 3. Rumah Penginapan 4 & 3 bintang 9. Bangunan Peringatan 15. Surau 6.

Haiwan. Wad Di Raja Hospital/Wad Orang Kenamaan 11. Kuarters Kerajaan Kelas E. Ibu Pejabat Polis Kontinjen 20.) KATEGORI I 16. Pejabat Pertanian. Bangunan Stesen Penyelidikan lain 18. Balai Kaji Cuaca 19. Kompleks Kasih Peringkat Daerah ( di bawah LPPKN) KATEGORI III 10. Bangunan Universiti/Institut Latihan /Maktab/Politeknik/ Kolej (kecuali bangunan pentadbiran) 14.samb. Bangunan Polis Lain 12. Makmal Kimia 16. Makmal Kesihatan 15. Kompleks Kasih Peringkat Negeri (di bawah LPPKN) 16. Institut Pengurusan Tinggi 17. Hospital Besar. Bangunan/Ruang Pentadbiran untuk Sekolah 21. Sukan dan Rekreasi 15. (Kuarters Kerajaan Kelas C. F. Pusat Penyelidikan (Ibu Pejabat) 22. Perikanan dan Perhilitan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . Kuarters Kerajaan Kelas A KATEGORI II 12. G. Kompleks Belia. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri 14. Kuarters Kerajaan Kelas B. Hospital Daerah/ Kecil 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3 : KATEGORI BANGUNAN (. Sekolah 17. Kompleks Kebudayaan/Teater dan Bangunan Pelancongan 23. Kompleks Sukan Negara 19. H (Rujuk Jadual 2 ) 17. D Rujuk Jadual 2 ) 13.KEMASAN 79 .. Bangunan Pentadbiran untuk Universiti/Institut Latihan /Maktab/ Politeknik/Kolej 13.

Bangunan Persatuan 21. Penjara / Pusat Serenti 25. Klang. Perkep. Kelas Dewasa 23.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3 : KATEGORI BANGUNAN (. Kem Tentera 27. Kem Bina Semangat Nota: * Terminal Pengangkutan Lain ** Pulau Pinang. Woksyop 28.) KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III 20. Bangunan Kemasyarakatan Tadika.. Pasir Gudang. Langkawi Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . Rumah Kebajikan 22. Bangunan Asrama 24.samb. Tanjung Pelepas.KEMASAN 80 . Balai Bomba 26.

Jadual ini telah dibuat berdasarkan kepada kos bahan-bahan binaan. ekonomi negara.3 GRED BAHAN BINAAN DAN KEMASAN a) Berdasarkan kategori bangunan seperti di Jadual 3. Penggunaan jadual ini hendaklah dibuat secara bijaksana dan konsep mereka bentuk mengikut peruntukan hendaklah diambil kira semasa memilih jenis bahan dan kemasan bangunan. Contoh bahan binaan dan kemasan untuk berbagai jenis dan elemen bangunan adalah seperti yang ditunjukkan di muka surat 82 hingga muka surat 139 yang berikut. Jadual 4: Gred Kemasan Untuk Bangunan-bangunan yang disediakan adalah sebagai panduan di dalam merancang dan mereka bentuk pelbagai jenis projek bangunan. Bangunan dari gred tinggi boleh menggunakan bahan binaan dan kemasan dari gred sederhana atau utiliti tetapi tidak sebaliknya. nilai ketahanan dari api. kemudahan penyenggaraan. Keputusan ini adalah muktamad. Jadual ini akan sentiasa dikemaskini mengikut keadaan masa. bunyi bising dan aspek estetik.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2.KEMASAN 81 . akustik. Keputusan JKPK ke atas penggunaan jenis-jenis kemasan akan dibuat apabila cadangan-cadangan dari agensi pelanggan dikemukakan untuk kelulusan. b) c) d) e) f) g) h) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . maklum balas pengguna dan juga perkembangan teknologi binaan di negara ini. supaya faedah yang optimum diperolehi dari kos yang dibelanjakan. gred bahan binaan dan kemasan akan ditetapkan. turun-naik harga bahan-bahan binaan.

Lobi utama . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Fabric roofing sheet Seramik Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding 1. granite.KEMASAN 82 .2 Ruang luar bangunan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaPavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda-tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . kayu. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. Marmar.Foyer .Ruang Menunggu BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt.Lobi lif/ tangga Utama .Anjung Kereta/Porch . dan Bangunan Kedutaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3 ) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.0 1.Pusat Pentadbiran Negara. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri.

Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan..Bilik Kebal . calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.. Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Fail .4 Ruang sokongan:.Lain-lain * -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1.Pejabat . 3/94 dan Bil.Surau .Pusat Pentadbiran Negara.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.KEMASAN 83 . Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan. kayu. linoleum.samb.Bilik Komputer . 1. PVC.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .

Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Pusat Pentadbiran Negara.6 Ruang servis:.5 JENIS RUANG Ruang basah:.Bilik cetak/ mesin . calcium fibre) LANTAI Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaBingkai UPVC 1... calcium fibre) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.KEMASAN 84 .Stor . Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tandas/ Bilik Air .Wuduk .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .bilik-bilik M&E . 1.samb.

KEMASAN 85 . skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. pecahan marmar. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Lobi utama .Anjung Kereta/Porch .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2.Lobi lif/ tangga Utama .0 2. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . 2.Foyer .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.2 Ruang luar bangunan awam:.

9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.samb. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. linoleum.. 2.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .KEMASAN 86 .4 Ruang sokongan:. vinyl sheet) 2. linoleum.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL..Pejabat . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Bilik Fail .Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Bilik Kebal .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. 3/94 dan Bil.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.

samb.Bilik Cetak/ mesin .Wuduk .Tandas/ Bilik Air .5 JENIS RUANG Ruang basah:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3 ) (.Stor .6 Ruang servis:. 2.KEMASAN 87 .. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik-bilik M&E .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT ..Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.

1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3 ) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Foyer .Lobi utama .utk. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . 3.Lobi lif/ tangga Utama .KEMASAN 88 .2 Ruang luar bangunan awam:. skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.0 3.Anjung Kereta/Porch .Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.KEMASAN 89 .Kantin/ Kafeteria -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 3.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3 ) (. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre. 3/94 dan Bil.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .4 Ruang sokongan:.Wuduk .Bilik Rehat Kakitangan Ruang basah:.. softboard.. softboard.Pejabat .samb.Tandas/ Bilik Air .5 -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik Fail . 3.Bilik Kebal .

Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 ..) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .KEMASAN 90 .Tangga BUMBUNG -sda- SILING Kepingan cellulose fibre (chipboard.samb.. 3.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.6 JENIS RUANG Ruang servis:. softboard.Bilik-bilik M&E .Stor .

Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.Lobi lif/ tangga Utama .Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.KEMASAN 91 .Anjung Kereta/Porch .Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. pecahan marmar.0 1.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.2 Ruang luar bangunan awam:. 1.Foyer .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 1.Lobi utama . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.

vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pejabat .Bilik Kebal .Samb.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.KEMASAN 92 ..Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . 3/94 dan Bil. linoleum. 1.Bilik Fail .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . vinyl sheet) 1. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. linoleum.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.4 Ruang sokongan:..Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre..Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.

.6 Ruang servis:..Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (..Wuduk .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Samb. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik Cetak/ mesin .KEMASAN 93 .Bilik-bilik M&E .Tandas/ Bilik Air . 1.Stor .5 JENIS RUANG Ruang basah:.

2.Laluan Luar/ koridor .Anjung Kereta/Porch .Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .2 Ruang luar bangunan awam:.Foyer .utk.0 2.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Lobi utama .Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.KEMASAN 94 . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Lobi Lif/ Tangga Utama . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 2.

. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil..Pusat/ bilik komputer .Lain-lain Ruang basah:.Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tandas/ Bilik Air -sda- -sda- -sdaPermaidani * -sda- -sda- -sda- 2.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Pusat/ bilik sumber .Perpustakaan .) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Samb.Maklmal .Bilik darjah . 2.Bilik seminar . softboard. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard.5 -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik/ dewan Kuliah . cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.4 Ruang sokongan:.Bengkel . 3/94 dan Bil.KEMASAN 95 . softboard.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ Panel kayu (gred biasa) Inorganic fibre (gypsum fibre.Studio .

Samb..Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 JENIS RUANG Ruang servis:..Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Bilik-bilik M&E .KEMASAN 96 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (. 2.Stor .

Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 3. 3. softboard.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . cement sheet)-utk tingkat teratas. Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Anjung Kereta/Porch .Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.0 3.KEMASAN 97 .Laluan Luar/ koridor .Lobi Lif/ Tangga Utama .Bilik Tidur .Lobi utama .3 Ruang Utama :. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata 3.Foyer .2 Ruang luar bangunan awam:.

Bilik Membasuh .Kantin/ Kafeteria Ruang servis:.Bilik Bacaan/ Belajar .4 JENIS RUANG Ruang sokongan:.Stor . 3.Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Bilik-bilik M&E .5 -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Tandas/ Bilik Air .Samb.KEMASAN 98 .Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI -sda- DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 3.Lain-lain Ruang basah:..6 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik Tamu ..JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Bilik sick-bay .Bilik menggosok .

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3 ) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Ruang Menunggu BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt. 1.KEMASAN 99 . granite.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Lobi lif/ tangga Utama .Lobi utama . Kayu. Marmar. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Fabric roofing sheet Seramik Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .0 1.

vinyl sheet) DINDING LUAR DINDING DALAM Panel kayu Panel berhias Organic fibre based material Kertas dinding Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.Stor Lepekan simen . contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.Tandas/ Bilik Air . .Wuduk -sda- Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre Jubin polished homogeneous (Gred tinggi) Jubin seramik (Gred tinggi) -sda- Jubin seramik (Gred tinggi) Kaca (Gred tinggi) -sdaBingkai UPVC -sdaJubin Seramik -sdaCat emulsi/ enamel/ -sdaRuang servis:Inorganic fibre (Gred tinggi) cat berasaskan air (Gypsum fibre. pembedahan.2 JENIS RUANG Ruang Klinikal:.Tangga Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN ..Bilik-bilik M&E calcium fibre) . 1.KEMASAN 100 .Lain-lain BUMBUNG SILING -saInorganic fibre LANTAI Bahan asas tiruan (PVC.Bilik Cetak/ mesin .4 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . 1. pengeluaran bahan steril dan makmal.Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.3 Ruang basah:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3 ) (.samb. jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.Wad ..

KEMASAN 101 . skylight sahaja Acrylic sheet– utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Anjung Kereta/Porch .Lobi utama .Hospital Besar.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Lobi lif/ tangga Utama . pecahan marmar.Foyer . 2.2 Ruang luar bangunan awam:. granolitik) Jubin homogeneous (Gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (Gred sederhana) Kertas dinding (Gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (Gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.0 2.

linoleum.Bilik Rawatan .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Pejabat/ Pentadbiran . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. 2.KEMASAN 102 .Ruang Pemulihan .Wad . linoleum.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Bilik Mesyuarat/ Bilik Persidangan/ Bilik Perbincangan .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.samb.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Bilik Komputer . vinyl sheet) 2. 3/94 dan Bil.Makmal . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pejabat Pendaftaran/ Rekod .Lain-lain * -sda- Inorganic fibre Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Bilik Pemeriksaan . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . vinyl sheet) -sda- Inorganic fibre (softboard.Dewan/ Bilik Bedah .Bilik Makmal .4 Ruang klinikal :.Hospital Besar..

pembedahan.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre..Bilik-bilik M&E .Tandas/ Bilik Air . 2.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap -sda- 2.Bilik Kebal .5 JENIS RUANG Ruang sokongan:. jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Fail .. linoleum.samb. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2.Stor . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan. pengeluaran bahan steril dan makmal. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Hospital Besar.7 Ruang servis:.Bilik Cetak/ mesin . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Wuduk . Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .KEMASAN 103 .6 Ruang basah:. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .

calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.utk.Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Lobi lif/ tangga Utama .2 Ruang luar bangunan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Anjung Kereta/Porch .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Lobi utama . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.KEMASAN 104 .0 3.Foyer .Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . 3.

) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Bilik Rawatan .Wad . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3. 3/94 dan Bil.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Pejabat Pendaftaran/ Rekod . linoleum.Lain-lain * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . softboard.Dewan/ Bilik Bedah .Pejabat/ Pentadbiran . vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 ..Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.4 Nota: -sda-sdaRuang klinikal :.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.KEMASAN 105 .samb.Farmasi .Bilik Pemeriksaan .. 3.Bilik Makmal/ Ruang Pemulihan/ Makmal/ . 9/94 Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Bilik Komputer .

.6 Ruang servis:. 3. softboard.samb.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Stor . cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Tandas/ Bilik Air .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Bilik-bilik M&E .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . softboard..5 JENIS RUANG Ruang basah:.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Wuduk .KEMASAN 106 .

calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata 4.Anjung Kereta/Porch .Sister’s Suite .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. softboard.Doctor’s suite .KEMASAN 107 . 4.Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 4.Laluan Luar/ koridor .Lobi utama .3 Ruang Utama :.Warden/ Housekeeper’s suite .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .2 Ruang luar bangunan awam:. Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . cement sheet)-utk tingkat teratas.0 4.Lobi Lif/ Tangga Utama .Foyer .Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Tidur Jururawat/ Penolong Jururawat .

6 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Bacaan .Bilik sembahyang Ruang basah:.KEMASAN 108 . contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.Tandas/ Bilik Air .. jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut. pembedahan.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . 4.. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik Membasuh . pengeluaran bahan steril dan makmal.Bilik Tamu .Wuduk .Kantin/ Kafeteria .5 -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Bilik-bilik M&E .Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI -sda- DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 4.Bilik menggosok Ruang servis:.4 JENIS RUANG Ruang sokongan:.samb.Stor .

Lobi utama . slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. 1. Marmar.Foyer .Lobi lif/ tangga Utama .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. granite.KEMASAN 109 .0 1.2 Ruang luar bangunan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Ruang Menunggu BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt. Kayu. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1.Anjung Kereta/Porch .Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.

KEMASAN 110 ..) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .samb. 3/94 dan Bil..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Devorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.3 JENIS RUANG Ruang masjid :. batu asli) Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (. 1.Ruang sembahyang . Kayu.

.Stor .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING -sdaInorganic fibre (Gypsum fibre.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (. calcium fibre) -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik mesyuarat ..Bilik bacaan .samb.Tandas/ Bilik Air -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik Khas .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Parket/ jejalur kayu (gred tinggi) Papan kayu (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) ( PVC.6 Ruang servis:.4 JENIS RUANG Ruang pentadbiran/ sokongan:.Bilik-bilik M&E . 3/94 dan Bil. 1.Pejabat-pejabat .Wuduk .5 Ruang basah:.Biik mayat . linoleum.KEMASAN 111 .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1. calcium fibre) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) -sdaBingkai UPVC 1.

2.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. pecahan marmar.0 2.KEMASAN 112 .Laluan Luar -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.Anjung Kereta .Ruang koridor BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Foyer . skylight sahaja Acrylic sheet– utk.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.2 Ruang luar bangunan awam:.Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tangga Utama .

) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Biik Mayat . linoleum.3 JENIS RUANG Ruang masjid :. vinyl sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaInorganic fibre (softboard.Wuduk . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2.6 Ruang basah:.Bilik mesyuarat .Pejabat-pejabat . 3/94 dan Bil. chipboard fibre) Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar 2.7 -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre) Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Ruang sembahyang .Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik-bilik M&E .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.4 Ruang pentadbiran:.Stor ...Tangga -sda- -sda- -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit -sda- 2.samb.KEMASAN 113 .Tandas/ Bilik Air Ruang servis:.

Laluan Luar -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Ruang koridor BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.Foyer .utk.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard.2 Ruang luar bangunan awam:. softboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . softboard.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Anjung .KEMASAN 114 .0 3.Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. 3.

Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.3 JENIS RUANG Ruang surau :.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic Fibre (gypsum fibre.Wuduk .samb. 3.Tandas/ Bilik Air -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik-bilik M&E .Stor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.. calcium fibre) LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.KEMASAN 115 . 3/94 dan Bil.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Ruang sembahyang .6 Ruang basah:. softboard..7 Ruang servis:.

Lobi utama .KEMASAN 116 .2 Ruang luar bangunan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaPavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda-tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Fabric roofing sheet Seramik Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding 1. 1.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi lif/ tangga Utama BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt.Foyer .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. granite.0 1. kayu. marmar.Anjung Kereta/Porch .

Perpustakaan .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan. kayu. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1.Bilik Lelong .3 JENIS RUANG Ruang kerja :. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.KEMASAN 117 .Bilik Kebal .Dewan Bicara . 3/94 dan Bil. linoleum. PVC.Bilik Komputer . 1.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Fail .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita ..Surau ..4 Ruang sokongan kerja:.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .samb. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .

1..KEMASAN 118 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (..Tandas/ Bilik Air .Lokap Lelaki/ Wanita .Wuduk .samb.5 JENIS RUANG Ruang lokap:.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 1.Laluan Ruang basah:.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 -sda- Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Ruang Senaman .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .

Stor .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.samb.7 JENIS RUANG Ruang servis:..Bilik Cetak/ mesin .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.. calcium fibre) LANTAI Jubin Seramik (Gred tinggi) Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Powder coated aluminium frame Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik-bilik M&E .KEMASAN 119 .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 1.Tangga BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.

Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .KEMASAN 120 . 2.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.2 Ruang luar bangunan awam:.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. pecahan marmar.Lobi utama .0 2.Anjung Kereta/Porch .Foyer .Lobi lif/ tangga Utama BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.

Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .Bilik Kebal .4 Ruang sokongan kerja:. 2. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. 3/94 dan Bil. linoleum. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. linoleum.samb.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Surau .Bilik Komputer .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Perpustakaan ..Bilik Lelong . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Dewan Bicara .Bilik Fail .KEMASAN 121 .. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Bilik Saksi . vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.

Tandas/ Bilik Air .7 Ruang servis:. 2.Lokap Lelaki/ Wanita .6 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Ruang Senaman ..Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Stor .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .KEMASAN 122 .samb. calcium fibre) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Bilik Cetak/ mesin .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.5 JENIS RUANG Ruang lokap:..Wuduk .Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 2.Laluan Ruang basah:.Bilik-bilik M&E .

Lobi utama . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .0 3.Tangga Utama BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .KEMASAN 123 . 3.utk.2 Ruang luar bangunan awam:. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Foyer .Anjung Kereta/Porch .

Bilik Komputer .Balai polis/ Bilik peguam/ pemberita .Bilik Fail .Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter ..Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Dewan Bicara/ .Surau .Bilik Kebal . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 ..Bilik Saksi .KEMASAN 124 . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata -sda- 3.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . softboard.Laluan BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.4 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- 3.samb. 3.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Ruang Senaman .Lokap Lelaki/ Wanita .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (. 3/94 dan Bil.Bilik Mesyuarat/ Perbincangan .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Perpustakaan .Lain-lain Ruang sokongan kerja:.Bilik Lelong .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Lain-lain Ruang lokap:.

Wuduk . 3.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.samb..) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.7 Ruang servis:.Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .6 JENIS RUANG Ruang basah:.KEMASAN 125 . cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Stor . softboard. softboard.Bilik-bilik M&E .Tandas/ Bilik Air ..

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .2 Ruang luar bangunan awam:. Perkep.Anjung Kereta/Porch .Lobi utama . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Foyer .utk.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.0 4.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 4.Tangga Utama BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.KEMASAN 126 . 4. Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

softboard. softboard.KEMASAN 127 . Perkep.Bilik Ceramah .. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4. softboard.Dewan/ Bilik Serbaguna .Tandas/ Bilik Air -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Bilik mesyuarat . 3/94 dan Bil.Stor/Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik Darjah/ Bengkel .Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.5 Ruang servis:.. Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre. 4.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .4 Ruang basah:. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Pejabat . chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4.Perpustakaan/ Bilik Sumber . cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik-bilik M&E .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.samb.

skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.KEMASAN 128 .Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 11.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.0 1.Foyer . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lobi lif/ tangga Utama .2 Ruang luar bangunan awam:. 1.Anjung Kereta/Porch . pecahan marmar.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Lobi utama .

calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .Ruang Senaman -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .4 Ruang sokongan :. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Surau .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. 1.Ruang Tunggu/ Laporan .Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.KEMASAN 129 . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Bilik Fail .Bilik Persalinanan ..Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .Lokap Lelaki/ Wanita . vinyl sheet) 1. vinyl sheet) -sda- -sda- 1.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Lain-lain Ruang lokap:..Bilik Kebal .samb. linoleum.Bilik Komputer .Bilik Laporan Sulit . linoleum.Bilik Gerakan .Bilik Simpanan Senjata . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . 3/94 dan Bil.

Bilik-bilik M&E . 1..6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaJubin seramik (gred sederhana) -sda- 1.KEMASAN 130 .Bilik Soal Siasat .Wuduk .Tandas/ Bilik Air .Stor/Bilik Cetak/ mesin .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Tangga -sda- -sda- Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . chipboard fibre) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium Pintu panel kayu 1.Bilik Pemerhati ..7 Ruang basah:.8 Ruang servis:.samb. calcium fibre LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard.

Lobi utama . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.utk.0 2.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .KEMASAN 131 . 2.2 Ruang luar bangunan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Anjung Kereta/Porch .Lobi lif/ tangga Utama .Ruang Menunggu Pendaftaran BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Foyer . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 2.

Laluan -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 2. softboard.Bilik Komputer .Bilik Fail . 2. 3/94 dan Bil.Ruang Senaman .Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Laporan Sulit .Lain-lain Ruang lokap:..3 JENIS RUANG Ruang kerja :.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt. chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.Surau .4 Ruang sokongan kerja:.samb.Bilik Persalinanan .Lokap Lelaki/ Wanita ..JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.KEMASAN 132 .Bilik Kebal .Ruang Tunggu/ Laporan .Bilik Gerakan .Bilik Simpanan Senjata .Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .

6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:. softboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . 2.8 Ruang servis:. softboard.Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.samb..KEMASAN 133 .Tandas/ Bilik Air .calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.Kantin/ Kafeteria -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik Soal Siasat .Stor .7 Ruang basah:.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- -sdaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 2..Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik-bilik M&E .Wuduk .Bilik Pemerhati .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN - Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.0

JENIS RUANG
Ruang laluan awam:- Foyer - Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

BUMBUNG
Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. skylight sahaja

SILING
Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel

LANTAI
Batu asli dengan binder (spt. pecahan marmar, granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana)

DINDING LUAR
Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block

DINDING DALAM
Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar

Panel Kaca White Cement (with water resistant)

3.1

Ruang luar bangunan awam:- Anjung Kereta/Porch - Laluan Luar/ koridor

-sda-

-sda-

-sdaPavior (konkrit, campuran) Jubin kuari

-sda-

-tiada-

-tiada-

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 2 - KEMASAN

134

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (...samb.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN - Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.2

JENIS RUANG
Ruang kerja :- Pejabat/ Pentadbiran - Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan - Bilik Taklimat/ Gerakan - Bilik Komputer - Bilik Kawalan - Bilik Penyelenggaraan Alat/ Bilik Pekakas/ Bilik Pemadaman/ Alat Pernafasan - Lain-lain Ruang sokongan:- Bilik Fail - Bilik Kebal - Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai - Surau - Lain-lain *

BUMBUNG
-sda-

SILING
Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre, calcium fibre)

LANTAI
Permaidani * Jubin homogeneous

DINDING LUAR
-sda-

DINDING DALAM
Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard, chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana)

Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC, linoleum, vinyl sheet)

3.3

-sda-

Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre, calcium fibre)

-sda-

-sda-

-sda-

-sda-

Nota:

-Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/94 dan Bil. 9/94

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 2 - KEMASAN

135

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (...samb.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN - Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.4

JENIS RUANG
Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Wuduk - Kantin/ Kafeteria/ Pantri

BUMBUNG
-sda-

SILING
-sda-

LANTAI
Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana)

DINDING LUAR
-sda-

DINDING DALAM
Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

3.5

Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Bilik Cetak/ mesin - Tangga

-sda-

Inorganic fibre (Gypsum fibre, calcium fibre

Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen

-sda-

Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air

-sda-

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 2 - KEMASAN

136

ujk.1 Ruang luar bangunan awam:.0 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. 4.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . skylight sahaja (gred biasa) 4.Foyer . calcium fibre) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis -sda-sda-tiadaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) BIL.KEMASAN 137 .Lobi utama .Anjung Kereta/Porch .Ruang Menunggu Pendaftaran BUMBUNG Dek logam (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Laluan Luar/ koridor -sda-sdaLepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Lobi lif/ tangga Utama .

KEMASAN 138 .Lain-lain -sda- -sda- -sdaLepekan simen -sda- -sda- -sda- Nota: * . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Surau .Bilik Kebal .Bilik Kawalan . softboard.Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4.Bilik Komputer .3 Ruang sokongan:...Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.samb.Pejabat/ Pentadbiran .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Taklimat/ Gerakan .Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .Bilik Rehat Kakitangan/ .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.2 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Fail . chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4. 3/94 dan Bil.

Tandas/ Bilik Air .Stor .Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik-bilik M&E . 4.samb.. softboard.4 JENIS RUANG Ruang basah:.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Wuduk .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . softboard.5 Ruang servis:.KEMASAN 139 .

BAB 3 GARIS PANDUAN KERJA-KERJA MEKANIKAL DAN ELEKTRIK .

b.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. Untuk sistem perkhidmatan dalaman (internal services). punca tenaga. kos penyenggaraan dan kos untuk menjalankannya. perancangan yang baik di peringkat awal bermakna mengambilkira keperluan-keperluan seperti kos guna tenaga. (maintenance) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 –KERJA M&E 140 . air dan lain-lain hendaklah dirancang dengan baik. JKPK ingin menyarankan agar semua Jabatan dan Agensi Kerajaan mengambil berat tentang perancangan awal sesebuah projek dan mendapat nasihat dari jabatan-jabatan teknik atau juruperunding yang bertauliah dan juga mengambilkira keperluan dan nasihat dari pihak yang bertanggungjawab ke atas penyenggaraan projek tersebut setelah ianya siap. Perancangan sistem perkhidmatan dalaman yang kurang baik dan dibuat dengan tergesa-gesa di peringkat awal bukan sahaja boleh meningkatkan harga kontrak tetapi juga harga penyenggaraan.1 PENGENALAN KEPADA BAB 3 a. keperluan-keperluan seperti ruang loji. concrete plinth. malah mutu kerja yang dihasilkan tidak mencapai tahap yang diharapkan. PERANCANGAN AWAL Tidak dapat dinafikan yang perancangan yang baik di peringkat awal projek dapat mengurangkan kos projek apabila berkurangnya kerjakerja tambahan yang berpunca dari salah faham dan kurang koordinasi di antara pihak yang bertanggungjawab di peringkat perancangan dan reka bentuk. TUJUAN Secara ringkasnya garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kriteria yang perlu digunakan di dalam perancangan perkhidmatanperkhidmatan mekanikal dan elektrik bagi sesebuah projek dengan tujuan untuk menjimatkan perbelanjaan awam tanpa menjejaskan keselamatan dan keberkesanan projek. Di peringkat awal perancangan.

Jurutera yang mereka bentuk sistem-sistem perkhidmatan dalaman hendaklah menasihati bangunan Arkitek kepada mengenai sistem implikasi reka bentuk perkhidmatan dalaman. (vi) Mematuhi undang-undang dan peraturan pihak berkuasa seperti JBPM. PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN PROJEK Permohonan untuk kelulusan hendaklah disertakan dengan perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Ringkasan keperluan sistem perkhidmatan dalaman Harga projek Jangka hayat perkhidmatan sistem dalaman Kos operasi Kos dan prinsip penyenggaraan Kakitangan penyenggaraan dan operasi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 141 . (iii) Mengenal pasti keperluan kakitangan operasi dan penyenggaraan. JKKP. (vii) Bagi projek-projek bangunan. terutamanya aspek peningkatan kos dan penyenggaraan. (v) Mengambil kira prinsip penyenggaraan yang cekap dan berkesan. (iv) Mengambil kira kos asal projek (modal perbelanjaan). JAS. Suruhanjaya Tenaga dan lainlain. (ii) Amalan kejuruteraan yang baik dan mematuhi Engineering Code of Practice atau engineering regulation yang diiktiraf. kos penyenggaraan dan kos operasi. d. PANDUAN DALAM PERANCANGAN DAN REKA BENTUK PERKHIDMATAN DALAMAN Langkah-langkah di bawah ini hendaklah diamalkan dan menjadi panduan dalam perancangan dan mereka bentuk sistem perkhidmatan dalaman mekanikal dan elektrik:(i) Menilai dengan teliti kesesuaian peralatan/perkhidmatan yang dirancangkan untuk sesuatu projek.

(iii) Penggunaan penebat haba pada dinding dan bumbung bangunan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI e. High efficiency chillers with storage of chilled water. Penggunaan high efficiency motor untuk perkhidmatan dalam bangunan. (ii) Orientasi bangunan yang optimum dengan kedudukan tingkap di arah utara dan selatan supaya dapat mengurangkan kesan haba matahari. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 142 . (vi) (vii) (viii) (ix) Penggunaan variable speed drives on pumps and fans. (v) Penggunaan secara maksimum pencahayaan semula jadi di samping penggunaan sistem lampu berkecekapan tinggi yang boleh dilaras untuk disesuaikan dengan tahap pencahayaan sekitaran dan permintaan. Antara langkah-langkah yang boleh ditekankan melalui aspek kecekapan tenaga dalam reka bentuk sesebuah projek adalah:- (i) Reka bentuk projek yang mengekalkan suasana ‘hijau’ di persekitaran bangunan. (iv) Sistem penyaman udara yang efisyen di mana setiap zon bangunan boleh dikawal berdasarkan kepada keperluan dan permintaannya. Sistem switching lampu yang fleksibel. tetapi juga menjimatkan dari segi penyenggaraan dan kos operasi. ASPEK KECEKAPAN TENAGA DALAM BANGUNAN Beberapa garis panduan mengenai kecekapan tenaga dalam bangunan telah dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia (MS 1525 : 2001) dan KTAK. Pematuhan kepada garis panduan-garis panduan ini hendaklah dibuat semasa mereka bentuk sistem perkhidmatan dalaman supaya projek berkenaan bukan sahaja mencapai keberkesanan kos.

PENCEMARAN ALAM SEKITAR Selaras dengan dasar Kerajaan mengenai alam sekitar. (iii) Pemanas Air Pemanas air adalah dibenarkan untuk tempat-tempat tertentu di bangunan perubatan dan dapur memasak. RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA dan Jadual 6 hingga 11 di muka surat 161 hingga 166 untuk bilangan dan mata elektrik di Kuarters. Permohonan untuk kelulusan dari JKPK hendaklah disertakan bersama-sama dengan ulasan-ulasan dari JBPM. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 143 . Lain-lain keperluan hendaklah mendapat persetujuan JKPK. Reka bentuk sesebuah lif hendaklah mengikut keperluan dan peruntukan yang dibenarkan. g. jabatanjabatan teknik dan juruperunding hendaklah peka terhadap keperluan ini. 3. Pemasangan escalator hendaklah dihadkan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi sahaja. (ii) Sistem Pencegah Kebakaran Peraturan-peraturan JBPM serta UBBL hendaklah dipatuhi. Penggunaan bahan-bahan kimia seperti gas halon dan refrigeran CFC hendaklah mengikut ketetapan yang dibenarkan. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) dan (Pengurusan Halon) 1999 yang dikeluarkan oleh JAS hendaklah dipatuhi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI f. KRITERIA SISTEM PERKHIDMATAN DALAMAN (i) Lif elektrik/Escalator Lif penumpang adalah dibenarkan dipasang di bangunan di mana Lif Bomba diperlukan dan di bangunan-bangunan perubatan. (iv) Penyaman udara Sila rujuk Para.3.

(e) Lampu Perhiasan dan Lampu Limpah Pemasangan ini hanya dibenarkan untuk bangunanbangunan khas di peringkat Persekutuan dan Negeri di mana reka bentuknya hendaklah mendapat kelulusan JKPK terlebih dahulu. sila rujuk Bab l (Jadual 1) dan juga Para 3. wad dan perpustakaan – suspended/surface/recessed fittings complete with reflector/ diffuser/louvre. ruang menunggu. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 144 . dapur.3 Bab ini. ruang terbuka. bilik jentera. (b) Ruang laluan. Pada amnya pemasangan seperti di bawah adalah dibenarkan:(a) Ruang pejabat. lubang perkhidmatan dan tempattempat di mana lampu tidak dipasang terus menerus – suspended/surface bare channel fitting. bilik mesyuarat. harga pemasangan permulaan dan juga kesesuaian pemasangan tersebut dengan lokasi di mana ianya hendak dipasang. (d) Lampu Kawasan Pemasangan ini adalah dibenarkan di tempat-tempat tertentu di sekitar bangunan untuk kepentingan keselamatan sahaja. (g) Untuk asrama dan rumah kerajaan/kuarters. (c) Stor.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (v) Kelengkapan lampu Pemasangan kelengkapan lampu untuk projek-projek bangunan hendaklah mengambil kira caj elektrik yang akan dibayar. Kelengkapan lampu mestilah bercirikan high efficiency dan menggunakan low loss ballast (jika berkenaan). makmal dan bengkel – suspended/surface fitting. bilik lukis. (f) Lain-lain keperluan lampu hendaklah dirujuk kepada JKPK untuk kelulusan dengan menyatakan harga dan justifikasi keperluannya.

Aras 5. b.2 PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENYAMAN UDARA a. atau. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. (b) bangunan sedia ada yang diubahsuai melebihi RM 1 juta. TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk:(i) menerangkan prosidur memohon kelulusan bagi pemasangan sistem penyaman udara di bangunan-bangunan Kerajaan. Unit Perancang Ekonomi. 62502 Putrajaya. LATAR BELAKANG (i) Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama Pekeliling Perbendaharaan Bil. (ii) Untuk pemasangan semua jenis sistem penyaman udara di bawah peruntukan pembangunan bagi :(a) bangunan baru yang jumlah kos keseluruhan projeknya melebihi RM5 juta. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 145 . (ii) menerangkan kriteria-kriteria dan garis panduan yang perlu dipatuhi bagi pemasangan sistem penyaman udara di bangunan-bangunan Kerajaan. Blok B6. 4 Tahun 2001. 4 Tahun 2001. permohonan hendaklah dikemukakan kepada:Pegawai Penyelaras. yang kosnya (iii) Permohonan untuk pemasangan sistem penyaman udara selain dari yang dinyatakan di atas hendaklah dirujuk dan mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos Bagi JPPN. Jabatan Perdana Menteri.

2. Pemasangan atau penyimpanan peralatan perkakas dan barang-barang (ii) Ruang-ruang yang pada kebiasaannya tidak dipersetujui untuk penyamanan udara. Permohonan pemasangan sistem penyaman udara akan diproses dan dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria seperti berikut:- (i) Ruang-ruang yang telah dipersetujui untuk pemasangan sistem penyaman udara seperti disenaraikan di Perenggan 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. (iv) Jenis sistem penyaman udara dan anggaran kos yang dicadangkan. alat-alat yang ditempatkan dan catatan-catatan lain yang perlu. 4 Tahun 2005:- (i) (ii) Justifikasi untuk pemasangan sistem penyaman udara Satu (1) perenggu lukisan dengan ruang-ruang yang perlu sistem penyaman udara diwarnakan biru (iii) Senarai bilik-bilik dengan menyatakan keluasan. PROSIDUR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN Perkara-perkara berikut hendaklah disertakan bersama-sama permohonan kelulusan projek seperti yang diperlukan di Perenggan 3.3 berikut. Surat Pekeliling Am Bil. hanya boleh dipertimbangkan atas sebabsebab tertentu. jawatan pegawai beserta pangkat. JKPK akan mempertimbangkan keperluan penyaman udara di ruang-ruang berkenaan berasaskan kepada:- (a) (b) (c) (d) Peringkat kepentingan dan lokasi bangunan Jawatan dan tugas yang dijalankan oleh kakitangan. contohnya :- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 146 . KRITERIA DAN PERTIMBANGAN ASAS PEMASANGAN SISTEM PENYAMAN UDARA. d. Keperluan tugas.

contohnya seperti bilik bedah. semua bangunan hendaklah direka bentuk supaya masaalahmasaalah tersebut dikurangkan ke tahap minimum di peringkat awal. bilik kawalan rapi dan sebagainya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (a) Bunyi bising dan habuk/asap di tahap yang tidak boleh diterima (b) (c) (d) Kesesakan Reka bentuk bangunan dan pengudaraan Penggunaan optimum ke atas keluasan lantai ruang pejabat (e) (f) Kecekapan Keselesaan. (b) Apabila peralatan yang penting dan mahal di ruang yang diberi perkhidmatan penyaman udara akan rosak atau tidak berfungsi sekiranya sistem penyaman udara terhenti. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 147 . Walaupun pertimbangan boleh diberikan berasaskan kriteria-kriteria di atas. ammunition/missile store dan lain lain. KEPERLUAN KHAS PENYAMAN UDARA Kriteria keperluan khas yang boleh dipertimbangkan untuk kelulusan termasuklah:- (i) Keperluan Sistem Penyaman Udara Tunggu Sedia (a) Apabila keadaan atau aktiviti tugas yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara yang tidak boleh terputus. e. Kelulusan secara menyeluruh (blanket approval) untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah tidak diberi. mini and mainframe computers. contohnya ibu sawat telefon.

Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 148 . (b) Apabila jenis peralatan. bilik kawalan rapi. perkakas atau barang yang ditempatkan di ruang berkenaan memerlukan suhu yang rendah dan terkawal seperti peralatan ibusawat telefon. bilik jagaan khas dan lain-lain. Suhu. kelembapan dan suhu yang boleh dikawal. bilik bersih dan makmal-makmal khusus. (iii) 100% Penapisan Udara Luar dan Penapis Udara Berkecekapan Tinggi. bilik bedah. Apabila tempat-tempat yang diberikan perkhidmatan penyaman udara sangat sensitif dan keadaan persekitaran khusus diperlukan seperti bilik bedah. bahan kimia dan lain lain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Perkhidmatan Penyaman Udara Berterusan (24 jam) (a) Apabila kerja-kerja yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara sepanjang masa. keluasan dan penyediaan bilik ditentukan mengikut keperluan. (v) Sistem Penyaman Udara Untuk Komputer Peralatan komputer yang memerlukan keadaan persekitaran seperti udara. (iv) Bilik Sejuk Diperlukan untuk menyimpan makanan dan ubatubatan. seperti menara kawalan trafik udara.

kos pemasangan dan kos penyenggaraan. Jenis peralatan yang diperlukan dipilih berdasarkan kepada kecekapan.100 Sistem besar >100 >500 6. Senarai di atas adalah sebagai panduan sahaja. KRITERIA TEKNIK Pada kebiasaannya sistem penyaman udara direka bentuk mengikut keperluan. conventional with Thermal Energy Storage (TES) 20 . Air Cooled Package Unit 5 . b. Penilaian akan dibuat mengikut kes berdasarkan kesesuaian dan keadaan projek. District cooling Sistem besar >2000 * Nota: Penggunaan Multi-split system with advanced refrigerant control (flow/volume) mechanism memerlukan justifikasi serta sokongan data teknikal dan maklumat harga. 4. Asas reka bentuk boleh disenaraikan seperti berikut:BIL.20 3. Sebarang penyimpangan dari senarai di atas perlu diterangkan dalam permohonan dengan penjelasan/justifikasi dari segi keberkesanan kosnya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI f. Water Cooled Package Unit Air Cooled Chilled water system Water Cooled Chilled water system a. keadaan keperluan ruang serta disesuaikan dengan bangunan. JENIS PENYAMAN UDARA KEGUNAAN SECARA AM REKA BENTUK (KAPASITI TR) 1.40 40 . 5. Window unit/split unit Bilik / ruang yang kecil sahaja Ruang kecil dan sukar mendapat bekalan air Sistem Sederhana Sistem sederhana besar <5 2. Reka bentuk sistem yang dipilih hendaklah mengikut kegunaan. TR = tonne refrigerant Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 149 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI g. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 150 . Perolehan sistem penyaman udara lain hendaklah mengikut Arahan/Pekeliling Perbendaharaan melalui JKR atau Juruperunding yang dilantik. Pemasangan dan pembekalan unit-unit dan sistem-sistem penyaman udara hendaklah diawasi oleh Jurutera Mekanikal bertauliah. PEROLEHAN DAN PEMASANGAN Unit penyaman udara jenis tingkap hendaklah diperolehi dan disenggara melalui Kontrak Pusat Perbendaharaan yang berkuatkuasa.

(iv). (v). Bilik Seminar. BANGUNAN UNIVERSITI / KOLEJ UNIVERSITI (i). Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 151 . (ii). Bangunan Pentadbiran keseluruhannya. Bilik Gerakan/ Taklimat. Demonstrator. Bilik-bilik pegawai dan kakitangan berikut:Naib Canselor Timbalan Naib Canselor Pendaftar Bendahari Ketua Pustakawan Dekan Pengarah Pembangunan/Pengarah Kerja Ketua Jurutera Ketua Pegawai Perubatan Ketua Pejabat (Akademik) Professor Pensyarah Kanan Timbalan Pendaftar Timbalan Bendahari Timbalan Ketua Pustakawan Pengarah Pandang Dengar Pengarah Komputer Pengarah Pusat Bahasa Ketua Pegawai Keselamatan Pegawai Perhubungan Awam Pensyarah. Bilik Mesyuarat. Instructor Pegawai Akademik (iii). (vi).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3.3 RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA Senarai ruang yang dibenarkan oleh JKPK untuk penyamanan udara adalah seperti di bawah:- a. Tutor. Dewan kuliah.

Ruang bekerja pejabat am. Bilik Makmal Kajian (bergantung kepada fungsi dan keadaan). b. Bilik Persidangan Utama. (xii). (ix). Booth Latihan. Bilik Pengetua. (x). Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 152 . Bilik Komputer. Lain-lain ruang atau bilik yang akan dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. (viii). Perpustakaan. Stor Kimia / Perubatan. Bilik Alat Khas. Bilik Kuliah / Tutorial. Makmal Pengajian Makro. Studio Muzik. (v). Bilik Gelap. (ii). Bilik Gelap. (xiii). (ix). (iii). (x). (iv). (xiv). (xv). (xi). Bilik Rakaman. Auditorium dan Bilik Tayangan. Makmal Bahasa. (xiv). (xiii). (viii). Ruang Muzik. (xi). (xvi). (vi). (xvi). MAKTAB LATIHAN PERGURUAN. Perpustakaan. Bilik dan Stor Audio Visual Aid. Bilik PABX.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (vii). (xvii). Unit Teknologi Pendidikan. Bilik Pemeriksaan (klinik). Bilik Naib Pengetua. (xii). (xv). Makmal Bahasa / Sound Control dan Rakaman. (vii). (i). dan (xviii). dan Ruang bekerja pejabat am. Bilik PABX.

Makmal Instrumentasi dan Automasi. POLITEKNIK (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) Bilik Pengetua. SEKOLAH. dan Ruang bekerja pejabat am. Bilik Komputer. Bilik Persidangan/Mesyuarat. Bilik Ketua Jabatan. INSTITUT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa) . Bilik Guru. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 153 . Pusat Sumber. Bilik Kawalan. d. Bilik Pengetua. Bilik Pandang Dengar. Bilik PABX.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. Bilik Penginjeksi. Bilik Neraca. Dewan Syarahan. Bilik Mesyuarat. dan (xviii) Ruang bekerja pejabat am. Makmal Ukuran dan Kawalan Elektrik. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Bilik Komputer. Perpustakaan. e. Makmal Bahasa.Bilik asrama sistem 1 orang sebilik bagi pegawai Gred 41 dan ke atas. Bilik Gelap. Bilik Timbalan Pengetua. Stor Elektronik. Makmal Elektronik dan Perhubungan.

Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 154 . (v) (vi) (vii) (viii) Perpustakaan jabatan peringkat kebangsaan /negeri. Magistret dan bilik juri. bilik-bilik ini dipersetujui untuk dipasang dengan penyaman udara jenis berasingan (split unit) secara individu di mana satu sistem penyaman udara untuk satu bilik. (ii) dan (iii) di atas. Pendaftar Kanan. (iv) Bilik Gerakan/Mesyuarat Utama peringkat kebangsaan dan negeri. (iii) Kamar-kamar Hakim. Bilik PABX. Makmal-makmal/ruang yang melibatkan bahan kimia atau alat elektronik yang memerlukan hawa dingin. (ii) Bilik pegawai kanan lain khususnya dalam kumpulan Pengurusan dan Professional yang menyandang jawatan Ketua Jabatan peringkat Persekutuan atau peringkat Persekutuan di Negeri.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI f. dan (ix) Ruang bekerja pejabat am dan bilik pejabat semua pegawai. Yang Di Pertua. PEJABAT KERAJAAN. * Nota : Untuk ruang (i). Berbeza dengan sistem pusat yang membekalkan udara nyaman untuk ruang yang luas dan besar. (i) Bilik pegawai yang menyandang jawatan Gred 48 dan ke atas atau jawatan yang setaraf dengannya. Bilik Komputer.

(i) (ii) (iii) (iv) (v) Bilik Pengetua. Bilik Audio Visual Aid. Dewan Kuliah/Syarahan. INTITUT LATIHAN KEMAHIRAN/PERINDUSTRIAN. h. Bilik taklimat bagi makmal/bengkel. PUSAT LATIHAN/INSTITUT LATIHAN KERAJAAN. Bilik Perpustakaan. dan Ruang bekerja pejabat am.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI g. Demonstrator dan Instructor). Bilik Pensyarah (Tutor. Bilik Mesyuarat Utama. Bilik Mesyuarat. Bilik kuliah. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) Blok Pentadbiran. Bilik Komputer. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 155 . Makmal Elektronik. dan Ruang bekerja pejabat am.

Bahagian Pentadbiran:- Pengarah Perubatan dan Kesihatan Penolong Pengarah Perubatan dan Kesihatan Pengarah/ Penguasa Hospital Pengarah Pergigian Pegawai Perubatan Kesihatan Kanan Pegawai Perubatan Penguasa Farmasi Kanan Pegawai Pentadbir Kanan Pegawai Perubatan State Matron (Gred I) State Matron (Gred I) Bilik Eksekutif Kanan Perpustakaan Bilik PABX Bililk Persidangan Ruang bekerja pejabat am (ii). (i).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI i. Hospital:- Bilik Pemeriksaan/Rawatan Doktor Pakar Bilik Pemeriksaan/Rawatan Pendaftar Bilik Pemeriksaan/Rawatan Pegawai Perubatan Bilik Pegawai Perubatan Tugas Malam Bilik Jururawat Tugas Malam Bilik Peralatan Elektronik/Radio Bilik Menunggu Orang Kenamaan Bilik Persidangan Jabatan Kemalangan dan Kecemasan Jabatan Pesakit Luar/Klinik Pegawai Perubatan . BANGUNAN KESIHATAN.hanya bilik rawatan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 156 .

Coronary dan Eclampsia Lain-lain ruang atau bilik yang boleh dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi.hanya bilik pembedahan.hanya bilik elektroterapi Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 157 . bilik pakar dan bilik Pegawai Pergigian Kanan. .hanya kelas 1 dan 2 . Ruang Penjagaan Pesakit Intensif Klinik Pakar Dewan Bedah Ruang Wad Dapur susu pediatrik Bilik Bersalin Bilik menunggu sebelum bersalin (Labour) Wad khas seperti Tetanus.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Jabatan X-Ray Jabatan Fisioterapi Bank Darah Jabatan Patologi Jabatan Bekalan Steril Jabatan Farmasi Klinik Pergigian .

dibina secara tertutup. Masjid Putrajaya (terhad sebuah). k. Mahkamah. Kastam. dan (iv). dewan peperiksaan. Polis. sukan dalaman. Definisi Dewan Serbaguna – Sebuah bangunan yang mempunyai ruang dewan yang tidak mempunyai tempat duduk (kerusi) yang kekal. Kompleks Pusat Pengajian Tinggi Negara dan Politeknik serta Institut / Akademi / Maktab Latihan Dalam Perkhidmatan (Perguruan. MASJID Dewan Solat untuk masjid yang diiktiraf secara rasmi sebagai Masjid Negara di peringkat Pusat. Ibu Pejabat Jabatan. seperti majlis perhimpunan rasmi. Kompleks Pintu Masuk Utama Negara. (iii). Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 158 . Muzium. ATM. Pusat Pemerintahan / Briged (merangkumi ketiga-tiga cabang perkhidmatan). majlis jamuan makan. Imigresen dan Pengurusan). pameran dan sebagainya. Bomba. Pentadbir masjid mempunyai sumber kewangan mencukupi bagi membiayai kos operasi dan senggaraan. DEWAN SERBA GUNA Dewan Serbaguna yang memenuhi kriteria berikut :- (i). Perubatan dan Jururawat. Pusat Negeri Kementerian / Ibu Pejabat bagi Jabatan. Peringkat. Ibu Pejabat Polis Kontinjen / Ibu Pejabat Markas ATM. Kompleks Perpustakaan. boleh digunakan untuk menjalankan berbagai aktiviti.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI j. Masjid Cyberjaya (terhad sebuah) dan Masjid Negeri (terhad sebuah untuk satu negeri). (ii).

Dalam satu kompleks yang mempunyai sekurang-kurangnya satu blok bangunan Kategori ll. Definisi Dewan Makan – Ruang untuk pegawai-pegawai tinggi (kanan) Kerajaan yang menginap di rumah penginapan (mess pegawai) Kerajaan dan mendapat sajian makanan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI l. DEWAN MAKAN Dewan Makan yang memenuhi kriteria berikut:- (i). Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 159 . Institut Latihan Tinggi Kerajaan (dalam perkhidmatan). Dewan ini juga digunakan untuk mengadakan jamuan makan rasmi. (ii). Peringkat – Ibu Pejabat Polis Kontinjen / Ibu Pejabat Markas ATM (merangkumi ketiga-tiga cabang perkhidmatan). dan (iii).

2. bilik tidur 2 dan 3. ruang keluarga. bilik tidur 1 dan 2). Tiada. bilik tidur utama. Ruang keluarga. bilik muzik/audio-visual. bilik tidur 1. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 160 . bilik tidur utama. bilik tidur 1. Ruang keluarga. KELAS C 6 mata kuasa. 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. bilik tidur utama. KELAS B 8 mata kuasa.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 5 : PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN BILANGAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA YANG DIBENARKAN DI KUARTERS. 2 dan 3 (1 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama). ruang makan. bilik tidur 2. 2. ruang tamu dan ruang makan). JUMLAH DAN KEDUDUKAN ALAT PENYAMAN UDARA 5 unit. KELAS F/G Tiada. Bilik tidur utama . ruang makan. JENIS KUARTERS KELAS A JUMLAH DAN KEDUDUKAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA 10 mata kuasa. 2 dan ruang tetamu (3 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. ruang rehat keluarga dan ruang makan. Tiada. bilik tidur 1. Tiada. Bilik tidur utama. 3 dan ruang tetamu (5 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. KELAS D 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. bilik tidur 1. ruang makan. (5 mata kuasa yang lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik). bilik belajar. bilik belajar. Ruang tetamu/rehat. KELAS D 4 mata kuasa. Tiada.3 dan bilik tidur tetamu. 3.

4 2 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 34 8 4 4 2 4 2 2 4 2 2 1 1 12 12 1 1 15 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 12 14 1 13 2 1 1 1 4 4 38 9 6 2 1 2 1 2 mata kuasa lengkap dengan piping dan pendawaian mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian punca elektrik lengkap dengan alat pemanas punca elektrik tanpa alat pemanas penyediaan keperluan asas Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 1 1 161 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 6 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS C MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1. 5. 4. 3. 2.

3. 4. 2. 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 4 4 2 4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 2 27 32 8 3 3 4 1 1 1 2 1 2 mata kuasa lengkap dengan piping dan pendawaian mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian punca elektrik tanpa alat pemanas penyediaan keperluan asas Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 162 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 7 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS D MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 8 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS E MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1. 2 1 3 1 2 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 3 25 7 3 1 0 0 2 0 2 1 Mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 163 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 9 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS F MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1 2 1 2 1 2 1 1 1 6 2 1 1 1 1 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 18 22 6 0 1 0 0 2 0 1 1 mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 –KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 164 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 10 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS G MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1 2 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 13 20 5 0 1 0 0 2 0 1 1 Mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 165 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 11 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS H MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18 5 0 0 0 0 1 0 1 1 Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 166 .

BAB 4 GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN .

b. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 167 . Keseluruhan butiran skop kerja luar yang berkaitan hendaklah mengikut perancangan dan kos perlaksanaan yang optimum. Di dalam penyediaan PDA yang perlu dikemukakan bersama pelan. c. d. pecahan kos yang diperuntukkan kepada kerja-kerja luar hendaklah dihadkan antara 20% hingga 30% sahaja dari kos kerja bangunan. Jadual 12 di muka surat berikut adalah norma bagi perkaraperkara yang dibenarkan untuk kerja-kerja luar bangunan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4.1 KERJA-KERJA LUAR a. Pembangunan keseluruhan kawasan lot tanah tanpa sebabsebab yang kukuh (khususnya dari segi kedudukan dan kesesuaian tapak) hendaklah dielakkan supaya penjimatan kos perlaksanaan kerja-kerja luar tercapai. e. Kerja-kerja luar bagi projek bangunan hendaklah mengambil kira perancangan untuk membangunkan keluasan kawasan pada lot tanah yang terlibat sahaja dengan penumpuan khusus kepada skop kerja yang meliputi kawasan keseluruhan yang minimum.

(iii) Tanaman Rumput Meliputi sahaja. (i) PERKARA Saliran Kotoran/Pembentungan NORMA KEPERLUAN Paip bawah tanah jenis tanah liat. kawasan yang telibat Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 168 . (ii) Bekalan Air Keperluan berasingan elevated hendaklah water tank mendapat pengesyoran JBA. Spot turfing untuk kawasan rata. Closed turfing untuk kawasan cerun sahaja. Tangki kapasiti septik diadakan kira dengan unjuran mengambil penduduk yang dibenarkan untuk 5 tahun ke hadapan. Penyambungan kepada sistem pusat tersedia (jika ada). Water kepada reticulation kemudahan bergantung bekalan air sedia ada di berdekatan kawasan dan hanya untuk kawasan yang dibangunkan sahaja. Booster Pumps diadakan atas nasihat JBA. Bilangan lurang saiznya hendaklah berdasarkan kepada liputan kawasan yang terlibat sahaja.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 12 : NORMA KERJA LUAR BIL.

samb) BIL.50 meter sahaja melainkan untuk bangunan keselamatan. Kelebaran dibenarkan ialah 5. (vi) Pagar Kawasan Ketinggian bersih adalah 1. Meliputi kawasan yang terlibat sahaja. melainkan untuk skop kerja berkaitan.. Keperluan pagar untuk kawasan pembangunan yang terlibat sahaja. Jenis mesh besi dari bahan besi bergalvani/PVC coated.0 meter.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 12 : NORMA KERJA LUAR (. (iv) PERKARA Pintu Masuk NORMA KEPERLUAN Satu pintu keluar dan masuk ke kawasan pembangunan sahaja. (v) Jalan Dalaman Keperluan untuk kemudahan perjalanan ke bangunan dan medan kereta/dataran kejat. (vii) Saliran Permukaan Penyambungan kepada sistem saliran sedia ada (jika ada). Reka bentuk pintu masuk jenis biasa sahaja dari bahan besi. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 169 . Kerja tanah yang paling ekonomik tanpa potongan dan tambunan tanah yang banyak.. Dicatkan warna biasa sahaja. Ukuran maksimum bukaan pintu.

0 m. Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen sahaja. Piawaian yang dibenarkan bagi menyediakan tempat meletak kereta adalah seperti berikut:- Kegunaan Bangunan Piawaian Minimum (i) Pejabat Kerajaan -sebuah/100.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 170 . dari jumlah keluasan bangunan (a) Semua pejabat Kerajaan tidak dibenarkan mengadakan tempat meletak kereta yang berbumbung kecuali bagi: Ketua dan Timbalan Ketua Kementerian/Jabatan/Agensi dalam Kumpulan Pengurusan dan Professional (b) Hanya kenderaan Kerajaan sahaja dibenarkan disediakan tempat letak kereta berbumbung selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1980.2 PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA a. (c) Tempat meletak kereta berbumbung juga dibenarkan untuk Menteri.p.

(iii) Pentadbiran (a) Taman Didikan Kanak-kanak. Nurseri - sebuah/4 orang kakitangan pentadbiran dan akademik (b) Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah - sebuah/3 orang kakitangan pentadbiran dan akademik (c) Semua Institusi Pengajian Tinggi - sebuah/2 orang kakitangan pentadbiran dan akademik + sebuah/setiap 25 orang pelajar atau pelatih + sebuah ruang motosikal/setiap 5 orang pelajar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 171 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Institusi (a) Hospital/Rumah Kebajikan - sebuah/3 orang kakitangan pentadbiran dan teknikal - sebuah/5 buah katil (b) Kelab Belia dan Asrama - sda.

0 m.p. Rumah Gudang - sebuah/232.0 m.p.p.p.0 m. dari jumlah keluasan bangunan (vi) Bangunan Kediaman (a) Semua jenis kediaman selain dari jenis flet - sebuah/kediaman Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 172 . dari jumlah keluasan bangunan + sebuah ruang tempat motosikal/46.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (iv) Masjid/Pusat Islam - sebuah/70. dari jumlah keluasan bangunan (b) Kilang - sebuah/186. dari jumlah keluasan bangunan (c) Semua kegunaan industri - sebuah/140.0 m. dari jumlah keluasan bangunan + sebuah ruang tempat lori/372 m. dari jumlah keluasan bangunan (v) Industri (a) Stor.0 m.p.p.

dari keluasan tapak Keluasan tapak melebihi 5 ekar b) Kolam Renang - sebuah/40 m. dari jumlah keluasan bangunan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 173 . Gelanggang Tertutup - sebuah/200 m.p.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (b) Flet Kos Rendah - sebuah/4 buah unit kediaman (c) Flet Kos Sederhana - sebuah/2 buah unit kediaman (d) Flet Mewah/ Kondominium - sebuah/unit + 20% dari jumlah tetamu (vii) Sukan (a) Padang Golf Race Course Padang Polo Show Ground - sebuah/929 m. bilik persalinan dan lain-lain. dari keluasan kolam. termasuk bangunan gunasama seperti bilik air. Gimnasium.p. c) Stadium - sebuah/8 tempat duduk (d) Dewan Serbaguna.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (e) Rumah Kelab Kelab Rekreasi - sebuah/100 m. taman rekreasi.0 m. Kegunaan piawaian di atas tertakluk kepada undang-undang kecil Pihak Berkuasa Tempatan yang sedang berkuatkuasa. taman kanak-kanak - sebuah/465.p. dari jumlah keluasan bangunan (f) Galeri Penonton - sebuah/10 tempat duduk (ix) Lain-lain Bangunan (a) Panggung Wayang. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 174 . dari keluasan ruang b.p. kebun bunga. Panggung Auditorium - sebuah/5 tempat duduk (b) Ruang Terbuka termasuk taman awam.

BAB 5 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) .

Ringkasan arahan tersebut adalah seperti di perenggan di bawah. beberapa ketetapan untuk dijadikan garis panduan penggunaan IBS di dalam projek pembinaan bangunan telah dirumuskan: a.1 PENGENALAN IBS ialah satu sistem pembinaan di tapak yang menggunakan “pre -fabricated components” yang boleh menepati kehendak reka bentuk dan telah ditentukan sebagai satu alternatif kepada cara pembinaan tradisional. Lima jenis IBS telah pun dikenalpasti penggunaannya oleh Kerajaan iaitu precast concrete. Kementerian Kewangan telah mengarahkan agar Roadmap Industrialised Building System 2003 – 2010 dijadikan dokumen blueprint sektor pembinaan Malaysia dan Manual for IBS Content Scoring System (IBS SCORE) digunapakai.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. Melalui Surat Arahan Perbendaharaan S/K. steel formwork.19(5) bertarikh 6 Julai 2005. bersih dan mengurangkan pergantungan kepada tenaga buruh. steel frames. 5. Menguatkuasakan penggunaan IBS di dalam projek bangunan Kerajaan secara berperingkat-peringkat dari 40% (40 projek Kerajaan menggunakan IBS dari 100 projek Kerajaan) dalam tahun 2005 kepada 70% dalam tahun 2008 dan seterusnya sehingga 90% dalam tahun 2010 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah :- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 5 . pre-fabricated timber frames dan blockworks.IBS 175 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 5. Ia memudahkan pencapaian kualiti hasil pembinaan yang lebih tinggi di samping tempoh pembinaan yang lebih singkat.2010 Kerajaan.2 DASAR PENGGUNAAN IBS Berasaskan kepada rasional dan kajian yang terkandung dalam Roadmap 2003 .

Memperluaskan kandungan IBS Score dan penggunaan MC (Modular Coordination) dalam projek bangunan sehingga mencapai skor minima 50% bermula dari 2005.3 PENGIRAAN KANDUNGAN IBS a. pre-fabricated dan pre-cast concrete (ii) Pengeluaran komponen IBS di luar tapak pembinaan. (iii) Penggunaan komponen IBS yang piawai (standardised components) (iv) Penggunaan secara berulang-ulang (repeatability) (v) Reka bentuk menggunakan konsep Modular Coordination Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 5 . Penekanan perlu diberikan kepada perkara-perkara di bawah:- (i) Penggunaan components. Setiap permohonan kepada JKPK perlulah disertakan dengan pengiraan kandungan IBS di dalam projek seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dan penggunaan IBS mengikut peratusan yang berkenaan perlulah dibuktikan melalui pengiraan ini.IBS 176 . Buku-buku rujukan di bawah (yang dikeluarkan oleh CIDB) boleh digunakan sebagai panduan:- (i) Manual for IBS Content Scoring System (IBS SCORE) (ii) Modular Design Guide 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Tahun % 2005 40 2006 50 2007 60 2008 70 2009 80 2010 90 b. b.

di mana markah akan diberikan kepada sistem struktur yang digunakan seperti pre-cast beams and columns. dry partition. steel. Bahagian 3 (20% markah) - Other Simplified Construction Solutions. 3-D prefabricated components seperti tandas. Komponen penilaian IBS Score – (seperti di dalam Manual for IBS Content Scoring System) bolehlah dijadikan sebagai panduan. (iii) Contoh dan cara pengiraan yang menyeluruh boleh diperolehi melalui manual yang dinyatakan di atas. markah-markah diberikan kepada komponen mengikut MS 1064.IBS 177 . Bahagian 2 (30% markah) - Sistem dinding. kaca. di mana markah akan diberikan berdasarkan jenis sistem dinding seperti pre-cast panels. blockwork dan lain-lain. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 5 . Secara ringkasnya:- (i) Skor maksimum yang boleh dicapai ialah 100. tangga dan lain-lain. (ii) Komponen yang dinilaikan terbahagi kepada tiga bahagian:- Bahagian 1 (50% markah) - Sistem struktur.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. pre-fabricated timber dan lain-lain.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->