Anda di halaman 1dari 1

AMSAL 30:31

Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang
takut akan Tuhan di puji-puji
LUKAS 16:10-12
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,ia setia juga dalam perkara-
perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara keci, ia
tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon(harta benda dan kekayaan
dibayangkan sebagai oknum) yang tidak jujur, siapakah yang akan
mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?
Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan
meyerahkan hartamu sendiri kepadamu?
FILIPI 2:3-4
Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-
sia.Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menggangap
yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga.
1 TIMOTIUS 2:9
Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan
pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang,
jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal.

1 PETRUS 3:4
Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan
perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari Roh yang lemah lembut dan
tentram, yang sangat berharga dimata Allah.
1 PETRUS 5:7
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaNya, sebab Ia yang memelihara
kamu.