Anda di halaman 1dari 2

KRITERIA GURU YANG PROFESIONAL

Kriteria 1
MESTI ADA PENGETAHUAN TERHADAP TUGASNYA
a) Mesti membuat persediaan lengkap sebelum mula mengajar.
b) Tahu akan penjadualan waktu dan keentingaannya. Umpamanya: Masuk kelas tepat
pada waktunya dan berapa waktu untuk sesuatu mata pelajaran.
c) Berpengetahuan tentang tugas-tugas khas yang diperuntukan: Ketua Panitia, Guru
Media, dsb.

Kriteria 2
MENGAMBIL BERAT TERHADAP MASYARAKAT SEKOLAH
a) Tahu sepenuhnya tentang: sejarah sekolah, bangunan sekolah, kawasan sekolah,
dsb.
b) Peka terhadap HEM: keadaan murid, sosio ekonomi, kekuatan dan kelemahan murid,
tahu bilangan murid cerdas, sederhana dan lambat.
c) Tahu tentang keadaan IB murid di bawah jagaan guru: Nama dan tempat tinggal,
pekerjaan mereka, pendidikan IB, minat mereka dsb.

Kriteria 3
BERPENGETAHUAN TERHADAP KANDUNGAN PELAJARAN
a) Tahu secara terperinci tentang perkara berikut: sukatan pelajaran, isi kandungan mata
pelajaran yang diajar, penggunaan kaedah yang sesuai.
b) Berkebolehan (berpengalaman) dalam mengendalikan pengajaran: tahu secara mendalam
dan boleh menyelesaikan berbagai masalah berkaitan.

Kriteria 4
ADA KEPAKARAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
a) Harus tahu banyak kaedah aktiviti P&P.
b) Banyak ubahsuai metodologi P&P untuk tarik minat murid dan menjadikan P&P
benar-benar berkesan.
c) Bijak menggunakan BBM: carta, radio/TV/OHP, kapur.
d) Ada ‘personal touch’ dengan murid-murid.

Kriteria 5
PENGURUSAN KEMAJUAN MURID UJIAN DAN PENILAIAN
a) Penilaian dijalankan secara: lisan,bertulis dan pemerhatian.
b) Dalam apa bentuk prestasi – murid mendapat perangsang. Bukan keji.
c) Beri penghargaan selepas sesuatu penilaian.
d) Hendaklah mencatat pencapaian murid setiap kali ada penilaian supaya jadi rujukan.
e) Guna keputusan murid untuk membuat analisa tentang keberkesanan P&P guru:
mengetahui setakat mana murid telah menguasai kemahiran-kemahiran yang diajar
dan mengetahui setakat berjaya dan berkesannya P&P guru.
Kriteria 6
MEMBERI PENGHARGAAN KEPADA SEMUA JENIS LATIHAN / AKTIVITI
a) Sentiasa memberi puji/ganjaran. Beri semangat untuk terus maju.
b) Menerangkan pencapaian murid: kekuatan, kelemahan dan kesilapan.
c) Jauhkan kata-kata yang boleh patahkan semangat. Contoh bodoh, tak guna dsb.

Kriteria 7
MAHIR TENTANG PENGURUSAN BILIK DARJAH
a) Tahu nama setiap murid. Panggil nama sebenar. Wujud, mesra dan akrab.
b) Hubungan murid-murid baik dan mesra.
c) Jadi penggerak murid. Beri motivasi.
d) Cekap dalam pengurusan fizikal kelas. Jadikan tempat menarik: bersih, ceria, kemas,
tersusun, pameran merangsang dsb.

Kriteria 8
BERI KEUTAMAAN KEPADA SAHSIAH DIRI SEBAGAI SEORANG GURU
a) Ambil berat tentang pakaian (baju, kasut dsb).
b) Sentiasa bersikap positif. Menerima teguran.
c) Sentiasa MUHASABAH (menilai diri).
d) Sentiasa berfikir bagaimana memajukan diri: sebagai seorang guru, sebagai seorang
manusia.

Kriteria 9
SENTIASA BERSEDIA MEMBERI KHIDMAT KEPADA PROFESION KITA
a) Sedia membantu rakan sejawat.
b) Sedia berkongsi kepakaran.
c) Sentiasa mengikut dan mendalami isu-isu yang berhubung dengan keguruan: Zero
Defect, sekolah tanpa kegagalan, inovatif dan kreatif, budaya ilmu, jadual waktu
anjalan dan paradikma.

Kriteria 10
MESTI ADA DAYA FIKIR YANG KREATIF DAN INOVATIF
a) Sentiasa bersedia menerima perubahan. Berfikiran terbuka.
b) Kretif dalam pengajaran dan pembelajaran. Berfikir untuk sentiasa membuat yang
baru untuk lebih efisien.