PELEPASAN SISWA KELAS 9

Susunan acara : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bebuka Sambutan saking ketua panitia Sambutan saking kepala sekolah Acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil tiang sepuh/ wali murid kelas 9 Sambutan saking wakil mrid kelas 9 acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil adik kelas Ramah tamah Doa/ penutup

BEBUKA Ass . Wr.wb Bapa kep.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati, Bapa, lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Kakak-kakak kelas 9 ingkang kula hormati Rencang kelas sial sareng adik kelas 7 ingkang kula cintai

Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah, dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 . Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW, teng kelargine, tengsahabate, sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Sederenge acara di mulai, kula bade macaaken ssunan acara krihin : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bebuka Sambutan saking ketua panitia Sambutan saking kepala sekolah Acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil tiang sepuh/ wali murid kelas 9 Sambutan saking wakil mrid kelas 9

kangge ngeuka acara. Sek Smp 1 awn. Saniki. teng kelargine. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Bismillahirrahmanirrahim. mari kula sedanten sareng maca basmallah. SAMBUTAN SAING KETUA PANITIA Ass . Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. Mgi acara niki saged lancer mboten wonten hambatan punapa mawon.wb bapa lan ibu guru smp negeri 1 awn ngkang kula hormati. Wr. kula gaturaken keswn teng panitia sareng anggota OSIIS ingkang sampun yiapaken sedanten kagge acara niki.wb Bapa kep. kula dados ketua panitia ngaturaken kesuwn teng tiyang sepuh/ wali ingkang sampun hadir teng acara niki. tengsahabate. bapa lan ibu guru sareng tiyang sepuh utawi wali murid kelas 9 ingkang kula hormati. SAMBTAN SAKING KEPALA SEKOLAH. yaiku bebuka. terutam saking segi acarane. Mboten kemutan ugi. 9. 10. lan 9 ingkang kla banggaaken la cintai. Wasssalam. Siswa kelas 7. kula nyuwun pangapunten. Puji syukur teng hadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. . Ass wr. Kula nyuwun pangapunteupami teng acara niki katah kelepatan. 8. acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil adik kelas Ramah tamah Doa/ penutup Mlebet teng acara pertami. Semonten sambutan saking ula. dados kula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 niki. Wabillahi taufik walhidayah.8.7.

dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 .sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati. siswa kelas 7. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. dados kula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 niki. Kula ngewakili guru teng riki. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Murid smp negeri 1 awn ingkang kula cintai Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. nyuwn pangapunten upami salami 3 tan nikiwonten kelepatan teng pangajarane. teng kelargine. lan teng sanese. lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. Mugi sesampune lulus saking rik lare kelas 9 saged ngelanjutaken sekolae tang sekola ingkang langkung ae malih. .8. teng omongane. Kula ngaturaken kesuwn kangge gur ingkang sampun sabar ngedidik pecil kula. teng kelargine. lan 9 ingkang kla banggaaken la cintai. Semonten sambutan saking ula. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. tiyang seph sareng laree piyambek niku mboten sia . kula nyuwun pangapunten.tiyang sepuh utawi wali murid kelas 9 ingkang kula hormati. bansa lan Negara. tengsahabate. kerja keras gur . Bapa. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Mugi ilmu niki saged dados manfaat kangge agama. SAMBUTAN SAKING TIYANG SEPUH/ WALI MURID KELAS 9 Ass wr. keranten 100% lulus sedanten sareng nilai ingkang sae pisan. Wasssalam. Sampn katah ilmu ingkang diskani saking guru teng riki. Sampun 3 taun pecil kula sekolah teng riki. Dados. Wabillahi taufik walhidayah. Kula ucapaken selamat kangge lare kelas 9.wb Bapa kep. Puji syukur teng hadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. tengsahabate. sareng kangge pecile piyambek.

Wabillahi taufik walhidayah. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. Mugi-mugi taun selanjute. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Rencang ingkang kula banggaaken Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. Wassalam. kla nyuwun pangapunten upami wonen kelepatan selamiacara niki. . dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara niki. Semonten sambutan saking ula. Saniki waktose kula sebage pembawa acara kangge nutup acara niki. Penutup. Kangge nutup acara. sareng teng umat-umate. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. Alhamdulillahhirabbil alamin . mari kula sedanten mgcapaken hamdalah. kula lan rencang kula teng kelas 8 saged lulus sareng nilai ingkang sae. Sederenge. Bapa kep. Sambutan saking walimurid kelas 9. teng kelargine. Wasssalam. kaya kakak-kakak kelas saniki. Kula ngucapaken selamat kangge kakak-kakak kelas 9 ingkang sampn lulus saking UN.Semonten sambutan saking ula. Wasssalam. Semonten mawon acara pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 .sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati. Bapa. utawi kula mboten sopan ten kakak-kakak kelas 9. kula nyuwun pangapunten. Kula ngawakilken murid-murid kelas 7 lan 8 kangge nyuwun pangapunten upami kula gadah kalepatan. lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. Sedanten acara sampun di laksanaaken. kula nyuwun pangapunten. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. tengsahabate.

Cape bgt mba . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful