PELEPASAN SISWA KELAS 9

Susunan acara : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bebuka Sambutan saking ketua panitia Sambutan saking kepala sekolah Acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil tiang sepuh/ wali murid kelas 9 Sambutan saking wakil mrid kelas 9 acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil adik kelas Ramah tamah Doa/ penutup

BEBUKA Ass . Wr.wb Bapa kep.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati, Bapa, lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Kakak-kakak kelas 9 ingkang kula hormati Rencang kelas sial sareng adik kelas 7 ingkang kula cintai

Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah, dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 . Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW, teng kelargine, tengsahabate, sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Sederenge acara di mulai, kula bade macaaken ssunan acara krihin : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bebuka Sambutan saking ketua panitia Sambutan saking kepala sekolah Acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil tiang sepuh/ wali murid kelas 9 Sambutan saking wakil mrid kelas 9

terutam saking segi acarane. kula gaturaken keswn teng panitia sareng anggota OSIIS ingkang sampun yiapaken sedanten kagge acara niki. SAMBTAN SAKING KEPALA SEKOLAH.7. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Wasssalam. Saniki. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. Siswa kelas 7. Semonten sambutan saking ula. Wr.wb bapa lan ibu guru smp negeri 1 awn ngkang kula hormati. mari kula sedanten sareng maca basmallah. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. 10. Bismillahirrahmanirrahim.wb Bapa kep. Mboten kemutan ugi.kangge ngeuka acara. Sek Smp 1 awn. Kula nyuwun pangapunteupami teng acara niki katah kelepatan. lan 9 ingkang kla banggaaken la cintai. acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil adik kelas Ramah tamah Doa/ penutup Mlebet teng acara pertami. 8. SAMBUTAN SAING KETUA PANITIA Ass . Mgi acara niki saged lancer mboten wonten hambatan punapa mawon. kula dados ketua panitia ngaturaken kesuwn teng tiyang sepuh/ wali ingkang sampun hadir teng acara niki. 9. kula nyuwun pangapunten. yaiku bebuka.8. Wabillahi taufik walhidayah. teng kelargine. tengsahabate. . Ass wr. dados kula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 niki. Puji syukur teng hadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. bapa lan ibu guru sareng tiyang sepuh utawi wali murid kelas 9 ingkang kula hormati.

Dados.tiyang sepuh utawi wali murid kelas 9 ingkang kula hormati. Sampun 3 taun pecil kula sekolah teng riki. lan teng sanese. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. Kula ucapaken selamat kangge lare kelas 9. kula nyuwun pangapunten. Kula ngewakili guru teng riki. Wabillahi taufik walhidayah. Mugi ilmu niki saged dados manfaat kangge agama. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Semonten sambutan saking ula. Wasssalam. siswa kelas 7. Mugi sesampune lulus saking rik lare kelas 9 saged ngelanjutaken sekolae tang sekola ingkang langkung ae malih. kerja keras gur . dados kula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 niki. . tengsahabate. tengsahabate. teng kelargine. Kula ngaturaken kesuwn kangge gur ingkang sampun sabar ngedidik pecil kula. sareng kangge pecile piyambek. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Murid smp negeri 1 awn ingkang kula cintai Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. keranten 100% lulus sedanten sareng nilai ingkang sae pisan. bansa lan Negara. teng kelargine. dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 . Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. teng omongane.8. Sampn katah ilmu ingkang diskani saking guru teng riki. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. lan 9 ingkang kla banggaaken la cintai. tiyang seph sareng laree piyambek niku mboten sia . Puji syukur teng hadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. SAMBUTAN SAKING TIYANG SEPUH/ WALI MURID KELAS 9 Ass wr. nyuwn pangapunten upami salami 3 tan nikiwonten kelepatan teng pangajarane.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati.wb Bapa kep. Bapa. lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati.

Mugi-mugi taun selanjute. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. Sederenge. lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati. Semonten sambutan saking ula. Bapa kep. kaya kakak-kakak kelas saniki. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. Alhamdulillahhirabbil alamin . Sambutan saking walimurid kelas 9. Wasssalam. teng kelargine. Wassalam. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Rencang ingkang kula banggaaken Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. . kula nyuwun pangapunten. Kula ngucapaken selamat kangge kakak-kakak kelas 9 ingkang sampn lulus saking UN. Semonten mawon acara pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 . utawi kula mboten sopan ten kakak-kakak kelas 9. Bapa. tengsahabate. Penutup. sareng teng umat-umate. kula lan rencang kula teng kelas 8 saged lulus sareng nilai ingkang sae.Semonten sambutan saking ula. Kangge nutup acara. Wasssalam. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. kula nyuwun pangapunten. dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara niki. Wabillahi taufik walhidayah. mari kula sedanten mgcapaken hamdalah. Saniki waktose kula sebage pembawa acara kangge nutup acara niki. Kula ngawakilken murid-murid kelas 7 lan 8 kangge nyuwun pangapunten upami kula gadah kalepatan. Sedanten acara sampun di laksanaaken. kla nyuwun pangapunten upami wonen kelepatan selamiacara niki.

Cape bgt mba . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful