PELEPASAN SISWA KELAS 9

Susunan acara : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bebuka Sambutan saking ketua panitia Sambutan saking kepala sekolah Acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil tiang sepuh/ wali murid kelas 9 Sambutan saking wakil mrid kelas 9 acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil adik kelas Ramah tamah Doa/ penutup

BEBUKA Ass . Wr.wb Bapa kep.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati, Bapa, lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Kakak-kakak kelas 9 ingkang kula hormati Rencang kelas sial sareng adik kelas 7 ingkang kula cintai

Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah, dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 . Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW, teng kelargine, tengsahabate, sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Sederenge acara di mulai, kula bade macaaken ssunan acara krihin : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bebuka Sambutan saking ketua panitia Sambutan saking kepala sekolah Acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil tiang sepuh/ wali murid kelas 9 Sambutan saking wakil mrid kelas 9

dados kula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 niki. Wasssalam. Sek Smp 1 awn. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. Wr. SAMBUTAN SAING KETUA PANITIA Ass . Mboten kemutan ugi. tengsahabate. 9. mari kula sedanten sareng maca basmallah. Siswa kelas 7. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. SAMBTAN SAKING KEPALA SEKOLAH. yaiku bebuka. bapa lan ibu guru sareng tiyang sepuh utawi wali murid kelas 9 ingkang kula hormati. Semonten sambutan saking ula. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Ass wr. kula dados ketua panitia ngaturaken kesuwn teng tiyang sepuh/ wali ingkang sampun hadir teng acara niki. Saniki. .8. Mgi acara niki saged lancer mboten wonten hambatan punapa mawon.wb Bapa kep. Kula nyuwun pangapunteupami teng acara niki katah kelepatan. 10. acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil adik kelas Ramah tamah Doa/ penutup Mlebet teng acara pertami. kula nyuwun pangapunten.kangge ngeuka acara. terutam saking segi acarane. Puji syukur teng hadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. teng kelargine. Bismillahirrahmanirrahim.wb bapa lan ibu guru smp negeri 1 awn ngkang kula hormati.7. kula gaturaken keswn teng panitia sareng anggota OSIIS ingkang sampun yiapaken sedanten kagge acara niki. 8. lan 9 ingkang kla banggaaken la cintai. Wabillahi taufik walhidayah.

Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati.wb Bapa kep.8. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. . tiyang seph sareng laree piyambek niku mboten sia . Kula ngaturaken kesuwn kangge gur ingkang sampun sabar ngedidik pecil kula. tengsahabate. siswa kelas 7. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 . Mugi sesampune lulus saking rik lare kelas 9 saged ngelanjutaken sekolae tang sekola ingkang langkung ae malih. Semonten sambutan saking ula. teng kelargine. Kula ngewakili guru teng riki. lan 9 ingkang kla banggaaken la cintai. Mugi ilmu niki saged dados manfaat kangge agama. Dados. SAMBUTAN SAKING TIYANG SEPUH/ WALI MURID KELAS 9 Ass wr. nyuwn pangapunten upami salami 3 tan nikiwonten kelepatan teng pangajarane. Bapa. Puji syukur teng hadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. dados kula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 niki. lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. sareng kangge pecile piyambek. lan teng sanese. keranten 100% lulus sedanten sareng nilai ingkang sae pisan. Kula ucapaken selamat kangge lare kelas 9. teng kelargine. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane.tiyang sepuh utawi wali murid kelas 9 ingkang kula hormati. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. Wabillahi taufik walhidayah. kerja keras gur . kula nyuwun pangapunten. tengsahabate. Wasssalam. Sampn katah ilmu ingkang diskani saking guru teng riki. Sampun 3 taun pecil kula sekolah teng riki. teng omongane. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Murid smp negeri 1 awn ingkang kula cintai Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. bansa lan Negara.

lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati. Penutup. Sedanten acara sampun di laksanaaken. Wassalam. kaya kakak-kakak kelas saniki. Bapa. Sederenge. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. tengsahabate. kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik walhidayah. Bapa kep. utawi kula mboten sopan ten kakak-kakak kelas 9. Wasssalam. Semonten sambutan saking ula. Kula ngucapaken selamat kangge kakak-kakak kelas 9 ingkang sampn lulus saking UN. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Rencang ingkang kula banggaaken Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. kula nyuwun pangapunten. . Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. kla nyuwun pangapunten upami wonen kelepatan selamiacara niki. sareng teng umat-umate. Kangge nutup acara. kula lan rencang kula teng kelas 8 saged lulus sareng nilai ingkang sae. mari kula sedanten mgcapaken hamdalah. Kula ngawakilken murid-murid kelas 7 lan 8 kangge nyuwun pangapunten upami kula gadah kalepatan. Saniki waktose kula sebage pembawa acara kangge nutup acara niki. Mugi-mugi taun selanjute. teng kelargine. Alhamdulillahhirabbil alamin . Sambutan saking walimurid kelas 9. dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara niki. Wasssalam. Semonten mawon acara pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 .Semonten sambutan saking ula.

.Cape bgt mba .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful