PELEPASAN SISWA KELAS 9

Susunan acara : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bebuka Sambutan saking ketua panitia Sambutan saking kepala sekolah Acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil tiang sepuh/ wali murid kelas 9 Sambutan saking wakil mrid kelas 9 acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil adik kelas Ramah tamah Doa/ penutup

BEBUKA Ass . Wr.wb Bapa kep.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati, Bapa, lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Kakak-kakak kelas 9 ingkang kula hormati Rencang kelas sial sareng adik kelas 7 ingkang kula cintai

Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah, dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 . Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW, teng kelargine, tengsahabate, sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Sederenge acara di mulai, kula bade macaaken ssunan acara krihin : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bebuka Sambutan saking ketua panitia Sambutan saking kepala sekolah Acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil tiang sepuh/ wali murid kelas 9 Sambutan saking wakil mrid kelas 9

Mgi acara niki saged lancer mboten wonten hambatan punapa mawon. Kula nyuwun pangapunteupami teng acara niki katah kelepatan. Puji syukur teng hadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. SAMBUTAN SAING KETUA PANITIA Ass . kula gaturaken keswn teng panitia sareng anggota OSIIS ingkang sampun yiapaken sedanten kagge acara niki. kula nyuwun pangapunten. Mboten kemutan ugi.wb Bapa kep. Bismillahirrahmanirrahim. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. lan 9 ingkang kla banggaaken la cintai. mari kula sedanten sareng maca basmallah.7.8. kula dados ketua panitia ngaturaken kesuwn teng tiyang sepuh/ wali ingkang sampun hadir teng acara niki. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. Sek Smp 1 awn. SAMBTAN SAKING KEPALA SEKOLAH. dados kula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 niki. . 10. terutam saking segi acarane. Ass wr. Wr. teng kelargine. Wabillahi taufik walhidayah. yaiku bebuka. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. tengsahabate. Siswa kelas 7.kangge ngeuka acara. 8.wb bapa lan ibu guru smp negeri 1 awn ngkang kula hormati. Saniki. Semonten sambutan saking ula. bapa lan ibu guru sareng tiyang sepuh utawi wali murid kelas 9 ingkang kula hormati. 9. acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil adik kelas Ramah tamah Doa/ penutup Mlebet teng acara pertami. Wasssalam.

8. Puji syukur teng hadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. Kula ngewakili guru teng riki. Kula ucapaken selamat kangge lare kelas 9. dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 . Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Murid smp negeri 1 awn ingkang kula cintai Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. tengsahabate. kerja keras gur . keranten 100% lulus sedanten sareng nilai ingkang sae pisan. nyuwn pangapunten upami salami 3 tan nikiwonten kelepatan teng pangajarane. siswa kelas 7. tiyang seph sareng laree piyambek niku mboten sia . Wabillahi taufik walhidayah. lan teng sanese. Wasssalam.wb Bapa kep. Sampun 3 taun pecil kula sekolah teng riki. Semonten sambutan saking ula. Dados. . teng omongane. teng kelargine. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. SAMBUTAN SAKING TIYANG SEPUH/ WALI MURID KELAS 9 Ass wr.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. tengsahabate. lan 9 ingkang kla banggaaken la cintai. Bapa. Sampn katah ilmu ingkang diskani saking guru teng riki.tiyang sepuh utawi wali murid kelas 9 ingkang kula hormati. bansa lan Negara. kula nyuwun pangapunten. dados kula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 niki. Mugi ilmu niki saged dados manfaat kangge agama. sareng kangge pecile piyambek. Kula ngaturaken kesuwn kangge gur ingkang sampun sabar ngedidik pecil kula. teng kelargine. Mugi sesampune lulus saking rik lare kelas 9 saged ngelanjutaken sekolae tang sekola ingkang langkung ae malih.

kla nyuwun pangapunten upami wonen kelepatan selamiacara niki. Saniki waktose kula sebage pembawa acara kangge nutup acara niki.Semonten sambutan saking ula. kaya kakak-kakak kelas saniki. Kula ngawakilken murid-murid kelas 7 lan 8 kangge nyuwun pangapunten upami kula gadah kalepatan. . Bapa kep. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Rencang ingkang kula banggaaken Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. Kula ngucapaken selamat kangge kakak-kakak kelas 9 ingkang sampn lulus saking UN. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. utawi kula mboten sopan ten kakak-kakak kelas 9. Wabillahi taufik walhidayah. teng kelargine. Alhamdulillahhirabbil alamin . kula lan rencang kula teng kelas 8 saged lulus sareng nilai ingkang sae. kula nyuwun pangapunten. Sambutan saking walimurid kelas 9. dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara niki. Penutup. Semonten sambutan saking ula. Bapa. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. tengsahabate. Sederenge. Mugi-mugi taun selanjute. Sedanten acara sampun di laksanaaken. Wasssalam. Wassalam. Semonten mawon acara pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 .sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati. lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. Kangge nutup acara. Wasssalam. sareng teng umat-umate. kula nyuwun pangapunten. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. mari kula sedanten mgcapaken hamdalah.

.Cape bgt mba .