PELEPASAN SISWA KELAS 9

Susunan acara : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bebuka Sambutan saking ketua panitia Sambutan saking kepala sekolah Acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil tiang sepuh/ wali murid kelas 9 Sambutan saking wakil mrid kelas 9 acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil adik kelas Ramah tamah Doa/ penutup

BEBUKA Ass . Wr.wb Bapa kep.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati, Bapa, lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Kakak-kakak kelas 9 ingkang kula hormati Rencang kelas sial sareng adik kelas 7 ingkang kula cintai

Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah, dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 . Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW, teng kelargine, tengsahabate, sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Sederenge acara di mulai, kula bade macaaken ssunan acara krihin : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bebuka Sambutan saking ketua panitia Sambutan saking kepala sekolah Acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil tiang sepuh/ wali murid kelas 9 Sambutan saking wakil mrid kelas 9

Wasssalam. 8. kula nyuwun pangapunten. lan 9 ingkang kla banggaaken la cintai. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. acara selingan/ hiburan Sambutan saking wakil adik kelas Ramah tamah Doa/ penutup Mlebet teng acara pertami. Siswa kelas 7. tengsahabate. Saniki. SAMBUTAN SAING KETUA PANITIA Ass . SAMBTAN SAKING KEPALA SEKOLAH. kula dados ketua panitia ngaturaken kesuwn teng tiyang sepuh/ wali ingkang sampun hadir teng acara niki. bapa lan ibu guru sareng tiyang sepuh utawi wali murid kelas 9 ingkang kula hormati. .7.wb bapa lan ibu guru smp negeri 1 awn ngkang kula hormati. teng kelargine. Wr. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten kemutan ugi. kula gaturaken keswn teng panitia sareng anggota OSIIS ingkang sampun yiapaken sedanten kagge acara niki. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Wabillahi taufik walhidayah. Kula nyuwun pangapunteupami teng acara niki katah kelepatan. mari kula sedanten sareng maca basmallah. Ass wr. Semonten sambutan saking ula. Puji syukur teng hadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. yaiku bebuka. 10. dados kula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 niki. 9. terutam saking segi acarane. Mgi acara niki saged lancer mboten wonten hambatan punapa mawon. Sek Smp 1 awn. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW.kangge ngeuka acara.wb Bapa kep.8.

kula nyuwun pangapunten. sareng kangge pecile piyambek. kerja keras gur . lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati. Kula ngaturaken kesuwn kangge gur ingkang sampun sabar ngedidik pecil kula.wb Bapa kep. lan 9 ingkang kla banggaaken la cintai. Semonten sambutan saking ula. teng kelargine. dados kula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 niki. teng kelargine. tiyang seph sareng laree piyambek niku mboten sia . Mugi ilmu niki saged dados manfaat kangge agama. Dados. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Murid smp negeri 1 awn ingkang kula cintai Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. Sampun 3 taun pecil kula sekolah teng riki. siswa kelas 7. teng omongane. . sareng teng umat ingkang taat teng ajarane. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. tengsahabate. tengsahabate. Sampn katah ilmu ingkang diskani saking guru teng riki. Bapa.8. Puji syukur teng hadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. Wasssalam. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. keranten 100% lulus sedanten sareng nilai ingkang sae pisan. Wabillahi taufik walhidayah. dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara Pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 . Kula ucapaken selamat kangge lare kelas 9. bansa lan Negara. SAMBUTAN SAKING TIYANG SEPUH/ WALI MURID KELAS 9 Ass wr. Mugi sesampune lulus saking rik lare kelas 9 saged ngelanjutaken sekolae tang sekola ingkang langkung ae malih.tiyang sepuh utawi wali murid kelas 9 ingkang kula hormati. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. lan teng sanese. nyuwn pangapunten upami salami 3 tan nikiwonten kelepatan teng pangajarane. Kula ngewakili guru teng riki.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati. sareng teng umat ingkang taat teng ajarane.

Wasssalam. kula lan rencang kula teng kelas 8 saged lulus sareng nilai ingkang sae.Semonten sambutan saking ula. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. Kula ngawakilken murid-murid kelas 7 lan 8 kangge nyuwun pangapunten upami kula gadah kalepatan. teng kelargine. Kula ngucapaken selamat kangge kakak-kakak kelas 9 ingkang sampn lulus saking UN. Saniki waktose kula sebage pembawa acara kangge nutup acara niki. Penutup. Bapa utawi ibu tiang sepuh/ wali murid kelas 9 ingang kula hormati Rencang ingkang kula banggaaken Puji syukur kula sedanten panjataken teng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayah. sareng teng umat-umate. Sedanten acara sampun di laksanaaken. Pami wonnten kata ingkang kiramg berkenan teng ati. mari kula sedanten mgcapaken hamdalah. kaya kakak-kakak kelas saniki. Shalalawat sareng salam kula sedanten panjataken teng junjungan Nabi Muhamad SAW. Wassalam. Semonten sambutan saking ula. kula nyuwun pangapunten. Bapa. Sederenge. Sambutan saking walimurid kelas 9. Semonten mawon acara pelepasan siswa kelas 9 taun 2010/2011 . dadoskula sedanten saged wonten teng riki kangge ngehadiri acara niki. utawi kula mboten sopan ten kakak-kakak kelas 9. Alhamdulillahhirabbil alamin . tengsahabate. Wabillahi taufik walhidayah. Wasssalam. . kula nyuwun pangapunten. kla nyuwun pangapunten upami wonen kelepatan selamiacara niki. Bapa kep. Kangge nutup acara. lan ibu gru SMP NEGERI 1 AWN ingkang kula hormati.sekolah smp negeri 1 awn ingkang kula hormati. Mugi-mugi taun selanjute.

Cape bgt mba . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful