Anda di halaman 1dari 20

http://teknikpintar.blogspot.

com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

KOLEKSI
SOALAN
PERCUBAAN
SPM
2008 & 2009

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

PERCUBAAN SPM SBP 2009

Additional Mathematics
Mathematics
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Pendidikan Islam
Sejarah
FIZIK
Chemistry
Biology

SOALAN PERCUBAAN SPM MARA 2009

Bahasa Melayu
Bahasa inggeris
Mathematics
Kimia
Fizik
Biologi
Prinsip Akaun
Pendidikan Islam
Sejarah
ADD MTH

Percubaan SPM Negeri Terangganu


Add Maths
Kimia
Pendidikan islam
Sejarah
Bahasa Melayu
Mathematics
Fizik K2+K3

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

Percubaan SPM Melaka 2009


(semua kertas digabung dan disertakan skema )
B.Melayu
B.Inggeris
Mathematics
Add Mathematics
Sejarah
Fizik
Kimia
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Biology

Percubaan SPM Johor 2009


(semua kertas digabung dan disertakan skema )
B.Melayu
B.Inggeris
Mathematics
Add Mathematics
Sejarah
Fizik
Kimia
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Biology

Percubaan SPM Sabah 2009


Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Kimia
Biology
Sce
Fizik
Mathematics
Add Mth

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

Percubaan SPM Kedah


ICT
Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu
Sejarah
Sce
Kimia
Biology
Add Mth
Mathematics
Pendidikan Islam
Prinsip Akaun
Perdagangan
Fizik [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ] [Skema ]

Percubaan SPM Perlis


Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sce
KimiaSkema
Biology
Add Math
Pendidikan Islam
Mathematics
Ekonomi Asas
Pendidikan Moral
Fizik
Sejarah

Percubaan SPM Negeri Sembilan


Sejarah 1
Sejarah 2

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

Percubaan SPM Pahang


Mathematics
Add Mathematics
Biologi
Kimia
Fizik
Pendidikan Islam
Bahasa Melayu
B.Inggeris
Sejarah

Percubaan Kelantan
Sejarah
Geografi
Penddikan Seni visual
Pendidikan Islam
ICT
Bahasa Melayu
Bahasa Ingeris
Additional mathematics P1+P2+ Answer
Mathematics
Kimia [ P1 ] [ P2 ] [ P3]
Biology [ P1 ] [ P2 ] [ [ P3 ]
Sce [ P1 ] [ P2 ] [ skema ]
Fizik QA K123
P.Akauan K2

Percubaan SPM Selangor


ADD Mathematics
Mathematics
Kimia [ K1 ][ K2 ] [ K3 ]

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

KOLEKSI
SOALAN
PERCUBAAN
SPM
2008

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

SPM TRIAL SBP 2008


Bahasa Melayu [ k1 ] [ k2 ]
Bahasa Inggeris [ k1 ] [ k2 ]
Sejarah [ k1 ] [ k2 ]
Pendidikan Islam [ k1 ] [ k2 ]
Math [ k1 ] [ k2 ]
Add Mth 1 [ k2 ]
(analisa ADD MTH SPM)
Fizik [ k1 ] [ k2 ] [ k3 ][skema]
Kimia [ k1 ] [ k2 ] [ k3 ][ skema ]
Biologi [ k1 ] [ k2 ] [ k3 ]
EST [ k1 ] [ k2 ]

Trial Maktab Rendah Sains Mara SPM 2008


Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Mathematics
Add Mth [skema]
Fizik[skema]
Kimia
Biologi
Pendidikan Islam
Sejarah

Trial SPM PERLIS


ADDITIONAL MATHEMATICS
BAHASA MELAYU [ K1 ] [ K2 ] [SKEMA ]
BAHASA INGGERIS [ K1 ] [ K2 ][ SKEMA ]
SEJARAH [ K1 ] [ K2 ]
MATHEMATICS [ K1 ] [ K2 ]
Fizik 123 Perlis
Kimia [ K1 ] [ K2 ][ K3 ] [ SKEMA 1] [ SKEMA 2] [SKEMA 3]
BIOLOGY [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ] [ SKEMA 1] [SKEMA 2] [ SKEMA 3]
EST [ K1 ] [ K2 ] [SKEMA ]
PEND MORAL [ SKEMA ]
GEOGRAFI [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
PRINSIP AKAUN [ K1 ] [ K2 ]
PERDAGANGAN [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
SASTERA MELAYU [ SKEMA ]
EKONOMI [ K1 ][ K2 ]
SAINS 1 [SKEMA ]
SAINS 2 [ BHG A] [BHG B] [BHG C] [ SKEMA]

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

Trial SPM Perak


Mathematics [ K1 ][ K2 ] [ SKEMA]
Sejarah [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA]
Pendidikan Islam [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA]
Bahasa Melayu [ K1 ][ K2 ][ skema ]
Add Math
Kimia
Fizik [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]

Trial SPM Johor


BM [ K1 ] [ K2 ]
Mathematics [ K1 ] [ K2 ]
Add Mth [ K1 ] [ K2 ]
Bahasa Inggeris
science 1
Fizik [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]
Biology [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]
Kimia [ K1 ] [K2 ] [ K3 ][ skema ]
Sejarah [ K1 ] [ K2 ]
Pendidikan Islam [ K1 ] [ K2 ]
Prinsip akaun [ K1 ] [ K2 ]
Sce Pertanian [ K1 ] [ K2 ]

Trial SPM Kedah


Bahasa Melayu [ K1 ][ K2 ]
Bahasa Inggeris [ K1 ] [ K2 ][skema]
Sejarah [ K1 ] [ K2 ]
Pend moral
Bio [ K1 ] [K2 ][ K3 ][ SKEMA ]
prinsip akaun 2
Kimia [ K1 ] [ K2 ] [ K3]
Pend Islam [ K1 ]
Fizik [ K1 ] [ K2 ][ K3 ]
ADD Mth [ K1 ] [ K2 ] [ skema ]
Mathematics

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

Trial SPM Terengganu


FIZIK [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ][skema]
BAHASA MELAYU [ K1 ] [ K2 ]
PEND ISLAM [ K1 ] [ K2 ]
KIMIA [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]
Skema kimia
SEJARAH [ K1 ] [ K2 ]
MATH [ K1 ] [ K2 ]
ADD MATH [ K1 ] [ K2 ]
BAHASA INGGERIS [ K1 ] [ K2 ]
BIOLOGI [ K1 ] [ K2 ][ K3 ]
Sains [ K1 ] [ K2 ]
EST

Trial SPM Pahang


Add Mth [ K1 ] [ K2 ]
Fizik [ K1 ] [ K2 ] [K3 ]
Bahasa Melayu
Mathematics
Kimia
Pendidikan Moral
Sejarah
EST
Biology
Bahasa Inggeris
Science
Pendidikan Islam
Tassawur Islam

Trial SPM Sabah


Mathematics
Add Mth
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Pendidikan Moral
Pendidikan Islam
Science

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

Trial SPM Selangor


kimia 1 kimia 2 kimia 3
Biology 123 [ skema ]
Fizik 123
Bahasa Melayu
ADD MTH [ K1 ] [ K2 ] {skema K1 ] [ skema K2 ]

Wilayah Persekutuan
ADD MTH [ K1 ] [ K2 ] [ skema K1 ] [ skema K2 ]
Bahasa Melayu
BM 4 shared

Trial SPM Kelantan


Fizik Kelantan
Add Math [ Skema ]
Bahasa Inggeris
Pendidikan Islam
Bahasa Melayu
Kimia 123
Biology 123
Mathematics K12
Sejarah K12

Negeri Sembilan
Bahasa Melayu
Fizik Negeri Sembilan
ADD Mth [ K1 ] [ K2 ] [ skema 1] [ skema 2]

Trial SPM Serawak


{petikan dari joshuatly.com]
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
EST
Sejarah
Pendidikan Islam
Add Math
Fizik
Kimia
Biology
Pendidikan Moral

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

TRIAL SPM MELAKA

Bahasa Melayu
Bahasa ingeris
EST
Mathematics
Additional Mathematics
Physics
Chemistry
biology
Pendidikan islam
Sejarah

Pilihan Trial SPM Utusan/ Berita Harian


Fizik
Sejarah
Add math
Mathematics
Kimia
Science
English
Biology

Add Mth set 2


Sejarah set 2
Kimia utusan SET 2
ADD MTH K2
Bahasa Melayu set 2
Sejarah k1

TRIAL TIMES.MY 2008

FIZIK[skema]
KIMIA
[skema]
BIOLOGI[skema]
BAHASA MELAYU[skema]
BAHASA INGGERIS[skema]
SEJARAH[skema]
MATEMATIK
[skema]
MATEMATIK TAMBAHAN[skema]

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

PELUANG PERNIAGAAN SCORE A PROGRAME (SAP)

Apakah Score A Programme™ ?


Score A Programme™ adalah satu program interaktif yang komprehensif dan terbukti
keberkesanannya untuk membantu para pelajar bersiap sedia dalam menghadapi
peperiksaan dan mencapai kecemerlangan.

Apakah Pembelajaran Output?


Pembelajaran Output ialah suatu kaedah pembelajaran yang melatih pelajar mengeluar dan
menggunakan segala ilmu yang telah dipelajari di sekolah melalui latihan-latihan yang
disediakan di Score A Programme™.

Kaedah Pembelajaran Output Tradisional i.e. Buku

o Kena periksa jawapan sendiri


o Tidak boleh mengulang soalan
o Tiada pemantauan masa
o Terlalu banyak buku latihan akan membebankan pelajar, dan
o Tidak Interaktif

Apakah Pembelajaran Input?


Pembelajaran Input adalah proses memasukkan maklumat ke dalam sel-sel otak anda.
Pembelajaran sekolah sama ada dengan menghadiri kelas di sekolah mahupun mengikuti
kelas-kelas tambahan di pusat-pusat tuisyen, membaca, mengulang kaji dan menghafal
merupakan Pembelajaran Input.
Terlalu ramai pelajar menggunakan hanya Pembelajaran Input, dan inilah punca utama
mengapa mereka hanya mendapat pencapaian yang sederhana di dalam peperiksaan
mereka. Untuk menyerlah di dalam peperiksaan, pelajar perlu Pembelajaran Output.

Mengapa pelajar memerlukan Score A Programme™?


Score A Programme™ telah direka khas secara terperinci bagi menyediakan pelajar suatu
kaedah pembelajaran yang sempurna untuk membantu mereka menghadapi peperiksaan.
Dengan mengikuti Score A Programme™, pelajar boleh menilai kemajuan dan prestasi
akademik mereka sendiri dengan mudah dan lebih berkesan.
Dengan ini, mereka boleh menilai sendiri tahap keupayaan, kesediaan dan kefahaman
mereka tentang apa yang mereka telah pelajari di sekolah. Score A Programme™ memberi
peluang kepada pelajar untuk membina keyakinan diri dan sikap positif.

Adakah Score A Programme™ akan membebankan anak saya?


Tidak. Score A Programme™ bukan satu pengulangan kaedah Pembelajaran Input, dan
dengan itu tidak akan membebankan anak anda.

Kenapa eReport Card dalam Score A Programme™ penting?


eReport Card merupakan satu ciri yang MESTI ADA di dalam Score A Programme™. Ini
adalah untuk memberi maklumat yang terkini kepada ibu bapa tentang kemajuan akademik
anak-anak mereka, dan dengan ini ibu bapa dapat mengenalpasti setiap kelemahan dan
kekurangan akademik anak-anak mereka sebelum menerima kad laporan sekolah anak-anak
mereka. Ini akan membolehkan ibubapa memantau akademik anak-anak mereka dan
http://teknikpintar.blogspot.com
mengambil langkah-langkah yang perlu untuk
SCORE A Membina Generasi memperbaiki prestasiCemerlang
Keluarga akademik mereka.
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

Untuk maklumat lanjut mengenai Portal Score A Programme™, sila layari www.scorea.com

Untuk online demo Score A Programme™


Masukkan Demo ID: 82828

Score A Semakin Hebat! dan Mantap! dengan Pakej Premium


(Di Lancarkan Pada 18hb Ogos, 2010)
Secara keseluruhannya menampilkan 3 perubahan yang sangat BERNILAI!

1. PRODUK yang lebih CANGGIH : Dengan pembelian pakej PREMIUM...anak anda


akan memperolehi OUTPUT & INPUT LEARNING SEKALIGUS!!!HEBAT! Produk i-
TEACHER yg lebih komprehensif

2. HARGA yang lebih MURAH (dulu untuk penggunaan setahun amat murah iaitu
RM3.26 sehari untuk semua subjek, kini jauh lebih amat murah hanya RM2.18);~sila
lihat bahagian pakej untuk info lebih jelas. HEBAT!

3. BONUS yang lebih TINGGI (Edu-Reward sehingga RM1,000; K-Match 1 pair RM90,
Maksima 15 pair sehari; & Setiap Belian Pakej ada BV).~sila lihat bahagian pakej untuk
info lebih jelas. HEBAT!PERGHHH!

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

SUKATAN PELAJARAN OUTPUT DAN INPUT LEARNING

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

MODUL TERKINI: I-TEACHER


Ciri Unik I-TEACHER/ INPUT LEARNING

• Animasi
• Avatar Bijak
• Penilaian Sendiri
• On Demand Powerpoint Presentation

Score A Mail

• Satu applikasi mudah umpama Microsoft Outlook/ Gmail/Yahoo Mail utk anak-anak
berinteraksi. Pendekatan berteknologi canggih untuk para pelajar meluaskan kenalan.

• Selain itu... Score A Mail juga boleh digunakan oleh anak-anak/pelajar bagi membuat
latihan karangan (BM)/comprehension(English).

• Bagaimana ...prosesnya?Anak-anak /Pelajar akan memilih tajuk @ konsep


karangan/comprehension dan menulis karangan tersebut di dalam ` New Message'.
Setelah karangan tersebut siap dan sedia untuk dihantar...emailkan kepada
marketing@kenshido.com.

• Karangan pelajar tadi akan di print dan di semak oleh guru-guru yg telah dilantik Khas
oleh pihak sykt ( Kenshido International Sdn Bhd) .

• Kertas semakan akan discan semula dan pelajar akan menerima kertas
http://teknikpintar.blogspot.com
karangan/comprehension mereka dalam 48 jam dari tarikh email dihantar.
SCORE A Membina SUPERB kan...!
Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

SENARAI PENGEDAR SCORE A

NEGERI/KAWASAN AGEN 1 AGEN 2 AGEN 3


K.LUMPUR

SELANGOR

PERAK

KEDAH

PERLIS

N.SEMBILAN

MELAKA ZAIFUL
013-3293028

JOHOR

PAHANG

TERENGGANU

KELANTAN

SABAH

SARAWAK

>>Sertai program SCORE A sekarang dan anda boleh mewakili negeri/kawasan anda.
>>Telefon Cikgu Zaiful 013-3293028 atau emel teknikpintar@gmail.com
http://teknikpintar.blogspot.com
>> Perniagaan anda disebarkan secara viral melalui ebook hebat ini
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

Nota: Pengiraan Kos Pembelajaran Score A Programme™Kos 1 anak sebulan, untuk


semua subjek, 24x7:

• Ada 1 anak = RM398/6 bulan/1 orang = RM66.33 sebulan

• Ada 2 anak = RM796/12 bulan/2 orang=RM33.16 sebulan

• Ada 3 anak = RM796+ 50 / 12 bulan / 3 orang = RM23.50 sebulan

• Ada 4 anak = RM796 + 100 / 12 bulan / 4 orang = RM18.66 sebulan

• Ada 5 anak = RM796 + 150 / 12 bulan / 5 orang = RM15.76 sebulan

Cukup murah !
Lebih murah daripada harga melanggan Astro !!!
Lebih murah daripada kos pembelajaran tuisyen i.e. RM30 sebulan untuk 1 orang anak,
untuk 1 subjek, 6 jam seminggu.

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

POTENSI PENDAPATAN

http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang

MOTIVASI JUTAWAN
Daripada: Pn Jahlilawati

Kepada ibubapa, saya nak beritahu, setelah anda melanggan SAP, anak anda guna, anda cuba buat bahagian
bisnesnya, katakanlah… kita tak nak lah perkara ini berlaku… tapi katakanlah, anda tidak berjaya di bahagian
bisnesnya… Do you know what is the worst thing that can happen to you? Jawapannya... The worst thing that
can happen to you ialah… Anak you jadi pandai ! Dahlah tu… beli pada harga jimat pulak! Hah! Jadi kepada
ibubapa – tiada risiko…

Sebab tu saya tak nampak kenapa ibubapa tak nak cuba sambut peluang ini! Macam saya, pada mulanya tak
minat buat bisnes ni, tapi fikirkan untuk anak-anak, sambut je lah peluang ini… nah… ter berjaya, ter jadi
kaya, ter jadi jutawan… :-)

Untuk yang tiada anak pula (bujang ke, anak-anak semua dah habis belajar ke), kad portal ini boleh dijual...
Jika anda tahu cara explain dengan betul (yang ini kita ajar), mesti boleh jual punya... sebab mana ada mak
bapak dalam dunia yang tak nak anaknya pandai...

Teman-teman…
Memang benar duit bukan segal-galanya… Tapi banyak perkara/ masalah boleh diselesaikan dengan duit.
Selain itu, anda mempunyai kawalan ke atas masa anda… Masa bersama orang tersayang anda…

Bayangkan anda boleh bersarapan jam 10 pagi bersama anak kecil dan pasangan anda di restoran mamak
kegemaran anda, tatkala kebanyakan orang lain sedang sibuk bekerja di pejabat…
Bayangkan anda boleh meluangkan masa bersama orang tersayang terutama di saat mereka memerlukan
anda di samping, tanpa pelu meminta keizinan/ memohon cuti dari majikan anda…

Anda dah jumpa peluang hebat ini, anda dah tahu kekuatan program ini (4 faktor kejayaan di atas), kalau anda
masih tak nampak lagi, asyik dok pikir alasan tak boleh buat, bukannya pikir macam mana cara aku nak
manfaatkan peluang ini, saya tak tahu lah nak cakap apa lagi... punyalah hebat peluang yang datang ini….
Datang la check-it-out program yang hebat ini!

Untuk maklumat lanjut mengenai Portal Score A Programme™, sila layari www.scorea.com

Untuk online demo Score A Programme™


Masukkan Demo ID: 82828

Kata-kata keramat Pn Jahlilawati:

"Kita dah jumpa LUBOK EMAS dah ni... Tinggal nak GALI saja lagi... Anda boleh pilih nak gali guna tangan ke,
gali guna penyodok ke, tapi saya pilih gali guna TRAKTOR... sebab saya nak CEPAT, saya nak BANYAK...

Ayuh teman-teman semua, BANGKITLAH, BANGKITLAH, SAMBUT lah PELUANG yang HEBAT ini, saya dah
pun menyambutnya, hanya BEBERAPA BULAN sahaja, & KEHIDUPAN saya sekarang telah pun BERUBAH.
http://teknikpintar.blogspot.com
SCORE A Membina Generasi Keluarga Cemerlang
Saya jumpa anda di Kelab Jutawan!"