Selawat Nurul Anwar "Wahai Allah, rahmatilah ke atas cahaya dari kalangan cahaya-cahaya dan rahsia dari

kalangan rahsia-rahsia, kunci pintu kiri, penghulu kami Muhammad dan tuan kami Muhammad, yang terpilih, ahli keluarganya yang suci, dan sahabat-sahabatnya yg telah dipilih sebanyak bilangan nikmat Allah dan kelebihan -kelebihannya"