Anda di halaman 1dari 16

Lampiran A

IJAZAH SARJANA (KURSUS/KURSUS DAN PENYELIDIKAN) - PENDAFTARAN DAN PENCALONAN

1. Calon adalah diminta memberi perhatian kepada perkara berikut:-

(1)

Calon perlu mendaftar tidak lewat dari dua (2) minggu dari tarikh permulaan semester yang ditawarkan. Sebarang penangguhan pendaftaran ke semester berikutnya tidak dibenarkan dan tawaran dianggap luput sekiranya calon gagal mendaftar dalam tempoh yang ditetapkan.

(2)

Tempoh maksimum pengajian adalah 8 semester.

(3)

Kaedah dan Peraturan yang mengawal program ini, antara syaratnya adalah:-

(a)

Calon ijazah tinggi Universiti ini tidak dibenarkan mendaftar serentak untuk program pengajian lain yang membawa kepada penganugerahan sesuatu ijazah, diploma atau sijil di Universiti ini atau universiti lain; dan

(b)

Calon warganegara Malaysia dikehendaki memperolehi sekurang-kurangnya gred lulus dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau Peringkat III Sijil Kecekapan Bahasa Malaysia atau Peringkat III Sijil Intensif Bahasa Malaysia Universiti atau di peringkat setaraf dengannya sebelum dianugerahkan Ijazahnya.

(4)

Bagi calon secara Kursus & Penyelidikan, tuan/puan disyaratkan:

(a)

membuat pembentangan proposal pada permulaan pendaftaran bagi komponen penyelidikan.

(b)

membentangkan kemajuan penyelidikan dalam sesi “candidature defence” yang masanya ditentukan oleh fakulti.

(5)

Kadar yuran seperti di laman web http://www.ips.um.edu.my. Yuran pengajian adalah tertakluk kepada pindaan tanpa sebarang notis dan calon dikehendaki membuat bayaran mengikut kadar yuran terkini.

2. Untuk tujuan pendaftaran, calon perlu:

(1)

Membayar yuran melalui cara berikut:-

(i)

Internet Banking - CIMB Clicks (Sila rujuk lampiran 1) atau;

(ii)

Bill presentment - Bank Islam (Sila rujuk lampiran 2)

Cara pembayaran selain daripada di atas tidak dibenarkan sama sekali.

(2)

Mengisi Borang PD1 dan PD2 serta mendapatkan pengesahan doktor dari klinik atau hospital mengenai pemeriksaan kesihatan dalam Borang PD2 bersama-sama dengan filem x-ray dada.

(3)

Membawa sijil-sijil asal yang berkenaan semasa mendaftar. Calon tidak dibenarkan mendaftar bagi program yang ditawarkan sekiranya tidak membawa bersama sijil-sijil asal berkenaan.

(4)

Memastikan supaya dokumen yang lengkap seperti dinyatakan dalam senarai semak pendaftaran dibawa bersama.

3. Dokumen berikut adalah dikembarkan bersama untuk makluman/tindakan calon:

(1)

Aturcara Taklimat Majlis Meraikan Calon Baru

(2)

Senarai Semak Pendaftaran

(3)

Borang PD1 dan PD2 (Pemeriksaan Kesihatan)

(4)

Borang Permohonan Kad Pelajar

(5)

Carta Alir Pendaftaran

(6)

Jadual Pendaftaran

(7)

Kalendar Akademik Semester II, Sesi 2010/2011

LAMPIRAN 1

PEMBAYARAN YURAN MELALUI ‘INTERNET BANKING’ UNTUK CALON PASCASISWAZAH BARU

Pembayaran yuran boleh dilakukan melalui internet banking selain melalui kad kredit. Langkah- langkah membuat pembayaran yuran menerusi Internet Banking adalah seperti berikut:

A.

Bank Commerce International Merchant (CIMB)

1.

Layari Laman web www.cimbclicks.com.my

2.

Pilih “Login” di sebelah kanan skrin.

3.

Isikan “user ID” dan “Password”.

4.

Kemudian klik “submit”.

5.

Seterusnya, untuk membuat pembayaran, sila klik PAY BILLS”. (Jangan klik “Transfer Fund” atau pilihan lain).

6.

Pilih nombor akaun bank di ruangan “Payment From”.

7.

Di ruangan “Payment To” pilih “Universiti Malaya – Postgraduate”.

8.

Masukkan “Nombor Kad Pengenalan” anda atau “No. Passport” bagi calon antarabangsa.

9.

Masukkan jumlah yang ingin dibayar.

10.

Klik “Submit”.

11.

Masukan “Nombor Matrik Pelajar”. seterusnya)

(Calon baru boleh abaikan arahan ini & terus ke langkah

12.

Klik “Submit”.

13.

Kemudian klik “Confirm” untuk mengesahkan pembayaran.

14.

Resit pengesahan bayaran anda boleh dicetak. Sebagai rujukan anda hanya perlu menyimpan nombor resit.

Untuk sebarang pertanyaan, sila telefon CIMB call centre 1 300 880 900. e-mail: cimbclicks@cimb.com

Timbalan Pendaftar Institut Pengajian Siswazah

1.11.2010

LAMPIRAN 2

Bendahari , Universiti Malaya

Masukkan no. telefon / Telephone no.

Tarikh bayaran / Date of payment

Yuran Pengajian Ijazah Tinggi / Postgraduate Tuition Fees No. matrik (jika ada), untuk pelajar baru
Yuran Pengajian Ijazah Tinggi /
Postgraduate Tuition Fees
No. matrik (jika ada), untuk pelajar baru sila kosongkan /
Matric no. (if any), for new student please ignored.

Amaun bayaran/ Amount of payment

Nama pelajar / Student’s name

No. KP atau no. pasport / IC No. or Passport No.

MAJLIS MERAIKAN CALON BARU PASCASISWAZAH PROGRAM TENTATIF 27 DISEMBER 2010 (ISNIN) AUDITORIUM KOMPLEKS PERDANASISWA

9.30 a.m.

Ketibaan Jemputan

Tayangan Video Korporat Universiti Malaya

10.00

a.m.

Bacaan Doa

 

Taklimat pendaftaran oleh:-

- Dekan Institut Pengajian Siswazah

- Pengawal Kewangan

- Ketua Pustakawan

12.30

a.m.

Jamuan ringan

2.30 p.m.

Taklimat Program di Fakulti masing-masing

Senarai Semak Pendaftaran Registration Checklist

Sila gunakan senarai semak berikut untuk memastikan supaya dokumen pendaftaran tuan/puan lengkap semasa pendaftaran di Institut Pengajian Siswazah. Please use the following checklist to ensure that all documents are complete during registration in the Institute of Postgraduate Studies.

Hanya calon yang membawa dokumen yang lengkap sahaja dibenarkan untuk mendaftar. Only candidates with complete documents are allowed to register.

1. Surat tawaran asal Original letter of offer

1. Surat tawaran asal Original letter of offer

2. Sijil-sijil Asal Original Certificates

(a)

Ijazah Sarjana Master Degree

(a) Ijazah Sarjana Master Degree

(b)

Transkrip Ijazah Sarjana Master Degree Transcript

(b) Transkrip Ijazah Sarjana Master Degree Transcript

(c)

Ijazah Sarjana Muda Bachelor Degree

(c) Ijazah Sarjana Muda Bachelor Degree

(d)

Transkrip Ijazah Sarjana Muda Bachelor Degree Transcript

(d) Transkrip Ijazah Sarjana Muda Bachelor Degree Transcript

(e)

Sijil SPM/MCE (untuk calon Malaysia sahaja) - kelulusan Bahasa Malaysia SPM/MCE Certificate (for Malaysians only) - Bahasa Malaysia grades

calon Malaysia sahaja) - kelulusan Bahasa Malaysia SPM/MCE Certificate (for Malaysians only) - Bahasa Malaysia grades

(f)

Keputusan TOEFL/IELTS (untuk calon antarabangsa) TOEFL/IELTS results (for International candidates only)

(f) Keputusan TOEFL/IELTS (untuk calon antarabangsa) TOEFL/IELTS results (for International candidates only)

(g)

Lain-lain sijil (sekiranya berkenaan) Other certificates (if applicable)

(g) Lain-lain sijil (sekiranya berkenaan) Other certificates (if applicable)

3. Sekeping gambar berwarna ukuran paspot, yang terkini dan berlatarbelakang warna biru A copy of the latest passport size photograph with blue background

paspot, yang terkini dan berlatarbelakang warna biru A copy of the latest passport size photograph with

4. Laporan Pemeriksaan Kesihatan dan filem X-ray (PD1 dan PD2) Report of Health Examination and X-Ray film (PD1 dan PD2)

4. Laporan Pemeriksaan Kesihatan dan filem X-ray (PD1 dan PD2) Report of Health Examination and X-Ray

5. Surat tawaran Biasiswa/Tajaan yang asal dengan 3 salinan** (jika berkaitan) Original scholarship/sponsorship letter and 3 duplicate** copies (if applicable)

asal dengan 3 salinan** (jika berkaitan) Original scholarship/sponsorship letter and 3 duplicate** copies (if applicable)

6. Borang Permohonan Kad Pelajar yang telah lengkap diisi Completed Student Card Application form

6. Borang Permohonan Kad Pelajar yang telah lengkap diisi Completed Student Card Application form

*Bayaran yuran juga boleh dibuat melalui kad kredit. Payment by credit card is also accepted.

**2 salinan untuk Pejabat Bendahari dan 1 salinan untuk Seksyen Kemasukan, IPS 2 copies for Bursar Office and 1 copy for Admissions Section, IPS

BORANG

PD

1

UNIVERSITI

MALAYA

LAPORAN PEMERIKSAAN KESIHATAN

REPORT OF HEALTH EXAMINATION

FORM

GAMBAR

PEMOHON

BERSAIZ PASPORT

PASSPORT SIZE

PHOTOGRAPH

OF APPLICANT

Untuk diisi oleh pemohon.

To be completed by the candidate.

SILA ISI DALAM HURUF BESAR.

PLEASE FILL IN CAPITALS.

BAHAGIAN 1

PART 1

TAHUN AKADEMIK

PLEASE FILL IN CAPITALS. BAHAGIAN 1 PART 1 TAHUN AKADEMIK / ACADEMIC YEAR KOD KURSUS SEMESTER

/ ACADEMIC YEAR

KOD KURSUS

SEMESTER

/
/

Seperti dalam surat tawaran UM / As in UM offer letter

FAKULTI / PUSAT / FACULTY
FAKULTI / PUSAT
/ FACULTY

NO. PENDAFTARAN / MATRIC

(REG. NO)

/ PUSAT / FACULTY NO. PENDAFTARAN / MATRIC (REG. NO) NAMA PENUH / FULL NAME NO.
NAMA PENUH / FULL NAME NO. KAD PENGENALAN / PASPORT / IDENTITY CARD / PASSPORT
NAMA PENUH
/ FULL NAME
NO. KAD PENGENALAN / PASPORT
/
IDENTITY CARD / PASSPORT NO.
UMUR / AGE
KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY
KEWARGANEGARAAN
/
NATIONALITY

TARIKH LAHIR / DATE OF BIRTH

/ NATIONALITY TARIKH LAHIR / DATE OF BIRTH D D M M Y Y Y Y
/ NATIONALITY TARIKH LAHIR / DATE OF BIRTH D D M M Y Y Y Y
D D M M Y Y Y Y PEREMPUAN / FEMALE BUJANG / SINGLE KAHWIN
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
PEREMPUAN / FEMALE
BUJANG / SINGLE
KAHWIN / MARRIED
LELAKI / MALE
NAMA
PENJAGA / NAME OF
GUARDIAN

ALAMAT PENJAGA / POSTAL ADDRESS OF GUARDIAN

OF GUARDIAN ALAMAT PENJAGA / POSTAL ADDRESS OF GUARDIAN NO. TELEFON RUMAH / HOUSE TELEPHONE NO.

NO. TELEFON RUMAH / HOUSE TELEPHONE NO.

ADDRESS OF GUARDIAN NO. TELEFON RUMAH / HOUSE TELEPHONE NO. UM-PT07-PK01-BR003-S00 NO. TELEFON PEJABAT / OFFICE

UM-PT07-PK01-BR003-S00

NO. TELEFON

PEJABAT / OFFICE TELEPHONE NO.

GUARDIAN NO. TELEFON RUMAH / HOUSE TELEPHONE NO. UM-PT07-PK01-BR003-S00 NO. TELEFON PEJABAT / OFFICE TELEPHONE NO.

(1)

PERAKUAN KEBENARAN BIUS (ANAESTHESIA) DAN PEMBEDAHAN

AND SURGICAL PROCEDURE

AUTHORISATION FOR

ANAESTHESIA

Pegawai Kesihatan / Perubatan

Medical Officer / Student Health Physician Universiti University Saya : I Bapa/Ibu/Penjaga kepada father /
Medical Officer
/ Student Health Physician
Universiti
University
Saya :
I
Bapa/Ibu/Penjaga kepada
father / mother / guardian to applicant

Nombor Kad Pengenalan (Penjaga) I/C No. ( Guardian )

dengan ini memberi kuasa kepada tuan untuk menandatangani kebenaran bagi pihak saya, jika pada pandangan doktor yang calon ini memerlukan rawatan bius (anaesthesia) atau / dan pembedahan, sedangkan saya tidak dapat hadir pada masa yang diperlukan. hereby authorize the medical officer to sign on my behalf for anesthesia or a surgical procedure on the applicant in my absence, in the event of an emergency, as confirmed by the attending doctor when required.

Saya tidak akan mendakwa atau mengambil sebarang tindakan terhadap Universiti jika berlaku sebarang kemungkinan yang timbul daripada prosedur tersebut. I will absolve the University of any claims or responsibilities from any unfavourable consequences which may arise from the said procedure.

Nama Bapa / Ibu / Penjaga

Yang benar,

Name of father / mother / guardian

Yours Faithfully

Alamat :

Address

Tandatangan Bapa / Ibu / Penjaga Signature of father / mother / guardian

Nombor Telefon :

Telephone No

UM-PT07-PK01-BR003-S00

(

2

)

Tarikh :

Date

BAHAGIAN 2 -

Sila tandakan ( / ) di kotak berkenaan.

PART 2 - Please tick ( / ) the relevant box.

Adakah anda / keluarga mengalami : Lelah, batuk kering, darah tinggi, sakit jantung, kencing manis, sakit buah pinggang, gila babi, sakit jiwa, penyalahgunaan dadah, kecacatan anggota, kanser, pembedahan. Have you / family had the following : Asthma, tuberculosis, hypertension, heart diseases, diabetes mellitus, kidney disease, epilepsy, mental illness, drug addiction, deformity, cancer, operations.

Jika Ya, sila nyatakan / If Yes, please state.

sendiri / self

Alahan / allergies

keluarga / family

Tidak / No

Ya / Yes

Sendiri / Self

Sendiri / Self
Sendiri / Self

Keluarga / Family

Keluarga / Family
Keluarga / Family

Saya dengan ini mengaku segala maklumat kesihatan yang diberi di atas adalah benar. (I hereby certify that the information given above is correct).

(

(

Tandatangan Signature of Candidate )

)

BAHAGIAN 3 UNTUK DIISI OLEH DOKTOR YANG MEMERIKSA Tandakan yang berkaitan. PART 3 TO BE
BAHAGIAN
3
UNTUK DIISI OLEH DOKTOR YANG MEMERIKSA
Tandakan yang berkaitan.
PART
3
TO BE FILLED BY EXAMINING DOCTOR
Tick as relevant.
/

1 PEMERIKSAAN UMUM /

GENERAL EXAMINATIONS

TINGGI /

HEIGHT

PULSE

UMUM / GENERAL EXAMINATIONS TINGGI / HEIGHT PULSE pos neg   BERAT /   sentimeter WEIGHT
UMUM / GENERAL EXAMINATIONS TINGGI / HEIGHT PULSE pos neg   BERAT /   sentimeter WEIGHT

pos neg

 

BERAT /

  BERAT /  
 

sentimeter

WEIGHT

kilogram

 

seminit

BLOOD PRESSURE

           

mmHg

pos neg

pos

neg

pos

neg

b. CYANOSIS CYANOSIS

pos neg

pos neg pos neg pos neg b. CYANOSIS pos neg / a. PALLOR e   c.

/

pos neg pos neg pos neg b. CYANOSIS pos neg / a. PALLOR e   c.
pos neg pos neg pos neg b. CYANOSIS pos neg / a. PALLOR e   c.
pos neg pos neg pos neg b. CYANOSIS pos neg / a. PALLOR e   c.

a. PALLOR

e

 

c.

OEDEMA

KANAN

KIRI

d.

JAUNDICE

LYMPHNODES

f. SKIN

2 PEMERIKSAAN MATA

Catatan Doktor / Verification of doctor's findings

EXAMINATION OF EYE

a. PENGLIHATAN TANPA KACA MATA / UNAIDED VISION

b. PENGLIHATAN DENGAN KACA MATA /

AIDED VISION

a. PENGLIHATAN TANPA KACA MATA / UNAIDED VISION b. PENGLIHATAN DENGAN KACA MATA / AIDED VISION
a. PENGLIHATAN TANPA KACA MATA / UNAIDED VISION b. PENGLIHATAN DENGAN KACA MATA / AIDED VISION
a. PENGLIHATAN TANPA KACA MATA / UNAIDED VISION b. PENGLIHATAN DENGAN KACA MATA / AIDED VISION
a. PENGLIHATAN TANPA KACA MATA / UNAIDED VISION b. PENGLIHATAN DENGAN KACA MATA / AIDED VISION
a. PENGLIHATAN TANPA KACA MATA / UNAIDED VISION b. PENGLIHATAN DENGAN KACA MATA / AIDED VISION

c. FUNDOSCOPY

 

NORMAL

c. FUNDOSCOPY   NORMAL
 

ABNORMAL

d. PENGLIHATAN WARNA /

NORMAL

d. PENGLIHATAN WARNA / NORMAL

COLOUR VISION

 

ABNORMAL

3PEMERIKSAAN TELINGA

NORMAL

3 PEMERIKSAAN T E L I N G A N O R M A L

EXAMINATION

OF

EAR

ABNORMAL

4RUANG MULUT /

NORMAL

4 RUANG MULUT / NORMAL

ORAL CAVITY

ABNORMAL

5JANTUNG / HEART

 

NORMAL

5 JANTUNG / HEART   NORMAL
 

ABNORMAL

(

3 )

UM-PT07-PK01-BR003-S00

6 a.

SISTEM RESPIRATORI /

NORMAL

6 a. SISTEM RESPIRATORI / NORMAL

RESPIRATORY SYSTEM

ABNORMAL

b.

*

X-RAY

NORMAL

b. * X-RAY NORMAL
 

ABNORMAL

Tandakan yang berkaitan. Tick as relevant.

* LAMPIRKAN X-RAY DADA SERTA LAPORAN (filem besar) / ATTACH CHEST X-RAY AND REPORT ( large film)

TARIKH X-RAY / DATE X-RAY TEMPAT / PLACE NO. RUJUK X-RAY / X-RAY REF. NO.
TARIKH X-RAY / DATE X-RAY
TEMPAT / PLACE
NO. RUJUK X-RAY /
X-RAY REF. NO.
7 ABDOMEN & RONGGA HERNIA / NORMAL ABDOMEN & HERNIA L ORIFICES ABNORMAL 8 SISTEM
7
ABDOMEN & RONGGA HERNIA /
NORMAL
ABDOMEN & HERNIA L
ORIFICES
ABNORMAL
8
SISTEM SARAF DAN MENTAL /
NORMAL
NERVOUS SYSTEM AND MENTAL CONDITION
ABNORMAL
9
SISTEM MUSKULOSKELETAL
/
NORMAL
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
ABNORMAL
LAIN-LAIN
/
OTHERS
10
BAHAGIAN
4
PART
4

11 PEMERIKSAAN AIR KENCING /

EXAMINATION OF URINE

GULA

GULA ALBUMIN MICROSCOPY

ALBUMIN

GULA ALBUMIN MICROSCOPY

MICROSCOPY

Sugar

BAHAGIAN

PART

5

5

PENGESAHAN DOKTOR / Certification by Doctor

Sila tandakan

/ di dalam kotak yang berkenaan. Please tick

/ in the appropriate box.

Saya mengesahkan bahawa pada hari ini saya telah memeriksa /

I

certify that I have this day examined

No. K/P /I/C No.

dan mendapati bahawa :

and found :

Beliau tidak mengidapi apa-apa penyakit dan disahkan sihat.n e d No. K/P / I/C No. dan mendapati bahawa : and found : The

The above named is in good health.

Beliau mengidapdan disahkan sihat. The above named is in good health. The above named has Beliau sedang

The above named has

Beliau sedang mendapat rawatannamed is in good health. Beliau mengidap The above named has The above named is undergoing

The above named is undergoing treatment

 

Tandatangan Doktor

 

TARIKH :

Signature of Doctor Nama Doktor

DATE :

Name of Doctor Kelulusan dan Cop Rasmi Klinik

UM-PT07-PK01-BR003-S00

Qualification and official stamp of clinic

(

4

)

Borang PD2

Borang PD2 Pengesahan Penerimaan Laporan Pemeriksaan Kesihatan & Filem X-Ray Receipt of Medical Check-Up & X-Ray

Pengesahan Penerimaan Laporan Pemeriksaan Kesihatan & Filem X-Ray

Receipt of Medical Check-Up & X-Ray Film

Nama Calon:

Name of Applicant:

Alamat Calon:

Address of Applicant:

Dimaklumkan bahawa borang laporan pemeriksaan kesihatan PD1 (UM-PT07-PK01-BR003-S00) dan filem X-Ray anda telah diterima.

Wish to inform that your medical check-up form PD1 (UM-PT07-PK01- BR003-S00) and X-Ray film has been received.

*Nota Penting: Calon perlu menyimpan borang PD2 (UM-PT07-PK01-BR004-S00) untuk ditunjukkan kepada pihak Seksyen Kemasukan apabila mengambil kad matrik masing-masing. Important Notes: The candidate is advised to produce this slip at the Admission Section when collecting the student card

UM-PT07-PK01-BR004-S00

Yang benar

Yours sincerely

Doktor Kesihatan Pelajar

Student Health Physician

Borang Permohonan Kad Pelajar

Student Card Application Form

Borang Permohonan Kad Pelajar Student Card Application Form SESI 2010/2011 Lekatkan gambar berwarna berukuran paspot yang

SESI 2010/2011

Lekatkan gambar berwarna berukuran paspot yang terkini dan berlatarbelakang warna biru di sini

Affix your latest

passport size colour photograph with blue background here

Nama penuh seperti dalam Kad Pengenalan (Untuk calon warganegara Malaysia):

Full name as in passport (for international candidate):

Full name as in passport (for international candidate): No. Kad Pengenalan Baru (Untuk calon warganegara Malaysia):

No. Kad Pengenalan Baru (Untuk calon warganegara Malaysia):

Passport No (For international candidate):

Malaysia): Passport No (For international candidate): No Kad Pelajar Student Card No.

No Kad Pelajar

Student Card No.

international candidate): No Kad Pelajar Student Card No. Akademi/Fakulti/Institut/Pusat

Akademi/Fakulti/Institut/Pusat

Academy/Faculty/Institute/Centre

Tandatangan calon

Candidate’s signature

Tarikh

Date

BORANG INI HENDAKLAH DIISI DAN DISERAHKAN PADA HARI PENDAFTARAN DI INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH

COMPLETE AND SUMBIT THIS FORM ON REGISTRTION DAY AT INSTITUTE OF POSTGRADUATE STUDIES

INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI MALAYA

Carta Alir: Pendaftaran Untuk Calon Pascasiswazah Baru Program Secara Kursus/ Kursus & Penyelidikan (Untuk Calon Warganegara Malaysia Sahaja)

 

Tempat

 

Kompleks

Hadir Taklimat Meraikan Calon Baru Pascasiswazah

Perdanasiswa

Hadir Taklimat Program

Akademi/Fakulti/

Institut/Pusat

Bayar yuran mengikut kadar yang ditetapkan dalam penyata akaun pelajar dengan menggunakan Internet Banking (CIMB) atau bil presentment

Mana-mana

cawangan

CIMB

BANK/BANK

ISLAM

Semak dokumen dan sijil-sijil asal (Pastikan semua dokumen dalam Senarai Semak Pendaftaran dibawa bersama semasa pendaftaran)

IPS

Semak Pendaftaran dibawa bersama semasa pendaftaran) IPS Serah resit sebagai bukti bayaran dan dapatkan tandatangan

Serah resit sebagai bukti bayaran dan dapatkan tandatangan Penolong Bendahari/wakil dalam borang IPS-03

IPS

Jana nombor pendaftaran calon

IPS

borang IPS-03 IPS Jana nombor pendaftaran calon IPS Serah Borang Laporan Pemeriksaan Kesihatan dan X-ray IPS

Serah Borang Laporan Pemeriksaan Kesihatan dan X-ray

IPS

Serah Borang Laporan Pemeriksaan Kesihatan dan X-ray IPS Daftar akaun Perdanamail dan mendaftar kursus secara online

Daftar akaun Perdanamail dan mendaftar kursus secara online

IPS

akaun Perdanamail dan mendaftar kursus secara online IPS Ambil Kad Pelajar (1 bulan dari tarikh mendaftar

Ambil Kad Pelajar (1 bulan dari tarikh mendaftar dengan menunjukkan Borang PD2)

IPS

* Catatan:

1.

Calon dikehendaki membayar yuran pengajian yang ditetapkan sebelum dibenarkan mendaftar.

2

Bagi calon yang menerima biasiswa pengajian, sila bawa bersama salinan asal dan tiga salinan fotokopi surat tawaran biasiswa.

3.

Semua pemegang biasiswa pengajian perlu membayar sendiri yuran yang tidak ditanggung oleh penaja:

(i)

Biasiswa Kerajaan Malaysia (Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan JPA)

 

- Yuran Kesihatan untuk 1 semester RM27

4.

Bayaran yuran pengajian melalui wang tunai atau cek tidak diterima.

5.

Permohonan pengeluaran KWSP hanya boleh diuruskan selepas calon mendaftar dan membayar yuran sepenuhnya untuk semester yang berkenaan.

PENDAFTARAN UNTUK CALON PASCASISWAZAH BARU SECARA KURSUS (KS), KURSUS & PENYELIDIKAN (KP) SEMESTER II, SESI 2010/2011

Tempat: Bilik Seminar A & B, Institut Pengajian Siswazah, Universiti Malaya.

Tarikh / Hari

Masa

9.00 pagi

2.30 petang

28.12.2010

Fakulti Pendidikan (1) Sarjana Pendidikan (2) Sarjana Teknologi Pengajaran (3) Sarjana Pendidikan Awal Kanak-kanak (4) Sarjana Pendidikan Matematik dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat (5) Sarjana Pendidikan Sains dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat

Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat

(Selasa)

29.12.2010

Akademi Pengajian Islam

Fakulti Sains (1) Sarjana Teknologi Pengurusan Alam Sekitar (2) Sarjana Bioinformatik (3) Sarjana Sains (Falsafah Sains dan Kajian Polisi Sains dan Teknologi) (4) Sarjana Sains (Statistik)

Pusat Kebudayaan

(Rabu)

(1) Sarjana Syariah (2) Sarjana Usuluddin

Sarjana Kesenian

30.12.2010

Fakulti Sastera & Sains Sosial (1) Sarjana Sastera ( Kesusasteraan Inggeris) (2) Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia) (3) Sarjana Sastera (Sejarah Asia Tenggara) (4) Sarjana (Pengajian Penerbitan) (5) Sarjana Sastera (Pengajian Asia Tenggara)

Institut Pengajian Kepengetuaan Sarjana Kepengetuaan

(Khamis)

Sekolah Perniagaan Pascasiswazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan

31.12.2010

Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran (1) Sarjana Ekonomi (2) Sarjana Pentadbiran Awam (3) Sarjana Statistik Gunaan (4) Sarjana Pengajian Pembangunan

Fakulti Bahasa & Linguistik (1) Sarjana Pengajian Bahasa Moden (2) Sarjana Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (3) Sarjana Linguistik

Fakulti Kejuruteraan (1) Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekanik) (2) Sarjana Kejuruteraan (Elektro- Pembuatan) (3) Sarjana Kejuruteraan (Pembuatan) (4) Sarjana Kejuruteraan (Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar) (5) Sarjana Kejuruteraan (Elektronik Industri & Kawalan) (6) Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Bahan & Teknologi) (7) Sarjana Kejuruteraan (Bioperubatan)

INPUMA Sarjana Polisi Awam

(Jumaat)

 

KALENDER AKADEMIK SEMESTER II, SESI 2010/2011

Untuk calon-calon pascasiswazah baru Secara kursus (KS) dan kursus & penyelidikan (KP) Kemasukan Semester II, Sesi 2010/2011

 

Tempoh

Aktiviti

Tempat

27.12.2010

   

9.00

pagi 12.30 tengahari

Majlis Meraikan Calon Pascasiswazah Baru

Kompleks Perdana Siswa

2.30

petang 5.00 petang

Taklimat Fakulti

Fakulti Berkenaan

28.12.2010 31.12.2010

Pendaftaran calon baru

IPS

3.1.2011

28.1.2011

Kuliah bermula

 

3.1.2011

14.1.2011

Tambah/gugur kursus * Yuran tidak akan dikenakan sekiranya gugur kursus dalam tempoh ini

17.1.2011- 25.2.2011

Gugur kursus sahaja # Yuran dikenakan

Isi borang IPS-04 di IPS/Fakulti

29.1.2011

6.2.2011

Cuti Pertengahan Semester II

 

7.2.2011

15.4.2011

Kuliah

 

16.4.2011

24.4.2011

Ulangkaji

 

25.4.2011

13.5.2011

Peperiksaan Semester II

 

14.5.2011

24.7.2011

Cuti Semester II

 

Maklumat penting:

Sila cetak dan simpan butir-butir pendaftaran kursus dan setiap aktiviti tambah/gugur kursus yang dilakukan secara online serta bukti pembayaran yuran untuk rujukan semasa berurusan dengan IPS.

(a)

Yuran kursus bagi kursus yang digugurkan dalam tempoh ini (3.1.2011 14.1.2011) tidak akan dikenakan.

(b)

Yuran kursus bagi kursus yang digugurkan dalam tempoh ini (17.1.2011 - 25.2.2011) adalah dikenakan.

NOMBOR TELEFON

Institut Pengajian Siswazah

Seksyen Kemasukan Pascasisawazah

7967 4623/ 4517/ 4659/ 4528

Seksyen Kewangan

7967

4604/ 6284

Seksyen Peperiksaan

7967

4603/ 6278

Seksyen Hal Ehwal Pelajar Antarabangsa

7967 4636

Akademi Pengajian Islam

7967 6109/ 6136

Akademi Pengajian Melayu

7967 7207/ 7208/ 7209

Pusat Kebudayaan

7967 3541

Pusat Sukan

7967 3227

Fakulti Sastera dan Sains Sosial

7967 5484

Fakulti Alam Bina

7967 6856/ 6880

Fakulti Perniagaan dan Perakaunan

7967 3981/ 3818/ 3991

Sekolah Perniagaan Pascasiswazah

2617 3044/ 3052/ 3055

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

7967 6373/ 6408

Fakulti Pergigian

7967 4884/ 4576

Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran

7967 3636/ 3749

Fakulti Pendidikan

7967 5133/ 5080

Fakulti Kejuruteraan

7967 4480/ 4481

Fakulti Bahasa dan Linguistik

7967 3144

Fakulti Undang-Undang

7967 6575/ 6512

Fakulti Perubatan

7967 6695/ 7949/ 2072/ 2108

Fakulti Sains

7967 7083/ 7163

Institut Asia Eropah

7967 6920/ 6907

Institut Pengajian Kepengetuaan

2617 3022

Institut Pengurusan Penyelidikan dan Perundingan (IPPP)

7967 4643

Institut Antarabangsa Polisi Awam & Pengurusan (INPUMA)

2617 3031/ 3033/ 3038

Hal Ehwal Pelajar & Alumni

7967 3290/ 3291/ 3497/ 3506

Pejabat Keselamatan

7967 3582

Klinik Kesihatan Pelajar

7967 3212

Pusat Teknologi Maklumat

7967 7113/ 4109/ 6783