Anda di halaman 1dari 6

LAM-PT09-01

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER


SEMESTER I I TAHUN 2010

Nama Pensyarah : FADZLIYAH BINTI HASHIM `


Jabatan/Unit : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM & MORAL
Mata Pelajaran : PENGAJIAN AGAMA
Kumpulan Diajar : KPLI PA JUN 2010 (SEM 1)

Jam
Minggu/ Tarikh Topik/Tajuk Interaksi Catatan
(Seminggu)

M1

27.06.2010 MINGGU PENGURUSAN PELAJAR-PELAJAR BARU


-
01.07.2010

Memberi Sukatan Pelajaran

1. RASM AL-UTHMANI Strategi :


- Perbincangan
1.1 Pengenalan Dan Sejarah Rasm al- - Kuliah
Uthmani - Pembentangan
M2 1.2 Dhawabit Dan Tanda-Tanda
Bacaan Dalam Rasm al-Uthmani Sumber :
1.3 Kaedah Rasm al-Uthmani: - Rujukan
04.07.2010 2 JAM
- Al-Hazf (buang huruf) perpustakaan
08.07.2010 - Internet
Al-Ziyadah (tambah)
Al-Badal (ganti huruf0
Nilai :
• Al-Fasl Wal Wasl (memisah dan - Keyakinan
menyambung) - Istiqamah
• Al-Ithbat - Bersih jiwa
• Ma Fi Hi Qiraatani

M3

11.07.2010
BINA INSAN GURU
-
15.07.2010
M4

18.07.2010
PENGALAMAN BERASASKAN ILMU
(SBE)
-

22.07.2010
M5

25.07.2010
PENGALAMAN BERASASKAN ILMU
(SBE)
-

29.07.2010

Februari 2008
LAM-PT09-01
Strategi :
2. KAEDAH IQRA’ - Kuliah
- Perbincangan
2.1 Pengenalan - Pembentangan
2.2 Panduan Iqra’ Buku 1,2,3,4,5, dan
M6 6 Sumber :
2.3 Aplikasi Pengajaran Asas Tilawah - Rujukan
01.08.2010 al-Quran (Kaedah Talaqqi perpustakaan
2 JAM
- Musyafahah) - Internet

05.08.2010 • Teknik Talaqqi


Nilai :
• Sumber P&P
- Keyakinan
• Penilaian - Tawaduk
- Khusyuk
- Istiqamah

2. KAEDAH IQRA’ Strategi :


(Sambungan) - Kuliah
- Perbincangan
2.1 Pengenalan - Pembentangan
M7 2.2 Panduan Iqra’ Buku 1,2,3,4,5, dan
6 Sumber :
08.08.2010 2.3 Aplikasi Pengajaran Asas Tilawah - Rujukan
al-Quran (Kaedah Talaqqi 2 JAM perpustakaan
- - Internet
Musyafahah)
12.08.2010 • Teknik Talaqqi
Nilai :
• Sumber P&P
- Keyakinan
• Penilaian - Istiqamah
- Bersih jiwa

Strategi :
2. KAEDAH IQRA’ - Kuliah
(Sambungan) - Perbincangan
- Pembentangan
M8 2.1 Pengenalan
2.2 Panduan Iqra’ Buku 1,2,3,4,5, dan Sumber :
15.08.2010 6 - Buku Iqra’
2 JAM
2.3 Aplikasi Pengajaran Asas Tilawah - Mushaf al-Quran
-
al-Quran (Kaedah Talaqqi
19.08.2010 Musyafahah) Nilai :
• Teknik Talaqqi - Tawaduk
• Sumber P&P - Khusyuk
• Penilaian - Istiqamah

M9 3. KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH 2 JAM Strategi :


- Kuliah
22.08.2010 3.1 Pengenalan - Perbincangan
3.2 Prinsip
-
3.3 Langkah-langkah Sumber :
26.08.2010 3.4 Faedah / Kebaikan - Rujukan
3.5 Talaqqi Surah-Surah Dalam Juz 30 perpustakaan
- Multimedia

Nilai :
- Istiqamah

Februari 2008
LAM-PT09-01
- Bersih jiwa
- Ikhlas

Strategi :
4. KAEDAH BAGHDADIAH - Kuliah
M 10 - Perbincangan
4.1 Pengenalan
29.08.2010 4.2 Prinsip Sumber :
4.3 Panduan Bacaan - Muqaddam
- 4.4 Pelaksanaan menggunakan buku 2 JAM
“Muqaddam Kaedah Baghdadiyah” Nilai :
02.09.2010 - Istiqamah
- Bersih jiwa
- Ikhlas
M 11

05.09.2010
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
-

09.09.2010
Strategi :
5. PENGAJARAN AL-QURAN - Kuliah
BERBANTUKAN KOMPUTER - Perbincangan
- Pembentangan
M 12 5.1 CD Iqrak
5.2 CD al-Quran Sumber :
12.09.2010 5.3 Mengguna Komputer Sebagai - CD Iqra’ & al-Quran
2 JAM
- Bahan Bantu Pengajaran Dan - Multimedia
Pembelajaran
16.09.2010 Nilai :
- Istiqamah
- Bersih jiwa
- Ikhlas

Strategi :
PENGAJARAN MIKRO DAN - Perbincangan
MAKRO - Simulasi
- Pembentangan
M 13 1. KONSEP PENGAJARAN MIKRO
DAN MAKRO Sumber :
19.09.2010 - Rujukan
1.1 Konsep 2 JAM perpustakaan
- 1.2 Kepentingan - Internet
1.3 Perbezaan antara pengajaran mikro
23.09.2010 dan makro Nilai :
- Toleransi
- Kesedaran kendiri

M 14 2 JAM Strategi :
2. KEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN - Perbincangan
26.09.2010 MIKRO DALAM PENGAJARAN - Simulasi
DAN PEMBELAJARAN - Pembentangan
-
PENDIDIKAN ISLAM
30.09.2010 Sumber :
2.1 Set Induksi - Rujukan
Februari 2008
LAM-PT09-01
2.2 Variasi Ransangan Kemahiran perpustakaan
2.3 Menggunakan BBM - Buku Panduan Guru
2.4 Kemahiran Penyoalan
2.5 Kemahiran Menggunakan Papan Nilai :
Tulis - Toleransi
2.6 Kemahiran Peneguhan - Kesedaran kendiri
2.7 Kemahiran Penutup

(Sambungan) Strategi :
2. KEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN - Perbincangan
MIKRO DALAM PENGAJARAN - Simulasi
DAN PEMBELAJARAN - Pembentangan
PENDIDIKAN ISLAM
M 15 Sumber :
2.1 Set Induksi - Rujukan
03.10.2010
2.2 Variasi Ransangan Kemahiran 2 JAM perpustakaan
- 2.3 Menggunakan BBM - Buku Panduan Guru
07.10.2010 2.4 Kemahiran Penyoalan
2.5 Kemahiran Menggunakan Papan Nilai :
Tulis - Toleransi
2.6 Kemahiran Peneguhan - Kesedaran kendiri
2.7 Kemahiran Penutup

(Sambungan) Strategi :
2. KEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN - Perbincangan
MIKRO DALAM PENGAJARAN - Simulasi
DAN PEMBELAJARAN - Pembentangan
PENDIDIKAN ISLAM
M 16 Sumber :
2.1 Set Induksi - Rujukan
10.10.2010
2.2 Variasi Ransangan Kemahiran 2 JAM perpustakaan
- 2.3 Menggunakan BBM - Buku Panduan Guru
14.10.2010 2.4 Kemahiran Penyoalan
2.5 Kemahiran Menggunakan Papan Nilai :
Tulis - Toleransi
2.6 Kemahiran Peneguhan - Kesedaran kendiri
2.7 Kemahiran Penutup

3. PERANCANGAN DAN AMALI Strategi :


PENGAJARAN MIKRO - Perbincangan
- Simulasi
3.1 Rancangan Pengajaran harian - Pembentangan
M 17 3.2 Kemahiran-Kemahiran Asas Mikro
Dalam Sesi P&P Sumber :
17.10.2010
- Rujukan
2 JAM
- perpustakaan
- Buku Panduan Guru
21.10.2010
Nilai :
- Toleransi
- Kesedaran kendiri

M 18 4. PERANCANGAN DAN AMALI 2 JAM Strategi :


PENGAJARAN MAKRO - Perbincangan
24.10.2010 - Simulasi
4.1 Pendahuluan - Pembentangan
-
Februari 2008
LAM-PT09-01
4.2 Set Induksi
4.3 Isi Pelajaran Sumber :
4.4 Perkembangn Isi - Rujukan
4.5 Pengukuhan perpustakaan
4.6 Penilaian - Buku Panduan Guru
28.10.2010 4.7 Penutup
Nilai :
- Toleransi
- Kesedaran kendiri

5. BIDANG PENGAJARAN MAKRO Strategi :


PENDIDIKAN ISLAM - Perbincangan
- Simulasi
5.1 Asuhan Tilawah Al-Quran - Pembentangan
M 19 5.2 Asas Ulum Syariah
5.3 Asas Akhlak Islamiah Sumber :
31.10.2010 5.4 Pelajaran jawi - Rujukan
2 JAM
- perpustakaan
- Buku Panduan Guru
04.11.2010
Nilai :
- Toleransi
- Kesedaran kendiri

5. BIDANG PENGAJARAN MAKRO Strategi :


PENDIDIKAN ISLAM - Perbincangan
- Simulasi
5.1 Asuhan Tilawah Al-Quran - Pembentangan
M 20 5.2 Asas Ulum Syariah
5.3 Asas Akhlak Islamiah Sumber :
07.11.2010 5.4 Pelajaran jawi - Rujukan
2 JAM
- perpustakaan
- Buku Panduan Guru
11.11.2010
Nilai :
- Toleransi
- Kesedaran kendiri

M 21

14.11.2010
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
-
18.11.2010

19.11.2010
CUTI AKHIR TAHUN
-
31.12.2010

Februari 2008
LAM-PT09-01

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

(Nama: ) (Nama: )

Tarikh: Cap Jabatan:

Tarikh:

Februari 2008