KEW.

PA-17

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN
KEMENTERIAN / JABATAN : SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

BIL

JABATAN /
BAHAGIAN

KETERANGAN ASET

UNIT

TEMPOH
TARIKH
KUANTITI
DIGUNAKAN /
PEMBELIAN
SIMPANAN

HARGA PEROLEHAN
ASAL

NILAI SEMASA

SEUNIT

JUMLAH

SEUNIT

JUMLAH

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

1

0.00

0.00

2

0.00

0.00

3

0.00

0.00

4

0.00

0.00

5

0.00

0.00

6

0.00

0.00

7

0.00

0.00

8

0.00

0.00

9

0.00

0.00

10

0.00

0.00

JUMLAH KESELURUHAN

0.00

RM

NYATAKAN KEADAAN
ASET DENGAN JELAS

SYOR KAEDAH
PELUPUSAN DAN
JUSTIFIKASI

0.00

Tandatangan ……………………….…………..……………. (Pengerusi)
Tarikh perlantikan Lembaga Pemeriksaan ........................................................
Tarikh pemeriksaan ………………………………………………………..………

Nama
Jawatan

…………………………….... …………….……………….
………………………………………………………………

Tempat pemeriksaan ……………………………………………………………...
Tandatangan ………………………………...…………..………… (Ahli)
Nama
Jawatan

…………………………………………………………......
........................................…………………...………..…..

KEW. PA-17

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN
KEMENTERIAN / JABATAN : SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

BIL

JABATAN /
BAHAGIAN

KETERANGAN ASET

UNIT

TEMPOH
TARIKH
DIGUNAKAN /
KUANTITI
PEMBELIAN
SIMPANAN

HARGA PEROLEHAN
ASAL

NILAI SEMASA

SEUNIT

JUMLAH

SEUNIT

JUMLAH

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

JUMLAH KESELURUHAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RM

NYATAKAN KEADAAN
ASET DENGAN JELAS

SYOR KAEDAH
PELUPUSAN DAN
JUSTIFIKASI

0.00

Tandatangan ……………………….…………..……………. (Pengerusi)
Tarikh perlantikan Lembaga Pemeriksaan ........................................................
Tarikh pemeriksaan ………………………………………………………..………

Nama
Jawatan

…………………………….... …………….……………….
………………………………………………………………

Tempat pemeriksaan ……………………………………………………………...
Tandatangan ………………………………...…………..………… (Ahli)
Nama
Jawatan

…………………………………………………………......
........................................…………………...………..…..

KEW. PA-17

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN

KEMENTERIAN / JABATAN : SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

BIL

JABATAN /
BAHAGIAN

KETERANGAN ASET

UNIT

TEMPOH
TARIKH
KUANTITI
DIGUNAKAN /
PEMBELIAN
SIMPANAN

HARGA PEROLEHAN
ASAL

NILAI SEMASA

SEUNIT

JUMLAH

SEUNIT

JUMLAH

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

JUMLAH KESELURUHAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RM

NYATAKAN KEADAAN
ASET DENGAN JELAS

SYOR KAEDAH
PELUPUSAN DAN
JUSTIFIKASI

0.00

Tandatangan ……………………….…………..……………. (Pengerusi)
Tarikh perlantikan Lembaga Pemeriksaan ........................................................
Tarikh pemeriksaan ………………………………………………………..………

Nama
Jawatan

…………………………….... …………….……………….
………………………………………………………………

Tempat pemeriksaan ……………………………………………………………...
Tandatangan ………………………………...…………..………… (Ahli)
Nama
Jawatan

…………………………………………………………......
........................................…………………...………..…..

KEW. PA-17

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN

KEMENTERIAN / JABATAN : SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

BIL

JABATAN /
BAHAGIAN

KETERANGAN ASET

UNIT

TEMPOH
TARIKH
KUANTITI
DIGUNAKAN /
PEMBELIAN
SIMPANAN

HARGA PEROLEHAN
ASAL

NILAI SEMASA

SEUNIT

JUMLAH

SEUNIT

JUMLAH

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

JUMLAH KESELURUHAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RM

NYATAKAN KEADAAN
ASET DENGAN JELAS

SYOR KAEDAH
PELUPUSAN DAN
JUSTIFIKASI

0.00

Tandatangan ……………………….…………..……………. (Pengerusi)
Tarikh perlantikan Lembaga Pemeriksaan ........................................................
Tarikh pemeriksaan ………………………………………………………..………

Nama
Jawatan

…………………………….... …………….……………….
………………………………………………………………

Tempat pemeriksaan ……………………………………………………………...
Tandatangan ………………………………...…………..………… (Ahli)
Nama
Jawatan

…………………………………………………………......
........................................…………………...………..…..

KEW. PA-17

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN
KEMENTERIAN / JABATAN : SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

BIL

JABATAN /
BAHAGIAN

KETERANGAN ASET

UNIT

TEMPOH
TARIKH
DIGUNAKAN /
KUANTITI
PEMBELIAN
SIMPANAN

HARGA PEROLEHAN
ASAL

NILAI SEMASA

SEUNIT

JUMLAH

SEUNIT

JUMLAH

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

JUMLAH KESELURUHAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RM

NYATAKAN KEADAAN
ASET DENGAN JELAS

SYOR KAEDAH
PELUPUSAN DAN
JUSTIFIKASI

0.00

Tandatangan ……………………….…………..……………. (Pengerusi)
Tarikh perlantikan Lembaga Pemeriksaan ........................................................
Tarikh pemeriksaan ………………………………………………………..………

Nama
Jawatan

…………………………….... …………….……………….
………………………………………………………………

Tempat pemeriksaan ……………………………………………………………...
Tandatangan ………………………………...…………..………… (Ahli)
Nama
Jawatan

…………………………………………………………......
........................................…………………...………..…..

KEW. PA-17

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN
KEMENTERIAN / JABATAN : SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

BIL

JABATAN /
BAHAGIAN

KETERANGAN ASET

UNIT

TEMPOH
TARIKH
KUANTITI
DIGUNAKAN /
PEMBELIAN
SIMPANAN

HARGA PEROLEHAN
ASAL

NILAI SEMASA

SEUNIT

JUMLAH

SEUNIT

JUMLAH

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

JUMLAH KESELURUHAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RM

NYATAKAN KEADAAN
ASET DENGAN JELAS

SYOR KAEDAH
PELUPUSAN DAN
JUSTIFIKASI

0.00

Tandatangan ……………………….…………..……………. (Pengerusi)
Tarikh perlantikan Lembaga Pemeriksaan ........................................................
Tarikh pemeriksaan ………………………………………………………..………

Nama
Jawatan

…………………………….... …………….……………….
………………………………………………………………

Tempat pemeriksaan ……………………………………………………………...
Tandatangan ………………………………...…………..………… (Ahli)
Nama
Jawatan

…………………………………………………………......
........................................…………………...………..…..

KEW. PA-17

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN
KEMENTERIAN / JABATAN : SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

BIL

JABATAN /
BAHAGIAN

KETERANGAN ASET

UNIT

TEMPOH
TARIKH
KUANTITI
DIGUNAKAN /
PEMBELIAN
SIMPANAN

HARGA PEROLEHAN
ASAL

NILAI SEMASA

NYATAKAN KEADAAN
ASET DENGAN JELAS

SYOR KAEDAH
PELUPUSAN DAN
JUSTIFIKASI

BIL

JABATAN /
BAHAGIAN

KETERANGAN ASET

UNIT

TEMPOH
TARIKH
KUANTITI
DIGUNAKAN /
PEMBELIAN
SIMPANAN

HARGA PEROLEHAN
ASAL

NILAI SEMASA

SEUNIT

JUMLAH

SEUNIT

JUMLAH

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

JUMLAH KESELURUHAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RM

NYATAKAN KEADAAN
ASET DENGAN JELAS

SYOR KAEDAH
PELUPUSAN DAN
JUSTIFIKASI

0.00

Tandatangan ……………………….…………..……………. (Pengerusi)
Tarikh perlantikan Lembaga Pemeriksaan ........................................................
Tarikh pemeriksaan ………………………………………………………..………

Nama
Jawatan

…………………………….... …………….……………….
………………………………………………………………

Tempat pemeriksaan ……………………………………………………………...
Tandatangan ………………………………...…………..………… (Ahli)
Nama
Jawatan

…………………………………………………………......
........................................…………………...………..…..

KEW. PA-17

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN
KEMENTERIAN / JABATAN : SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

BIL

JABATAN /
BAHAGIAN

KETERANGAN ASET

UNIT

TEMPOH
TARIKH
KUANTITI
DIGUNAKAN /
PEMBELIAN
SIMPANAN

HARGA PEROLEHAN
ASAL

NILAI SEMASA

NYATAKAN KEADAAN
ASET DENGAN JELAS

SYOR KAEDAH
PELUPUSAN DAN
JUSTIFIKASI

BIL

JABATAN /
BAHAGIAN

KETERANGAN ASET

UNIT

KUANTITI

TEMPOH
TARIKH
DIGUNAKAN /
PEMBELIAN
SIMPANAN

SEUNIT

JUMLAH

SEUNIT

JUMLAH

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

JUMLAH KESELURUHAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RM

NYATAKAN KEADAAN
ASET DENGAN JELAS

0.00

Tandatangan ……………………….…………..……………. (Pengerusi)
Tarikh perlantikan Lembaga Pemeriksaan ........................................................
Tarikh pemeriksaan ………………………………………………………..………

Nama
Jawatan

…………………………….... …………….……………….
………………………………………………………………

Tempat pemeriksaan ……………………………………………………………...
Tandatangan ………………………………...…………..………… (Ahli)
Nama
Jawatan

…………………………………………………………......
........................................…………………...………..…..

SYOR KAEDAH
PELUPUSAN DAN
JUSTIFIKASI