JADUAL UJIAN BULANAN (2) OGOS

(Tahun 4 & 5) 2008
Hari / Tarikh
Khamis
07 / 08 / 08

Selasa
12 / 08 / 08

Rabu
13 / 08 / 08

Khamis
14 / 08 / 08

Jumaat
15 / 08 / 08

Waktu (jangka masa)
8.30 – 9.20 pagi (50 min)

Matapelajaran
Bahasa Melayu 1 (Pemahaman)

10.45 – 12.00 t.hari (1 jam 15 min)

Bahasa Melayu 2 (Penulisan)

2.45 - 4.00 petang (1 jam 15 min)

Sains

8.30 – 9.20 pagi (40 min)

Matematik (Kertas 2)

11.00 – 12.00 t.hari (1 jam)

Matematik (Kertas 1)

2.45-3.45 petang (1 jam)

* Tafsir

8.15 – 9.45 pagi (1 jam 30 min)

* Pendidikan Teras Islam

10.50 – 11.40 t.hari (50 min)

Bahasa Inggeris 1 (Pemahaman)

2.45-4.00 petang (1 jam 15 min)

Bahasa Inggeris 2 (Penulisan)

8.30 – 10.00 pagi (1 jam 30 min)

* Bahasa Arab

10.45 – 11.45 pagi ( 1 jam )

* Hadith

2.45 – 3.45 petang (1 jam)

Kemahiran Hidup

8.30 – 10.00 pagi ( 1 jam 30 min )

* Al-Quran

11.00 – 12.30 t.hari ( 1 jam 30 min )

* Sirah

* Ujian bagi pelajar tahun 4 sahaja.

Disediakan oleh:
S/U PEPERIKSAAN 2008

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful