Anda di halaman 1dari 1

Tujuan-tujuan simulasi.

- Untuk menguasi kemahiran : simulasi melatih bertutur secara spontan melalui aktiviti
lakonan. Ianya juga melatih murid kemahiran menyusun ayat dan menggunakan sebutan
yang tepat.
- Untuk membina pemikiran secara analitis dan kritis : semasa menjalankan aktiviti
lakonan, murid-murid harus berfikir dan menyusun ideanya secara teratur untuk
menggambarkan cara penyelesaian yang di lakukan.

- Untuk membina sikap positif : memalui simulasi yang di lakonkan, konflik sosial itu
dapat diselesaikan. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan dapat diubah dan sikaf
yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk.

- Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif : melalui aktiviti lakonan
berdasarkan isi pelajaran pendidikan moral, murid-murid dapat menghayati nilai-nilai dan
sikap orang lain.

- Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah : misalnya, untuk
menjelaskan konsep ‘drmokrasi’ murid-murid boleh melakonkan sebagai pengundi-
pengundi dalam situasi pilihanraya yang direka.

- Untuk mempelbagai aktiviti pembelajaran : simulasi meruakan suatu teknik mengajar


tambahan yang juga boleh membantu murid-murid mempertingkatkan penguasaan
kemahiran bahasa dengan berkesan1.

1
Mok Soon Sang (2006), nota pengurusan pengajaran-pembelajaran, hlm57.