Anda di halaman 1dari 1

1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET


FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOGRAFIA TURISMULUI
CATEDRA: GEOGRAFIE FIZICĂ
DISCIPLINA: HIDROLOGIE
ANUL I
SMESTRUL I
TITULAR DE CURS: Prof. univ. dr. ION ZĂVOIANU

SUBIECTE

1. Structura moleculară şi caracteristicile fizice şi chimice ale apei (Hidrologie, Editura Fundaţiei
România de Mâine, pag . 14-20).
2. Importanţa apei pentru viaţă (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 21-25).
3. Circuitul şi bilanţul apei în natură (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 26-40).
4. Apele subterane şi apa în scoarţa pîmântului (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine,
pag . 41-72).
5. Bazinul hidrografic (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 74-82)
6. Reţeaua hidrografică (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 83-92).
7. Configuraţia planică a reţelei hidrografice (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag .
92-100).
8. Văile râurilor (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 101-106).
9. Hidrometria râurilor (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 109-138).
10. Factorii care determină scurgerea râurilor (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag
. 138-150).
11. Sursele de alimentare a scurgerii râurilor (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag .
151-157).
12. Caracteristicile generale ale scurgerii râurilor din România (Hidrologie, Editura Fundaţiei
România de Mâine, pag . 157-161).
13. Scurgerea medie (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 161-166).
14. Scurgerea maximă (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 161-172).
15. Scurgerea minimă (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 172-176).
16. Scurgerea de aluviuni (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 183-201).
17. Regimul termic al apei râurilor (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 202-210).
18. Chimismul apei râurilor (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 211-222).
19. Glaciologia (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 223-234.)
20. Limnologia (Hidrologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag . 234-253).