Anda di halaman 1dari 30

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 2010

MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM


JALINAN
Minggu 1 hingga 3 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Mencatat maklumat di
papan hitam
04-22/01/2010  Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan  Ayat Tanya
rangsangan  Ayat Penyata Melengkapkan perenggan
 Mendengar dan memberi respons secara lisan berdasarkan dalam lembaran kerja
Karangan Bahagian A bahan rangsangan yang diperihalkan orang lain. Pengisian Kurikulum
 Menulis satu perenggan pendek Ilmu : Kemasyarakatan Menulis perenggan yang
Taklimat Kertas BM  Mengenal pasti format Kertas BM1103/1 dan 1103/2 Nilai : Kerjasama lengkap dalam buku latihan
1103/1 dan 1103/2 FU: 1.2, 1.3 Aras 1(ii) KBT : Kemahiran berfikir
FS: 7.1, 7.3/ Aras 1(i) Latihan di rumah

Pada akhir pengajaran murid akan dapat:


Novel Papa  Menyatakan ciri-ciri novel Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menerangkan biodata penulis Istilah / Kosa Kata
Pengenalan novel  Menceritakan sinopsis menggunakan perkataan sendiri Melengkapkan minda
 Menjawab soalan esei tentang sinopsis Pengisian Kurikulum
 Ciri-ciri novel Ilmu : Muzik Menulis jawapan esei
 Biodata Penulis FU: 10.1/Aras 1 (ii), (iii) Nilai : Kasih sayang
 Sinopsis FS: 7.1, 7.3/ Aras 1 (i) KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:


 Menyatakan makna perkataan dengan merujuk kepada kamus Ayat mudah Kamus
Tatabahasa  Membina ayat berdasarkan rujukan dalam kamus Menulis di papan hitam
 Membaca ayat yang dibina menggunakan intonasi yang betul Pengisian Kurikulum Menyalin ke dalam buku
Membina ayat Ilmu : Pengetahuan Am latihan
FU; 9.1/Aras 1 (i) Nilai : Berdikari Membina dua ayat sendiri
FS: 7.4/ Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran belajar cara belajar

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 1


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 4 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Melengkapkan lembaran
25-29/01/2010  Membaca dan memahami maksud petikan  Kosa Kata kerja
 Mengenal pasti pendahuluan , isi tersurat, isi tersirat dan  Ejaan
Rumusan penutup berdasarkan contoh
 Menyalin contoh jawapan rumusan Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan
FU: 1.3/Aras 1 (ii) Nilai : Ketekunan
FS: 2.3 Aras 1 (iv) KBT : Kemahiran kontekstual
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menyatakan tema novel Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya 4 persoalan Struktur Ayat
Tema dan Persoalan  Menjawab soalan esei tentang tema dan persoalan Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.1/Aras 1 (i) Ilmu : Kesusasteraan Melayu
FS: 2.3 / Aras 1 (iii) Nilai : Gigih Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat Ejaan , Kosa Kata, Imbuhan Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Membetulkan kesalahan tersebut Menyalin ke dalam buku
 Menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Membetulkan ejaan dan maksud asal Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
imbuhan Nilai : Berdikari / Peka
FU; 10.4 / Aras 1 (i) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
FS: 7.2 / Aras 1 (ii)
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS  Menceritakan sinopsis cerpen Susunan ayat biasa
 Menyatakan tema dan persoalan cerpen Ayat penyata, Kamus
Cerpen Ibu dan Ceper  Menerangkan watak dan perwatakan yang terdapat dalam Ayat Tanya
cerpen Fotostat rangka jawapan
 Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
Ilmu : Kesusasteraan Melayu
FU; 10.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Ketabahan
FS: 7.2 / Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran belajar

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 2


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 5 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Kamus
01-05/02/2010  Menyatakan makna perkataan dengan merujuk kepada kamus  Ejaan Fotostat rangka jawapan
 Mengenal pasti 3 sebab sistem pendidikan tidak boleh dibuat  Kosa Kata
Pemahaman Petikan Umum terburu-buru
 Menulis jawapan pemahaman dengan menggunakan struktur Pengisian Kurikulum
ayat yang betul Ilmu : Pendidikan
Nilai : Ketekunan
FU: 1.2/Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran kontekstual
FS: 2.5 Aras 1 (i), (ii)

Pada akhir pengajaran murid akan dapat:


Novel Papa  Menyatakan perwatakan watak utama dan sampingan Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menjawab soalan esei tentang watak dan perwatakan Struktur Ayat
Watak dan perwatakan Melengkapkan lembaran
FU: 10.6/Aras 1 vi) Pengisian Kurikulum kerja
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Kasih Sayang Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat Ejaan , Kosa Kata, Imbuhan Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Membetulkan kesalahan tersebut Menyalin ke dalam buku
 Menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Membetulkan ejaan dan maksud asal Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
imbuhan Nilai : Berdikari / Peka
FU; 8.1 / Aras 1 (i) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
FS: 7.2/ Aras 1 (ii)
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS  Menerangkan maksud pantun Sebutan dan intonasi
 Menyatakan cirri-ciri pantun Fotostat rangka jawapan
Puisi  Menyalin jawapan soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
 Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Ilmu : Kesussasteraan Melayu
Pantun Empat Kerat Budi Nilai : Kegigihan
Pantun Empat Kerat Jenaka FU; 10.5 / Aras 1(i), (ii) KBT : Kemahiran berfikir
dan Sindiran FS: 10.1 / Aras 1 (ii)

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 3


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 6 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Fotostat rangka karangan
01 – 05/03/2010  Mengenal pasti skop dan kehendak soalan karangan  Ayat Topik
 Membina rangka pendahuuan  Ayat Huraian
Karangan :  Menulis pendahuluan yang lengkap
Pengisian Kurikulum
Fakta FU: 7.1 /Aras 1 (i) Ilmu :
FS: 8.2 Aras 1 (ii), (iii) Nilai : Hormat menghormati
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menyenaraikan nama-nama watak Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyatakan perwatakan watak sampingan Struktur Ayat
Watak dan perwatakan  Menjawab soalan esei tentang watak dan perwatakan Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1( v) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Kasih Sayang Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat Ejaan , Kosa Kata, Imbuhan Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Membetulkan kesalahan tersebut Menyalin ke dalam buku
 Menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Membetulkan ejaan dan maksud asal Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
imbuhan Nilai : Berdikari / Peka
FU; 8.1 / Aras 1 (i) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
FS: 7.2/ Aras 1 (ii)
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS  Menyatakan maksud prolog, babak, adegan, episode, epilog Cakap Ajuk
Drama:  Menceritakan semula sinopsis drama Fotostat rangka jawapan
Gelanggang Tok Wali  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
Ilmu : Kesusasteraan Melayu Lakonan/ Main peranan
 Pengenalan FU; 10.2 / Aras 1(iv) Nilai : Kasih sayang
 Biodata FS: 7.1 / Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran berfikir
Pengarang
 Sinopsis

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 4


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 7 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Melengkapkan lembaran
 Membaca dan memahami maksud petikan  Kosa Kata kerja
 Mengenal pasti pendahuluan , isi tersura, isi tersirat dan  Ejaan
Rumusan penutup berdasarkan contoh
 Menyalin contoh jawapan rumusan Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan
FU: 1.3/Aras 1 (ii) Nilai : Ketekunan
FS: 2.3 Aras 1 (iv) KBT : Kemahiran kontekstual
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menyatakan binaan plot novel Sistem Bahasa: Lembaran pengurusan
 Menyusun peristiwa mengikut urutan Ayat Bisa, Ayat Songsang grafik
 Plot-Binaan plot
 Pemulaan FU: 10.6/Aras 1 (v) Pengisian Kurikulum
 Perkembangan FS: 8.2 / Aras 1 (v) Ilmu : Pengetahuan Am
 Perumitan Nilai : Patriotisme
 Puncak KBT : Kemahiran Berfikir
 Peleraian
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan kata, istilah atau bahasa dalam ayat Kata , Istilah Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Membetulkan kesalahan Menyalin ke dalam buku
 Mengubah struktur dan maksud asal Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Membetulkan kata , istilah FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
atau bahasa FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS  Menceritakan semula sinopsis petikan prosa klasik Istilah Sastera
 Menyatakan nilai dan pengajaran prosa klasik Kamus
Prosa Klasik 
Pelayaran Yang Penuh FU; 10.1 / Aras 1 (iii) Pengisian Kurikulum Fotostat rangka jawapan
Peristiwa FS: 2.1 / Aras 1 (i),(iii) Ilmu : Kesusasteraan Melayu
Nilai : Kesetiaan, baik hati
KBT : Kemahiran berfikir

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 5


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 8 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Mencatat maklumat di
 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan papan hitam
22-26/02/2010 rangsangan  Ayat Tanya
 Mendengar dan memberi respons secara lisan berdasarkan  Ayat Penyata Melengkapkan perenggan
Karangan Bahagian A bahan rangsangan yang diperihalkan orang lain. dalam lembaran kerja
 Menulis satu perenggan pendek berdasarkan bahan Pengisian Kurikulum
rangsangan Ilmu : Kemasyarakatan Menulis perenggan yang
FU: 1.2, 1..3 Aras 1(ii) Nilai : Kerjasama lengkap dalam buku latihan
FS: 7.1, 7.3/ Aras 1(i) KBT : Kemahiran berfikir
Latihan di rumah
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menyatakan teknik plot novel Sistem Bahasa: Lembaran pengurusan
 Menyatakan maksud teknik dan memberikan contoh yang Ayat Bisa, Ayat Songsang grafik
Plot-Teknik Plot sesuai berdasarkan novel
Pengisian Kurikulum
FU: 10.6/Aras 1 (v) Ilmu : Pengetahuan Am
FS: 8.2 / Aras 1 (v) Nilai : Patriotisme
KBT : Kemahiran Berfikir

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan kata, istilah atau bahasa dalam ayat Kata , Istilah Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Membetulkan kesalahan Menyalin ke dalam buku
 Mengubah struktur dan maksud asal Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Membetulkan kata , istilah FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
atau bahasa FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS  Menyatakan maksud sajak Sebutan dan intonasi
 Menyalin jawapan soalan pemehaman Kamus
Puisi:  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
Sajak Harga Remaja Ilmu : Kesusasteraan Melayu Fotostat rangka jawapan
Sajak di Perpustakaan FU; 10.5 / Aras 1 (i) ,(ii) Nilai : Keyakinan, berani, ketabahan
FS: 10.1 / Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran berfikir

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 6


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 9 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Fotostat rangka karangan
01 – 05/03/2010  Mengenal pasti skop dan kehendak soalan karangan  Ayat Topik
 Membina rangka pendahuuan  Ayat Huraian
Karangan :  Menulis pendahuluan yang lengkap
 Menyampaikan pendapat yang bernas menggunakan Pengisian Kurikulum
Surat Rasmi (Permohonan iontonasi dan gaya penyampaian yang betrul (ULBS) Ilmu : Kemasyarakatan
Biasiswa/aduan) Nilai : Berusaha, kegigihan
FU: 7.1 /Aras 1 (i) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
FS: 8.2 Aras 1 (ii), (iii)

Novel Papa Pada akhir pengajaran murid akan dapat:


 Menyenaraikan latar tempat Sistem Bahasa: Nota Blog A
Latar tempat  Menyatakan peristiwa berkaitan latar tempat Struktur Ayat
 Menjawab soalan esei tentang latar tempat Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1( v) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Tolong menolong Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Tatabahasa Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan kata, istilah atau bahasa dalam ayat Kata , Istilah Menulis di papan hitam
Membetulkan kata , istilah  Membetulkan kesalahan Menyalin ke dalam buku
atau bahasa  Mengubah struktur dan maksud asal Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menceritakan sinopsis cerpen Susunan ayat biasa
Cerpen Memori Seorang  Menyatakan tema dan persoalan cerpen Ayat penyata, Kamus
Tua  Menerangkan watak dan perwatakan yang terdapat dalam Ayat Tanya
 Sinopsis cerpen Fotostat rangka jawapan
 Tema dan  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
Persoalan Ilmu : Kesusasteraan Melayu
 Watak dan FU; 10.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Ketabahan
Perwatakan FS: 7.2 / Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran belajar
 Nilai
Minggu 10 UJIAN BULANAN 1 08-12/03/2010

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 7


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 11 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Mencatat maklumat di
 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan papan hitam
22-26/03/2010 rangsangan  Ayat Tanya
 Mendengar dan memberi respons secara lisan berdasarkan  Ayat Penyata Melengkapkan perenggan
Karangan Bahagian A bahan rangsangan yang dibincangkan dalam lembaran kerja
 Menulis satu perenggan pendek berdasarkan bahan Pengisian Kurikulum
Perbincangan dan Analisis rangsangan Ilmu : Kemasyarakatan Menulis perenggan yang
UB 1 FU: 1.2, 1..3 Aras 1(ii) Nilai : Kerjasama lengkap dalam buku latihan
FS: 7.1, 7.3/ Aras 1(i) KBT : Kemahiran berfikir
Latihan di rumah
Novel Papa Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
 Menyenaraikan latar masa Sistem Bahasa: Nota Blog A
Latar masa  Menyatakan peristiwa berkaitan latar masa Struktur Ayat
 Menjawab soalan esei tentang latar masa Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1( v) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Tolong menolong Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti bentuk ayat pasif dan ayat aktif Ayat aktif, ayat pasif Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Menukar ayat aktif kepada ayat pasif Menyalin ke dalam buku
 Menulis ayat secara mekanis Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Menukar Ayat FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyatakan maksud syair Sebutan dan intonasi
Puisi:  Menyatakan ciri-ciri syair Kamus
Syair Definisi Orang  Menyalin jawapan soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
Berakal  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Ilmu : Kesusasteraan Melayu Fotostat rangka jawapan
Syair Siti Sianah Nilai : Kegigihan
FU; 10.5 / Aras 1 (i) ,(ii) KBT : Kemahiran berfikir
FS: 10.1 / Aras 1 (ii)

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 8


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 12 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Melengkapkan lembaran
29/03-02/04/2010  Membaca dan memahami maksud petikan  Kosa Kata kerja
 Mengenal pasti pendahuluan , isi tersura, isi tersirat dan  Ejaan
Rumusan penutup berdasarkan contoh
 Menyampaikan pendapat yang bernas menggunakan Pengisian Kurikulum
Pemahaman Petikan Umum iontonasi dan gaya penyampaian yang betrul (ULBS) Ilmu : Pendidikan
FU: 1.3/Aras 1 (ii) Nilai : Ketekunan
FS: 2.3 Aras 1 (iv) KBT : Kemahiran kontekstual
Novel Papa Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
 Menyenaraikan latar masyarakat Sistem Bahasa: Nota Blog A
Latar Masyarakat  Menyatakan peristiwa berkaitan latar masyarakat Struktur Ayat
 Menjawab soalan esei tentang latar masyarakat Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1( v) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Tolong menolong Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti bentuk ayat pasif dan ayat aktif Ayat aktif, ayat pasif Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Menukar ayat aktif kepada ayat pasif Menyalin ke dalam buku
 Menulis ayat secara mekanis Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Menukar Ayat FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Perbincangan kumpulan
 Menyatakan latar beserta contoh Cakap Ajuk
Drama Gelanggang Tok  Menyatakan pemikiran utama dan persoalan drama Fotostat rangka jawapan
Wali  Menghurai watak dan perwatakan Pengisian Kurikulum
 Menyusun peristiwa mengikut urutan plot Ilmu : Kesusasteraan Melayu Pembentangan
 Latar  Menyatakan nilai dan pengajaran drama Nilai : Kasih saying, hormat
 Pemikiran utama FU; 10.6 / Aras 1 (v) menghormati, pengorbanan
dan persoalan FS: 8.2 / Aras 1 (v) KBT : Kemahiran berfikir
 Watak dan
Perwatakan
 Plot
 Nilai dan
Pengajaran

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 9


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 13 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Fotostat rangka karangan
05-09/04/2010  Mengenal pasti skop dan kehendak soalan karangan  Ayat Topik
 Membina rangka pendahuuan  Ayat Huraian
Karangan :  Menulis pendahuluan yang lengkap
 Menyampaikan pendapat yang bernas menggunakan Pengisian Kurikulum
Cereka Pengalaman iontonasi dan gaya penyampaian yang betrul (ULBS) Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Berusaha, kegigihan
FU: 7.1 /Aras 1 (i) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
FS: 8.2 Aras 1 (ii), (iii)

Pada akhir pengajaran murid akan dapat:


Novel Papa  Menyenaraikan nilai dalam novel Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyatakan contoh nilai Struktur Ayat
Nilai  Menjawab soalan esei tentang nilai Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1( v) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Kasih Sayang Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti bentuk ayat pasif dan ayat aktif Ayat aktif, ayat pasif Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Menukar ayat aktif kepada ayat pasif Menyalin ke dalam buku
 Menulis ayat secara mekanis Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Menukar Ayat FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS  Menceritakan semula synopsis petikan prosa klasik Istilah Sastera
 Menyatakan nilai dan pengajaran prosa klasik Kamus
Prosa Klasik  Menyalin jawapan soalan pemahaman
Merah Silu  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Pengisian Kurikulum Fotostat rangka jawapan
Ilmu : Kesussasteraan Melayu
FU; 10.1 / Aras 1 (iii) Nilai : Kesetiaan, baik hati
FS: 2.1 / Aras 1 (i),(iii) KBT : Kemahiran berfikir

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 10


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 14 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Mencatat maklumat di
 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan papan hitam
12-16/04/2010 rangsangan  Ayat Tanya
 Mendengar dan memberi respons secara lisan berdasarkan  Ayat Penyata Melengkapkan perenggan
Karangan Bahagian A bahan rangsangan yang dibincangkan dalam lembaran kerja
 Menulis satu perenggan pendek berdasarkan bahan Pengisian Kurikulum
rangsangan Ilmu : Kemasyarakatan Menulis perenggan yang
FU: 1.2, 1..3 Aras 1(ii) Nilai : Kerjasama lengkap dalam buku latihan
FS: 7.1, 7.3/ Aras 1(i) KBT : Kemahiran berfikir
Latihan di rumah
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menyenaraikan pengajaran dalam novel Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyatakan contoh pengajaran Struktur Ayat
Pengajaran  Menjawab soalan esei tentang nilai Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1( v) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Kasih Sayang Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti bentuk ayat tunggal Kata hubung Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Mengenal pasti contoh kata hubung Menyalin ke dalam buku
 Mengabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Menggabung ayat menggunakan kata hubung Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FU; 8.1 / Aras 1 (i) Nilai : Berdikari / Peka
FS: 7.2 / Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyatakan maksud gurindam dan seloka Sebutan dan intonasi
Puisi Trdasional  Menyatakan cirri-ciri gurindam dan seloka Kamus
Gurindam 12 Fasal Yang  Menyalin jawapan soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
Keenam  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Ilmu : Kesussasteraan Melayu Fotostat rangka jawapan
Seloka Emak Si Randang Nilai : Kegigihan
FU; 10.5 / Aras 1 (i) ,(ii) KBT : Kemahiran berfikir
FS: 10.1 / Aras 1 (ii)

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 11


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 15 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Melengkapkan lembaran
19 – 23/04/2010  Membaca dan memahami maksud petikan  Kosa Kata kerja
 Mengenal pasti pendahuluan , isi tersura, isi tersirat dan  Ejaan
Rumusan penutup berdasarkan contoh
 Menyampaikan pendapat yang bernas menggunakan Pengisian Kurikulum
Pemahaman Petikan Umum iontonasi dan gaya penyampaian yang betrul (ULBS) Ilmu : Pendidikan
FU: 1.3/Aras 1 (ii) Nilai : Ketekunan
FS: 2.3 Aras 1 (iv) KBT : Kemahiran kontekstual
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menyenaraikan gaya bahasa Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyatakan contoh gaya bahasa Struktur Ayat
Gaya Bahasa  Menjawab soalan esei tentang gaya bahasa Melengkapkan lembaran
FU: 10.6/Aras 1( v) Pengisian Kurikulum kerja
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Ilmu : Sejarah
Nilai : Patriotisme Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kehendak soalan Kata Kerja Aktif dan Transitif Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Menyenaraikan kata aktif, transistif dan objek Menyalin ke dalam buku
 Membina ayat sendiri menggunakan kata aktif, transistif dan Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Menganalisis Ayat objek Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FU; 8.1 / Aras 1 (i) Nilai : Berdikari / kerjasama
FS: 1.2 7.3/ Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menceritakan sinopsis cerpen Susunan ayat biasa
Cerpen Memori Seorang  Menyatakan tema dan persoalan cerpen Ayat penyata, Kamus
Tua  Menerangkan watak dan perwatakan yang terdapat dalam Ayat Tanya
 Sinopsis cerpen Fotostat rangka jawapan
 Tema dan  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
Persoalan Ilmu : Kesussasteraan Melayu
 Watak dan FU; 10.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Ketabahan
Perwatakan FS: 7.2 / Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran belajar
 Nilai

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 12


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 16 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Fotostat rangka karangan
26-30/04/2010  Mengenal pasti skop dan kehendak soalan karangan  Ayat Topik
 Membina rangka pendahuuan  Ayat Huraian
Karangan :  Menulis pendahuluan yang lengkap
 Menyampaikan pendapat yang bernas menggunakan Pengisian Kurikulum
Wawancara iontonasi dan gaya penyampaian yang betrul (ULBS) Ilmu : Kemasyarakatan
Tokoh/Pelajar cemerlang Nilai : Berusaha, kegigihan
PMR FU: 7.1 /Aras 1 (i) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
FS: 8.2 Aras 1 (ii), (iii)

Pada akhir pengajaran murid akan dapat:


Novel Papa  Menyenaraikan maklumat diri pengarang Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menjawab soalan esei tentang biodata Struktur Ayat
Biodata Pengarang Melengkapkan lembaran
FU: 10.6/Aras 1( v) Pengisian Kurikulum kerja
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Kegigihan Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
Peribahasa Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Mencatat nota berkaitan soalan bentuk peribahasa Menyalin ke dalam buku
 Mengenal pasti senarai peribahasa Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Peribahasa  Memadankan peribahasa dan maksudnya Ilmu : Kemasyarakatan sendiri
FU;9.1 / Aras 1 (i) Nilai : Menghargai
FS: 9.2 / Aras 2 (ii) KBT : Kemahiran kontekstual
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS  Menceritakan semula synopsis petikan prosa klasik Istilah Sastera
 Menyatakan nilai dan pengajaran prosa klasik Kamus
Prosa Klasik
Hikayat Indera Nata FU; 10.1 / Aras 1 (iii) Pengisian Kurikulum Fotostat rangka jawapan
FS: 2.1 / Aras 1 (i),(iii) Ilmu : Kesussasteraan Melayu
Nilai : Kesetiaan, baik hati
KBT : Kemahiran berfikir

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 13


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 17 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Mencatat maklumat di
 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan papan hitam
03-07/05/2010 rangsangan  Ayat Tanya
 Mendengar dan memberi respons secara lisan berdasarkan  Ayat Penyata Melengkapkan perenggan
Karangan Bahagian A bahan rangsangan yang dibincangkan dalam lembaran kerja
 Menulis satu perenggan pendek berdasarkan bahan Pengisian Kurikulum
rangsangan Ilmu : Kemasyarakatan Menulis perenggan yang
FU: 1.2, 1..3 Aras 1(ii) Nilai : Kerjasama lengkap dalam buku latihan
FS: 7.1, 7.3/ Aras 1(i) KBT : Kemahiran berfikir
Latihan di rumah
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menceritakan synopsis menggunakan perkataan sendiri Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menjawab soalan esei tentang sinopsis Istilah / Kosa Kata
Sinopsis Melengkapkan lembaran
FU: 10.6/Aras 1( v) Pengisian Kurikulum kerja
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Ilmu : Sejarah
Nilai : Patriotisme Menyalin ke dalam buku
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual latihan
Melengkapkan 1 latihan
sendiri

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
Peribahasa Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Mencatat nota berkaitan soalan bentuk peribahasa Menyalin ke dalam buku
 Mengenal pasti senarai peribahasa Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Peribahasa  Memadankan peribahasa dan maksudnya Ilmu : Kemasyarakatan sendiri
FU;9.1 / Aras 1 (i) Nilai : Menghargai
FS: 9.2 / Aras 2 (ii) KBT : Kemahiran kontekstual
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS Cakap Ajuk
Drama:  Menceritakan semula sinopsis drama Fotostat rangka jawapan
Forum Remaja 2020  Menyalin jawapan soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
 Pengenalan  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Ilmu : Kesussasteraan Melayu Lakonan/ Main peranan
 Biodata Nilai : Kasih sayang
Pengarang FU; 10.2 / Aras 1(iv) KBT : Kemahiran berfikir
 Sinopsis FS: 7.1 / Aras 1 (ii)

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 14


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 18 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
 Kosa Kata Melengkapkan lembaran
10 – 14/05/2010  Membaca dan memahami maksud petikan  Ejaan kerja
 Mengenal pasti pendahuluan , isi tersura, isi tersirat dan
Rumusan penutup berdasarkan contoh Pengisian Kurikulum
FU: 1.3/Aras 1 (ii) Ilmu : Pendidikan
Pemahaman Petikan Umum FS: 2.3 Aras 1 (iv) Nilai : Ketekunan
KBT : Kemahiran kontekstual
ULANGKAJI Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menyatakan tema novel Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya 4 persoalan Struktur Ayat
Tema dan Persoalan  Menjawab soalan esei tentang tema dan persoalan Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.1/Aras 1 (i) Ilmu : Kesussasteraan Melayu
FS: 2.3 / Aras 1 (iii) Nilai : Gigih Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Menyatakan makna perkataan dengan merujuk kamus Ayat Mudah Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Membina ayat berdasarkan rujukan dalam kamus Menyalin ke dalam buku
FU; 9.1 / Aras 1 (i) Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Membina Ayat FS: 7.4/ Aras 1 (ii) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
Nilai : Berdikari / kerjasama
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS  Menceritakan semula sinopsis petikan prosa klasik Istilah Sastera
 Menyatakan nilai dan pengajaran prosa klasik Kamus
Prosa Klasik  Menyalin jawapan pemahaman
Hikayat Khoja Maimun  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Pengisian Kurikulum Fotostat rangka jawapan
Ilmu : Kesussasteraan Melayu
FU; 10.1 / Aras 1 (iii) Nilai : Kesetiaan, baik hati
FS: 2.1 / Aras 1 (i),(iii) KBT : Kemahiran berfikir
MINGGU 19-21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 18/05 – 04/06/2010

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 15


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 22 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Fotostat rangka karangan
21-25/06/2010  Mengenal pasti skop dan kehendak soalan karangan  Ayat Topik
 Membina rangka pendahuuan  Ayat Huraian
Karangan :  Menulis pendahuluan yang lengkap
 Menyampaikan pendapat yang bernas menggunakan Pengisian Kurikulum
Ulasan Novel iontonasi dan gaya penyampaian yang betrul (ULBS) Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Berusaha, kegigihan
Perbincangan dan Analisis FU: 7.1 /Aras 1 (i) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
PAT FS: 8.2 Aras 1 (ii), (iii)

ULANGKAJI Pada akhir pengajaran murid akan dapat:


Novel Papa  Menyenaraikan nama-nama watak Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyatakan perwatakan watak sampingan Struktur Ayat
Watak dan perwatakan  Menjawab soalan esei tentang watak dan perwatakan Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1( v) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Kasih Sayang Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Menyatakan makna perkataan dengan merujuk kamus Ayat Mudah Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Membina ayat berdasarkan rujukan dalam kamus Menyalin ke dalam buku
 Membaca ayat yang dibina menggunakan intonasi yang betul Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Membina Ayat FU; 9.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FS: 7.4/ Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / kerjasama
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS  Menyatakan maksud sajak Sebutan dan intonasi
 Menyalin jawapan soalan pemahaman Kamus
Puisi:  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
Sajak Mengintai Ruang Ilmu : Kesussasteraan Melayu Fotostat rangka jawapan
Insaf FU; 10.5 / Aras 1 (i) ,(ii) Nilai : Keyakinan, berani, ketabahan
Sajak Mahsuri FS: 10.1 / Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran berfikir

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 16


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 23 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Mencatat maklumat di
 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan papan hitam
28/06 – 02/07/2010 rangsangan  Ayat Tanya
 Mendengar dan memberi respons secara lisan berdasarkan  Ayat Penyata Melengkapkan perenggan
Karangan Bahagian A bahan rangsangan yang dibincangkan dalam lembaran kerja
 Menulis satu perenggan pendek berdasarkan bahan Pengisian Kurikulum
rangsangan Ilmu : Kemasyarakatan Menulis perenggan yang
FU: 1.2, 1..3 Aras 1(ii) Nilai : Kerjasama lengkap dalam buku latihan
FS: 7.1, 7.3/ Aras 1(i) KBT : Kemahiran berfikir
Latihan di rumah
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menyatakan binaan teknik plot novel Sistem Bahasa: Lembaran pengurusan
 Menyusun peristiwa mengikut urutan Ayat Bisa, Ayat Songsang grafik
Plot
FU: 10.6/Aras 1 (v) Pengisian Kurikulum
FS: 8.2 / Aras 1 (v) Ilmu : Pengetahuan Am
Nilai : Bersyukur, menghargai
KBT : Kemahiran Berfikir

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat Ejaan , Kosa Kata, Imbuhan Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Membetulkan kesalahan tersebut Menyalin ke dalam buku
 Menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Membetulkan ejaan dan maksud asal Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
imbuhan Nilai : Berdikari / Peka
FU; 8.1 / Aras 1 (i) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
FS: 7.2/ Aras 1 (ii)
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menceritakan sinopsis cerpen Susunan ayat biasa
Cerpen Pemain Catur  Menyatakan tema dan persoalan cerpen Ayat penyata, Kamus
 Sinopsis  Menerangkan watak dan perwatakan yang terdapat dalam Ayat Tanya
 Tema dan cerpen Fotostat rangka jawapan
Persoalan Pengisian Kurikulum
 Watak dan Ilmu : Kesussasteraan Melayu
Perwatakan FU; 10.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Ketabahan
 Nilai FS: 7.2 / Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran belajar

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 17


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 24 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Melengkapkan lembaran
05 – 09. 07. 2010  Membaca dan memahami maksud petikan  Kosa Kata kerja
 Mengenal pasti pendahuluan , isi tersura, isi tersirat dan  Ejaan
Rumusan penutup berdasarkan contoh
FU: 1.3/Aras 1 (ii) Pengisian Kurikulum
Pemahaman Petikan Umum FS: 2.3 Aras 1 (iv) Ilmu : Pendidikan
Nilai : Ketekunan
KBT : Kemahiran kontekstual
Novel Papa Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
 Menyenaraikan latar tempat dan masa Sistem Bahasa: Nota Blog A
Latar  Menyatakan peristiwa berkaitan latar Struktur Ayat
 Menjawab soalan esei tentang latar Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1( v) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Tolong menolong Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat Ejaan , Kosa Kata, Imbuhan Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Membetulkan kesalahan tersebut Menyalin ke dalam buku
 Menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Membetulkan ejaan dan maksud asal Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
imbuhan Nilai : Berdikari / Peka
FU; 8.1 / Aras 1 (i) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
FS: 7.2/ Aras 1 (ii)
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Perbincangan kumpulan
 Menyatakan latar beserta contoh Cakap Ajuk
Drama Forum Remaja 2020  Menyatakan pemikiran utama dan persoalan drama Fotostat rangka jawapan
 Menghurai watak dan perwatakan Pengisian Kurikulum
 Latar  Menyusun peristiwa mengikut urutan plot Ilmu : Kesusasteraan Melayu Pembentangan
 Pemikiran utama  Menyatakan nilai dan pengajaran drama Nilai : Kasih saying, hormat
dan persoalan FU; 10.6 / Aras 1 (v) menghormati, pengorbanan
 Watak dan FS: 8.2 / Aras 1 (v) KBT : Kemahiran berfikir
Perwatakan
 Plot
 Nilai dan

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 18


Pengajaran
MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 25 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Fotostat rangka karangan
12 – 18/07/2010  Mengenal pasti skop dan kehendak soalan karangan  Ayat Topik
 Membina rangka pendahuuan  Ayat Huraian
Karangan :  Menulis pendahuluan yang lengkap
 Menyampaikan pendapat yang bernas menggunakan Pengisian Kurikulum
Rencana iontonasi dan gaya penyampaian yang betrul (ULBS) Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Berusaha, kegigihan
FU: 7.1 /Aras 1 (i) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
FS: 8.2 Aras 1 (ii), (iii)

Pada akhir pengajaran murid akan dapat:


Novel Papa  Menyenaraikan gaya bahasa Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyatakan contoh gaya bahasa Struktur Ayat
Gaya Bahasa  Menjawab soalan esei tentang gaya bahasa Melengkapkan lembaran
FU: 10.6/Aras 1( v) Pengisian Kurikulum kerja
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Ilmu : Sejarah
Nilai : Patriotisme Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat Ejaan , Kosa Kata, Imbuhan Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Membetulkan kesalahan tersebut Menyalin ke dalam buku
 Menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Membetulkan ejaan dan maksud asal Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
imbuhan Nilai : Berdikari / Peka
FU; 8.1 / Aras 1 (i) KBT : Kemahiran belajar cara belajar
FS: 7.2/ Aras 1 (ii)
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS  Menyatakan maksud sajak Sebutan dan intonasi
 Menyalin jawapan soalan pemahaman Kamus
Puisi:  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
Sajak Adat Sezaman Ilmu : Kesussasteraan Melayu Fotostat rangka jawapan
Sajak Tiba waktunya FU; 10.5 / Aras 1 (i) ,(ii) Nilai : Keyakinan, berani, ketabahan
FS: 10.1 / Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran berfikir

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 19


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 26 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Mencatat maklumat di
 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan papan hitam
19 – 23/ 07/2010 rangsangan  Ayat Tanya
 Mendengar dan memberi respons secara lisan berdasarkan  Ayat Penyata Melengkapkan perenggan
Karangan Bahagian A bahan rangsangan yang dibincangkan dalam lembaran kerja
 Menulis satu perenggan pendek berdasarkan bahan Pengisian Kurikulum
rangsangan Ilmu : Kemasyarakatan Menulis perenggan yang
FU: 1.2, 1..3 Aras 1(ii) Nilai : Kerjasama lengkap dalam buku latihan
FS: 7.1, 7.3/ Aras 1(i) KBT : Kemahiran berfikir
Latihan di rumah
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menyenaraikan nilai dalam novel Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyatakan contoh nilai Struktur Ayat
Nilai  Menjawab soalan esei tentang nilai Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1( v) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Kasih Sayang Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Tatabahasa Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan kata, istilah atau bahasa dalam ayat Kata , Istilah Menulis di papan hitam
Membetulkan kata , istilah  Membetulkan kesalahan Menyalin ke dalam buku
atau bahasa  Mengubah struktur dan maksud asal Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menceritakan sinopsis cerpen Susunan ayat biasa
Cerpen Mellisa  Menyatakan tema dan persoalan cerpen Ayat penyata, Kamus
 Sinopsis  Menerangkan watak dan perwatakan yang terdapat dalam Ayat Tanya
 Tema dan cerpen Fotostat rangka jawapan
Persoalan Pengisian Kurikulum
 Watak dan Ilmu : Kesussasteraan Melayu
Perwatakan FU; 10.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Ketabahan
 Nilai FS: 7.2 / Aras 1 (ii) KBT : Kemahiran belajar

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 20


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 18 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
 Kosa Kata Melengkapkan lembaran
19 – 23/04/2010  Membaca dan memahami maksud petikan  Ejaan kerja
 Mengenal pasti pendahuluan , isi tersura, isi tersirat dan
Rumusan penutup berdasarkan contoh Pengisian Kurikulum
FU: 1.3/Aras 1 (ii) Ilmu : Pendidikan
Pemahaman Petikan Umum FS: 2.3 Aras 1 (iv) Nilai : Ketekunan
KBT : Kemahiran kontekstual
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menyenaraikan pengajaran dalam novel Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyatakan contoh pengajaran Struktur Ayat
Pengajaran  Menjawab soalan esei tentang nilai Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1( v) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Kasih Sayang Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Tatabahasa Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan kata, istilah atau bahasa dalam ayat Kata , Istilah Menulis di papan hitam
Membetulkan kata , istilah  Membetulkan kesalahan Menyalin ke dalam buku
atau bahasa  Mengubah struktur dan maksud asal Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
KOMSAS Cakap Ajuk
Drama:  Menceritakan semula sinopsis drama Fotostat rangka jawapan
Cempaka Berdarah  Menyalin jawapan soalan pemahaman Pengisian Kurikulum
 Pengenalan  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Ilmu : Kesussasteraan Melayu Lakonan/ Main peranan
 Biodata Nilai : Kasih sayang
Pengarang FU; 10.2 / Aras 1(iv) KBT : Kemahiran berfikir
 Sinopsis FS: 7.1 / Aras 1 (ii)

MINGGU 28 UJIAN BULANAN 2 02 – 06/ 08/ 2010

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 21


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 29 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Fotostat rangka karangan
09 – 13/08/2010  Mengenal pasti skop dan kehendak soalan karangan  Ayat Topik
 Membina rangka pendahuuan  Ayat Huraian
Karangan :  Menyampaikan pendapat yang bernas menggunakan
iontonasi dan gaya penyampaian yang betrul (ULBS) Pengisian Kurikulum
Ceramah (Pencemaran) Ilmu : Kemasyarakatan
FU: 7.1 /Aras 1 (i) Nilai : Berusaha, kegigihan
FS: 8.2 Aras 1 (ii), (iii) KBT : Kemahiran belajar cara belajar

Pada akhir pengajaran murid akan dapat:


Novel Papa  Menyatakan peranan watak utama Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyatakan perwatakan watak utama Struktur Ayat
Watak dan perwatakan  Menjawab soalan esei tentang watak utama Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1 vi) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Kasih Sayang Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Tatabahasa Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kesalahan kata, istilah atau bahasa dalam ayat Kata , Istilah Menulis di papan hitam
Membetulkan kata , istilah  Membetulkan kesalahan Menyalin ke dalam buku
atau bahasa  Mengubah struktur dan maksud asal Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menceritakan sinopsis cerpen Susunan ayat biasa
Cerpen Biarkan Samudera  Menyatakan tema dan persoalan cerpen Ayat penyata, Kamus
 Sinopsis  Menerangkan watak dan perwatakan yang terdapat dalam Ayat Tanya
 Tema dan cerpen Fotostat rangka jawapan
Persoalan Pengisian Kurikulum
 Watak dan Ilmu : Kesussasteraan Melayu
Perwatakan FU; 10.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Ketabahan
KBT : Kemahiran belajar

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 22


 Nilai FS: 7.2 / Aras 1 (ii)

MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM


JALINAN
Minggu 30 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Mencatat maklumat di
 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan papan hitam
16 – 20 / 08/ 2010 rangsangan  Ayat Tanya
 Mendengar dan memberi respons secara lisan berdasarkan  Ayat Penyata Melengkapkan perenggan
Karangan Bahagian A bahan rangsangan yang dibincangkan dalam lembaran kerja
 Menulis satu perenggan pendek berdasarkan bahan Pengisian Kurikulum
rangsangan Ilmu : Kemasyarakatan Menulis perenggan yang
FU: 1.2, 1..3 Aras 1(ii) Nilai : Kerjasama lengkap dalam buku latihan
FS: 7.1, 7.3/ Aras 1(i) KBT : Kemahiran berfikir
Latihan di rumah
Novel Papa Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
 Menyenaraikan latar masyarakat Sistem Bahasa: Nota Blog A
Latar Masyarakat  Menyatakan peristiwa berkaitan latar masyarakat Struktur Ayat
 Menjawab soalan esei tentang latar masyarakat Melengkapkan lembaran
Pengisian Kurikulum kerja
FU: 10.6/Aras 1( v) Ilmu : Kemasyarakatan
FS: 8.1,8.2 / Aras 1(i), (ii) Nilai : Tolong menolong Menulis jawapan esei
KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Tatabahasa Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kehendak soalan Kata hubung Menulis di papan hitam
Memisahkan Ayat  Mengenal kata hubung Menyalin ke dalam buku
 Memisahkan ayat menjadi enam ayat tunggal Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FS: 7.2, 7.3 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Perbincangan kumpulan
 Menyatakan latar beserta contoh Cakap Ajuk
Drama Cempaka Berdarah  Menyatakan pemikiran utama dan persoalan drama Fotostat rangka jawapan
 Menghurai watak dan perwatakan Pengisian Kurikulum
 Latar  Menyusun peristiwa mengikut urutan plot Ilmu : Kesusasteraan Melayu Pembentangan
 Pemikiran utama  Menyatakan nilai dan pengajaran drama Nilai : Kasih saying, hormat
dan persoalan FU; 10.6 / Aras 1 (v) menghormati, pengorbanan
 Watak dan FS: 8.2 / Aras 1 (v) KBT : Kemahiran berfikir
Perwatakan
 Plot

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 23


 Nilai dan
Pengajaran
MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 31 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
 Kosa Kata Melengkapkan lembaran
23 – 27/08/2010  Membaca dan memahami maksud petikan  Ejaan kerja
 Mengenal pasti pendahuluan , isi tersura, isi tersirat dan
Rumusan penutup berdasarkan contoh Pengisian Kurikulum
FU: 1.3/Aras 1 (ii) Ilmu : Pendidikan
Pemahaman Petikan Umum FS: 2.3 Aras 1 (iv) Nilai : Ketekunan
KBT : Kemahiran kontekstual
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menyatakan teknik plot novel Sistem Bahasa: Lembaran pengurusan
 Menyatakan maksud teknik dan memberikan contoh yang Ayat Bisa, Ayat Songsang grafik
Plot-Teknik Plot sesuai berdasarkan novel
 Menjawab soalan esei tentang teknik plot Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pengetahuan Am
FU: 10.6/Aras 1 (v) Nilai : Patriotisme
FS: 8.2 / Aras 1 (v) KBT : Kemahiran Berfikir

Tatabahasa Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kehendak soalan Kata hubung Menulis di papan hitam
Memisahkan Ayat  Mengenal kata hubung Menyalin ke dalam buku
 Memisahkan ayat menjadi enam ayat tunggal Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FS: 7.2, 7.3 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyalin jawapan soalan pemahaman Sebutan dan intonasi
Puisi Tradisionsl  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Kamus
Pengisian Kurikulum
FU; 10.5 / Aras 1 (i) ,(ii) Ilmu : Kesusasteraan Melayu Fotostat rangka jawapan
FS: 10.1 / Aras 1 (ii) Nilai : Keyakinan, berbudi
KBT : Kemahiran berfikir

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 24


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 32 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Fotostat rangka karangan
30/08 – 03/09/2010  Mengenal pasti skop dan kehendak soalan karangan  Ayat Topik
 Membina rangka pendahuuan  Ayat Huraian
Karangan :  Menyampaikan pendapat yang bernas menggunakan
iontonasi dan gaya penyampaian yang betrul (ULBS) Pengisian Kurikulum
(Laporan) Ilmu : Kemasyarakatan
Aktiviti Persatuan FU: 7.1 /Aras 1 (i) Nilai : Berusaha, kegigihan
FS: 8.2 Aras 1 (ii), (iii) KBT : Kemahiran belajar cara belajar

Pada akhir pengajaran murid akan dapat:


Novel Papa Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya 4 persoalan Struktur Ayat
Persoalan Kasih Sayang kasih sayang Melengkapkan lembaran
 Menjawab soalan esei tentang persoalan kasih sayang Pengisian Kurikulum kerja
Ilmu : Kesussasteraan Melayu
FU: 10.1/Aras 1 (i) Nilai : Gigih Menulis jawapan esei
FS: 2.3 / Aras 1 (iii) KBT : Kemahiran Berfikir Kontekstual

Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti kehendak soalan Kata hubung Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Mengenal pasti kesalahan dalam ayat Menyalin ke dalam buku
 Melengkapkan ayat dengan menambah kata yang sesuai Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Melengkapkan ayat FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyalin jawapan soalan pemahaman Sebutan dan intonasi
Prosa Klasik  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Kamus
Pengisian Kurikulum
FU; 10.5 / Aras 1 (i) ,(ii) Ilmu : Kesusasteraan Melayu Fotostat rangka jawapan
FS: 10.1 / Aras 1 (ii) Nilai : Keyakinan, berbudi
KBT : Kemahiran berfikir
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 (04 – 12/09/2010)

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 25


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 33 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Mencatat maklumat di
 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan papan hitam
13 – 17/09/2010 rangsangan  Ayat Tanya
 Mendengar dan memberi respons secara lisan berdasarkan  Ayat Penyata Melengkapkan perenggan
Karangan Bahagian A bahan rangsangan yang dibincangkan dalam lembaran kerja
 Menulis satu perenggan pendek berdasarkan bahan Pengisian Kurikulum
rangsangan Ilmu : Kemasyarakatan Menulis perenggan yang
FU: 1.2, 1..3 Aras 1(ii) Nilai : Kerjasama lengkap dalam buku latihan
FS: 7.1, 7.3/ Aras 1(i) KBT : Kemahiran berfikir
Latihan di rumah
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyalin jawapan soalan pemahaman Sebutan dan intonasi
Cerpen  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Kamus
Pengisian Kurikulum
FU; 10.5 / Aras 1 (i) ,(ii) Ilmu : Kesusasteraan Melayu Fotostat rangka jawapan
FS: 10.1 / Aras 1 (ii) Nilai : Keyakinan, berbudi
KBT : Kemahiran berfikir
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
Peribahasa Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Mencatat nota berkaitan soalan bentuk peribahasa Menyalin ke dalam buku
 Mengenal pasti senarai peribahasa Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Peribahasa  Memadankan peribahasa dan maksudnya Ilmu : Kemasyarakatan sendiri
FU;9.1 / Aras 1 (i) Nilai : Menghargai
FS: 9.2 / Aras 2 (ii) KBT : Kemahiran kontekstual
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Perbincangan kumpulan
 Menyatakan latar beserta contoh Cakap Ajuk
Drama Gelanggang Tok  Menyatakan pemikiran utama dan persoalan drama Fotostat rangka jawapan
Wali  Menghurai watak dan perwatakan Pengisian Kurikulum
 Menyusun peristiwa mengikut urutan plot Ilmu : Kesusasteraan Melayu Pembentangan
 Latar  Menyatakan nilai dan pengajaran drama Nilai : Kasih saying, hormat
 Pemikiran utama FU; 10.6 / Aras 1 (v) menghormati, pengorbanan
dan persoalan FS: 8.2 / Aras 1 (v) KBT : Kemahiran berfikir
 Watak dan
Perwatakan
 Plot
 Nilai dan

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 26


Pengajaran

MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM


JALINAN
Minggu 34 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
20 -24/09/2010  Kosa Kata Melengkapkan lembaran
 Membaca dan memahami maksud petikan  Ejaan kerja
Rumusan  Mengenal pasti pendahuluan , isi tersura, isi tersirat dan
penutup berdasarkan contoh Pengisian Kurikulum
Pemahaman Petikan Umum FU: 1.3/Aras 1 (ii) Ilmu : Pendidikan
FS: 2.3 Aras 1 (iv) Nilai : Ketekunan
KBT : Kemahiran kontekstual
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyalin jawapan soalan pemahaman Sebutan dan intonasi
Prosa Klasik  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Kamus
Pengisian Kurikulum
FU; 10.5 / Aras 1 (i) ,(ii) Ilmu : Kesusasteraan Melayu Fotostat rangka jawapan
FS: 10.1 / Aras 1 (ii) Nilai : Keyakinan, berbudi
KBT : Kemahiran berfikir
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
Peribahasa Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Mencatat nota berkaitan soalan bentuk peribahasa Menyalin ke dalam buku
 Mengenal pasti senarai peribahasa Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Peribahasa  Memadankan peribahasa dan maksudnya Ilmu : Kemasyarakatan sendiri
FU;9.1 / Aras 1 (i) Nilai : Menghargai
FS: 9.2 / Aras 2 (ii) KBT : Kemahiran kontekstual
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Perbincangan kumpulan
 Menyatakan latar beserta contoh Cakap Ajuk
Drama Forum Remaja 2020  Menyatakan pemikiran utama dan persoalan drama Fotostat rangka jawapan
 Menghurai watak dan perwatakan Pengisian Kurikulum
 Latar  Menyusun peristiwa mengikut urutan plot Ilmu : Kesusasteraan Melayu Pembentangan
 Pemikiran utama  Menyatakan nilai dan pengajaran drama Nilai : Kasih saying, hormat
dan persoalan FU; 10.6 / Aras 1 (v) menghormati, pengorbanan
 Watak dan FS: 8.2 / Aras 1 (v) KBT : Kemahiran berfikir
Perwatakan
 Plot
 Nilai dan
Pengajaran

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 27


MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM
JALINAN
Minggu 35 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Fotostat rangka karangan
27/09 – 01/10/2010  Mengenal pasti skop dan kehendak soalan karangan  Ayat Topik
 Membina rangka pendahuuan  Ayat Huraian
Karangan  Menyampaikan pendapat yang bernas menggunakan
iontonasi dan gaya penyampaian yang betrul (ULBS) Pengisian Kurikulum
(Surat Tidak Rasmi) Ilmu : Kemasyarakatan
FU: 7.1 /Aras 1 (i) Nilai : Berusaha, kegigihan
Minat membaca FS: 8.2 Aras 1 (ii), (iii) KBT : Kemahiran belajar cara belajar

KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menyalin jawapan soalan pemahaman Sebutan dan intonasi
Prosa Klasik  Mengenal pasti teknik menjawab soalan pemahaman Kamus
Pengisian Kurikulum
FU; 10.5 / Aras 1 (i) ,(ii) Ilmu : Kesusasteraan Melayu Fotostat rangka jawapan
FS: 10.1 / Aras 1 (ii) Nilai : Keyakinan, berbudi
KBT : Kemahiran berfikir
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti bentuk cakap ajuk dan cakap pindah Ayat aktif, ayat pasif Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Menukar cakap ajuk dan cakap pindah Menyalin ke dalam buku
 Menulis ayat secara mekanis Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Menukar Ayat FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
Cakap Ajuk –cakap pindah FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
KOMSAS Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Perbincangan kumpulan
 Menyatakan latar beserta contoh Cakap Ajuk
Drama Cempaka Berdarah  Menyatakan pemikiran utama dan persoalan drama Fotostat rangka jawapan
 Latar  Menghurai watak dan perwatakan Pengisian Kurikulum
 Pemikiran utama  Menyusun peristiwa mengikut urutan plot Ilmu : Kesusasteraan Melayu Pembentangan
dan persoalan  Menyatakan nilai dan pengajaran drama Nilai : Kasih saying, hormat
 Watak dan FU; 10.6 / Aras 1 (v) menghormati, pengorbanan
Perwatakan FS: 8.2 / Aras 1 (v) KBT : Kemahiran berfikir
 Plot
 Nilai dan

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 28


Pengajaran

MINGGU /TAJUK OBJEKTIF PENYERAPAN/PENGGABUNG CATATAN/ BBM


JALINAN
Minggu 36 Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Mencatat maklumat di
 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan papan hitam
04 – 08/10/2010 rangsangan  Ayat Tanya
 Mendengar dan memberi respons secara lisan berdasarkan  Ayat Penyata Melengkapkan perenggan
Karangan Bahagian A bahan rangsangan yang dibincangkan dalam lembaran kerja
 Menulis satu perenggan pendek berdasarkan bahan Pengisian Kurikulum
rangsangan Ilmu : Kemasyarakatan Menulis perenggan yang
FU: 1.2, 1..3 Aras 1(ii) Nilai : Kerjasama lengkap dalam buku latihan
FS: 7.1, 7.3/ Aras 1(i) KBT : Kemahiran berfikir
Latihan di rumah
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Novel Papa  Menceritakan synopsis menggunakan perkataan sendiri Sistem Bahasa: Nota Blog A
 Menjawab soalan esei tentang synopsis Istilah / Kosa Kata
Sinopsis Melengkapkan minda
FU: 10.1/Aras 1 (ii), (iii) Pengisian Kurikulum
FS: 7.1, 7.3/ Aras 1 (i) Ilmu : Muzik Menulis jawapan esei
Nilai : Kasih sayang
KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: Sistem Bahasa: Format Soalan SPM
 Mengenal pasti bentuk cakap ajuk dan cakap pindah Ayat aktif, ayat pasif Menulis di papan hitam
Tatabahasa  Menukar cakap ajuk dan cakap pindah Menyalin ke dalam buku
 Menulis ayat secara mekanis Pengisian Kurikulum Melengkapkan latihan
Menukar Ayat FU; 8.1 / Aras 1 (i) Ilmu : Bahasa Melayu sendiri
Cakap Ajuk –cakap pindah FS: 7.2 / Aras 1 (ii) Nilai : Berdikari / Peka
KBT : Kemahiran belajar cara belajar
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
Drama Cempaka Berdarah  Menyatakan binaan plot dan teknik plot Sistem Bahasa: Lembaran pengurusan
 Menyusun peristiwa mengikut urutan plot Ayat Bisa, Ayat Songsang grafik
Plot-Teknik Plot
FU: 10.6/Aras 1 (v) Pengisian Kurikulum
FS: 8.2 / Aras 1 (v) Ilmu : Pengetahuan Am
Nilai : Patriotisme
KBT : Kemahiran Berfikir

MINGGU 37 PEPERIKSAAN PMR 2010 (18-22/10/2010)


MINGGU 38 - 41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( 25/10 – 03/11/2010)

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 29


MINGGU 42 PEPERIKSAAN SPM 2010
CUTI AKHIR TAHUN ( 20/11/2010 – 02/01/2011)

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4 30

Anda mungkin juga menyukai