1. TUGASAN BMM 3107 PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Tarikh beri soalan : 16 Dis.

2010 Tarikh Hantar : Interaksi Mac 2011 Mod tugasan : Individu Pensyarah : Pn Ros Silawati bt. Ahmad Pensyarah Jabatan Bahasa Soalan :

Apakah yang anda faham dengan ilmu linguistik ? Adakah anda fikir ilmu linguistik perlu dikuasai oleh guru di sekolahsekolah khususnya guru Bahasa Melayu .

2. TUGASAN PSK 3102 : TEORI PEMBELAJARAN DALAM PSK

Soalan : Apakah yang dimaksudkan 'Sensory Stimulation'? Nyatakan kepentingannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran ?
Tarikh beri soalan : 17 Dis. 2010 Tarikh hantar : 24 Dis. 2010 Mod tugasan : Kumpulan Pensyarah : En. Azwan b. Ahmad

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.