Anda di halaman 1dari 1

Dasha Shila Sutasoma

Karya Mpu Tantular


Tantular.

1. Aja Sira Anlarani Hati Nin Non


Jangan Menyakiti Perasaan Orang Lain (dan jangan mengacaukan pikiran orang lain)

2. Ajaamidanda Tan Sabenere


janganlah menjatuhkan hukuman yang tidak adil

3. Ajaamalat Duwe Nin Wadwa Nira


Janganlah menjarah harta rakyatmu

4. Aja Tan Asih In daridra


Janganlah menunda kebaikan terhadap mereka yang kurang beruntung

5. Luluta Rin Pandita


Mengabdilah pada mereka yang sadar

6. Aja Sira Katungkul Ing Kagunan, Amujya Nabhaktya


Janganlah menjadi sombong, walau banyak orang menghormatimu

7. Aja Memateni Yen Tan Sabenere


Janganlah menjatuhkan hukuman mati, kecuali menjadi tuntutan keadilan

8. Uttama Si Yen Sira Akalisa Rin Pati,


Adalah yang terbaik, jika kau tidak takut mati,

9. Sampuraha Rin Tiwas


dan bersabar dalam keadaan susah

10. Anulaha Saama Daana Ajaapilih Jana


(adalah yang terbaik) Jika kau berjiwa besar dan memberi tanpa pilih kasih