Anda di halaman 1dari 29

Tajuk 5: MATRIKS

1. Penentu Matriks

a b
Jika A matriks 
  , maka penentu A, I AI = ad - bc
c d

Contoh: Latihan:

2 5 3 4
1)   1)  
1 3  
2 3

Penentu = 2x3 – 5 x1
=6−5
=1

1 −2 2 −3
2) 
  2)  
3 4


4 5

Penentu = 1 x 4 – (−2) x 3
=4+6
= 10

 1 2  2 3
3) 
  3)  
− 3 4


− 4 5

Penentu = 1 x 4 – 2x (−3)
=4+6
= 10

1 2 2 3
4) 
  4)  
3 −4 


4 −5 

Penentu = 1 x (−4) – 2 x 3
=−4−6
= −10

Latihan 1

1
Cari penentu bagi setiap matriks berikut:

Latihan:

3 4 3 −4
1) 
  2)  
5 6


5 6

 3 4 3 4
3) 
  4)  
− 5 6


5 −6 

− 3 4 4 3
5) 
  6)  
− 5 6


2 1

4 −3  4 3
7) 
  8)  
2 1


− 2 1

4 3 − 4 3
9) 
  10)  
2 −1


− 2 1

2
2. MATRIKS SONGSANG

a b  d −b 
i) Tukar kedudukan dari 
 
 kepada 
− c .
c d  a 

Contoh: Latihan:

2 7 4 10 
1) 
  1)  
3 5


6 2

 5 −7 
=  
− 3 2

 2 7  4 10 
2) 
  2)  
− 3 5


− 6 2

 5 −7
=  
 3 2 

2 −7  4 −10 
3) 
  3)  
3 5 


6 2 

 5 7
= 
 
− 3 2

− 2 7 − 4 10 
4)   4)  
 3 −5
  6 −2

− 5 −7 
=  
− 3 −2

− 2 −7 − 4 −10 
5)   5)  
 3 −5 


− 6 2

− 5 7
=  
− 3 −2

Latihan 2

3
a b  d −b 
Tukar kedudukan dari 
 
 kepada 
− c .
c d  a 

4 5  4 2
1) 
  2)  
6 7


− 6 8

 5 −2 − 7 −5
3) 
  4)  
−1 3
 − 6 8

 3 −2  7 5
5)   6)  
− 6 −1 


−1 4

− 6 3 7 −3
7) 
  8)  
− 2 1


2 −5

ii) Mencari Matriks Songsang dengan Kaedah rumus.

1. Matriks songsang bagi M=M -1

a b
Misalnya jika matriks M= 
 
c d

a b
maka matriks songsang M -1 = 
  -1
c d

4
a b
2. Bagi matriks M = 
  , yang mempunyai matriks songsang
c d

-1 -1
a b
M = 
c 
 d

-1
−1
a b  1

c d  =
  ad − bc
 d −b 
 
Cari matriks −c a 
songsang bagi setiap matriks berikut:

Contoh: Latihan:

5 3 6 3
a) 
  a)  
6 4

2
 2

-1
5 3 1

6  =
 4
 (5)( 4) −(3)( 6)
 4 −3

− 6 
 5

1  4 − 3
=  
20 −18 − 6 5 

1  4 −3
= 
− 6 
2  5

Atau

 3
 2 − 
=  2
 − 3 5 
 2

Contoh: Latihan:

 5 −3  7 −5
b) 
− 6  b)  
 4

− 2
 2

5
-1
 5 −3 1

− 6  =
 4
 (5)( 4) −( −3)( −6)
4 3 

6 5 

 

1  4 −3
= 
− 6 
2  5

atau

 −3
 2 
=  2 
 − 3 5 

 2 

 1 4  1 3
c) 
− 2  (c)  
 3

− 2
 7

-1
 1 4 1

− 2 3 
 = (1)( 3) −( 4)( −2)
 
3 − 4 

2 
 1 

1 3 −4
= 
2 
11  1

atau

3 −4
 
=  11 11 
 2 1 

 11 11 

Contoh: Latihan:

1 −4 2 −1 
(d) 
2  d)  
 −3 

4
 −8 

6
-1
1 − 4  1

2 − 3 
 =
  (1)( −3) −( −4)( 2)
 −3 4 

− 2 1 

 

1  −3 4
= 
− 2 
−3 +8  1

1  −3 4
= 
− 2 
5  1

atau

 −3 4
 
=  5 5
−2 1
 
 5 5

Latihan 3:

1. Dengan menggunakan rumus, cari matriks songsang bagi setiap matriks


yang berikut:

1 1 2 3
a) 
  b)  
1 0


1 1

7
4 1 − 2 2
c) 
  d)  
6 2
  3 −5 

 1   1 
 1  8
e)  2 3
 f)  − 1 
 − 6 − 4  6 
 4
 

8
 x  -1 a 
4. Menukarkan Persamaan Matriks Dalam Bentuk 
y = A 
b 

   

Contoh 1: Latihan:

1 2 x 5  2 3  x  7 

3  
y
 = 
6  1)    = 
8 
 4
    
 
4 5
 y  

-1
x 1 2 5 

y
 = 
3  
6 
   4
  

Contoh 2: Latihan:

1 −2 x 5  2 −3  x  7 3  
y
 = 
6  2)    = 
8 
 4 
    
 
4 5
y  

-1
x 1 −2 5 

y
 = 
3  
6 
   4
  

Contoh 3: Latihan:

 1 2 x 5   2 3  x 7 

− 3  
y
 = 
6  3)   
= 
8 
 4
    

− 4 5
 y  

-1
x  1 2 5 

y
 = 
− 3  
6 
   4
  

Contoh 4: Latihan:

 1 2 x 5  2 3  x 7 

3  
y
 = 
6  3)   
= 
8 
 −4 
    

4 −5 
 y  

-1
x 1 2 5 

y
 = 
3  
6 
   −4
  

Latihan 4

9
x a 
Tuliskan persamaan matriks berikut dalam bentuk 
y
= A 
−1
b 

   

2 4 x 5  2 −4 x 5 


1) 
  
y
 = 
6  2)   
y
 = 
6 
6 8
    
 
6 8
    

4 3 x 7  4 −3 x 7 


3) 
  
y
 = 
8  4)   
y
 = 
8 
2 1
    
 
2 1
    

 2 4 x 5   4 3 x 7 
5) 
  
y
 = 
6  6)   
y
 = 
8 
− 6 8
    

− 2 1
    

2 4  x 5  4 3 x 7 
7) 
  
y
 = 
6  8)   
y
 = 
8 
6 −8 
    

2 −1
    

1 2 x 5  1 − 2 x 5 
9) 
  
y
 = 
6  10)   
y
 = 
6 
3 4
    

3 4     

5. Penyelesaian Persamaan Matriks

i) Mengunakan kaedah matriks untuk mencari nilai x dan y

Contoh 1: Latihan :
10
1 2 x 5  2 3  x  6 

3  
y
 = 
6     = 
7 
 4
    
 4
 5
 y  

−1
x 1 2 5 

y
 = 
3  
6 

   4
  

1  4 −2
= 
−3 
(1 ×4) − ( 2 ×3)  1

5 

6 

 

1  4 ×5 + − 2 ×6 
= 
 − 3 ×5 
4 −6  + 1×6  

1  20 −12 
= 
−15 
−2  +6 

1  8 
= 
 −9 

−2  

 1 
 ×8 
=  −2 
 1
× − 9 
 −2 

 − 4
=  9 
 
 2 
1
x = − 4, y= 4
2

11
Contoh 2: Latihan 2:

1 −2 x 5  1 −3   x  13  
y
 = 
5     = 
1
 4 
    
 1
 2  y

 

x 1 − 2-1 5 

y
 = 
3  
5 
   4    

1  4 2  5 
= 
−3  
(1)( 4) −( −2)( 3)  1 
 5 

 4 x5 + 2 x5 
1  
= − 3 x5 + 1x5 
4 +6  
 

1  20 + 10 
= 
−15 + 5 
10  

1  30 
=  
10  − 10 

 1 
 × 30 
=  10 
 1 × − 10 
 
 10 

x  3

y
 = 
−1

   

x = 3, y = −1

12
Latihan 5

Selesaikan persamaan matriks berikut dengan kaedah matriks.

 1 2 x 5  1 3 x 2 
1) 
  
y
 = 
5  2)   
y
 = 
3 
− 3 4
    
 
−1 2
    

1 2  x 5  1 3  x 1


3) 
  
y
 = 
5  4)   
y
 = 
1
3 −4 
    
 
1 −2 
  

 

13
4 2 x 1 1 1 x 1 
5) 
  
y
 = 
1 6)   
y
 = 
2 
1 1
  

 

4 2
    

4 −2 x 1 1 −1 x 2 


7) 
  
y
 = 
1 8)   
y
 = 
2 
1 1 
  

 

4 2 
    

1 2 x 2  2 0  x 2 
9) 
  
y
 = 
4  10)   
y
 = 
1 
−1 0
    
 
1 −1
    

14
6. Menukar Persamaan Serentak Kepada Persamaan Matriks

Contoh 1: Latihan:

x + 2y = 5 1) 2x + 3y = 7
3x + 4y = 6 4x + 5y = 8

1x+2y= 5
3x+4y= 6

Persamaan matriks

1 2 x 5 

3  
y
= 
6 
 4
    

Contoh 2: Latihan:

x − 2y = 5
3x − 4y = 6 2) 2x − 3y = 7
4x + 5y = 8
1x − 2y = 5
3x + 4y = 6

Persamaan matriks

1 − 2 x 5 

3  
y
= 
6 
 4 
    

Contoh 3: Latihan:

x + 2y = 5
−3x + 4y = 6 3) 2x + 3y = 7
−4x + 5y = 8
1x + 2y = 5
−3x + 4y = 6

Persamaan matriks

 1 2 x 5 

− 3  
y
= 
6 
 4
    

Latihan 6

15
Tukarkan persamaan serentak berikut kepada bentuk Matriks

1) x + 2y = 5 2) 2x + 4y = 5
3x – 4y = 6 6x + 8y = 6

3) 4x + 3y = 7 4) 2x - 4y = 5
2x + y = 8 6x + 8y = 6

5) 2 x + 4y = 5 6) 2x + 4y = 5
-6x + 8y = 6 6x – 8y = 6

7) 4x - 3y = 7 8) 4x + 3y = 7
2x + y = 8 -2x + y = 8

9) 4x + 3y = 7 10) 2x + 3y = 6
2x –y = 8 4x + 5y = 7

Penyelesaian Soalan Berformat SPM

16
Contoh :

1. a) Carikan matrik songsang bagi

1 −2

3 
 −2

b) Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai m dan
n yang memuaskan kedua-dua persamaan berikut:

m – 2n = 2
3m – 2n =10

Penyelesaian

1 −2 b) m – 2n = 2
a) Matriks sonsang bagi 
 
3 −2
 3m – 2n = 10

−1 1 −2 m  2
1 −2    
  = 3 −2 n 
 = 
10 

3 −2       
 
1 − 2 2

 −3  m  1 −2 
−1
2
(1 ×−2 ) −(−2 ×3)  1
 
n 
 =   
10 

3 −2 
     
1 − 2 2
= 
 −3  m 
1
1
4   
n 
 =
  ( 1×−2) −( −2 ×3)
− 2 2  2 
1 1  
 −3  
 × ( −2) × 2  1 
 10 
= 4 4 
 1 × ( −3) 1
×1  m  1 − 2 2 2
4 4  
n 
 = 
 −3  
10 
  4  1
  

 −1 1 − 2 ×2 + 2 ×10 
  =
1
 
 −3 ×2 + 1 ×10 
=  2 2 4  
 − 3 1

 4 4 1  − 4 + 20 
= 
 − 6 + 10 

4  

1 16 
= 
4 
4  
m  4 

n 
 = 
1 

   

maka m=4 dan n=1

Latihan Kendiri:
17
2 6
1. i) Carikan matriks songsang bagi 
 
1 4

ii) Seterusnya, hitungkan nilai k dan nilai m yang memuaskan


2 6 k  1 
persamaan matriks berikut: 
  
m 
 = 
0 
.
1 4
    
Penyelesaian

i) ii)

Contoh:

5 6 1 −2 1 0
2 i) Diberi bahawa matriks F = 
 
 , G=  
 dan FG = 
0  . Cari
2 3 m n   1

18
nilai m dan n.

ii) Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai u dan v


yang memuaskan persamaan matriks berikut:

5 1 u  − 6 

3  
v 
= 
 2
 2
   

Penyelesaian

1 0 ii)
i) Jika FG = 
 
0 1
 5 6 u   3 

2  
v 
 =  
-1  3
    9
maka G = F
Penyelesaian
5 6
F = 
2 
3
−1
  u  5 6 3 

v 
 = 
2  
9 

-1 5 6-1    3
  
F = 
2 
 3

1 1  3 −6 3 
= (5)( 3) −(6)( 2) = 
− 2  
9 
3  5 
  

 3 −6

− 2 
 5 
 1
=
3
1  3 −6  3 ×3 + − 6 ×9 
  
 
=
3 − 2
 5
  − 2 ×3 + 5 ×9 

 1 − 2
 5 1  9 − 54 
F −1
= −2  = 
− 6 +45 

 3 3  3  

-1
Bandingkan G dan F 1  − 45 
= 
 39  
3  
 1 − 2
−2 
5
1 u  −15 

m =  − 2
n 
 
 
v 
 = 
 


 3 3     13 
−2 5
m= , n= u = − 15, v = 13
3 3

Latihan Kendiri:

a) Diberi bahawa matriks

19
 −3
5 3 2 
D= 
6 
 , E=  2 
 4
m n 
1 0
dan DE = 
 
0 1

Cari nilai m dan n.

b) Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai u dn w


yang memuaskan persamaan.

5 3 u  2 

6  
w 
 = 
3 
 4
    

Penyelesaian

a) b)

20
1 3 1 1 −1
3. Diberi bahawa 
r 
 ialah matriks songsang bagi 
2 .
k  1  3 

i) Carikan nilai r dan nilai k.

ii) Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan


nilai y yang memuaskan persamaan matriks berikut:

1 −1 x 11 2  
y
= 
2 
 3 
    

Penyelesaian
−1
1 −1 1 −1  x −1
−1
11 
  = 
1
(i) Songsang 
  =   ii)   
2 
2 3
2 3  3

   y 2   
−1
1 −1 1

2  =
 3
 (1)( 3) −( −1)( 2) 1  3 1 11 
= 
− 2  
2 
 3 1 5  1
  


− 2 
 1

1
=
1  3 1 5
= 
− 2  ( 3 × 11 ) + (1 × 2) 
3 +2  1
 
( −2 ×11 ) + (1 × 2) 

 
1  3 1
= 
− 2 
5  1
 1  33 +

2

=  − 22 +
5  2

1  3 1 1  3 1
Bandingkan   =  
k  r 1
− 2 
1 1  35 
5  = 
 − 20 

5  
k = 5, r = -2
1 
 × 35 
= 5 
 1 × ( −20 ) 
 
5 

 x  7
  =  
 y  − 4 

x = 7, y = − 4

Latihan Kendiri:
21
1 1 p 4 −2
1. Diberi bahawa 
−1 
 ialah matriks songsang bagi 
1 
k  4  1 

a) Carikan nilai k dan p.

b) Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai


x dan y yang memuaskan persamaan matriks berikut:

4 −2 x − 2 

1  
y
 = 
 10 
 1 
   


Penyelesaian

a) b)

Contoh Pemarkahan:
2 1
1) i) Carikan matriks songsang bagi 
 
6 4

ii) Seterusnya, hitungkan nilai k dan nilai m yang memuaskan
persamaan matriks berikut:

22
2k + m = 0
6k + 4m = 1
(7 markah)
Penyelesaian
-1 * *
2 1 1  4 −1
i) 
6  =  
 4
 ( 2)( 4) −(1)( 6) − 6
 2

1  4 −1
=  
8 −6 − 6 2

1  4 −1*
=  
2 − 6 2

*
2 1   k  0 
ii) 
6   = 
 4 
  m  1 
-1
 k  2 1  0 

m = 
 
1 

  6 4   
*
1  4 −1 0 
=   
2 − 6 2 
 1 
1  (4 × 0 ) + ( −1 × 1) 
=  
2 
( −6 ×0 ) + ( 2 ×1 ) 
1  0 −1 
=  
2 
0 + 2 

1 −1
=  
2 
2 

1 
 × − 1
= 2 
 1 × 2 
 2 
 1
 k  − 
 
m  =  2 
 
 1
* *
1
k= − , m= 1
2
* mewakili satu markah.
Kesalahan umum.

Analisis Kesalahan

Dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y yang


memuaskan kedua-dua persamaan berikut:

5x+3y=3
-4x + y = -16

SALAH BETUL
23
1. Kesilapan dalam menulis serentak 1.
dalam bentuk matriks.

5 −4 x  3  5 3  x   3 
  
y
 = 
 −16 
3 1   
− 4 
1   =
 

         y   −16 

2. Kesilapan menghitung nilai penentu. 2.

 5 3  x   3  5 3  x   3

− 4 
1   = 
 −16 
 
− 4 
1   = 
 −16 

 y    y  

x 1  1 −3

y = (5)(1) −(3)( −4) 
− 4 
x 1 1 −3    5 


y = 
4 
  (5) ×(1) +(3)( −4)  5 
  3 

 −16 

 3   

 −16 

 

3. Kesilapan dalam mendarab dua matriks. 3.

x 1  1 ×3 + ( −4 ×3)   3 

y
= 
 − 3 ×3 +  
  5 +12  5 × −16   
  −16  x 1  1 ×3 + ( −4 ×3) 

y
= 
 
  17  − 4 ×3 + 5 × −16 

4. 4.
-1
x  3  5 −4 x 5 −4  3 

y
=
 
 
3  
y
 =   
   −16   1 
  
3
 1   
  −16 

5. Sebagai jawapan akhir 5.

x  3  x = 3, y = -4

y
 = 
− 4 

   

24
SOALAN – SOALAN SPM

1. SPM 2003 Kertas 2, soalan 11


3 −2  1 0
M ialah satu matriks 2 x 2 dengan keadaan M 
  = 
5 −4  
 0 1

a) Carikan matriks M.
b) Tuliskan persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan
matriks.

3x − 2y = 7
5x − 4y = 9
Seterusnya, dengan mengunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan y
[ 6 markah]

2. SPM 2004 Kertas 2, soalan 8


3 −4  −6 p
a) M atriks songsang bagi 
  ialah m  . Carikan nilai m dan
5 −6 

−5
 3

p.

b) Dengan mengunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y yang


memuaskan persamaan linear srentak berikut:

3x − 4y = − 1
5x − 6y = 2
[6 markah]

3. SPM 2005 Kertas 2, Soalan 11

2 −5  3 h
Diberi bahawa matriks P = 
1 
 dan matriks Q = k 
−1  dengan
 3  2

1 0
keadaan PQ = 
0 .
 1

a) Carikan nilai k dan nilai h.


b) Dengan mengunakan kaedah matriks, hiutngkan nilai x dan y yang
memuaskan persamaan linear serentak berikut:

2x − 5y = − 17
x + 3y = 8 [ 7 markah]

25
4. SPM 2004 Julai, Kertas 2, Soalan 9

2 3
a) Carikan matriks songsang bagi 
 
5 6

b) Dengan mengunakan kaedah matriks, hitunhkan nilai x dan nilai y yang
memuaskan persamaan linear serentak berikut.

2x + 3y = 1
5x + 6y = − 2 [6 markah]

5. SPM 2005 Julai, Kertas 2, Soalan 9

1 −2  1 0
P ialah matriks 2 x 2 dengan keadaan 
 
P =
0 .
3 4  1

a) Carikan matriks P.
b) Tuliskan persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan
matriks:
x − 2y = 8
3x + 4y = − 6
Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan
nilai y.
[ 6markah]

26
JAWAPAN

Latihan 1:

1) −2
2) 38
3) 38
4) −38
5) 2
6) −2
7) 10
8) 10
9) −10
10) 2

Latihan 2: Latihan 3:

 7 −5 0 1
1)   a)  
− 6 4
 
1 −1
8 − 2  −1 3
2) 
6  b) 
 1 −2
 4 


3 2   −1 
3) 
1 5 
  1 
  c)  2 
− 3 2
8 5  − 5 −1 
4)    
6 −7 
 4 2
d)  
 − 3 − 1 
 4 2 
−1 2  −1 
5) 
   −1 
 6 3
 4
e) 
 1 1 
1 
 2 8 
4 −5 3 
6) 
   −2
1 7

f)  2 
 1 1 

 16 12 
1 3
7) 
 

 2 −6 
−5 3 
8) 
− 2 7 

 

27
Latihan 4:

-1 4 -1 − 4
x 2  5  x 2  5 
1) 
y
 =  6  
6  2) 
y
 =   
6 
   8   

 
6
 8 
  

x 4 3-1
 7  x 4 −3 
−1
5 
3) 
y
 = 
1  
8  4) 
y
 =   
6 
   2  

 
2
 2   

−1 −1
x  2 4 5  x  4 3 7 
5) 
y
 = 
− 6  
6 
 6) 
y
 =   
8 

   8
    
− 2
 1
  

−1 −1
x  2 4  5  x  4 3 7 
7) 
y
 = 
6  
6 
 8) 
y
 =   
8 

   −8 
    
2
 −1
  

−1 −1
x 1 2 5  x 1 −2  5 
9) 
y
 = 
3  
6 
 10) 
y
 =   
6 

   4
    
3
 4  

Latihan 5

1) x = 1, y = 2 2) x = -1, y = 1
3) x = 3, y = 1 4) x = 1, y = 0
1 3 6) x = 0, y = 1
5) x = − , y =
2 2
1 1 8) x = 1, y = −1
7) x = ,y=
2 2
9) x = -4, y = 3 10) x = 1, y = 0

28
Latihan 6

1 2 x 5  2 4 x 5 
1) 
  
y
 = 
6  2)   
y  = 
6 
3 −4 
    

6 8 
    

4 3 x 7  2 − 4  x  5 
3)   
y
 = 
8  4)     = 
6 
2 1 
    

6
 
8  y 
 

 2 4x 5  2 4 x 5 
5)  

y  = 6  6)   
y = 
6 
− 6 8 
   

6 −8 
    

4 − 3  x  7   4 3  x  7 
7)  
 
 
 = 8 
 8)  
 
 
 = 
8 
2 1  y   − 2 1  y  
4 3  x  7  2 3 x 6 
9) 
 
 
 
 = 
8 
 10)   
y
 = 
7 
2 −1  y    4 5 
    

Soalan – soalan SPM

1 − 4 2 3 −2  x  7 
1. a) − 
 −5  b)    =
 
, x = 5 dan y = 4
2  3


5 −4 
 y  9 

1 11
2. a) m = dan p = 4 b) x = 7, y =
2 2

1
3. a) k = , h =5 b) x = −1, y =3
11

1 6 −3 − 2 1
4. a) −   atau  5 2 b) x = −4, y =3
3 − 5 2  − 
 3 3

 2 1
1  4 2   1 −2  x   8 
5. a)   atau  5 5 b) 
 
   = 
10  − 3 1  − 3 1 3 4  
 y  −6 
 
 10 10 
x = 2 , y =3

29