Anda di halaman 1dari 16

8.

0 TAJUK: STATISTIK (III)

8.1 SELANG KELAS DAN SEMPADAN ATAS

a) Mencari sempadan atas

Contoh :

Selang kelas Cara Mencari Sempadan atas Sempadan Atas


11-15 15  16 31 15.5
=
2 2
16-20 20  21 41 20.5
=
2 2
21-25 25  26 51 25.5
=
2 2
26-30 30  31 61 30.5
=
2 2

b) Mencari saiz selang kelas


Had atas Had bawah

Saiz selang kelas = (15 – 11) + 1


=4+1
=5

ATAU

Saiz selang kelas =Sempadan atas – sempadan bawah


= 15.5 - 10.5
= 5

c) Mencari kelas mod


Jisim (kg) Kekerapan Sempadan Atas
15 – 17 2 17.5
18 – 20 6 20.5
21 – 23 10 23.5
24 – 26 8 26.5
25 – 29 4 29.5

Kelas mod = 21 – 23
Kekerapan tertinggi

1
LATIHAN 8.1 A

Lengkapkan jadual di bawah dan tentukan saiz selang kelas

1. Selang kelas Sempadan Atas


18 – 22
23 – 27
28 – 32
33 – 37
Saiz selang kelas =

2.
Panjang (cm) Sempadan Atas
120 – 124
125 – 129
130 – 134
135 – 139
140 - 144

Saiz selang kelas =

Latihan 8.1 B

Lengkapkan jadual, dan seterusnya cari kelas mod dan saiz selang kelas

1. Jisim (kg) Kekerapan Sempadan Atas


41 – 45 6
46 – 50 10
51 – 55 14
56 – 60 8
61 – 65 2
Kelas mod =

Saiz selang kelas =

2
2. Panjang(cm) Kekerapan Sempadan Atas
0–9 0
10 – 19 4
20 – 29 5
30 – 39 14
40 – 49 15
50 – 59 2

Kelas mod =

Saiz selang kelas =

3. Jarak (km) Kekerapan Sempadan Atas


5.1 – 6.0 6
6.1 – 7.0 12
7.1 – 8.0 8
8.1 – 9.0 9
9.1 – 10.0 3
Kelas mod =

Saiz selang kelas =

8.2 TITIK TENGAH DAN MIN

a) Mencari titik tengah

Contoh:

Masa (jam) Cara Mencari Titik tengah


Titik tengah
9 –11 9  11 20 10
=
2 2
12 –14 12  14 26 13
=
2 2

3
b) Mencari min

Masa Kekerapan Titik tengah Titik tengah x


(jam) kekerapan
9 –11 4 10 4 x 10 = 40
12 –14 9 13 9 x13 = 117
15 – 17 12 16 12 x 16 =192
18 – 20 5 19 5 x 19 =95
Jumlah 30 444

Anggaran min masa

= Jumlah (Kekerapan x titik tengah )


Jumlah kekerapan

444
=
30
= 14.8 jam

Nota: Kiraan min berdasarkan data mentah tidak diterima

Latihan. 8.2

Lengkapkan jadual kekerapan di bawah dan seterusnya cari anggaran min

1. Jisim (kg) Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah


11 – 15 2
16 – 20 5
21 – 25 10
26 – 30 8

Anggaran min =

2.
Tinggi (cm) Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah
15 – 19 2
20 – 24 5
25 – 29 10
30 – 34 8

Anggaran min =

4
3.
Jarak (m) Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah
100 – 104 2
105 – 109 5
110 – 114 13
115 – 119 8
120 – 124 7
125 – 129 5

Anggaran min =

4. Masa (minit) Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah


11 – 20 4
21 – 30 5
31 – 40 8
41 – 50 3

Anggaran min =

5. Markah Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah


41 – 45 4
46 – 50 6
51 – 55 14
56 – 60 9
61 – 65 7

Saiz selang kelas =

Kelas mod =

Anggaran min =

6. Umur(tahun) Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah


21 – 25 4
26 – 30 8
31 – 35 12
36 – 40 10
41 – 45 6 5
Saiz selang kelas =

Kelas mod =

Anggaran min =

7.
Panjang (m) Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah
100 - 104 5
105 - 109 8
110 - 114 12
115 - 119 15
120 - 124 6
125 - 129 4

Saiz selang kelas =

Kelas mod =

Anggaran min =

8.3 MEMBINA JADUAL KEKERAPAN

Contoh :

3 14 18 12 18 23
12 24 7 13 22 13
16 13 19 27 6 16
24 27 9 13 25 8
19 11 20 17 15 14

Data di atas menunjukkan umur, dalam tahun bagi, 30 orang peserta dalam
satu permainan hari keluarga. Dengan menggunakan selang kelas
1– 5, 6 – 10, 11 – 15,………, bina satu jadual kekerapan.

6
Umur Gundalan Kekerapan
(Tahun)
1–5 / 1
6 – 10 //// 4
Bilangan Data
11 – 15 //// //// 10
Mentah mestilah
16 – 20 //// /// 8 sama dengan
21 – 25 //// 5 jumlah kekerapan
26 – 30 // 2
Jumlah 30

Nota: Jawapan dalam bentuk gundalan tidak diterima untuk nilai kekerapan

8.4 MEMBINA JADUAL KEKERAPAN LONGGOKAN

Contoh

Sekumpulan pelajar telah mengukur panjang buah asam yang mereka pungut
daripada pokok asam dan memperoleh keputusan seperti jadual di bawah.

Panjang Kekerapan Cara Mencari Kekerapan Kekerapan


(cm) Longgokan Longgokan
5.1 - 6.0 16 16 16
6.1 - 7.0 32 32 + 16 48
7.1 - 8.0 20 20 + 48 68
8.1 - 9.0 24 24 + 68 92
9.1 - 10.0 8 8 + 92 100
100

Latihan (Melengkapkan jadual kekerapan)

7
1
52 53 51 56 54 64
43 60 69 44 39 62
61 49 41 63 52 58
46 42 53 63 58 62
58 62 66 67 54 52

Data di atas menunjukkan taburan jisim dalam kg, bagi, 30 orang calon
yang menghdiri temuduga jawatan Kadet Laut. Lengkapkan jadual
kekerapan yang berikut

Jisim Gundalan Kekerapan Kekerapan longgokan


(kg)
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69

2 85 93 72 84 68 86 86 88
79 90 94 88 85 80 75 92
74 86 67 87 81 83 83 93
91 82 98 76 72 96 78 89
80 76 90 69 96 72 90 86

Data di atas menunjukkan tinggi, dalam cm, bagi 40 orang pelajar


pra- sekolah. Lengkapkan jadual di bawah dengan menggunakan saiz
selang kelas yang sama

Tinggi (cm) Gundalan Kekerapan Kekerapan longgokan


60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 – 89
90 – 94
95 – 99
Latihan berformatkan SPM

8
1
117 168 183 164 177 168
128 142 174 178 151 140
187 172 134 113 166 169
170 173 162 165 155 120
172 150 175 147 164 172

Data di atas menunjukkan tinggi, dalam cm, bagi 30 orang pelajar


Tingkatan 4 Maju. Lengkapkan jadual kekerapan bagi data di atas
berdasarkan saiz selang kelas 101 – 110,111 -120,……..

Tinggi (cm) Gundalan Kekerapan Kekerapan longgokan


101 – 110

a) Nyatakan kelas mod =

b) Nyatakan saiz selang kelas =

c) Hitungkan anggaran min =

2 47 34 45 48 41 39
47 48 54 23 58 42
42 65 43 42 35 31
31 32 77 59 41 9 15
20 40 43 62 56 33
75 68 27 51 37 32
Data di atas menunjukkan panjang, dalam mm, bagi 36 helai daun.
Lengkapkan jadual kekerapan bagi data di atas berdasarkan saiz selang
kelas 0 – 9, 10 – 19, 20 – 29,…..

Panjang Gundalan Kekerapan Titik Kekerapan x


(mm) Tengah Titik Tengah
0–9

a) Nyatakan kelas mod =

b) Nyatakan saiz selang kelas =

Hitungkan anggaran min =

3 65 71 51 69 19 48
49 55 45 27 54 57
57 38 56 11 14 78
83 22 58 33 59 72
66 36 82 60 67 64
51 58 43 37 76 28

Data di atas menunjukkan markah bagi 36 orang pelajar Tingkatan

10
5 Cemerlang. Lengkapkan jadual kekerapan bagi data di atas
berdasarkan saiz selang kelas 11 - 20, 21 – 30, …..

Markah Gundalan Kekerapan Kekerapan


longgokan
11- 20

a) Nyatakan kelas mod=

a) Nyatakan kelas mod =


b) Nyatakan saiz selang kelas=

a) Nyatakan kelas mod =

b) Nyatakan saiz selang kelas

9.0 TAJUK: STATISTIK (III)

11
8.1 SELANG KELAS DAN SEMPADAN ATAS

JAWAPAN
LATIHAN 8.1A

1. Selang kelas Sempadan Atas


18 – 22 22.5
23 – 27 27.5
28 – 32 32.5
33 – 37 37.5
2. Panjang (cm) Sempadan Atas
120 – 124 124.5
125 – 129 129.5
130 – 134 134.5
135 – 139 139.5
140 – 144 144.5

Latihan 8.1 B

1. Jisim (kg) Kekerapan Sempadan Atas


41 – 45 6 45.5
46 – 50 10 50.5
51 – 55 14 55.5
56 – 60 8 60.5
61 – 65 2 65.5
Kelas mod = 51 - 55
Saiz selang kelas = 5

2. Panjang(cm) Kekerapan Sempadan Atas


0–9 0 9.5
10 – 19 4 19.5
20 – 29 5 29.5
30 – 39 14 39.5
40 – 49 15 49.5
50 – 59 2 59.5

Kelas mod = 40 - 49
Saiz selang kelas = 10

3. Jarak (km) Kekerapan Sempadan Atas


5.1 – 6.0 6 6.05
6.1 – 7.0 12 7.05
7.1 – 8.0 8 8.05
12
8.1 – 9.0 9 9.05
9.1 – 10.0 3 10.05
Kelas mod = 6.1 – 7.0
Saiz selang kelas = 1.0

Latihan. 8.2

1. Jisim (kg) Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah


11 - 15 2 13 26
16 - 20 5 18 90
21 - 25 10 23 230
26 - 30 8 28 224
25 570

570
Anggaran min = = 22.80
25

2.
Tinngi (cm) Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah
15 - 19 2 17 34
20 - 24 5 22 110
25 - 29 10 27 270
30 - 34 8 32 256
25 670

670
Anggaran min = = 26.80
25

3. Jarak (m) Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah


100 - 104 2 102 204
105 - 109 5 107 535
110 - 114 13 112 1456
115 - 119 8 117 936
120 - 124 7 122 854
125 - 129 5 127 635
40 4620

4620
Anggaran min = = 115.5
40
4. Masa (minit) Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah
11 - 20 4 15.5 62
21 - 30 5 25.5 127.5
31 - 40 8 13 35.5 284
41 - 50 3 45.5 136.5
20 610
610
Anggaran min = = 30.50
20

5.
Markah Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah
41 - 45 4 43 172
46 - 50 6 48 288
51 - 55 14 53 742
56 - 60 9 58 522
61 - 65 7 63 441
40 2165

Saiz selang kelas = 5


Kelas mod = 51 - 55

2165
Anggaran min = = 54.13
40

6. Umur Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah


(tahun)
21 - 25 4 23 92
26 - 30 8 28 224
31 - 35 12 33 396
36 - 40 10 38 380
41 - 45 6 43 258
40 1350
Saiz selang kelas = 5
Kelas mod = 31 - 35

1350
Anggaran min = = 33.75
40

Panjang (m) Kekerapan Titik tengah Kekerapan x Titik tengah


100 - 104 5 102 510
7. 105 - 109 8 107 856
110 - 114 12 112 1344
115 - 119 15 117 1755
120 - 124 6 14 122 732
125 - 129 4 127 508
50 5705
Saiz selang kelas = 5
Kelas mod = 115 - 119

5705
Anggaran min = = 114.1
50

Latihan (melengkapkan jadual kekerapan)

1 Tinggi Gundalan Kekerapan Kekerapan longgokan


(cm)
30 – 34 0 0
35 – 39 / 1 1
40 – 44 //// 4 5
45 – 49 // 2 7
50 – 54 //// /// 8 15
55 – 59 //// 4 19
60 – 64 //// /// 8 27
65 – 69 /// 3 30

2
Tinggi Gundalan Kekerapan Kekerapan longgokan
(cm)
60 – 64 0 0
65 - 69 // 3 3
70 - 74 //// 4 7
75 - 79 //// 5 12
80 - 84 //// // 7 19
85 - 89 //// //// 10 29
90 - 94 //// /// 8 37
95 - 99 /// 3 40

Latihan berformatkan SPM

15
1
Tinggi (cm) Gundalan Kekerapan Kekerapan longgokan
101 – 110 0 0
111 – 120 /// 3 3
121 - 130 / 1 4
131 – 140 // 2 6
141 – 150 /// 3 9
151 – 160 // 2 11
161 – 170 //// //// 9 20
171 – 180 //// /// 8 28
181 – 190 // 2 30
2 Panjang(mm) Gundalan Kekerapan Titik tengah Kekerapan x
Titik Tengah
0–9 0 4.5 0
10 – 19 / 1 14.5 14.5
20 – 29 /// 3 24.5 73.5
30 – 39 //// //// 9 34.5 310.5
40 – 49 //// //// /// 13 44.5 578.5
50 – 59 //// 5 54.5 272.5
60 – 69 /// 3 64.5 193.5
70 – 79 // 2 74.5 149

a) Kelas mod= 40 - 49
b) Saiz selang kelas= 10
1592
c) Anggaran min = = 44.22
36

3 Markah Gundalan Kekerapan Kekerapan longgokan


11 - 20 /// 3 3
21 - 30 /// 3 6
31 - 40 //// 4 10
41 - 50 //// 4 14
51- 60 //// //// / 11 25
61 – 70 //// 5 30
71 – 80 //// 4 34
81 – 90 // 2 36

a) Kelas mod= 51 - 60
b) Saiz selang kelas= 10

16

Anda mungkin juga menyukai