PROGRAM PEMBELAJARAN DAN MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI BAHASA SUNDA SEMESTER 1

1

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami , serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa), dongeng, dan perintah (parentah) sederhana.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.1 Menyimak dan membedakan bunyi. Indikator • Membedakan suara e, e`, dan eu dalam berbagai kata. • Membedakan suara vokal e`, e, dan eu. Materi Pokok Kata- kata yang memakai vokal e`, e, dan eu. Nama benda yang memakai vokal e`, e, dan eu. AW 3 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• Menuliskan vokal e`, e,
dan eu , pada kata dengan tepat.

1.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru dengan sungguhsungguh

• Mendengarkan dongeng yang dibaca guru. • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. • Melakukan tanya jawab tentang isi dongeng. • Memperagakan tokoh dongeng. • Menyebutkan watak tokoh yang dapat diteladani.

Maca kecap.

3 JP

2

Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

Indikator

Materi Pokok

AW 2JP 2JP 2JP

Juli 3 4 5

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

3

Gambar barang budaya / alami. • Menunjukkan nama benda karya manusia.1 Mengemukakan permintaan izin dengan bahasa lisan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 2. perkenalan (ngawanohkeun) diri. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. • Menyebutkan kegunaan benda. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman). • Menunjukkan nama benda ciptaanTuhan. permintaan izin. Indikator Materi Pokok AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menyampaikan permintaan izin dengan bahasa lisan.2 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda. bahasa kepada teman sebaya orang yang lebih tua. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa. Kalimat permintaan ijin. 2 JP 4 . BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 2. • Menyebutkan fungsi anggota tubuh. • Membedakan 2.

Kompetensi Dasar 2. cerita seri tantang peristiwa di jalan raya. • Menerangkan isi Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. 5 . Indikator Materi Pokok Kalimat sederhana AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menerangkan isi cerita seri tantang peristiwa di sekolah.3 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa. 2JP 2JP 2JP ……………………….. NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….

kalimat lepas. serta wacana pendek. kata-kata asal yang terdiri dari dua suku kata ( 2 engang ) Maca kecap.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3.1 Membaca katakata lepas yang mengandung kata asal dwisuku (dua engang) Indikator Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 3. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Mengucapkan kecap-kecap asal yang terdiri dari dua suku ( 2 engang ) dan memakai vokal e`. dan eu. kata-kata asal yang terdiri dari dua suku (engang ) dan memakai vokal yang sama tapi berbeda konsonan. Mampu membaca. • Mengucapkan • Mengucapkan • Mengucapkan kata-kata asal yang 6 . dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas. (konsonan yang sama). e. memahami.

• Menjelaskan arti dari kalimat. 20…….2 Membaca kalimat lepas dua kata • Membaca kalimat yang terdiri dari dua kata dengan menggunakan lafal dan intonasi yang benar. NIP. Kalimat sederhana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 7 . Guru Kelas / Guru MP ………………………….. • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat.Kompetensi Dasar Indikator menggunakan fonem rangkap ng dan ny Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.

Materi Pokok Kalimat sederhana AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 4.1 Menulis atau menyalin huruf lepas Indikator • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan vokal e`. Kalimat sederhana 4. Mampu menulis. • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan konsonan ke dalam tulisan lepas. • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata dengan cara dikte. suku kata (engang) dan kalimat sederhana. dan eu. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. perasaan. dan keinginan.2 Menulis kata dwisuku. mengungkapkan fikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 4. e. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menulis / menyalin kata dari huruf lepas ke tulisan tegak bersambung. 8 .

20……. …………………………… NIP. 9 . NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………..

• Membedakan suara vokal e`. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami . e`. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. Materi Pokok 1 Kata. pada kata dengan tepat. dongeng. • Melakukan tanya jawab tentang isi dongeng. Maca kecap.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru • Mendengarkan dongeng yang dibaca guru dengan sungguh-sungguh. e. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). dan eu . dan eu. dan eu dalam berbagai kata. Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Menuliskan vokal e`. 1. 10 . • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. dan eu. dan perintah (parentah) sederhana. Indikator • Membedakan suara e. dan eu. Nama benda yang memakai vokal e`.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 1. e. e.kata yang memakai vokal e`. e. • Memperagakan tokoh dongeng.1 Menyimak dan membedakan bunyi.

11 .Kompetensi Dasar Indikator • Menyebutkan watak tokoh yang dapat diteladani.. 20……. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP.

• Menyebutkan fungsi anggota tubuh.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 2. • Menunjukkan nama benda ciptaanTuhan. 12 . • Menyebutkan kegunaan benda. perkenalan (ngawanohkeun) diri. • Membedakan 2. Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Menyampaikan permintaan izin dengan bahasa lisan. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa. bahasa kepada teman sebaya orang yang lebih tua. Kalimat permintaan ijin. • Menunjukkan nama benda karya manusia. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman).1 Mengemukakan permintaan izin dengan bahasa lisan.2 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda. permintaan izin. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 2. Gambar barang budaya / alami. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan.

Indikator Materi Pokok 1 Kalimat sederhana Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Menerangkan isi cerita seri tantang peristiwa di sekolah. 20…….3 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa.Kompetensi Dasar 2. • Menerangkan isi Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 13 .. …………………………… NIP. NIP. cerita seri tantang peristiwa di jalan raya.

dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas. serta wacana pendek. asal yang terdiri dari dua suku (engang ) dan memakai vokal yang sama tapi berbeda konsonan. e. (konsonan yang sama). Mampu membaca. asal yang terdiri dari dua suku kata ( 2 engang ) Maca kecap.1 Membaca katakata lepas yang mengandung kata asal dwisuku (dua engang) Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 3.2 Membaca kalimat lepas dua kata • Membaca kalimat yang terdiri dari dua kata dengan menggunakan lafal dan intonasi yang Kalimat sederhana 14 . • Mengucapkan kata-kata • Mengucapkan kata-kata • Mengucapkan kata-kata asal yang menggunakan fonem rangkap ng dan ny 3. dan eu. • Mengucapkan kecap- kecap asal yang terdiri dari dua suku ( 2 engang ) dan memakai vokal e`. kalimat lepas.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. memahami.

Mengetahui. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar benar. 15 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP.. 20……. • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Menjelaskan arti dari kalimat. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

dan keinginan. Mampu menulis. e. 16 . Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Materi Pokok 1 Kalimat sederhana Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 4. • Menulis / menyalin kata dari huruf lepas ke tulisan tegak bersambung. Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. dan eu.1 Menulis atau menyalin huruf lepas Indikator • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan vokal e`.2 Menulis kata dwisuku.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 4. • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan konsonan ke dalam tulisan lepas. 4. • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata Kalimat sederhana • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata dengan cara dikte. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. NIP.. 20……. ………………………. mengungkapkan fikiran. suku kata (engang) dan kalimat sederhana. perasaan.

boh babarengan. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib. • Ngajelaskeun eusi kakawihan. Mampu menyimak. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 2. • Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah.2 Menyimak kakawihan • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahma nu hade. dongeng serta kakawihan.1 Menyimak tata cara atau tata tertib belajar Indikator Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Nyebutkeun tata cara tata/ tertib diajar di sakola. • Mere contoh tata cara / tat tertib diajar di imah. 2. • Maca wacana kakawihan jentre tur merenah lentingna Ngaregepkeun 6 JP 17 . cara hidup sehat.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. • Ngariringkeun kakawihan boh sorangan.

3 Menyimak penjelasan tentang cara hidup sehat.Kompetensi Dasar 2. • Nyontoan pentingna kabiasaan miara kasehatan awak Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nyarita • Nyebutkeun pentingna kabiasaan ngadahar kadaharan nu ngandung gizi 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 18 .. NIP. 20……. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Indikator • Nyebutkeun pentingna sare leuwih awal jeung hudang leuwih isuk-isuk. …………………………… NIP.

• Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.2 Membaca nyaring (bebas) Membaca nyaring 19 . Mampu membaca. 2JP 2JP 2JP ………………………. membaca dongeng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.1 Membaca wacana kakawihan Indikator • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahmanuhade • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana kakawihan • Maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2. 20……. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. NIP. membaca kakawihan. Materi Pokok Maca wacana kakawihan AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. • Nyangkem eusi wacana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 3. Mampu menulis. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis karangan (tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede). • Ngomean kesalahan nulis. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kekecapan sorangan. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kecap nu geus ditangtukeun.2 Menyusun kalimat sederhana. 3. kalimat sederhana dan menyempurnakan kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik.1 Menulis kalimat berhuruf kapital. mengungkapkan fikiran . Indikator • Ngawasa pasangan aksara leutik jeung aksara gede dina wangun aksara tulisajeg – nyambung. Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 20 . • Ngomean kesalahan nulis. dan keinginan. perasaan.nyambung. wacana pendek. MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3. • Nulis/ nyalin kalimah nu make aksara gede dina wangun aksara tulisajeg.

3 Menulis kalimat sederhana (basajan) Indikator • Nulis kalimah ngagunakeun aksara ajeg-nyambung • Nulis kalimah ngagunakeun wangun aksara nu jelas ( babari dibaca) • Nulis kalimah nu rapih heunteu salah nulis.. 21 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Materi Pokok AW 3 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nulis kalimah ku aksara ajegnyambung.Kompetensi Dasar 3. NIP. Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20…….

berjanji dengan teman.2 Mengundang teman (ngajak rerencangan) • Milih kalimah ajakan nu hade. secara lisan. BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 4. • Nyarita ngagunakeun kalimah perjangjian anu hade. • Nepikeun eusi perjangjian ku kalimah anu hade. serta mengundang teman. perasaan. tentang bertamu ke rumah teman.1 Berjanji dengan teman (jangji jeung babaturan) Indikator • Milih kalimah perjangjian anu hade. 4. Mampu mengungkapkan fikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 4. • Ngedalkeun jangji ku cara nyebutkeun waktu jeung tempat. • Ngobrol/ guneman make kalimah ajakan nu hade • Ngagunakaeun kalimah ajakan . • Narima atawa nolak kalimah ajakan Nyarira 4 JP Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 22 . memperkenalkan orang lain. dan keinginan. mengajak teman.

. • Molahkeun gunaman ngagunakeun kalimah nu sopan • Nepikeun pamaksudan nyemah kalawan ngagunakeun kalimah nu hade. 20……. Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. 23 .Kompetensi Dasar Indikator • Ngucapkeun kalimah ajakan ngondang babaturan. Guru Kelas / Guru MP ………………………….3 Bertamu ke rumah teman (namu ka bumi rerencangan) • Milih sarta ngucapkeun salam ti semah ka pribumi kalayan ngagunakeun lentong nu hade. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. Nyarita 6 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. NIP. …………………………… NIP.

• Mere contoh tata cara / tat tertib diajar di imah. • Ngariringkeun kakawihan boh sorangan. 24 . • Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah. 1. • Ngajelaskeun eusi kakawihan. cara hidup sehat. dongeng serta kakawihan. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib. boh babarengan.2 Menyimak kakawihan • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahma nu hade.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 1. Mampu menyimak.1 Menyimak tata cara atau tata tertib belajar Indikator Materi Pokok 1 Ngaregep-keun Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Nyebutkeun tata cara tata/ tertib diajar di sakola. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 25 . NIP.Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Maca wacana kakawihan jentre tur merenah lentingna 1.3 Menyimak penjelasan tentang cara hidup sehat. • Nyebutkeun pentingna sare leuwih awal jeung hudang leuwih isukisuk. 20……. …………………………… NIP. • Nyontoan pentingna kabiasaan miara kasehatan awak • Nyebutkeun pentingna kabiasaan ngadahar kadaharan nu ngandung gizi Mengetahui..

. • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana. Guru Kelas / Guru MP …………………………. membaca dongeng Mengetahui. • Nyangkem eusi wacana Materi Pokok 1 Maca wacana kakawihan Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring. 20……. Mampu membaca. membaca kakawihan.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2. …………………………… 26 .1 Membaca wacana kakawihan Indikator • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahmanu hade • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana kakawihan 2. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….2 Membaca nyaring (bebas) • Maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna.

NIP.

NIP.

27

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 3 Mampu menulis, mengungkapkan fikiran , perasaan, dan keinginan, secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis karangan (tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede), wacana pendek, kalimat sederhana dan menyempurnakan kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16

MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3.1 Menulis kalimat berhuruf kapital. Indikator • Ngawasa pasangan aksara leutik jeung aksara gede dina wangun aksara tulis- ajeg – nyambung. • Nulis/ nyalin kalimah nu make aksara gede dina wangun aksara tulis- ajegnyambung. • Ngomean kesalahan nulis. 3.2 Menyusun kalimat sederhana. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kecap nu geus ditangtukeun. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9

28

Kompetensi Dasar

Indikator ngagunakeun kekecapan sorangan. • Ngomean kesalahan nulis.

Materi Pokok 1

Diri sendiri 2 3 4

Keluarga 5 6

Lingkungan 7 8 9

Kegemaran 10 11

Pengalaman 12 13

Kebersihan & Kesehatan 14 15 16

3.3

Menulis kalimat sederhana (basajan)

• Nulis kalimah ngagunakeun aksara ajegnyambung • Nulis kalimah ngagunakeun wangun aksara nu jelas ( babari dibaca) • Nulis kalimah nu rapih heunteu salah nulis.

Nulis kalimah ku aksara ajegnyambung.

Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

29

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan fikiran. dan keinginan. perasaan. tentang bertamu ke rumah teman. • Ngedalkeun jangji ku cara nyebutkeun waktu jeung tempat. • Nyarita ngagunakeun kalimah perjangjian anu hade. berjanji dengan teman. mengajak teman. memperkenalkan orang lain. • Ngobrol/ guneman make kalimah ajakan nu hade • Ngagunakaeun kalimah ajakan . • Nepikeun eusi perjangjian ku kalimah anu hade.2 Mengundang teman (ngajak rerencangan) • Milih kalimah ajakan nu hade. secara lisan. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 4. • Narima atawa nolak kalimah ajakan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 30 .1 Berjanji dengan teman (jangji jeung babaturan) Indikator • Milih kalimah perjangjian anu hade. serta mengundang teman. 4.

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Ngucapkeun kalimah ajakan ngondang babaturan. 2.3 Bertamu ke rumah teman (namu ka bumi rerencangan) • Milih sarta ngucapkeun salam ti semah ka pribumi kalayan ngagunakeun lentong nu hade. 31 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP..4. Mengetahui. 20……. …………………………… NIP. • Molahkeun gunaman ngagunakeun kalimah nu sopan • Nepikeun pamaksudan nyemah kalawan ngagunakeun kalimah nu hade.

serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif. Membaca dalam hati (intensif) Indikator • Bisa neangan harti kecap-kecap pentint tina eta bacaan. memahami. membaca nyaring. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1.1.2. Materi Pokok Teks basajan (Pangajaran 1) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. • Bisa ngalengkepan kelimah kujawaban anu larap/ luyu jeung bacaan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 1. • Bisa nyieun ringkesan tina bacaan. membaca puisi. • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi bacaan. Mampu membaca. Membaca nyaring • Bisa maca bedas kalawan lafal jeung lentong anu merenah • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi anu dibaca Maca bedas (pengajaran 5) 4 JP 32 .

. 20……. 33 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. NIP.Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Bisa ngaleungkepan bacaan ku kecapkecap anu merenah Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 2. Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita banatang, dan kakawihan Indikator • Bisa ngaregekeun pedaran ngenaan kabersihan lingkungan • Bisa nyebutkeun rupa-rupa panyakit • Bisa nuliskeun jenis-jenis kabersihan jeung kesehatan lingkungan • Bisa nyieun ringkesan tina eta eusi pedaran • Bisa mere tanggapan kana eusi pedaran • Bisa nyaritakeun deui eta eusi pedaran Materi Pokok Pedaran ngenaan kasehatan AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

Kompetensi Dasar 2.1 Menyimak bahasan tentang kesehatan dan makanan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP.

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

34

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 3. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

Kompetensi Dasar 3.1 Menulis kalimat Tanya (Kalimat pananya)

Indikator • Bisa nyebutkeun kecapkecap pananya • Bisa ngagunakeun kalimah pananya keur babatran jeung keur kasaluhuran kalawan kekecapan anu merenah. • Bisa nanya ka babaturan jeung kasaluhureun ngagunakeun pilihan kecap nu merenah; • Bisa nuliskeun kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya ngenaan sabab musabab, waktu jeung tempat.

Materi Pokok Kalimat pananya (palajaran 2,3)

AW 4 JP

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3.2. Menulis kalimat berita (kalimat wawaran)

• Bisa nyieun catatan penting ngenaan wawaran atawa ceramah

Nulis kalimah wawaran (pangajaran 6)

4 JP

35

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli 3 4 5

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• Bisa nuliskeun kalimah wawaran • Bisa nyebutkeun ciri-ciri kalimah wawaran • Bisa nyieun laporan tina eta berita atawa ceramah Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP. 2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

36

perasaan. bercakap-cakap.bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang • Bisa nyebutkeun sasatoan nu gede jeung sasatoan nu leutik • Bisa ngabedakeun antara sato anu lindeuk jeung sato nu galak Paguneman 2 JP 37 .1. dan keinginan secara lisan dalam menyapa. Menceritakan gambar berseri Indikator • Bisa nyusun gambar kalawan puguh enten seureuhna • Bisa ngajelaskeun eusi hiji-hijina gambar nu geus disadiakeun • Bisa nerangkeun eusi gambar seri sacara gembleng • Bisa nyieun hiji karangan tina eusi susunan gambar seri Materi Pokok Gambar seri (pangajaran 7) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.2. dan meyakinkan teman Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. menceritakan gambar seri.

20……. suku.Kompetensi Dasar Indikator • Bisa ngelompokkeun mana nuka-asup sato di darat. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. bulu jeung kadaharan unggal sasatoan Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. jeung sato nu hiber • Bisa nyebutkeun warna. NIP. 38 . sato cai.

membaca puisi.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 1. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Kompetensi Dasar 1. serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif. • Bisa ngalengkepan kelimah kujawaban anu larap/ luyu jeung bacaan.1. membaca nyaring. Mampu membaca.2. • Bisa nyieun ringkesan tina bacaan. memahami. Membaca nyaring • Bisa maca bedas kalawan lafal jeung lentong anu merenah • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi anu dibaca Maca bedas (pengajaran 5) 39 . Membaca dalam hati (intensif) Indikator • Bisa neangan harti kecap-kecap penting tina eta bacaan. Materi Pokok 1 Teks basajan (Pangajaran 1) Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 1. • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi bacaan.

. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. 40 . 20……. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Bisa ngaleungkepan bacaan ku kecapkecap anu merenah Mengetahui. NIP.

Guru Kelas / Guru MP Pedaran ngenaan kasehatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kompetensi Dasar …………………………. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. cerita banatang.1 Menyimak bahasan • Bisa ngaregekeun pedaran tentang kesehatan ngenaan kabersihan dan makanan lingkungan • Bisa nyebutkeun rupa-rupa panyakit • Bisa nuliskeun jenis-jenis kabersihan jeung kesehatan lingkungan • Bisa nyieun ringkesan tina eta eusi pedaran • Bisa mere tanggapan kana eusi pedaran • Bisa nyaritakeun deui eta eusi pedaran Mengetahui. dan kakawihan KegePengaKebersihan & Diri sendiri Keluarga Lingkungan maran laman Kesehatan Indikator Materi Pokok 1 2. Mampu menyimak.. memahami. 20…….MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 2. …………………………… 41 .

42 . NIP.NIP.

dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita. • Bisa nanya ka babaturan jeung kasaluhureun ngagunakeun pilihan kecap nu merenah. 3.3) 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 43 . kalimat tanya. Menulis kalimat berita (kalimat wawaran) • Bisa nyieun catatan penting ngenaan wawaran atawa Nulis kalimah wawaran (pangajaran 6) Kalimat pananya (palajaran 2.1 Menulis kalimat Tanya (Kalimat pananya) • Bisa nyebutkeun kecap-kecap pananya • Bisa ngagunakeun kalimah pananya keur babatran jeung keur kasaluhuran kalawan kekecapan anu merenah. kalimat luas. Diri sendiri 1 3. perasaan.2. • Bisa nuliskeun kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya ngenaan sabab musabab. kalimat perintah. dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. waktu jeung tempat.

44 . NIP. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP.. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator ceramah • Bisa nuliskeun kalimah wawaran • Bisa nyebutkeun ciriciri kalimah wawaran • Bisa nyieun laporan tina eta berita atawa ceramah Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui.

bercakap-cakap.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 4. dan keinginan secara lisan dalam menyapa. Mampu mengungkapkan pikiran.1. perasaan.bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang • Bisa nyebutkeun sasatoan nu gede jeung sasatoan nu leutik • Bisa ngabedakeun antara sato anu lindeuk jeung sato nu galak • Bisa ngelompokkeun Paguneman Gambar seri (pangajaran 7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kompetensi Dasar 45 .2. dan meyakinkan teman KegePengaKebersihan & Diri sendiri Keluarga Lingkungan maran laman Kesehatan Indikator Materi Pokok 1 4. Menceritakan gambar berseri • Bisa nyusun gambar kalawan puguh enten seureuhna • Bisa ngajelaskeun eusi hiji-hijina gambar nu geus disadiakeun • Bisa nerangkeun eusi gambar seri sacara gembleng • Bisa nyieun hiji karangan tina eusi susunan gambar seri 4. menceritakan gambar seri.

NIP. jeung sato nu hiber • Bisa nyebutkeun warna. …………………………… NIP.. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. sato cai. 20…….Kompetensi Dasar Indikator mana nuka-asup sato di darat. suku. bulu jeung kadaharan unggal sasatoan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. 46 .

Membaca teks percakapan • Bisa maca paguneman kalawan Teks Paguneman 47 . membaca apresiasi. melantunkan puisi dan membaca cepat. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1.2.Membaca Apresiasi Indikator • Bisa nyebutkeun para palaku tina eta dongeng fabel • Bisa nuduhkeun gagasan pokok tina carita • Bisa nangtukeun hubungan analogis tina eta carita • Bisa nyaritakeun deui eusi tina eta carita • Bisa nyebutkeun kecap-kecap nu penting tina eta carita tur manggihan kecap sinonim • Bisa ngalarapkeun eta kecap-kecap dina kalimah saderhana Materi Pokok Dongng fabel (pangajaran) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. Mampu membaca. membaca percakapan.1. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca dalam hati. memahami.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 1.

Kompetensi Dasar Indikator make lafal jeung intonasi nu bener • Bisa nokohkeun hiji palaku tina eta paguneman • Bisa nyieun paguneman sederhana nu temana bebas jeung babaturan sakelompok Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 20…….. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. 48 .

2.1. Mampu mengungkapkan pikiran. menegur. memberi tanggapan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 2. mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan paguneman. dalam bercerita. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. dan keinginan secara lisan.Bercerita tentang Kegemaran Indikator • Bisa ngebrehkeun karesep ku kalimah salancar jeung kantetan • Bisa nyaritakeun karesep sorangan • Bisa nyebutkeun pangaresep babaturan di kelas (babaturan sabangkuna) • Bisa ngahargaan pangaresep babaturan Materi Pokok Karesep diri pribadi ngagunakeun kalimah (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. Menulis deskripsi • Bisa ngadeskripsikeun hiji carita sacara rinci nepi kaharti kunu macana. menceritakan benda dilingkungan. • Bisa ngajawab pananya tina eta Karangan deskripsi Kecap pangantet jeung panyambung (pangjaran 3) 49 . perasaan. menyampaikan permintaan.

NIP.. 50 . Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator carita • Bisa ngagunakeun kecap pangantet dina kalimah • Bisa ngalarapkeun kecap panyambung dina kalimah Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… NIP. 20…….

Mampu menyimak. dan pengumuman (bewara) Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3. Menyimak pembacaan guguritan • Bisa nembangkeun pupuh ngagunakeun wirahma nu bener • Bisa apal salah sahiji Pupuh 51 . dan menanggapi berbagai jeniswacana lisan berupa carita pondok.1. Menyimak carita pondok Indikator • Bisa gajawab pananya tina eta carpon pikeun ningali paam atawa henteuna kana eusi eta carpon • Bisa ngadongengkeun deui hal hal anu dipikaresep dina eta carita • Bisa narik kasimpulan alus atawa henteuna lamun ngagugukana papatah kolot • Bisa nuliskeun harti kecap tina kecap-kecap nudianggap penting • Bisa nyieun kalimah ku kecap-kecap nu geus ditangtukeun Materi Pokok Carpon barudak AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. guguritan.2. memahami.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 3.

Kompetensi Dasar Indikator pupuh tina pupuh magatru. pucung atawa gurisa jeung nembangkeunana • Bisa ngajelaskeun naon ari eusi nu dikandung ku eta tilu pupuh • Bisa mere conto sejen pupuh pucung. magatru jeung gurisa nu rumpakana beda jeung nu aya tina buku Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 52 . 20……. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP..

20……. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. menceritakan benda dilingkungan. 53 . menyampaikan permintaan.1. menegur.. memberikan tanggapan. NIP.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 4. Menayampaikan permintaan Indikator • Bisa nepikeun pamenta ka jalma lian kalawan ngagunakeun kalimah nu bener • Bisa nyieun kalimah pamenta Materi Pokok Kalimah pamenta AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan dan melakukan paguneman Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita.

2JP 2JP 2JP ………………………. Nulis narasi Indikator • Bisa paham kana eusi eta karangan • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi karangan • Bisa ngajelaskeun harti kecap dina kecap-kecap pentiing tina karangan • Bisa ngawincik hiji karangan mana nu kaasup bubuka. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 54 . Kepala Sekolah SD/MI …………………………. jeung panutup • Bisa ngalengkepan hiji karangan kujalan nuluykeun bagian-bagian kalimah nu can lengkep AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. melaporkan dan menuliskan kejadian aktual dan menulis bewara Materi Pokok Karangan narasi Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 5. dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi.1. 20…….. perasaan. deskripsi.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 5 Mampu nengungkapkan fikiran. eusi.

Menyimak penjelasan dari narasumber Indikator • Bisa nuliskeun pokopoko caritaan nara sumber • Bisa mere/ nyieun pertanyaan anu larap jeung poko-poko caritaan • Bisa nyieun tanggapan eusi katerangan nara sumber jeung merhatikeun tata basa nu digunakeun Materi Pokok Keterangan narasumber (pangajaran 1) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.2. pesan melalui telepon.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 1.1. dan membaca cerita pendek Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. Mampu menyimak. Menulis cerita • Bisa ngaruntuykeun gambar sacara logis • Bisa nangtukeun karakter tokoh tina eta gambar seri • Bisa nuliskeun carita sarta para palakuna nepi ka jadi karangan anu sampurna Gambar seri (pangajaran 4) 4 JP 55 . memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber.

NIP. 56 .. …………………………… NIP. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

perasaan. menyampaikan pendapat. berwawancara.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 2.2. Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa Indikator • Bisa ngajelaskeun masalah atawa kajadian di sakola ku basa nu puguh entep seureuhna • Bisa nyieun tanggapan kana eta pasualan atawa kajadian • Bisa mere saran atawa komentar dibarengan ku merhatikeun alasan nu kaharti ku akal Materi Pokok Kejadian di sakola (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. menyimpulkan isi dialog. Mampu mengungkapkan pikiran.1. memerankan drama pendek Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. dan keinginan secara lisan menanggapi suatu persoalan. mendeskripsikan benda atau alat. Berwawancara dengan narasumber • Bisa nangtukeun hal-hal nu kudu di pikanyaho tina eta wawancara • Bisa nuliskeun daftar pertanyaan pikeun wawancara luyu jeung jejerna Ngawawancara (pangajaran 6) 4 JP 57 .

Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Bisa ngalaksana- keun wawancara jeung narasumber sarta merhatikeun basa nu sopan. 58 . Deskripsi barang 2 JP 2. Mendeskripsikan benda atau alat • Bisa ngadeskripsikeun barang atawa pakakas boh alus.3. NIP.. boh goreng sacara obyektif • Bisa ngabedakeun barang atawa pakakas dumasar kana gunana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 2JP 2JP 2JP ……………………….

Membacakan puisi pilihan sendiri • Bisa nyebutkeun unsur unsur nu aya dina puisi jeung prosa • Bisa ngabedakeun antara puisi jeung Ngabandingkeun prosa jeung puisi (pangajaran 7) 4 JP 59 . memahami. Mampu membaca. dan membacakan dongeng Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3. membacakan puisi.1. dengan membaca intensif. Membaca dalam hati Indikator • Bisa maca gancang (250 kecap/ menit) • Bisa nyebutkeun eusi tina eta bacaan • Bisa ngajawab pertanyaan ngenaan eusi tina bacaan • Bisa nuliskeun kecap-kecap penting tina eta bacaan • Bisa nangtukeun gagasan poko tina eta bacaan Materi Pokok Wacana 200-350 kecap (pangajaran 3) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.2. dan menanggapi berbagai bentuk wacana tulis.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 3.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP..Kompetensi Dasar Indikator prosa • Bisa ngeusian tabel ngenaan perbedaan puisi njeung prosa Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 60 . 20……. …………………………… NIP.

1 Menulis cerita Indikator • Bisa ngaruntuykeun gambar sacara logis • Bisa ngangtukeun karakter tokoh tina eta gambar seri • Bisa nuliskeun carita sarta para palakuna nepi ka jadi karangan nu sampurna Materi Pokok Gambar seri (pangajaran 4) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. dan keinginan secara tertulis dalam menuliskan cerita. meringkas bacaan. 20……. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. menulis surat. dan menulis eksposisi Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. perasaan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. NIP 2JP 2JP 2JP ………………………. menyususun paragraf. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP 61 ..

Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 5. Mampu mengungkapkan pikiran. dan menulis eksposisi. menulis deskripsi. 20……. perasaan. Menyusun paragraf Indikator • Bisa nyusun kalimah acak jadi carita nu logis nepi ka mangrupa paragraf atawa karangan • Bisa nangtukeun kalimah utama nu aya dina paragraf • Bisa nuliskeun pokok pikiran utama jeung pikiran-pikiran nu ngajelaskeun kana eta paragraf Materi Pokok Mekarkeun paragraf (pangajaran 8) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. meringkas bacaan. menyusun paragraf. Guru Kelas / Guru MP 62 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 5. dan keinginn secara tertulis dalam menuliskan cerita.2. menulis surat. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….

63 .. …………………………… NIP. NIP.………………………….

serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio/ Televisi. memahami. Menyimak pembacaan berita radio atau televisi Indikator • Bisa nyaritakeun inti atawa poko carita tina eta wawaran: • Bisa ngajawab pananya ngenaan warta nu geus dibacakeun. cerita rakyat dan nasihat Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. • Bisa nyaritakeun deui eta warta ku caritaan nu ringkes ku basa sorangan. • Bisa mere tanggapan sarta nyaritakeun deui eusi berita radio/ Televisi. Mampu menyimak.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 1. • Bisa nyieun kalimah wawaran. • Bisa narjamahkeun hiji wawaran tina bahasa Indonesia kana basa Sunda.1. Materi Pokok Berita radio/ televisi (Penganggaran) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 64 .

NIP. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….. 65 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. • Bisa ngajelaskeun unsur-unsur nu aya tina carita rakyat. • Bisa nyebutkeun deui 5 conto carita rakyat nu lianna Materi Pokok Cerita Rakyat (pangajaran 5) AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Menyimak cerita rakyat Indikator • Bisa nyebutkeun ngaran jeung watek tokoh tina eta carita rakyat. • Bisa nyaritakeun deui eta carita rakyat kalawan ngagunakeun kalimah nu babari kahartina.2.Kompetensi Dasar 1. 20…….

66 .

1. Membahas isi buku • Bisa nyieun daftar ngenaan poko-poko eusi buku. • Bisa nyieun laporan hasil tina nitenan ngagunakeun basa nu ngaguluyur. perasaan serta keinginan secara lisan dalam menceritakan hasil pengamatan membahas isi buku mengkritik sesuatu disertai alasan. Materi Pokok Hasil nitenan (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. pidato (biantara). Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 2. Medar eusi buku (pangajaran 6) 4 JP 67 . Menceritakan hasil pengamatan Indikator • Bisa ngajelaskeun pokok-pokok tina hasil nitenan. • Bisa ngajelaskeun naon bedana jeung sasaruanana antara poko-poko eus buku nu dibaca ku babaturan jeung daptar nu dijieun ku sorangan • Bisa nangtukeun pamadegan sorangan dumasar kana hasil babandingan jeung catatan nu babaturan. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. berdiskusi dan memerankan drama anak-anak.2.

NIP. 68 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 20……. • Bisa nepikeun kritikan dibarengan ku alesan nu asup akal ngagunakeun basa nu teu nyigeung parasaan batur. …………………………… NIP. Materi Pokok Kritik (pangajaran 9) AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.Kompetensi Dasar 2. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Mengemukakan kritik Indikator • Bisa nyatetkeun deui poko-poko nu rek ditepikeun mangrupa kritikan kana hiji maslah.3..

Membaca sekilas (skimming) • Bisa nyieun ringkesan tina eusi eta kolom/lisan opini.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 3. membaca cepat.1. • Bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta bacaan. membaca percakapan dan membaca grafik atau peta. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3.2. • Bisa nyokot informasi tina poko pikiran nu nulis. Membaca cepat Indikator • Bisa maca gancang (200-350 kecap permenit) • Bisa nyebutkeun poko-poko carita dina unggal paragraf. membaca sekilas. • Bisa nyaritakeun deui eusi tina bacaan Materi Pokok Wacana 200-350 kecap (pangajaran 3) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. • Bisa ngajelaskeun Teks kolom tina koran/ majalah (pangajaran 7) 4 JP 69 . Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca dalam hati.

• Bisa nyaritakeun eusi eta kolom make basa sorangan Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… NIP.. NIP.Kompetensi Dasar Indikator pokok pikiran nu nulis. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 70 .

Mengisi isian atau formulir Indikator • Bisa nyebutkeun pituduh cara-cara ngeusi formulir bari teu kudu dibantuan. menulis berita.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 4. • Bisa ngeusian formulir kalawan bener. menulis pidato. melengkapi karangan. serta keinginan secara tertulis dalam mengisi formulir. menulis kejadian. Mampu nmengungkapkan pikiran.1. dan menulis riwayat hidup Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. • Bisa nyebutkeun proses hiji kajadian • Bisa ngajelaskeun sabab musabab lumangsungna hiji kajadian • Bisa nuliskeun hal-hal penting nu kaalaman atawa nu kapanggih • Bisa nyaritakeun deui eta kajadian ku basa sorangan ka batur Materi Pokok Formulir (pangajaran 4) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Laporan (pangajaran 8) 4 JP 71 . • Bisa mere conto formulir ngeunaan hiji kagiatan. perasaan.

20……. 72 . …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP 2JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. NIP.

PROGRAM PEMBELAJARAN DAN MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI BAHASA SUNDA SEMESTER 2 73 .

dongeng. • Menjelaskan sifat Dongeng sasatoan 6 JP Materi Pokok Kakawihan AW 6 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 74 . • Menyanyikan kakawihan secara klasikal maupun individual. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami. 1.1 Menyimak dan membedakan bunyi bahasa.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru. • Menyanyikan kakawihan di hadapan siswa lain. Indikator • Mendengarkan kakawihan yang dinyanyikan guru • Mengikuti kakawihan yang dicontohkan guru. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). dan perintah (parentah ) sederhana.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 1. • Mendengarkan dongeng yang dibacakan guru • Menyebutkan tokoh dalam dongeng.

20…….Kompetensi Dasar Indikator dari tokoh dongeng • Membandingkan sifat dari tokohtokoh dongeng. 75 .. NIP. Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan 2JP 2JP 2JP Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA (YARITA) Kompetensi Dasar 2.3 Bercakap-cakap dengan teman. • Melakukan Tanya jawabtentang isi gambar peristiwa seri/ tunggal 2. • Melakukan Tanya Paguneman 6 JP 76 . 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita.1 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda Indikator • Menunjukkan gambar binatanga dan makanannya • Mengamati gambar tunggal atau seri Materi Pokok Sato jeung kadaharanana AW 6 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 2.2 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa • Menceritakan peristiwa dalam gambar dengan bahasa sendiri. perkenalan (ngawanohkeun) diri. • Melakukan percakapan berdasarkan gambar. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan.

Kompetensi Dasar

Indikator jawab tentang isi percakapan. • Memberi tanggapan terhadap penampilan siswa lain. • Melakukan percakapan tanpa teks.

Materi Pokok

AW

Januari 3 4 5

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2.4 Mengemukakan permohonan izin.

• Mengucapkan izin dengan lafal dan intonasi yang tepat. • Memperagakan permohonan izin di depan siswa lain.

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

77

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3.1 Membaca kalimat lepas dua kata Indikator • Membaca kalimat lepas yang terdiri dari dua kata. • Membaca dengan intonasi yang tepat. 3.2 Membaca wacana (teks) pendek tiga kalimat. • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 3.3 Membaca wacana ( teks) pendek 3 kalimat • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. Maca wacana pendek 4 JP Maca bedas Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 3. Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas, kalimat lepas, serta wacana pendek

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

78

Kompetensi Dasar

Indikator • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat

Materi Pokok

AW

Januari 3 4 5

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

79

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 4. Kepala Sekolah SD/MI …………………………..1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menyalin kalimat sederhana dari buku atau papan tulis. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 80 . NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. 20……. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. Materi Pokok Nulis kalimah basajan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS (NULIS) Kompetensi Dasar 4. 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan . • Menuliskan kalimat sederhana dengan cara dikte. Mampu menulis. suku kata (engang) dan kalimat sederhana. • Menyusun kata menjadi kalimat yang baik.

Umum 1 1. dongeng.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 1. 1. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). • Menjelaskan sifat dari tokoh dongeng Dongeng sasatoan 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 81 . • Mendengarkan dongeng yang dibacakan guru • Menyebutkan tokoh dalam dongeng.1 Menyimak dan membedakan bunyi bahasa. dan perintah (parentah ) sederhana. • Mendengarkan kakawihan yang dinyanyikan guru • Mengikuti kakawihan yang dicontohkan guru. Temp. • Menyanyikan kakawihan di hadapan siswa lain.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru. • Menyanyikan kakawihan secara klasikal maupun individual. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami.

NIP. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. Materi Pokok Temp. 82 . Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator • Membandingkan sifat dari tokohtokoh dongeng. …………………………… NIP.

Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. 2. perkenalan (ngawanohkeun) diri. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA (YARITA) Kompetensi Dasar 2. • Melakukan Tanya jawabtentang isi gambar peristiwa seri/ tunggal 2.2 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa • Menceritakan peristiwa dalam gambar dengan bahasa sendiri.1 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda Indikator • Menunjukkan gambar binatang dan makanannya • Mengamati gambar tunggal atau seri Materi Pokok Sato jeung kadaharanana Temp.3 Bercakap-cakap dengan teman. • Melakukan percakapan berdasarkan gambar. • Melakukan Tanya 83 . Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 2. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita.

NIP. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator jawab tentang isi percakapan. • Memberi tanggapan terhadap penampilan siswa lain. • Mengucapkan permohonan izin dengan lafal dan intonasi yang tepat.. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 2. Guru Kelas / Guru MP …………………………. • Memperagakan permohonan izin di depan siswa lain. 20……. • Melakukan percakapan tanpa teks.4 Mengemukakan permohonan izin. Materi Pokok Temp. 84 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Mengetahui.

kalimat lepas. 3.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas.3 Membaca wacana ( teks) pendek 3 kalimat • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. serta wacana pendek 85 . • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mampu membaca. • Membaca dengan intonasi yang tepat. 3.1 Membaca kalimat lepas dua kata Indikator • Membaca kalimat lepas yang terdiri dari dua kata.2 Membaca wacana (teks) pendek tiga kalimat. Materi Pokok Temp. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 3.

…………………………… NIP. 86 .Kompetensi Dasar Indikator • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat Materi Pokok Temp. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. NIP. 20…….

Materi Pokok Temp. • Menyusun kata menjadi kalimat yang baik. Mengetahui. • Menuliskan kalimat sederhana dengan cara dikte. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 4. suku kata ( engang) dan kalimat sederhana. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. Mampu menulis. NIP …………………………… NIP 87 . Kepala Sekolah SD/MI ……………………….MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS (NULIS) Kompetensi Dasar 4.. mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan . 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menyalin kalimat sederhana dari buku atau papan tulis.

Guru Kelas / Guru MP ………………………….PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 1.1. dongeng serta kakawihan. NIP. menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib belajar.1 Menyimak tatacara atau tata tertib belajar Indikator • Menyimak bacaan dengan seksama Materi Pokok Membaca AW 1 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menjawab pertanyaan bacaan. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 2. …………………………… NIP. menyebutkan dan cara hidup sehat. 2JP 2JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20……. 88 . Mampu menyimak.. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca dongeng nyaring kakawihan dan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 89 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2.2 Membaca wacana kakawihan • Dapat membaca kakawihan • Mengambil intisari dari kakawihan 2.1 Membaca nyaring Indikator • Dapat membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Sinonim dan bacaan 2.3 Membaca dongeng • Membaca dongeng dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Menceritakan kembali dongeng Dongeng 2 JP Kakawihan Materi Pokok Membaca AW 5 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 2 Mampu membaca.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. NIP.Kompetensi Dasar Indikator tersebut dengan bahasa sendiri baik lisan maupun tulisan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2..4 Membaca wacana kawihan • Dapat membaca kakawihan Kakawihan 4 JP 2.5 Membaca nyaring (bedas) • Membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan Membaca nyaring 5 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 90 .

wacana pendek. mengungkapkan pikiran.3 Menulis kalimat dengan hurup kapital 3. kalimat sederhana dan meyempurnakan kalimat sederhana MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 3 Mampu menulis.5 Menyusun kalimat • Menulis 91 . dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik.1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menulis dan membuat kalimat sederhana • Menyempurn akan kalimat dengan menggunakan huruf kapital Materi Pokok Menulis AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.2 Menyempurnakan kalimat Nyusun kalimat 2 JP 3.4 Menulis kalimat sederhana • • Menulis Menulis kalimat berhuruf kapital Menulis dan membuat kalimat sederhana Menyusun kalimat sederhana Kalimat sederhana 4 JP 3. perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis kalimat berhurup kapital.

20…….. NIP. 92 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………….Kompetensi Dasar • Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP Mengetahui.

berjanji dengan teman.. perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. mengajak teman.1 Memperkenalkan teman Indikator • Dapat memperkenalkan teman dengan bahasa sendiri • Membuat teks percakapan dengan tema“Memperkenalka n Teman” dengan bahasa sendiri Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. NIP …………………………… NIP 93 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. Guru Kelas / Guru MP Materi Pokok Memperkenalkan teman AW 1 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 …………………………. 20……. memperkenalkan orang lain dan mengundang teman BERBICARA (NYARIT ) Kompetensi Dasar 4.

20……. 94 . Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. Mampu menyimak. dongeng serta kakawihan.1 Menyimak tatacara atau tata tertib belajar Indikator • Menyimak bacaan dengan seksama Materi Pokok Membaca Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 • Menjawab pertanyaan bacaan. Temp.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 1.. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. cara hidup sehat. …………………………… NIP. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib belajar. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. Mengetahui.

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Membaca (Maca) Kompetensi Dasar 2.3 Membaca dongeng 95 .2 Membaca wacana kakawihan • Dapat membaca kakawihan • Mengambil intisari dari kakawihan • Membaca dongeng dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Menceritakan kembali dongeng tersebut dengan bahasa sendiri baik lisan maupun Dongeng Kakawihan Materi Pokok Membaca Temp. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca nyaring kakawihan dan dongeng 2. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 2 ampu membaca.1 Membaca nyaring Indikator • Dapat membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Sinonim dan bacaan 2.

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 2. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. 20…….Kompetensi Dasar Indikator tulisan Materi Pokok Temp. NIP. Guru Kelas / Guru MP ………………………….4 Membaca wacana kawihan • Dapat membaca kakawihan Kakawihan 2.5 Membaca nyaring (bedas) • Membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan Membaca nyaring Mengetahui. 96 . …………………………… NIP.

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 3 Mampu menulis. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 97 ..3 Menulis kalimat dengan hurup kapital 3. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….5 Menyusun kalimat • • • Menulis kalimat berhuruf kapital Menulis Menulis dan membuat kalimat sederhana Menyusun kalimat sederhana Kalimat sederhana Menulis Mengetahui. dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. mengungkapkan pikiran.4 Menulis kalimat sederhana 3. perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis kalimat berhurup kapital.1 Menulis kalimat sederhana • Menulis dan membuat kalimat sederhana • Menyempurnakan kalimat dengan menggunakan huruf kapital Menulis 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Menulis ( Nulis ) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 3. Umum 1 3. wacana pendek. kalimat sederhana dan meyempurnakan kalimat sederhana Temp. ……………………….2 Menyempurnakan kalimat Nyusun kalimat 3.

NIP. NIP. 98 .

1 Memperkenalkan teman • Dapat memperkenalkan teman dengan bahasa sendiri • Membuat teks percakapan dengan tema“Memperkenalk an Teman” dengan bahasa sendiri Memperkenalkan teman 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 BERBICARA (NYARIT ) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.. NIP. Umum 1 4. mengajak teman. perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman. berjanji dengan teman. memperkenalkan orang lain dan mengundang teman Temp. ………………………. 20……. 99 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………….

1 Membaca nyaring ( maca bedas ) Indikator • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentong na • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi bacaan • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum Materi Pokok . membaca nyaring.Wacana.Ngenaan Olahraga AW 8 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif. Temana . lancaran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. membaca puisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 100 .

2 Membaca nyaring Cerita (dongeng) • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nerangkeun eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Dongeng Prabu Geusan Ulun 8 JP 1.3 Membaca dalam hati (intensif ) • bisa maca dina jero hate • bisa ngahartikeun kecap – kecap penting tina eta Maca dina jero hate 8 JP 101 .Kompetensi Dasar Indikator eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.

102 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 20…….Kompetensi Dasar Indikator bacaan • bisa ngajawab pananya nu ngeunaan eusi bacaan • bisa nyindekeun eusi bacaan • bisa nyieun ringkasan euisi bacaan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.. NIP. …………………………… NIP.

serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan. memahami. cerita binatang (dongeng sato) dan kakawinan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 103 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2.2 Menyimak bahasan (ngaregepkeun) • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nerangkeun harti sawatara istilah patukangan 2.3 Menyimak penuturan/ pembacaan • bisa nyangkeum carita wayang anu digalontangkeun ku Dongeng (yangkeum ) 2 JP Ngaregepkeun 2 JP Materi Pokok Istilah kesehatan AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.1 Menyimak bahasan Tentang kesehatan dan makanan Indikator •bisa nyebutkeun sasruaan kecap anu dicutat tina wacana •bisa nerangkeun sawatara istilah dina kasehatan •bisa ngedalkeun eta kalimah •bisa nyaritakeun adegan dina gambar 2.

20……. NIP.. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar dongeng Indikator guru • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi eta carita wayang Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 104 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….

dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita. kalimat luas. kalimat tanya. dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak kalimah ku kecap panyambung • bisa ngalengkepan • bisa ngaleng-kepan ku kecap panyeluk • bisa ngalengkepan ku kecap ragam loma jeung ragam hormat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap anu disadiakeun • bisa nyusun kalimah parentah 3.1 Menulis kalimat Perintah (Kalimah parentah ) Indikator Materi Pokok Ungkaia kalimah Anu kudu dilengkepan AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.2 Menulis kalimat luas(kalimah jembar ) • bisa ngalengkeupan ku babasan atawa paribasa anu di Paribasa / babasan 2 JP 105 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. perasaan. kalimat perintah.

Kompetensi Dasar Indikator sadiakeun Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkeupan kalimah • bisa nyusun kalimah pananya • bisa negalen-gkeupan kalimah ku frasa pagawean nu gnes disediakeun • bisa ngaleng-keupan kalimah ngantet sumeler ku frasa nu geus disediaken • bisa ngalengkeupan kalimah ku sasaruaan kecap • bisa ngawangun kecap rundayan make rarangken gabung ka – an jeung pa .an 3.3 Menulis paragraf Pendek dengan menggunakan ejaan yang tepat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rundayan anu geus disediakeun kalimah ku kecap panyambung anu geus diseduakeun Ngalengkeupan kalimah 2 JP • bisa ngalengkeupan 106 .

Kompetensi Dasar Indikator • bisa nyebutkeun harti babasan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. 20…….. …………………………… 107 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….4 Menulis (Nulis) • bisa nataan sawatara istilah keagamaan 2 jp • bisa nyebutan ngaran babagian wawangunan (imah) • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap nu geus diseduakeun • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa nembangkeun pupuh gambuh • bisa nyangkeum eusi pupuh gambuh Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

108 .NIP. NIP.

3 Menyatakan atau menyapa • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rajekan trilingga anu geus Trilingga 2 JP Bercakap – cakap 2 JP Materi Pokok Nyarita AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4. dan meyakinkan teman 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 109 . menceritakan gambar seri.2 Bercakap-cakap Tentang jenisjenis binatang •bisa nguningakeun deui sisindiran anu di bandungannana •barudak bisa ngalisankeun eta kalimah 4. bercakap-cakap.1 Menceritakan Gambar berseri Indikator • bisa nyaritakeun adegan – adegan dina gambar nu geus disadiakeun • bisa nyaritakeun kecap dina widang kaagamaan • bisa nyangkeum eusi dongeng anu dijalantangkeun ku salah saurang siswa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana 4. perasaan. dan keinginan secara lisan dalam menyapa.

Guru Kelas / Guru MP …………………………… 110 .Kompetensi Dasar Indikator disayagikeun • bisa nguningakeun eta kalimah Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………..4 Meyakinkan teman • bisa molahkeun paguneman malem lebaran • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa ngolahkeun paguneman • bisa nyebutkeun harti paribasa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nataan kasenian sunda Teks Pengalaman malam lebaran 2 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. 20…….

NIP.NIP. 111 .

1 Membaca nyaring ( maca bedas ) Indikator • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentong na • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi bacaan • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna Materi Pokok . membaca puisi 112 . lancaran.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1.Ngenaan Olahraga Temp. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif. Temana .Wacana. membaca nyaring.

Kompetensi Dasar Indikator • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Materi Pokok Temp.2 Membaca nyaring Cerita (dongeng) • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nerangkeun eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Dongeng Prabu Geusan Ulun 1.3 Membaca dalam hati (intensif ) • bisa maca dina jero hate • bisa ngahartikeun kecap – kecap Maca dina jero hate 113 . Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 1.

20…….. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. 114 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator penting tina eta bacaan • bisa ngajawab pananya nu ngeunaan eusi bacaan • bisa nyindekeun eusi bacaan • bisa nyieun ringkasan eusi bacaan Materi Pokok Temp.

serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan.2 Menyimak bahasan (ngaregepkeun) • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nerangkeun harti sawatara istilah patukangan 2.1 Menyimak bahasan Tentang kesehatan dan makanan Indikator •bisa nyebutkeun sasruaan kecap anu dicutat tina wacana •bisa nerangkeun sawatara istilah dina kasehatan •bisa ngedalkeun eta kalimah •bisa nyaritakeun adegan dina gambar 2. memahami. cerita binatang ( dongeng sato ) dan kakawinan 115 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.3 Menyimak penuturan/ pembacaan dongeng • bisa nyangkeum carita wayang anu digalontangkeun ku guru Dongeng (yangkeum) Ngaregepkeun Materi Pokok Istilah kesehatan Temp.

Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi eta carita wayang Materi Pokok Temp. NIP.. 116 . …………………………… NIP. 20…….

kalimat perintah. perasaan. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. kalimat luas. dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Menulis Kompetensi Dasar 3. kalimat tanya.2 Menulis kalimat luas(kalimah jembar ) • bisa ngalengkeupan ku Paribasa / babasan babasan atawa paribasa anu disadiakeun 117 . dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca • bisa ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak kalimah ku kecap panyambung kecap panyeluk • bisa ngalengkepan • bisa ngalengkepan ku • bisa ngalengkepan ku kecap ragam loma jeung ragam hormat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap anu disadiakeun • bisa nyusun kalimah parentah 3.1 Menulis kalimat Perintah (Kalimah parentah ) Indikator Materi Pokok Ungkaia kalimah Anu kudu dilengkepan Temp.

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 • bisa ngalengkeupan kalimah • bisa nyusun kalimah pananya • Bis ngalengkeupan kalimah ku frasa pagawean nu gnes disadiakeun • bisa ngalengkeupan kalimah ngantet sumeler ku frasa nu geus disadiakeun • bisa ngalengkeupan kalimah ku sasaruaan kecap • bisa ngawangun kecap rundayan make rarangken gabung ka – an jeung pa .an 3.3 Menulis paragraf Pendek dengan menggunakan ejaan yang tepat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rundayan anu geus disadiakeun kalimah ku kecap panyambung anu Ngalengkeupan kalimah • bisa ngalengkeupan 118 .Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Temp.

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 3. NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP. 20……..4 Menulis (Nulis) • bisa nataan sawatara istilah keagamaan • bisa nyebutan ngaran babagian wawangunan (imah ) • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap nu geus disadiakeun • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa nembangkeun pupuh gambuh • bisa nyangkeum eusi pupuh gambuh Mengetahui. 119 .Kompetensi Dasar Indikator geus disayagikeun • bisa nyebutkeun harti babasan Materi Pokok Temp. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

2 Bercakapcakap Tentang jenisjenis binatang •bisa nguningakeun deui sisindiran anu di bandungannana •barudak bisa ngalisankeun eta kalimah Bercakap – cakap Materi Pokok Nyarita Temp. bercakap-cakap.1 Menceritakan Gambar berseri Indikator • bisa nyaritakeun adegan – adegan dina gambar nu geus disadiakeun • bisa nyaritakeun kecap dina widang kaagamaan • bisa nyangkeum eusi dongeng anu dijalantangkeun ku salah saurang siswa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana 4. perasaan. dan meyakinkan teman 120 . menceritakan gambar seri. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4. dan keinginan secara lisan dalam menyapa.

…………………………… NIP.3 Menyatakan atau menyapa Indikator • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rajekan trilingga anu geus disayagikeun • bisa nguningakeun eta kalimah Materi Pokok Trilingga Temp.4 Meyakinkan teman • bisa molahkeun paguneman malem lebaran • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa ngolahkeun paguneman • bisa nyebutkeun harti paribasa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nataan kasenian sunda Teks Pengalaman malam lebaran Mengetahui.Kompetensi Dasar 4. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. 121 . NIP. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 4.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 122 . membaca apresiasi.2 Membaca teks Percakapan (Membaca ) • bisa maca paguneman kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkem eusi tina eta paguneman • Ngajawab pananya nu pantali jeung eusi paguneuman Maca Teks Paguneman 2 JP Materi Pokok Maca Apresiasi AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 1 Mampu membaca.1 Membaca Apresiasi (Membaca) Indikator • bisa nyebutkeun jumlah jajaran nu aya dina eta sisindiran • bisa ngabedakeun mana jajaran nu kaasup cangkang jeung mana jajaran nu kaasup eusi sisindiran • bisa ngajelaskeun maksud dina eusi eta sisindiran 1. melantunkan puisi dan membaca cepat. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks dengan membaca dalam hati. memahami. membaca percakapan.

Kompetensi Dasar 1.3 Membaca Cepat Indikator • bisa maca hiji wacana kalawan make teknik maca gancang • bisa nyangkem eusi tina eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta bacaan Materi Pokok Maca Gancang AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa nyaritakeun deui eusi wacana kalawan make basa serangan 2.3 Melantunkan Pupuh • bisa nembangkeun pupuh Balakbak tur bener wirahmana • bisa ngajelaskeun sifatna / eusina pupuh Balakbak • bisa nembangkeun pupuh Ladrang kalawan bener wirahmana Nembongkeun Pupuh 4 JP • bisa ngajelaskeun sifatna / eusina pupuh Ladrang 123 .

Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 20……. …………………………… NIP. 124 .Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui.. NIP. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 20……. 2JP 2JP 2JP ………………………. guguritan dan pengumuman (beware) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 125 . NIP.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan berupa carita pondok.1 Menyimak Pembacaan puisi / Guguritan Indikator • bisa maca / mawakeun hiji sajak kalawan make intonasi nu bener • bisa nyangkem eusi hiji sajak jeung naon maksudna • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi eta sajak Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Materi Pokok Ngaregepkeun sajak AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.

1 Menulis Narasi (Menulis ) Indikator • bisa nulis surat nu dituju keun jang ka babaturan • bisa nyieun surat nu dituju keun jang ka saluhureun • bisa nyusun surat nu asalna tina alenia jeung tina kalimah Materi Pokok Nyieun Surat AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.2 Menulis Faktual • bisa nataan rupa – rupa ngaran kasenian • bisa nyebutkeun ngaran waditra jeung pamirigna eta kasenian Nyusun Tulisan Faktual 4 JP 126 . dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi. perasaan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. dan menulis dan menulis pengumuman (bewara) kejadian aktual 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan surat ku kecap kecap nu larap 3. melaporkan.

4 Menulis Pengumuman • bisa maca hiji bewana kalawan gemet • bisa nyanggem kana eusi eta bewana kalawan ngarti maksudna • bisa nyusun hiji bewana nu asalna tina bewana nu susunanana hente bener jadi hiji bewana nu 127 .Kompetensi Dasar Indikator • bisa ngajelaskeun kumaha carana eta waditra kasenian ditabeuhna Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.3 Menulis Deskripsi • bisa nyusun tulisan tina sababaraha alenia jadi tulisan anu ngaguluyur • bisa nyusun tulisan tina kalimah acak jadi tulisan anu ngaguluyur Nyusun Tulisan Deskripsi 4 JP • bisa ngalengkepan tulisan ku kecap – kecap anu merenah jeung saluyu kana eta tulisan Nyusun Bewara 4 JP 3.

Kompetensi Dasar Indikator gembleng Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan hiji bewana nu gembleung • bisa ngalengkepan hiji bewana ku kecap – kecap nu merenah • bisa nyieun hiji bewana nu eusina ngajak babaturan pikeun ngajaga kabersihan sakola Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 128 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. NIP. 20……. …………………………… NIP..

dan keinginan secara lisan dalam bercerita (ngadongeng). menegur (nyaram). memberikan tanggapan. menyampaikan permintaan. menceritakan benda dilingkungan. menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan paguneman. mengkritik. BERBICARA Kompetensi Dasar 4.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. perasaan.1 Melakukan Percaka pan melalui telepon (Berbicara) Indikator • bisa ngalakukeun paguneuman nu ngagambar keun dina telepon jeung babaturan • bisa make basa nu merenah lamun nelepon kasaluhureun • bisa nyebutkeun hal – hal nu perlu diperhatikeun dina waktu narima telepon nyaeta saha nu nelepon jeung perlu ka saha • bisa ngalengkepan paguneuman dina telepon ku kalimah . atau memuji dengan alasan.kalimah nu merenah Materi Pokok Nyarita dina telepon AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 129 .

Kompetensi Dasar 4.2 Menegur dengan menggunakan bahasa yang santun (Nyaram) Indikator • bisa ngedalkeun kalimah panyaram ku kalimah nu jentre sarta merenah lentongna • bisa nyebutkeun naon salah sahiji tanda kalimah panyaram • Ngalengkeupan panyaran ku kalimah nu salayu jeung eta panyaram • bisa nyieun kalimah panyaram anu saluyu jeung gambar Materi Pokok Ngedalkeun Panyaram AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.3 Mengkritik atau Memberikan pujian • bisa mere pangajen kana sawatara paripolah atawa tingkah laku anu dianggap sopan jeung teu sopan • bisa ngendalikeun kalimah kritikan pikeun paripolah anu teu sopan • bisa ngabandingkeun paripolah anu Ngedalkeun kritikan 4 JP 130 .

131 .Kompetensi Dasar Indikator dianggap teu sopan bari mere alesanna Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir 2JP 2JP 2JP 2JP Mengetahui. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP. …………………………… NIP..

dan membacakan dongeng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 132 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis ( teks ) dengan membaca intensif. membaca puisi. memahami.2 Membaca Intensif • bisa macakeun eta paguneman kalawan make sora nu bedas jeung lentong nu bener • bisa ngajawab pananya nu aya Maca Gancang 4 JP Materi Pokok Maca dina jero hate AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 1 Mampu membaca.1 Membaca dalam hati Indikator • bisa maca dina jero hate hiji wacana sempalan tina novel bari tuluy diilo • bisa nyungkem eusi tina eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta wacana • bisa nyaritakeun deui kayaan atawa eusi eta wacana ku basa sorangan 1.

3 Membaca puisi Pilihan sendiri • bisa maca eta sajak sing bedas atawa di deklamasikeun kalawan lafal jeung lentong nu bener • bisa milih salah sahijji sajak bari tuluy di deklamasikeun dihareupeun kelas Maca Estestis 4 JP 133 .Kompetensi Dasar Indikator patalina jeung eusi eta paguneman • bisa nyieun mi salnya eta pagueneman ku basa sorangan • bisa nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa saha nu jadi nara sumbernya • bisa mastikeun naon wae nu rek tanyakeun ka eta narasumber • bisa nyieun laporan hasil tina eta wawancara jeung narasumber Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.

134 . 20…….4 .Kompetensi Dasar 1.. Membaca dalam hati Indikator • bisa ngilo bacaan sing gemet sarta nyanggem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyaritakeun deui eta wacana make basa sorangan Materi Pokok Maca dina jero hate AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2 JP ………………………. …………………………… NIP. NIP. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

2 Menyimak Penjelasan Narasumber • bisa nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa saha nu jadi nara sumberna • bisa mastikeun naon Ngaregepkeun katerangan ti narasumber 4 JP Materi Pokok Ngaregepkeun carita pondok AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.1 Menyimak Pembacaan cerita pendek Indikator • bisa ngaregepkeun hiji carita pondok nu keur dibaca • bisa nerangkeun naon eusina tina eta carita pondok • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa nyebutkeun ruparupa ngaran sato atawa barang nu luyu jeung gambar • bisa nyaritakeun deui eta carita pondok make basa sorangan 2. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 135 . memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber. pesan melalui telepon dan pembacaan cerita pendek.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2.

Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP.3 Menyimak Pembacaan puisi Anak – anak • bisa ngabandungan hiji sajak nu keur dibaca • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta sajak • bisa ngabandingkeun eusi antara dua sajak nu geus dibaca Ngabandungan sajak 4 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator wae nu rek ditanyakeun ka eta narasumber • bisa nyieun laporan hasil tina eta wawancara jeung nara sumber Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. 136 .. 20…….

perasaan. menyusun paragraph. meringkas bacaan.2 Meringkas bacaan • bisa nyieun ringkesan tina bacaan panjang jadi sababaraha kalimah Ngaringkas Bacaan 2 JP 137 . dalam menulis cerita. menulis surat. dan menulis eksposisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan hiji paragraph ku kalimah – kalimah nu merenah 3.1 Menyusun paragraph Indikator • bisa ngajelaskeun yen hiji paragraph diwangun ku sababaraha kalimah jadi hiji paragraph nu ngaguluyur • bisa nyusun sababaraha paragraph jadi hiji tulisan nu gembleng Materi Pokok Nyusun Paragraf AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. dan keinginan secara tertulis. menulis deskripsi.

. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa macakeun eta ringkasan nu geus dijieun dihareupeun kelas Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 138 . NIP.

berwawancara.1 Memerankeun drama Pendek Indikator • bisa ngangtukeun palaku nu rek merankeun eta drama pondok • bisa apal bagian – bagian guneman nu rek diperankeun • bisa molahkeun eta adegan drama pondok dihareupeun kelas 4. menyampaikan pendapat. persaan. mendeskripsikan benda atau alat. dan keinginan secara lisan menangapi suatu persoalan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngasongkeun pamadegan ngeunaan rupa – rupa hal misalnya pagawean atawa akibat tina hiji 139 .2 Menyampaikan Pendapat tentang Suatu persoalan • bisa nepikeun pamadegan nu saluyu jeung kahayangna / pikiran Ngasongkeun pamadegan 4 JP Materi Pokok Molahkeun Drama Pondok AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4. menyimpulkan isi dialog. memerankan drama pendek.

. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 140 .Kompetensi Dasar Indikator pagawean Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. NIP. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 141 . membaca bercakap – cakap dan membaca grafik atau peta. dengan membaca dalam hati. membaca cepat.2 Membacakan sekilas • bisa ngilo hiji bacaan sing gemet sarta nyangkem kana eta wacana • bisa ngajawab pananya nu Maca dina jero hate 4 JP Materi Pokok Maca Gancang ( Wacana Lancaran AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 1 Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis. membaca sekilas.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1.1 Membaca Cepat Indikator • bisa nyangkem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya anu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyaritakeun deui eta eusi wacana ku basa sorangan • bisa nyangkem eusi wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyebutkeun sinonimna sawatara kecap dicutat tina wacana • bisa ngalarapkeun eta kecap kana kalimah 1.

. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator aya patalina jeung eusi bacaan • bisa nyaritakeun deui eta wacana make basa sorangan • bisa nerangkeun sinonimna sawatara kecap anu dicutat tina eta wacana nyangkem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyebutkeun sinonim sawatara kecap nu aya tina eta wacana • bisa ngalarapkeun kecap – kecap tadi tina kalimahan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 142 . 20……. …………………………… NIP. NIP.

memahami.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. cerita rakyat dan nasehat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 143 .2 Menyimak Pembacaan cerita • bisa nyangkem carita pondok nu keur dibaca • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa gadongengkeun deui eta carita male basa sorangan Nyangkem Carita pondok 4 JP Materi Pokok Mahamkeun Carita AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio. telepon.1 Menyimak Pembacaan cerita rakyat Indikator • bisa nyangkeum eusi eta carita rakyat • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa gadongengkeun deui eta carita make basa sorangan 2.

144 . NIP.. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 20…….

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa nyieun hiji karangan nu eusina nyaritakeun kegiatanon kegiatan • bisa ngajelaskeun yen hiji karangan kudu ngawengku kana bubuka. menulis pidato.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. danmenulis riwayat hidup. menulis kejadian melengkapi karangan. perasaan.1 Menulis riwayat hidup Indikator Materi Pokok Ngarang Pangalaman AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. serta keinginan secara tertulis dengan mengisi formulir. eusi jeung panutup 3.2 Menceritakan hasil pengamatan • bisa mekarkeun rangka karangan jadi karangan gembleng Ngarang hasil paniten 4 JP • bisa nyieun hiji laporan / karangan hasil tina eta kegiatan atawa kunjungan Nulis dina kartu pos 2 JP 3. menulis berita.3 Mengisi Isian • bisa nyieun surat ngagunakeun kartu pos 145 .

146 .Kompetensi Dasar Indikator • bisa nepikeun eusi nu dimaksud tina eta surat Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. 2JP 2JP 2JP ……………………….. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.4 Menulsi kejadian • bisa mekarkeun rangka karangan jadi karangan gembleng • bisa nyieun hiji karangan nu asalna pedaran tina hiji kagiatan Nyusun Pedaran 2 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 20……. NIP.

dalam menceritakan hasil pengamatan. Mengetahui. perasaan. 147 .1 Memerankeun drama Indikator • bisa molahkeun paguneman sacara bagilir jeung babaturan kalawan make basa jeung lentong nu bener • bisa molahkeun gending karesmen saluyu jeung penokohan Materi Pokok Ngagunemkeun carita pantun AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Berbicara Kompetensi Dasar 4. membahas isi buku mengkritik sesuatu disertai alasan. NIP. pidato (biantara ).. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. serta keinginan secara lisan. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 20……. dan memerankan drama anak -anak. berdiskusi.2 Memerankan drama Anak anak Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akir Ngagalantangkeun gending karesmen 2 JP 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful