PROGRAM PEMBELAJARAN DAN MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI BAHASA SUNDA SEMESTER 1

1

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami , serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa), dongeng, dan perintah (parentah) sederhana.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.1 Menyimak dan membedakan bunyi. Indikator • Membedakan suara e, e`, dan eu dalam berbagai kata. • Membedakan suara vokal e`, e, dan eu. Materi Pokok Kata- kata yang memakai vokal e`, e, dan eu. Nama benda yang memakai vokal e`, e, dan eu. AW 3 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• Menuliskan vokal e`, e,
dan eu , pada kata dengan tepat.

1.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru dengan sungguhsungguh

• Mendengarkan dongeng yang dibaca guru. • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. • Melakukan tanya jawab tentang isi dongeng. • Memperagakan tokoh dongeng. • Menyebutkan watak tokoh yang dapat diteladani.

Maca kecap.

3 JP

2

Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

Indikator

Materi Pokok

AW 2JP 2JP 2JP

Juli 3 4 5

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

3

Indikator Materi Pokok AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menyampaikan permintaan izin dengan bahasa lisan. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa. perkenalan (ngawanohkeun) diri.1 Mengemukakan permintaan izin dengan bahasa lisan. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. • Menyebutkan fungsi anggota tubuh. • Menyebutkan kegunaan benda. 2 JP 4 . Gambar barang budaya / alami.2 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda. bahasa kepada teman sebaya orang yang lebih tua. • Menunjukkan nama benda ciptaanTuhan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 2. • Menunjukkan nama benda karya manusia. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman). BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 2. • Membedakan 2. Kalimat permintaan ijin. permintaan izin.

• Menerangkan isi Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.3 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa. 2JP 2JP 2JP ………………………..Kompetensi Dasar 2. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. cerita seri tantang peristiwa di jalan raya. 5 . 20……. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Indikator Materi Pokok Kalimat sederhana AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menerangkan isi cerita seri tantang peristiwa di sekolah.

1 Membaca katakata lepas yang mengandung kata asal dwisuku (dua engang) Indikator Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 3. kata-kata asal yang terdiri dari dua suku (engang ) dan memakai vokal yang sama tapi berbeda konsonan. • Mengucapkan • Mengucapkan • Mengucapkan kata-kata asal yang 6 . memahami. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas. serta wacana pendek. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Mengucapkan kecap-kecap asal yang terdiri dari dua suku ( 2 engang ) dan memakai vokal e`. Mampu membaca. kata-kata asal yang terdiri dari dua suku kata ( 2 engang ) Maca kecap. dan eu. kalimat lepas.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. e. (konsonan yang sama).

Kalimat sederhana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………..Kompetensi Dasar Indikator menggunakan fonem rangkap ng dan ny Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. NIP. …………………………… NIP. • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat.2 Membaca kalimat lepas dua kata • Membaca kalimat yang terdiri dari dua kata dengan menggunakan lafal dan intonasi yang benar. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 7 . • Menjelaskan arti dari kalimat. 20…….

Mampu menulis. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. dan eu. e. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menulis / menyalin kata dari huruf lepas ke tulisan tegak bersambung. dan keinginan. Materi Pokok Kalimat sederhana AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 4. 8 . • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata dengan cara dikte.2 Menulis kata dwisuku.1 Menulis atau menyalin huruf lepas Indikator • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan vokal e`. Kalimat sederhana 4. suku kata (engang) dan kalimat sederhana. mengungkapkan fikiran. • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan konsonan ke dalam tulisan lepas. perasaan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 4.

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 9 . …………………………… NIP.

dan eu. Indikator • Membedakan suara e. dan eu . Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami .kata yang memakai vokal e`. Maca kecap. pada kata dengan tepat. e. 10 . dan eu. e. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). dan eu.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru • Mendengarkan dongeng yang dibaca guru dengan sungguh-sungguh. dongeng. Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Menuliskan vokal e`. dan eu dalam berbagai kata. 1. e. e.1 Menyimak dan membedakan bunyi. • Melakukan tanya jawab tentang isi dongeng. • Membedakan suara vokal e`. dan perintah (parentah) sederhana. • Memperagakan tokoh dongeng.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 1. e`. Nama benda yang memakai vokal e`. Materi Pokok 1 Kata. • Menyebutkan tokoh dalam dongeng.

NIP. Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 11 .. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator • Menyebutkan watak tokoh yang dapat diteladani. 20…….

1 Mengemukakan permintaan izin dengan bahasa lisan. • Menyebutkan kegunaan benda. Gambar barang budaya / alami. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman). • Menyebutkan fungsi anggota tubuh. 12 . penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa. Kalimat permintaan ijin.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 2. bahasa kepada teman sebaya orang yang lebih tua. • Membedakan 2. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 2. permintaan izin. perkenalan (ngawanohkeun) diri.2 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda. • Menunjukkan nama benda karya manusia. • Menunjukkan nama benda ciptaanTuhan. Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Menyampaikan permintaan izin dengan bahasa lisan.

…………………………… NIP.3 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa. Guru Kelas / Guru MP …………………………. • Menerangkan isi Mengetahui. 13 . NIP.Kompetensi Dasar 2. cerita seri tantang peristiwa di jalan raya. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. Indikator Materi Pokok 1 Kalimat sederhana Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Menerangkan isi cerita seri tantang peristiwa di sekolah. 20…….

(konsonan yang sama). dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas. memahami.2 Membaca kalimat lepas dua kata • Membaca kalimat yang terdiri dari dua kata dengan menggunakan lafal dan intonasi yang Kalimat sederhana 14 . dan eu. serta wacana pendek. kalimat lepas. e. asal yang terdiri dari dua suku kata ( 2 engang ) Maca kecap. asal yang terdiri dari dua suku (engang ) dan memakai vokal yang sama tapi berbeda konsonan. Mampu membaca.1 Membaca katakata lepas yang mengandung kata asal dwisuku (dua engang) Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 3. • Mengucapkan kata-kata • Mengucapkan kata-kata • Mengucapkan kata-kata asal yang menggunakan fonem rangkap ng dan ny 3.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. • Mengucapkan kecap- kecap asal yang terdiri dari dua suku ( 2 engang ) dan memakai vokal e`.

• Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat.. Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar benar. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Menjelaskan arti dari kalimat. 20……. 15 .

20……. Materi Pokok 1 Kalimat sederhana Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 4. • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata Kalimat sederhana • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata dengan cara dikte. NIP.. ………………………. e. suku kata (engang) dan kalimat sederhana.2 Menulis kata dwisuku.1 Menulis atau menyalin huruf lepas Indikator • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan vokal e`. perasaan. 4. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. dan keinginan. • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan konsonan ke dalam tulisan lepas. Mampu menulis. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Mengetahui. 16 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 4. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. • Menulis / menyalin kata dari huruf lepas ke tulisan tegak bersambung. dan eu. mengungkapkan fikiran.

2 Menyimak kakawihan • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahma nu hade. Mampu menyimak. • Maca wacana kakawihan jentre tur merenah lentingna Ngaregepkeun 6 JP 17 . 2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. • Ngajelaskeun eusi kakawihan. dongeng serta kakawihan. • Ngariringkeun kakawihan boh sorangan. • Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah. boh babarengan.1 Menyimak tata cara atau tata tertib belajar Indikator Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Nyebutkeun tata cara tata/ tertib diajar di sakola. cara hidup sehat. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 2. • Mere contoh tata cara / tat tertib diajar di imah. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib.

…………………………… NIP.Kompetensi Dasar 2. 20……. NIP. • Nyontoan pentingna kabiasaan miara kasehatan awak Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nyarita • Nyebutkeun pentingna kabiasaan ngadahar kadaharan nu ngandung gizi 2JP 2JP 2JP ………………………. 18 . Indikator • Nyebutkeun pentingna sare leuwih awal jeung hudang leuwih isuk-isuk. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Guru Kelas / Guru MP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.3 Menyimak penjelasan tentang cara hidup sehat..

• Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana. NIP.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring.2 Membaca nyaring (bebas) Membaca nyaring 19 . • Nyangkem eusi wacana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Mampu membaca. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 2JP 2JP 2JP ………………………. membaca dongeng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. 20……. Materi Pokok Maca wacana kakawihan AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2..1 Membaca wacana kakawihan Indikator • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahmanuhade • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana kakawihan • Maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna. membaca kakawihan. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis karangan (tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede). kalimat sederhana dan menyempurnakan kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. • Ngomean kesalahan nulis.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 3. Indikator • Ngawasa pasangan aksara leutik jeung aksara gede dina wangun aksara tulisajeg – nyambung. mengungkapkan fikiran . Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 20 . MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3.2 Menyusun kalimat sederhana.nyambung. • Nulis/ nyalin kalimah nu make aksara gede dina wangun aksara tulisajeg. wacana pendek.1 Menulis kalimat berhuruf kapital. perasaan. • Ngomean kesalahan nulis. Mampu menulis. 3. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kecap nu geus ditangtukeun. dan keinginan. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kekecapan sorangan.

…………………………… NIP. 21 . Materi Pokok AW 3 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nulis kalimah ku aksara ajegnyambung. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………..3 Menulis kalimat sederhana (basajan) Indikator • Nulis kalimah ngagunakeun aksara ajeg-nyambung • Nulis kalimah ngagunakeun wangun aksara nu jelas ( babari dibaca) • Nulis kalimah nu rapih heunteu salah nulis. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.Kompetensi Dasar 3. NIP.

4. • Nyarita ngagunakeun kalimah perjangjian anu hade.1 Berjanji dengan teman (jangji jeung babaturan) Indikator • Milih kalimah perjangjian anu hade. secara lisan. • Ngedalkeun jangji ku cara nyebutkeun waktu jeung tempat. serta mengundang teman.2 Mengundang teman (ngajak rerencangan) • Milih kalimah ajakan nu hade. • Narima atawa nolak kalimah ajakan Nyarira 4 JP Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 22 . BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 4. berjanji dengan teman. • Nepikeun eusi perjangjian ku kalimah anu hade. perasaan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 4. tentang bertamu ke rumah teman. • Ngobrol/ guneman make kalimah ajakan nu hade • Ngagunakaeun kalimah ajakan . mengajak teman. Mampu mengungkapkan fikiran. memperkenalkan orang lain. dan keinginan.

3 Bertamu ke rumah teman (namu ka bumi rerencangan) • Milih sarta ngucapkeun salam ti semah ka pribumi kalayan ngagunakeun lentong nu hade. 23 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. 20…….Kompetensi Dasar Indikator • Ngucapkeun kalimah ajakan ngondang babaturan. Nyarita 6 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. • Molahkeun gunaman ngagunakeun kalimah nu sopan • Nepikeun pamaksudan nyemah kalawan ngagunakeun kalimah nu hade.. Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. …………………………… NIP.

cara hidup sehat. 1. Mampu menyimak. boh babarengan. • Mere contoh tata cara / tat tertib diajar di imah. • Ngajelaskeun eusi kakawihan. • Ngariringkeun kakawihan boh sorangan. • Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib. dongeng serta kakawihan. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 1.1 Menyimak tata cara atau tata tertib belajar Indikator Materi Pokok 1 Ngaregep-keun Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Nyebutkeun tata cara tata/ tertib diajar di sakola.2 Menyimak kakawihan • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahma nu hade. 24 .

.Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Maca wacana kakawihan jentre tur merenah lentingna 1. • Nyebutkeun pentingna sare leuwih awal jeung hudang leuwih isukisuk. Guru Kelas / Guru MP …………………………. • Nyontoan pentingna kabiasaan miara kasehatan awak • Nyebutkeun pentingna kabiasaan ngadahar kadaharan nu ngandung gizi Mengetahui. 20……. 25 . …………………………… NIP. NIP. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….3 Menyimak penjelasan tentang cara hidup sehat.

20……. membaca kakawihan.2 Membaca nyaring (bebas) • Maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2. • Nyangkem eusi wacana Materi Pokok 1 Maca wacana kakawihan Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. …………………………… 26 . memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Mampu membaca. membaca dongeng Mengetahui..1 Membaca wacana kakawihan Indikator • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahmanu hade • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana kakawihan 2. • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

NIP.

NIP.

27

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 3 Mampu menulis, mengungkapkan fikiran , perasaan, dan keinginan, secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis karangan (tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede), wacana pendek, kalimat sederhana dan menyempurnakan kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16

MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3.1 Menulis kalimat berhuruf kapital. Indikator • Ngawasa pasangan aksara leutik jeung aksara gede dina wangun aksara tulis- ajeg – nyambung. • Nulis/ nyalin kalimah nu make aksara gede dina wangun aksara tulis- ajegnyambung. • Ngomean kesalahan nulis. 3.2 Menyusun kalimat sederhana. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kecap nu geus ditangtukeun. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9

28

Kompetensi Dasar

Indikator ngagunakeun kekecapan sorangan. • Ngomean kesalahan nulis.

Materi Pokok 1

Diri sendiri 2 3 4

Keluarga 5 6

Lingkungan 7 8 9

Kegemaran 10 11

Pengalaman 12 13

Kebersihan & Kesehatan 14 15 16

3.3

Menulis kalimat sederhana (basajan)

• Nulis kalimah ngagunakeun aksara ajegnyambung • Nulis kalimah ngagunakeun wangun aksara nu jelas ( babari dibaca) • Nulis kalimah nu rapih heunteu salah nulis.

Nulis kalimah ku aksara ajegnyambung.

Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

29

• Nepikeun eusi perjangjian ku kalimah anu hade. memperkenalkan orang lain. • Narima atawa nolak kalimah ajakan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 30 .1 Berjanji dengan teman (jangji jeung babaturan) Indikator • Milih kalimah perjangjian anu hade. tentang bertamu ke rumah teman. • Ngedalkeun jangji ku cara nyebutkeun waktu jeung tempat.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan fikiran. 4. serta mengundang teman. dan keinginan. mengajak teman. • Nyarita ngagunakeun kalimah perjangjian anu hade. perasaan.2 Mengundang teman (ngajak rerencangan) • Milih kalimah ajakan nu hade. • Ngobrol/ guneman make kalimah ajakan nu hade • Ngagunakaeun kalimah ajakan . Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 4. secara lisan. berjanji dengan teman.

NIP. 31 .. • Molahkeun gunaman ngagunakeun kalimah nu sopan • Nepikeun pamaksudan nyemah kalawan ngagunakeun kalimah nu hade. 2.Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Ngucapkeun kalimah ajakan ngondang babaturan. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP. Mengetahui.4. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….3 Bertamu ke rumah teman (namu ka bumi rerencangan) • Milih sarta ngucapkeun salam ti semah ka pribumi kalayan ngagunakeun lentong nu hade.

Materi Pokok Teks basajan (Pangajaran 1) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.1. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. membaca puisi.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 1. Membaca dalam hati (intensif) Indikator • Bisa neangan harti kecap-kecap pentint tina eta bacaan. membaca nyaring. memahami. Mampu membaca. • Bisa ngalengkepan kelimah kujawaban anu larap/ luyu jeung bacaan. serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif. Membaca nyaring • Bisa maca bedas kalawan lafal jeung lentong anu merenah • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi anu dibaca Maca bedas (pengajaran 5) 4 JP 32 . • Bisa nyieun ringkesan tina bacaan. • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi bacaan.2.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. 33 . 20…….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Bisa ngaleungkepan bacaan ku kecapkecap anu merenah Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP. NIP.. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 2. Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita banatang, dan kakawihan Indikator • Bisa ngaregekeun pedaran ngenaan kabersihan lingkungan • Bisa nyebutkeun rupa-rupa panyakit • Bisa nuliskeun jenis-jenis kabersihan jeung kesehatan lingkungan • Bisa nyieun ringkesan tina eta eusi pedaran • Bisa mere tanggapan kana eusi pedaran • Bisa nyaritakeun deui eta eusi pedaran Materi Pokok Pedaran ngenaan kasehatan AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

Kompetensi Dasar 2.1 Menyimak bahasan tentang kesehatan dan makanan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP.

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

34

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 3. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

Kompetensi Dasar 3.1 Menulis kalimat Tanya (Kalimat pananya)

Indikator • Bisa nyebutkeun kecapkecap pananya • Bisa ngagunakeun kalimah pananya keur babatran jeung keur kasaluhuran kalawan kekecapan anu merenah. • Bisa nanya ka babaturan jeung kasaluhureun ngagunakeun pilihan kecap nu merenah; • Bisa nuliskeun kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya ngenaan sabab musabab, waktu jeung tempat.

Materi Pokok Kalimat pananya (palajaran 2,3)

AW 4 JP

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3.2. Menulis kalimat berita (kalimat wawaran)

• Bisa nyieun catatan penting ngenaan wawaran atawa ceramah

Nulis kalimah wawaran (pangajaran 6)

4 JP

35

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli 3 4 5

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• Bisa nuliskeun kalimah wawaran • Bisa nyebutkeun ciri-ciri kalimah wawaran • Bisa nyieun laporan tina eta berita atawa ceramah Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP. 2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

36

perasaan. bercakap-cakap. dan meyakinkan teman Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. Menceritakan gambar berseri Indikator • Bisa nyusun gambar kalawan puguh enten seureuhna • Bisa ngajelaskeun eusi hiji-hijina gambar nu geus disadiakeun • Bisa nerangkeun eusi gambar seri sacara gembleng • Bisa nyieun hiji karangan tina eusi susunan gambar seri Materi Pokok Gambar seri (pangajaran 7) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.2. dan keinginan secara lisan dalam menyapa. menceritakan gambar seri.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang • Bisa nyebutkeun sasatoan nu gede jeung sasatoan nu leutik • Bisa ngabedakeun antara sato anu lindeuk jeung sato nu galak Paguneman 2 JP 37 .1.

Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator • Bisa ngelompokkeun mana nuka-asup sato di darat. 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. 38 . Kepala Sekolah SD/MI …………………………. suku. jeung sato nu hiber • Bisa nyebutkeun warna. sato cai.. 20……. bulu jeung kadaharan unggal sasatoan Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. NIP.

• Bisa nyieun ringkesan tina bacaan.1.2. membaca puisi.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 1. Membaca nyaring • Bisa maca bedas kalawan lafal jeung lentong anu merenah • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi anu dibaca Maca bedas (pengajaran 5) 39 . • Bisa ngalengkepan kelimah kujawaban anu larap/ luyu jeung bacaan. memahami. Materi Pokok 1 Teks basajan (Pangajaran 1) Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 1. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Kompetensi Dasar 1. membaca nyaring. Membaca dalam hati (intensif) Indikator • Bisa neangan harti kecap-kecap penting tina eta bacaan. Mampu membaca. • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi bacaan. serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif.

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Bisa ngaleungkepan bacaan ku kecapkecap anu merenah Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 40 . Guru Kelas / Guru MP ………………………….. 20……. …………………………… NIP. NIP.

dan kakawihan KegePengaKebersihan & Diri sendiri Keluarga Lingkungan maran laman Kesehatan Indikator Materi Pokok 1 2. Mampu menyimak. cerita banatang. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 2.. Guru Kelas / Guru MP Pedaran ngenaan kasehatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kompetensi Dasar …………………………. memahami. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan. …………………………… 41 . 20…….1 Menyimak bahasan • Bisa ngaregekeun pedaran tentang kesehatan ngenaan kabersihan dan makanan lingkungan • Bisa nyebutkeun rupa-rupa panyakit • Bisa nuliskeun jenis-jenis kabersihan jeung kesehatan lingkungan • Bisa nyieun ringkesan tina eta eusi pedaran • Bisa mere tanggapan kana eusi pedaran • Bisa nyaritakeun deui eta eusi pedaran Mengetahui.

NIP.NIP. 42 .

waktu jeung tempat.3) 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 43 . • Bisa nuliskeun kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya ngenaan sabab musabab.1 Menulis kalimat Tanya (Kalimat pananya) • Bisa nyebutkeun kecap-kecap pananya • Bisa ngagunakeun kalimah pananya keur babatran jeung keur kasaluhuran kalawan kekecapan anu merenah. • Bisa nanya ka babaturan jeung kasaluhureun ngagunakeun pilihan kecap nu merenah. kalimat luas. dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca.2. Diri sendiri 1 3.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. kalimat tanya. kalimat perintah. perasaan. Menulis kalimat berita (kalimat wawaran) • Bisa nyieun catatan penting ngenaan wawaran atawa Nulis kalimah wawaran (pangajaran 6) Kalimat pananya (palajaran 2. 3. dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita.

20……. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator ceramah • Bisa nuliskeun kalimah wawaran • Bisa nyebutkeun ciriciri kalimah wawaran • Bisa nyieun laporan tina eta berita atawa ceramah Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. 44 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP.. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

menceritakan gambar seri.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 4. Mampu mengungkapkan pikiran. dan meyakinkan teman KegePengaKebersihan & Diri sendiri Keluarga Lingkungan maran laman Kesehatan Indikator Materi Pokok 1 4. Menceritakan gambar berseri • Bisa nyusun gambar kalawan puguh enten seureuhna • Bisa ngajelaskeun eusi hiji-hijina gambar nu geus disadiakeun • Bisa nerangkeun eusi gambar seri sacara gembleng • Bisa nyieun hiji karangan tina eusi susunan gambar seri 4.bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang • Bisa nyebutkeun sasatoan nu gede jeung sasatoan nu leutik • Bisa ngabedakeun antara sato anu lindeuk jeung sato nu galak • Bisa ngelompokkeun Paguneman Gambar seri (pangajaran 7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kompetensi Dasar 45 . bercakap-cakap. dan keinginan secara lisan dalam menyapa.2. perasaan.1.

sato cai. …………………………… NIP. bulu jeung kadaharan unggal sasatoan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. suku. 20……. 46 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………..Kompetensi Dasar Indikator mana nuka-asup sato di darat. jeung sato nu hiber • Bisa nyebutkeun warna.

Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. melantunkan puisi dan membaca cepat. membaca apresiasi.1.Membaca Apresiasi Indikator • Bisa nyebutkeun para palaku tina eta dongeng fabel • Bisa nuduhkeun gagasan pokok tina carita • Bisa nangtukeun hubungan analogis tina eta carita • Bisa nyaritakeun deui eusi tina eta carita • Bisa nyebutkeun kecap-kecap nu penting tina eta carita tur manggihan kecap sinonim • Bisa ngalarapkeun eta kecap-kecap dina kalimah saderhana Materi Pokok Dongng fabel (pangajaran) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 1. memahami.2. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca dalam hati. Membaca teks percakapan • Bisa maca paguneman kalawan Teks Paguneman 47 . Mampu membaca. membaca percakapan.

Kompetensi Dasar Indikator make lafal jeung intonasi nu bener • Bisa nokohkeun hiji palaku tina eta paguneman • Bisa nyieun paguneman sederhana nu temana bebas jeung babaturan sakelompok Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. NIP. 48 . 20…….. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….

menceritakan benda dilingkungan. menegur. • Bisa ngajawab pananya tina eta Karangan deskripsi Kecap pangantet jeung panyambung (pangjaran 3) 49 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 2.1. dan keinginan secara lisan. Mampu mengungkapkan pikiran. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. perasaan. Menulis deskripsi • Bisa ngadeskripsikeun hiji carita sacara rinci nepi kaharti kunu macana. memberi tanggapan.2.Bercerita tentang Kegemaran Indikator • Bisa ngebrehkeun karesep ku kalimah salancar jeung kantetan • Bisa nyaritakeun karesep sorangan • Bisa nyebutkeun pangaresep babaturan di kelas (babaturan sabangkuna) • Bisa ngahargaan pangaresep babaturan Materi Pokok Karesep diri pribadi ngagunakeun kalimah (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. dalam bercerita. menyampaikan permintaan. mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan paguneman.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. 50 . …………………………… NIP. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………..Kompetensi Dasar Indikator carita • Bisa ngagunakeun kecap pangantet dina kalimah • Bisa ngalarapkeun kecap panyambung dina kalimah Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

dan menanggapi berbagai jeniswacana lisan berupa carita pondok. guguritan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 3. memahami. dan pengumuman (bewara) Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3.2. Mampu menyimak. Menyimak pembacaan guguritan • Bisa nembangkeun pupuh ngagunakeun wirahma nu bener • Bisa apal salah sahiji Pupuh 51 .1. Menyimak carita pondok Indikator • Bisa gajawab pananya tina eta carpon pikeun ningali paam atawa henteuna kana eusi eta carpon • Bisa ngadongengkeun deui hal hal anu dipikaresep dina eta carita • Bisa narik kasimpulan alus atawa henteuna lamun ngagugukana papatah kolot • Bisa nuliskeun harti kecap tina kecap-kecap nudianggap penting • Bisa nyieun kalimah ku kecap-kecap nu geus ditangtukeun Materi Pokok Carpon barudak AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.

…………………………… NIP. NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. 52 . magatru jeung gurisa nu rumpakana beda jeung nu aya tina buku Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator pupuh tina pupuh magatru.. pucung atawa gurisa jeung nembangkeunana • Bisa ngajelaskeun naon ari eusi nu dikandung ku eta tilu pupuh • Bisa mere conto sejen pupuh pucung.

menceritakan benda dilingkungan. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. menegur. mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan dan melakukan paguneman Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 4. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 53 .1. memberikan tanggapan. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita. Menayampaikan permintaan Indikator • Bisa nepikeun pamenta ka jalma lian kalawan ngagunakeun kalimah nu bener • Bisa nyieun kalimah pamenta Materi Pokok Kalimah pamenta AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.. menyampaikan permintaan. NIP.

dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi.. deskripsi. 20…….1. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 54 . eusi. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 5 Mampu nengungkapkan fikiran. Nulis narasi Indikator • Bisa paham kana eusi eta karangan • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi karangan • Bisa ngajelaskeun harti kecap dina kecap-kecap pentiing tina karangan • Bisa ngawincik hiji karangan mana nu kaasup bubuka. 2JP 2JP 2JP ………………………. melaporkan dan menuliskan kejadian aktual dan menulis bewara Materi Pokok Karangan narasi Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 5. jeung panutup • Bisa ngalengkepan hiji karangan kujalan nuluykeun bagian-bagian kalimah nu can lengkep AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. perasaan.

1. Mampu menyimak. dan membaca cerita pendek Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. Menulis cerita • Bisa ngaruntuykeun gambar sacara logis • Bisa nangtukeun karakter tokoh tina eta gambar seri • Bisa nuliskeun carita sarta para palakuna nepi ka jadi karangan anu sampurna Gambar seri (pangajaran 4) 4 JP 55 .2. memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber. pesan melalui telepon.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 1. Menyimak penjelasan dari narasumber Indikator • Bisa nuliskeun pokopoko caritaan nara sumber • Bisa mere/ nyieun pertanyaan anu larap jeung poko-poko caritaan • Bisa nyieun tanggapan eusi katerangan nara sumber jeung merhatikeun tata basa nu digunakeun Materi Pokok Keterangan narasumber (pangajaran 1) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.

Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. …………………………… NIP. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. 56 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP.

Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa Indikator • Bisa ngajelaskeun masalah atawa kajadian di sakola ku basa nu puguh entep seureuhna • Bisa nyieun tanggapan kana eta pasualan atawa kajadian • Bisa mere saran atawa komentar dibarengan ku merhatikeun alasan nu kaharti ku akal Materi Pokok Kejadian di sakola (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. mendeskripsikan benda atau alat.1. Mampu mengungkapkan pikiran. perasaan. berwawancara.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 2. Berwawancara dengan narasumber • Bisa nangtukeun hal-hal nu kudu di pikanyaho tina eta wawancara • Bisa nuliskeun daftar pertanyaan pikeun wawancara luyu jeung jejerna Ngawawancara (pangajaran 6) 4 JP 57 . menyampaikan pendapat. memerankan drama pendek Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. dan keinginan secara lisan menanggapi suatu persoalan. menyimpulkan isi dialog.2.

NIP. 58 .3.Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Bisa ngalaksana- keun wawancara jeung narasumber sarta merhatikeun basa nu sopan. boh goreng sacara obyektif • Bisa ngabedakeun barang atawa pakakas dumasar kana gunana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Mendeskripsikan benda atau alat • Bisa ngadeskripsikeun barang atawa pakakas boh alus. Deskripsi barang 2 JP 2. 2JP 2JP 2JP ……………………….. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….

dan membacakan dongeng Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3.1.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 3. dan menanggapi berbagai bentuk wacana tulis. dengan membaca intensif. Membacakan puisi pilihan sendiri • Bisa nyebutkeun unsur unsur nu aya dina puisi jeung prosa • Bisa ngabedakeun antara puisi jeung Ngabandingkeun prosa jeung puisi (pangajaran 7) 4 JP 59 . memahami. Membaca dalam hati Indikator • Bisa maca gancang (250 kecap/ menit) • Bisa nyebutkeun eusi tina eta bacaan • Bisa ngajawab pertanyaan ngenaan eusi tina bacaan • Bisa nuliskeun kecap-kecap penting tina eta bacaan • Bisa nangtukeun gagasan poko tina eta bacaan Materi Pokok Wacana 200-350 kecap (pangajaran 3) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. Mampu membaca.2. membacakan puisi.

. …………………………… NIP. 20……. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 60 .Kompetensi Dasar Indikator prosa • Bisa ngeusian tabel ngenaan perbedaan puisi njeung prosa Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

perasaan. NIP 2JP 2JP 2JP ……………………….PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. 20……. dan menulis eksposisi Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. menyususun paragraf. meringkas bacaan. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. menulis surat.1 Menulis cerita Indikator • Bisa ngaruntuykeun gambar sacara logis • Bisa ngangtukeun karakter tokoh tina eta gambar seri • Bisa nuliskeun carita sarta para palakuna nepi ka jadi karangan nu sampurna Materi Pokok Gambar seri (pangajaran 4) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. dan keinginan secara tertulis dalam menuliskan cerita. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP 61 .

Guru Kelas / Guru MP 62 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 5. menulis deskripsi. dan keinginn secara tertulis dalam menuliskan cerita. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 5. meringkas bacaan.2. menyusun paragraf. 20……. dan menulis eksposisi. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. menulis surat. Mampu mengungkapkan pikiran. perasaan. Menyusun paragraf Indikator • Bisa nyusun kalimah acak jadi carita nu logis nepi ka mangrupa paragraf atawa karangan • Bisa nangtukeun kalimah utama nu aya dina paragraf • Bisa nuliskeun pokok pikiran utama jeung pikiran-pikiran nu ngajelaskeun kana eta paragraf Materi Pokok Mekarkeun paragraf (pangajaran 8) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui.

. NIP. …………………………… NIP. 63 .………………………….

Mampu menyimak. cerita rakyat dan nasihat Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1.1. • Bisa nyaritakeun deui eta warta ku caritaan nu ringkes ku basa sorangan. • Bisa mere tanggapan sarta nyaritakeun deui eusi berita radio/ Televisi. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio/ Televisi.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 1. • Bisa nyieun kalimah wawaran. • Bisa narjamahkeun hiji wawaran tina bahasa Indonesia kana basa Sunda. memahami. Menyimak pembacaan berita radio atau televisi Indikator • Bisa nyaritakeun inti atawa poko carita tina eta wawaran: • Bisa ngajawab pananya ngenaan warta nu geus dibacakeun. Materi Pokok Berita radio/ televisi (Penganggaran) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 64 .

• Bisa ngajelaskeun unsur-unsur nu aya tina carita rakyat.Kompetensi Dasar 1. • Bisa nyaritakeun deui eta carita rakyat kalawan ngagunakeun kalimah nu babari kahartina. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. Menyimak cerita rakyat Indikator • Bisa nyebutkeun ngaran jeung watek tokoh tina eta carita rakyat. • Bisa nyebutkeun deui 5 conto carita rakyat nu lianna Materi Pokok Cerita Rakyat (pangajaran 5) AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. NIP. …………………………… NIP. 65 . 20…….2.

66 .

perasaan serta keinginan secara lisan dalam menceritakan hasil pengamatan membahas isi buku mengkritik sesuatu disertai alasan. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. Membahas isi buku • Bisa nyieun daftar ngenaan poko-poko eusi buku. Menceritakan hasil pengamatan Indikator • Bisa ngajelaskeun pokok-pokok tina hasil nitenan.1.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 2. Materi Pokok Hasil nitenan (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. Medar eusi buku (pangajaran 6) 4 JP 67 . berdiskusi dan memerankan drama anak-anak. Mampu mengungkapkan pikiran.2. • Bisa nyieun laporan hasil tina nitenan ngagunakeun basa nu ngaguluyur. • Bisa ngajelaskeun naon bedana jeung sasaruanana antara poko-poko eus buku nu dibaca ku babaturan jeung daptar nu dijieun ku sorangan • Bisa nangtukeun pamadegan sorangan dumasar kana hasil babandingan jeung catatan nu babaturan. pidato (biantara).

Mengemukakan kritik Indikator • Bisa nyatetkeun deui poko-poko nu rek ditepikeun mangrupa kritikan kana hiji maslah.. • Bisa nepikeun kritikan dibarengan ku alesan nu asup akal ngagunakeun basa nu teu nyigeung parasaan batur. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar 2. NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… NIP. 68 . Materi Pokok Kritik (pangajaran 9) AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.3.

2. • Bisa nyokot informasi tina poko pikiran nu nulis. Membaca cepat Indikator • Bisa maca gancang (200-350 kecap permenit) • Bisa nyebutkeun poko-poko carita dina unggal paragraf. Membaca sekilas (skimming) • Bisa nyieun ringkesan tina eusi eta kolom/lisan opini. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3. • Bisa nyaritakeun deui eusi tina bacaan Materi Pokok Wacana 200-350 kecap (pangajaran 3) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.1. membaca cepat. Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca dalam hati.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 3. • Bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta bacaan. membaca sekilas. membaca percakapan dan membaca grafik atau peta. • Bisa ngajelaskeun Teks kolom tina koran/ majalah (pangajaran 7) 4 JP 69 .

.Kompetensi Dasar Indikator pokok pikiran nu nulis. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… NIP. 20……. • Bisa nyaritakeun eusi eta kolom make basa sorangan Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP. 70 .

menulis berita. melengkapi karangan. • Bisa nyebutkeun proses hiji kajadian • Bisa ngajelaskeun sabab musabab lumangsungna hiji kajadian • Bisa nuliskeun hal-hal penting nu kaalaman atawa nu kapanggih • Bisa nyaritakeun deui eta kajadian ku basa sorangan ka batur Materi Pokok Formulir (pangajaran 4) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Laporan (pangajaran 8) 4 JP 71 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 4. dan menulis riwayat hidup Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. • Bisa mere conto formulir ngeunaan hiji kagiatan.1. perasaan. serta keinginan secara tertulis dalam mengisi formulir. menulis kejadian. Mampu nmengungkapkan pikiran. • Bisa ngeusian formulir kalawan bener. menulis pidato. Mengisi isian atau formulir Indikator • Bisa nyebutkeun pituduh cara-cara ngeusi formulir bari teu kudu dibantuan.

. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP. 72 . 20…….Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP 2JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui.

PROGRAM PEMBELAJARAN DAN MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI BAHASA SUNDA SEMESTER 2 73 .

1. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami. dongeng.1 Menyimak dan membedakan bunyi bahasa. • Menyanyikan kakawihan di hadapan siswa lain. • Menjelaskan sifat Dongeng sasatoan 6 JP Materi Pokok Kakawihan AW 6 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 74 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 1. • Mendengarkan dongeng yang dibacakan guru • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. • Menyanyikan kakawihan secara klasikal maupun individual. Indikator • Mendengarkan kakawihan yang dinyanyikan guru • Mengikuti kakawihan yang dicontohkan guru. dan perintah (parentah ) sederhana. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa).

20…….Kompetensi Dasar Indikator dari tokoh dongeng • Membandingkan sifat dari tokohtokoh dongeng. Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan 2JP 2JP 2JP Mengetahui. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 75 . Guru Kelas / Guru MP ………………………….. NIP.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. perkenalan (ngawanohkeun) diri. • Melakukan Tanya Paguneman 6 JP 76 . penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita. • Melakukan Tanya jawabtentang isi gambar peristiwa seri/ tunggal 2.1 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda Indikator • Menunjukkan gambar binatanga dan makanannya • Mengamati gambar tunggal atau seri Materi Pokok Sato jeung kadaharanana AW 6 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 2. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA (YARITA) Kompetensi Dasar 2. • Melakukan percakapan berdasarkan gambar. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin.2 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa • Menceritakan peristiwa dalam gambar dengan bahasa sendiri.3 Bercakap-cakap dengan teman.

Kompetensi Dasar

Indikator jawab tentang isi percakapan. • Memberi tanggapan terhadap penampilan siswa lain. • Melakukan percakapan tanpa teks.

Materi Pokok

AW

Januari 3 4 5

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2.4 Mengemukakan permohonan izin.

• Mengucapkan izin dengan lafal dan intonasi yang tepat. • Memperagakan permohonan izin di depan siswa lain.

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

77

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3.1 Membaca kalimat lepas dua kata Indikator • Membaca kalimat lepas yang terdiri dari dua kata. • Membaca dengan intonasi yang tepat. 3.2 Membaca wacana (teks) pendek tiga kalimat. • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 3.3 Membaca wacana ( teks) pendek 3 kalimat • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. Maca wacana pendek 4 JP Maca bedas Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 3. Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas, kalimat lepas, serta wacana pendek

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

78

Kompetensi Dasar

Indikator • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat

Materi Pokok

AW

Januari 3 4 5

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

79

suku kata (engang) dan kalimat sederhana. AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 4. • Menuliskan kalimat sederhana dengan cara dikte. mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan . Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. Mampu menulis. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 80 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS (NULIS) Kompetensi Dasar 4. 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menyalin kalimat sederhana dari buku atau papan tulis. Materi Pokok Nulis kalimah basajan. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. • Menyusun kata menjadi kalimat yang baik. 20……. NIP.

• Menyanyikan kakawihan secara klasikal maupun individual. dan perintah (parentah ) sederhana. dongeng. • Menjelaskan sifat dari tokoh dongeng Dongeng sasatoan 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 81 . serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). • Mendengarkan kakawihan yang dinyanyikan guru • Mengikuti kakawihan yang dicontohkan guru. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami. Umum 1 1. • Mendengarkan dongeng yang dibacakan guru • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. Temp. 1.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru.1 Menyimak dan membedakan bunyi bahasa. • Menyanyikan kakawihan di hadapan siswa lain.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 1.

Materi Pokok Temp.Kompetensi Dasar Indikator • Membandingkan sifat dari tokohtokoh dongeng. …………………………… NIP. NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. 20…….. 82 . Guru Kelas / Guru MP ………………………….

• Melakukan percakapan berdasarkan gambar. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 2. • Melakukan Tanya 83 . perkenalan (ngawanohkeun) diri. • Melakukan Tanya jawabtentang isi gambar peristiwa seri/ tunggal 2. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita.1 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda Indikator • Menunjukkan gambar binatang dan makanannya • Mengamati gambar tunggal atau seri Materi Pokok Sato jeung kadaharanana Temp. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA (YARITA) Kompetensi Dasar 2.3 Bercakap-cakap dengan teman.2 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa • Menceritakan peristiwa dalam gambar dengan bahasa sendiri. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. 2.

Mengetahui. NIP. Materi Pokok Temp. • Memberi tanggapan terhadap penampilan siswa lain.4 Mengemukakan permohonan izin.. • Melakukan percakapan tanpa teks. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. • Mengucapkan permohonan izin dengan lafal dan intonasi yang tepat. 20……. 84 . • Memperagakan permohonan izin di depan siswa lain. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 2. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator jawab tentang isi percakapan.

2 Membaca wacana (teks) pendek tiga kalimat. • Membaca dengan intonasi yang tepat.3 Membaca wacana ( teks) pendek 3 kalimat • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 3. Mampu membaca. serta wacana pendek 85 . 3.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat. kalimat lepas.1 Membaca kalimat lepas dua kata Indikator • Membaca kalimat lepas yang terdiri dari dua kata. Materi Pokok Temp. 3. • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP.. 86 .Kompetensi Dasar Indikator • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat Materi Pokok Temp. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. 20……. …………………………… NIP.

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 4. 20…….. Guru Kelas / Guru MP …………………………. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. suku kata ( engang) dan kalimat sederhana. • Menuliskan kalimat sederhana dengan cara dikte.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS (NULIS) Kompetensi Dasar 4. NIP …………………………… NIP 87 . mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan . Mengetahui. Mampu menulis. • Menyusun kata menjadi kalimat yang baik. Materi Pokok Temp. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menyalin kalimat sederhana dari buku atau papan tulis.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 2. NIP. dongeng serta kakawihan. menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib belajar. menyebutkan dan cara hidup sehat. 88 .1. …………………………… NIP..PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 1.1 Menyimak tatacara atau tata tertib belajar Indikator • Menyimak bacaan dengan seksama Materi Pokok Membaca AW 1 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menjawab pertanyaan bacaan. Mampu menyimak. 20……. 2JP 2JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

2 Membaca wacana kakawihan • Dapat membaca kakawihan • Mengambil intisari dari kakawihan 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca dongeng nyaring kakawihan dan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 89 .3 Membaca dongeng • Membaca dongeng dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Menceritakan kembali dongeng Dongeng 2 JP Kakawihan Materi Pokok Membaca AW 5 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 2 Mampu membaca.1 Membaca nyaring Indikator • Dapat membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Sinonim dan bacaan 2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2.

…………………………… NIP. 90 .4 Membaca wacana kawihan • Dapat membaca kakawihan Kakawihan 4 JP 2.Kompetensi Dasar Indikator tersebut dengan bahasa sendiri baik lisan maupun tulisan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. 20…….5 Membaca nyaring (bedas) • Membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan Membaca nyaring 5 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….

3 Menulis kalimat dengan hurup kapital 3. dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik.1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menulis dan membuat kalimat sederhana • Menyempurn akan kalimat dengan menggunakan huruf kapital Materi Pokok Menulis AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis kalimat berhurup kapital.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 3 Mampu menulis.2 Menyempurnakan kalimat Nyusun kalimat 2 JP 3.4 Menulis kalimat sederhana • • Menulis Menulis kalimat berhuruf kapital Menulis dan membuat kalimat sederhana Menyusun kalimat sederhana Kalimat sederhana 4 JP 3. wacana pendek.5 Menyusun kalimat • Menulis 91 . kalimat sederhana dan meyempurnakan kalimat sederhana MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3. mengungkapkan pikiran.

…………………………… NIP. 92 . Guru Kelas / Guru MP Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP.Kompetensi Dasar • Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2JP 2JP 2JP ………………………. 20…….

NIP …………………………… NIP 93 . Guru Kelas / Guru MP Materi Pokok Memperkenalkan teman AW 1 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 …………………………. 20…….. berjanji dengan teman. memperkenalkan orang lain dan mengundang teman BERBICARA (NYARIT ) Kompetensi Dasar 4. mengajak teman.1 Memperkenalkan teman Indikator • Dapat memperkenalkan teman dengan bahasa sendiri • Membuat teks percakapan dengan tema“Memperkenalka n Teman” dengan bahasa sendiri Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.

Guru Kelas / Guru MP ………………………….1 Menyimak tatacara atau tata tertib belajar Indikator • Menyimak bacaan dengan seksama Materi Pokok Membaca Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 • Menjawab pertanyaan bacaan. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP.. Temp. cara hidup sehat. …………………………… NIP. 94 . menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib belajar. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 1. dongeng serta kakawihan. Mampu menyimak. Mengetahui. 20…….

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Membaca (Maca) Kompetensi Dasar 2.2 Membaca wacana kakawihan • Dapat membaca kakawihan • Mengambil intisari dari kakawihan • Membaca dongeng dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Menceritakan kembali dongeng tersebut dengan bahasa sendiri baik lisan maupun Dongeng Kakawihan Materi Pokok Membaca Temp. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca nyaring kakawihan dan dongeng 2. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 2 ampu membaca.3 Membaca dongeng 95 .1 Membaca nyaring Indikator • Dapat membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Sinonim dan bacaan 2.

NIP.. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 2. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….4 Membaca wacana kawihan • Dapat membaca kakawihan Kakawihan 2. 20……. …………………………… NIP.5 Membaca nyaring (bedas) • Membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan Membaca nyaring Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator tulisan Materi Pokok Temp. 96 .

wacana pendek. dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. kalimat sederhana dan meyempurnakan kalimat sederhana Temp. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 97 ..2 Menyempurnakan kalimat Nyusun kalimat 3.3 Menulis kalimat dengan hurup kapital 3.4 Menulis kalimat sederhana 3.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 3 Mampu menulis. Umum 1 3. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. mengungkapkan pikiran.1 Menulis kalimat sederhana • Menulis dan membuat kalimat sederhana • Menyempurnakan kalimat dengan menggunakan huruf kapital Menulis 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Menulis ( Nulis ) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 3. ………………………. perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis kalimat berhurup kapital.5 Menyusun kalimat • • • Menulis kalimat berhuruf kapital Menulis Menulis dan membuat kalimat sederhana Menyusun kalimat sederhana Kalimat sederhana Menulis Mengetahui. 20…….

98 .NIP. NIP.

1 Memperkenalkan teman • Dapat memperkenalkan teman dengan bahasa sendiri • Membuat teks percakapan dengan tema“Memperkenalk an Teman” dengan bahasa sendiri Memperkenalkan teman 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 BERBICARA (NYARIT ) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. NIP.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. Umum 1 4. berjanji dengan teman. 99 . perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman. ………………………. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. mengajak teman. memperkenalkan orang lain dan mengundang teman Temp.

membaca puisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 100 .Ngenaan Olahraga AW 8 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif. membaca nyaring.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. Temana .Wacana.1 Membaca nyaring ( maca bedas ) Indikator • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentong na • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi bacaan • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum Materi Pokok . lancaran.

3 Membaca dalam hati (intensif ) • bisa maca dina jero hate • bisa ngahartikeun kecap – kecap penting tina eta Maca dina jero hate 8 JP 101 .Kompetensi Dasar Indikator eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.2 Membaca nyaring Cerita (dongeng) • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nerangkeun eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Dongeng Prabu Geusan Ulun 8 JP 1.

. NIP. …………………………… NIP. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 102 .Kompetensi Dasar Indikator bacaan • bisa ngajawab pananya nu ngeunaan eusi bacaan • bisa nyindekeun eusi bacaan • bisa nyieun ringkasan euisi bacaan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

memahami.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2.1 Menyimak bahasan Tentang kesehatan dan makanan Indikator •bisa nyebutkeun sasruaan kecap anu dicutat tina wacana •bisa nerangkeun sawatara istilah dina kasehatan •bisa ngedalkeun eta kalimah •bisa nyaritakeun adegan dina gambar 2. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan.3 Menyimak penuturan/ pembacaan • bisa nyangkeum carita wayang anu digalontangkeun ku Dongeng (yangkeum ) 2 JP Ngaregepkeun 2 JP Materi Pokok Istilah kesehatan AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. cerita binatang (dongeng sato) dan kakawinan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 103 .2 Menyimak bahasan (ngaregepkeun) • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nerangkeun harti sawatara istilah patukangan 2.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP.. 20……. …………………………… NIP. 104 .Kompetensi Dasar dongeng Indikator guru • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi eta carita wayang Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….

1 Menulis kalimat Perintah (Kalimah parentah ) Indikator Materi Pokok Ungkaia kalimah Anu kudu dilengkepan AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. kalimat perintah. kalimat tanya. dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita. kalimat luas. perasaan.2 Menulis kalimat luas(kalimah jembar ) • bisa ngalengkeupan ku babasan atawa paribasa anu di Paribasa / babasan 2 JP 105 . dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak kalimah ku kecap panyambung • bisa ngalengkepan • bisa ngaleng-kepan ku kecap panyeluk • bisa ngalengkepan ku kecap ragam loma jeung ragam hormat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap anu disadiakeun • bisa nyusun kalimah parentah 3.

3 Menulis paragraf Pendek dengan menggunakan ejaan yang tepat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rundayan anu geus disediakeun kalimah ku kecap panyambung anu geus diseduakeun Ngalengkeupan kalimah 2 JP • bisa ngalengkeupan 106 .Kompetensi Dasar Indikator sadiakeun Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkeupan kalimah • bisa nyusun kalimah pananya • bisa negalen-gkeupan kalimah ku frasa pagawean nu gnes disediakeun • bisa ngaleng-keupan kalimah ngantet sumeler ku frasa nu geus disediaken • bisa ngalengkeupan kalimah ku sasaruaan kecap • bisa ngawangun kecap rundayan make rarangken gabung ka – an jeung pa .an 3.

20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….4 Menulis (Nulis) • bisa nataan sawatara istilah keagamaan 2 jp • bisa nyebutan ngaran babagian wawangunan (imah) • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap nu geus diseduakeun • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa nembangkeun pupuh gambuh • bisa nyangkeum eusi pupuh gambuh Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… 107 .. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator • bisa nyebutkeun harti babasan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.

108 .NIP. NIP.

dan keinginan secara lisan dalam menyapa. perasaan. menceritakan gambar seri. bercakap-cakap.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4.3 Menyatakan atau menyapa • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rajekan trilingga anu geus Trilingga 2 JP Bercakap – cakap 2 JP Materi Pokok Nyarita AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.2 Bercakap-cakap Tentang jenisjenis binatang •bisa nguningakeun deui sisindiran anu di bandungannana •barudak bisa ngalisankeun eta kalimah 4. dan meyakinkan teman 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 109 .1 Menceritakan Gambar berseri Indikator • bisa nyaritakeun adegan – adegan dina gambar nu geus disadiakeun • bisa nyaritakeun kecap dina widang kaagamaan • bisa nyangkeum eusi dongeng anu dijalantangkeun ku salah saurang siswa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana 4.

. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 110 .4 Meyakinkan teman • bisa molahkeun paguneman malem lebaran • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa ngolahkeun paguneman • bisa nyebutkeun harti paribasa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nataan kasenian sunda Teks Pengalaman malam lebaran 2 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. 20……. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator disayagikeun • bisa nguningakeun eta kalimah Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.

NIP. NIP. 111 .

lancaran.1 Membaca nyaring ( maca bedas ) Indikator • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentong na • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi bacaan • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna Materi Pokok . Temana . membaca nyaring. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1.Wacana. membaca puisi 112 .Ngenaan Olahraga Temp.

2 Membaca nyaring Cerita (dongeng) • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nerangkeun eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Dongeng Prabu Geusan Ulun 1. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 1.Kompetensi Dasar Indikator • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Materi Pokok Temp.3 Membaca dalam hati (intensif ) • bisa maca dina jero hate • bisa ngahartikeun kecap – kecap Maca dina jero hate 113 .

114 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. NIP.. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 20……. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator penting tina eta bacaan • bisa ngajawab pananya nu ngeunaan eusi bacaan • bisa nyindekeun eusi bacaan • bisa nyieun ringkasan eusi bacaan Materi Pokok Temp.

1 Menyimak bahasan Tentang kesehatan dan makanan Indikator •bisa nyebutkeun sasruaan kecap anu dicutat tina wacana •bisa nerangkeun sawatara istilah dina kasehatan •bisa ngedalkeun eta kalimah •bisa nyaritakeun adegan dina gambar 2. memahami. cerita binatang ( dongeng sato ) dan kakawinan 115 . Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.2 Menyimak bahasan (ngaregepkeun) • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nerangkeun harti sawatara istilah patukangan 2.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2.3 Menyimak penuturan/ pembacaan dongeng • bisa nyangkeum carita wayang anu digalontangkeun ku guru Dongeng (yangkeum) Ngaregepkeun Materi Pokok Istilah kesehatan Temp. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan.

116 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….Kompetensi Dasar Indikator • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi eta carita wayang Materi Pokok Temp.. …………………………… NIP. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. 20……. NIP.

kalimat perintah. dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita.1 Menulis kalimat Perintah (Kalimah parentah ) Indikator Materi Pokok Ungkaia kalimah Anu kudu dilengkepan Temp. kalimat luas. dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca • bisa ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak kalimah ku kecap panyambung kecap panyeluk • bisa ngalengkepan • bisa ngalengkepan ku • bisa ngalengkepan ku kecap ragam loma jeung ragam hormat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap anu disadiakeun • bisa nyusun kalimah parentah 3.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Menulis Kompetensi Dasar 3. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. perasaan. kalimat tanya.2 Menulis kalimat luas(kalimah jembar ) • bisa ngalengkeupan ku Paribasa / babasan babasan atawa paribasa anu disadiakeun 117 .

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 • bisa ngalengkeupan kalimah • bisa nyusun kalimah pananya • Bis ngalengkeupan kalimah ku frasa pagawean nu gnes disadiakeun • bisa ngalengkeupan kalimah ngantet sumeler ku frasa nu geus disadiakeun • bisa ngalengkeupan kalimah ku sasaruaan kecap • bisa ngawangun kecap rundayan make rarangken gabung ka – an jeung pa .3 Menulis paragraf Pendek dengan menggunakan ejaan yang tepat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rundayan anu geus disadiakeun kalimah ku kecap panyambung anu Ngalengkeupan kalimah • bisa ngalengkeupan 118 .Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Temp.an 3.

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 3. NIP. 20……. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator geus disayagikeun • bisa nyebutkeun harti babasan Materi Pokok Temp.. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 119 .4 Menulis (Nulis) • bisa nataan sawatara istilah keagamaan • bisa nyebutan ngaran babagian wawangunan (imah ) • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap nu geus disadiakeun • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa nembangkeun pupuh gambuh • bisa nyangkeum eusi pupuh gambuh Mengetahui.

dan meyakinkan teman 120 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4. menceritakan gambar seri.1 Menceritakan Gambar berseri Indikator • bisa nyaritakeun adegan – adegan dina gambar nu geus disadiakeun • bisa nyaritakeun kecap dina widang kaagamaan • bisa nyangkeum eusi dongeng anu dijalantangkeun ku salah saurang siswa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana 4. dan keinginan secara lisan dalam menyapa.2 Bercakapcakap Tentang jenisjenis binatang •bisa nguningakeun deui sisindiran anu di bandungannana •barudak bisa ngalisankeun eta kalimah Bercakap – cakap Materi Pokok Nyarita Temp. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. perasaan. bercakap-cakap.

121 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. NIP. 20…….3 Menyatakan atau menyapa Indikator • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rajekan trilingga anu geus disayagikeun • bisa nguningakeun eta kalimah Materi Pokok Trilingga Temp. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 4.4 Meyakinkan teman • bisa molahkeun paguneman malem lebaran • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa ngolahkeun paguneman • bisa nyebutkeun harti paribasa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nataan kasenian sunda Teks Pengalaman malam lebaran Mengetahui.Kompetensi Dasar 4.. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

membaca apresiasi.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. membaca percakapan.1 Membaca Apresiasi (Membaca) Indikator • bisa nyebutkeun jumlah jajaran nu aya dina eta sisindiran • bisa ngabedakeun mana jajaran nu kaasup cangkang jeung mana jajaran nu kaasup eusi sisindiran • bisa ngajelaskeun maksud dina eusi eta sisindiran 1.2 Membaca teks Percakapan (Membaca ) • bisa maca paguneman kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkem eusi tina eta paguneman • Ngajawab pananya nu pantali jeung eusi paguneuman Maca Teks Paguneman 2 JP Materi Pokok Maca Apresiasi AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 1 Mampu membaca. melantunkan puisi dan membaca cepat. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks dengan membaca dalam hati. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 122 . memahami.

3 Membaca Cepat Indikator • bisa maca hiji wacana kalawan make teknik maca gancang • bisa nyangkem eusi tina eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta bacaan Materi Pokok Maca Gancang AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa nyaritakeun deui eusi wacana kalawan make basa serangan 2.Kompetensi Dasar 1.3 Melantunkan Pupuh • bisa nembangkeun pupuh Balakbak tur bener wirahmana • bisa ngajelaskeun sifatna / eusina pupuh Balakbak • bisa nembangkeun pupuh Ladrang kalawan bener wirahmana Nembongkeun Pupuh 4 JP • bisa ngajelaskeun sifatna / eusina pupuh Ladrang 123 .

124 .. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

1 Menyimak Pembacaan puisi / Guguritan Indikator • bisa maca / mawakeun hiji sajak kalawan make intonasi nu bener • bisa nyangkem eusi hiji sajak jeung naon maksudna • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi eta sajak Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. guguritan dan pengumuman (beware) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 125 . Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Materi Pokok Ngaregepkeun sajak AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. NIP. memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan berupa carita pondok. 20…….PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. 2JP 2JP 2JP ………………………..

dan menulis dan menulis pengumuman (bewara) kejadian aktual 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan surat ku kecap kecap nu larap 3. dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi. melaporkan. perasaan.2 Menulis Faktual • bisa nataan rupa – rupa ngaran kasenian • bisa nyebutkeun ngaran waditra jeung pamirigna eta kasenian Nyusun Tulisan Faktual 4 JP 126 .1 Menulis Narasi (Menulis ) Indikator • bisa nulis surat nu dituju keun jang ka babaturan • bisa nyieun surat nu dituju keun jang ka saluhureun • bisa nyusun surat nu asalna tina alenia jeung tina kalimah Materi Pokok Nyieun Surat AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3.

4 Menulis Pengumuman • bisa maca hiji bewana kalawan gemet • bisa nyanggem kana eusi eta bewana kalawan ngarti maksudna • bisa nyusun hiji bewana nu asalna tina bewana nu susunanana hente bener jadi hiji bewana nu 127 .Kompetensi Dasar Indikator • bisa ngajelaskeun kumaha carana eta waditra kasenian ditabeuhna Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.3 Menulis Deskripsi • bisa nyusun tulisan tina sababaraha alenia jadi tulisan anu ngaguluyur • bisa nyusun tulisan tina kalimah acak jadi tulisan anu ngaguluyur Nyusun Tulisan Deskripsi 4 JP • bisa ngalengkepan tulisan ku kecap – kecap anu merenah jeung saluyu kana eta tulisan Nyusun Bewara 4 JP 3.

Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator gembleng Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan hiji bewana nu gembleung • bisa ngalengkepan hiji bewana ku kecap – kecap nu merenah • bisa nyieun hiji bewana nu eusina ngajak babaturan pikeun ngajaga kabersihan sakola Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. 128 . 20……..

dan keinginan secara lisan dalam bercerita (ngadongeng). menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan paguneman. menyampaikan permintaan. BERBICARA Kompetensi Dasar 4. menegur (nyaram).kalimah nu merenah Materi Pokok Nyarita dina telepon AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 129 . atau memuji dengan alasan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. perasaan. mengkritik. menceritakan benda dilingkungan. memberikan tanggapan.1 Melakukan Percaka pan melalui telepon (Berbicara) Indikator • bisa ngalakukeun paguneuman nu ngagambar keun dina telepon jeung babaturan • bisa make basa nu merenah lamun nelepon kasaluhureun • bisa nyebutkeun hal – hal nu perlu diperhatikeun dina waktu narima telepon nyaeta saha nu nelepon jeung perlu ka saha • bisa ngalengkepan paguneuman dina telepon ku kalimah .

3 Mengkritik atau Memberikan pujian • bisa mere pangajen kana sawatara paripolah atawa tingkah laku anu dianggap sopan jeung teu sopan • bisa ngendalikeun kalimah kritikan pikeun paripolah anu teu sopan • bisa ngabandingkeun paripolah anu Ngedalkeun kritikan 4 JP 130 .2 Menegur dengan menggunakan bahasa yang santun (Nyaram) Indikator • bisa ngedalkeun kalimah panyaram ku kalimah nu jentre sarta merenah lentongna • bisa nyebutkeun naon salah sahiji tanda kalimah panyaram • Ngalengkeupan panyaran ku kalimah nu salayu jeung eta panyaram • bisa nyieun kalimah panyaram anu saluyu jeung gambar Materi Pokok Ngedalkeun Panyaram AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.Kompetensi Dasar 4.

131 .. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator dianggap teu sopan bari mere alesanna Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir 2JP 2JP 2JP 2JP Mengetahui. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP. NIP.

dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis ( teks ) dengan membaca intensif. dan membacakan dongeng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 132 . membaca puisi. memahami.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1.1 Membaca dalam hati Indikator • bisa maca dina jero hate hiji wacana sempalan tina novel bari tuluy diilo • bisa nyungkem eusi tina eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta wacana • bisa nyaritakeun deui kayaan atawa eusi eta wacana ku basa sorangan 1.2 Membaca Intensif • bisa macakeun eta paguneman kalawan make sora nu bedas jeung lentong nu bener • bisa ngajawab pananya nu aya Maca Gancang 4 JP Materi Pokok Maca dina jero hate AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 1 Mampu membaca.

Kompetensi Dasar Indikator patalina jeung eusi eta paguneman • bisa nyieun mi salnya eta pagueneman ku basa sorangan • bisa nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa saha nu jadi nara sumbernya • bisa mastikeun naon wae nu rek tanyakeun ka eta narasumber • bisa nyieun laporan hasil tina eta wawancara jeung narasumber Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.3 Membaca puisi Pilihan sendiri • bisa maca eta sajak sing bedas atawa di deklamasikeun kalawan lafal jeung lentong nu bener • bisa milih salah sahijji sajak bari tuluy di deklamasikeun dihareupeun kelas Maca Estestis 4 JP 133 .

Guru Kelas / Guru MP …………………………. Membaca dalam hati Indikator • bisa ngilo bacaan sing gemet sarta nyanggem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyaritakeun deui eta wacana make basa sorangan Materi Pokok Maca dina jero hate AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP.Kompetensi Dasar 1. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2 JP ……………………….4 . 134 . …………………………… NIP. 20……..

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 135 .2 Menyimak Penjelasan Narasumber • bisa nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa saha nu jadi nara sumberna • bisa mastikeun naon Ngaregepkeun katerangan ti narasumber 4 JP Materi Pokok Ngaregepkeun carita pondok AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. pesan melalui telepon dan pembacaan cerita pendek.1 Menyimak Pembacaan cerita pendek Indikator • bisa ngaregepkeun hiji carita pondok nu keur dibaca • bisa nerangkeun naon eusina tina eta carita pondok • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa nyebutkeun ruparupa ngaran sato atawa barang nu luyu jeung gambar • bisa nyaritakeun deui eta carita pondok make basa sorangan 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber.

NIP. …………………………… NIP. 136 .Kompetensi Dasar Indikator wae nu rek ditanyakeun ka eta narasumber • bisa nyieun laporan hasil tina eta wawancara jeung nara sumber Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2..3 Menyimak Pembacaan puisi Anak – anak • bisa ngabandungan hiji sajak nu keur dibaca • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta sajak • bisa ngabandingkeun eusi antara dua sajak nu geus dibaca Ngabandungan sajak 4 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

dan menulis eksposisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan hiji paragraph ku kalimah – kalimah nu merenah 3.1 Menyusun paragraph Indikator • bisa ngajelaskeun yen hiji paragraph diwangun ku sababaraha kalimah jadi hiji paragraph nu ngaguluyur • bisa nyusun sababaraha paragraph jadi hiji tulisan nu gembleng Materi Pokok Nyusun Paragraf AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.2 Meringkas bacaan • bisa nyieun ringkesan tina bacaan panjang jadi sababaraha kalimah Ngaringkas Bacaan 2 JP 137 . menulis deskripsi. menyusun paragraph. perasaan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. dan keinginan secara tertulis. menulis surat. dalam menulis cerita. meringkas bacaan.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa macakeun eta ringkasan nu geus dijieun dihareupeun kelas Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 138 . NIP..

1 Memerankeun drama Pendek Indikator • bisa ngangtukeun palaku nu rek merankeun eta drama pondok • bisa apal bagian – bagian guneman nu rek diperankeun • bisa molahkeun eta adegan drama pondok dihareupeun kelas 4. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngasongkeun pamadegan ngeunaan rupa – rupa hal misalnya pagawean atawa akibat tina hiji 139 .2 Menyampaikan Pendapat tentang Suatu persoalan • bisa nepikeun pamadegan nu saluyu jeung kahayangna / pikiran Ngasongkeun pamadegan 4 JP Materi Pokok Molahkeun Drama Pondok AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4. menyampaikan pendapat. memerankan drama pendek. mendeskripsikan benda atau alat. menyimpulkan isi dialog. dan keinginan secara lisan menangapi suatu persoalan. persaan. berwawancara.

Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator pagawean Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. 140 . …………………………… NIP.. NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. 20…….

dengan membaca dalam hati. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 141 .1 Membaca Cepat Indikator • bisa nyangkem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya anu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyaritakeun deui eta eusi wacana ku basa sorangan • bisa nyangkem eusi wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyebutkeun sinonimna sawatara kecap dicutat tina wacana • bisa ngalarapkeun eta kecap kana kalimah 1.2 Membacakan sekilas • bisa ngilo hiji bacaan sing gemet sarta nyangkem kana eta wacana • bisa ngajawab pananya nu Maca dina jero hate 4 JP Materi Pokok Maca Gancang ( Wacana Lancaran AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 1 Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis. membaca cepat. membaca bercakap – cakap dan membaca grafik atau peta. membaca sekilas.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………..Kompetensi Dasar Indikator aya patalina jeung eusi bacaan • bisa nyaritakeun deui eta wacana make basa sorangan • bisa nerangkeun sinonimna sawatara kecap anu dicutat tina eta wacana nyangkem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyebutkeun sinonim sawatara kecap nu aya tina eta wacana • bisa ngalarapkeun kecap – kecap tadi tina kalimahan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP. 142 . 20…….

1 Menyimak Pembacaan cerita rakyat Indikator • bisa nyangkeum eusi eta carita rakyat • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa gadongengkeun deui eta carita make basa sorangan 2. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio. cerita rakyat dan nasehat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 143 . telepon.2 Menyimak Pembacaan cerita • bisa nyangkem carita pondok nu keur dibaca • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa gadongengkeun deui eta carita male basa sorangan Nyangkem Carita pondok 4 JP Materi Pokok Mahamkeun Carita AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. memahami.

Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. 144 . …………………………… NIP. 20……. NIP. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

serta keinginan secara tertulis dengan mengisi formulir.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. danmenulis riwayat hidup. menulis pidato.3 Mengisi Isian • bisa nyieun surat ngagunakeun kartu pos 145 . eusi jeung panutup 3.1 Menulis riwayat hidup Indikator Materi Pokok Ngarang Pangalaman AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. menulis kejadian melengkapi karangan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa nyieun hiji karangan nu eusina nyaritakeun kegiatanon kegiatan • bisa ngajelaskeun yen hiji karangan kudu ngawengku kana bubuka. menulis berita. perasaan.2 Menceritakan hasil pengamatan • bisa mekarkeun rangka karangan jadi karangan gembleng Ngarang hasil paniten 4 JP • bisa nyieun hiji laporan / karangan hasil tina eta kegiatan atawa kunjungan Nulis dina kartu pos 2 JP 3.

146 .4 Menulsi kejadian • bisa mekarkeun rangka karangan jadi karangan gembleng • bisa nyieun hiji karangan nu asalna pedaran tina hiji kagiatan Nyusun Pedaran 2 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20…….Kompetensi Dasar Indikator • bisa nepikeun eusi nu dimaksud tina eta surat Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. 2JP 2JP 2JP ……………………….

2 Memerankan drama Anak anak Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akir Ngagalantangkeun gending karesmen 2 JP 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. 20……. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. pidato (biantara ). berdiskusi.. NIP. perasaan. serta keinginan secara lisan. membahas isi buku mengkritik sesuatu disertai alasan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Berbicara Kompetensi Dasar 4. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. Mengetahui. dan memerankan drama anak -anak. 147 . dalam menceritakan hasil pengamatan.1 Memerankeun drama Indikator • bisa molahkeun paguneman sacara bagilir jeung babaturan kalawan make basa jeung lentong nu bener • bisa molahkeun gending karesmen saluyu jeung penokohan Materi Pokok Ngagunemkeun carita pantun AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful