PROGRAM PEMBELAJARAN DAN MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI BAHASA SUNDA SEMESTER 1

1

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami , serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa), dongeng, dan perintah (parentah) sederhana.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.1 Menyimak dan membedakan bunyi. Indikator • Membedakan suara e, e`, dan eu dalam berbagai kata. • Membedakan suara vokal e`, e, dan eu. Materi Pokok Kata- kata yang memakai vokal e`, e, dan eu. Nama benda yang memakai vokal e`, e, dan eu. AW 3 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• Menuliskan vokal e`, e,
dan eu , pada kata dengan tepat.

1.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru dengan sungguhsungguh

• Mendengarkan dongeng yang dibaca guru. • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. • Melakukan tanya jawab tentang isi dongeng. • Memperagakan tokoh dongeng. • Menyebutkan watak tokoh yang dapat diteladani.

Maca kecap.

3 JP

2

Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

Indikator

Materi Pokok

AW 2JP 2JP 2JP

Juli 3 4 5

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

3

perkenalan (ngawanohkeun) diri. BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 2. Gambar barang budaya / alami. • Menyebutkan fungsi anggota tubuh. permintaan izin.1 Mengemukakan permintaan izin dengan bahasa lisan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 2. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa. Indikator Materi Pokok AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menyampaikan permintaan izin dengan bahasa lisan. • Menunjukkan nama benda ciptaanTuhan. 2 JP 4 . bahasa kepada teman sebaya orang yang lebih tua. • Menyebutkan kegunaan benda. • Membedakan 2. • Menunjukkan nama benda karya manusia. Kalimat permintaan ijin.2 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman).

3 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa. 20……. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. • Menerangkan isi Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar 2.. 5 . Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. Indikator Materi Pokok Kalimat sederhana AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menerangkan isi cerita seri tantang peristiwa di sekolah. NIP. cerita seri tantang peristiwa di jalan raya.

memahami. Mampu membaca. (konsonan yang sama). kata-kata asal yang terdiri dari dua suku kata ( 2 engang ) Maca kecap. kata-kata asal yang terdiri dari dua suku (engang ) dan memakai vokal yang sama tapi berbeda konsonan. • Mengucapkan • Mengucapkan • Mengucapkan kata-kata asal yang 6 . dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Mengucapkan kecap-kecap asal yang terdiri dari dua suku ( 2 engang ) dan memakai vokal e`. serta wacana pendek.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3.1 Membaca katakata lepas yang mengandung kata asal dwisuku (dua engang) Indikator Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 3. e. kalimat lepas. dan eu.

7 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….2 Membaca kalimat lepas dua kata • Membaca kalimat yang terdiri dari dua kata dengan menggunakan lafal dan intonasi yang benar. NIP. • Menjelaskan arti dari kalimat. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. 20……. Kalimat sederhana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator menggunakan fonem rangkap ng dan ny Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.

8 . Kalimat sederhana 4. perasaan. mengungkapkan fikiran. dan keinginan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 4. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menulis / menyalin kata dari huruf lepas ke tulisan tegak bersambung. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas.1 Menulis atau menyalin huruf lepas Indikator • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan vokal e`.2 Menulis kata dwisuku. Materi Pokok Kalimat sederhana AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 4. e. • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata dengan cara dikte. • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan konsonan ke dalam tulisan lepas. suku kata (engang) dan kalimat sederhana. Mampu menulis. dan eu.

9 . …………………………… NIP. NIP. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………..Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui.

Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami . e. • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. dongeng.1 Menyimak dan membedakan bunyi. e. dan eu dalam berbagai kata. e`. dan eu. Nama benda yang memakai vokal e`. pada kata dengan tepat. • Melakukan tanya jawab tentang isi dongeng. • Memperagakan tokoh dongeng.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru • Mendengarkan dongeng yang dibaca guru dengan sungguh-sungguh. e. Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Menuliskan vokal e`. Indikator • Membedakan suara e. 1. 10 . dan perintah (parentah) sederhana. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. e. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). dan eu . Materi Pokok 1 Kata. • Membedakan suara vokal e`.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 1.kata yang memakai vokal e`. Maca kecap. dan eu. dan eu.

Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. …………………………… NIP. NIP.Kompetensi Dasar Indikator • Menyebutkan watak tokoh yang dapat diteladani. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 20…….. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 11 .

• Menyebutkan fungsi anggota tubuh. Kalimat permintaan ijin. • Menunjukkan nama benda karya manusia. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa. • Menunjukkan nama benda ciptaanTuhan. bahasa kepada teman sebaya orang yang lebih tua. • Menyebutkan kegunaan benda. permintaan izin. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman). perkenalan (ngawanohkeun) diri.2 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 2. Gambar barang budaya / alami. Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Menyampaikan permintaan izin dengan bahasa lisan. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 2.1 Mengemukakan permintaan izin dengan bahasa lisan. 12 . • Membedakan 2.

…………………………… NIP.. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP. 13 .3 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa. 20……. Indikator Materi Pokok 1 Kalimat sederhana Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Menerangkan isi cerita seri tantang peristiwa di sekolah.Kompetensi Dasar 2. • Menerangkan isi Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. cerita seri tantang peristiwa di jalan raya.

asal yang terdiri dari dua suku kata ( 2 engang ) Maca kecap. (konsonan yang sama).MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. • Mengucapkan kecap- kecap asal yang terdiri dari dua suku ( 2 engang ) dan memakai vokal e`. e. kalimat lepas. asal yang terdiri dari dua suku (engang ) dan memakai vokal yang sama tapi berbeda konsonan. serta wacana pendek. memahami.1 Membaca katakata lepas yang mengandung kata asal dwisuku (dua engang) Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 3. Mampu membaca.2 Membaca kalimat lepas dua kata • Membaca kalimat yang terdiri dari dua kata dengan menggunakan lafal dan intonasi yang Kalimat sederhana 14 . dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas. • Mengucapkan kata-kata • Mengucapkan kata-kata • Mengucapkan kata-kata asal yang menggunakan fonem rangkap ng dan ny 3. dan eu.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. Mengetahui. Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Menjelaskan arti dari kalimat. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. 20…….. NIP.Kompetensi Dasar benar. 15 . …………………………… NIP.

• Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan konsonan ke dalam tulisan lepas. dan eu.. ………………………. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. perasaan. e. • Menulis / menyalin kata dari huruf lepas ke tulisan tegak bersambung. Mampu menulis. dan keinginan.1 Menulis atau menyalin huruf lepas Indikator • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan vokal e`. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 4. Mengetahui. mengungkapkan fikiran. suku kata (engang) dan kalimat sederhana. Materi Pokok 1 Kalimat sederhana Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 4. 16 . 4. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. 20…….2 Menulis kata dwisuku. • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata Kalimat sederhana • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata dengan cara dikte.

• Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 2. • Ngajelaskeun eusi kakawihan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. cara hidup sehat. dongeng serta kakawihan.2 Menyimak kakawihan • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahma nu hade. • Mere contoh tata cara / tat tertib diajar di imah. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib. Mampu menyimak. • Ngariringkeun kakawihan boh sorangan. boh babarengan. 2.1 Menyimak tata cara atau tata tertib belajar Indikator Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Nyebutkeun tata cara tata/ tertib diajar di sakola. • Maca wacana kakawihan jentre tur merenah lentingna Ngaregepkeun 6 JP 17 .

Kompetensi Dasar 2. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Indikator • Nyebutkeun pentingna sare leuwih awal jeung hudang leuwih isuk-isuk. …………………………… NIP.3 Menyimak penjelasan tentang cara hidup sehat. • Nyontoan pentingna kabiasaan miara kasehatan awak Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nyarita • Nyebutkeun pentingna kabiasaan ngadahar kadaharan nu ngandung gizi 2JP 2JP 2JP ………………………. 18 . NIP. 20…….. Guru Kelas / Guru MP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

.1 Membaca wacana kakawihan Indikator • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahmanuhade • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana kakawihan • Maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. membaca dongeng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. NIP. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring. Mampu membaca.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2.2 Membaca nyaring (bebas) Membaca nyaring 19 . • Nyangkem eusi wacana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 2JP 2JP 2JP ………………………. membaca kakawihan. • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana. 20……. Materi Pokok Maca wacana kakawihan AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2.

Indikator • Ngawasa pasangan aksara leutik jeung aksara gede dina wangun aksara tulisajeg – nyambung. kalimat sederhana dan menyempurnakan kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kekecapan sorangan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 3. MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3. wacana pendek. • Ngomean kesalahan nulis. perasaan. mengungkapkan fikiran . • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kecap nu geus ditangtukeun. 3.1 Menulis kalimat berhuruf kapital. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis karangan (tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede). • Nulis/ nyalin kalimah nu make aksara gede dina wangun aksara tulisajeg. dan keinginan. Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 20 .2 Menyusun kalimat sederhana.nyambung. Mampu menulis. • Ngomean kesalahan nulis.

NIP. 21 .Kompetensi Dasar 3. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP. Materi Pokok AW 3 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nulis kalimah ku aksara ajegnyambung..3 Menulis kalimat sederhana (basajan) Indikator • Nulis kalimah ngagunakeun aksara ajeg-nyambung • Nulis kalimah ngagunakeun wangun aksara nu jelas ( babari dibaca) • Nulis kalimah nu rapih heunteu salah nulis.

serta mengundang teman. secara lisan. tentang bertamu ke rumah teman. BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 4. • Ngobrol/ guneman make kalimah ajakan nu hade • Ngagunakaeun kalimah ajakan . Mampu mengungkapkan fikiran. • Narima atawa nolak kalimah ajakan Nyarira 4 JP Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 22 . • Nepikeun eusi perjangjian ku kalimah anu hade. perasaan. 4.2 Mengundang teman (ngajak rerencangan) • Milih kalimah ajakan nu hade.1 Berjanji dengan teman (jangji jeung babaturan) Indikator • Milih kalimah perjangjian anu hade. mengajak teman. berjanji dengan teman.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 4. dan keinginan. • Nyarita ngagunakeun kalimah perjangjian anu hade. memperkenalkan orang lain. • Ngedalkeun jangji ku cara nyebutkeun waktu jeung tempat.

Nyarita 6 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. • Molahkeun gunaman ngagunakeun kalimah nu sopan • Nepikeun pamaksudan nyemah kalawan ngagunakeun kalimah nu hade. …………………………… NIP.3 Bertamu ke rumah teman (namu ka bumi rerencangan) • Milih sarta ngucapkeun salam ti semah ka pribumi kalayan ngagunakeun lentong nu hade.Kompetensi Dasar Indikator • Ngucapkeun kalimah ajakan ngondang babaturan. 23 . 20…….. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.

• Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah. • Mere contoh tata cara / tat tertib diajar di imah. Mampu menyimak. • Ngajelaskeun eusi kakawihan. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib. dongeng serta kakawihan. cara hidup sehat. • Ngariringkeun kakawihan boh sorangan.1 Menyimak tata cara atau tata tertib belajar Indikator Materi Pokok 1 Ngaregep-keun Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Nyebutkeun tata cara tata/ tertib diajar di sakola. 24 . 1.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 1. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.2 Menyimak kakawihan • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahma nu hade. boh babarengan.

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Maca wacana kakawihan jentre tur merenah lentingna 1. • Nyontoan pentingna kabiasaan miara kasehatan awak • Nyebutkeun pentingna kabiasaan ngadahar kadaharan nu ngandung gizi Mengetahui. 25 . • Nyebutkeun pentingna sare leuwih awal jeung hudang leuwih isukisuk. 20……. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………..3 Menyimak penjelasan tentang cara hidup sehat.

. • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana. membaca dongeng Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP ………………………….1 Membaca wacana kakawihan Indikator • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahmanu hade • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana kakawihan 2.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2. …………………………… 26 . memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring. 20……. • Nyangkem eusi wacana Materi Pokok 1 Maca wacana kakawihan Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. Mampu membaca.2 Membaca nyaring (bebas) • Maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. membaca kakawihan.

NIP.

NIP.

27

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 3 Mampu menulis, mengungkapkan fikiran , perasaan, dan keinginan, secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis karangan (tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede), wacana pendek, kalimat sederhana dan menyempurnakan kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16

MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3.1 Menulis kalimat berhuruf kapital. Indikator • Ngawasa pasangan aksara leutik jeung aksara gede dina wangun aksara tulis- ajeg – nyambung. • Nulis/ nyalin kalimah nu make aksara gede dina wangun aksara tulis- ajegnyambung. • Ngomean kesalahan nulis. 3.2 Menyusun kalimat sederhana. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kecap nu geus ditangtukeun. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9

28

Kompetensi Dasar

Indikator ngagunakeun kekecapan sorangan. • Ngomean kesalahan nulis.

Materi Pokok 1

Diri sendiri 2 3 4

Keluarga 5 6

Lingkungan 7 8 9

Kegemaran 10 11

Pengalaman 12 13

Kebersihan & Kesehatan 14 15 16

3.3

Menulis kalimat sederhana (basajan)

• Nulis kalimah ngagunakeun aksara ajegnyambung • Nulis kalimah ngagunakeun wangun aksara nu jelas ( babari dibaca) • Nulis kalimah nu rapih heunteu salah nulis.

Nulis kalimah ku aksara ajegnyambung.

Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

29

2 Mengundang teman (ngajak rerencangan) • Milih kalimah ajakan nu hade. • Ngobrol/ guneman make kalimah ajakan nu hade • Ngagunakaeun kalimah ajakan . 4. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 4.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan fikiran. mengajak teman. • Nyarita ngagunakeun kalimah perjangjian anu hade. serta mengundang teman. secara lisan. • Ngedalkeun jangji ku cara nyebutkeun waktu jeung tempat. • Nepikeun eusi perjangjian ku kalimah anu hade. tentang bertamu ke rumah teman.1 Berjanji dengan teman (jangji jeung babaturan) Indikator • Milih kalimah perjangjian anu hade. berjanji dengan teman. • Narima atawa nolak kalimah ajakan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 30 . perasaan. dan keinginan. memperkenalkan orang lain.

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Ngucapkeun kalimah ajakan ngondang babaturan. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………..3 Bertamu ke rumah teman (namu ka bumi rerencangan) • Milih sarta ngucapkeun salam ti semah ka pribumi kalayan ngagunakeun lentong nu hade. 2. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP.4. Mengetahui. 31 . • Molahkeun gunaman ngagunakeun kalimah nu sopan • Nepikeun pamaksudan nyemah kalawan ngagunakeun kalimah nu hade.

memahami. serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif. Materi Pokok Teks basajan (Pangajaran 1) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. Mampu membaca. • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi bacaan.2. • Bisa ngalengkepan kelimah kujawaban anu larap/ luyu jeung bacaan.1. Membaca nyaring • Bisa maca bedas kalawan lafal jeung lentong anu merenah • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi anu dibaca Maca bedas (pengajaran 5) 4 JP 32 . membaca puisi. membaca nyaring.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 1. • Bisa nyieun ringkesan tina bacaan. Membaca dalam hati (intensif) Indikator • Bisa neangan harti kecap-kecap pentint tina eta bacaan. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. 33 . …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Bisa ngaleungkepan bacaan ku kecapkecap anu merenah Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP. 20……..

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 2. Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita banatang, dan kakawihan Indikator • Bisa ngaregekeun pedaran ngenaan kabersihan lingkungan • Bisa nyebutkeun rupa-rupa panyakit • Bisa nuliskeun jenis-jenis kabersihan jeung kesehatan lingkungan • Bisa nyieun ringkesan tina eta eusi pedaran • Bisa mere tanggapan kana eusi pedaran • Bisa nyaritakeun deui eta eusi pedaran Materi Pokok Pedaran ngenaan kasehatan AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

Kompetensi Dasar 2.1 Menyimak bahasan tentang kesehatan dan makanan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP.

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

34

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 3. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

Kompetensi Dasar 3.1 Menulis kalimat Tanya (Kalimat pananya)

Indikator • Bisa nyebutkeun kecapkecap pananya • Bisa ngagunakeun kalimah pananya keur babatran jeung keur kasaluhuran kalawan kekecapan anu merenah. • Bisa nanya ka babaturan jeung kasaluhureun ngagunakeun pilihan kecap nu merenah; • Bisa nuliskeun kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya ngenaan sabab musabab, waktu jeung tempat.

Materi Pokok Kalimat pananya (palajaran 2,3)

AW 4 JP

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3.2. Menulis kalimat berita (kalimat wawaran)

• Bisa nyieun catatan penting ngenaan wawaran atawa ceramah

Nulis kalimah wawaran (pangajaran 6)

4 JP

35

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli 3 4 5

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• Bisa nuliskeun kalimah wawaran • Bisa nyebutkeun ciri-ciri kalimah wawaran • Bisa nyieun laporan tina eta berita atawa ceramah Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP. 2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

36

menceritakan gambar seri.2. Menceritakan gambar berseri Indikator • Bisa nyusun gambar kalawan puguh enten seureuhna • Bisa ngajelaskeun eusi hiji-hijina gambar nu geus disadiakeun • Bisa nerangkeun eusi gambar seri sacara gembleng • Bisa nyieun hiji karangan tina eusi susunan gambar seri Materi Pokok Gambar seri (pangajaran 7) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. bercakap-cakap. perasaan.bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang • Bisa nyebutkeun sasatoan nu gede jeung sasatoan nu leutik • Bisa ngabedakeun antara sato anu lindeuk jeung sato nu galak Paguneman 2 JP 37 .1. dan meyakinkan teman Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. dan keinginan secara lisan dalam menyapa.

suku. 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. NIP. 20…….. sato cai. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. bulu jeung kadaharan unggal sasatoan Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. jeung sato nu hiber • Bisa nyebutkeun warna. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. 38 .Kompetensi Dasar Indikator • Bisa ngelompokkeun mana nuka-asup sato di darat.

Materi Pokok 1 Teks basajan (Pangajaran 1) Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 1. membaca nyaring. Membaca nyaring • Bisa maca bedas kalawan lafal jeung lentong anu merenah • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi anu dibaca Maca bedas (pengajaran 5) 39 .1. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Kompetensi Dasar 1.2. serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif. Mampu membaca. • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi bacaan. • Bisa nyieun ringkesan tina bacaan. Membaca dalam hati (intensif) Indikator • Bisa neangan harti kecap-kecap penting tina eta bacaan. • Bisa ngalengkepan kelimah kujawaban anu larap/ luyu jeung bacaan. membaca puisi.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 1. memahami.

NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 40 .. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Bisa ngaleungkepan bacaan ku kecapkecap anu merenah Mengetahui. 20……. …………………………… NIP.

cerita banatang.1 Menyimak bahasan • Bisa ngaregekeun pedaran tentang kesehatan ngenaan kabersihan dan makanan lingkungan • Bisa nyebutkeun rupa-rupa panyakit • Bisa nuliskeun jenis-jenis kabersihan jeung kesehatan lingkungan • Bisa nyieun ringkesan tina eta eusi pedaran • Bisa mere tanggapan kana eusi pedaran • Bisa nyaritakeun deui eta eusi pedaran Mengetahui.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 2. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan. memahami. …………………………… 41 . dan kakawihan KegePengaKebersihan & Diri sendiri Keluarga Lingkungan maran laman Kesehatan Indikator Materi Pokok 1 2.. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP Pedaran ngenaan kasehatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kompetensi Dasar …………………………. 20……. Mampu menyimak.

NIP. 42 .NIP.

kalimat perintah. perasaan.2. 3. dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. • Bisa nanya ka babaturan jeung kasaluhureun ngagunakeun pilihan kecap nu merenah.1 Menulis kalimat Tanya (Kalimat pananya) • Bisa nyebutkeun kecap-kecap pananya • Bisa ngagunakeun kalimah pananya keur babatran jeung keur kasaluhuran kalawan kekecapan anu merenah. Menulis kalimat berita (kalimat wawaran) • Bisa nyieun catatan penting ngenaan wawaran atawa Nulis kalimah wawaran (pangajaran 6) Kalimat pananya (palajaran 2. dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita. • Bisa nuliskeun kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya ngenaan sabab musabab.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. kalimat luas. waktu jeung tempat. kalimat tanya. Diri sendiri 1 3.3) 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 43 .

…………………………… NIP. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….Kompetensi Dasar Indikator ceramah • Bisa nuliskeun kalimah wawaran • Bisa nyebutkeun ciriciri kalimah wawaran • Bisa nyieun laporan tina eta berita atawa ceramah Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. NIP.. 44 .

Menceritakan gambar berseri • Bisa nyusun gambar kalawan puguh enten seureuhna • Bisa ngajelaskeun eusi hiji-hijina gambar nu geus disadiakeun • Bisa nerangkeun eusi gambar seri sacara gembleng • Bisa nyieun hiji karangan tina eusi susunan gambar seri 4. perasaan. dan meyakinkan teman KegePengaKebersihan & Diri sendiri Keluarga Lingkungan maran laman Kesehatan Indikator Materi Pokok 1 4. dan keinginan secara lisan dalam menyapa.1. bercakap-cakap.2.bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang • Bisa nyebutkeun sasatoan nu gede jeung sasatoan nu leutik • Bisa ngabedakeun antara sato anu lindeuk jeung sato nu galak • Bisa ngelompokkeun Paguneman Gambar seri (pangajaran 7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kompetensi Dasar 45 . Mampu mengungkapkan pikiran. menceritakan gambar seri.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 4.

NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP. suku. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator mana nuka-asup sato di darat. sato cai. 46 .. bulu jeung kadaharan unggal sasatoan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. 20……. jeung sato nu hiber • Bisa nyebutkeun warna.

memahami. Mampu membaca.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 1.1.2. Membaca teks percakapan • Bisa maca paguneman kalawan Teks Paguneman 47 . dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca dalam hati.Membaca Apresiasi Indikator • Bisa nyebutkeun para palaku tina eta dongeng fabel • Bisa nuduhkeun gagasan pokok tina carita • Bisa nangtukeun hubungan analogis tina eta carita • Bisa nyaritakeun deui eusi tina eta carita • Bisa nyebutkeun kecap-kecap nu penting tina eta carita tur manggihan kecap sinonim • Bisa ngalarapkeun eta kecap-kecap dina kalimah saderhana Materi Pokok Dongng fabel (pangajaran) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. melantunkan puisi dan membaca cepat. membaca apresiasi. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. membaca percakapan.

. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. 48 . 20…….Kompetensi Dasar Indikator make lafal jeung intonasi nu bener • Bisa nokohkeun hiji palaku tina eta paguneman • Bisa nyieun paguneman sederhana nu temana bebas jeung babaturan sakelompok Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….

memberi tanggapan. menyampaikan permintaan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 2. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2.2. • Bisa ngajawab pananya tina eta Karangan deskripsi Kecap pangantet jeung panyambung (pangjaran 3) 49 . perasaan. dalam bercerita.Bercerita tentang Kegemaran Indikator • Bisa ngebrehkeun karesep ku kalimah salancar jeung kantetan • Bisa nyaritakeun karesep sorangan • Bisa nyebutkeun pangaresep babaturan di kelas (babaturan sabangkuna) • Bisa ngahargaan pangaresep babaturan Materi Pokok Karesep diri pribadi ngagunakeun kalimah (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. menegur. menceritakan benda dilingkungan. mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan paguneman. dan keinginan secara lisan. Mampu mengungkapkan pikiran.1. Menulis deskripsi • Bisa ngadeskripsikeun hiji carita sacara rinci nepi kaharti kunu macana.

Kompetensi Dasar Indikator carita • Bisa ngagunakeun kecap pangantet dina kalimah • Bisa ngalarapkeun kecap panyambung dina kalimah Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 50 . …………………………… NIP. 20……. NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………..

memahami. Menyimak carita pondok Indikator • Bisa gajawab pananya tina eta carpon pikeun ningali paam atawa henteuna kana eusi eta carpon • Bisa ngadongengkeun deui hal hal anu dipikaresep dina eta carita • Bisa narik kasimpulan alus atawa henteuna lamun ngagugukana papatah kolot • Bisa nuliskeun harti kecap tina kecap-kecap nudianggap penting • Bisa nyieun kalimah ku kecap-kecap nu geus ditangtukeun Materi Pokok Carpon barudak AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. guguritan. Mampu menyimak. Menyimak pembacaan guguritan • Bisa nembangkeun pupuh ngagunakeun wirahma nu bener • Bisa apal salah sahiji Pupuh 51 . dan menanggapi berbagai jeniswacana lisan berupa carita pondok.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 3. dan pengumuman (bewara) Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3.2.1.

NIP. pucung atawa gurisa jeung nembangkeunana • Bisa ngajelaskeun naon ari eusi nu dikandung ku eta tilu pupuh • Bisa mere conto sejen pupuh pucung. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator pupuh tina pupuh magatru. 52 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. magatru jeung gurisa nu rumpakana beda jeung nu aya tina buku Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui..

menyampaikan permintaan.. mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan dan melakukan paguneman Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4.1. …………………………… NIP.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 4. menegur. NIP. Menayampaikan permintaan Indikator • Bisa nepikeun pamenta ka jalma lian kalawan ngagunakeun kalimah nu bener • Bisa nyieun kalimah pamenta Materi Pokok Kalimah pamenta AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. menceritakan benda dilingkungan. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita. 53 . memberikan tanggapan. 20…….

1. jeung panutup • Bisa ngalengkepan hiji karangan kujalan nuluykeun bagian-bagian kalimah nu can lengkep AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. eusi. Nulis narasi Indikator • Bisa paham kana eusi eta karangan • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi karangan • Bisa ngajelaskeun harti kecap dina kecap-kecap pentiing tina karangan • Bisa ngawincik hiji karangan mana nu kaasup bubuka. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 54 . melaporkan dan menuliskan kejadian aktual dan menulis bewara Materi Pokok Karangan narasi Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 5. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. deskripsi. dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi.. 20……. 2JP 2JP 2JP ………………………. perasaan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 5 Mampu nengungkapkan fikiran.

memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber. dan membaca cerita pendek Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. Menyimak penjelasan dari narasumber Indikator • Bisa nuliskeun pokopoko caritaan nara sumber • Bisa mere/ nyieun pertanyaan anu larap jeung poko-poko caritaan • Bisa nyieun tanggapan eusi katerangan nara sumber jeung merhatikeun tata basa nu digunakeun Materi Pokok Keterangan narasumber (pangajaran 1) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.1.2. pesan melalui telepon. Menulis cerita • Bisa ngaruntuykeun gambar sacara logis • Bisa nangtukeun karakter tokoh tina eta gambar seri • Bisa nuliskeun carita sarta para palakuna nepi ka jadi karangan anu sampurna Gambar seri (pangajaran 4) 4 JP 55 . Mampu menyimak.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 1.

20……. 56 .. NIP. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

Berwawancara dengan narasumber • Bisa nangtukeun hal-hal nu kudu di pikanyaho tina eta wawancara • Bisa nuliskeun daftar pertanyaan pikeun wawancara luyu jeung jejerna Ngawawancara (pangajaran 6) 4 JP 57 . dan keinginan secara lisan menanggapi suatu persoalan. memerankan drama pendek Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. perasaan. menyampaikan pendapat.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 2.1.2. Mampu mengungkapkan pikiran. berwawancara. mendeskripsikan benda atau alat. menyimpulkan isi dialog. Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa Indikator • Bisa ngajelaskeun masalah atawa kajadian di sakola ku basa nu puguh entep seureuhna • Bisa nyieun tanggapan kana eta pasualan atawa kajadian • Bisa mere saran atawa komentar dibarengan ku merhatikeun alasan nu kaharti ku akal Materi Pokok Kejadian di sakola (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.

58 . NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.3. 2JP 2JP 2JP ………………………. Mendeskripsikan benda atau alat • Bisa ngadeskripsikeun barang atawa pakakas boh alus.Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Bisa ngalaksana- keun wawancara jeung narasumber sarta merhatikeun basa nu sopan. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Deskripsi barang 2 JP 2. boh goreng sacara obyektif • Bisa ngabedakeun barang atawa pakakas dumasar kana gunana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20……..

memahami. dan membacakan dongeng Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3. Mampu membaca.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 3. Membacakan puisi pilihan sendiri • Bisa nyebutkeun unsur unsur nu aya dina puisi jeung prosa • Bisa ngabedakeun antara puisi jeung Ngabandingkeun prosa jeung puisi (pangajaran 7) 4 JP 59 . membacakan puisi. Membaca dalam hati Indikator • Bisa maca gancang (250 kecap/ menit) • Bisa nyebutkeun eusi tina eta bacaan • Bisa ngajawab pertanyaan ngenaan eusi tina bacaan • Bisa nuliskeun kecap-kecap penting tina eta bacaan • Bisa nangtukeun gagasan poko tina eta bacaan Materi Pokok Wacana 200-350 kecap (pangajaran 3) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.1. dan menanggapi berbagai bentuk wacana tulis.2. dengan membaca intensif.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. 60 .. NIP.Kompetensi Dasar Indikator prosa • Bisa ngeusian tabel ngenaan perbedaan puisi njeung prosa Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… NIP.

Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP 61 . Kepala Sekolah SD/MI …………………………. meringkas bacaan.. perasaan. menyususun paragraf. dan keinginan secara tertulis dalam menuliskan cerita. menulis surat. 20……. dan menulis eksposisi Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. NIP 2JP 2JP 2JP ……………………….1 Menulis cerita Indikator • Bisa ngaruntuykeun gambar sacara logis • Bisa ngangtukeun karakter tokoh tina eta gambar seri • Bisa nuliskeun carita sarta para palakuna nepi ka jadi karangan nu sampurna Materi Pokok Gambar seri (pangajaran 4) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

meringkas bacaan. dan menulis eksposisi. menulis deskripsi. Mampu mengungkapkan pikiran. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. Menyusun paragraf Indikator • Bisa nyusun kalimah acak jadi carita nu logis nepi ka mangrupa paragraf atawa karangan • Bisa nangtukeun kalimah utama nu aya dina paragraf • Bisa nuliskeun pokok pikiran utama jeung pikiran-pikiran nu ngajelaskeun kana eta paragraf Materi Pokok Mekarkeun paragraf (pangajaran 8) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. menyusun paragraf. Guru Kelas / Guru MP 62 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 5. perasaan. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 5. menulis surat.2. dan keinginn secara tertulis dalam menuliskan cerita.

…………………………… NIP. 63 . NIP..………………………….

• Bisa nyieun kalimah wawaran. • Bisa nyaritakeun deui eta warta ku caritaan nu ringkes ku basa sorangan. • Bisa mere tanggapan sarta nyaritakeun deui eusi berita radio/ Televisi. memahami. Menyimak pembacaan berita radio atau televisi Indikator • Bisa nyaritakeun inti atawa poko carita tina eta wawaran: • Bisa ngajawab pananya ngenaan warta nu geus dibacakeun. Mampu menyimak.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 1. • Bisa narjamahkeun hiji wawaran tina bahasa Indonesia kana basa Sunda. Materi Pokok Berita radio/ televisi (Penganggaran) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 64 .1. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio/ Televisi. cerita rakyat dan nasihat Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1.

Kompetensi Dasar 1. • Bisa ngajelaskeun unsur-unsur nu aya tina carita rakyat.. 20…….2. NIP. …………………………… NIP. • Bisa nyaritakeun deui eta carita rakyat kalawan ngagunakeun kalimah nu babari kahartina. 65 . Menyimak cerita rakyat Indikator • Bisa nyebutkeun ngaran jeung watek tokoh tina eta carita rakyat. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. • Bisa nyebutkeun deui 5 conto carita rakyat nu lianna Materi Pokok Cerita Rakyat (pangajaran 5) AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

66 .

Membahas isi buku • Bisa nyieun daftar ngenaan poko-poko eusi buku. perasaan serta keinginan secara lisan dalam menceritakan hasil pengamatan membahas isi buku mengkritik sesuatu disertai alasan.1. Medar eusi buku (pangajaran 6) 4 JP 67 .2. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. Materi Pokok Hasil nitenan (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. • Bisa nyieun laporan hasil tina nitenan ngagunakeun basa nu ngaguluyur. berdiskusi dan memerankan drama anak-anak. • Bisa ngajelaskeun naon bedana jeung sasaruanana antara poko-poko eus buku nu dibaca ku babaturan jeung daptar nu dijieun ku sorangan • Bisa nangtukeun pamadegan sorangan dumasar kana hasil babandingan jeung catatan nu babaturan. Menceritakan hasil pengamatan Indikator • Bisa ngajelaskeun pokok-pokok tina hasil nitenan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 2. Mampu mengungkapkan pikiran. pidato (biantara).

Materi Pokok Kritik (pangajaran 9) AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP. 20…….. Mengemukakan kritik Indikator • Bisa nyatetkeun deui poko-poko nu rek ditepikeun mangrupa kritikan kana hiji maslah. 68 .Kompetensi Dasar 2. • Bisa nepikeun kritikan dibarengan ku alesan nu asup akal ngagunakeun basa nu teu nyigeung parasaan batur. NIP.3. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

2. • Bisa nyokot informasi tina poko pikiran nu nulis. membaca sekilas. Membaca cepat Indikator • Bisa maca gancang (200-350 kecap permenit) • Bisa nyebutkeun poko-poko carita dina unggal paragraf. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3. Membaca sekilas (skimming) • Bisa nyieun ringkesan tina eusi eta kolom/lisan opini. • Bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta bacaan. membaca percakapan dan membaca grafik atau peta. • Bisa nyaritakeun deui eusi tina bacaan Materi Pokok Wacana 200-350 kecap (pangajaran 3) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.1.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 3. Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca dalam hati. • Bisa ngajelaskeun Teks kolom tina koran/ majalah (pangajaran 7) 4 JP 69 . membaca cepat.

70 . NIP. • Bisa nyaritakeun eusi eta kolom make basa sorangan Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20…….Kompetensi Dasar Indikator pokok pikiran nu nulis.. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 4. Mampu nmengungkapkan pikiran. • Bisa mere conto formulir ngeunaan hiji kagiatan.1. • Bisa nyebutkeun proses hiji kajadian • Bisa ngajelaskeun sabab musabab lumangsungna hiji kajadian • Bisa nuliskeun hal-hal penting nu kaalaman atawa nu kapanggih • Bisa nyaritakeun deui eta kajadian ku basa sorangan ka batur Materi Pokok Formulir (pangajaran 4) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Laporan (pangajaran 8) 4 JP 71 . menulis berita. dan menulis riwayat hidup Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. perasaan. Mengisi isian atau formulir Indikator • Bisa nyebutkeun pituduh cara-cara ngeusi formulir bari teu kudu dibantuan. serta keinginan secara tertulis dalam mengisi formulir. • Bisa ngeusian formulir kalawan bener. menulis kejadian. melengkapi karangan. menulis pidato.

NIP.Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP 2JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. 72 .. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 20…….

PROGRAM PEMBELAJARAN DAN MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI BAHASA SUNDA SEMESTER 2 73 .

• Menyanyikan kakawihan di hadapan siswa lain. • Menyanyikan kakawihan secara klasikal maupun individual.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru. • Mendengarkan dongeng yang dibacakan guru • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). • Menjelaskan sifat Dongeng sasatoan 6 JP Materi Pokok Kakawihan AW 6 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 74 . Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami. dan perintah (parentah ) sederhana.1 Menyimak dan membedakan bunyi bahasa.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 1. 1. Indikator • Mendengarkan kakawihan yang dinyanyikan guru • Mengikuti kakawihan yang dicontohkan guru. dongeng.

Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP.Kompetensi Dasar Indikator dari tokoh dongeng • Membandingkan sifat dari tokohtokoh dongeng.. …………………………… NIP. Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan 2JP 2JP 2JP Mengetahui. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 75 .

2 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa • Menceritakan peristiwa dalam gambar dengan bahasa sendiri. • Melakukan percakapan berdasarkan gambar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA (YARITA) Kompetensi Dasar 2. perkenalan (ngawanohkeun) diri. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita. • Melakukan Tanya jawabtentang isi gambar peristiwa seri/ tunggal 2. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan.1 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda Indikator • Menunjukkan gambar binatanga dan makanannya • Mengamati gambar tunggal atau seri Materi Pokok Sato jeung kadaharanana AW 6 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 2.3 Bercakap-cakap dengan teman. • Melakukan Tanya Paguneman 6 JP 76 .

Kompetensi Dasar

Indikator jawab tentang isi percakapan. • Memberi tanggapan terhadap penampilan siswa lain. • Melakukan percakapan tanpa teks.

Materi Pokok

AW

Januari 3 4 5

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2.4 Mengemukakan permohonan izin.

• Mengucapkan izin dengan lafal dan intonasi yang tepat. • Memperagakan permohonan izin di depan siswa lain.

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

77

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3.1 Membaca kalimat lepas dua kata Indikator • Membaca kalimat lepas yang terdiri dari dua kata. • Membaca dengan intonasi yang tepat. 3.2 Membaca wacana (teks) pendek tiga kalimat. • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 3.3 Membaca wacana ( teks) pendek 3 kalimat • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. Maca wacana pendek 4 JP Maca bedas Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 3. Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas, kalimat lepas, serta wacana pendek

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

78

Kompetensi Dasar

Indikator • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat

Materi Pokok

AW

Januari 3 4 5

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

79

• Menyusun kata menjadi kalimat yang baik. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS (NULIS) Kompetensi Dasar 4. suku kata (engang) dan kalimat sederhana. Materi Pokok Nulis kalimah basajan. Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. Mampu menulis. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….. AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 4. 20……. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 80 . mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan . • Menuliskan kalimat sederhana dengan cara dikte. NIP.1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menyalin kalimat sederhana dari buku atau papan tulis.

• Mendengarkan dongeng yang dibacakan guru • Menyebutkan tokoh dalam dongeng.1 Menyimak dan membedakan bunyi bahasa. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). Umum 1 1. • Menyanyikan kakawihan secara klasikal maupun individual. Temp. 1. • Mendengarkan kakawihan yang dinyanyikan guru • Mengikuti kakawihan yang dicontohkan guru. dan perintah (parentah ) sederhana.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 1. dongeng. • Menyanyikan kakawihan di hadapan siswa lain. • Menjelaskan sifat dari tokoh dongeng Dongeng sasatoan 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 81 . Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami.

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Materi Pokok Temp. …………………………… NIP. 20……. 82 .Kompetensi Dasar Indikator • Membandingkan sifat dari tokohtokoh dongeng.. NIP.

1 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda Indikator • Menunjukkan gambar binatang dan makanannya • Mengamati gambar tunggal atau seri Materi Pokok Sato jeung kadaharanana Temp.2 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa • Menceritakan peristiwa dalam gambar dengan bahasa sendiri. • Melakukan Tanya 83 . • Melakukan Tanya jawabtentang isi gambar peristiwa seri/ tunggal 2.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA (YARITA) Kompetensi Dasar 2. • Melakukan percakapan berdasarkan gambar. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita.3 Bercakap-cakap dengan teman. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 2. perkenalan (ngawanohkeun) diri. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin. 2.

20……. Materi Pokok Temp. 84 . …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 2. NIP. • Mengucapkan permohonan izin dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator jawab tentang isi percakapan. • Melakukan percakapan tanpa teks. • Memperagakan permohonan izin di depan siswa lain.4 Mengemukakan permohonan izin. • Memberi tanggapan terhadap penampilan siswa lain.

2 Membaca wacana (teks) pendek tiga kalimat. • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. 3. Materi Pokok Temp.1 Membaca kalimat lepas dua kata Indikator • Membaca kalimat lepas yang terdiri dari dua kata. kalimat lepas. serta wacana pendek 85 . • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. • Membaca dengan intonasi yang tepat. Mampu membaca.3 Membaca wacana ( teks) pendek 3 kalimat • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 3. 3.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. NIP.. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….Kompetensi Dasar Indikator • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat Materi Pokok Temp. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. 20……. 86 .

Mengetahui. Mampu menulis. • Menuliskan kalimat sederhana dengan cara dikte. • Menyusun kata menjadi kalimat yang baik. Materi Pokok Temp.1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menyalin kalimat sederhana dari buku atau papan tulis. 20……. NIP …………………………… NIP 87 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. suku kata ( engang) dan kalimat sederhana. Guru Kelas / Guru MP …………………………. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan . Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 4.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS (NULIS) Kompetensi Dasar 4..

. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 2. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP. …………………………… NIP.1. 2JP 2JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 1. 88 . menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib belajar. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. Mampu menyimak.1 Menyimak tatacara atau tata tertib belajar Indikator • Menyimak bacaan dengan seksama Materi Pokok Membaca AW 1 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menjawab pertanyaan bacaan. dongeng serta kakawihan. menyebutkan dan cara hidup sehat.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2.1 Membaca nyaring Indikator • Dapat membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Sinonim dan bacaan 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca dongeng nyaring kakawihan dan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 89 .3 Membaca dongeng • Membaca dongeng dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Menceritakan kembali dongeng Dongeng 2 JP Kakawihan Materi Pokok Membaca AW 5 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 2 Mampu membaca.2 Membaca wacana kakawihan • Dapat membaca kakawihan • Mengambil intisari dari kakawihan 2.

…………………………… NIP..5 Membaca nyaring (bedas) • Membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan Membaca nyaring 5 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator tersebut dengan bahasa sendiri baik lisan maupun tulisan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.4 Membaca wacana kawihan • Dapat membaca kakawihan Kakawihan 4 JP 2. 90 . 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP.

dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik.3 Menulis kalimat dengan hurup kapital 3.4 Menulis kalimat sederhana • • Menulis Menulis kalimat berhuruf kapital Menulis dan membuat kalimat sederhana Menyusun kalimat sederhana Kalimat sederhana 4 JP 3.5 Menyusun kalimat • Menulis 91 . wacana pendek.2 Menyempurnakan kalimat Nyusun kalimat 2 JP 3.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 3 Mampu menulis.1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menulis dan membuat kalimat sederhana • Menyempurn akan kalimat dengan menggunakan huruf kapital Materi Pokok Menulis AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. kalimat sederhana dan meyempurnakan kalimat sederhana MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3. mengungkapkan pikiran. perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis kalimat berhurup kapital.

Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 92 . 20…….Kompetensi Dasar • Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP Mengetahui. …………………………… NIP.. NIP.

memperkenalkan orang lain dan mengundang teman BERBICARA (NYARIT ) Kompetensi Dasar 4. NIP …………………………… NIP 93 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. 20…….. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….1 Memperkenalkan teman Indikator • Dapat memperkenalkan teman dengan bahasa sendiri • Membuat teks percakapan dengan tema“Memperkenalka n Teman” dengan bahasa sendiri Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman. mengajak teman. berjanji dengan teman. Guru Kelas / Guru MP Materi Pokok Memperkenalkan teman AW 1 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ………………………….

94 . cara hidup sehat. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 20…….MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 1. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. Mengetahui.1 Menyimak tatacara atau tata tertib belajar Indikator • Menyimak bacaan dengan seksama Materi Pokok Membaca Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 • Menjawab pertanyaan bacaan. NIP. …………………………… NIP. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib belajar.. dongeng serta kakawihan. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Temp. Mampu menyimak.

2 Membaca wacana kakawihan • Dapat membaca kakawihan • Mengambil intisari dari kakawihan • Membaca dongeng dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Menceritakan kembali dongeng tersebut dengan bahasa sendiri baik lisan maupun Dongeng Kakawihan Materi Pokok Membaca Temp.3 Membaca dongeng 95 . Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 2 ampu membaca.1 Membaca nyaring Indikator • Dapat membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Sinonim dan bacaan 2.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Membaca (Maca) Kompetensi Dasar 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca nyaring kakawihan dan dongeng 2.

.4 Membaca wacana kawihan • Dapat membaca kakawihan Kakawihan 2. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 2. NIP.5 Membaca nyaring (bedas) • Membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan Membaca nyaring Mengetahui. …………………………… NIP. 96 . 20…….Kompetensi Dasar Indikator tulisan Materi Pokok Temp. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

wacana pendek.4 Menulis kalimat sederhana 3. ………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. mengungkapkan pikiran. Umum 1 3. perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis kalimat berhurup kapital. kalimat sederhana dan meyempurnakan kalimat sederhana Temp. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 97 .1 Menulis kalimat sederhana • Menulis dan membuat kalimat sederhana • Menyempurnakan kalimat dengan menggunakan huruf kapital Menulis 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Menulis ( Nulis ) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 3.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 3 Mampu menulis.2 Menyempurnakan kalimat Nyusun kalimat 3.3 Menulis kalimat dengan hurup kapital 3. dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. 20…….5 Menyusun kalimat • • • Menulis kalimat berhuruf kapital Menulis Menulis dan membuat kalimat sederhana Menyusun kalimat sederhana Kalimat sederhana Menulis Mengetahui.

NIP. NIP. 98 .

Umum 1 4. ……………………….. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. NIP. 99 . Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. berjanji dengan teman.1 Memperkenalkan teman • Dapat memperkenalkan teman dengan bahasa sendiri • Membuat teks percakapan dengan tema“Memperkenalk an Teman” dengan bahasa sendiri Memperkenalkan teman 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 BERBICARA (NYARIT ) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Mengetahui. mengajak teman. 20……. memperkenalkan orang lain dan mengundang teman Temp. perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.

Temana .Wacana.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. membaca nyaring. lancaran. membaca puisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 100 .Ngenaan Olahraga AW 8 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif.1 Membaca nyaring ( maca bedas ) Indikator • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentong na • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi bacaan • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum Materi Pokok .

2 Membaca nyaring Cerita (dongeng) • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nerangkeun eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Dongeng Prabu Geusan Ulun 8 JP 1.3 Membaca dalam hati (intensif ) • bisa maca dina jero hate • bisa ngahartikeun kecap – kecap penting tina eta Maca dina jero hate 8 JP 101 .Kompetensi Dasar Indikator eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.

102 . Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator bacaan • bisa ngajawab pananya nu ngeunaan eusi bacaan • bisa nyindekeun eusi bacaan • bisa nyieun ringkasan euisi bacaan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….. …………………………… NIP. NIP. 20…….

1 Menyimak bahasan Tentang kesehatan dan makanan Indikator •bisa nyebutkeun sasruaan kecap anu dicutat tina wacana •bisa nerangkeun sawatara istilah dina kasehatan •bisa ngedalkeun eta kalimah •bisa nyaritakeun adegan dina gambar 2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. cerita binatang (dongeng sato) dan kakawinan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 103 .3 Menyimak penuturan/ pembacaan • bisa nyangkeum carita wayang anu digalontangkeun ku Dongeng (yangkeum ) 2 JP Ngaregepkeun 2 JP Materi Pokok Istilah kesehatan AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.2 Menyimak bahasan (ngaregepkeun) • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nerangkeun harti sawatara istilah patukangan 2. memahami. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan.

104 . NIP.Kompetensi Dasar dongeng Indikator guru • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi eta carita wayang Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….. …………………………… NIP.

dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita. kalimat tanya. kalimat perintah. kalimat luas. perasaan.2 Menulis kalimat luas(kalimah jembar ) • bisa ngalengkeupan ku babasan atawa paribasa anu di Paribasa / babasan 2 JP 105 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak kalimah ku kecap panyambung • bisa ngalengkepan • bisa ngaleng-kepan ku kecap panyeluk • bisa ngalengkepan ku kecap ragam loma jeung ragam hormat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap anu disadiakeun • bisa nyusun kalimah parentah 3.1 Menulis kalimat Perintah (Kalimah parentah ) Indikator Materi Pokok Ungkaia kalimah Anu kudu dilengkepan AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.

3 Menulis paragraf Pendek dengan menggunakan ejaan yang tepat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rundayan anu geus disediakeun kalimah ku kecap panyambung anu geus diseduakeun Ngalengkeupan kalimah 2 JP • bisa ngalengkeupan 106 .Kompetensi Dasar Indikator sadiakeun Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkeupan kalimah • bisa nyusun kalimah pananya • bisa negalen-gkeupan kalimah ku frasa pagawean nu gnes disediakeun • bisa ngaleng-keupan kalimah ngantet sumeler ku frasa nu geus disediaken • bisa ngalengkeupan kalimah ku sasaruaan kecap • bisa ngawangun kecap rundayan make rarangken gabung ka – an jeung pa .an 3.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………..4 Menulis (Nulis) • bisa nataan sawatara istilah keagamaan 2 jp • bisa nyebutan ngaran babagian wawangunan (imah) • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap nu geus diseduakeun • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa nembangkeun pupuh gambuh • bisa nyangkeum eusi pupuh gambuh Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… 107 .Kompetensi Dasar Indikator • bisa nyebutkeun harti babasan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. 20…….

108 . NIP.NIP.

3 Menyatakan atau menyapa • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rajekan trilingga anu geus Trilingga 2 JP Bercakap – cakap 2 JP Materi Pokok Nyarita AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. bercakap-cakap.2 Bercakap-cakap Tentang jenisjenis binatang •bisa nguningakeun deui sisindiran anu di bandungannana •barudak bisa ngalisankeun eta kalimah 4. dan meyakinkan teman 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 109 . dan keinginan secara lisan dalam menyapa. menceritakan gambar seri.1 Menceritakan Gambar berseri Indikator • bisa nyaritakeun adegan – adegan dina gambar nu geus disadiakeun • bisa nyaritakeun kecap dina widang kaagamaan • bisa nyangkeum eusi dongeng anu dijalantangkeun ku salah saurang siswa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana 4.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4. perasaan.

4 Meyakinkan teman • bisa molahkeun paguneman malem lebaran • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa ngolahkeun paguneman • bisa nyebutkeun harti paribasa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nataan kasenian sunda Teks Pengalaman malam lebaran 2 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 20…….. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 110 . 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator disayagikeun • bisa nguningakeun eta kalimah Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.

NIP. 111 .NIP.

Ngenaan Olahraga Temp.Wacana. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif.1 Membaca nyaring ( maca bedas ) Indikator • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentong na • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi bacaan • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna Materi Pokok . lancaran. membaca nyaring. membaca puisi 112 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. Temana .

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 1.Kompetensi Dasar Indikator • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Materi Pokok Temp.2 Membaca nyaring Cerita (dongeng) • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nerangkeun eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Dongeng Prabu Geusan Ulun 1.3 Membaca dalam hati (intensif ) • bisa maca dina jero hate • bisa ngahartikeun kecap – kecap Maca dina jero hate 113 .

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. 114 .Kompetensi Dasar Indikator penting tina eta bacaan • bisa ngajawab pananya nu ngeunaan eusi bacaan • bisa nyindekeun eusi bacaan • bisa nyieun ringkasan eusi bacaan Materi Pokok Temp. NIP. …………………………… NIP.. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20…….

cerita binatang ( dongeng sato ) dan kakawinan 115 .3 Menyimak penuturan/ pembacaan dongeng • bisa nyangkeum carita wayang anu digalontangkeun ku guru Dongeng (yangkeum) Ngaregepkeun Materi Pokok Istilah kesehatan Temp. memahami.1 Menyimak bahasan Tentang kesehatan dan makanan Indikator •bisa nyebutkeun sasruaan kecap anu dicutat tina wacana •bisa nerangkeun sawatara istilah dina kasehatan •bisa ngedalkeun eta kalimah •bisa nyaritakeun adegan dina gambar 2.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.2 Menyimak bahasan (ngaregepkeun) • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nerangkeun harti sawatara istilah patukangan 2.

116 .Kompetensi Dasar Indikator • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi eta carita wayang Materi Pokok Temp.. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. 20……. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP.

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Menulis Kompetensi Dasar 3. dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca • bisa ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak kalimah ku kecap panyambung kecap panyeluk • bisa ngalengkepan • bisa ngalengkepan ku • bisa ngalengkepan ku kecap ragam loma jeung ragam hormat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap anu disadiakeun • bisa nyusun kalimah parentah 3. perasaan. dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. kalimat perintah. kalimat tanya.2 Menulis kalimat luas(kalimah jembar ) • bisa ngalengkeupan ku Paribasa / babasan babasan atawa paribasa anu disadiakeun 117 .1 Menulis kalimat Perintah (Kalimah parentah ) Indikator Materi Pokok Ungkaia kalimah Anu kudu dilengkepan Temp. kalimat luas.

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 • bisa ngalengkeupan kalimah • bisa nyusun kalimah pananya • Bis ngalengkeupan kalimah ku frasa pagawean nu gnes disadiakeun • bisa ngalengkeupan kalimah ngantet sumeler ku frasa nu geus disadiakeun • bisa ngalengkeupan kalimah ku sasaruaan kecap • bisa ngawangun kecap rundayan make rarangken gabung ka – an jeung pa .3 Menulis paragraf Pendek dengan menggunakan ejaan yang tepat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rundayan anu geus disadiakeun kalimah ku kecap panyambung anu Ngalengkeupan kalimah • bisa ngalengkeupan 118 .Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Temp.an 3.

. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator geus disayagikeun • bisa nyebutkeun harti babasan Materi Pokok Temp. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 3.4 Menulis (Nulis) • bisa nataan sawatara istilah keagamaan • bisa nyebutan ngaran babagian wawangunan (imah ) • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap nu geus disadiakeun • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa nembangkeun pupuh gambuh • bisa nyangkeum eusi pupuh gambuh Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 119 . NIP.

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4.2 Bercakapcakap Tentang jenisjenis binatang •bisa nguningakeun deui sisindiran anu di bandungannana •barudak bisa ngalisankeun eta kalimah Bercakap – cakap Materi Pokok Nyarita Temp. dan meyakinkan teman 120 . menceritakan gambar seri. dan keinginan secara lisan dalam menyapa. bercakap-cakap.1 Menceritakan Gambar berseri Indikator • bisa nyaritakeun adegan – adegan dina gambar nu geus disadiakeun • bisa nyaritakeun kecap dina widang kaagamaan • bisa nyangkeum eusi dongeng anu dijalantangkeun ku salah saurang siswa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana 4. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. perasaan.

Guru Kelas / Guru MP ………………………….3 Menyatakan atau menyapa Indikator • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rajekan trilingga anu geus disayagikeun • bisa nguningakeun eta kalimah Materi Pokok Trilingga Temp.4 Meyakinkan teman • bisa molahkeun paguneman malem lebaran • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa ngolahkeun paguneman • bisa nyebutkeun harti paribasa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nataan kasenian sunda Teks Pengalaman malam lebaran Mengetahui. NIP.Kompetensi Dasar 4.. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 121 . 20……. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 4. …………………………… NIP.

memahami. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks dengan membaca dalam hati. melantunkan puisi dan membaca cepat.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1.1 Membaca Apresiasi (Membaca) Indikator • bisa nyebutkeun jumlah jajaran nu aya dina eta sisindiran • bisa ngabedakeun mana jajaran nu kaasup cangkang jeung mana jajaran nu kaasup eusi sisindiran • bisa ngajelaskeun maksud dina eusi eta sisindiran 1. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 122 . membaca percakapan. membaca apresiasi.2 Membaca teks Percakapan (Membaca ) • bisa maca paguneman kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkem eusi tina eta paguneman • Ngajawab pananya nu pantali jeung eusi paguneuman Maca Teks Paguneman 2 JP Materi Pokok Maca Apresiasi AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 1 Mampu membaca.

Kompetensi Dasar 1.3 Membaca Cepat Indikator • bisa maca hiji wacana kalawan make teknik maca gancang • bisa nyangkem eusi tina eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta bacaan Materi Pokok Maca Gancang AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa nyaritakeun deui eusi wacana kalawan make basa serangan 2.3 Melantunkan Pupuh • bisa nembangkeun pupuh Balakbak tur bener wirahmana • bisa ngajelaskeun sifatna / eusina pupuh Balakbak • bisa nembangkeun pupuh Ladrang kalawan bener wirahmana Nembongkeun Pupuh 4 JP • bisa ngajelaskeun sifatna / eusina pupuh Ladrang 123 .

Guru Kelas / Guru MP ………………………….. 20…….Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. 124 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP. NIP.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP..1 Menyimak Pembacaan puisi / Guguritan Indikator • bisa maca / mawakeun hiji sajak kalawan make intonasi nu bener • bisa nyangkem eusi hiji sajak jeung naon maksudna • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi eta sajak Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. guguritan dan pengumuman (beware) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 125 . memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan berupa carita pondok. 20……. NIP. 2JP 2JP 2JP ………………………. Materi Pokok Ngaregepkeun sajak AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….

perasaan. dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3.1 Menulis Narasi (Menulis ) Indikator • bisa nulis surat nu dituju keun jang ka babaturan • bisa nyieun surat nu dituju keun jang ka saluhureun • bisa nyusun surat nu asalna tina alenia jeung tina kalimah Materi Pokok Nyieun Surat AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.2 Menulis Faktual • bisa nataan rupa – rupa ngaran kasenian • bisa nyebutkeun ngaran waditra jeung pamirigna eta kasenian Nyusun Tulisan Faktual 4 JP 126 . melaporkan. dan menulis dan menulis pengumuman (bewara) kejadian aktual 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan surat ku kecap kecap nu larap 3.

Kompetensi Dasar Indikator • bisa ngajelaskeun kumaha carana eta waditra kasenian ditabeuhna Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.4 Menulis Pengumuman • bisa maca hiji bewana kalawan gemet • bisa nyanggem kana eusi eta bewana kalawan ngarti maksudna • bisa nyusun hiji bewana nu asalna tina bewana nu susunanana hente bener jadi hiji bewana nu 127 .3 Menulis Deskripsi • bisa nyusun tulisan tina sababaraha alenia jadi tulisan anu ngaguluyur • bisa nyusun tulisan tina kalimah acak jadi tulisan anu ngaguluyur Nyusun Tulisan Deskripsi 4 JP • bisa ngalengkepan tulisan ku kecap – kecap anu merenah jeung saluyu kana eta tulisan Nyusun Bewara 4 JP 3.

128 .. …………………………… NIP. 20……. NIP.Kompetensi Dasar Indikator gembleng Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan hiji bewana nu gembleung • bisa ngalengkepan hiji bewana ku kecap – kecap nu merenah • bisa nyieun hiji bewana nu eusina ngajak babaturan pikeun ngajaga kabersihan sakola Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

menyampaikan permintaan.kalimah nu merenah Materi Pokok Nyarita dina telepon AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 129 . BERBICARA Kompetensi Dasar 4. atau memuji dengan alasan. perasaan.1 Melakukan Percaka pan melalui telepon (Berbicara) Indikator • bisa ngalakukeun paguneuman nu ngagambar keun dina telepon jeung babaturan • bisa make basa nu merenah lamun nelepon kasaluhureun • bisa nyebutkeun hal – hal nu perlu diperhatikeun dina waktu narima telepon nyaeta saha nu nelepon jeung perlu ka saha • bisa ngalengkepan paguneuman dina telepon ku kalimah . dan keinginan secara lisan dalam bercerita (ngadongeng). menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan paguneman. menegur (nyaram).PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. mengkritik. menceritakan benda dilingkungan. memberikan tanggapan.

Kompetensi Dasar 4.2 Menegur dengan menggunakan bahasa yang santun (Nyaram) Indikator • bisa ngedalkeun kalimah panyaram ku kalimah nu jentre sarta merenah lentongna • bisa nyebutkeun naon salah sahiji tanda kalimah panyaram • Ngalengkeupan panyaran ku kalimah nu salayu jeung eta panyaram • bisa nyieun kalimah panyaram anu saluyu jeung gambar Materi Pokok Ngedalkeun Panyaram AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.3 Mengkritik atau Memberikan pujian • bisa mere pangajen kana sawatara paripolah atawa tingkah laku anu dianggap sopan jeung teu sopan • bisa ngendalikeun kalimah kritikan pikeun paripolah anu teu sopan • bisa ngabandingkeun paripolah anu Ngedalkeun kritikan 4 JP 130 .

Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP. 131 ..Kompetensi Dasar Indikator dianggap teu sopan bari mere alesanna Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir 2JP 2JP 2JP 2JP Mengetahui. 20……. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

1 Membaca dalam hati Indikator • bisa maca dina jero hate hiji wacana sempalan tina novel bari tuluy diilo • bisa nyungkem eusi tina eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta wacana • bisa nyaritakeun deui kayaan atawa eusi eta wacana ku basa sorangan 1.2 Membaca Intensif • bisa macakeun eta paguneman kalawan make sora nu bedas jeung lentong nu bener • bisa ngajawab pananya nu aya Maca Gancang 4 JP Materi Pokok Maca dina jero hate AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 1 Mampu membaca. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis ( teks ) dengan membaca intensif.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. memahami. dan membacakan dongeng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 132 . membaca puisi.

3 Membaca puisi Pilihan sendiri • bisa maca eta sajak sing bedas atawa di deklamasikeun kalawan lafal jeung lentong nu bener • bisa milih salah sahijji sajak bari tuluy di deklamasikeun dihareupeun kelas Maca Estestis 4 JP 133 .Kompetensi Dasar Indikator patalina jeung eusi eta paguneman • bisa nyieun mi salnya eta pagueneman ku basa sorangan • bisa nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa saha nu jadi nara sumbernya • bisa mastikeun naon wae nu rek tanyakeun ka eta narasumber • bisa nyieun laporan hasil tina eta wawancara jeung narasumber Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.

Membaca dalam hati Indikator • bisa ngilo bacaan sing gemet sarta nyanggem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyaritakeun deui eta wacana make basa sorangan Materi Pokok Maca dina jero hate AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.Kompetensi Dasar 1.4 . 134 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2 JP ………………………. …………………………… NIP. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. NIP.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2.2 Menyimak Penjelasan Narasumber • bisa nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa saha nu jadi nara sumberna • bisa mastikeun naon Ngaregepkeun katerangan ti narasumber 4 JP Materi Pokok Ngaregepkeun carita pondok AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.1 Menyimak Pembacaan cerita pendek Indikator • bisa ngaregepkeun hiji carita pondok nu keur dibaca • bisa nerangkeun naon eusina tina eta carita pondok • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa nyebutkeun ruparupa ngaran sato atawa barang nu luyu jeung gambar • bisa nyaritakeun deui eta carita pondok make basa sorangan 2. pesan melalui telepon dan pembacaan cerita pendek. memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 135 .

…………………………… NIP. NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….. 20……. 136 .3 Menyimak Pembacaan puisi Anak – anak • bisa ngabandungan hiji sajak nu keur dibaca • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta sajak • bisa ngabandingkeun eusi antara dua sajak nu geus dibaca Ngabandungan sajak 4 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator wae nu rek ditanyakeun ka eta narasumber • bisa nyieun laporan hasil tina eta wawancara jeung nara sumber Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.

menulis deskripsi. menulis surat. dan keinginan secara tertulis.1 Menyusun paragraph Indikator • bisa ngajelaskeun yen hiji paragraph diwangun ku sababaraha kalimah jadi hiji paragraph nu ngaguluyur • bisa nyusun sababaraha paragraph jadi hiji tulisan nu gembleng Materi Pokok Nyusun Paragraf AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. dan menulis eksposisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan hiji paragraph ku kalimah – kalimah nu merenah 3.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. perasaan. meringkas bacaan. menyusun paragraph.2 Meringkas bacaan • bisa nyieun ringkesan tina bacaan panjang jadi sababaraha kalimah Ngaringkas Bacaan 2 JP 137 . dalam menulis cerita.

…………………………… NIP. NIP..Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa macakeun eta ringkasan nu geus dijieun dihareupeun kelas Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 138 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….

menyimpulkan isi dialog. persaan. dan keinginan secara lisan menangapi suatu persoalan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngasongkeun pamadegan ngeunaan rupa – rupa hal misalnya pagawean atawa akibat tina hiji 139 . berwawancara. mendeskripsikan benda atau alat.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4. memerankan drama pendek.1 Memerankeun drama Pendek Indikator • bisa ngangtukeun palaku nu rek merankeun eta drama pondok • bisa apal bagian – bagian guneman nu rek diperankeun • bisa molahkeun eta adegan drama pondok dihareupeun kelas 4.2 Menyampaikan Pendapat tentang Suatu persoalan • bisa nepikeun pamadegan nu saluyu jeung kahayangna / pikiran Ngasongkeun pamadegan 4 JP Materi Pokok Molahkeun Drama Pondok AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. menyampaikan pendapat.

Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. NIP. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator pagawean Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. 140 .

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. dengan membaca dalam hati.2 Membacakan sekilas • bisa ngilo hiji bacaan sing gemet sarta nyangkem kana eta wacana • bisa ngajawab pananya nu Maca dina jero hate 4 JP Materi Pokok Maca Gancang ( Wacana Lancaran AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 1 Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis. membaca bercakap – cakap dan membaca grafik atau peta. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 141 . membaca sekilas. membaca cepat.1 Membaca Cepat Indikator • bisa nyangkem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya anu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyaritakeun deui eta eusi wacana ku basa sorangan • bisa nyangkem eusi wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyebutkeun sinonimna sawatara kecap dicutat tina wacana • bisa ngalarapkeun eta kecap kana kalimah 1.

142 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP.. NIP. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator aya patalina jeung eusi bacaan • bisa nyaritakeun deui eta wacana make basa sorangan • bisa nerangkeun sinonimna sawatara kecap anu dicutat tina eta wacana nyangkem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyebutkeun sinonim sawatara kecap nu aya tina eta wacana • bisa ngalarapkeun kecap – kecap tadi tina kalimahan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

telepon. memahami.2 Menyimak Pembacaan cerita • bisa nyangkem carita pondok nu keur dibaca • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa gadongengkeun deui eta carita male basa sorangan Nyangkem Carita pondok 4 JP Materi Pokok Mahamkeun Carita AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2.1 Menyimak Pembacaan cerita rakyat Indikator • bisa nyangkeum eusi eta carita rakyat • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa gadongengkeun deui eta carita make basa sorangan 2. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio. cerita rakyat dan nasehat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 143 .

.Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. 20……. 144 .

menulis berita.2 Menceritakan hasil pengamatan • bisa mekarkeun rangka karangan jadi karangan gembleng Ngarang hasil paniten 4 JP • bisa nyieun hiji laporan / karangan hasil tina eta kegiatan atawa kunjungan Nulis dina kartu pos 2 JP 3.1 Menulis riwayat hidup Indikator Materi Pokok Ngarang Pangalaman AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. serta keinginan secara tertulis dengan mengisi formulir. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa nyieun hiji karangan nu eusina nyaritakeun kegiatanon kegiatan • bisa ngajelaskeun yen hiji karangan kudu ngawengku kana bubuka. eusi jeung panutup 3. menulis kejadian melengkapi karangan.3 Mengisi Isian • bisa nyieun surat ngagunakeun kartu pos 145 . perasaan. menulis pidato. danmenulis riwayat hidup.

Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. 20…….. 146 . 2JP 2JP 2JP ………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….4 Menulsi kejadian • bisa mekarkeun rangka karangan jadi karangan gembleng • bisa nyieun hiji karangan nu asalna pedaran tina hiji kagiatan Nyusun Pedaran 2 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP.Kompetensi Dasar Indikator • bisa nepikeun eusi nu dimaksud tina eta surat Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.

NIP.2 Memerankan drama Anak anak Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akir Ngagalantangkeun gending karesmen 2 JP 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. Mengetahui. dalam menceritakan hasil pengamatan. dan memerankan drama anak -anak.. 147 . Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. pidato (biantara ). berdiskusi.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Berbicara Kompetensi Dasar 4. membahas isi buku mengkritik sesuatu disertai alasan. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….1 Memerankeun drama Indikator • bisa molahkeun paguneman sacara bagilir jeung babaturan kalawan make basa jeung lentong nu bener • bisa molahkeun gending karesmen saluyu jeung penokohan Materi Pokok Ngagunemkeun carita pantun AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. perasaan. serta keinginan secara lisan.