PROGRAM PEMBELAJARAN DAN MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI BAHASA SUNDA SEMESTER 1

1

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami , serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa), dongeng, dan perintah (parentah) sederhana.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.1 Menyimak dan membedakan bunyi. Indikator • Membedakan suara e, e`, dan eu dalam berbagai kata. • Membedakan suara vokal e`, e, dan eu. Materi Pokok Kata- kata yang memakai vokal e`, e, dan eu. Nama benda yang memakai vokal e`, e, dan eu. AW 3 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• Menuliskan vokal e`, e,
dan eu , pada kata dengan tepat.

1.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru dengan sungguhsungguh

• Mendengarkan dongeng yang dibaca guru. • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. • Melakukan tanya jawab tentang isi dongeng. • Memperagakan tokoh dongeng. • Menyebutkan watak tokoh yang dapat diteladani.

Maca kecap.

3 JP

2

Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

Indikator

Materi Pokok

AW 2JP 2JP 2JP

Juli 3 4 5

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

3

permintaan izin. bahasa kepada teman sebaya orang yang lebih tua. BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 2. Kalimat permintaan ijin.2 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda. Indikator Materi Pokok AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menyampaikan permintaan izin dengan bahasa lisan. Gambar barang budaya / alami. 2 JP 4 . dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman). Mampu mengungkapkan fikiran perasaan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 2. perkenalan (ngawanohkeun) diri.1 Mengemukakan permintaan izin dengan bahasa lisan. • Menunjukkan nama benda karya manusia. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa. • Menyebutkan kegunaan benda. • Menyebutkan fungsi anggota tubuh. • Membedakan 2. • Menunjukkan nama benda ciptaanTuhan.

2JP 2JP 2JP ………………………. Indikator Materi Pokok Kalimat sederhana AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menerangkan isi cerita seri tantang peristiwa di sekolah.Kompetensi Dasar 2. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. 5 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP.3 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa. cerita seri tantang peristiwa di jalan raya. 20……. • Menerangkan isi Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

kata-kata asal yang terdiri dari dua suku (engang ) dan memakai vokal yang sama tapi berbeda konsonan. e. serta wacana pendek.1 Membaca katakata lepas yang mengandung kata asal dwisuku (dua engang) Indikator Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 3.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. kalimat lepas. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Mengucapkan kecap-kecap asal yang terdiri dari dua suku ( 2 engang ) dan memakai vokal e`. Mampu membaca. • Mengucapkan • Mengucapkan • Mengucapkan kata-kata asal yang 6 . memahami. dan eu. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas. kata-kata asal yang terdiri dari dua suku kata ( 2 engang ) Maca kecap. (konsonan yang sama).

Kalimat sederhana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. • Menjelaskan arti dari kalimat.Kompetensi Dasar Indikator menggunakan fonem rangkap ng dan ny Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. NIP. …………………………… NIP.. 20…….2 Membaca kalimat lepas dua kata • Membaca kalimat yang terdiri dari dua kata dengan menggunakan lafal dan intonasi yang benar. • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 7 .

e. • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata dengan cara dikte.1 Menulis atau menyalin huruf lepas Indikator • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan vokal e`.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 4.2 Menulis kata dwisuku. suku kata (engang) dan kalimat sederhana. Kalimat sederhana 4. Mampu menulis. Materi Pokok Kalimat sederhana AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 4. dan keinginan. perasaan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menulis / menyalin kata dari huruf lepas ke tulisan tegak bersambung. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. mengungkapkan fikiran. dan eu. • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan konsonan ke dalam tulisan lepas. 8 .

9 .. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. 20…….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui.

Nama benda yang memakai vokal e`. • Membedakan suara vokal e`. e. dongeng. e. Maca kecap. • Menyebutkan tokoh dalam dongeng.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 1. • Memperagakan tokoh dongeng. pada kata dengan tepat. Indikator • Membedakan suara e. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. dan eu . • Melakukan tanya jawab tentang isi dongeng.kata yang memakai vokal e`. e`. 10 . dan eu. 1. Materi Pokok 1 Kata. e. dan eu. dan perintah (parentah) sederhana. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Menuliskan vokal e`.1 Menyimak dan membedakan bunyi. e. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami .2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru • Mendengarkan dongeng yang dibaca guru dengan sungguh-sungguh. dan eu dalam berbagai kata. dan eu.

20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 11 . …………………………… NIP. Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. NIP.Kompetensi Dasar Indikator • Menyebutkan watak tokoh yang dapat diteladani.

dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman). Gambar barang budaya / alami. perkenalan (ngawanohkeun) diri.1 Mengemukakan permintaan izin dengan bahasa lisan. Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Menyampaikan permintaan izin dengan bahasa lisan. • Menunjukkan nama benda karya manusia. 12 . permintaan izin. • Membedakan 2. bahasa kepada teman sebaya orang yang lebih tua. Kalimat permintaan ijin. • Menyebutkan kegunaan benda. • Menunjukkan nama benda ciptaanTuhan. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 2.2 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa. • Menyebutkan fungsi anggota tubuh.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 2.

Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Indikator Materi Pokok 1 Kalimat sederhana Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Menerangkan isi cerita seri tantang peristiwa di sekolah.3 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa. NIP. cerita seri tantang peristiwa di jalan raya. 13 .Kompetensi Dasar 2. • Menerangkan isi Mengetahui. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP..

Mampu membaca.1 Membaca katakata lepas yang mengandung kata asal dwisuku (dua engang) Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 3. dan eu. • Mengucapkan kata-kata • Mengucapkan kata-kata • Mengucapkan kata-kata asal yang menggunakan fonem rangkap ng dan ny 3. asal yang terdiri dari dua suku (engang ) dan memakai vokal yang sama tapi berbeda konsonan. e. asal yang terdiri dari dua suku kata ( 2 engang ) Maca kecap.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. memahami. kalimat lepas. (konsonan yang sama). serta wacana pendek. • Mengucapkan kecap- kecap asal yang terdiri dari dua suku ( 2 engang ) dan memakai vokal e`. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas.2 Membaca kalimat lepas dua kata • Membaca kalimat yang terdiri dari dua kata dengan menggunakan lafal dan intonasi yang Kalimat sederhana 14 .

• Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat.Kompetensi Dasar benar. 15 . NIP.. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP. Mengetahui. Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Menjelaskan arti dari kalimat. 20…….

20……. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Mengetahui. suku kata (engang) dan kalimat sederhana. Materi Pokok 1 Kalimat sederhana Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 4. dan keinginan. dan eu. Mampu menulis. perasaan. • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata Kalimat sederhana • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata dengan cara dikte. 4.2 Menulis kata dwisuku. • Menulis / menyalin kata dari huruf lepas ke tulisan tegak bersambung.1 Menulis atau menyalin huruf lepas Indikator • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan vokal e`.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 4. e. • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan konsonan ke dalam tulisan lepas. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. 16 .. mengungkapkan fikiran. ……………………….

• Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. • Ngajelaskeun eusi kakawihan. boh babarengan. dongeng serta kakawihan. Mampu menyimak. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 2. cara hidup sehat. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib.2 Menyimak kakawihan • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahma nu hade. • Mere contoh tata cara / tat tertib diajar di imah.1 Menyimak tata cara atau tata tertib belajar Indikator Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Nyebutkeun tata cara tata/ tertib diajar di sakola. • Ngariringkeun kakawihan boh sorangan. • Maca wacana kakawihan jentre tur merenah lentingna Ngaregepkeun 6 JP 17 . 2.

…………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. • Nyontoan pentingna kabiasaan miara kasehatan awak Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nyarita • Nyebutkeun pentingna kabiasaan ngadahar kadaharan nu ngandung gizi 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar 2. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. 18 . NIP. Indikator • Nyebutkeun pentingna sare leuwih awal jeung hudang leuwih isuk-isuk.3 Menyimak penjelasan tentang cara hidup sehat.

2JP 2JP 2JP ………………………. Mampu membaca. • Nyangkem eusi wacana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP..1 Membaca wacana kakawihan Indikator • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahmanuhade • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana kakawihan • Maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna. 20……. membaca kakawihan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2. NIP. Materi Pokok Maca wacana kakawihan AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. membaca dongeng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring. • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana.2 Membaca nyaring (bebas) Membaca nyaring 19 .

wacana pendek. kalimat sederhana dan menyempurnakan kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. • Ngomean kesalahan nulis. • Nulis/ nyalin kalimah nu make aksara gede dina wangun aksara tulisajeg. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kekecapan sorangan.1 Menulis kalimat berhuruf kapital. Mampu menulis. Indikator • Ngawasa pasangan aksara leutik jeung aksara gede dina wangun aksara tulisajeg – nyambung. MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3. Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 20 . perasaan.nyambung. mengungkapkan fikiran .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 3. • Ngomean kesalahan nulis. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kecap nu geus ditangtukeun. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis karangan (tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede). 3.2 Menyusun kalimat sederhana. dan keinginan.

. Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. NIP. 21 .3 Menulis kalimat sederhana (basajan) Indikator • Nulis kalimah ngagunakeun aksara ajeg-nyambung • Nulis kalimah ngagunakeun wangun aksara nu jelas ( babari dibaca) • Nulis kalimah nu rapih heunteu salah nulis.Kompetensi Dasar 3. Materi Pokok AW 3 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nulis kalimah ku aksara ajegnyambung.

• Ngedalkeun jangji ku cara nyebutkeun waktu jeung tempat. berjanji dengan teman. • Narima atawa nolak kalimah ajakan Nyarira 4 JP Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 22 . • Ngobrol/ guneman make kalimah ajakan nu hade • Ngagunakaeun kalimah ajakan . 4. • Nyarita ngagunakeun kalimah perjangjian anu hade. • Nepikeun eusi perjangjian ku kalimah anu hade. mengajak teman.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 4. tentang bertamu ke rumah teman.2 Mengundang teman (ngajak rerencangan) • Milih kalimah ajakan nu hade. perasaan. secara lisan.1 Berjanji dengan teman (jangji jeung babaturan) Indikator • Milih kalimah perjangjian anu hade. Mampu mengungkapkan fikiran. dan keinginan. memperkenalkan orang lain. serta mengundang teman. BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 4.

Nyarita 6 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. 20……. NIP.3 Bertamu ke rumah teman (namu ka bumi rerencangan) • Milih sarta ngucapkeun salam ti semah ka pribumi kalayan ngagunakeun lentong nu hade. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. • Molahkeun gunaman ngagunakeun kalimah nu sopan • Nepikeun pamaksudan nyemah kalawan ngagunakeun kalimah nu hade. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. 23 . Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.Kompetensi Dasar Indikator • Ngucapkeun kalimah ajakan ngondang babaturan. …………………………… NIP.

• Ngariringkeun kakawihan boh sorangan. 24 . Mampu menyimak. dongeng serta kakawihan. • Mere contoh tata cara / tat tertib diajar di imah. boh babarengan. • Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah.1 Menyimak tata cara atau tata tertib belajar Indikator Materi Pokok 1 Ngaregep-keun Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Nyebutkeun tata cara tata/ tertib diajar di sakola.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 1. • Ngajelaskeun eusi kakawihan. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib.2 Menyimak kakawihan • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahma nu hade. cara hidup sehat. 1. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.

20…….. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. • Nyontoan pentingna kabiasaan miara kasehatan awak • Nyebutkeun pentingna kabiasaan ngadahar kadaharan nu ngandung gizi Mengetahui. • Nyebutkeun pentingna sare leuwih awal jeung hudang leuwih isukisuk.Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Maca wacana kakawihan jentre tur merenah lentingna 1.3 Menyimak penjelasan tentang cara hidup sehat. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 25 .

• Nyangkem eusi wacana Materi Pokok 1 Maca wacana kakawihan Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2.. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring.1 Membaca wacana kakawihan Indikator • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahmanu hade • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana kakawihan 2. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… 26 .2 Membaca nyaring (bebas) • Maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna. Mampu membaca.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. membaca dongeng Mengetahui. membaca kakawihan. • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana. 20…….

NIP.

NIP.

27

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 3 Mampu menulis, mengungkapkan fikiran , perasaan, dan keinginan, secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis karangan (tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede), wacana pendek, kalimat sederhana dan menyempurnakan kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16

MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3.1 Menulis kalimat berhuruf kapital. Indikator • Ngawasa pasangan aksara leutik jeung aksara gede dina wangun aksara tulis- ajeg – nyambung. • Nulis/ nyalin kalimah nu make aksara gede dina wangun aksara tulis- ajegnyambung. • Ngomean kesalahan nulis. 3.2 Menyusun kalimat sederhana. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kecap nu geus ditangtukeun. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9

28

Kompetensi Dasar

Indikator ngagunakeun kekecapan sorangan. • Ngomean kesalahan nulis.

Materi Pokok 1

Diri sendiri 2 3 4

Keluarga 5 6

Lingkungan 7 8 9

Kegemaran 10 11

Pengalaman 12 13

Kebersihan & Kesehatan 14 15 16

3.3

Menulis kalimat sederhana (basajan)

• Nulis kalimah ngagunakeun aksara ajegnyambung • Nulis kalimah ngagunakeun wangun aksara nu jelas ( babari dibaca) • Nulis kalimah nu rapih heunteu salah nulis.

Nulis kalimah ku aksara ajegnyambung.

Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

29

berjanji dengan teman. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 4. mengajak teman. • Ngedalkeun jangji ku cara nyebutkeun waktu jeung tempat. 4.1 Berjanji dengan teman (jangji jeung babaturan) Indikator • Milih kalimah perjangjian anu hade. dan keinginan.2 Mengundang teman (ngajak rerencangan) • Milih kalimah ajakan nu hade. • Ngobrol/ guneman make kalimah ajakan nu hade • Ngagunakaeun kalimah ajakan . • Nyarita ngagunakeun kalimah perjangjian anu hade. • Nepikeun eusi perjangjian ku kalimah anu hade. memperkenalkan orang lain. perasaan. tentang bertamu ke rumah teman. serta mengundang teman. • Narima atawa nolak kalimah ajakan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 30 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan fikiran. secara lisan.

• Molahkeun gunaman ngagunakeun kalimah nu sopan • Nepikeun pamaksudan nyemah kalawan ngagunakeun kalimah nu hade. …………………………… NIP..Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Ngucapkeun kalimah ajakan ngondang babaturan. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Mengetahui. NIP. 31 .4. 2.3 Bertamu ke rumah teman (namu ka bumi rerencangan) • Milih sarta ngucapkeun salam ti semah ka pribumi kalayan ngagunakeun lentong nu hade. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20…….

• Bisa ngalengkepan kelimah kujawaban anu larap/ luyu jeung bacaan. Membaca dalam hati (intensif) Indikator • Bisa neangan harti kecap-kecap pentint tina eta bacaan. membaca puisi.1. Mampu membaca. • Bisa nyieun ringkesan tina bacaan.2. membaca nyaring. serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 1. Membaca nyaring • Bisa maca bedas kalawan lafal jeung lentong anu merenah • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi anu dibaca Maca bedas (pengajaran 5) 4 JP 32 . Materi Pokok Teks basajan (Pangajaran 1) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. memahami. • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi bacaan.

Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Bisa ngaleungkepan bacaan ku kecapkecap anu merenah Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP. 33 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20…….

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 2. Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita banatang, dan kakawihan Indikator • Bisa ngaregekeun pedaran ngenaan kabersihan lingkungan • Bisa nyebutkeun rupa-rupa panyakit • Bisa nuliskeun jenis-jenis kabersihan jeung kesehatan lingkungan • Bisa nyieun ringkesan tina eta eusi pedaran • Bisa mere tanggapan kana eusi pedaran • Bisa nyaritakeun deui eta eusi pedaran Materi Pokok Pedaran ngenaan kasehatan AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

Kompetensi Dasar 2.1 Menyimak bahasan tentang kesehatan dan makanan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP.

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

34

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 3. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

Kompetensi Dasar 3.1 Menulis kalimat Tanya (Kalimat pananya)

Indikator • Bisa nyebutkeun kecapkecap pananya • Bisa ngagunakeun kalimah pananya keur babatran jeung keur kasaluhuran kalawan kekecapan anu merenah. • Bisa nanya ka babaturan jeung kasaluhureun ngagunakeun pilihan kecap nu merenah; • Bisa nuliskeun kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya ngenaan sabab musabab, waktu jeung tempat.

Materi Pokok Kalimat pananya (palajaran 2,3)

AW 4 JP

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3.2. Menulis kalimat berita (kalimat wawaran)

• Bisa nyieun catatan penting ngenaan wawaran atawa ceramah

Nulis kalimah wawaran (pangajaran 6)

4 JP

35

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli 3 4 5

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• Bisa nuliskeun kalimah wawaran • Bisa nyebutkeun ciri-ciri kalimah wawaran • Bisa nyieun laporan tina eta berita atawa ceramah Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP. 2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

36

dan meyakinkan teman Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. Menceritakan gambar berseri Indikator • Bisa nyusun gambar kalawan puguh enten seureuhna • Bisa ngajelaskeun eusi hiji-hijina gambar nu geus disadiakeun • Bisa nerangkeun eusi gambar seri sacara gembleng • Bisa nyieun hiji karangan tina eusi susunan gambar seri Materi Pokok Gambar seri (pangajaran 7) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. dan keinginan secara lisan dalam menyapa. menceritakan gambar seri.1.2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. bercakap-cakap. perasaan.bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang • Bisa nyebutkeun sasatoan nu gede jeung sasatoan nu leutik • Bisa ngabedakeun antara sato anu lindeuk jeung sato nu galak Paguneman 2 JP 37 .

20……. 38 .Kompetensi Dasar Indikator • Bisa ngelompokkeun mana nuka-asup sato di darat. 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. bulu jeung kadaharan unggal sasatoan Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. NIP. sato cai. suku. jeung sato nu hiber • Bisa nyebutkeun warna.

Materi Pokok 1 Teks basajan (Pangajaran 1) Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 1.1.2. Membaca nyaring • Bisa maca bedas kalawan lafal jeung lentong anu merenah • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi anu dibaca Maca bedas (pengajaran 5) 39 . • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi bacaan.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 1. Membaca dalam hati (intensif) Indikator • Bisa neangan harti kecap-kecap penting tina eta bacaan. Mampu membaca. memahami. • Bisa ngalengkepan kelimah kujawaban anu larap/ luyu jeung bacaan. membaca puisi. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Kompetensi Dasar 1. membaca nyaring. • Bisa nyieun ringkesan tina bacaan. serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif.

. 40 . NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Bisa ngaleungkepan bacaan ku kecapkecap anu merenah Mengetahui. …………………………… NIP.

. …………………………… 41 .1 Menyimak bahasan • Bisa ngaregekeun pedaran tentang kesehatan ngenaan kabersihan dan makanan lingkungan • Bisa nyebutkeun rupa-rupa panyakit • Bisa nuliskeun jenis-jenis kabersihan jeung kesehatan lingkungan • Bisa nyieun ringkesan tina eta eusi pedaran • Bisa mere tanggapan kana eusi pedaran • Bisa nyaritakeun deui eta eusi pedaran Mengetahui. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan. memahami. Guru Kelas / Guru MP Pedaran ngenaan kasehatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kompetensi Dasar …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. dan kakawihan KegePengaKebersihan & Diri sendiri Keluarga Lingkungan maran laman Kesehatan Indikator Materi Pokok 1 2. Mampu menyimak. cerita banatang. 20…….MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 2.

NIP. 42 . NIP.

• Bisa nuliskeun kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya ngenaan sabab musabab. Diri sendiri 1 3. 3. kalimat tanya. perasaan. Menulis kalimat berita (kalimat wawaran) • Bisa nyieun catatan penting ngenaan wawaran atawa Nulis kalimah wawaran (pangajaran 6) Kalimat pananya (palajaran 2. kalimat luas. dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.3) 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 43 . • Bisa nanya ka babaturan jeung kasaluhureun ngagunakeun pilihan kecap nu merenah.2.1 Menulis kalimat Tanya (Kalimat pananya) • Bisa nyebutkeun kecap-kecap pananya • Bisa ngagunakeun kalimah pananya keur babatran jeung keur kasaluhuran kalawan kekecapan anu merenah. kalimat perintah. waktu jeung tempat. dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. 44 .. NIP.Kompetensi Dasar Indikator ceramah • Bisa nuliskeun kalimah wawaran • Bisa nyebutkeun ciriciri kalimah wawaran • Bisa nyieun laporan tina eta berita atawa ceramah Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP.

perasaan. Mampu mengungkapkan pikiran. bercakap-cakap.1. Menceritakan gambar berseri • Bisa nyusun gambar kalawan puguh enten seureuhna • Bisa ngajelaskeun eusi hiji-hijina gambar nu geus disadiakeun • Bisa nerangkeun eusi gambar seri sacara gembleng • Bisa nyieun hiji karangan tina eusi susunan gambar seri 4. dan keinginan secara lisan dalam menyapa.2.bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang • Bisa nyebutkeun sasatoan nu gede jeung sasatoan nu leutik • Bisa ngabedakeun antara sato anu lindeuk jeung sato nu galak • Bisa ngelompokkeun Paguneman Gambar seri (pangajaran 7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kompetensi Dasar 45 . dan meyakinkan teman KegePengaKebersihan & Diri sendiri Keluarga Lingkungan maran laman Kesehatan Indikator Materi Pokok 1 4.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 4. menceritakan gambar seri.

20…….Kompetensi Dasar Indikator mana nuka-asup sato di darat. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. jeung sato nu hiber • Bisa nyebutkeun warna. NIP. bulu jeung kadaharan unggal sasatoan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. suku. …………………………… NIP. 46 . sato cai.

memahami. membaca apresiasi.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 1. membaca percakapan. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca dalam hati.1. melantunkan puisi dan membaca cepat.Membaca Apresiasi Indikator • Bisa nyebutkeun para palaku tina eta dongeng fabel • Bisa nuduhkeun gagasan pokok tina carita • Bisa nangtukeun hubungan analogis tina eta carita • Bisa nyaritakeun deui eusi tina eta carita • Bisa nyebutkeun kecap-kecap nu penting tina eta carita tur manggihan kecap sinonim • Bisa ngalarapkeun eta kecap-kecap dina kalimah saderhana Materi Pokok Dongng fabel (pangajaran) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. Mampu membaca. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. Membaca teks percakapan • Bisa maca paguneman kalawan Teks Paguneman 47 .2.

. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 48 .Kompetensi Dasar Indikator make lafal jeung intonasi nu bener • Bisa nokohkeun hiji palaku tina eta paguneman • Bisa nyieun paguneman sederhana nu temana bebas jeung babaturan sakelompok Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP. …………………………… NIP. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

menegur.Bercerita tentang Kegemaran Indikator • Bisa ngebrehkeun karesep ku kalimah salancar jeung kantetan • Bisa nyaritakeun karesep sorangan • Bisa nyebutkeun pangaresep babaturan di kelas (babaturan sabangkuna) • Bisa ngahargaan pangaresep babaturan Materi Pokok Karesep diri pribadi ngagunakeun kalimah (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan paguneman.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 2. menceritakan benda dilingkungan. memberi tanggapan. menyampaikan permintaan. perasaan. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. dalam bercerita. Menulis deskripsi • Bisa ngadeskripsikeun hiji carita sacara rinci nepi kaharti kunu macana. Mampu mengungkapkan pikiran. dan keinginan secara lisan.1.2. • Bisa ngajawab pananya tina eta Karangan deskripsi Kecap pangantet jeung panyambung (pangjaran 3) 49 .

50 . NIP. 20……. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator carita • Bisa ngagunakeun kecap pangantet dina kalimah • Bisa ngalarapkeun kecap panyambung dina kalimah Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

1. Menyimak carita pondok Indikator • Bisa gajawab pananya tina eta carpon pikeun ningali paam atawa henteuna kana eusi eta carpon • Bisa ngadongengkeun deui hal hal anu dipikaresep dina eta carita • Bisa narik kasimpulan alus atawa henteuna lamun ngagugukana papatah kolot • Bisa nuliskeun harti kecap tina kecap-kecap nudianggap penting • Bisa nyieun kalimah ku kecap-kecap nu geus ditangtukeun Materi Pokok Carpon barudak AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. guguritan. memahami. dan pengumuman (bewara) Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3. Mampu menyimak.2. Menyimak pembacaan guguritan • Bisa nembangkeun pupuh ngagunakeun wirahma nu bener • Bisa apal salah sahiji Pupuh 51 . dan menanggapi berbagai jeniswacana lisan berupa carita pondok.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 3.

52 . pucung atawa gurisa jeung nembangkeunana • Bisa ngajelaskeun naon ari eusi nu dikandung ku eta tilu pupuh • Bisa mere conto sejen pupuh pucung. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP.. magatru jeung gurisa nu rumpakana beda jeung nu aya tina buku Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP. 20…….Kompetensi Dasar Indikator pupuh tina pupuh magatru.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 53 . memberikan tanggapan.. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita. menyampaikan permintaan.1. 20……. mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan dan melakukan paguneman Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. menegur. …………………………… NIP. NIP. menceritakan benda dilingkungan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 4. Menayampaikan permintaan Indikator • Bisa nepikeun pamenta ka jalma lian kalawan ngagunakeun kalimah nu bener • Bisa nyieun kalimah pamenta Materi Pokok Kalimah pamenta AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi. deskripsi. perasaan.1. 2JP 2JP 2JP ……………………….. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. melaporkan dan menuliskan kejadian aktual dan menulis bewara Materi Pokok Karangan narasi Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 5. eusi. 20……. Nulis narasi Indikator • Bisa paham kana eusi eta karangan • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi karangan • Bisa ngajelaskeun harti kecap dina kecap-kecap pentiing tina karangan • Bisa ngawincik hiji karangan mana nu kaasup bubuka. jeung panutup • Bisa ngalengkepan hiji karangan kujalan nuluykeun bagian-bagian kalimah nu can lengkep AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 5 Mampu nengungkapkan fikiran. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 54 .

1. Menyimak penjelasan dari narasumber Indikator • Bisa nuliskeun pokopoko caritaan nara sumber • Bisa mere/ nyieun pertanyaan anu larap jeung poko-poko caritaan • Bisa nyieun tanggapan eusi katerangan nara sumber jeung merhatikeun tata basa nu digunakeun Materi Pokok Keterangan narasumber (pangajaran 1) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 1. Menulis cerita • Bisa ngaruntuykeun gambar sacara logis • Bisa nangtukeun karakter tokoh tina eta gambar seri • Bisa nuliskeun carita sarta para palakuna nepi ka jadi karangan anu sampurna Gambar seri (pangajaran 4) 4 JP 55 .2. Mampu menyimak. dan membaca cerita pendek Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. pesan melalui telepon.

56 . …………………………… NIP.. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 20……. NIP.Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui.

Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa Indikator • Bisa ngajelaskeun masalah atawa kajadian di sakola ku basa nu puguh entep seureuhna • Bisa nyieun tanggapan kana eta pasualan atawa kajadian • Bisa mere saran atawa komentar dibarengan ku merhatikeun alasan nu kaharti ku akal Materi Pokok Kejadian di sakola (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.2. perasaan. Berwawancara dengan narasumber • Bisa nangtukeun hal-hal nu kudu di pikanyaho tina eta wawancara • Bisa nuliskeun daftar pertanyaan pikeun wawancara luyu jeung jejerna Ngawawancara (pangajaran 6) 4 JP 57 . menyimpulkan isi dialog. berwawancara. dan keinginan secara lisan menanggapi suatu persoalan.1.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 2. memerankan drama pendek Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. mendeskripsikan benda atau alat. menyampaikan pendapat. Mampu mengungkapkan pikiran.

NIP. 2JP 2JP 2JP ……………………….. boh goreng sacara obyektif • Bisa ngabedakeun barang atawa pakakas dumasar kana gunana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Bisa ngalaksana- keun wawancara jeung narasumber sarta merhatikeun basa nu sopan. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 58 . Mendeskripsikan benda atau alat • Bisa ngadeskripsikeun barang atawa pakakas boh alus. 20…….3. Deskripsi barang 2 JP 2.

dengan membaca intensif. memahami. Membacakan puisi pilihan sendiri • Bisa nyebutkeun unsur unsur nu aya dina puisi jeung prosa • Bisa ngabedakeun antara puisi jeung Ngabandingkeun prosa jeung puisi (pangajaran 7) 4 JP 59 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 3. Mampu membaca. Membaca dalam hati Indikator • Bisa maca gancang (250 kecap/ menit) • Bisa nyebutkeun eusi tina eta bacaan • Bisa ngajawab pertanyaan ngenaan eusi tina bacaan • Bisa nuliskeun kecap-kecap penting tina eta bacaan • Bisa nangtukeun gagasan poko tina eta bacaan Materi Pokok Wacana 200-350 kecap (pangajaran 3) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.2. membacakan puisi. dan menanggapi berbagai bentuk wacana tulis.1. dan membacakan dongeng Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3.

Kompetensi Dasar Indikator prosa • Bisa ngeusian tabel ngenaan perbedaan puisi njeung prosa Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. 20……. NIP.. 60 .

dan keinginan secara tertulis dalam menuliskan cerita.1 Menulis cerita Indikator • Bisa ngaruntuykeun gambar sacara logis • Bisa ngangtukeun karakter tokoh tina eta gambar seri • Bisa nuliskeun carita sarta para palakuna nepi ka jadi karangan nu sampurna Materi Pokok Gambar seri (pangajaran 4) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. menulis surat. NIP 2JP 2JP 2JP ………………………. 20……. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP 61 . menyususun paragraf. perasaan..PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. meringkas bacaan. dan menulis eksposisi Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4.

Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 5. menyusun paragraf. Menyusun paragraf Indikator • Bisa nyusun kalimah acak jadi carita nu logis nepi ka mangrupa paragraf atawa karangan • Bisa nangtukeun kalimah utama nu aya dina paragraf • Bisa nuliskeun pokok pikiran utama jeung pikiran-pikiran nu ngajelaskeun kana eta paragraf Materi Pokok Mekarkeun paragraf (pangajaran 8) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. meringkas bacaan. Mampu mengungkapkan pikiran. dan keinginn secara tertulis dalam menuliskan cerita. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. perasaan. Guru Kelas / Guru MP 62 . menulis deskripsi.2. dan menulis eksposisi.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 5. 20……. menulis surat.

. …………………………… NIP. 63 .…………………………. NIP.

Mampu menyimak. memahami. • Bisa mere tanggapan sarta nyaritakeun deui eusi berita radio/ Televisi. cerita rakyat dan nasihat Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. • Bisa nyieun kalimah wawaran. • Bisa narjamahkeun hiji wawaran tina bahasa Indonesia kana basa Sunda. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio/ Televisi.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 1. Menyimak pembacaan berita radio atau televisi Indikator • Bisa nyaritakeun inti atawa poko carita tina eta wawaran: • Bisa ngajawab pananya ngenaan warta nu geus dibacakeun. • Bisa nyaritakeun deui eta warta ku caritaan nu ringkes ku basa sorangan.1. Materi Pokok Berita radio/ televisi (Penganggaran) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 64 .

Menyimak cerita rakyat Indikator • Bisa nyebutkeun ngaran jeung watek tokoh tina eta carita rakyat..2. Guru Kelas / Guru MP …………………………. • Bisa nyebutkeun deui 5 conto carita rakyat nu lianna Materi Pokok Cerita Rakyat (pangajaran 5) AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP. …………………………… NIP. • Bisa nyaritakeun deui eta carita rakyat kalawan ngagunakeun kalimah nu babari kahartina. 65 . • Bisa ngajelaskeun unsur-unsur nu aya tina carita rakyat.Kompetensi Dasar 1. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….

66 .

pidato (biantara).1. Membahas isi buku • Bisa nyieun daftar ngenaan poko-poko eusi buku. perasaan serta keinginan secara lisan dalam menceritakan hasil pengamatan membahas isi buku mengkritik sesuatu disertai alasan. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. Materi Pokok Hasil nitenan (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 2. • Bisa nyieun laporan hasil tina nitenan ngagunakeun basa nu ngaguluyur. • Bisa ngajelaskeun naon bedana jeung sasaruanana antara poko-poko eus buku nu dibaca ku babaturan jeung daptar nu dijieun ku sorangan • Bisa nangtukeun pamadegan sorangan dumasar kana hasil babandingan jeung catatan nu babaturan.2. berdiskusi dan memerankan drama anak-anak. Mampu mengungkapkan pikiran. Menceritakan hasil pengamatan Indikator • Bisa ngajelaskeun pokok-pokok tina hasil nitenan. Medar eusi buku (pangajaran 6) 4 JP 67 .

• Bisa nepikeun kritikan dibarengan ku alesan nu asup akal ngagunakeun basa nu teu nyigeung parasaan batur. NIP.Kompetensi Dasar 2. Materi Pokok Kritik (pangajaran 9) AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui..3. …………………………… NIP. Mengemukakan kritik Indikator • Bisa nyatetkeun deui poko-poko nu rek ditepikeun mangrupa kritikan kana hiji maslah. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 68 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 20…….

Membaca cepat Indikator • Bisa maca gancang (200-350 kecap permenit) • Bisa nyebutkeun poko-poko carita dina unggal paragraf. membaca sekilas. Membaca sekilas (skimming) • Bisa nyieun ringkesan tina eusi eta kolom/lisan opini.1. • Bisa ngajelaskeun Teks kolom tina koran/ majalah (pangajaran 7) 4 JP 69 . membaca cepat. • Bisa nyokot informasi tina poko pikiran nu nulis. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3. • Bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta bacaan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 3. Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca dalam hati. • Bisa nyaritakeun deui eusi tina bacaan Materi Pokok Wacana 200-350 kecap (pangajaran 3) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. membaca percakapan dan membaca grafik atau peta.2.

NIP. 70 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator pokok pikiran nu nulis.. • Bisa nyaritakeun eusi eta kolom make basa sorangan Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20…….

Mampu nmengungkapkan pikiran. perasaan.1. melengkapi karangan. • Bisa ngeusian formulir kalawan bener. menulis kejadian. dan menulis riwayat hidup Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. • Bisa nyebutkeun proses hiji kajadian • Bisa ngajelaskeun sabab musabab lumangsungna hiji kajadian • Bisa nuliskeun hal-hal penting nu kaalaman atawa nu kapanggih • Bisa nyaritakeun deui eta kajadian ku basa sorangan ka batur Materi Pokok Formulir (pangajaran 4) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Laporan (pangajaran 8) 4 JP 71 . • Bisa mere conto formulir ngeunaan hiji kagiatan. menulis berita.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 4. serta keinginan secara tertulis dalam mengisi formulir. menulis pidato. Mengisi isian atau formulir Indikator • Bisa nyebutkeun pituduh cara-cara ngeusi formulir bari teu kudu dibantuan.

…………………………… NIP.. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP 2JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. 72 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP.

PROGRAM PEMBELAJARAN DAN MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI BAHASA SUNDA SEMESTER 2 73 .

Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru. Indikator • Mendengarkan kakawihan yang dinyanyikan guru • Mengikuti kakawihan yang dicontohkan guru. 1. dan perintah (parentah ) sederhana. • Mendengarkan dongeng yang dibacakan guru • Menyebutkan tokoh dalam dongeng.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 1. • Menyanyikan kakawihan secara klasikal maupun individual. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). dongeng. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. • Menyanyikan kakawihan di hadapan siswa lain. • Menjelaskan sifat Dongeng sasatoan 6 JP Materi Pokok Kakawihan AW 6 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 74 .1 Menyimak dan membedakan bunyi bahasa.

20……. Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan 2JP 2JP 2JP Mengetahui. 75 . NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator dari tokoh dongeng • Membandingkan sifat dari tokohtokoh dongeng.

dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.2 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa • Menceritakan peristiwa dalam gambar dengan bahasa sendiri. perkenalan (ngawanohkeun) diri. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan.1 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda Indikator • Menunjukkan gambar binatanga dan makanannya • Mengamati gambar tunggal atau seri Materi Pokok Sato jeung kadaharanana AW 6 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA (YARITA) Kompetensi Dasar 2. • Melakukan Tanya jawabtentang isi gambar peristiwa seri/ tunggal 2. • Melakukan Tanya Paguneman 6 JP 76 .3 Bercakap-cakap dengan teman. • Melakukan percakapan berdasarkan gambar. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita.

Kompetensi Dasar

Indikator jawab tentang isi percakapan. • Memberi tanggapan terhadap penampilan siswa lain. • Melakukan percakapan tanpa teks.

Materi Pokok

AW

Januari 3 4 5

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2.4 Mengemukakan permohonan izin.

• Mengucapkan izin dengan lafal dan intonasi yang tepat. • Memperagakan permohonan izin di depan siswa lain.

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

77

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3.1 Membaca kalimat lepas dua kata Indikator • Membaca kalimat lepas yang terdiri dari dua kata. • Membaca dengan intonasi yang tepat. 3.2 Membaca wacana (teks) pendek tiga kalimat. • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 3.3 Membaca wacana ( teks) pendek 3 kalimat • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. Maca wacana pendek 4 JP Maca bedas Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 3. Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas, kalimat lepas, serta wacana pendek

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

78

Kompetensi Dasar

Indikator • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat

Materi Pokok

AW

Januari 3 4 5

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

79

secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS (NULIS) Kompetensi Dasar 4. Materi Pokok Nulis kalimah basajan. mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan . 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menyalin kalimat sederhana dari buku atau papan tulis. NIP. 20……. Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 4. Mampu menulis. suku kata (engang) dan kalimat sederhana. • Menuliskan kalimat sederhana dengan cara dikte. • Menyusun kata menjadi kalimat yang baik. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 80 .

1 Menyimak dan membedakan bunyi bahasa.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 1. • Mendengarkan kakawihan yang dinyanyikan guru • Mengikuti kakawihan yang dicontohkan guru.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru. 1. Umum 1 1. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). • Menyanyikan kakawihan di hadapan siswa lain. • Mendengarkan dongeng yang dibacakan guru • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. • Menjelaskan sifat dari tokoh dongeng Dongeng sasatoan 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 81 . Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami. Temp. • Menyanyikan kakawihan secara klasikal maupun individual. dan perintah (parentah ) sederhana. dongeng.

…………………………… NIP. Materi Pokok Temp. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 20…….Kompetensi Dasar Indikator • Membandingkan sifat dari tokohtokoh dongeng. 82 . NIP.

perkenalan (ngawanohkeun) diri. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 2. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. • Melakukan Tanya jawabtentang isi gambar peristiwa seri/ tunggal 2.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA (YARITA) Kompetensi Dasar 2.2 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa • Menceritakan peristiwa dalam gambar dengan bahasa sendiri. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita.3 Bercakap-cakap dengan teman. 2. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin. • Melakukan percakapan berdasarkan gambar.1 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda Indikator • Menunjukkan gambar binatang dan makanannya • Mengamati gambar tunggal atau seri Materi Pokok Sato jeung kadaharanana Temp. • Melakukan Tanya 83 .

Materi Pokok Temp. NIP. Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. • Mengucapkan permohonan izin dengan lafal dan intonasi yang tepat. • Memberi tanggapan terhadap penampilan siswa lain.. • Memperagakan permohonan izin di depan siswa lain. 20……. • Melakukan percakapan tanpa teks.4 Mengemukakan permohonan izin. …………………………… NIP. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 2. 84 .Kompetensi Dasar Indikator jawab tentang isi percakapan. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

kalimat lepas. 3. 3.1 Membaca kalimat lepas dua kata Indikator • Membaca kalimat lepas yang terdiri dari dua kata.2 Membaca wacana (teks) pendek tiga kalimat. memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas. • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mampu membaca. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 3. • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. Materi Pokok Temp.3 Membaca wacana ( teks) pendek 3 kalimat • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. serta wacana pendek 85 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. • Membaca dengan intonasi yang tepat.

NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat Materi Pokok Temp. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 86 . Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui.. 20…….

mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan . suku kata ( engang) dan kalimat sederhana.1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menyalin kalimat sederhana dari buku atau papan tulis. • Menyusun kata menjadi kalimat yang baik. • Menuliskan kalimat sederhana dengan cara dikte.. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Mengetahui. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 4. Materi Pokok Temp. Mampu menulis. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS (NULIS) Kompetensi Dasar 4. NIP …………………………… NIP 87 . 20…….

menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib belajar. Guru Kelas / Guru MP ………………………….1 Menyimak tatacara atau tata tertib belajar Indikator • Menyimak bacaan dengan seksama Materi Pokok Membaca AW 1 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menjawab pertanyaan bacaan. Mampu menyimak.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 1. menyebutkan dan cara hidup sehat. …………………………… NIP. 88 . Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 2. dongeng serta kakawihan. NIP. 20…….1. 2JP 2JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

2 Membaca wacana kakawihan • Dapat membaca kakawihan • Mengambil intisari dari kakawihan 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca dongeng nyaring kakawihan dan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 89 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2.3 Membaca dongeng • Membaca dongeng dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Menceritakan kembali dongeng Dongeng 2 JP Kakawihan Materi Pokok Membaca AW 5 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 2 Mampu membaca.1 Membaca nyaring Indikator • Dapat membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Sinonim dan bacaan 2.

NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. 90 .Kompetensi Dasar Indikator tersebut dengan bahasa sendiri baik lisan maupun tulisan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.5 Membaca nyaring (bedas) • Membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan Membaca nyaring 5 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP.. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….4 Membaca wacana kawihan • Dapat membaca kakawihan Kakawihan 4 JP 2.

5 Menyusun kalimat • Menulis 91 . perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis kalimat berhurup kapital.3 Menulis kalimat dengan hurup kapital 3.2 Menyempurnakan kalimat Nyusun kalimat 2 JP 3. mengungkapkan pikiran. kalimat sederhana dan meyempurnakan kalimat sederhana MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 3 Mampu menulis. wacana pendek. dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik.1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menulis dan membuat kalimat sederhana • Menyempurn akan kalimat dengan menggunakan huruf kapital Materi Pokok Menulis AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.4 Menulis kalimat sederhana • • Menulis Menulis kalimat berhuruf kapital Menulis dan membuat kalimat sederhana Menyusun kalimat sederhana Kalimat sederhana 4 JP 3.

92 . NIP. 20……. Guru Kelas / Guru MP Mengetahui.. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar • Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2JP 2JP 2JP ………………………. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….

memperkenalkan orang lain dan mengundang teman BERBICARA (NYARIT ) Kompetensi Dasar 4. Guru Kelas / Guru MP Materi Pokok Memperkenalkan teman AW 1 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 …………………………. NIP …………………………… NIP 93 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. mengajak teman.1 Memperkenalkan teman Indikator • Dapat memperkenalkan teman dengan bahasa sendiri • Membuat teks percakapan dengan tema“Memperkenalka n Teman” dengan bahasa sendiri Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui.. perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman. berjanji dengan teman. 20…….PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.

94 . cara hidup sehat. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 20……. Temp.. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib belajar. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 1. dongeng serta kakawihan. NIP. Mampu menyimak.1 Menyimak tatacara atau tata tertib belajar Indikator • Menyimak bacaan dengan seksama Materi Pokok Membaca Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 • Menjawab pertanyaan bacaan. Mengetahui.

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Membaca (Maca) Kompetensi Dasar 2.2 Membaca wacana kakawihan • Dapat membaca kakawihan • Mengambil intisari dari kakawihan • Membaca dongeng dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Menceritakan kembali dongeng tersebut dengan bahasa sendiri baik lisan maupun Dongeng Kakawihan Materi Pokok Membaca Temp. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca nyaring kakawihan dan dongeng 2.3 Membaca dongeng 95 . Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 2 ampu membaca.1 Membaca nyaring Indikator • Dapat membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Sinonim dan bacaan 2.

20…….4 Membaca wacana kawihan • Dapat membaca kakawihan Kakawihan 2. 96 . …………………………… NIP.5 Membaca nyaring (bedas) • Membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan Membaca nyaring Mengetahui. NIP.. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 2.Kompetensi Dasar Indikator tulisan Materi Pokok Temp.

Guru Kelas / Guru MP …………………………… 97 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 3 Mampu menulis.. wacana pendek. kalimat sederhana dan meyempurnakan kalimat sederhana Temp.1 Menulis kalimat sederhana • Menulis dan membuat kalimat sederhana • Menyempurnakan kalimat dengan menggunakan huruf kapital Menulis 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Menulis ( Nulis ) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 3.2 Menyempurnakan kalimat Nyusun kalimat 3. dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis kalimat berhurup kapital. ……………………….5 Menyusun kalimat • • • Menulis kalimat berhuruf kapital Menulis Menulis dan membuat kalimat sederhana Menyusun kalimat sederhana Kalimat sederhana Menulis Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 20……. mengungkapkan pikiran.3 Menulis kalimat dengan hurup kapital 3. Umum 1 3.4 Menulis kalimat sederhana 3.

98 .NIP. NIP.

Kepala Sekolah SD/MI …………………………..MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. 20……. NIP. berjanji dengan teman. ……………………….1 Memperkenalkan teman • Dapat memperkenalkan teman dengan bahasa sendiri • Membuat teks percakapan dengan tema“Memperkenalk an Teman” dengan bahasa sendiri Memperkenalkan teman 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 BERBICARA (NYARIT ) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. 99 . Umum 1 4. mengajak teman. memperkenalkan orang lain dan mengundang teman Temp. perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1.1 Membaca nyaring ( maca bedas ) Indikator • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentong na • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi bacaan • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum Materi Pokok .Ngenaan Olahraga AW 8 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif. membaca puisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 100 . Temana . membaca nyaring.Wacana. lancaran.

Kompetensi Dasar Indikator eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.2 Membaca nyaring Cerita (dongeng) • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nerangkeun eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Dongeng Prabu Geusan Ulun 8 JP 1.3 Membaca dalam hati (intensif ) • bisa maca dina jero hate • bisa ngahartikeun kecap – kecap penting tina eta Maca dina jero hate 8 JP 101 .

20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. NIP.Kompetensi Dasar Indikator bacaan • bisa ngajawab pananya nu ngeunaan eusi bacaan • bisa nyindekeun eusi bacaan • bisa nyieun ringkasan euisi bacaan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 102 .

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2.3 Menyimak penuturan/ pembacaan • bisa nyangkeum carita wayang anu digalontangkeun ku Dongeng (yangkeum ) 2 JP Ngaregepkeun 2 JP Materi Pokok Istilah kesehatan AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.1 Menyimak bahasan Tentang kesehatan dan makanan Indikator •bisa nyebutkeun sasruaan kecap anu dicutat tina wacana •bisa nerangkeun sawatara istilah dina kasehatan •bisa ngedalkeun eta kalimah •bisa nyaritakeun adegan dina gambar 2. cerita binatang (dongeng sato) dan kakawinan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 103 . memahami. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan.2 Menyimak bahasan (ngaregepkeun) • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nerangkeun harti sawatara istilah patukangan 2.

104 .Kompetensi Dasar dongeng Indikator guru • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi eta carita wayang Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP.. …………………………… NIP.

kalimat perintah. kalimat tanya.2 Menulis kalimat luas(kalimah jembar ) • bisa ngalengkeupan ku babasan atawa paribasa anu di Paribasa / babasan 2 JP 105 .1 Menulis kalimat Perintah (Kalimah parentah ) Indikator Materi Pokok Ungkaia kalimah Anu kudu dilengkepan AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. kalimat luas. dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita. dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak kalimah ku kecap panyambung • bisa ngalengkepan • bisa ngaleng-kepan ku kecap panyeluk • bisa ngalengkepan ku kecap ragam loma jeung ragam hormat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap anu disadiakeun • bisa nyusun kalimah parentah 3.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. perasaan.

Kompetensi Dasar Indikator sadiakeun Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkeupan kalimah • bisa nyusun kalimah pananya • bisa negalen-gkeupan kalimah ku frasa pagawean nu gnes disediakeun • bisa ngaleng-keupan kalimah ngantet sumeler ku frasa nu geus disediaken • bisa ngalengkeupan kalimah ku sasaruaan kecap • bisa ngawangun kecap rundayan make rarangken gabung ka – an jeung pa .an 3.3 Menulis paragraf Pendek dengan menggunakan ejaan yang tepat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rundayan anu geus disediakeun kalimah ku kecap panyambung anu geus diseduakeun Ngalengkeupan kalimah 2 JP • bisa ngalengkeupan 106 .

4 Menulis (Nulis) • bisa nataan sawatara istilah keagamaan 2 jp • bisa nyebutan ngaran babagian wawangunan (imah) • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap nu geus diseduakeun • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa nembangkeun pupuh gambuh • bisa nyangkeum eusi pupuh gambuh Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator • bisa nyebutkeun harti babasan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… 107 . 20…….

108 . NIP.NIP.

dan keinginan secara lisan dalam menyapa. dan meyakinkan teman 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 109 . perasaan.2 Bercakap-cakap Tentang jenisjenis binatang •bisa nguningakeun deui sisindiran anu di bandungannana •barudak bisa ngalisankeun eta kalimah 4. menceritakan gambar seri.3 Menyatakan atau menyapa • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rajekan trilingga anu geus Trilingga 2 JP Bercakap – cakap 2 JP Materi Pokok Nyarita AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. bercakap-cakap.1 Menceritakan Gambar berseri Indikator • bisa nyaritakeun adegan – adegan dina gambar nu geus disadiakeun • bisa nyaritakeun kecap dina widang kaagamaan • bisa nyangkeum eusi dongeng anu dijalantangkeun ku salah saurang siswa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana 4.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4.

Kompetensi Dasar Indikator disayagikeun • bisa nguningakeun eta kalimah Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 110 .4 Meyakinkan teman • bisa molahkeun paguneman malem lebaran • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa ngolahkeun paguneman • bisa nyebutkeun harti paribasa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nataan kasenian sunda Teks Pengalaman malam lebaran 2 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui.. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….

111 .NIP. NIP.

Temana . membaca puisi 112 . membaca nyaring.Wacana.1 Membaca nyaring ( maca bedas ) Indikator • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentong na • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi bacaan • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna Materi Pokok .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1.Ngenaan Olahraga Temp. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif. lancaran.

3 Membaca dalam hati (intensif ) • bisa maca dina jero hate • bisa ngahartikeun kecap – kecap Maca dina jero hate 113 .Kompetensi Dasar Indikator • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Materi Pokok Temp.2 Membaca nyaring Cerita (dongeng) • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nerangkeun eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Dongeng Prabu Geusan Ulun 1. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 1.

Kompetensi Dasar Indikator penting tina eta bacaan • bisa ngajawab pananya nu ngeunaan eusi bacaan • bisa nyindekeun eusi bacaan • bisa nyieun ringkasan eusi bacaan Materi Pokok Temp. NIP. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. 114 . 20……. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui.

2 Menyimak bahasan (ngaregepkeun) • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nerangkeun harti sawatara istilah patukangan 2.3 Menyimak penuturan/ pembacaan dongeng • bisa nyangkeum carita wayang anu digalontangkeun ku guru Dongeng (yangkeum) Ngaregepkeun Materi Pokok Istilah kesehatan Temp. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. cerita binatang ( dongeng sato ) dan kakawinan 115 .1 Menyimak bahasan Tentang kesehatan dan makanan Indikator •bisa nyebutkeun sasruaan kecap anu dicutat tina wacana •bisa nerangkeun sawatara istilah dina kasehatan •bisa ngedalkeun eta kalimah •bisa nyaritakeun adegan dina gambar 2.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan. memahami.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. NIP. 116 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP.. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi eta carita wayang Materi Pokok Temp.

kalimat luas.1 Menulis kalimat Perintah (Kalimah parentah ) Indikator Materi Pokok Ungkaia kalimah Anu kudu dilengkepan Temp. perasaan.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Menulis Kompetensi Dasar 3. dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita.2 Menulis kalimat luas(kalimah jembar ) • bisa ngalengkeupan ku Paribasa / babasan babasan atawa paribasa anu disadiakeun 117 . Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. kalimat tanya. dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca • bisa ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak kalimah ku kecap panyambung kecap panyeluk • bisa ngalengkepan • bisa ngalengkepan ku • bisa ngalengkepan ku kecap ragam loma jeung ragam hormat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap anu disadiakeun • bisa nyusun kalimah parentah 3. kalimat perintah.

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 • bisa ngalengkeupan kalimah • bisa nyusun kalimah pananya • Bis ngalengkeupan kalimah ku frasa pagawean nu gnes disadiakeun • bisa ngalengkeupan kalimah ngantet sumeler ku frasa nu geus disadiakeun • bisa ngalengkeupan kalimah ku sasaruaan kecap • bisa ngawangun kecap rundayan make rarangken gabung ka – an jeung pa .Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Temp.an 3.3 Menulis paragraf Pendek dengan menggunakan ejaan yang tepat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rundayan anu geus disadiakeun kalimah ku kecap panyambung anu Ngalengkeupan kalimah • bisa ngalengkeupan 118 .

4 Menulis (Nulis) • bisa nataan sawatara istilah keagamaan • bisa nyebutan ngaran babagian wawangunan (imah ) • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap nu geus disadiakeun • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa nembangkeun pupuh gambuh • bisa nyangkeum eusi pupuh gambuh Mengetahui. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 3. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….Kompetensi Dasar Indikator geus disayagikeun • bisa nyebutkeun harti babasan Materi Pokok Temp. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP.. 20……. NIP. 119 .

menceritakan gambar seri. dan keinginan secara lisan dalam menyapa. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. perasaan.2 Bercakapcakap Tentang jenisjenis binatang •bisa nguningakeun deui sisindiran anu di bandungannana •barudak bisa ngalisankeun eta kalimah Bercakap – cakap Materi Pokok Nyarita Temp. dan meyakinkan teman 120 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4.1 Menceritakan Gambar berseri Indikator • bisa nyaritakeun adegan – adegan dina gambar nu geus disadiakeun • bisa nyaritakeun kecap dina widang kaagamaan • bisa nyangkeum eusi dongeng anu dijalantangkeun ku salah saurang siswa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana 4. bercakap-cakap.

3 Menyatakan atau menyapa Indikator • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rajekan trilingga anu geus disayagikeun • bisa nguningakeun eta kalimah Materi Pokok Trilingga Temp.. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar 4.4 Meyakinkan teman • bisa molahkeun paguneman malem lebaran • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa ngolahkeun paguneman • bisa nyebutkeun harti paribasa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nataan kasenian sunda Teks Pengalaman malam lebaran Mengetahui. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 4. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 121 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP. 20…….

membaca apresiasi. membaca percakapan.2 Membaca teks Percakapan (Membaca ) • bisa maca paguneman kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkem eusi tina eta paguneman • Ngajawab pananya nu pantali jeung eusi paguneuman Maca Teks Paguneman 2 JP Materi Pokok Maca Apresiasi AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 1 Mampu membaca.1 Membaca Apresiasi (Membaca) Indikator • bisa nyebutkeun jumlah jajaran nu aya dina eta sisindiran • bisa ngabedakeun mana jajaran nu kaasup cangkang jeung mana jajaran nu kaasup eusi sisindiran • bisa ngajelaskeun maksud dina eusi eta sisindiran 1. memahami. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 122 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. melantunkan puisi dan membaca cepat. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks dengan membaca dalam hati.

Kompetensi Dasar 1.3 Membaca Cepat Indikator • bisa maca hiji wacana kalawan make teknik maca gancang • bisa nyangkem eusi tina eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta bacaan Materi Pokok Maca Gancang AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa nyaritakeun deui eusi wacana kalawan make basa serangan 2.3 Melantunkan Pupuh • bisa nembangkeun pupuh Balakbak tur bener wirahmana • bisa ngajelaskeun sifatna / eusina pupuh Balakbak • bisa nembangkeun pupuh Ladrang kalawan bener wirahmana Nembongkeun Pupuh 4 JP • bisa ngajelaskeun sifatna / eusina pupuh Ladrang 123 .

124 . 20…….. …………………………… NIP. NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui.

guguritan dan pengumuman (beware) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 125 . NIP. Materi Pokok Ngaregepkeun sajak AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan berupa carita pondok.. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….1 Menyimak Pembacaan puisi / Guguritan Indikator • bisa maca / mawakeun hiji sajak kalawan make intonasi nu bener • bisa nyangkem eusi hiji sajak jeung naon maksudna • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi eta sajak Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 2JP 2JP 2JP ……………………….PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi. perasaan.2 Menulis Faktual • bisa nataan rupa – rupa ngaran kasenian • bisa nyebutkeun ngaran waditra jeung pamirigna eta kasenian Nyusun Tulisan Faktual 4 JP 126 .1 Menulis Narasi (Menulis ) Indikator • bisa nulis surat nu dituju keun jang ka babaturan • bisa nyieun surat nu dituju keun jang ka saluhureun • bisa nyusun surat nu asalna tina alenia jeung tina kalimah Materi Pokok Nyieun Surat AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. dan menulis dan menulis pengumuman (bewara) kejadian aktual 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan surat ku kecap kecap nu larap 3. melaporkan.

Kompetensi Dasar Indikator • bisa ngajelaskeun kumaha carana eta waditra kasenian ditabeuhna Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.3 Menulis Deskripsi • bisa nyusun tulisan tina sababaraha alenia jadi tulisan anu ngaguluyur • bisa nyusun tulisan tina kalimah acak jadi tulisan anu ngaguluyur Nyusun Tulisan Deskripsi 4 JP • bisa ngalengkepan tulisan ku kecap – kecap anu merenah jeung saluyu kana eta tulisan Nyusun Bewara 4 JP 3.4 Menulis Pengumuman • bisa maca hiji bewana kalawan gemet • bisa nyanggem kana eusi eta bewana kalawan ngarti maksudna • bisa nyusun hiji bewana nu asalna tina bewana nu susunanana hente bener jadi hiji bewana nu 127 .

. 128 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. NIP.Kompetensi Dasar Indikator gembleng Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan hiji bewana nu gembleung • bisa ngalengkepan hiji bewana ku kecap – kecap nu merenah • bisa nyieun hiji bewana nu eusina ngajak babaturan pikeun ngajaga kabersihan sakola Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP.

dan keinginan secara lisan dalam bercerita (ngadongeng).PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. mengkritik. menyampaikan permintaan. menegur (nyaram). menceritakan benda dilingkungan. memberikan tanggapan. BERBICARA Kompetensi Dasar 4. perasaan. menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan paguneman.1 Melakukan Percaka pan melalui telepon (Berbicara) Indikator • bisa ngalakukeun paguneuman nu ngagambar keun dina telepon jeung babaturan • bisa make basa nu merenah lamun nelepon kasaluhureun • bisa nyebutkeun hal – hal nu perlu diperhatikeun dina waktu narima telepon nyaeta saha nu nelepon jeung perlu ka saha • bisa ngalengkepan paguneuman dina telepon ku kalimah .kalimah nu merenah Materi Pokok Nyarita dina telepon AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 129 . atau memuji dengan alasan.

Kompetensi Dasar 4.3 Mengkritik atau Memberikan pujian • bisa mere pangajen kana sawatara paripolah atawa tingkah laku anu dianggap sopan jeung teu sopan • bisa ngendalikeun kalimah kritikan pikeun paripolah anu teu sopan • bisa ngabandingkeun paripolah anu Ngedalkeun kritikan 4 JP 130 .2 Menegur dengan menggunakan bahasa yang santun (Nyaram) Indikator • bisa ngedalkeun kalimah panyaram ku kalimah nu jentre sarta merenah lentongna • bisa nyebutkeun naon salah sahiji tanda kalimah panyaram • Ngalengkeupan panyaran ku kalimah nu salayu jeung eta panyaram • bisa nyieun kalimah panyaram anu saluyu jeung gambar Materi Pokok Ngedalkeun Panyaram AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.

20……. 131 .. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….Kompetensi Dasar Indikator dianggap teu sopan bari mere alesanna Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir 2JP 2JP 2JP 2JP Mengetahui. NIP.

1 Membaca dalam hati Indikator • bisa maca dina jero hate hiji wacana sempalan tina novel bari tuluy diilo • bisa nyungkem eusi tina eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta wacana • bisa nyaritakeun deui kayaan atawa eusi eta wacana ku basa sorangan 1. memahami. membaca puisi. dan membacakan dongeng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 132 . dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis ( teks ) dengan membaca intensif.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1.2 Membaca Intensif • bisa macakeun eta paguneman kalawan make sora nu bedas jeung lentong nu bener • bisa ngajawab pananya nu aya Maca Gancang 4 JP Materi Pokok Maca dina jero hate AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 1 Mampu membaca.

3 Membaca puisi Pilihan sendiri • bisa maca eta sajak sing bedas atawa di deklamasikeun kalawan lafal jeung lentong nu bener • bisa milih salah sahijji sajak bari tuluy di deklamasikeun dihareupeun kelas Maca Estestis 4 JP 133 .Kompetensi Dasar Indikator patalina jeung eusi eta paguneman • bisa nyieun mi salnya eta pagueneman ku basa sorangan • bisa nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa saha nu jadi nara sumbernya • bisa mastikeun naon wae nu rek tanyakeun ka eta narasumber • bisa nyieun laporan hasil tina eta wawancara jeung narasumber Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.

4 . 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2 JP ………………………. …………………………… NIP. 134 . NIP.Kompetensi Dasar 1.. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Membaca dalam hati Indikator • bisa ngilo bacaan sing gemet sarta nyanggem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyaritakeun deui eta wacana make basa sorangan Materi Pokok Maca dina jero hate AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

2 Menyimak Penjelasan Narasumber • bisa nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa saha nu jadi nara sumberna • bisa mastikeun naon Ngaregepkeun katerangan ti narasumber 4 JP Materi Pokok Ngaregepkeun carita pondok AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber.1 Menyimak Pembacaan cerita pendek Indikator • bisa ngaregepkeun hiji carita pondok nu keur dibaca • bisa nerangkeun naon eusina tina eta carita pondok • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa nyebutkeun ruparupa ngaran sato atawa barang nu luyu jeung gambar • bisa nyaritakeun deui eta carita pondok make basa sorangan 2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 135 . pesan melalui telepon dan pembacaan cerita pendek.

20…….3 Menyimak Pembacaan puisi Anak – anak • bisa ngabandungan hiji sajak nu keur dibaca • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta sajak • bisa ngabandingkeun eusi antara dua sajak nu geus dibaca Ngabandungan sajak 4 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator wae nu rek ditanyakeun ka eta narasumber • bisa nyieun laporan hasil tina eta wawancara jeung nara sumber Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 136 . …………………………… NIP. NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………..

meringkas bacaan.2 Meringkas bacaan • bisa nyieun ringkesan tina bacaan panjang jadi sababaraha kalimah Ngaringkas Bacaan 2 JP 137 . perasaan. menulis deskripsi. menyusun paragraph. menulis surat. dalam menulis cerita. dan keinginan secara tertulis. dan menulis eksposisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan hiji paragraph ku kalimah – kalimah nu merenah 3.1 Menyusun paragraph Indikator • bisa ngajelaskeun yen hiji paragraph diwangun ku sababaraha kalimah jadi hiji paragraph nu ngaguluyur • bisa nyusun sababaraha paragraph jadi hiji tulisan nu gembleng Materi Pokok Nyusun Paragraf AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3.

138 . 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP.Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa macakeun eta ringkasan nu geus dijieun dihareupeun kelas Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….. …………………………… NIP.

mendeskripsikan benda atau alat. dan keinginan secara lisan menangapi suatu persoalan. berwawancara. persaan. memerankan drama pendek.1 Memerankeun drama Pendek Indikator • bisa ngangtukeun palaku nu rek merankeun eta drama pondok • bisa apal bagian – bagian guneman nu rek diperankeun • bisa molahkeun eta adegan drama pondok dihareupeun kelas 4.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngasongkeun pamadegan ngeunaan rupa – rupa hal misalnya pagawean atawa akibat tina hiji 139 .2 Menyampaikan Pendapat tentang Suatu persoalan • bisa nepikeun pamadegan nu saluyu jeung kahayangna / pikiran Ngasongkeun pamadegan 4 JP Materi Pokok Molahkeun Drama Pondok AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. menyimpulkan isi dialog. menyampaikan pendapat.

20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator pagawean Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. NIP. 140 .. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… NIP.

membaca bercakap – cakap dan membaca grafik atau peta.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 141 .1 Membaca Cepat Indikator • bisa nyangkem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya anu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyaritakeun deui eta eusi wacana ku basa sorangan • bisa nyangkem eusi wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyebutkeun sinonimna sawatara kecap dicutat tina wacana • bisa ngalarapkeun eta kecap kana kalimah 1.2 Membacakan sekilas • bisa ngilo hiji bacaan sing gemet sarta nyangkem kana eta wacana • bisa ngajawab pananya nu Maca dina jero hate 4 JP Materi Pokok Maca Gancang ( Wacana Lancaran AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 1 Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis. dengan membaca dalam hati. membaca sekilas. membaca cepat.

20…….. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator aya patalina jeung eusi bacaan • bisa nyaritakeun deui eta wacana make basa sorangan • bisa nerangkeun sinonimna sawatara kecap anu dicutat tina eta wacana nyangkem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyebutkeun sinonim sawatara kecap nu aya tina eta wacana • bisa ngalarapkeun kecap – kecap tadi tina kalimahan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP. …………………………… NIP. 142 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….

1 Menyimak Pembacaan cerita rakyat Indikator • bisa nyangkeum eusi eta carita rakyat • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa gadongengkeun deui eta carita make basa sorangan 2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. cerita rakyat dan nasehat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 143 . serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio.2 Menyimak Pembacaan cerita • bisa nyangkem carita pondok nu keur dibaca • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa gadongengkeun deui eta carita male basa sorangan Nyangkem Carita pondok 4 JP Materi Pokok Mahamkeun Carita AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. memahami. telepon.

. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 144 . 20……. NIP. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

2 Menceritakan hasil pengamatan • bisa mekarkeun rangka karangan jadi karangan gembleng Ngarang hasil paniten 4 JP • bisa nyieun hiji laporan / karangan hasil tina eta kegiatan atawa kunjungan Nulis dina kartu pos 2 JP 3. serta keinginan secara tertulis dengan mengisi formulir.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. eusi jeung panutup 3. menulis kejadian melengkapi karangan. perasaan.1 Menulis riwayat hidup Indikator Materi Pokok Ngarang Pangalaman AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. menulis berita. menulis pidato. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa nyieun hiji karangan nu eusina nyaritakeun kegiatanon kegiatan • bisa ngajelaskeun yen hiji karangan kudu ngawengku kana bubuka. danmenulis riwayat hidup.3 Mengisi Isian • bisa nyieun surat ngagunakeun kartu pos 145 .

20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….Kompetensi Dasar Indikator • bisa nepikeun eusi nu dimaksud tina eta surat Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.. NIP. 2JP 2JP 2JP ……………………….4 Menulsi kejadian • bisa mekarkeun rangka karangan jadi karangan gembleng • bisa nyieun hiji karangan nu asalna pedaran tina hiji kagiatan Nyusun Pedaran 2 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 146 .

perasaan.1 Memerankeun drama Indikator • bisa molahkeun paguneman sacara bagilir jeung babaturan kalawan make basa jeung lentong nu bener • bisa molahkeun gending karesmen saluyu jeung penokohan Materi Pokok Ngagunemkeun carita pantun AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 147 . pidato (biantara ). Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. membahas isi buku mengkritik sesuatu disertai alasan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. serta keinginan secara lisan. 20…….PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Berbicara Kompetensi Dasar 4.2 Memerankan drama Anak anak Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akir Ngagalantangkeun gending karesmen 2 JP 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. dalam menceritakan hasil pengamatan. Mengetahui. dan memerankan drama anak -anak. berdiskusi. NIP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful