PROGRAM PEMBELAJARAN DAN MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI BAHASA SUNDA SEMESTER 1

1

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami , serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa), dongeng, dan perintah (parentah) sederhana.

MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.1 Menyimak dan membedakan bunyi. Indikator • Membedakan suara e, e`, dan eu dalam berbagai kata. • Membedakan suara vokal e`, e, dan eu. Materi Pokok Kata- kata yang memakai vokal e`, e, dan eu. Nama benda yang memakai vokal e`, e, dan eu. AW 3 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• Menuliskan vokal e`, e,
dan eu , pada kata dengan tepat.

1.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru dengan sungguhsungguh

• Mendengarkan dongeng yang dibaca guru. • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. • Melakukan tanya jawab tentang isi dongeng. • Memperagakan tokoh dongeng. • Menyebutkan watak tokoh yang dapat diteladani.

Maca kecap.

3 JP

2

Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

Indikator

Materi Pokok

AW 2JP 2JP 2JP

Juli 3 4 5

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

3

• Menyebutkan fungsi anggota tubuh. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. • Menunjukkan nama benda karya manusia. perkenalan (ngawanohkeun) diri. • Menyebutkan kegunaan benda. BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 2. Kalimat permintaan ijin. • Membedakan 2. permintaan izin. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman). bahasa kepada teman sebaya orang yang lebih tua. Gambar barang budaya / alami. 2 JP 4 . Indikator Materi Pokok AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menyampaikan permintaan izin dengan bahasa lisan.1 Mengemukakan permintaan izin dengan bahasa lisan. • Menunjukkan nama benda ciptaanTuhan.2 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda.

NIP. 20……. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Indikator Materi Pokok Kalimat sederhana AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menerangkan isi cerita seri tantang peristiwa di sekolah. 5 .3 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa. 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar 2.. cerita seri tantang peristiwa di jalan raya. • Menerangkan isi Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Mengucapkan kecap-kecap asal yang terdiri dari dua suku ( 2 engang ) dan memakai vokal e`. kata-kata asal yang terdiri dari dua suku (engang ) dan memakai vokal yang sama tapi berbeda konsonan. kata-kata asal yang terdiri dari dua suku kata ( 2 engang ) Maca kecap. serta wacana pendek. dan eu. e.1 Membaca katakata lepas yang mengandung kata asal dwisuku (dua engang) Indikator Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 3. (konsonan yang sama). dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas. Mampu membaca. memahami. kalimat lepas. • Mengucapkan • Mengucapkan • Mengucapkan kata-kata asal yang 6 .

NIP. Kalimat sederhana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 7 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. • Menjelaskan arti dari kalimat. 20……. …………………………… NIP.. Guru Kelas / Guru MP …………………………. • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat.2 Membaca kalimat lepas dua kata • Membaca kalimat yang terdiri dari dua kata dengan menggunakan lafal dan intonasi yang benar.Kompetensi Dasar Indikator menggunakan fonem rangkap ng dan ny Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.

secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. mengungkapkan fikiran. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menulis / menyalin kata dari huruf lepas ke tulisan tegak bersambung. • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan konsonan ke dalam tulisan lepas. Kalimat sederhana 4. 8 . suku kata (engang) dan kalimat sederhana.2 Menulis kata dwisuku. e. • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata dengan cara dikte. dan keinginan. perasaan. Mampu menulis.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 4.1 Menulis atau menyalin huruf lepas Indikator • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan vokal e`. dan eu. Materi Pokok Kalimat sederhana AW 2 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 4.

Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….. 9 .Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. NIP. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP.

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 1.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru • Mendengarkan dongeng yang dibaca guru dengan sungguh-sungguh.kata yang memakai vokal e`. pada kata dengan tepat. dan eu dalam berbagai kata. dan eu. dan eu. dan perintah (parentah) sederhana. e. dongeng. dan eu. e. • Melakukan tanya jawab tentang isi dongeng. Materi Pokok 1 Kata. 10 . e`. e. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Menuliskan vokal e`. Maca kecap. dan eu . • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. 1. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami . e.1 Menyimak dan membedakan bunyi. Indikator • Membedakan suara e. • Memperagakan tokoh dongeng. • Membedakan suara vokal e`. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. Nama benda yang memakai vokal e`.

Kompetensi Dasar Indikator • Menyebutkan watak tokoh yang dapat diteladani. 20……. NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. 11 .. …………………………… NIP.

Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Menyampaikan permintaan izin dengan bahasa lisan. • Menyebutkan kegunaan benda. Kalimat permintaan ijin. • Membedakan 2. 12 . Gambar barang budaya / alami. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 2. • Menunjukkan nama benda ciptaanTuhan. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar peristiwa. bahasa kepada teman sebaya orang yang lebih tua. • Menunjukkan nama benda karya manusia. perkenalan (ngawanohkeun) diri. permintaan izin. • Menyebutkan fungsi anggota tubuh.1 Mengemukakan permintaan izin dengan bahasa lisan.2 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (geuneman). Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 2.

Indikator Materi Pokok 1 Kalimat sederhana Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Menerangkan isi cerita seri tantang peristiwa di sekolah. 13 .Kompetensi Dasar 2. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….3 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa.. • Menerangkan isi Mengetahui. cerita seri tantang peristiwa di jalan raya. NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP.

• Mengucapkan kata-kata • Mengucapkan kata-kata • Mengucapkan kata-kata asal yang menggunakan fonem rangkap ng dan ny 3.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3. kalimat lepas. serta wacana pendek. asal yang terdiri dari dua suku (engang ) dan memakai vokal yang sama tapi berbeda konsonan. memahami.2 Membaca kalimat lepas dua kata • Membaca kalimat yang terdiri dari dua kata dengan menggunakan lafal dan intonasi yang Kalimat sederhana 14 . e. Mampu membaca.1 Membaca katakata lepas yang mengandung kata asal dwisuku (dua engang) Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 3. asal yang terdiri dari dua suku kata ( 2 engang ) Maca kecap. dan eu. • Mengucapkan kecap- kecap asal yang terdiri dari dua suku ( 2 engang ) dan memakai vokal e`. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) berupa kata-kata lepas. (konsonan yang sama).

Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Menjelaskan arti dari kalimat. 15 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. Mengetahui. 20…….Kompetensi Dasar benar. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. NIP..

dan eu. mengungkapkan fikiran. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. perasaan. 16 . • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata Kalimat sederhana • Menyalin/ menulis kata asal yang terdiri dari 2 suku kata dengan cara dikte. ……………………….MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 4. dan keinginan. Materi Pokok 1 Kalimat sederhana Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 1 (satu) 4. Mengetahui. NIP. suku kata (engang) dan kalimat sederhana. 20…….1 Menulis atau menyalin huruf lepas Indikator • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan vokal e`. • Menulis / menyalin kata dari huruf lepas ke tulisan tegak bersambung.2 Menulis kata dwisuku. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. • Menulis / menyalin huruf lepas yang menggunakan konsonan ke dalam tulisan lepas.. e. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. Mampu menulis. 4.

• Mere contoh tata cara / tat tertib diajar di imah. • Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah. 2. • Ngariringkeun kakawihan boh sorangan.2 Menyimak kakawihan • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahma nu hade. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 2. • Maca wacana kakawihan jentre tur merenah lentingna Ngaregepkeun 6 JP 17 . • Ngajelaskeun eusi kakawihan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. Mampu menyimak. cara hidup sehat. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib.1 Menyimak tata cara atau tata tertib belajar Indikator Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Nyebutkeun tata cara tata/ tertib diajar di sakola. dongeng serta kakawihan. boh babarengan.

20……. NIP.Kompetensi Dasar 2. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. • Nyontoan pentingna kabiasaan miara kasehatan awak Materi Pokok AW 6 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nyarita • Nyebutkeun pentingna kabiasaan ngadahar kadaharan nu ngandung gizi 2JP 2JP 2JP ………………………. Indikator • Nyebutkeun pentingna sare leuwih awal jeung hudang leuwih isuk-isuk. …………………………… NIP.3 Menyimak penjelasan tentang cara hidup sehat. Guru Kelas / Guru MP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.. 18 .

. 2JP 2JP 2JP ……………………….1 Membaca wacana kakawihan Indikator • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahmanuhade • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana kakawihan • Maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna. Materi Pokok Maca wacana kakawihan AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. Mampu membaca. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.2 Membaca nyaring (bebas) Membaca nyaring 19 . membaca dongeng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. • Nyangkem eusi wacana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2. NIP. 20……. • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. membaca kakawihan.

kalimat sederhana dan menyempurnakan kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. 3. dan keinginan. perasaan. • Ngomean kesalahan nulis. Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 20 .2 Menyusun kalimat sederhana. • Ngomean kesalahan nulis. wacana pendek. Mampu menulis. MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kekecapan sorangan.nyambung.1 Menulis kalimat berhuruf kapital. • Nulis/ nyalin kalimah nu make aksara gede dina wangun aksara tulisajeg. Indikator • Ngawasa pasangan aksara leutik jeung aksara gede dina wangun aksara tulisajeg – nyambung. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kecap nu geus ditangtukeun. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis karangan (tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede).PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 3. mengungkapkan fikiran .

Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Materi Pokok AW 3 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nulis kalimah ku aksara ajegnyambung. Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 21 . NIP.3 Menulis kalimat sederhana (basajan) Indikator • Nulis kalimah ngagunakeun aksara ajeg-nyambung • Nulis kalimah ngagunakeun wangun aksara nu jelas ( babari dibaca) • Nulis kalimah nu rapih heunteu salah nulis. …………………………… NIP.. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar 3. 20…….

2 Mengundang teman (ngajak rerencangan) • Milih kalimah ajakan nu hade. Mampu mengungkapkan fikiran. • Narima atawa nolak kalimah ajakan Nyarira 4 JP Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 22 . • Nepikeun eusi perjangjian ku kalimah anu hade. dan keinginan. berjanji dengan teman. mengajak teman. perasaan. tentang bertamu ke rumah teman. • Nyarita ngagunakeun kalimah perjangjian anu hade.1 Berjanji dengan teman (jangji jeung babaturan) Indikator • Milih kalimah perjangjian anu hade. • Ngedalkeun jangji ku cara nyebutkeun waktu jeung tempat. • Ngobrol/ guneman make kalimah ajakan nu hade • Ngagunakaeun kalimah ajakan .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 4. BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 4. 4. serta mengundang teman. memperkenalkan orang lain. secara lisan.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. • Molahkeun gunaman ngagunakeun kalimah nu sopan • Nepikeun pamaksudan nyemah kalawan ngagunakeun kalimah nu hade. …………………………… NIP. 23 ..Kompetensi Dasar Indikator • Ngucapkeun kalimah ajakan ngondang babaturan. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….3 Bertamu ke rumah teman (namu ka bumi rerencangan) • Milih sarta ngucapkeun salam ti semah ka pribumi kalayan ngagunakeun lentong nu hade. Nyarita 6 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. NIP.

cara hidup sehat.2 Menyimak kakawihan • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahma nu hade. • Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah. boh babarengan. • Mere contoh tata cara / tat tertib diajar di imah.1 Menyimak tata cara atau tata tertib belajar Indikator Materi Pokok 1 Ngaregep-keun Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 • Nyebutkeun tata cara tata/ tertib diajar di sakola. Mampu menyimak. dongeng serta kakawihan. • Ngariringkeun kakawihan boh sorangan. • Ngajelaskeun eusi kakawihan.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 1. 1. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib. 24 . Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Maca wacana kakawihan jentre tur merenah lentingna 1. 25 . …………………………… NIP.. • Nyontoan pentingna kabiasaan miara kasehatan awak • Nyebutkeun pentingna kabiasaan ngadahar kadaharan nu ngandung gizi Mengetahui. • Nyebutkeun pentingna sare leuwih awal jeung hudang leuwih isukisuk. NIP.3 Menyimak penjelasan tentang cara hidup sehat. 20…….

• Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….2 Membaca nyaring (bebas) • Maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna.1 Membaca wacana kakawihan Indikator • Maca kakawihan kalawan lafal jeung wirahmanu hade • Ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana kakawihan 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring.. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. • Nyangkem eusi wacana Materi Pokok 1 Maca wacana kakawihan Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 2. membaca kakawihan. membaca dongeng Mengetahui. Mampu membaca. …………………………… 26 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2.

NIP.

NIP.

27

MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 3 Mampu menulis, mengungkapkan fikiran , perasaan, dan keinginan, secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis karangan (tulisan) dengan menulis kalimat berhuruf kapital (aksara gede), wacana pendek, kalimat sederhana dan menyempurnakan kalimat dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16

MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3.1 Menulis kalimat berhuruf kapital. Indikator • Ngawasa pasangan aksara leutik jeung aksara gede dina wangun aksara tulis- ajeg – nyambung. • Nulis/ nyalin kalimah nu make aksara gede dina wangun aksara tulis- ajegnyambung. • Ngomean kesalahan nulis. 3.2 Menyusun kalimat sederhana. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan ngagunakeun kecap nu geus ditangtukeun. • Nulis atawa nyusun kalimah basajan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9

28

Kompetensi Dasar

Indikator ngagunakeun kekecapan sorangan. • Ngomean kesalahan nulis.

Materi Pokok 1

Diri sendiri 2 3 4

Keluarga 5 6

Lingkungan 7 8 9

Kegemaran 10 11

Pengalaman 12 13

Kebersihan & Kesehatan 14 15 16

3.3

Menulis kalimat sederhana (basajan)

• Nulis kalimah ngagunakeun aksara ajegnyambung • Nulis kalimah ngagunakeun wangun aksara nu jelas ( babari dibaca) • Nulis kalimah nu rapih heunteu salah nulis.

Nulis kalimah ku aksara ajegnyambung.

Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

29

4. • Ngedalkeun jangji ku cara nyebutkeun waktu jeung tempat. mengajak teman.1 Berjanji dengan teman (jangji jeung babaturan) Indikator • Milih kalimah perjangjian anu hade.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan fikiran. serta mengundang teman. memperkenalkan orang lain. • Nyarita ngagunakeun kalimah perjangjian anu hade. Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 BERBICARA (NYARITA) Kompetensi Dasar 4.2 Mengundang teman (ngajak rerencangan) • Milih kalimah ajakan nu hade. • Nepikeun eusi perjangjian ku kalimah anu hade. • Ngobrol/ guneman make kalimah ajakan nu hade • Ngagunakaeun kalimah ajakan . tentang bertamu ke rumah teman. perasaan. berjanji dengan teman. secara lisan. dan keinginan. • Narima atawa nolak kalimah ajakan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 30 .

Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. • Molahkeun gunaman ngagunakeun kalimah nu sopan • Nepikeun pamaksudan nyemah kalawan ngagunakeun kalimah nu hade. 31 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 2. NIP. …………………………… NIP.4.3 Bertamu ke rumah teman (namu ka bumi rerencangan) • Milih sarta ngucapkeun salam ti semah ka pribumi kalayan ngagunakeun lentong nu hade. 20…….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Ngucapkeun kalimah ajakan ngondang babaturan.

memahami. • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi bacaan. • Bisa ngalengkepan kelimah kujawaban anu larap/ luyu jeung bacaan. • Bisa nyieun ringkesan tina bacaan. Membaca dalam hati (intensif) Indikator • Bisa neangan harti kecap-kecap pentint tina eta bacaan.2. serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif. Mampu membaca. membaca nyaring.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 1. Membaca nyaring • Bisa maca bedas kalawan lafal jeung lentong anu merenah • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi anu dibaca Maca bedas (pengajaran 5) 4 JP 32 . membaca puisi.1. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. Materi Pokok Teks basajan (Pangajaran 1) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.

. 33 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… NIP. 20…….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Bisa ngaleungkepan bacaan ku kecapkecap anu merenah Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 2. Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita banatang, dan kakawihan Indikator • Bisa ngaregekeun pedaran ngenaan kabersihan lingkungan • Bisa nyebutkeun rupa-rupa panyakit • Bisa nuliskeun jenis-jenis kabersihan jeung kesehatan lingkungan • Bisa nyieun ringkesan tina eta eusi pedaran • Bisa mere tanggapan kana eusi pedaran • Bisa nyaritakeun deui eta eusi pedaran Materi Pokok Pedaran ngenaan kasehatan AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

Kompetensi Dasar 2.1 Menyimak bahasan tentang kesehatan dan makanan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP.

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

34

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 3. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember

Kompetensi Dasar 3.1 Menulis kalimat Tanya (Kalimat pananya)

Indikator • Bisa nyebutkeun kecapkecap pananya • Bisa ngagunakeun kalimah pananya keur babatran jeung keur kasaluhuran kalawan kekecapan anu merenah. • Bisa nanya ka babaturan jeung kasaluhureun ngagunakeun pilihan kecap nu merenah; • Bisa nuliskeun kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya ngenaan sabab musabab, waktu jeung tempat.

Materi Pokok Kalimat pananya (palajaran 2,3)

AW 4 JP

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3.2. Menulis kalimat berita (kalimat wawaran)

• Bisa nyieun catatan penting ngenaan wawaran atawa ceramah

Nulis kalimah wawaran (pangajaran 6)

4 JP

35

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

AW

Juli 3 4 5

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• Bisa nuliskeun kalimah wawaran • Bisa nyebutkeun ciri-ciri kalimah wawaran • Bisa nyieun laporan tina eta berita atawa ceramah Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI ………………………….. NIP. 2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP.

36

dan keinginan secara lisan dalam menyapa. Menceritakan gambar berseri Indikator • Bisa nyusun gambar kalawan puguh enten seureuhna • Bisa ngajelaskeun eusi hiji-hijina gambar nu geus disadiakeun • Bisa nerangkeun eusi gambar seri sacara gembleng • Bisa nyieun hiji karangan tina eusi susunan gambar seri Materi Pokok Gambar seri (pangajaran 7) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. perasaan.1.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.2. menceritakan gambar seri.bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang • Bisa nyebutkeun sasatoan nu gede jeung sasatoan nu leutik • Bisa ngabedakeun antara sato anu lindeuk jeung sato nu galak Paguneman 2 JP 37 . bercakap-cakap. dan meyakinkan teman Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4.

jeung sato nu hiber • Bisa nyebutkeun warna. 38 . suku.. 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator • Bisa ngelompokkeun mana nuka-asup sato di darat. 20……. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. bulu jeung kadaharan unggal sasatoan Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. sato cai.

serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 1. Membaca dalam hati (intensif) Indikator • Bisa neangan harti kecap-kecap penting tina eta bacaan. • Bisa nyieun ringkesan tina bacaan.2. Membaca nyaring • Bisa maca bedas kalawan lafal jeung lentong anu merenah • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi anu dibaca Maca bedas (pengajaran 5) 39 . Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Kompetensi Dasar 1. Mampu membaca.1. memahami. • Bisa ngalengkepan kelimah kujawaban anu larap/ luyu jeung bacaan. • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi bacaan. membaca puisi. Materi Pokok 1 Teks basajan (Pangajaran 1) Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 1. membaca nyaring.

Kepala Sekolah SD/MI ……………………….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 • Bisa ngaleungkepan bacaan ku kecapkecap anu merenah Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 40 . 20……. NIP.. …………………………… NIP.

. …………………………… 41 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 2.1 Menyimak bahasan • Bisa ngaregekeun pedaran tentang kesehatan ngenaan kabersihan dan makanan lingkungan • Bisa nyebutkeun rupa-rupa panyakit • Bisa nuliskeun jenis-jenis kabersihan jeung kesehatan lingkungan • Bisa nyieun ringkesan tina eta eusi pedaran • Bisa mere tanggapan kana eusi pedaran • Bisa nyaritakeun deui eta eusi pedaran Mengetahui. memahami. Guru Kelas / Guru MP Pedaran ngenaan kasehatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kompetensi Dasar …………………………. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan. cerita banatang. Mampu menyimak. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. dan kakawihan KegePengaKebersihan & Diri sendiri Keluarga Lingkungan maran laman Kesehatan Indikator Materi Pokok 1 2.

NIP. 42 .NIP.

• Bisa nanya ka babaturan jeung kasaluhureun ngagunakeun pilihan kecap nu merenah.1 Menulis kalimat Tanya (Kalimat pananya) • Bisa nyebutkeun kecap-kecap pananya • Bisa ngagunakeun kalimah pananya keur babatran jeung keur kasaluhuran kalawan kekecapan anu merenah.2. perasaan. Diri sendiri 1 3. 3. waktu jeung tempat. Menulis kalimat berita (kalimat wawaran) • Bisa nyieun catatan penting ngenaan wawaran atawa Nulis kalimah wawaran (pangajaran 6) Kalimat pananya (palajaran 2. dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.3) 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 43 . kalimat tanya. • Bisa nuliskeun kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya ngenaan sabab musabab. dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita. kalimat luas. kalimat perintah.

NIP. 44 .Kompetensi Dasar Indikator ceramah • Bisa nuliskeun kalimah wawaran • Bisa nyebutkeun ciriciri kalimah wawaran • Bisa nyieun laporan tina eta berita atawa ceramah Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui. …………………………… NIP. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

Mampu mengungkapkan pikiran.1. dan meyakinkan teman KegePengaKebersihan & Diri sendiri Keluarga Lingkungan maran laman Kesehatan Indikator Materi Pokok 1 4. perasaan.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 1 (satu) 4.bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang • Bisa nyebutkeun sasatoan nu gede jeung sasatoan nu leutik • Bisa ngabedakeun antara sato anu lindeuk jeung sato nu galak • Bisa ngelompokkeun Paguneman Gambar seri (pangajaran 7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kompetensi Dasar 45 .2. Menceritakan gambar berseri • Bisa nyusun gambar kalawan puguh enten seureuhna • Bisa ngajelaskeun eusi hiji-hijina gambar nu geus disadiakeun • Bisa nerangkeun eusi gambar seri sacara gembleng • Bisa nyieun hiji karangan tina eusi susunan gambar seri 4. dan keinginan secara lisan dalam menyapa. bercakap-cakap. menceritakan gambar seri.

NIP. bulu jeung kadaharan unggal sasatoan Materi Pokok 1 Diri sendiri 2 3 4 Keluarga 5 6 Lingkungan 7 8 9 Kegemaran 10 11 Pengalaman 12 13 Kebersihan & Kesehatan 14 15 16 Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator mana nuka-asup sato di darat. jeung sato nu hiber • Bisa nyebutkeun warna. suku. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. 20……. sato cai. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. 46 .

memahami. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca dalam hati. membaca percakapan. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1. membaca apresiasi. melantunkan puisi dan membaca cepat.2. Mampu membaca.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 1. Membaca teks percakapan • Bisa maca paguneman kalawan Teks Paguneman 47 .1.Membaca Apresiasi Indikator • Bisa nyebutkeun para palaku tina eta dongeng fabel • Bisa nuduhkeun gagasan pokok tina carita • Bisa nangtukeun hubungan analogis tina eta carita • Bisa nyaritakeun deui eusi tina eta carita • Bisa nyebutkeun kecap-kecap nu penting tina eta carita tur manggihan kecap sinonim • Bisa ngalarapkeun eta kecap-kecap dina kalimah saderhana Materi Pokok Dongng fabel (pangajaran) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.

Kompetensi Dasar Indikator make lafal jeung intonasi nu bener • Bisa nokohkeun hiji palaku tina eta paguneman • Bisa nyieun paguneman sederhana nu temana bebas jeung babaturan sakelompok Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP. 20……. NIP. 48 .. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

menyampaikan permintaan. memberi tanggapan. menegur. dalam bercerita.1. menceritakan benda dilingkungan. • Bisa ngajawab pananya tina eta Karangan deskripsi Kecap pangantet jeung panyambung (pangjaran 3) 49 . Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 2. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. perasaan.Bercerita tentang Kegemaran Indikator • Bisa ngebrehkeun karesep ku kalimah salancar jeung kantetan • Bisa nyaritakeun karesep sorangan • Bisa nyebutkeun pangaresep babaturan di kelas (babaturan sabangkuna) • Bisa ngahargaan pangaresep babaturan Materi Pokok Karesep diri pribadi ngagunakeun kalimah (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.2. Menulis deskripsi • Bisa ngadeskripsikeun hiji carita sacara rinci nepi kaharti kunu macana. mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan paguneman. dan keinginan secara lisan.

…………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator carita • Bisa ngagunakeun kecap pangantet dina kalimah • Bisa ngalarapkeun kecap panyambung dina kalimah Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….. 50 . 20…….

Menyimak pembacaan guguritan • Bisa nembangkeun pupuh ngagunakeun wirahma nu bener • Bisa apal salah sahiji Pupuh 51 . Mampu menyimak. memahami.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 3.2. dan pengumuman (bewara) Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3. dan menanggapi berbagai jeniswacana lisan berupa carita pondok. Menyimak carita pondok Indikator • Bisa gajawab pananya tina eta carpon pikeun ningali paam atawa henteuna kana eusi eta carpon • Bisa ngadongengkeun deui hal hal anu dipikaresep dina eta carita • Bisa narik kasimpulan alus atawa henteuna lamun ngagugukana papatah kolot • Bisa nuliskeun harti kecap tina kecap-kecap nudianggap penting • Bisa nyieun kalimah ku kecap-kecap nu geus ditangtukeun Materi Pokok Carpon barudak AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. guguritan.1.

pucung atawa gurisa jeung nembangkeunana • Bisa ngajelaskeun naon ari eusi nu dikandung ku eta tilu pupuh • Bisa mere conto sejen pupuh pucung. 52 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… NIP.. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. 20…….Kompetensi Dasar Indikator pupuh tina pupuh magatru. magatru jeung gurisa nu rumpakana beda jeung nu aya tina buku Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. menyampaikan permintaan. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. mengkritik atau memuji dengan menyebutkan dan menjelaskan dan melakukan paguneman Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. menceritakan benda dilingkungan.1. Menayampaikan permintaan Indikator • Bisa nepikeun pamenta ka jalma lian kalawan ngagunakeun kalimah nu bener • Bisa nyieun kalimah pamenta Materi Pokok Kalimah pamenta AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. menegur. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 4. memberikan tanggapan. …………………………… NIP. 20……. 53 . NIP.

jeung panutup • Bisa ngalengkepan hiji karangan kujalan nuluykeun bagian-bagian kalimah nu can lengkep AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. deskripsi.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 1 (satu) 5 Mampu nengungkapkan fikiran. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 54 . perasaan.. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 2JP 2JP 2JP ……………………….1. eusi. melaporkan dan menuliskan kejadian aktual dan menulis bewara Materi Pokok Karangan narasi Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 5. 20……. Nulis narasi Indikator • Bisa paham kana eusi eta karangan • Bisa ngajawab pananya ngenaan eusi karangan • Bisa ngajelaskeun harti kecap dina kecap-kecap pentiing tina karangan • Bisa ngawincik hiji karangan mana nu kaasup bubuka. dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi.

Mampu menyimak. Menulis cerita • Bisa ngaruntuykeun gambar sacara logis • Bisa nangtukeun karakter tokoh tina eta gambar seri • Bisa nuliskeun carita sarta para palakuna nepi ka jadi karangan anu sampurna Gambar seri (pangajaran 4) 4 JP 55 . Menyimak penjelasan dari narasumber Indikator • Bisa nuliskeun pokopoko caritaan nara sumber • Bisa mere/ nyieun pertanyaan anu larap jeung poko-poko caritaan • Bisa nyieun tanggapan eusi katerangan nara sumber jeung merhatikeun tata basa nu digunakeun Materi Pokok Keterangan narasumber (pangajaran 1) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. pesan melalui telepon.2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 1. memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber. dan membaca cerita pendek Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1.1.

.Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. …………………………… NIP. 20……. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. 56 .

menyimpulkan isi dialog. perasaan. memerankan drama pendek Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. mendeskripsikan benda atau alat. Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa Indikator • Bisa ngajelaskeun masalah atawa kajadian di sakola ku basa nu puguh entep seureuhna • Bisa nyieun tanggapan kana eta pasualan atawa kajadian • Bisa mere saran atawa komentar dibarengan ku merhatikeun alasan nu kaharti ku akal Materi Pokok Kejadian di sakola (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. berwawancara. Berwawancara dengan narasumber • Bisa nangtukeun hal-hal nu kudu di pikanyaho tina eta wawancara • Bisa nuliskeun daftar pertanyaan pikeun wawancara luyu jeung jejerna Ngawawancara (pangajaran 6) 4 JP 57 .2.1. Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 2. dan keinginan secara lisan menanggapi suatu persoalan. menyampaikan pendapat.

NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. boh goreng sacara obyektif • Bisa ngabedakeun barang atawa pakakas dumasar kana gunana Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Mendeskripsikan benda atau alat • Bisa ngadeskripsikeun barang atawa pakakas boh alus.3. 20……. Deskripsi barang 2 JP 2.. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 58 .Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Bisa ngalaksana- keun wawancara jeung narasumber sarta merhatikeun basa nu sopan. 2JP 2JP 2JP ……………………….

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 3. dan membacakan dongeng Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3. Membacakan puisi pilihan sendiri • Bisa nyebutkeun unsur unsur nu aya dina puisi jeung prosa • Bisa ngabedakeun antara puisi jeung Ngabandingkeun prosa jeung puisi (pangajaran 7) 4 JP 59 . dengan membaca intensif. Membaca dalam hati Indikator • Bisa maca gancang (250 kecap/ menit) • Bisa nyebutkeun eusi tina eta bacaan • Bisa ngajawab pertanyaan ngenaan eusi tina bacaan • Bisa nuliskeun kecap-kecap penting tina eta bacaan • Bisa nangtukeun gagasan poko tina eta bacaan Materi Pokok Wacana 200-350 kecap (pangajaran 3) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.2. Mampu membaca.1. memahami. dan menanggapi berbagai bentuk wacana tulis. membacakan puisi.

NIP. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator prosa • Bisa ngeusian tabel ngenaan perbedaan puisi njeung prosa Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 60 . Guru Kelas / Guru MP ………………………….. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….

dan keinginan secara tertulis dalam menuliskan cerita.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. meringkas bacaan. dan menulis eksposisi Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4.1 Menulis cerita Indikator • Bisa ngaruntuykeun gambar sacara logis • Bisa ngangtukeun karakter tokoh tina eta gambar seri • Bisa nuliskeun carita sarta para palakuna nepi ka jadi karangan nu sampurna Materi Pokok Gambar seri (pangajaran 4) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP 61 . Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 20…….. perasaan. menyususun paragraf. menulis surat. NIP 2JP 2JP 2JP ……………………….

Menyusun paragraf Indikator • Bisa nyusun kalimah acak jadi carita nu logis nepi ka mangrupa paragraf atawa karangan • Bisa nangtukeun kalimah utama nu aya dina paragraf • Bisa nuliskeun pokok pikiran utama jeung pikiran-pikiran nu ngajelaskeun kana eta paragraf Materi Pokok Mekarkeun paragraf (pangajaran 8) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 5. Guru Kelas / Guru MP 62 . meringkas bacaan. menulis deskripsi. dan menulis eksposisi. menyusun paragraf. dan keinginn secara tertulis dalam menuliskan cerita.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 1 (satu) 5. Mampu mengungkapkan pikiran. 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. menulis surat. perasaan.2.

63 . NIP.. …………………………… NIP.………………………….

serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio/ Televisi. • Bisa narjamahkeun hiji wawaran tina bahasa Indonesia kana basa Sunda. memahami. Menyimak pembacaan berita radio atau televisi Indikator • Bisa nyaritakeun inti atawa poko carita tina eta wawaran: • Bisa ngajawab pananya ngenaan warta nu geus dibacakeun.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 1. • Bisa mere tanggapan sarta nyaritakeun deui eusi berita radio/ Televisi.1. Materi Pokok Berita radio/ televisi (Penganggaran) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 64 . • Bisa nyieun kalimah wawaran. Mampu menyimak. • Bisa nyaritakeun deui eta warta ku caritaan nu ringkes ku basa sorangan. cerita rakyat dan nasihat Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 1.

Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. • Bisa ngajelaskeun unsur-unsur nu aya tina carita rakyat.Kompetensi Dasar 1.2. • Bisa nyaritakeun deui eta carita rakyat kalawan ngagunakeun kalimah nu babari kahartina. NIP.. Menyimak cerita rakyat Indikator • Bisa nyebutkeun ngaran jeung watek tokoh tina eta carita rakyat. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. 65 . • Bisa nyebutkeun deui 5 conto carita rakyat nu lianna Materi Pokok Cerita Rakyat (pangajaran 5) AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. …………………………… NIP.

66 .

Membahas isi buku • Bisa nyieun daftar ngenaan poko-poko eusi buku. perasaan serta keinginan secara lisan dalam menceritakan hasil pengamatan membahas isi buku mengkritik sesuatu disertai alasan.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 2. Menceritakan hasil pengamatan Indikator • Bisa ngajelaskeun pokok-pokok tina hasil nitenan. berdiskusi dan memerankan drama anak-anak. Mampu mengungkapkan pikiran.2. pidato (biantara). Medar eusi buku (pangajaran 6) 4 JP 67 . • Bisa ngajelaskeun naon bedana jeung sasaruanana antara poko-poko eus buku nu dibaca ku babaturan jeung daptar nu dijieun ku sorangan • Bisa nangtukeun pamadegan sorangan dumasar kana hasil babandingan jeung catatan nu babaturan. Materi Pokok Hasil nitenan (pangajaran 2) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.1. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 2. • Bisa nyieun laporan hasil tina nitenan ngagunakeun basa nu ngaguluyur.

• Bisa nepikeun kritikan dibarengan ku alesan nu asup akal ngagunakeun basa nu teu nyigeung parasaan batur. NIP.3. 20……. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar 2. Materi Pokok Kritik (pangajaran 9) AW 4 JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….. Mengemukakan kritik Indikator • Bisa nyatetkeun deui poko-poko nu rek ditepikeun mangrupa kritikan kana hiji maslah. 68 . …………………………… NIP.

membaca sekilas.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 3. Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis (teks) dengan membaca dalam hati. • Bisa nyokot informasi tina poko pikiran nu nulis. • Bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta bacaan. Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 3. Membaca cepat Indikator • Bisa maca gancang (200-350 kecap permenit) • Bisa nyebutkeun poko-poko carita dina unggal paragraf. membaca percakapan dan membaca grafik atau peta. • Bisa nyaritakeun deui eusi tina bacaan Materi Pokok Wacana 200-350 kecap (pangajaran 3) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.1. Membaca sekilas (skimming) • Bisa nyieun ringkesan tina eusi eta kolom/lisan opini. • Bisa ngajelaskeun Teks kolom tina koran/ majalah (pangajaran 7) 4 JP 69 . membaca cepat.2.

NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Indikator pokok pikiran nu nulis. 20……. • Bisa nyaritakeun eusi eta kolom make basa sorangan Materi Pokok AW Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 70 .. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….

1. Mampu nmengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 1 (satu) 4. melengkapi karangan. menulis berita. menulis kejadian. Mengisi isian atau formulir Indikator • Bisa nyebutkeun pituduh cara-cara ngeusi formulir bari teu kudu dibantuan. perasaan. • Bisa ngeusian formulir kalawan bener. dan menulis riwayat hidup Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember Kompetensi Dasar 4. • Bisa mere conto formulir ngeunaan hiji kagiatan. menulis pidato. serta keinginan secara tertulis dalam mengisi formulir. • Bisa nyebutkeun proses hiji kajadian • Bisa ngajelaskeun sabab musabab lumangsungna hiji kajadian • Bisa nuliskeun hal-hal penting nu kaalaman atawa nu kapanggih • Bisa nyaritakeun deui eta kajadian ku basa sorangan ka batur Materi Pokok Formulir (pangajaran 4) AW 4 JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Laporan (pangajaran 8) 4 JP 71 .

Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……. …………………………… NIP.Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP 2JP Juli 3 4 5 Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui.. 72 .

PROGRAM PEMBELAJARAN DAN MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI BAHASA SUNDA SEMESTER 2 73 .

2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru. serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa). Indikator • Mendengarkan kakawihan yang dinyanyikan guru • Mengikuti kakawihan yang dicontohkan guru.1 Menyimak dan membedakan bunyi bahasa. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami. • Mendengarkan dongeng yang dibacakan guru • Menyebutkan tokoh dalam dongeng.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 1. dan perintah (parentah ) sederhana. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. • Menyanyikan kakawihan secara klasikal maupun individual. • Menjelaskan sifat Dongeng sasatoan 6 JP Materi Pokok Kakawihan AW 6 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 74 . 1. • Menyanyikan kakawihan di hadapan siswa lain. dongeng.

Kompetensi Dasar Indikator dari tokoh dongeng • Membandingkan sifat dari tokohtokoh dongeng. Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan 2JP 2JP 2JP Mengetahui. NIP. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20…….. 75 . Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

2 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa • Menceritakan peristiwa dalam gambar dengan bahasa sendiri. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin. • Melakukan Tanya Paguneman 6 JP 76 . • Melakukan percakapan berdasarkan gambar. • Melakukan Tanya jawabtentang isi gambar peristiwa seri/ tunggal 2.3 Bercakap-cakap dengan teman. perkenalan (ngawanohkeun) diri.1 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda Indikator • Menunjukkan gambar binatanga dan makanannya • Mengamati gambar tunggal atau seri Materi Pokok Sato jeung kadaharanana AW 6 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 2. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA (YARITA) Kompetensi Dasar 2.

Kompetensi Dasar

Indikator jawab tentang isi percakapan. • Memberi tanggapan terhadap penampilan siswa lain. • Melakukan percakapan tanpa teks.

Materi Pokok

AW

Januari 3 4 5

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2.4 Mengemukakan permohonan izin.

• Mengucapkan izin dengan lafal dan intonasi yang tepat. • Memperagakan permohonan izin di depan siswa lain.

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

77

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3.1 Membaca kalimat lepas dua kata Indikator • Membaca kalimat lepas yang terdiri dari dua kata. • Membaca dengan intonasi yang tepat. 3.2 Membaca wacana (teks) pendek tiga kalimat. • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 3.3 Membaca wacana ( teks) pendek 3 kalimat • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. Maca wacana pendek 4 JP Maca bedas Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 3. Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas, kalimat lepas, serta wacana pendek

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

78

Kompetensi Dasar

Indikator • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat

Materi Pokok

AW

Januari 3 4 5

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui, Kepala Sekolah SD/MI

2JP 2JP 2JP ………………………, 20……. Guru Kelas / Guru MP

………………………….. NIP.

…………………………… NIP.

79

• Menuliskan kalimat sederhana dengan cara dikte. • Menyusun kata menjadi kalimat yang baik. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas.1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menyalin kalimat sederhana dari buku atau papan tulis. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. Materi Pokok Nulis kalimah basajan. 20……. NIP.. 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 4. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS (NULIS) Kompetensi Dasar 4. Mampu menulis. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 80 . suku kata (engang) dan kalimat sederhana. mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan .

serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa).MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 1. • Menyanyikan kakawihan di hadapan siswa lain.1 Menyimak dan membedakan bunyi bahasa. 1. • Mendengarkan kakawihan yang dinyanyikan guru • Mengikuti kakawihan yang dicontohkan guru. • Menyanyikan kakawihan secara klasikal maupun individual. • Menjelaskan sifat dari tokoh dongeng Dongeng sasatoan 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 81 . Umum 1 1. • Mendengarkan dongeng yang dibacakan guru • Menyebutkan tokoh dalam dongeng. Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami. Temp. dan perintah (parentah ) sederhana.2 Menyimak dongeng yang dibacakan guru. dongeng.

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….Kompetensi Dasar Indikator • Membandingkan sifat dari tokohtokoh dongeng. NIP. 20……. 82 .. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Materi Pokok Temp. …………………………… NIP.

2.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA (YARITA) Kompetensi Dasar 2. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 2.3 Bercakap-cakap dengan teman. perkenalan (ngawanohkeun) diri. • Melakukan percakapan berdasarkan gambar. dan keinginan secara lisan dalam percakapan (guneman) permintaan ijin.2 Menerangkan berbagai jenis gambar peristiwa • Menceritakan peristiwa dalam gambar dengan bahasa sendiri. penyebutan berbagai jenis gambar dan gambar berita. Mampu mengungkapkan fikiran perasaan. • Melakukan Tanya 83 .1 Menyebutkan berbagai jenis gambar benda Indikator • Menunjukkan gambar binatang dan makanannya • Mengamati gambar tunggal atau seri Materi Pokok Sato jeung kadaharanana Temp. • Melakukan Tanya jawabtentang isi gambar peristiwa seri/ tunggal 2.

Materi Pokok Temp.4 Mengemukakan permohonan izin. • Melakukan percakapan tanpa teks. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP.. • Mengucapkan permohonan izin dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mengetahui. • Memberi tanggapan terhadap penampilan siswa lain.Kompetensi Dasar Indikator jawab tentang isi percakapan. …………………………… NIP. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 2. 84 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. • Memperagakan permohonan izin di depan siswa lain.

Mampu membaca. 3.2 Membaca wacana (teks) pendek tiga kalimat. kalimat lepas. memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teka) berupa kata-kata lepas. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 3. • Membaca dengan intonasi yang tepat. serta wacana pendek 85 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 3.3 Membaca wacana ( teks) pendek 3 kalimat • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring.1 Membaca kalimat lepas dua kata Indikator • Membaca kalimat lepas yang terdiri dari dua kata. Materi Pokok Temp. • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat. • Membaca wacana pendek (teks) pendek tiga kalimat • Membaca wacana dengan suara nyaring. 3.

…………………………… NIP. 20…….Kompetensi Dasar Indikator • Membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat Materi Pokok Temp. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 86 . Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. NIP. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui.

20……. secara tertulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan huruf lepas. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) I (satu) / 2 (dua) 4. • Menyusun kata menjadi kalimat yang baik. mengungkapkan fikiran perasaan dan keinginan . Materi Pokok Temp. • Menuliskan kalimat sederhana dengan cara dikte..1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menyalin kalimat sederhana dari buku atau papan tulis. NIP …………………………… NIP 87 . Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. suku kata ( engang) dan kalimat sederhana. Mampu menulis.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS (NULIS) Kompetensi Dasar 4. Guru Kelas / Guru MP ………………………….

dongeng serta kakawihan. …………………………… NIP. NIP. 2JP 2JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. menyebutkan dan cara hidup sehat. Mampu menyimak. Guru Kelas / Guru MP ………………………….1 Menyimak tatacara atau tata tertib belajar Indikator • Menyimak bacaan dengan seksama Materi Pokok Membaca AW 1 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • Menjawab pertanyaan bacaan.1. MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 2.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 1. 88 .. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib belajar. 20…….

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA (MACA) Kompetensi Dasar 2.2 Membaca wacana kakawihan • Dapat membaca kakawihan • Mengambil intisari dari kakawihan 2.1 Membaca nyaring Indikator • Dapat membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Sinonim dan bacaan 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca dongeng nyaring kakawihan dan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 89 .3 Membaca dongeng • Membaca dongeng dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Menceritakan kembali dongeng Dongeng 2 JP Kakawihan Materi Pokok Membaca AW 5 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 2 Mampu membaca.

Kompetensi Dasar Indikator tersebut dengan bahasa sendiri baik lisan maupun tulisan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….. NIP. 90 . Guru Kelas / Guru MP ………………………….4 Membaca wacana kawihan • Dapat membaca kakawihan Kakawihan 4 JP 2.5 Membaca nyaring (bedas) • Membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan Membaca nyaring 5 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20…….

3 Menulis kalimat dengan hurup kapital 3. perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis kalimat berhurup kapital. dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. kalimat sederhana dan meyempurnakan kalimat sederhana MENULIS ( NULIS ) Kompetensi Dasar 3.5 Menyusun kalimat • Menulis 91 .1 Menulis kalimat sederhana Indikator • Menulis dan membuat kalimat sederhana • Menyempurn akan kalimat dengan menggunakan huruf kapital Materi Pokok Menulis AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. mengungkapkan pikiran.4 Menulis kalimat sederhana • • Menulis Menulis kalimat berhuruf kapital Menulis dan membuat kalimat sederhana Menyusun kalimat sederhana Kalimat sederhana 4 JP 3. wacana pendek.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 3 Mampu menulis.2 Menyempurnakan kalimat Nyusun kalimat 2 JP 3.

…………………………… NIP.. Guru Kelas / Guru MP Mengetahui.Kompetensi Dasar • Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2JP 2JP 2JP ………………………. NIP. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 20……. 92 .

1 Memperkenalkan teman Indikator • Dapat memperkenalkan teman dengan bahasa sendiri • Membuat teks percakapan dengan tema“Memperkenalka n Teman” dengan bahasa sendiri Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. Guru Kelas / Guru MP Materi Pokok Memperkenalkan teman AW 1 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 …………………………. NIP …………………………… NIP 93 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….. memperkenalkan orang lain dan mengundang teman BERBICARA (NYARIT ) Kompetensi Dasar 4. perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman. mengajak teman. 20…….PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. berjanji dengan teman.

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 MENYIMAK (NGAREGEPKEUN) Kompetensi Dasar 1. dongeng serta kakawihan. 20…….1 Menyimak tatacara atau tata tertib belajar Indikator • Menyimak bacaan dengan seksama Materi Pokok Membaca Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 • Menjawab pertanyaan bacaan. menyebutkan dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang tata tertib belajar. Mengetahui. cara hidup sehat. Mampu menyimak.. 94 . NIP. Temp. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 1.

3 Membaca dongeng 95 .MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Membaca (Maca) Kompetensi Dasar 2.1 Membaca nyaring Indikator • Dapat membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Sinonim dan bacaan 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis dengan membaca nyaring kakawihan dan dongeng 2. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 2 ampu membaca.2 Membaca wacana kakawihan • Dapat membaca kakawihan • Mengambil intisari dari kakawihan • Membaca dongeng dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan • Menceritakan kembali dongeng tersebut dengan bahasa sendiri baik lisan maupun Dongeng Kakawihan Materi Pokok Membaca Temp.

4 Membaca wacana kawihan • Dapat membaca kakawihan Kakawihan 2. 20……. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 96 .5 Membaca nyaring (bedas) • Membaca dengan nyaring dan lancar • Menjawab pertanyaan bacaan Membaca nyaring Mengetahui. …………………………… NIP. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 2..Kompetensi Dasar Indikator tulisan Materi Pokok Temp. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP.

kalimat sederhana dan meyempurnakan kalimat sederhana Temp. perasaan dan keinginan secara tertulis dalam berbagai bentuk karangan (tulisan dengan menulis kalimat berhurup kapital. ……………………….4 Menulis kalimat sederhana 3. Guru Kelas / Guru MP …………………………… 97 .. 20…….3 Menulis kalimat dengan hurup kapital 3.1 Menulis kalimat sederhana • Menulis dan membuat kalimat sederhana • Menyempurnakan kalimat dengan menggunakan huruf kapital Menulis 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Menulis ( Nulis ) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 3.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 3 Mampu menulis. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. mengungkapkan pikiran. dengan menggunakan tanda koma dan tanda titik. wacana pendek.5 Menyusun kalimat • • • Menulis kalimat berhuruf kapital Menulis Menulis dan membuat kalimat sederhana Menyusun kalimat sederhana Kalimat sederhana Menulis Mengetahui.2 Menyempurnakan kalimat Nyusun kalimat 3. Umum 1 3.

NIP. 98 . NIP.

perasaan dan keinginan secara lisan tentang bertamu ke rumah teman. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. berjanji dengan teman. 99 . mengajak teman.1 Memperkenalkan teman • Dapat memperkenalkan teman dengan bahasa sendiri • Membuat teks percakapan dengan tema“Memperkenalk an Teman” dengan bahasa sendiri Memperkenalkan teman 2 Komunikasi 3 4 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 BERBICARA (NYARIT ) Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Mengetahui. memperkenalkan orang lain dan mengundang teman Temp. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. 20……. Umum 1 4.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) II (dua) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. NIP. ………………………..

membaca nyaring. membaca puisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 100 .1 Membaca nyaring ( maca bedas ) Indikator • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentong na • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi bacaan • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum Materi Pokok .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. Temana .Wacana. lancaran.Ngenaan Olahraga AW 8 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif.

2 Membaca nyaring Cerita (dongeng) • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nerangkeun eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Dongeng Prabu Geusan Ulun 8 JP 1.Kompetensi Dasar Indikator eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.3 Membaca dalam hati (intensif ) • bisa maca dina jero hate • bisa ngahartikeun kecap – kecap penting tina eta Maca dina jero hate 8 JP 101 .

Guru Kelas / Guru MP ………………………….. …………………………… NIP. NIP. 102 . 20……. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator bacaan • bisa ngajawab pananya nu ngeunaan eusi bacaan • bisa nyindekeun eusi bacaan • bisa nyieun ringkasan euisi bacaan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

3 Menyimak penuturan/ pembacaan • bisa nyangkeum carita wayang anu digalontangkeun ku Dongeng (yangkeum ) 2 JP Ngaregepkeun 2 JP Materi Pokok Istilah kesehatan AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. cerita binatang (dongeng sato) dan kakawinan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 103 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan. memahami.2 Menyimak bahasan (ngaregepkeun) • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nerangkeun harti sawatara istilah patukangan 2.1 Menyimak bahasan Tentang kesehatan dan makanan Indikator •bisa nyebutkeun sasruaan kecap anu dicutat tina wacana •bisa nerangkeun sawatara istilah dina kasehatan •bisa ngedalkeun eta kalimah •bisa nyaritakeun adegan dina gambar 2.

Kompetensi Dasar dongeng Indikator guru • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi eta carita wayang Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. 20……. NIP. 104 ..

dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita. kalimat perintah.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. kalimat tanya.2 Menulis kalimat luas(kalimah jembar ) • bisa ngalengkeupan ku babasan atawa paribasa anu di Paribasa / babasan 2 JP 105 .1 Menulis kalimat Perintah (Kalimah parentah ) Indikator Materi Pokok Ungkaia kalimah Anu kudu dilengkepan AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. perasaan. kalimat luas. dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak kalimah ku kecap panyambung • bisa ngalengkepan • bisa ngaleng-kepan ku kecap panyeluk • bisa ngalengkepan ku kecap ragam loma jeung ragam hormat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap anu disadiakeun • bisa nyusun kalimah parentah 3.

Kompetensi Dasar Indikator sadiakeun Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkeupan kalimah • bisa nyusun kalimah pananya • bisa negalen-gkeupan kalimah ku frasa pagawean nu gnes disediakeun • bisa ngaleng-keupan kalimah ngantet sumeler ku frasa nu geus disediaken • bisa ngalengkeupan kalimah ku sasaruaan kecap • bisa ngawangun kecap rundayan make rarangken gabung ka – an jeung pa .an 3.3 Menulis paragraf Pendek dengan menggunakan ejaan yang tepat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rundayan anu geus disediakeun kalimah ku kecap panyambung anu geus diseduakeun Ngalengkeupan kalimah 2 JP • bisa ngalengkeupan 106 .

Kompetensi Dasar Indikator • bisa nyebutkeun harti babasan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… 107 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20……..4 Menulis (Nulis) • bisa nataan sawatara istilah keagamaan 2 jp • bisa nyebutan ngaran babagian wawangunan (imah) • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap nu geus diseduakeun • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa nembangkeun pupuh gambuh • bisa nyangkeum eusi pupuh gambuh Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

NIP. NIP. 108 .

2 Bercakap-cakap Tentang jenisjenis binatang •bisa nguningakeun deui sisindiran anu di bandungannana •barudak bisa ngalisankeun eta kalimah 4. menceritakan gambar seri. dan meyakinkan teman 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 109 . perasaan.1 Menceritakan Gambar berseri Indikator • bisa nyaritakeun adegan – adegan dina gambar nu geus disadiakeun • bisa nyaritakeun kecap dina widang kaagamaan • bisa nyangkeum eusi dongeng anu dijalantangkeun ku salah saurang siswa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana 4. bercakap-cakap. dan keinginan secara lisan dalam menyapa.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4.3 Menyatakan atau menyapa • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rajekan trilingga anu geus Trilingga 2 JP Bercakap – cakap 2 JP Materi Pokok Nyarita AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.

Guru Kelas / Guru MP …………………………… 110 .Kompetensi Dasar Indikator disayagikeun • bisa nguningakeun eta kalimah Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.4 Meyakinkan teman • bisa molahkeun paguneman malem lebaran • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa ngolahkeun paguneman • bisa nyebutkeun harti paribasa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nataan kasenian sunda Teks Pengalaman malam lebaran 2 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. 20……. 2JP 2JP 2JP 2JP ……………………….. Kepala Sekolah SD/MI ………………………….

111 .NIP. NIP.

Temana .Ngenaan Olahraga Temp.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. membaca nyaring. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 1 Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks ) dengan membaca intensif.1 Membaca nyaring ( maca bedas ) Indikator • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentong na • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi bacaan • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna Materi Pokok .Wacana. lancaran. membaca puisi 112 .

2 Membaca nyaring Cerita (dongeng) • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nerangkeun eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana • bisa maca bedas kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Dongeng Prabu Geusan Ulun 1. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 1.3 Membaca dalam hati (intensif ) • bisa maca dina jero hate • bisa ngahartikeun kecap – kecap Maca dina jero hate 113 .Kompetensi Dasar Indikator • bisa nyangkeum eusi wacana • bisa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana Materi Pokok Temp.

Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui. NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. 20……. 114 . Kepala Sekolah SD/MI ……………………….Kompetensi Dasar Indikator penting tina eta bacaan • bisa ngajawab pananya nu ngeunaan eusi bacaan • bisa nyindekeun eusi bacaan • bisa nyieun ringkasan eusi bacaan Materi Pokok Temp..

memahami.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2.3 Menyimak penuturan/ pembacaan dongeng • bisa nyangkeum carita wayang anu digalontangkeun ku guru Dongeng (yangkeum) Ngaregepkeun Materi Pokok Istilah kesehatan Temp. cerita binatang ( dongeng sato ) dan kakawinan 115 .2 Menyimak bahasan (ngaregepkeun) • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nerangkeun harti sawatara istilah patukangan 2.1 Menyimak bahasan Tentang kesehatan dan makanan Indikator •bisa nyebutkeun sasruaan kecap anu dicutat tina wacana •bisa nerangkeun sawatara istilah dina kasehatan •bisa ngedalkeun eta kalimah •bisa nyaritakeun adegan dina gambar 2. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.

…………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 Mengetahui.Kompetensi Dasar Indikator • bisa ngajawab pananya anu patali jeung eusi eta carita wayang Materi Pokok Temp. 116 .. NIP. 20…….

perasaan.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Menulis Kompetensi Dasar 3. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.1 Menulis kalimat Perintah (Kalimah parentah ) Indikator Materi Pokok Ungkaia kalimah Anu kudu dilengkepan Temp.2 Menulis kalimat luas(kalimah jembar ) • bisa ngalengkeupan ku Paribasa / babasan babasan atawa paribasa anu disadiakeun 117 . dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita. dan menulis paragraph dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca • bisa ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak kalimah ku kecap panyambung kecap panyeluk • bisa ngalengkepan • bisa ngalengkepan ku • bisa ngalengkepan ku kecap ragam loma jeung ragam hormat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap anu disadiakeun • bisa nyusun kalimah parentah 3. kalimat luas. kalimat perintah. kalimat tanya.

an 3. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 • bisa ngalengkeupan kalimah • bisa nyusun kalimah pananya • Bis ngalengkeupan kalimah ku frasa pagawean nu gnes disadiakeun • bisa ngalengkeupan kalimah ngantet sumeler ku frasa nu geus disadiakeun • bisa ngalengkeupan kalimah ku sasaruaan kecap • bisa ngawangun kecap rundayan make rarangken gabung ka – an jeung pa .Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Temp.3 Menulis paragraf Pendek dengan menggunakan ejaan yang tepat • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rundayan anu geus disadiakeun kalimah ku kecap panyambung anu Ngalengkeupan kalimah • bisa ngalengkeupan 118 .

20……. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP.Kompetensi Dasar Indikator geus disayagikeun • bisa nyebutkeun harti babasan Materi Pokok Temp. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 3. 119 .4 Menulis (Nulis) • bisa nataan sawatara istilah keagamaan • bisa nyebutan ngaran babagian wawangunan (imah ) • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap nu geus disadiakeun • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa nembangkeun pupuh gambuh • bisa nyangkeum eusi pupuh gambuh Mengetahui.. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

bercakap-cakap. dan keinginan secara lisan dalam menyapa. Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 : : : Basa Daerah (Sunda) III (tiga) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. menceritakan gambar seri. perasaan. dan meyakinkan teman 120 .1 Menceritakan Gambar berseri Indikator • bisa nyaritakeun adegan – adegan dina gambar nu geus disadiakeun • bisa nyaritakeun kecap dina widang kaagamaan • bisa nyangkeum eusi dongeng anu dijalantangkeun ku salah saurang siswa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana 4.2 Bercakapcakap Tentang jenisjenis binatang •bisa nguningakeun deui sisindiran anu di bandungannana •barudak bisa ngalisankeun eta kalimah Bercakap – cakap Materi Pokok Nyarita Temp.MATRIK HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN TEMA TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4.

121 . Umum 1 2 Komunikasi 3 4 Peristiwa Alam 5 6 7 8 Rekreasi 9 10 Transportasi 11 12 13 Hewan dan Tumbuhan 14 15 16 4. Guru Kelas / Guru MP …………………………. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….. 20…….4 Meyakinkan teman • bisa molahkeun paguneman malem lebaran • bisa nyusun kalimah resiprokatif • bisa ngolahkeun paguneman • bisa nyebutkeun harti paribasa • bisa nyebutkeun sasaruaan kecap anu dicutat tina wacana • bisa nataan kasenian sunda Teks Pengalaman malam lebaran Mengetahui.Kompetensi Dasar 4.3 Menyatakan atau menyapa Indikator • bisa ngalengkeupan kalimah ku kecap rajekan trilingga anu geus disayagikeun • bisa nguningakeun eta kalimah Materi Pokok Trilingga Temp. NIP. …………………………… NIP.

melantunkan puisi dan membaca cepat. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 122 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. memahami. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks dengan membaca dalam hati. membaca apresiasi. membaca percakapan.2 Membaca teks Percakapan (Membaca ) • bisa maca paguneman kalawan jentre tur merenah lentongna • bisa nyangkem eusi tina eta paguneman • Ngajawab pananya nu pantali jeung eusi paguneuman Maca Teks Paguneman 2 JP Materi Pokok Maca Apresiasi AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 1 Mampu membaca.1 Membaca Apresiasi (Membaca) Indikator • bisa nyebutkeun jumlah jajaran nu aya dina eta sisindiran • bisa ngabedakeun mana jajaran nu kaasup cangkang jeung mana jajaran nu kaasup eusi sisindiran • bisa ngajelaskeun maksud dina eusi eta sisindiran 1.

3 Membaca Cepat Indikator • bisa maca hiji wacana kalawan make teknik maca gancang • bisa nyangkem eusi tina eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta bacaan Materi Pokok Maca Gancang AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa nyaritakeun deui eusi wacana kalawan make basa serangan 2.3 Melantunkan Pupuh • bisa nembangkeun pupuh Balakbak tur bener wirahmana • bisa ngajelaskeun sifatna / eusina pupuh Balakbak • bisa nembangkeun pupuh Ladrang kalawan bener wirahmana Nembongkeun Pupuh 4 JP • bisa ngajelaskeun sifatna / eusina pupuh Ladrang 123 .Kompetensi Dasar 1.

124 .Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP ………………………….. 20……. NIP. Kepala Sekolah SD/MI ……………………….

memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan berupa carita pondok.1 Menyimak Pembacaan puisi / Guguritan Indikator • bisa maca / mawakeun hiji sajak kalawan make intonasi nu bener • bisa nyangkem eusi hiji sajak jeung naon maksudna • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi eta sajak Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. Materi Pokok Ngaregepkeun sajak AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI …………………………. 2JP 2JP 2JP ………………………. NIP. guguritan dan pengumuman (beware) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 125 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. 20……..

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. dan menulis dan menulis pengumuman (bewara) kejadian aktual 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan surat ku kecap kecap nu larap 3.1 Menulis Narasi (Menulis ) Indikator • bisa nulis surat nu dituju keun jang ka babaturan • bisa nyieun surat nu dituju keun jang ka saluhureun • bisa nyusun surat nu asalna tina alenia jeung tina kalimah Materi Pokok Nyieun Surat AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. dan keinginan secara tertulis dalam menulis narasi.2 Menulis Faktual • bisa nataan rupa – rupa ngaran kasenian • bisa nyebutkeun ngaran waditra jeung pamirigna eta kasenian Nyusun Tulisan Faktual 4 JP 126 . melaporkan. perasaan.

4 Menulis Pengumuman • bisa maca hiji bewana kalawan gemet • bisa nyanggem kana eusi eta bewana kalawan ngarti maksudna • bisa nyusun hiji bewana nu asalna tina bewana nu susunanana hente bener jadi hiji bewana nu 127 .3 Menulis Deskripsi • bisa nyusun tulisan tina sababaraha alenia jadi tulisan anu ngaguluyur • bisa nyusun tulisan tina kalimah acak jadi tulisan anu ngaguluyur Nyusun Tulisan Deskripsi 4 JP • bisa ngalengkepan tulisan ku kecap – kecap anu merenah jeung saluyu kana eta tulisan Nyusun Bewara 4 JP 3.Kompetensi Dasar Indikator • bisa ngajelaskeun kumaha carana eta waditra kasenian ditabeuhna Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.

NIP. 20……. 128 . …………………………… NIP.. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator gembleng Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan hiji bewana nu gembleung • bisa ngalengkepan hiji bewana ku kecap – kecap nu merenah • bisa nyieun hiji bewana nu eusina ngajak babaturan pikeun ngajaga kabersihan sakola Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

menegur (nyaram). BERBICARA Kompetensi Dasar 4. atau memuji dengan alasan. mengkritik.kalimah nu merenah Materi Pokok Nyarita dina telepon AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 129 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi : : : Basa Daerah (Sunda) IV (empat) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. dan keinginan secara lisan dalam bercerita (ngadongeng). perasaan. menyampaikan permintaan.1 Melakukan Percaka pan melalui telepon (Berbicara) Indikator • bisa ngalakukeun paguneuman nu ngagambar keun dina telepon jeung babaturan • bisa make basa nu merenah lamun nelepon kasaluhureun • bisa nyebutkeun hal – hal nu perlu diperhatikeun dina waktu narima telepon nyaeta saha nu nelepon jeung perlu ka saha • bisa ngalengkepan paguneuman dina telepon ku kalimah . memberikan tanggapan. menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan paguneman. menceritakan benda dilingkungan.

Kompetensi Dasar 4.2 Menegur dengan menggunakan bahasa yang santun (Nyaram) Indikator • bisa ngedalkeun kalimah panyaram ku kalimah nu jentre sarta merenah lentongna • bisa nyebutkeun naon salah sahiji tanda kalimah panyaram • Ngalengkeupan panyaran ku kalimah nu salayu jeung eta panyaram • bisa nyieun kalimah panyaram anu saluyu jeung gambar Materi Pokok Ngedalkeun Panyaram AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.3 Mengkritik atau Memberikan pujian • bisa mere pangajen kana sawatara paripolah atawa tingkah laku anu dianggap sopan jeung teu sopan • bisa ngendalikeun kalimah kritikan pikeun paripolah anu teu sopan • bisa ngabandingkeun paripolah anu Ngedalkeun kritikan 4 JP 130 .

20…….. Guru Kelas / Guru MP ………………………….Kompetensi Dasar Indikator dianggap teu sopan bari mere alesanna Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir 2JP 2JP 2JP 2JP Mengetahui. …………………………… NIP. 131 . Kepala Sekolah SD/MI ………………………. NIP.

1 Membaca dalam hati Indikator • bisa maca dina jero hate hiji wacana sempalan tina novel bari tuluy diilo • bisa nyungkem eusi tina eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta wacana • bisa nyaritakeun deui kayaan atawa eusi eta wacana ku basa sorangan 1.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. dan membacakan dongeng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 132 . memahami. membaca puisi. dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis ( teks ) dengan membaca intensif.2 Membaca Intensif • bisa macakeun eta paguneman kalawan make sora nu bedas jeung lentong nu bener • bisa ngajawab pananya nu aya Maca Gancang 4 JP Materi Pokok Maca dina jero hate AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 1 Mampu membaca.

Kompetensi Dasar Indikator patalina jeung eusi eta paguneman • bisa nyieun mi salnya eta pagueneman ku basa sorangan • bisa nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa saha nu jadi nara sumbernya • bisa mastikeun naon wae nu rek tanyakeun ka eta narasumber • bisa nyieun laporan hasil tina eta wawancara jeung narasumber Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.3 Membaca puisi Pilihan sendiri • bisa maca eta sajak sing bedas atawa di deklamasikeun kalawan lafal jeung lentong nu bener • bisa milih salah sahijji sajak bari tuluy di deklamasikeun dihareupeun kelas Maca Estestis 4 JP 133 .

20…….. …………………………… NIP. Guru Kelas / Guru MP …………………………. NIP. 134 . Membaca dalam hati Indikator • bisa ngilo bacaan sing gemet sarta nyanggem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyaritakeun deui eta wacana make basa sorangan Materi Pokok Maca dina jero hate AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.Kompetensi Dasar 1.4 . Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2 JP ……………………….

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 135 .1 Menyimak Pembacaan cerita pendek Indikator • bisa ngaregepkeun hiji carita pondok nu keur dibaca • bisa nerangkeun naon eusina tina eta carita pondok • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa nyebutkeun ruparupa ngaran sato atawa barang nu luyu jeung gambar • bisa nyaritakeun deui eta carita pondok make basa sorangan 2. memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan yang berupa penjelasan dari narasumber. pesan melalui telepon dan pembacaan cerita pendek.2 Menyimak Penjelasan Narasumber • bisa nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa saha nu jadi nara sumberna • bisa mastikeun naon Ngaregepkeun katerangan ti narasumber 4 JP Materi Pokok Ngaregepkeun carita pondok AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak.

Guru Kelas / Guru MP …………………………. 136 . …………………………… NIP.. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. 20…….3 Menyimak Pembacaan puisi Anak – anak • bisa ngabandungan hiji sajak nu keur dibaca • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta sajak • bisa ngabandingkeun eusi antara dua sajak nu geus dibaca Ngabandungan sajak 4 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. NIP.Kompetensi Dasar Indikator wae nu rek ditanyakeun ka eta narasumber • bisa nyieun laporan hasil tina eta wawancara jeung nara sumber Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2.

2 Meringkas bacaan • bisa nyieun ringkesan tina bacaan panjang jadi sababaraha kalimah Ngaringkas Bacaan 2 JP 137 . meringkas bacaan. dan keinginan secara tertulis. menulis surat.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3. menulis deskripsi.1 Menyusun paragraph Indikator • bisa ngajelaskeun yen hiji paragraph diwangun ku sababaraha kalimah jadi hiji paragraph nu ngaguluyur • bisa nyusun sababaraha paragraph jadi hiji tulisan nu gembleng Materi Pokok Nyusun Paragraf AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran. menyusun paragraph. dan menulis eksposisi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngalengkepan hiji paragraph ku kalimah – kalimah nu merenah 3. perasaan. dalam menulis cerita.

138 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ………………………. NIP.. 20…….Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa macakeun eta ringkasan nu geus dijieun dihareupeun kelas Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.

1 Memerankeun drama Pendek Indikator • bisa ngangtukeun palaku nu rek merankeun eta drama pondok • bisa apal bagian – bagian guneman nu rek diperankeun • bisa molahkeun eta adegan drama pondok dihareupeun kelas 4. dan keinginan secara lisan menangapi suatu persoalan.2 Menyampaikan Pendapat tentang Suatu persoalan • bisa nepikeun pamadegan nu saluyu jeung kahayangna / pikiran Ngasongkeun pamadegan 4 JP Materi Pokok Molahkeun Drama Pondok AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) V (lima) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi BERBICARA Kompetensi Dasar 4. menyimpulkan isi dialog. berwawancara. menyampaikan pendapat. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa ngasongkeun pamadegan ngeunaan rupa – rupa hal misalnya pagawean atawa akibat tina hiji 139 . memerankan drama pendek. persaan. mendeskripsikan benda atau alat.

140 . NIP.. Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20…….Kompetensi Dasar Indikator pagawean Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akhir Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. …………………………… NIP.

PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MEMBACA Kompetensi Dasar 1. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 141 . membaca cepat. membaca bercakap – cakap dan membaca grafik atau peta. membaca sekilas.1 Membaca Cepat Indikator • bisa nyangkem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya anu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyaritakeun deui eta eusi wacana ku basa sorangan • bisa nyangkem eusi wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyebutkeun sinonimna sawatara kecap dicutat tina wacana • bisa ngalarapkeun eta kecap kana kalimah 1.2 Membacakan sekilas • bisa ngilo hiji bacaan sing gemet sarta nyangkem kana eta wacana • bisa ngajawab pananya nu Maca dina jero hate 4 JP Materi Pokok Maca Gancang ( Wacana Lancaran AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 1 Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis. dengan membaca dalam hati.

Guru Kelas / Guru MP ………………………….. NIP. …………………………… NIP. Kepala Sekolah SD/MI 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator aya patalina jeung eusi bacaan • bisa nyaritakeun deui eta wacana make basa sorangan • bisa nerangkeun sinonimna sawatara kecap anu dicutat tina eta wacana nyangkem kana eusi eta wacana • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi wacana • bisa nyebutkeun sinonim sawatara kecap nu aya tina eta wacana • bisa ngalarapkeun kecap – kecap tadi tina kalimahan Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui. 20……. 142 .

memahami. cerita rakyat dan nasehat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 143 . telepon.2 Menyimak Pembacaan cerita • bisa nyangkem carita pondok nu keur dibaca • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa gadongengkeun deui eta carita male basa sorangan Nyangkem Carita pondok 4 JP Materi Pokok Mahamkeun Carita AW 4 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 2 Mampu menyimak. serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENDENGARKAN Kompetensi Dasar 2.1 Menyimak Pembacaan cerita rakyat Indikator • bisa nyangkeum eusi eta carita rakyat • bisa ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita • bisa gadongengkeun deui eta carita make basa sorangan 2.

NIP..Kompetensi Dasar Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Indikator Materi Pokok AW 2JP 2JP 2JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mengetahui. Kepala Sekolah SD/MI ………………………. …………………………… NIP. 144 . Guru Kelas / Guru MP …………………………. 20…….

eusi jeung panutup 3. menulis pidato. danmenulis riwayat hidup.3 Mengisi Isian • bisa nyieun surat ngagunakeun kartu pos 145 .PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi MENULIS Kompetensi Dasar 3.1 Menulis riwayat hidup Indikator Materi Pokok Ngarang Pangalaman AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 3 Mampu mengungkapkan pikiran.2 Menceritakan hasil pengamatan • bisa mekarkeun rangka karangan jadi karangan gembleng Ngarang hasil paniten 4 JP • bisa nyieun hiji laporan / karangan hasil tina eta kegiatan atawa kunjungan Nulis dina kartu pos 2 JP 3. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 • bisa nyieun hiji karangan nu eusina nyaritakeun kegiatanon kegiatan • bisa ngajelaskeun yen hiji karangan kudu ngawengku kana bubuka. perasaan. menulis kejadian melengkapi karangan. serta keinginan secara tertulis dengan mengisi formulir. menulis berita.

Kepala Sekolah SD/MI …………………………. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. 20…….4 Menulsi kejadian • bisa mekarkeun rangka karangan jadi karangan gembleng • bisa nyieun hiji karangan nu asalna pedaran tina hiji kagiatan Nyusun Pedaran 2 JP Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Mengetahui.. 146 . NIP. 2JP 2JP 2JP ……………………….Kompetensi Dasar Indikator • bisa nepikeun eusi nu dimaksud tina eta surat Materi Pokok AW Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.

membahas isi buku mengkritik sesuatu disertai alasan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.2 Memerankan drama Anak anak Uji Kompetensi Remedial Pengayaan Uji Kompetensi Akir Ngagalantangkeun gending karesmen 2 JP 2JP 2JP 2JP 2JP ………………………. serta keinginan secara lisan. NIP.PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20… / 20… MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER Standar Kompetensi Berbicara Kompetensi Dasar 4. 147 . Kepala Sekolah SD/MI …………………………. pidato (biantara ).. Mengetahui. dan memerankan drama anak -anak. 20…….1 Memerankeun drama Indikator • bisa molahkeun paguneman sacara bagilir jeung babaturan kalawan make basa jeung lentong nu bener • bisa molahkeun gending karesmen saluyu jeung penokohan Materi Pokok Ngagunemkeun carita pantun AW 2 JP Januari 3 4 5 Pebruari Maret April Mei Juni : : : Basa Daerah (Sunda) VI (enam) / 2 (dua) 4 Mampu mengungkapkan pikiran. perasaan. Guru Kelas / Guru MP …………………………… NIP. dalam menceritakan hasil pengamatan. berdiskusi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful