LAKUAN MOTOR

ASAS KAWALAN MOTOR

DEFINISI 

Kawalan Motor Bidang pengajian yang melibatkan pengajian pergerakan berdasarkan aspekaspek Mekanisme pengawalan postur & pergerakan 

Organisasi proses yang terlibat dalam mekanisme mengawal pergerakan Kawalan dicapai menerusi interaksi semua jenis lakuan 

Jenis Lakuan Motor Lakuan Motor Tanpa Kemahiran Motor Berkemahiran Involuntari Lakuan Voluntari .

Lakuan Motor Tanpa Kemahiran Semua Lakuan Motor yang dihasilkan luar kawalan Tidak boleh memilih Tidak boleh dimodifikasi Hasil apabila pergerakan tersebut diperlukan .

Lingkaran Refleks Neuron Sensori Reseptor Neuron Asosiatif Neuron Motor Efektor .

Lakuan Motor Tanpa Kemahiran Pergerakan disebabkan oleh rangsangan dari persekitaran luaran Sistem Reseptor Reseptor yang menerima rangsangan daripada persekitaran .

Refleks Patella Ke Otak Regangan merangsang Reseptor N. motor Otot antagonistik . Asosiatif Pusat Integrasi N. kepada otot antagonistik .relaks Menyekat n.m. Motor N. -menyekat Sensori mengaktifkan N. Sensori Efektor N.

Lakuan Motor Berkemahiran Voluntari Dihasilkan Dikawal Mutu secara sedar Atas pilihan Lakuan Bergantung kepada Tahap Kemahiran Pengalaman .

Mekanisme Pergerakan Voluntari Dibahagi kepada 2 bahagian Transmisi Sensori Transmisi Motor Transmisi Sensori Penerimaan dan Penghantaran impuls sensori ke korteks somatosensori melalui talamus Transmisi Motor Proses intergrasi sensori motor dan penghantaran impuls motor ke sistem efektor .otot .

Transmisi Sensori Thalamus menghubungkan maklumat sensori ke korteks somatosensori untuk pengopersaian maklumat di pusat kortikal masing-masing Pengoperasian maklumat sensori di pusat masing-masing Dihantar ke thalamus melalui korda spina Maklumat Sensori diterima daripada reseptor & ditukar kepada impuls sensori .

Transmisi Motor Proses Intergrasi sensori motor di korteks penggabung Neuron sensori bersinaps dengan neuron motor di korteks motor Impuls sensori Impuls motor Maklumat dihantar melalui laluan corticospinal ke korda spina Merekrut unit motor & neuron motor E & K Output unit motor .

Neuron Motor E & K E .pergerakan pantas & pergerakan untuk menghasilkan daya maksimum Membengkok kaki melompat sebelum melompat K .pergerakan licin dan berterusan .

Pergerakan Berkemahiran Pergerakan Berkemahiran Kemahiran Generik Sedia ada Berkembang melalui proses tumbesaran & kematangan Kemahiran Berobjektif Lanjutan daripada kemahiran generik Berkembang melalui proses praktis dan latihan .

Klasifikasi Kemahiran Motor Berdasarkan 3 kriteria Ketepatan Lakuan Ciri Pergerakan Stabiliti Persekitaran .

Ketepatan Lakuan Berpandukan Jenis atau Saiz Otot Yang Terlibat Kemahiran Motor Kasar Penggunaan otot-otot besar sebagai otot utama. Cth: Mengukir Cth : Angkat Berat . Kemahiran Motor Halus Penggunaan otot-otot kecil sebagai otot utama.

Permulaan & Pengakhiran yg nyata .Ciri Pergerakan Organisasi Pergerakan Kemahiran Diskrit .ditentukan oleh kemahiran Kemahiran Siri Gabungan beberapa kemahiran diskrit Kemahiran Berterusan Permulaan & Pengakhiran Ditentukan oleh pelaku .

Dimensi Kemahiran Diskrit ± Siri .Berterusan KEMAHIRAN DISKRIT Menyepak Bola Memanah Duduk & Bangun KEMAHIRAN SIRI Rutin Jimnastik Menukar gear Menimang Bola KEMAHIRAN BERTERUSAN Mengawal kereta Berenang Berlari .

Kestabilan Persekitaran Kemahiran Terkawal Persekitaran stabil Membolehkan perancangan awal Kemahiran Luar Kawal Persekitaran dinamik Adaptasi pergerakan .

Stabiliti Persekitaran Berdasarkan keadaan persekitaran kemahiran dihasilkan Stabil atau Dinamik Terkawal Luar Kawal Stabil Jimnastik Menaip Separa Stabil Melintas Jalan Memandu Tidak Stabil Menembak Skeet Bola Sepak .

Kepentingan Elemen Koginitif & Motor Kepentingan relatif komponen Motor & komponen Persepsi & Membuat Keputusan Kemahiran Motor Kualiti kemahiran ditentukan oleh kawalan motor melakukan dengan tepat Kemahiran Kognitif Kualiti kemahiran ditentukan oleh aspek persepsi dan membuat keputusan tahu apa yang perlu dilakukan  .

Motor M. Keputusan Maksimum K. Kognitif M. Motor Minimum Lompat Jauh Angkat Berat Permainan Memandu Catur Kejurulatihan . Motor Maksimum Sdkt Mmbuat Keputusan Sdkt Kawalan Motor Kem.Kepentingan Elemen Koginitif & Motor Kem. Keputusan Minimum K.

Penghasilan Lakuan Motor Persepsi & Aksi .

Fungsi Sistem Biologi Dalam Lakuan Motor Pergerakan hasil daripada interaksi sistem biologi & persekitaran Rangsangan dari persekitaran diproses untuk menghasilkan respon .

Fungsi Sistem Biologi Dalam Lakuan Motor Visual Sumber Maklumat Pemprosesan Vestibular Kinestetik .

Sistem Visual PALING DOMINAN SISTEM AMBIENT Peringkat rendah Keseimbangan Kesedaran Ruang Kawalan Pergerakan SISTEM FOKAL Peringkat Tinggi Pemfokusan Diskriminasi Imej Identifikasi Object .

Sistem Vestibular Bahagian dalam telinga Kanal separa bulat Vestibule Mengawal postur semasa pergerakan Mampu befungsi tanpa maklumat visual tetapi tidak sebaliknya .

otot.Sistem Kinestetik Terdapat di sendi. tendon & kulit Reseptor dikenali sebagai proprioseptor Memaklumkan kedudukan anggota badan .

Persekitaran & Lakuan Motor Persekitaran Pembekal maklumat ekstrinsik Sistem 2 Biologi menentukan kerelevanan Hasil daripada pengalaman sumber maklumat yaang mempengaruhi penghasilan pergerakan  Rangsangan Daya Fizikal .

Rangsangan  Semua jenis maklumat dari persekitaran Reseptor sensori menerima & memproses rangsangan dari persekitaran Ketepatan bergantung kepada keupayaan menumpukan perhatian kepada rangsangan yang relevan & mengabaikan rangsangan yang tidak relevan Tumpuan Selektif tertinggi Proses Persepsi yang  .

geseran & velositi Mempengaruhi kualiti pergerakan Kecekapan individu memanipulasikan daya Kebolehan individu menganggarkan daya  Daya daripada otot menghasilkan pergerakan dan kebolehubahan dalam daya otot menghasilkan perubahan dalam pergerakan .Daya Fizikal Daya yang wujud secara semula jadi dalam persekitaran Daya rintangan udara.

Interaksi Sistem Biologi & Persekitaran PERSEKITARAN pergerakan SISTEM BIOLOGI  mempengaruhi Sistem biologi menghasilkan pergerakan yang sesuai dengan persektiran Penghasilan pergerakan dipengaruhi Sistem Persepsi Sistem Aksi .

Sistem Persepsi Mentafsir & Memantau maklumat dalaman maklumat luaran perhubungan antara diri & persekitaran Keupayaan Sistem Persepsi bergantung kepada ± pengalaman pengetahuan kecondongan keyakinan .

Sistem Aksi  Pertalian yang sepadu dengan sistem persepsi Merealisasikan tafsiran sistem persepsi dengan menghasilkan pergerakan yang relevan Melibatkan 3 proses Organisasi Pelaksanaan Pemantauan AKSI PERSEPSI .

Proses Sistem Aksi ORGANISASI LAKUAN Perancangan dari segi sekuen timing PELAKSANAAN Mengarahkan sistem efektor otot pergerakan PEMANTAUAN Pengubahsuaian lakuan berasaskan maklumat sensori .

Sistem Pemprosesan Biologi Maklumat Sensori Yang Relevan Persepsi Langsung Respon Yang Bermakna Kawalan Bermakna .

New York: Harper Collins. (8th ed. & Grabowski. children.A (2000). S. IA: Wm.). Principles of anatomy and physiology. Dubuque. (1993). C. E. Pusat Perkembangan Kurikulum (2002) . (1995). & Wrisberg. California:Benjamin/Cummings Publishing Co. Motor learning and performance. Champaign. Redwood City.D. IL: Human Kinetics. T.L.). IL: Human Kinetics.). ed. (1999). Marieb.) Champaign.) Dubuque. Schmidt.A. G. & Ozmun. R. D. Magill. Brown Communications. (2nd. adolescents & Adults (3rd ed. Brown Communications. R. IA: Wm.). Human anatomy and physiology (3rd ed. R. Nota Kuliah Kawalan Motor Buku Sumber Sains Sukan Ting 4 & Ting 5 .A and Lee.C (1995). R.Sumber Gallahue. Schmidt.A. Understanding Motor Development: Infants. C. (1996). Motor Learning: Concepts and applications (4th ed. Tortora.J. Motor control and learning: A behavioral emphasis (3rd ed. N. J. C.