BAHAGIAN 1 - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan

petunjuk prestasinya) Bil Aktiviti / Projek/Keterangan ( Senaraikan Aktiviti / Projek ) Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) Sasaran Kerja Pencapaian Sasaran Ulasan

3 PENTADBIRAN

- Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam kelab/persatuan/pasukan unit beruniform dan sebagainya

Masa Mengikut tarikh yang ditetapkan Kuantiti 1 kali setahun

Semua murid Tahun 4, 5, dan 6 dan guru

Mencapai sasaran

Setiap murid dan guru menjadi ahli

- Menentukan penglibatan semua murid tahun 3,4,5 dan 6 di dalam kegiatan serta meningkatkan tahap pencapaian

Masa Mengikut tarikh yang ditetapkan Kuantiti 1 kali setahun

Semua ahli Mencapai sasaran

- Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum

Masa Sepanjang tahun

Semua murid SKKP Mencapai sasaran

- Memastikan rekod dan data kokurikulum dikemaskinikan

Masa Sepanjang tahun

Guru penyelaras semua unit

Mencapai sasaran

- Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang berhubung kokurikulum

Masa Mengikut keperluan

Guru-guru dan murid SKKP

Mencapai sasaran

- Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan kokurikulum

Masa Sepanjang tahun

Guru-guru penasihat dan murid

Mencapai sasaran

Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah Masa Mengikut tarikh yang ditetapkan Kuantiti 3 kali setahun Murid dan guru terlibat Mencapai sasaran Tahun 6 ( Bukit Merah ) Tahun 4/5 (Pulau Pinang ) .Membantu di dalam segala jenis pentadbiran sekolah dalam hal kokurikulum Masa Mengikut keperluan Pentadbiran Mencapai sasaran mengikut arahan .Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan sekolah Masa Mengikut masa yang ditetapkan Kuantiti 1 kali setahun Pengurusan kewangan sekolah Mencapai sasaran berjalan mengikut ketetapan .Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum telah diambil Masa Sepanjang Tahun Guru dan murid Mencapai sasaran mengikut arahan yang dikeluarkan .BAHAGIAN 1 .Menyelaras aktiviti perhimpunan dan menyediakan jadual untuk aktiviti persatuan/kelab di perhimpunan sekolah Masa Mengikut tarikh yang ditetapkan Kuantiti 1 kali setahun Semua guru dan murid Mencapai sasaran Berjalan seperti yang dijadualkan .Menyusun dan menyelaras kegiatan kokurikulum Masa Mengikut masa yang ditetapkan Kuantiti 1 kali setahun Semua Murid dan guru yang terlibat berjalan mengikut takwim Mencapai sasaran .Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah Masa Mengikut tarikh yang ditetapkan Kuantiti 10 kali setahun Semua warga SKKP Mencapai sasaran Aktiviti terlaksana seperti yang dirancangkan .Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil Aktiviti / Projek/Keterangan ( Senaraikan Aktiviti / Projek ) Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) Sasaran Kerja Pencapaian Sasaran Ulasan 3 PENTADBIRAN .

lompat tinggi Masa 1 kali Wakil PKG Simpang Emapt .BAHAGIAN II .100 meter Johan .Kajian Semula Kerja Tahunan 1.lompat jauh Naib Johan . Aktiviti/Projek Yang Ditambah Bil Aktiviti / Projek/Keterangan ( Senaraikan Aktiviti / Projek ) Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) Masa 1 kali Sasaran Kerja Pencapaian Sasaran Ulasan 1 Mengendalikan 'English Spelling Competition' Daerah Kota Setar Peserta dan mewakili daerah Penyertaan AJK persiapan tempat Daerah Kota Setar 2 Ahli Jawatankuasa Karnival Bahasa Melayu (Jemputan PKG Simpang Empat) 3 Ahli Jawatankuasa MTQ PKG Simpang Empat (Pendaftaran) 4 Pengelola Pertandingan Bolasepak PKG Simpang Empat 5 Ahli Jawatankuasa Pertandingan Bola Baling PKG Simpang Empat 6 Ahli Jawatankuasa Pertandingan Bola Jaring PKG Simpang Empat 7 Mengendalikan Perkhemahan Perdana Unit Beruniform 8 Ahli Jawatankuasa Kejohanan Olahraga PKG Simpang Empat (Makanan dan Minuman) Masa 1 kali Masa 1 kali Masa 1 kali Masa 1 kali Masa 1 kali Masa 1 kali Peserta peringkat PKG Simpang Empat Peserta peringkat PKG Simpang Empat Wakil PKG Simpang Empat Peserta peringkat PKG Simpang Empat Wakil PKG Simpang Empat Semua murid Tahap 2 Penyertaan Penyertaan Naib Johan Penyertaan Penyertaan Penyertaan sebenar 102 orang murid terlibat Johan .

Melaksanakan arahan-arahan Masa dan tugas-tugas yang diberikan Mengikut keperluan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa Mengikut arahan Mencapai sasaran .BAHAGIAN 1 .Menganggotai jawatankuasaoleh Guru Besar dari semasa ke semasa Masa Mengikut keperluan Mengikut arahan Mencapai sasaran .Mengendali dan melaksanakan aktiviti luaran yang diarahkan oleh PKG/PPD dan JPN yang diluluskan dari semasa ke semasa Masa Mengikut keperluan Peserta PKG/Daerah/Negeri Mencapai sasaran .Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil Aktiviti / Projek/Keterangan ( Senaraikan Aktiviti / Projek ) Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) Sasaran Kerja Pencapaian Sasaran Ulasan 4 TUGAS-TUGAS LAIN .

Menyediakan senarai nama murid yang terlibat Semua unit beruniform 120 orang murid terlibat Hanya mampu menampung 120 orang murid Semua murid Tahun 4.BAHAGIAN 1 .Menyelia kegiatan Pasukan Unit Beruniforn Murid dan guru yang terlibat Mencapai sasaran .Menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah Murid dan guru yang terlibat Mencapai sasaran Guru dan murid menjalankan aktiviti mengikut takwim .Merancang takwim kegiatan Pasukan Unit Beruniform Semua murid terlibat Mencapai sasaran Berjalan mengikut takwim .Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan Persatuan dan Kelab Semua guru terlibat Mencapai sasaran Menyertai aktiviti PPD dan JPN . dan 6 Mencapai sasaran Semua murid terlibat mempunyai unit .Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil Aktiviti / Projek/Keterangan ( Senaraikan Aktiviti / Projek ) Pasukan Beruniform . 5. dan 6 Mencapai sasaran Semua murid terlibat menjadi ahli . 5.Menyediakan senarai nama nama murid yang terlibat Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) Sasaran Kerja Pencapaian Sasaran Ulasan Masa 1 kali setahun Kuantiti Mengikut senarai nama murid Masa 1 kali setahun Kuantiti Mengikut perancangan Masa 1 kali setahun Kuantiti Mengikut keperluan Masa Mengikut masa yang ditetapkan Kuantiti 7 kali setahun Masa Mengikut masa yang ditetapkan Kuantiti Mengikut keperluan Masa 1 kali setahun Kuantiti Mengikut senarai nama murid Masa 1 kali setahun Kuantiti Mengikut perancangan Masa 1 kali setahun Kuantiti Mengikut keperluan Masa Mengikut masa yang ditetapkan Kuantiti Mengikut keperluan Semua murid Tahun 4.Menyelaras aktiviti-aktiviti Pasukan Unit Beruniform di dalam dan di luar sekolah Persatuan dan Kelab .Merancang takwim kegiatan Persatuan dan Kelab Semua murid terlibat Mencapai sasaran Berjalan mengikut takwim .Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan Pasukan Unit Beruniform Murid yang berkelayakan Mencapai sasaran Menyertai aktiviti perkhemahan yang dianjurkan oleh PPD dan JPN Guru dan murid menjalankan aktiviti mengikut jadual .

00 72.00 160.00 50.00 100.00 129.00 244.00 829.00 100.(b) RM 400.00 175.00 400.00 2361.00 100.00 108.00 3190.WANG YANG DIPEROLEHI Bil.00 100. 1 2 Perkara Sumbangan Sekolah Sumbangan Luar a) Susan b) Rizmal c) Perabot d) Pembuat Tingkap e) Siah Jualan Beras Tambang Murid Jualan Air Jumlah (a) RM 2400.00 3 4 5 WANG YANG KELUAR Tarikh Perkara 14/11/08 Makan `Eye On Malaysia' 15/11/08 Makan Sate' 16/11/08 Makan Aquaria Menara Jumlah (b) Baki (a) .00 .00 383.00 630.

Kemahiran Hidup Kuantiti Mengikut Huraian Sukatan Pelajaran yang dibekalkan PPK Sepanjang Tahun Mencapai sasaran Mengikut ketetapan . dan 6 Mencapai sasaran Semua murid terlibat .Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil Aktiviti / Projek/Keterangan ( Senaraikan Aktiviti / Projek ) Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) Sasaran Kerja Pencapaian Sasaran Ulasan 1 PERSENDIRIAN .8 kali seminggu . 5.Merancang takwim kegiatan sukan dan permainan Sepanjang Tahun Mencapai sasaran Terlaksana mengikut takwim .Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Harian (RPH) Masa RPT .Menyelia kegiatan sukan dan permainan Semua murid Tahun 4.BAHAGIAN 1 .Menyediakan soalan bagi Ujian Bulanan 2 KOKURIKULUM Sukan dan Permainan .Mengurus pemilihan peserta untuk pertandingan .Melaksanakan tugas mengajar Sains Tahun 5N dan Pendidikan Muzik Tahun 6N dan 6P Masa Mengajar 4/5 waktu seminggu Kuantiti Mengikut RPT dan PPH Masa 2 kali setahun Kuantiti Mengikut Huraian Sukatan Pelajaran . 5.Menyediakan senarai nama murid yang terlibat Masa 1 kali setahun Kuantiti Mengikut senarai nama murid Masa 1 kali setahun Kuantiti Mengikut perancangan Masa 1 kali setahun Kuantiti Mengikut keperluan Masa Mengikut masa yang ditetapkan Kuantiti Sepanjang Tahun Masa Mengikut masa yang ditetapkan Kuantiti Mengikut keperluan Semua murid Tahun 4.Menyelaras aktiviti-aktiviti pertandingan sukan dan permainan di dalam dan di luar sekolah Wakil-wakil sekolah Mencapai sasaran .1 kali setahun RPH . dan 6 Mencapai sasaran Murid dan guru melibatkan diri seperti yang dijadualkan Menyertai sukan dan permainan yang dianjurkan .

Kajian Semula Kerja Tahunan 1.BAHAGIAN II . Aktiviti/Projek Yang Ditambah Bil Ringkasan Aktiviti Projek ( Senaraikan Aktiviti Projek ) Mengendalikan Karnival Bahasa Inggeris Peringkat PKG .Sebagai Pengelola Ahli Jawatankuasa Karnival Bahasa Melayu Petunjuk Prestasi ( Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos ) Masa 1 kali Masa Mengikut Keperluan Masa Mengikut Keperluan Masa Mengikut Keperluan Masa Mengikut Keperluan 1 2 3 Ahli Jawatankuasa Karnival Pendidikan Islam 4 Ahli Jawatankuasa Pertandingan Bola Sepak 5 Ahli Jawatankuasa Pertandingan Bola Baling .

Petunjuk Prestasi ( Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos ) Masa 1 kali Masa Mengikut Keperluan Masa Mengikut Keperluan Masa Mengikut Keperluan Masa Mengikut Keperluan .