Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan, Keselamatan, Keceriaan

)

JAWATANKUASA PROGRAM 3K

ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014)

KEKUATAN (STRENGTH - S)

KELEMAHAN (WEAKNESS - W )

S1 -  Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah   pada setiap aktiviti yang dilaksanakan

S2 -  Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi

S3 -  Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K

1 / 34

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan, Keselamatan, Keceriaan)

S4 -  Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.

S5 - Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi

dalam kalangan semua warga sekolah.

W1 - Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu

Perkhidmatan.

W2 - Kantin yang uzur dan serba kekurangan.

W3 - Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan

 

 

2 / 34

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan, Keselamatan, Keceriaan)

 

PELUANG (0PP0RTUNITIES - O)

ANCAMAN (TREAT - T)

O1 - Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.

O2 - AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.

O3 - Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan  Jabatan Kesihatan Lundu.

T1 - Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.

T2 - Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan.  

3 / 34

Keceriaan)     PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN  Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% 4 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keselamatan.

Keceriaan) -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% Tahun 2013-95% 5 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. -mengadakan gotong-royong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Keselamatan. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif 6 / 34 . -Bebas denggi. Keselamatan. Keceriaan) Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K 7 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keselamatan. Keceriaan) Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.

-Pengetua 8 / 34 . 2 PERTANDINGAN INTEGRITI  SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. Keceriaan) -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai 85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. kondusif dan menarik. bersih.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keselamatan.

3 TANDAS ANGKAT 9 / 34 . Keselamatan. Keceriaan) -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan.

Keselamatan. -Pengetua PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci Sepanjang tahun RM 500 10 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keceriaan) Meningkatkan imej. kebersihan dan keceriaan tandas.

Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keceriaan) -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai  60% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat. 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama 11 / 34 .

5 GOTONG.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keselamatan. Keceriaan) -Warden -semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.ROYONG PERDANA 12 / 34 .

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keceriaan) Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % 13 / 34 . Keselamatan.

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keselamatan. Keceriaan) Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain. 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sek -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas sekolah -jaga Sepanjang tahun 14 / 34 .

Keceriaan) RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah. -Pengetua -PK HEM -Semua guru 15 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. Keselamatan.

Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. 16 / 34 . Keceriaan) -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.

Pekerja Kontrak sekolah 17 / 34 . Guru GSTT. Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. PK HEM. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua. Keceriaan) PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Semua guru.

KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. 3. PK HEM. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. -aktiviti penanaman pokok dijalankan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keceriaan) PROSES KERJA 1. 4. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. AJK 3K PENILAIAN 18 / 34 . Keselamatan. 2.

menarik dan lebih kondusif. Keceriaan) Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. Keselamatan. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN 19 / 34 .

Guru Tingkatan. 20 / 34 .1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. PK HEM. Taklimat program-Ketua AJK             Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan             Pelantikan penyelaras program             Penetapan aspek yang dinilai 1. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 2. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. AJK 3K. semua murid PROSES KERJA 1. guru bertugas harian.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keselamatan. Keceriaan) Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua.

Vandalisme di dalam kelas. Keselamatan. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Sumber kewangan 3.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. guru bertugas harian. PEMANTAUAN PK HEM. Guru tingkatan. Keceriaan) 2. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT 21 / 34 .

Keceriaan) OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. AJK Kebajikan. PK HEM. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. semua kaki tangan sekolah. Keselamatan. AJK 3K. semua PROSES KERJA 1. Guru bertugas harian. 22 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Taklimat program-ketua AJK             Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan.

Keceriaan)             Pelantikan penyelaras program. AJK 3K. guru bertugas harian PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. Keselamatan. 1. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tandas mengikut spesifik KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa mengguna PEMANTAUAN PK HEM.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. 23 / 34 . Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas.

TEMPOH Sepanjang tahun.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keselamatan. GURU TERLIBAT 24 / 34 . Keceriaan) NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. KUMPULAN SASARAN Semua murid.

2. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid 3. semua murid. Kenal pasti kumpulan sasaran. AJK 3K. 2. Keceriaan) Pengetua. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. pencerama PROSES KERJA 1. 1. PK HEM.1 Pembahagian murid mengikut kelas.             Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan at             Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan f KEKANGAN 25 / 34 . Pelaksanaan aktiviti. 1. semua guru. Warden asrama. Keselamatan. Penyelia Asrama.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Taklimat SAYA SIHAT             Ucapan PK HEM             Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu             Pelantikan penyelaras program.

PK HEM. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA 26 / 34 . Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. Keceriaan) Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Keselamatan. PEMANTAUAN Pengetua.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan.

Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1. PK HEM. 5. 3. Semua guru. 4. Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Pelaksanaan aktiviti. 27 / 34 . Taklimat oleh pengetua. 2. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. Keceriaan) OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pemba TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua.

PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. b. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. c. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 1. Post-mortem program. Keceriaan) a. PENAMBAHBAIKAN 28 / 34 . menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua.

Keselamatan. Keceriaan) Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sek TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin 29 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan.

AJK 3K. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Taklimat program             Ucapan pengetua             Ucapan PK HEM-penerangan program 1. Keceriaan) GURU TERLIBAT Pengetua. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. PK HEM. 30 / 34 . 1.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan basikal. Pelaksanaan program 3. Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan.

semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. Keceriaan) PEMANTAUAN Pengetua. PK HEM.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya deng NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF 31 / 34 . Keselamatan.

makmal dan bilik-bilik khas kepada sem 32 / 34 . TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM. Guru Tingkatan. Mesyuarat pembentukan AJK 3. Keceriaan) Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. Ketua bidang.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Pembantu makmal. guru subjek PROSES KERJA 1. 2. Taklimat oleh pengetua. Pelaksanaan program             Taklimat program             Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. Keselamatan.

KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. PEMANTAUAN Pengetua. Keselamatan. Keceriaan)             Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik.             Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak seko             Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. PK HEM.             Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) 33 / 34 .

34 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keceriaan) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. Keselamatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful