Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan, Keselamatan, Keceriaan

)

JAWATANKUASA PROGRAM 3K

ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014)

KEKUATAN (STRENGTH - S)

KELEMAHAN (WEAKNESS - W )

S1 -  Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah   pada setiap aktiviti yang dilaksanakan

S2 -  Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi

S3 -  Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K

1 / 34

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan, Keselamatan, Keceriaan)

S4 -  Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.

S5 - Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi

dalam kalangan semua warga sekolah.

W1 - Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu

Perkhidmatan.

W2 - Kantin yang uzur dan serba kekurangan.

W3 - Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan

 

 

2 / 34

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan, Keselamatan, Keceriaan)

 

PELUANG (0PP0RTUNITIES - O)

ANCAMAN (TREAT - T)

O1 - Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.

O2 - AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.

O3 - Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan  Jabatan Kesihatan Lundu.

T1 - Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.

T2 - Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan.  

3 / 34

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keselamatan. Keceriaan)     PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN  Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% 4 / 34 .

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. -mengadakan gotong-royong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% Tahun 2013-95% 5 / 34 . Keceriaan) -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. Keselamatan.

-Bebas denggi. PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif 6 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keceriaan) Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. Keselamatan.

Keceriaan) Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K 7 / 34 .

-Pengetua 8 / 34 . Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. kondusif dan menarik. bersih. 2 PERTANDINGAN INTEGRITI  SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. Keceriaan) -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai 85% Peratus keceriaan sekolah tercapai.

3 TANDAS ANGKAT 9 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keceriaan) -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat. Keselamatan.

Keceriaan) Meningkatkan imej. -Pengetua PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci Sepanjang tahun RM 500 10 / 34 . kebersihan dan keceriaan tandas. Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan.

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama 11 / 34 . Keceriaan) -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai  60% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat. Keselamatan.

Keceriaan) -Warden -semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. 5 GOTONG.ROYONG PERDANA 12 / 34 .

Keceriaan) Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % 13 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keselamatan.

Keselamatan. 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sek -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas sekolah -jaga Sepanjang tahun 14 / 34 . Keceriaan) Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan.

Keceriaan) RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah. 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. -Pengetua -PK HEM -Semua guru 15 / 34 . Keselamatan.

Keselamatan. 16 / 34 . Keceriaan) -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan.

PK HEM. Keselamatan. Guru GSTT. Semua guru. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua. Pekerja Kontrak sekolah 17 / 34 .Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keceriaan) PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.

PK HEM. 4. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. Keceriaan) PROSES KERJA 1. KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. 3. AJK 3K PENILAIAN 18 / 34 . 2. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan.

Keselamatan. menarik dan lebih kondusif.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN 19 / 34 . NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. Keceriaan) Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah.

Guru Tingkatan. guru bertugas harian. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 2.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. Keceriaan) Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. semua murid PROSES KERJA 1. PK HEM. 20 / 34 . Taklimat program-Ketua AJK             Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan             Pelantikan penyelaras program             Penetapan aspek yang dinilai 1. Keselamatan. AJK 3K.

AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keceriaan) 2. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Keselamatan. guru bertugas harian. Vandalisme di dalam kelas. Sumber kewangan 3. PEMANTAUAN PK HEM. Guru tingkatan. NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT 21 / 34 .

semua PROSES KERJA 1. PK HEM. Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. AJK Kebajikan. semua kaki tangan sekolah. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Keceriaan) OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. Taklimat program-ketua AJK             Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Guru bertugas harian. AJK 3K. 22 / 34 .

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. 1. Keselamatan. 23 / 34 . Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tandas mengikut spesifik KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa mengguna PEMANTAUAN PK HEM. AJK 3K. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. Keceriaan)             Pelantikan penyelaras program. guru bertugas harian PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan.

Keceriaan) NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. GURU TERLIBAT 24 / 34 . Keselamatan. TEMPOH Sepanjang tahun.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. KUMPULAN SASARAN Semua murid.

2. Taklimat SAYA SIHAT             Ucapan PK HEM             Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu             Pelantikan penyelaras program. 1. Keceriaan) Pengetua. Kenal pasti kumpulan sasaran. Warden asrama. Pelaksanaan aktiviti. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT.             Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan at             Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan f KEKANGAN 25 / 34 . 2.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. 1. pencerama PROSES KERJA 1. Penyelia Asrama. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid 3.1 Pembahagian murid mengikut kelas. Keselamatan. PK HEM. semua guru. semua murid. AJK 3K.

Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA 26 / 34 . PEMANTAUAN Pengetua. Keceriaan) Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. PK HEM. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. Keselamatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan.

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keselamatan. 2. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Keceriaan) OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pemba TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Taklimat oleh pengetua. 3. Semua guru. Pelaksanaan aktiviti. PK HEM. 27 / 34 . 4. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. 5. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1.

PENAMBAHBAIKAN 28 / 34 . KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. c. Keselamatan. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. Keceriaan) a. PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). b. Post-mortem program.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 1.

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keceriaan) Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sek TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin 29 / 34 . Keselamatan.

1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan basikal. 1. 30 / 34 . Keselamatan. Taklimat program             Ucapan pengetua             Ucapan PK HEM-penerangan program 1. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. PK HEM.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. AJK 3K. Pelaksanaan program 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Keceriaan) GURU TERLIBAT Pengetua.

semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya deng NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF 31 / 34 . PK HEM.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Keselamatan. Keceriaan) PEMANTAUAN Pengetua.

Mesyuarat pembentukan AJK 3. 2. PK HEM. Pembantu makmal. Guru Tingkatan.Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. Ketua bidang. Pelaksanaan program             Taklimat program             Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. makmal dan bilik-bilik khas kepada sem 32 / 34 . guru subjek PROSES KERJA 1. Keselamatan. Keceriaan) Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Taklimat oleh pengetua.

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan.             Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak seko             Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) 33 / 34 . Keselamatan. PK HEM. Keceriaan)             Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. PEMANTAUAN Pengetua.             Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal.

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan. 34 / 34 . Keceriaan) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. Keselamatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful