Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Sains


Tahun 5 Maju ( 10 orang murid lelaki / 20 orang murid perempuan)- Tahap Sederhana
Masa 60 minit
Tajuk Arus dan Litar Elektrik
Hasil Pembelajaran: Pada akhir proses pengajaran-pembelajaran, pelajar boleh:
i. Mengenalpasti jenis litar selari dan sesiri.
ii. Membina litar selari dan sesiri.
iii. Dapat membuat perbezaan antara kedua jenis litar.
iv. menjawab soalan-soalan latihan berkaitan litar selari dan sesiri secara bertulis dalam buku latihan
dalam masa 10 minit tanpa rujuk.
Strategi Pengajaran Inkuiri penemuan
Penyerapan ilmu Kemahiran Hidup
Penerapan Nilai Kerjasama, Kejujuran, Kegigihan
KPS Memerhati, Menciri, Mengelas, Mensintesis,, Mengeksperimen, Menginferens, Membuat kesimpulan
Berkomunikasi
KBKK/KBSB Menjana idea, Mereka cipta, Mensintesis, Merancang strategi penyelesaian masalah, Membuat
keputusan, Membanding dan membeza, Menghubung kait, Menyelesaikan masalah
Kecerdasan Pelbagai Logikal, Interpersonal, Intrapersonal, Ruang/imaginasi, Kinestatik
Media Pengajaran Kertas edaran, Alatan/radas sains, Bahan-bahan maujud, perisian tunjuk cara.
Pengetahuan Sedia Ada Sebelum ini murid telah mempelajari tentang fungsi dan simbol alat elektrik.
Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Media Pengajaran

Guru Pelajar

Peranan elektrik Guru mengemukakan Murid memberi respon Soalan penyoalan


Set Induksi dalam kehidupan soalan berikut: secara lisan.
5 minit seharian. - Perhatikan di
(Menarik perhatian) sekeliling anda dan
namakan peralatan
yang menggunakan
elektrik.
- Bagaimana alat ini
membantu dalam
kehidupan seharian
anda?

Langkah 1 Konsep Litar Tertutup Guru menunjukkan kepada Murid memerhati dengan Slaid Powerpoint- Litar
Fasa Pengenalan dan terbuka. pelajar slaid powerpoint yang penuh kesungguhan. terbuka dan tertutup.
10 minit menunjukkan gambaran litar
(Menyampaikan terbuka dan tertutup.
objektif) Guru membuat perkaitan kepada
(Memberi bahan rangsangan) jenis-jenis litar.
Guru mengedarkan kertas edaran Murid berbincang Kertas edaran
yang menunjukkan susunan litar dalam kumpulan untuk
sesiri dan mengenalpasti jenis-jenis
selari dalam bentuk simbol. litar.

Jenis-jenis litar: Guru meminta murid membuka Murid membina litar sesiri Komputer
Langkah 2
- Litar Sesiri perisian tunjuk cara yang dapat dan selari di dalam perisian Perisian Tunjuk cara
Fasa Penerokaan
20 minit - Litar Selari membantu murid membina litar tunjuk cara.
(Menampilkan
sesiri dan selari berpandukan
pencapaian)
(Memberi kertas edaran.
bimbingan)
Guru berfungsi sebagai fasilitator
dan bergerak dari satu kumpulan
ke satu kumpulan untuk
membimbing murid.

Langkah 3 Eksperimen: Guru mengedarkan radas elektrik Murid melaksanakan Alat/Radas elektrik :
Fasa Aplikasi
Membina Litar Sesiri dan kepada setiap kumpulan. aktiviti seperti yang
(20 minit)
(Pengukuhan dan Selari dengan Guru meminta setiap kumpulan diarahkan secara Mentol, wayar, suis, sel
Pemindahan)
menggunakan radas membina litar sesiri dan selari kumpulan. kering.
elektrik. yang sebenar berdasarkan
perisian yang telah dibina.
Guru berfungsi sebagai fasilitator
dan bergerak dari satu kumpulan
ke satu kumpulan untuk
membimbing murid.

Langkah 4 Membuat rumusan Guru mengemukakan soalan Murid memberi


Fasa Penutup dan penilaian berikut kepada pelajar respons secara lisan.
(5 minit) - Apa kesimpulan
(Pengukuhan dan yang boleh dibuat
Penilaian) tentang eksperimen
yang anda telah
laksanakan?

Guru memberi latihan interaktif Murid menjawab


Soalan Latihan
kepada pelajar dengan secara individiu latihan di
Latihan Interaktif
menghantar attachment kepada rumah.
setiap pelajar sebagai latihan
Ulangkaji di rumah.

Anda mungkin juga menyukai