JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

PEKELILING JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (BAHAGIAN PERUNDANGAN KELUARGA) BILANGAN 1 TAHUN 2005

PERLAKSANAAN UJIAN PEMERIKSAAN KESIHATAN (UJIAN HIV) DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

Jabatan Agama Islam Selangor 01 hb. SEPTEMBER 2005

Dikelilingkan Kepada : 1. Pegawai Agama Islam Daerah Seluruh Pejabat Agama Islam Negeri Selangor Darul Ehsan 2. Nazir- nazir Masjid Seluruh Negeri Selangor Darul Ehsan

Keputusan mesyuarat tersebut telah mengarahkan kepada Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) sebagai pelaksana kepada Perlaksanaan Ujian Kesihatan (Ujian HIV) bagi bakal pengantin dan individu yang mambuat pendaftaran di Negeri Selangor dan ia dilaksanakan secara pentadbiran di negeri ini. Palil. berkongsi jarum.B Dato’ Hj. Dato’ Hj. Rahman bin Hj. 4. Ia juga sebagai satu cara yang sesuai dilaksanakan kini demi menjaga keturunan setiap individu daripada berakhir. Abd. dan apa yang membimbangkan adalah penyakit tersebut semakin menular dari sehari ke sehari sehingga ada individu yang tidak bersalah turut menerima kesan dari perkara tersebut. Pembentangan Kertas Kerja Cadangan Perlaksanaan Ujian Kesihatan (Ujian HIV) telah dibentang di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Islam Negeri Selangor Darul Ehsan (STANCO) bertarikh 19 Julai 2005 yang telah dipengerusikan oleh Y. Hampir setiap hari masyarakat di negara ini menerima khabar tentang kematian yang disebabkan oleh penyakit Aids. Palil dan beliau telah bersetuju supaya ia dilaksanakan pada 1hb Ogos 2005 tetapi telah ditangguhkan kepada 1 September 2005 atas sebab-sebab tertentu. 3. Bil. Exco Negeri Selangor telah membuat makluman pada Mesyuarat Post-Exco. 15/2005 mengenai perlaksanaan Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) kepada mereka yang terlibat dengan urusan permohonan dan mendaftarkan perkahwinan di dalam Negeri selangor agar mengambil ujian tersebut. LATAR BELAKANG 1. Y. Penyakit Aids akan mudah merebak dengan empat cara utama iaitu melakukan bersetubuhan.TUJUAN Pekeliling ini mengandungi arahan Perlaksanaan Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) kepada semua bakal pengantin yang memohon untuk berkahwin di dalam Negeri Selangor atau yang membuat permohonan di negeri ini tetapi ingin berkahwin di luar Negeri Selangor atau pasangan yang ingin mendaftarkan perkahwinan mereka di negeri ini setelah berkahwin di luar Negeri Selangor Darul Ehsan. tanpa dibebani oleh masalah penyakit kronik seperti penyakit Aids. Apa yang pasti ia mudah merebak akibat perkongsian aktiviti di antara individu yang telah mempunyai virus Aids dengan individu yang tidak mempunyai virus tersebut melalui salah satu kaedah yang dinyatakan di atas. Perlaksanaan ujian ini juga sebagai satu usaha untuk memurnikan kehidupan rumahtangga umat Islam di negeri ini. Rahman bin Hj. 2. Abd.B. pendermaan darah dan anak yang lahir dari ibu yang telah dijangkiti Aids. Kenyataan tersebut adalah berdasarkan kepada keputusan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Ke 16 / 2005 bertarikh 29 Jun 2005. .

Individu yang perlu menjalani ujian HIV. 5. MOHAMMED KHUSRIN BIN HJ. TARIKH KUATKUASA PERLAKSANAAN UJIAN HIV : Perlaksanaan Pemeriksaan Ujian Kesihatan (Ujian HIV) di seluruh Negeri Selangor adalah berkuatkuasa pada 01 hb. 6. . Tempat menjalani ujian HIV. Kaedah Perlaksanaan di Peringkat Klinik Kesihatan Kerajaan (KK) serta senarai Klinik Kesihatan Kerajaan (KK) dan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak (KKIA) seluruh Negeri Selangor. (TUAN HJ. Dengan adanya Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) ini. pihak JAIS berkeyakinan ia dapat mengurangkan jumlah penyebaran jangkitan HIV dan seterusnya masalah rumahtangga serta institusi kekeluargaan Islam di negeri ini dapat dikurangkan dengan jumlah yang minimum dari masa ke semasa. Tarikh tersebut telah dipersetujui bersama di antara Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan Jabatan Perubatan dan Kesihatan Negeri Selangor. SEPTEMBER 2005. 3. GARIS PANDUAN PERLAKSANAAN UJIAN HIV 1.5. MUNAWI) Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor. Tempoh SAH LAKU ujian HIV yang telah dijalankan. Semua garis panduan yang dinyatakan di atas akan dijelaskan di bawah ini dalam bentuk penerangan dan carta agar mudah difahami oleh setiap individu atau institusi yang terlibat dalam perlaksanaan ujian ini. 2. Saya yang menjalankan tugas. Jumlah bayaran yang dikenakan bagi menjalani Ujian HIV. Kaedah perlaksanaan di peringkat Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) serta Senarai Pejabat Agama Islam Daerah seluruh Negeri Selangor 4.

(Permohonan Berkahwin Sek 17 & 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003) Pengecualian akan diberikan kepada individu yang telah menjalani ujian tersebut di Negeri. ii. atau . (Permohonan Mendaftar Perkahwinan Sek 31. (Permohonan Berkahwin Sek 17 & 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003) Bakal Pengantin (Lelaki atau Perempuan) Yang Memohon Kebenaran Berkahwin Negeri Selangor Tetapi Ingin Berkahwin Di Luar Negeri Selangor. TEMPAT MENJALANI UJIAN HIV Hanya KLINIK KESIHATAN KERAJAAN SAHAJA yang dibenarkan menjalankan ujian tersebut. Johor. 4. 3. Melaka dan Pahang.33. 2. Melaka dan Pahang.1. INDIVIDU YANG PERLU MENJALANI UJIAN HIV Bakal Pengantin (Lelaki atau Perempuan) Yang Memohon Kebenaran Berkahwin di Negeri Selangor. maka individu tersebut akan diberi pilihan seperti berikut : i. KAEDAH PERLAKSANAAN UJIAN HIV DI PERINGKAT PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SERTA SENARAI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH DI SELURUH NEGERI SELANGOR_____________________________________ Berikut dilampirkan carta dan penerangan kaedah perlaksanaan Ujian HIV di peringkat Pejabat Agama Islam Daerah (sila rujuk lampiran A) serta senarai Pejabat Agama Islam Daerah di seluruh Negeri Selangor (sila rujuk lampiran B) . 2. 3. Pemohon mendapatkan borang Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) di Negeri Selangor dan membuat ujian tersebut di Klinik Kesihatan Kerajaan di negeri mereka dengan menanggung segala kos yang telah ditetapkan oleh pihak klinik. 1. dengan syarat individu tersebut perlu mengemukakan laporan ujian tersebut.40 (2) dan 124 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003) Sekiranya salah seorang pasangan berasal dari negeri selain daripada Negeri Selangor. Pemohon hadir ke Negeri Selangor untuk menjalani ujian tersebut seperti biasa. Johor. Pasangan Yang Ingin Mendaftarkan Perkahwinan Setelah Berkahwin di Luar Negeri.

4. JUMLAH BAYARAN YANG DIKENAKAN UNTUK MENJALANI UJIAN HIV Pemohon boleh mendapatkan borang Ujian HIV yang berharga RM 10. TEMPOH SAH LAKU UJIAN HIV YANG TELAH DIJALANKAN. .00 bagi Warganegara Malaysia. JAIS atau di mana-mana Pejabat Agama Islam Daerah di Negeri Selangor. KAEDAH PERLAKSANAAN DI PERINGKAT KLINIK KESIHATAN KERAJAAN (KK) DAN SENARAI KESIHATAN KERAJAAN (KK) DAN KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK SELURUH NEGERI SELANGOR________________________ Berikut dilampirkan carta dan penerangan kaedah perlaksanaan Ujian HIV di peringkat Klinik Kesihatan Kerajaan (KK) (sila rujuk lampiran C) serta senarai Klinik Kesihatan Kerajaan (KK) dan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak (KKIA) di seluruh Negeri Selangor (sila rujuk lampiran D) 5. Bayaran tersebut adalah bagi bayaran borang dan alat ujian HIV yang dibekalkan di Klinik Kesihatan seluruh Negeri Selangor. 6. Tempoh SAH LAKU Ujian HIV yang telah dijalankan adalah ENAM BULAN dari tarikh ujian dijalankan. Bagi menjalani Ujian HIV di Klinik Kesihatan yang telah ditetapkan. Bagi individu yang mengambil borang Ujian Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) di Negeri Selangor dan membuat ujian tersebut di mana-mana Klinik Kesihatan Kerajaan di negeri mereka.00 bagi Bukan Warganegara Malaysia akan dikenakan sebagai caj bayaran pendaftaran pesakit mengikut prosedur biasa yang telah ditetapkan oleh pihak Klinik Kesihatan.00 di Bahagian Perundangan Keluarga. dan RM 15. bayaran adalah berdasarkan jumlah yang ditetapkan oleh Klinik Kesihatan berkaitan dan ditanggung sepenuhnnya oleh individu tersebut. bayaran sebanyak RM 1.

Lampiran A CARTA ALIRAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH Bakal pengantin pergi ke Pejabat Agama Islam Daerah dengan membawa Borang Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) Keputusan ujian Positif/Negatif HIV Negatif HIV Positif HIV Sesi kaunseling Proses permohonan berkahwin diteruskan Ingin meneruskan perkahwinan Tidak meneruskan perkahwinan Perkahwinan dijalankan mengikut prosedur biasa yang telah ditetapkan Pasangan mengambil Surat Perakuan Nikah di Pejabat Agama Islam Daerah Tamat .

. 4. Bakal pengantin akan membawa keputusan ujian HIV tersebut ke Pejabat Agama Islam Daerah untuk proses selanjutnya. Permohonan perkahwinan akan berjalan seperti biasa. Tetapi sekiranya bakal pengantin berniat untuk membatalkan pernikahannya maka kaunselor akan memberikan beberapa nasihat dan menamatkan sesi. 9. Sekiranya keputusan ujian adalah Negatif HIV. Sesi tamat.PENERANGAN CARTA ALIRAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH 1. 5. kaunselor akan menerangkan perkara tersebut kepada bakal pasangannya atau kepada keluarganya. 6. 3. Sekiranya perlu. Jika bakal pengantin ingin meneruskan juga pernikahan maka proses permohonan perkahwinan akan dilakukan seperti prosedur biasa. bakal pengantin akan didedahkan berkaitan virus HIV dan kemudharatan yang akan dialami kepada kehidupannya serta pasangannya. 2. 7. Dalam sesi kaunseling tersebut. 8. Tetapi sekiranya keputusan ujian adalah Positif HIV. maka proses untuk permohonan perkahwinan diteruskan. bakal pengantin akan melalui satu sesi kaunseling. Keputusan tersebut akan diserahkan kepada Pegawai Tadbir Agama Daerah.

Tel : 03-87061918 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SABAK BERNAM Parit Satu Timur. Shah Alam. Menara Utara (B). Selangor Darul Ehsan. 43900 Sepang. Jalan Dato’ Hamzah. Tel : 03-33712166 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH PETALING (CAWANGAN SUBANG JAYA). Tingkat 1. 45300 Sungai Besar. 54200 Kuala Lumpur. Selangor Darul Ehsan. Tel : 03-32241529 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH GOMBAK TIMUR Jalan Enggang. Bangunan Sultan Idris Shah. Selangor Darul Ehsan. 41000 Klang.Lampiran B SENARAI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SELURUH NEGERI SELANGOR PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KLANG. Bangunan Sultan Idris Shah. Tel : 03-55143698 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SEPANG Bandar Baru Salak Tinggi. Selangor Darul Ehsan. Menara Utara (B). Tel : 03-42564426 . Shah Alam. Tel : 03-55143611 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH PETALING (CAWANGAN PETALING JAYA) Tingkat 6. Selangor Darul Ehsan. Taman Keramat.

Selangor Darul Ehsan. 48050 Kuang. Selangor Darul Ehsan. Tel : 03-60641437 . 44000 Kuala Kubu Bharu. Tel : 03-32891393 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU SELANGOR Kuala Kubu Bharu. Selangor Darul Ehsan. Tel : 03-60383246 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KUALA LANGAT Sungai Manggis. Tel : 03-87361381 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KUALA SELANGOR Jalan Klang – Kuala Selangor. 42700 Kuala Langat. Selangor Darul Ehsan. 43000 Kajang. 45000 Kuala Selangor.PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH GOMBAK BARAT Batu 17 ¾. Tel : 03-31871357 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT Jalan Low Ti Kok. Selangor Darul Ehsan.

Keputusan ujian HIV pantas akan diperolehi dalam masa 15 hingga 30 minit.Lampiran C PENERANGAN CARTA ALIRAN UJIAN SARINGAN HIV DI KLINIK KESIHATAN DAERAH DI NEGERI SELANGOR 1. . Kaedahnya ialah dengan mencucuk jari untuk mendapatkan setitik darah bagi ujian tersebut. Ujian pengesahan HIV perlu dilakukan dan ‘kaunseling sebelum ujian’ perlu diberi kepada bakal pengantin. Pegawai Perubatan/ Pembantu Perubatan/ Jururawat Kesihatan akan mencatatkan keputusan ujian ke dalam Borang Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV). 3. JAIS atau Pejabat Agama Islam Daerah. 6. Pegawai Perubatan/ Pembantu Perubatan/ Jururawat Kesihatan perlu melengkapkan borang ‘ujian saringan/ pengesahan HIV’ bagi tujuan ini. 7. 9. ini bermakna bahawa bakal pengantin tidak mempunyai virus HIV atau bakal pengantin mungkin berada di dalam tempoh “window period”. 8. 5 ml darah akan diambil dan dihantar ke hospital untuk ujian pengesahan HIV. ini bermakna bakal pengantin disyaki mempunyai antibodi kepada virus HIV. Jika keputusan ujian saringan adalah “reaktif”. Ujian HIV perlu dilakukan 2 atau 3 bulan sebelum hari perkahwinan. 5. Ujian ini SAH digunakan untuk tempoh 6 bulan dari tarikh ujian dilakukan. Bakal pengantin akan mendapatkan Borang Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) dari Bahagian Perundangan Keluarga. 2. Ujian pengesahan akan dilakukan di salah sebuah Hospital Kerajaan. Bakal pengantin membawa Borang Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) ke Klinik Kesihatan Daerah dalam Negeri Selangor sahaja. Pegawai Perubatan/ Pembantu Perubatan/ Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan akan menjalankan ujian HIV Pantas. 4. Jika keputusan ujian saringan adalah “tidak reaktif”.

TEL 32508355 33921355 31658770 31104206 31012035 31658459 33488174 33748019 33718025 33718025 D AER AH H U L U L AN GAT NAMA KK/KKIA KK SEMENY IH KK BATU 9.TEL 60916353 60371355 60352287 42579466 61878564 61873039 62727471 61576775 D AER AH SAB AK B ER N AM NAMA KK/KKIA KK SUNGAI BESAR KK SEKINCHAN KK BADAN TERAP KK PARIT BARU KK SUNGAI AIR TAWAR KK SABAK BERNAM NO.TEL 60641257 60751261 60461003 60573264 60491426 60812500 60641257 05-4541352 NO.CHERAS KK BERANANG KK BATU 14 HULU LANGAT KK AMPANG KK KAJANG KKIA BANDAR BARU BANGI KKIA CHERAS BARU KKIA KG PANDAN NO.TJG.TEL 87238355 90758046 87667577 90211414 42923332 87395764 89258707 42975853 92847881 NO.TEL 32241358 32410331 32162722 32136223 32136227 32161355 D AER AH K U AL A SEL AN GOR NAMA KK/KKIA KK TANJUNG KARANG KK KUALA SELANGOR KK JERAM KK IJOK KK BATANG BERJUNTAI KK (JPL) BDR.TEL 32698355 32891142 32647075 32791167 32719151 32698333 D AER AH PETAL IN G NAMA KK/KKIA KK PUCHONG KK SERI KEMBANGAN KK SHAH ALAM KK KELANA JAY A NO.TEL 31411242 87061302 87686355 .Lampiran D SE NA RAI K L INIK K E S IHA T A N K E RAJA A N DI NEG E RI S E L A NG OR Y A NG T E RL IBA T DENGA N P EM ERIK S AA N UJIA N HIV D AER AH K L AN G NAMA KK/KKIA KK KAPAR KK MERU KK PANDAMARAN KK PULAU KETAM KK PULAU INDAH KK PELABOHAN KLANG KK BUKIT KUDA ANEKA KLANG KKIA KLANG KKIA JLN TENGKU KELANA D AER AH K U AL A L AN GAT NAMA KK/KKIA KK BANTING KK SIJANGKANG KK TELOK DATOK KK KANCHONG DARAT KK TANJUNG SEPAT KK TELOK PANGLIMA GARANG KK JENJAROM KK BUKIT CHANGGANG KK BANDAR D AER AH GOMB AK NAMA KK/KKIA KK RAWANG KK KUANG KK BATU ARANG KK AU2 KK SELAY ANG BARU TMN KENANGA TMN EHSAN KK SG BULOH NO.TEL 31871333 31226686 31871117 31871934 31972880 31227433 31913066 31491355 31201333 D AER AH H U L U SEL AN GOR NAMA KK/KKIA KK KUALA KUBU BHARU KK ULU Y AM BHARU KK SOEHARTO KK RASA KK KALUMPANG KK SERENDAH KKIA KUALA KUBU BHARU KK SELISEK NO. KARANG NO.TEL 80611814 89455929 55186531 78045001 D AER AH SEPAN G NAMA KK/KKIA KK SG PELEK KK SALAK KK DENGKIL * KK * KKIA = KLINIK KESIHATAN = KLINIK KESIHATAN IBU ANAK NO.