Anda di halaman 1dari 4

19 Pahlawan Yang Telah Merubah Dunia Untuk

Kemenangan Islam

Diposting pada Senin, 14-09-2009 | 08:54:20 WIB

Inilah mereka yang telah merubah dunia untuk kemenangan Islam.

Ketika kita bicara tentang penyerangan New York dan Washington, kita berbicara
tentang orang-orang yang telah merubah rangkaian sejarah, yang telah membersihkan
ummat dari sampah para penguasa pengkhianat dan pengikut-pengikutnya, tanpa ambil
pusing akan diingat nama dan gelar yang mereka miliki.

Kita bicara tentang para lelaki, yang mereka tidak sekedar meledakkan Gedung Kembar
(WTC) dan Pentagon, walaupun itu sudah lebih dari cukup, akan tetapi lebih dari itu,
mereka telah meluluhlantakkan berhala zaman dan menghancurkan nilai-nilainya.

Firaun abad ke-20 pun muncul dan menunjukkan belangnya (Bush -red), dan tidak ada
bedanya antara dia dengan Firaun Mesir (pada zaman Musa AS) kecuali ia lebih dalam
kekafiran dan kedustaannya

Inilah dia (Bush dan anteknya), membunuhi anak-anak kita di Palestina, Afghanistan,
Iraq, Libanon, Kasmir, dan di tanah Islam lainnya.

Lelaki-lelaki hebat ini telah berhasil meneguhkan keyakinan dihati orang-orang beriman.
Menekankan kesetiaan (orang-orang beriman) terhadap syahadatnya dan memecah belah
keyakinan (orang-orang kafir) dan menghancurkan rencana-rencana jahat para salibis dan
pemerintahan bonekanya dalam sekian dekade peperangan ideologi yang didesain untuk
mengikis habis ajaran (Islam yang hakiki -red) ini.

Keadaan tidak mengijinkan kita untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan
ini, sebagaimana mereka layak untuk diberi, dan pena tidak sanggup menuliskan jasa-jasa
yang telah mereka amalkan tidak juga (mampu menuliskan) kebaikan-kebaikan yang
ditimbulkan dari amaliyat mereka yang penuh berkah.

Kecuali kita harus berusaha (menindak lanjuti apa yang telah mereka amalkan -red),
meskipun kita belum mampu melaksanakannya dengan sempurna, namun substansinya
tidak boleh ditinggalkan.

Muhammad Ataa

Sang komandan grup, berasal dari Kinanah, Mesir. Penghancur Tower pertama, jujur,
tekun dan penuh kesungguhan dalam memperhatikan urusan ummat. Kami berdoa
kepada Allah agar berkenan menerimanya sebagai syuhada.
Ziyad Al-Jarrah

Bersih dan halus budi bahasanya. Dari bumi Syam, Libanon. Keturunan dari Shahabat
Abu Ubaidah Al Jarrah ra.

Marwan Al Sahi

Berasal dari UEA, penghancur Tower ke dua. Dunia yang fana ini menginginkannya (ia
bergelimang harta -red), tetapi ia lari darinya, dan lebih menginginkan balasan dari Allah.

Hani Hanjour

Dari Thaif, penghancur markas Pentagon. Memberikan pengorbanan yang begitu suci dan
spektakuler. Kami benar-benar mengenangnya dan Allah maha menghitung (amalan yang
telah ia kerjakan -red).

Ahmad bin Abdullah AlNami

Dari Abha, dari golongan Quraisy, termasuk Ahlul Bait keturunan Rosulullah SAW.
Besungguh-sungguh dan tekun dalam ibadah, ia sangat mencintai qiyamullail. Sangat
lembut akhlaknya, ia pernah melihat dalam mimpinya, ia sedang berkuda bersama
Rosulullah SAW, diatas seekor kuda betina. Lalu Nabi menyuruhnya turun dari kuda dan
memerangi musuh untuk membebaskan negerinya.

Satam AsSuqomi

Dari Najd, dari tanah Haramain. Penuh tekad, keteguhan hati, dan sangat berani.

Ketika melihat dia, kamu akan mengingat hadits Rosulullah SAW,


“Yang paling keras permusuhannya diantara ummatku terhadap orang-orang yang
memerangi Isa Al Masih adalah Bani Tamim.”

Majid Muqad AlHarbi

Dari Madinah. Penuh iman, sopan, selalu menebarkan salam, berbudi halus dan luarbiasa
kerendahan hatinya.

Khalid AlMihdar

Dari Mekkah, dari golongan Quraisy, Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Bersungguh-
sungguh dalam meburu kesyahidan.

Rabi’ah Nawaf Al Hazmi

Dari Mekkah, lelaki penuh cita-cita, ketetapan hati, kebulatan tekad, sederhana dan tekun,
dan memburu kesyahidan di banyak tempat (medan jihad).
Bilal Salim Al Hazmi (Saudara Rabi’ah)

Dari Mekkah. Allah memasukkan Iman kedalam dadanya, kemudian ia campakkan


selainnya. Ia selalu memegang motto, “Sesungguhnya surga itu dibawah bayangan
pedang”.

Faiz AlQadi bin Hamad

Lebih dikenal dengan Ahmad


Sederhana, rendah hati, suka memberi dan suka berkorban.

Ahmad AlHaznawi Al Ghamidi

Tak mengenal takut dan gentar menghadapi bahaya apapun.


Ketetapan hatinya tak pernah goyah oleh ancaman. Seorang Imam, Khotib dan
pembangkit semangat dalam pertempuran.

Hamzah Al Ghamidi

Kecintaan terhadap jihad sudah merasuk kedalam hatinya, senantiasa mengingat Allah,
penghafal Quran. Ia memilih perkataan yang keluar dari mulutnya seperti memilih buah
yang terbaik.

Ikrimah Ahmad Al Ghamidi

Memiliki ketetapan hati yang luar biasa, sabar dan dermawan.

Mu’taz Said Al Ghamidi

Ahli ibadah yang senantiasa beramar ma’ruf nahi munkar. Tubuhnya di bumi, namun
hatinya mengembara bersama burung hijau, yang sarangnya berada dibawah Arsy Allah.
Kami mengenangnya dan Allah sebaik-baik pembuat perhitungan.

Wa’il dan Walid alSiqili alSihri

Lelaki yang taat, cinta qiyamul lail, santun, rendah hati dan pekerja keras. Ayah mereka
adalah kepala suku dan pengusaha kaya. Dunia menginginkan mereka, namun mereka
lari darinya, mereka lebih memilih terjalnya gunung-gunung Afghanistan, berharap ridha
Allah.

Umar Muhammad al Sihri

Lemah lembut, sabar, memburu kesyahidan dengan kesungguhan hati.


Kami mengenangnya dan Allah sebaik-baik pembuat perhitungan.

Syaikh Abul Abbas Abdul Aziz Al Umari Al Zahraani


Teladan bagi ulama masa ini, yang tersisa dari ulama-ulama pendahulu kita. Ia
melindungi ilmunya dengan menolak bekerja kepada tiran, dan menjaga dirinya dari
menjadi tawanan harta dengan menerima gaji dari pemerintah thaghut.

Diterjemahkan dari suara Syaikh Usamah bin Ladin dalam menceritakan tentang pelaku
penyerangan dan peledakan WTC dan Pentagon. Delapan tahun setelah mereka
menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai syuhada (insya Allah) kini dunia telah
berubah, Al Haq dan Al Bathil telah nampak perbedaannya dan fajar kemenangan Islam
mulai menyingsing.

[muslimdaily.net /jurnalislam]