TAKWIM PELAKSANAAN PROGRAM LINUS 2011 SEKOLAH KEB.

SUNGAI ACHEH, NIBONG TEBAL

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERKARA

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D

Penubuhan AJK LINUS Dan Carta Organisasi LINUS Peringkat Sekolah Mesyuarat Linus 1 In House Training Peringkat Sekolah Strategi/pendekatan /aktiviti melepasi saringan 1 Ujian Lisan SARINGAN PERTAMA Pengasingan Pelajar Arus Perdana dan Pelajar Linus Pelajar yang Tidak Menguasai K1 - K2 di rujuk kepada P.Khas Mesyuarat Linus 2 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD Pengajaran Dilaksanakan berdasarkan Sukatan, Modul Murid dan Modul Guru Program mentor mentee dijalankan Laporan Mingguan SARINGAN KEDUA Pelajar Linus yang melepasi Saringan akan ke Aliran Perdana Mesyuarat Linus 3 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD P & P bersama guru lain Perjumpaan dengan waris Linus SKSA 2011

11 12 13 14 15 16 17 18 19

BIL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 PERKARA J F M A M J J O S O N D SARINGAN KETIGA Pelajar Linus yang melepasi Saringan akan ke Aliran Perdana Mesyuarat Linus 4 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD Perancangan Linus 2012 SARINGAN KEEMPAT TAHUN 2 Pelaksanaan strategi P & P Kelas Pemulihan Khas Penghantaran Data dan Laporan ke PPD Pelaksanaan strategi melepasi saringan 5 ±Gempur DB SARINGAN KELIMA TAHUN 2 Pengasingan Pelajar Arus Perdana dan Pelajar Linus Numerasi Penghantaran Data dan Laporan ke PPD P & P LINUS .Numerasi SARINGAN KEENAM Penghantaran Data dan Laporan ke PPD Perancangan dan pelaksanaan semula 2012 Penyediaan Bahan Bantu Mengajar dan Lembaran Kerja ** Perubahan aktiviti/program tertakluk kepada keputusan Saringan Linus SKSA 2011 .