Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU ( PEMULIHAN )


________________________________________________________________

TAJUK : Suku kata kv + kv ( Kemahiran 5 )

OBJEKTIF : Pada akhir P&P, murid dapat :


i) Mengeja dan menyebut perkataan kv + kv
ii) Mencantumkan suku kata menjadi perkataan kv + kv yang
bermakna.

Langkah/ Isi Aktiviti Catatan


Masa kandungan pembelajaran

Set induksi Paparan gambar 1) Guru memaparkan


( 2 minit ) objek bersuku kata kv +
kv .
2) Murid menyebut objek
yang ditunjukkan oleh
guru.

Langkah 1 Suku kata kv + kv 1) Murid mengeja


( 10 minit ) perkataan kv + kv
dengan bimbingan guru
secara beramai-ramai.
2) Murid mengeja
perkataan kv + kv
secara berpasangan.
3) Guru menyoal murid
secara individu untuk
mengeja perkataan kv +
kv dengan betul.
Langkah/ Isi Aktiviti Catatan
Masa kandungan pembelajaran

Langkah 2 Mencantum suku 1) Murid mencantumkan suku BBM :


( 7 minit ) kata kata menjadi perkataan kv + kv Bahan maujud
berdasarkan objek yang
ditunjukkan oleh guru

Langkah 3 Latihan 1) Murid menjawab teka BBM : teka


( 7 minit ) pengukuhan silangkata yang disediakan silang kata
- teka silangkata berdasarkan gambar.

Langkah 4 Cuba minda 1) Murid mengambil objek KBKK :


( Penutup ) dalam kotak, kemudian Mengingat
menyebut dan mengeja. semula
Lembaran Kerja