P. 1
Layang Muslimin Muslimat

Layang Muslimin Muslimat

5.0

|Views: 2,366|Likes:
Dipublikasikan oleh Ganip Gunawan
Layang Muslimin Muslimat | Jilid I-V, Asep Martawidjaya, 1959
Layang Muslimin Muslimat | Jilid I-V, Asep Martawidjaya, 1959

More info:

Published by: Ganip Gunawan on Dec 29, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2015

pdf

text

original

i

LAJANG

MUSLIMIN – MUSLIMAT

Djilid ka I dugi ka V

Ngudag dalil dina Qur’an:
= Inna lillahi wainna ilaihi rodji’un =

Pituahna

Adjar Padang

Dikarang sarta didangding ku:

Asep Martawidjaya

Dikaluarkeun ku:

J. Hidajat bin Asep Martawidjaya

Pataruman GARUT

Pusat pendjual

M. SATJAWIKARTA Djl. Karapitan No. 23A/36A Bandung
M. ATJIP Gg. Asmi No. 23 Bandung

------------------------------------------------
Tjitakan ka opat kali; Januari taun 1959
------------------------------------------------

ii

---------------------------------------------------------------------

Hakna nu ngarang disengker ku artikel 11 anu kaunggel dina
Staatsblad 1912 No 600
Anu sanes teu kenging njitak. Ieu lajang teu sjach
digaduhannana teu aya tawisan anu gaduh hak, sapertos ieu
dihandap

----------------------------------------------------------------------

Pamugi ulah disimpen atanapi diaos di tempat anu hina.
Ieu lajang teu kenging diaos ku anu masih keneh salantjar elmuna.

iii

Pangjajap

Duka kumaha mimitina kuring tepung jeung hiji jajaka urang Lembang. Teu hir walahir jeung
manehna tapi kiwari jadi duduluran; manehna ngaku lanceuk ka kuring, nya kitu sabalikna. Nya
ti manehna kuring meunang ieu buku; cenah minangka kado ulang taun waktu kuring panceg
umur nyorang opat puluh.
Ki adi ngabejakeun yen ieu buku mangrupakeun salah sahiji pituduh ‘jalan paeh’. Sarta
manehna ngajelaskeun panjang lebar naon ari ‘jalan paeh’ teh; jiga anu heueuh nerangkeunna
teh, padahal manehna sorangan harita tacan maca eusi ieu buku. Teuing ti mana manehna
meunang buku ieu, weleh manehna ge pohoeun. Nu kainget manehna; cenah ieu teh warisan ti
Mama (kokolot manehna, manehna yatim piatu ti umur opat taun, sakolana oge ngan nepi ka
kelas 3 SD; diurus ti leuleutik ku ninina anu pernah meunang penghargaan Kalpataru di
wewengkon Tasik dina mangsa dekade 90-an). Ieu buku dikaluarkeun tina wadah kotak anu geus
lusuh, nya kitu deui waragad buku jeung hurufna (geus laluntur ku umur).
Kuring ngarandeg sajongjongan waktu maca pangeling cara maca buku ieu; “
Pamugi ulah
disimpen atanapi diaos dina tempat anu hina. Ieu Lajang teu kenging diaos ku anu masih keneh salantjar
elmuna”. Nurut kana pangeling eta, kuring nyiapkeun suasana (lahir jeung batinna) pikeun
mahamkeun ieu buku. Kituna mah rumasa sabab elmu kuring jauh tina salancar malah teu
bodo-bodo acan!
Hate kuring bener-bener ngageter, leuleus, jeung ngarasa leuwih bodo waktu maca jilid per jilid
ieu buku. Sajujurna saumur nyunyuhun sirah, can pernah alatan ku maca buku hate kuring
ngageter saperti harita! Bener-bener harita mangrupakeun kado anu istimewa pisan pikeun
kuring mah.
Tangtu bakal beda pangaruh buku ieu keur nu lian. Keur sing saha wae anu bakal ngarasakeun
mangpaat ieu buku; minangka nimu bongbolongan pikeun jalan hirup ka hareup. Hayu urang
menta hampura sarta muji syukur ka Pangeran.
Urang perlu menta pangampura ka pangarang jeung penerbit ieu buku anu nyata-nyata hak
penerbitanana dilindungi (copyright). Neda pangapunten pisan rehna simkuring (urang sarerea)
cologog nyebarkeun ieu buku tanpa izinna. Mugi kauninga, ieu salinan buku dina waragad
elektronik file teh kenging nimu ti dunya maya internet (tadi siang ba’da dzuhur). Diparios ku
simkuring salinan teh sami sareng aslina, anu benten nyaeta; teu nyebatkeun pengarang sareng
penerbit, oge ejaannana parantos digentos ku ejaan anyar. Ka pengarang, penerbit atanapi ahli
warisna; sakali deui neda jembar pangampura, sarta nyuhunkeun rido galih kanggo neraskeun
nyebarkeun ieu buku.
Urang perlu muji syukur ka Pangeran ku cara ngado’akeun ka pengarang sareng penerbitna;
Mugi aranjeunna dipasihan pahala jariyah saseueur anu maca sareng anu kenging manfaat tina
ieu buku. Teu kakantun hatur nuhun kanu parantos nyalin buku ieu kana e-file (anonim), mugi
anjeunna kenging kasalametan sareng baroqah (sarta oge kenging pangampura ti pengarang
sareng penerbitna).
Man aroffa nafsahu, faqod aroffa robbahu, man aroffa robbahu faqod jahilan nafsahu.
Wilujeng nitenan sareng ngaregepkeun ieu Layang.

Bogor, 30 Desember 2010

Ganip Gunawan

Layang Muslimin Muslimat

1

LAYANG

MUSLIMIN MUSLIMAT

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->